Academia româNĂ. Institutul de studii sud-est europene

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.03 Mb.
səhifə2/17
tarix28.10.2017
ölçüsü1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Participări ale membrilor ISSEE la sesiuni şi simpozioane ştiinţifice organizate în ţară


 1. Daniel Cain, The Obsession with Silistra in Romanian-Bulgarian Relations (1912-1913); Conferinţa internaţională Balkan Entanglemet – Peace of Bucharest, organizată de Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucuresti (7 noiembrie)

 2. Cristina Codarcea, Catholic Religion and Ethnic identity in the Balkans. Continuity and transformation in the Catholic Communities in the beginning of the XXth Century. Conferinţa internaţională Balkan Entanglemet – Peace of Bucharest, organizată de Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucuresti (7 noiembrie)

 3. Lia Chisacof, Constantin Erbiceanu, studiile neoelene in România şi predecesorul său Naum Râmniceanu, Sesiunea comemorativă Centenar Constantin Erbiceanu (1838-1913) organizată de Academia Română (24 octombrie 2013)

 4. Mihai Ţipău, Contribuţiile lui Constantin Erbiceanu la studierea izvoarelor greceşti ale istoriei Ţărilor Române, Sesiunea comemorativă Centenar Constantin Erbiceanu (1838-1913) organizată de Academia Română (24 octombrie 2013)

 5. Lia Chisacof, How Levantine was the Phanariot Epoch la Conferinţa Levantul, leagănul diplomaţiei culturale. Redescoperind Mediterana, Bucureşti, 23-25 mai.

 6. Lia Chisacof, Oportunitatea includerii împrumuturilor interdialectale în dicţionarele daco-românei, la Simpozionul Internaţional de Lingvistică organizat de Institutul de Lingvistică din Bucureşti, ediţia a V-a (27-28 sept.).

 7. Cristina Codarcea, Text, Imagine, Obiect: Itinerarii în explorarea religiozităţii medievale şi premoderne (abordări şi metode de lucru), contribuţie la masa rotunda Identitate religioasă vs identitate etnică – două concepte fundamentale în analiza vieţii religioase în comunităţile catolice din Balcani în perioada modernă, Cluj, noiembrie.

 8. Cristina Feneşan, Oameni şi bunuri în sandjakul Caransebeş-Lugoj în a doua jumătate a veacului al XVII-lea, comunicare ţinută la simpozionul In memoriam Constantin Daicoviciu, martie, Caransebeş.

 9. Cristina Feneşan, Autorbiografia – gen al literaturii ototmane din vilayetul Timişoara la cel de al XVIII-lea Simpozion : Banat- Istorie şi multiculturalitate, Reşiţa, mai 2013.

 10. Ioana Feodorov a făcut o prezentare a proiectului editorial Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate la Institutul Diplomatic Român, 10 aprilie.

 11. Ioana Feodorov a prezentat proiectul editorial Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate în seria de conferinţe „Istorie şi civilizaţie” a Fundaţiei „Calea Victoriei”, 5 octombrie (alături de Georgeta Filitti)

 12. Ioana Feodorov, AIESEE – cadru privilegiat al relaţiilor cu Levantul, comunicare la Sesiunea jubiliară prilejuită de împlinirea unei jumătăţi de veac de la înfiinţarea Asociaţiei Internaţionale de Studii Sud-Est Europene (AIESEE), Bucureşti, 24 aprilie 2013:

 13. Ioana Feodorov, Intelectualii români – ambasadori ai Levantului în Europa, intervenţie la Forumul Levantul, leagănul diplomaţiei culturale. Redescoperind Mediterana, Bucureşti, 23-25 mai, organizat de Academia de Diplomaţie Culturală, cu sediul la Berlin.

 14. Ioana Feodorov, Intervenţiile traducătorului în textul versiunii arabe din 1705 a Divanului lui Dimitrie Cantemir, comunicare la Colocviul naţional „Literatura română veche. Priorităţi ale cercetării actuale”, 27-28 iunie, Bucureşti, organizat de Institutul de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu”.

 15. Ioana Feodorov, Patriarhi ortodocşi din Siria otomană, oaspeţi ai Bucureştilor, comunicare la simpozionul Bucureştiul istoric: călători şi memorialişti, 20 septembrie, Biblioteca Metropolitană a Municipiului Bucureşti.

 16. Ligia Livadă, De la Vest la Est. Medici din Occident despre sănătatea publică românească în secolul al XIX-lea (From East to West. Western Doctors on Romanian Public Health in the 19th Century), comunicare prezentată în cadrul Conferinţei internaţionaleEuropean integration between Tradition and Modernity”, ediţia a V-a, 24-25 oct. 2013, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş.

 17. Vasilica Lungu, Orgame, necropola si teritoriul, comunicare prezentată la Sesiunea Institutului de Arheologie Vasile Parvan (Bucureşti, martie 27-29).

 18. Vasilica Lungu, Céramiques hellénistiques du Pont Gauche. Acquis archéologiques et archéométriques récents, comunicare prezentată la sesiunea Institutului de Arheologie Vasile Parvan, Bucuresti (20-21 aprilie).

 19. Vasilica Lungu, Necromanteion à Orgamé şi Orgame zona sacră extramuros, la sesiunea „Pontica”, Constanţa (7-9 octombrie)

 20. Vasilica Lungu în colaborare cu P. Dupont (CNRS, Franţa), Pontic ceramics, Histria, Orgame, Apollonia, Mesembria et al. A comparative Study, la sesiunea „Pontica”, Constanţa (7-9 octombrie).

 21. Zamfira Mihail, Principiile de traducere ale Cuviosului Paisie, la Conferinţa Naţională Text şi discurs religios, Universitatea de Vest, Timişoara, 15 noiembrie.

 22. Elena Siupiur, Categoriile memoriei: memoria colectivă, memoria individuală. Inocenţa şi toxicitatea lor, Sesiunea Memorialul Sighet la 20 de ani, 11-16 iulie.

 23. Elena Siupiur, Conflictele secolului al XIX-lea în Balcani. Războaie, insurecţii, proiecte naţionale şi imperiale, Sesiunea anuală a Institutului de Istorie N. Iorga, 5-6 decembrie.

 24. Simona Nicolae, Teamă, pietate şi iubire în drumul spre Dumnezeu al împăratului bizantin, lucrare prezentată la colocviul internaţional Expresii ale fricii din Antichitate pînă în lumea contemporană, desfăşurat în martie la Universitatea din Bucureşti.

 25. Tanaşoca Nicolae-Şerban, Balcanologie sau studii sud-est europene, comunicare la Sesiunea jubiliară prilejuită de împlinirea unei jumătăţi de veac de la înfiinţarea Asociaţiei Internaţionale de Studii Sud-Est Europene (AIESEE), Bucureşti, 24 aprilie 2013;

 26. Tanaşoca, Nicolae-Şerban, conferinţă la Universitatea liberă „Nicolae Iorga” de laVălenii de Munte cu prilejul centenarului Institutului de studii sud-est europene înfiinţat de Nicolae Iorga.

 27. Tanaşoca Nicolae-Şerban, participare la sesiunea de la Mănăstirea Putna a Societăţii “Credinţă şi creaţie” cu comunicarea Modele pedagogice bizantine (17-18 mai 2013)

 28. Tanaşoca Nicolae-Şerban, comunicarea Imperiu româno-bulgar sau al doilea ţarat bulgar? la Simpozionul Societăţii Culturale Bizantine şi al Uniunii Elene din România pe tema Avataruri creştine ale ideii imperiale, organizat la Bucureşti, în parteneriat cu Uniunea Elenă din România şi Ambasada Republicii Elene, 1 iunie 2013.

 29. Tanaşoca Nicolae-Şerban, Levantini şi fanarioţi, comunicare la Conferinţa Levantul, leagănul diplomaţiei culturale. Redescoperind Mediterana, Bucureşti, 23-25 mai 2013.

 30. Tanaşoca Nicolae-Şerban, comunicarea La începuturile relaţiilor Bizanţului cu Ţara Românească, la sesiunea anuală de comunicări a ITA-UNARTE cu enunţarea unui punct de vedere personal, rezultat din reexaminarea documentelor, despre împrejurările înfiinţării Mitropoliei Ungrovlahiei (vineri, 7 iunie 2013)

 31. Tudor Teoteoi, Avatarurile unui simbol – vulturul imperial, la Simpozionul Societăţii Culturale Bizantine şi al Uniunii Elene din România pe tema Avataruri creştine ale ideii imperiale, organizat la Bucureşti, în parteneriat cu Uniunea Elenă din România şi Ambasada Republicii Elene, 1 iunie 2013.

 32. Tudor Teoteoi, Constantin cel Mare în viziunea istoricilor păgâni de limbă latină, la Congresul Internaţional de Teologie Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii religioase şi susţinători ai Bisericii, Bucureşti, 21-24 mai 2013.

 33. Tudor Teoteoi, Istoricii latini ai veacului al IV-lea despre viaţa şi activitatea lui Constantin cel Mare, la Simpozionul Internaţional organizat la Drobeta Turnu-Severin (3 – 6 iunie), de Episcopia Severinului şi Strehaiei, în parteneriat cu Facultatea de Teologie ortodoxă din Craiova.

 34. Cătălina Vătăşescu, Nume de culori în română şi albaneză (17 octombrie 2013) în cadrul seriei de conferinţe bilunare, organizată la Academia Română de acad. Marius Sala pe tema legăturilor dintre istoria limbii române şi istoria românilor

 35. Cătălina Vătăşescu, Observaţii asupra contribuţiei lui Sextil Puşcariu la compararea românei cu albaneza, comunicare prezentată la Zilele „Sextil Puşcariu”, ediţia I, Cluj-Napoca, 12-13 septembrie 2013, conferinţă internaţională organizată de Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”.


Sesiuni şi simpozioane ştiinţifice în străinătate, prezentări de conferinţe şi de cursuri


 1. Virginia Blânda, Construind modernitatea: elitele intelectuale şi politica în Principatele Române (prima jumătate a secolului al XIX-lea), comunicare prezentată la Conferinţă internaţională organizată de Academia de Ştiinţe a Moldovei Elite politice, sociale şi economice în Basarabia în secolul XIX (decembrie, Chişinău).

 2. Daniel Cain, Romania’s Relations with Russia and Bulgaria (1902-1912), în cadrul conferinţei internaţionale Балканы в европейских политических проектах ХIХ-ХХI вв., Институт славяноведения Российской академии наук, Moscova, 23-24 aprilie 2013.

 3. Daniel Cain, Diplomacy versus Public Opinion: Romania, Bulgaria and the Balkan Wars, in cadrul conferinţei internaţionale „The Centenary of the Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances”, organizată de Middle East Technical University, Departament of International Relations, Ankara, 23-24 2013.

 4. Daniel Cain, Journalism and diplomacy in the Balkans. James David Bourchier and the Balkan Wars, in cadrul conferinţei internaţionale „The Balkan Wars 1912-1913: Conflicts, Challenges and Memories”, organizată de Universites de Paris I et Paris IV, Paris, 7-8 iunie 2013.

 5. Daniel Cain, Going to War: Bulgarian-Romanian Relationships between the St. Petersburg Protocol and the Second Balkan War, în cadrul Conferinţei internaţionale La lunga crisi. Italia, Romania e Sud-Est Europeo dal 1908 alla Pace di Bucarest (1913), organizată de Universita Ca’Foscari di Venezia, Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Veneţia, 14-15 iunie 2013

 6. Cristina Codarcea, în luna martie, la Université d’Angers, ca profesor invitat, a ţinut un curs, despre construirea identităţii catolice in Balcani, studenţilor de maîtrise; a prezentat, de asemenea, trei conferinţe, pe tema cercetărilor sale despre recompunerea lumii catolice în secolul al XVII-lea, la CERHIO, Centrul pentru studiul societăţilor mediteraneene.

 7. Ştefan Dorondel şi Stelu Şerban, Shifting Frames. Social/Cultural Anthropology in Romania before and after 1990, lucrare prezentată la Conferinţa internaţională Changing Paradigms: The State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe, organizată de International Association for Southeast European Anthropology, Zheravna, Bulgaria, 30 mai – 2 iunie 2013.

 8. Ioana Feodorov, Beginnings of Arabic Printing in Ottoman Syria (1706-1711): the Romanians’ part in Athanasios Dabbās’s achievements, comunicare prezentată la XXXVII-a Conferinţă internaţională a ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies, The Arab Renaissance, University of Oxford, The Oriental Institute, 15-17 iulie 2013.

 9. Vasilica Lungu, Stratégies coloniales et réseaux d’occupation spatiale sur le littoral de la Dobroudja du Nord, comunicare la Congresul Internaţional de Antichităţi Pontice de la Belgrad, 17-22 septembrie 2013.

 10. Vasilica Lungu, Hellenistic Pottery from Labraunda: Looking for a Carian facies, Berlin, 15-19 noiembrie 2013

 11. Vasilica Lungu a participat şi la întruniri ştiinţifice la Mytilene (1-20 iunie 2013) şi Labraunbda; 1-15 septembrie 2013.

 12. Andrei Pippidi a efectuat o excursie de studii la Veneţia, Florenţa, Ferrara, Bologna, Mantova, Genova, Siena, cu cercetări de arhive.

 13. Andrei Pippidi, comunicare la Cambridge la conferinţa Knowledge and Exchange between the Ottoman World and Western Europe,

 14. Andrei Pippidi, comunicare la Viena la conferinţa The Ottoman Conquest of the Balkans, Interpretations and Research Debates (noiembrie 2013)

 15. Andrei Pippidi, comunicare la Berlin la conferinţa pe tema Historicity and Historiography (decembrie 2013).

 16. Elena Siupiur, Literatura politică a emigraţiei intelectuale bulgare în secolul al XIX-lea (în limba bulgară), Al III-lea Congres internaţional de bulgaristică de la Sofia, 24-27 mai 2013.

 17. Stelu Şerban, Bulgarians’Image in the local newpapers in Teleorman area 1878-1912. Constructing national otherness, comunicare prezentată la conferinţa Въобразеният Българин, посветена на 150-годишнината от рождението на Проф. Иван Шишманов, organizată de Institutul de Etnografie şi Folclor împreună cu Muzeul de Etnografie al Academiei Bulgare de Ştiinţe, Sofia, 6 noiembrie 2013.

 18. Stelu Şerban, Divergent approaches of Danube damming in Romania. A historical perspective, comunicare prezentată la conferinţa Nature and the Environment in East and Southeast Europe: Historical and Economic Perspectives, organizată de Institute for East and Southeast European Studies / Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg, Germania, 27-29 iunie 2013.

 19. Tanaşoca, Nicolae-Şerban, România, aromânii şi albanezii în lumina corespondenţei inesdite a lui Ioan D.Caragiani comunicare la Colocviul organizat de Ambasada României la Tirana, Universitatea Fan.S. Noli din Korça şi Academia Română cu ocazia a 100 de ani de la stabilirea relaţiillor diplomatice între România şi Albania (Korça, 26-28 martie)

 20. Tanaşoca, Nicolae-Şerban, participare la şedinţa de constituire a Consiliului Ştiinţific al Fundaţiei Carmen-Sylva Forschungsstelle (Neuwied, 14 septembrie 2013) în care a fost cooptat. Au fost discutate acţiunile viitoare, între care publicarea unui anuar pentru care s-au trimis contribuţii ştiinţifice.

 21. Tanaşoca, Nicolae-Şerban, participare la şedinţa Comitetului de conducere al AIESEE şi la Colocviul AIESEE din Croaţia (Zagreb, 24-27 octombrie 2013) pe tema The Image of South-Eastern and East-Central Europe in the Countries of the Region Throughout History, cu comunicarea Péninsule Balkanique, Sud-Est Européen ou Europe Centrale ? şi numeroase intervenţii pe marginea altor comunicări

 22. Andrei Timotin, La réception d’Artémidore dans la tradition onirocritique byzantine, comunicare prezentată în cadrul colocviului Artemidor von Daldis und die antike Traumdeutung. Texte – Kontexte – Rezeptionen, Universitatea din Augsburg, 21-23 martie 2013.

 23. Andrei Timotin, Gott und die Dämonen bei Tatian, comunicare prezentată în cadrul Forschungs-kolloquium des SAPERE-Bandes: Tatian, Oratio ad Graecos, Universität Göttingen, 1-2 iulie 2013.

 24. Andrei Timotin, À la recherche d’une religion platonicienne. La polémique entre Porphyre et Jamblique sur la prière, comunicare prezentată în cadrul colocviului Il latto oscuro della Tarda Antichità. Marginalità e integrazione delle correnti esoteriche nella spiritualità filosofica dei secoli II-VI, Villa Vigoni (Como), 3-6 octombrie.

 25. Andrei Timotin, Le daimōn personnel dans la tradition platonicienne, de l’exégèse à la croyance, comunicare prezentată în cadrul colocviului Exégèse, révélation et formation des dogmes dans l’Antiquité tardive, École Pratique des Hautes Études, Paris, 25-26 octombrie 2013.

 26. Florin Ţurcanu, D’une dictature à l’autre… Droit et politique en Roumanie de 1938 à 1948, în cadrul colocviului internaţional Faire des choix? Les fonctionnaires dans l’Europe des dictatures 1933-1948, organizat de Consiliul de Stat al Republicii Franceze (februarie 2013, EHESS de Paris).

 27. Florin Ţurcanu, Images des Balkans dans le monde intellectuel roumain de l’entre-deux-guerres, în cadrul colocviului internaţional Balkany v evropeiskih proektah XIX-XXI v., organizat de Institutul de Studii Slave al Academiei Ruse de Ştiinţe, Moscova (aprilie 2013).

 28. Florin Ţurcanu, L’enseignement des sciences sociales à l’Université de Bucarest – traditions, enjeux et perspectives, în cadrul colocviului internaţional L’enseignement du et en français dans l’Europe Centrale et Orientale, organizat de Université Française en Arménie, Erevan (octombrie 2013).

 29. Laurenţiu Vlad a efectuat stagii de documentare la: Arhivele Generale ale Regatului Belgiei – Bruxelles / AGRB, B (Administration de l’Enseignement Supérieur, 1835-1953) şi la Biblioteca Universităţii Libere din Bruxelles.

Conferinţe/sesiuni ştiinţifice organizate de INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENEMANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE DE ISSEE SAU ÎN COOPERARE CU ISSEE


 1. Masa Rotundă pe tema „100 de ani de la cel de al Doilea Război Balcanic”, organizată de Institutul de Studii Politice de Apărare şi de Istorie Militară, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Cercul Militar Naţional, Bucureşti, 9 septembrie 2013: Constantin Iordan, O mărturie bulgară despre Conferinţa de pace de la Bucureşti (1913): memoriile lui Simeon Radev; Daniel Cain, James David Bourchier si pacea de la Bucuresti (1913); Tanaşoca Nicolae-Şerban, Aromânii şi crearea statului naţional albanez

 2. Stelu Şerban şi Ştefan Dorondel au efectuat în perioada 23 iulie – 1 august 2013 o deplasare în Polonia în cadrul proiectului de cooperare interacademică Shifting borders in Central-Eastern and South-Eastern Europe, proiect încheiat între Institutul de Studii Sud Est Europene şi Institutul de Arheologie şi Etnologie al Academiei de Ştiinţe a Poloniei.
 1. Sesiunea ştiinţifică româno-bulgară (organizată de ISSEE în colaborare cu Institutul de Balcanistică al Academiei Bulgare de Ştiinţe, în cadrul proiectului comun) pe tema Etnicitate, limbă şi identitate în sud-estul Europei (sec. XVII-XIX), 18 septembrie 2013: Zamfira Mihail, Informaţii inedite despre sfinţii bulgari în mss. sl. de la Biblioteca Academiei Române. Lia Chisacof; Cristina Codarcea, Frontier Catholicism'. The conversion and the Catholic missions in the Western Balkans during the seventeenth-century; Cătălina Vătăşescu, Consideraţii pe marginea evoluţiei semantice a verbelor rom. a grăbi, alb. rrëmbej. Elena Kojceva, Institutul de Balcanologie, Sofia, colocviu 18.09.2013 – comunicare – The Armenians – traders, friends and supporters of the westerners during the early Crusades; Vasilka Aleksova, Universitatea „Kliment Ochridski”, Sofia, colocviu 18.09.2013 – comunicare – Pâinea rituală de nuntă – denumiri în graiurile limbilor bulgară şi română; Lia Brad Chisacof (ISSEE) – Sursele terminologiei politice româneşti la sfârşitul secolului al XVIII-lea; Dana Zamfir, Institutul de Lingvistică „Al. Rosetti – Iorgu Iordan” al Academiei Române: Concordanţe în gramaticalizarea verbului „a vrea” în română şi în albaneză: sintagmele explicative va sa zică/ do me thënë; Iulia Mărgărit (Inst. de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”) – Ecouri ale influenţei bulgare în limba română la nivel lexical dialectal şi supradialectal (Organizator Cătălina Vătăşescu).

Nota bene. Participarea colegilor de la Institutul de Studii Lingvistice din Sankt Petersburg la colocviul prevăzut în proiectul comun de cercetare nu a mai avut loc fără explicaţii. S-a promis că vor veni în 2014.


 1. Masa Rotundă pe tema proiectului Cultură şi politică în Europa de sud-est. Sec. XIX-XX, parte componentă a proiectului de colaborare cu Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de Ştiinţe, organizată de Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de ştiinţe, Bucureşti, 24 septembrie 2013: Constantin Iordan, Conferinţa de pace de la Bucureşti (1913) în Amintirile unui delegat bulgar, Petăr Nejkov, Virginia Blînda, Le livre – la référence de la modernité dans le Sud-Est de l’Europe (première moitié du XIXe siècle). Plamen Božinov (Institut d’Études Historiques – ABS), Marko D. Balabanov et la diplomatie de la Principauté de Bulgarie,1878-1908. Laurentiu Vlad, Les Roumains titulaires d’un doctorat à l’Université Libre de Bruxelles, 1884-1914 (droit, sciences politiques & administratives, philosophie&lettres, sciences et médecine). Daniel Cain, A Military Attaché in Bulgaria: Major Gh. A. Dabija. George Ungureanu (Université de Piteşti), The Romanian Peasantry and Bulgarian Agrarianism. Benchmarks for a comparative analysis. Blagovest Njagulov (Institut d’Études Historiques – ABS), Identités en question: les Macédoniens et les Aroumains dans un contexte comparatif et bilatéral. Roumiana Koneva (Institut d’Études Historiques – ABS), La Paneurope et les Balkans dans les années 1920 et 1930. Alexandre Murad Mironov (Université de Bucarest), Le comte Coudenhove-Kalergi et les Roumains. Aneta Mihaylova (Institut d’ Études Balkaniques – ABS), Politics and Culture in a Extreme Situation: Intellectuels in Bulgaria and Romania and their Attitude towards Nazi Ideology in WWII. Roumiana L. Stantcheva (Université “Sv. Kliment Ohridski” de Sofia), Histoire et politique dans l’œuvre de Gabriela Adameşteanu (dans ses romans depuis les années 1970) (Organizator Constatin Iordan).
 1. Conferinţa româno-rusă organizată de ISSEE şi Institutul de Studii Slave de la Moscova la 8 octombrie 2013 în cadrul proiectului comun de cercetare: Elena Siupiur, Imaginea Rusiei în publicistica românească până la 1878; Tatiana A. Pokivailova, Institutul de Studii Slave: Relaţiile sovieto-române în prima jumătate a anilor 60 ai secolului XX. Alexandr S. Stâkalin, Institutul de Studii Slave: Relaţiile dintre Uniunea Sovietică şi Iugoslavia lui Tito în cadrul geopoliticii balcanice. 1953-1964. Florin Ţurcanu – Trei figuri ale emigraţiei româneşti despre Rusia: Emil Cioran, Virgil Gheorghiu, Mircea Eliade. Vladislav J. Grosul, Institutul de Istorie a Rusiei: Armata dunăreană la sfârşitul războiului ruso-turc 1806-1812 şi începutul războiului pentru apărarea patriei 1812. Vladilen Vinogradov, Institutul de Studii Slave: Tratatul de la Berlin din 1878 – neînţeles de contemporanii săi. Andrei Pippidi – Între Moldova şi Rusia la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Dumitru Balan, Universitatea Bucureşti: Emigraţia rusă în atenţia organelor de urmărire româneşti. Petre Guran – Rolul schimburilor culturale româno-balcano-ruse în formarea conştiinţei istorice a ortodoxiei (Organizator Elena Siupiur).

 1. Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə