Academia româNĂ. Institutul de studii sud-est europene

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.03 Mb.
səhifə3/17
tarix28.10.2017
ölçüsü1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Sesiunea organizată în colaborare cu Institutul de Istorie din Chişinău pe tema Cultură şi istorie la Est de Carpaţi în perspectivă sud-est europeană (sec.XVII-XX), 1 noiembrie: Zamfira Mihail, O descriere a Basarabiei; Constantin Iordan, Istorie şi istoriografie: tema „compensaţiei” Basarabia (meridională) Dobrogea în 1878. Delimitări geopolitice; Andrei Eşanu, Valentina Eşanu (IISD-ASM), Mănăstirile basarabene – metocuri ale vechilor mănăstiri moldave (XVI-XIX). Ion Negrei (IISD-ASM), Introducerea alfabetului latin în Basarabia (1917-1918). Valeriu Pasat (IISD-ASM), Formarea RASS Moldoveneşti în lumina noilor descoperiri arhivistice. Stelu Şerban, Constantin Stere: eşecul unui proiect politic în România interbelică. Gheorghe Cojocaru (IISD-ASM), Congresul al XX-lea al P.C.U.S. şi impactul său asupra relaţiilor sovieto-române. Cazul Basarabiei (Organizator Constatin Iordan).
 1. Cel de-al II-lea colocviu româno-rus Relaţii între popoarele ortodoxe ale Europei Răsăritene şi creştinii din Levant în secolele XVI-XVIII, organizat de Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române (prin Ioana Feodorov, 10 decembrie 2013) şi Institutul de Manuscrise Orientale al Academiei de Ştiinţe a Rusiei din Sankt-Peterburg (prin Serghei Frantsuzov):

 1. Ioana Feodorov, Amintirile lui Paul din Alep despre şederea ierarhilor sirieni la curtea lui Mihnea III Radu, domnul Ţării Româneşti; Mihai Ţipău, Ierarhi greci menţionaţi în „Călătoria patriarhului Macarie III în Ţările Române”.

 2. Serghei Frantsuzov, Projets d’édition en caractères arabes en Russie au début du XVIII siècle.

 3. Ovidiu Olar, Jurnalul lui Paul din Alep, sursă de prim ordin a istoriei liturghiilor orientale.

 4. Andreea Dunaeva, Lavra Pecerska din „Ţara Cazacilor” în notele de călătorie ale lui Paul din Alep.

 5. Vera Tchentsova, Les artisans grecs des projets culturels du Patriarche Macaire III d’Antioche.


Şedinţe de comunicări individuale organizate în cadrul ISSEE (responsabil: Andrei Timotin)


 1. Cătălina Vătăşescu, Termeni referitori la descântece în albaneză şi aromână, comunicare susţinută în 6 noiembrie 2012.

 2. Vasilica Lungu, Orgame, zona sacra extramuros, 26 februarie 2013

 3. Olivier Jens Schmitt (Institutul de Istorie a Europei de est, Viena), Istoria albaneză ca istorie balcanică, 13 martie 2013.

 4. Daniel Cain, România şi convenţia militară ruso-bulgară din 1902, 16 aprilie 2013.

 5. Cristina Feneşan, Pescuitul în Vilayetul Timişoara, 14 mai 2013.

 6. Lia Brad Chisacof, Satiră sau comedie: scrieri necunoscute ale lui Naum Râmniceanu, 21 mai 2013.

 7. Tahsin Gemil, Simbioza culturală otomană, 18 iunie 2013.

 8. Valeri Rybalkin (Institutul de Studii Orientale „A. Krimski”, Kiev, Ucraina), Cercetările orientalistului A. Krimski cu privire la jurnalul călătoriei patriarhului Macarie al Antiohiei în Europa de est, 22 octombrie 2013.

 9. Ştefan, Vâlcu, Câteva precizări privind finanţarea Societăţii de cultură macedo-române în primii săi ani de existenţă, 5 noiembrie 2013.

 10. Levon Chookaszian (şeful catedrei UNESCO armene, Univesritatea Erevan), Reflectarea jugului mongol în arta armeană, 20 noiembrie 2013.

 11. Dumitru Olar (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Documente privind istoria românilor în biblioteci şi arhive din Sankt-Peterburg, 3 decembrie 2013.


Sesiuni şi simpozioane ştiinţifice în străinătate, prezentări de conferinţe şi de cursuri


 1. Virginia Blânda, Construind modernitatea: elitele intelectuale şi politica în Principatele Române (prima jumătate a secolului al XIX-lea), comunicare prezentată la Conferinţă internaţională organizată de Academia de Ştiinţe a Moldovei Elite politice, sociale şi economice în Basarabia în secolul XIX (decembrie, Chişinău).

 2. Daniel Cain, Romania’s Relations with Russia and Bulgaria (1902-1912), în cadrul conferinţei internaţionale Балканы в европейских политических проектах ХIХ-ХХI вв., Институт славяноведения Российской академии наук, Moscova, 23-24 aprilie 2013.

 3. Daniel Cain, Diplomacy versus Public Opinion: Romania, Bulgaria and the Balkan Wars, in cadrul conferinţei internaţionale „The Centenary of the Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances”, organizată de Middle East Technical University, Departament of International Relations, Ankara, 23-24 2013.

 4. Daniel Cain, Journalism and diplomacy in the Balkans. James David Bourchier and the Balkan Wars, in cadrul conferinţei internaţionale „The Balkan Wars 1912-1913: Conflicts, Challenges and Memories”, organizată de Universites de Paris I et Paris IV, Paris, 7-8 iunie 2013.

 5. Daniel Cain, Going to War: Bulgarian-Romanian Relationships between the St. Petersburg Protocol and the Second Balkan War, în cadrul Conferinţei internaţionale La lunga crisi. Italia, Romania e Sud-Est Europeo dal 1908 alla Pace di Bucarest (1913), organizată de Universita Ca’Foscari di Venezia, Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Veneţia, 14-15 iunie 2013

 6. Cristina Codarcea, în luna martie, la Université d’Angers, ca profesor invitat, a ţinut un curs, despre construirea identităţii catolice in Balcani, studenţilor de maîtrise; a prezentat, de asemenea, trei conferinţe, pe tema cercetărilor sale despre recompunerea lumii catolice în secolul al XVII-lea, la CERHIO, Centrul pentru studiul societăţilor mediteraneene.

 7. Ştefan Dorondel şi Stelu Şerban, Shifting Frames. Social/Cultural Anthropology in Romania before and after 1990, lucrare prezentată la Conferinţa internaţională Changing Paradigms: The State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe, organizată de International Association for Southeast European Anthropology, Zheravna, Bulgaria, 30 mai – 2 iunie 2013.

 8. Ioana Feodorov, Beginnings of Arabic Printing in Ottoman Syria (1706-1711): the Romanians’ part in Athanasios Dabbās’s achievements, comunicare prezentată la XXXVII-a Conferinţă internaţională a ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies, The Arab Renaissance, University of Oxford, The Oriental Institute, 15-17 iulie 2013.

 9. Vasilica Lungu, Stratégies coloniales et réseaux d’occupation spatiale sur le littoral de la Dobroudja du Nord, comunicare la Congresul Internaţional de Antichităţi Pontice de la Belgrad, 17-22 septembrie 2013.

 10. Vasilica Lungu, Hellenistic Pottery from Labraunda: Looking for a Carian facies, Berlin, 15-19 noiembrie 2013

 11. Vasilica Lungu a participat şi la întruniri ştiinţifice la Mytilene (1-20 iunie 2013) şi Labraunbda; 1-15 septembrie 2013.

 12. Andrei Pippidi a efectuat o excursie de studii la Veneţia, Florenţa, Ferrara, Bologna, Mantova, Genova, Siena, cu cercetări de arhive.

 13. Andrei Pippidi, comunicare la Cambridge la conferinţa Knowledge and Exchange between the Ottoman World and Western Europe,

 14. Andrei Pippidi, comunicare la Viena la conferinţa The Ottoman Conquest of the Balkans, Interpretations and Research Debates (noiembrie 2013)

 15. Andrei Pippidi, comunicare la Berlin la conferinţa pe tema Historicity and Historiography (decembrie 2013).

 16. Elena Siupiur, Literatura politică a emigraţiei intelectuale bulgare în secolul al XIX-lea (în limba bulgară), Al III-lea Congres internaţional de bulgaristică de la Sofia, 24-27 mai 2013.

 17. Stelu Şerban, Bulgarians’Image in the local newpapers in Teleorman area 1878-1912. Constructing national otherness, comunicare prezentată la conferinţa Въобразеният Българин, посветена на 150-годишнината от рождението на Проф. Иван Шишманов, organizată de Institutul de Etnografie şi Folclor împreună cu Muzeul de Etnografie al Academiei Bulgare de Ştiinţe, Sofia, 6 noiembrie 2013.

 18. Stelu Şerban, Divergent approaches of Danube damming in Romania. A historical perspective, comunicare prezentată la conferinţa Nature and the Environment in East and Southeast Europe: Historical and Economic Perspectives, organizată de Institute for East and Southeast European Studies / Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg, Germania, 27-29 iunie 2013.

 19. Stelu Şerban a efectuat în perioada 23 iulie – 1 august o deplasare în Polonia în cadrul proiectului de cooperare interacademică Shifting borders in Central-Eastern and South-Eastern Europe, proiect încheiat între Institutul de Studii Sud Est Europene şi Institutul de Arheologie şi Etnologie al Academiei de Ştiinţe a Poloniei.

 20. Tanaşoca, Nicolae-Şerban, România, aromânii şi albanezii în lumina corespondenţei inesdite a lui Ioan D.Caragiani comunicare la Colocviul organizat de Ambasada României la Tirana, Universitatea Fan.S. Noli din Korça şi Academia Română cu ocazia a 100 de ani de la stabilirea relaţiillor diplomatice între România şi Albania (Korça, 26-28 martie)

 21. Tanaşoca, Nicolae-Şerban, participare la şedinţa de constituire a Consiliului Ştiinţific al Fundaţiei Carmen-Sylva Forschungsstelle (Neuwied, 14 septembrie 2013) în care a fost cooptat. Au fost discutate acţiunile viitoare, între care publicarea unui anuar pentru care s-au trimis contribuţii ştiinţifice.

 22. Vizită de lucru la Institutul de Balcanistică al Academiei Bulgare de Ştiinţe din Sofia (14-18 octombrie 2013). Participare la ceremonia de la Institutul de Balcanistică din Sofia, unde am remis Doamnelor Vasilka Tăpkova-Zaimova şi Nadia Danova diplomele de membru de onoare al ISSEE. Discuţii cu dl. Al. Kostov şi alţi membri ai acestui Institut privind viitoarele proiecte de colaborare interacademică – a fost identificată tema viitoarei convenţii de cooperare.

 23. Tanaşoca, Nicolae-Şerban, participare la şedinţa Comitetului de conducere al AIESEE şi la Colocviul AIESEE din Croaţia (Zagreb, 24-27 octombrie 2013) pe tema The Image of South-Eastern and East-Central Europe in the Countries of the Region Throughout History, cu comunicarea Péninsule Balkanique, Sud-Est Européen ou Europe Centrale ? şi numeroase intervenţii pe marginea altor comunicări

 24. Andrei Timotin, La réception d’Artémidore dans la tradition onirocritique byzantine, comunicare prezentată în cadrul colocviului Artemidor von Daldis und die antike Traumdeutung. Texte – Kontexte – Rezeptionen, Universitatea din Augsburg, 21-23 martie 2013.

 25. Andrei Timotin, Gott und die Dämonen bei Tatian, comunicare prezentată în cadrul Forschungs-kolloquium des SAPERE-Bandes: Tatian, Oratio ad Graecos, Universität Göttingen, 1-2 iulie 2013.

 26. Andrei Timotin, À la recherche d’une religion platonicienne. La polémique entre Porphyre et Jamblique sur la prière, comunicare prezentată în cadrul colocviului Il latto oscuro della Tarda Antichità. Marginalità e integrazione delle correnti esoteriche nella spiritualità filosofica dei secoli II-VI, Villa Vigoni (Como), 3-6 octombrie.

 27. Andrei Timotin, Le daimōn personnel dans la tradition platonicienne, de l’exégèse à la croyance, comunicare prezentată în cadrul colocviului Exégèse, révélation et formation des dogmes dans l’Antiquité tardive, École Pratique des Hautes Études, Paris, 25-26 octombrie 2013.

 28. Florin Ţurcanu, D’une dictature à l’autre… Droit et politique en Roumanie de 1938 à 1948, în cadrul colocviului internaţional Faire des choix? Les fonctionnaires dans l’Europe des dictatures 1933-1948, organizat de Consiliul de Stat al Republicii Franceze (februarie 2013, EHESS de Paris).

 29. Florin Ţurcanu, Images des Balkans dans le monde intellectuel roumain de l’entre-deux-guerres, în cadrul colocviului internaţional Balkany v evropeiskih proektah XIX-XXI v., organizat de Institutul de Studii Slave al Academiei Ruse de Ştiinţe, Moscova (aprilie 2013).

 30. Florin Ţurcanu, L’enseignement des sciences sociales à l’Université de Bucarest – traditions, enjeux et perspectives, în cadrul colocviului internaţional L’enseignement du et en français dans l’Europe Centrale et Orientale, organizat de Université Française en Arménie, Erevan (octombrie 2013).

 31. Cătălina Vătăşescu, Vërejtje mbi leksikun e «Mesharit» të Gjion Buzukut [Observaţii asupra lexicului din Liturghierul lui Gjion Buzuku] la Colocviul organizat de Ambasada României la Tirana, Universitatea Fan.S. Noli din Korça şi Academia Română cu ocazia a 100 de ani de la stabilirea relaţiillor diplomatice între România şi Albania (Korça, 26-28 martie)

 32. Laurenţiu Vlad a efectuat stagii de documentare la: Arhivele Generale ale Regatului Belgiei – Bruxelles / AGRB, B (Administration de l’Enseignement Supérieur, 1835-1953) şi la Biblioteca Universităţii Libere din Bruxelles.


STADIUL ÎNDEPLINIRII PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR ÎNSCRISE ÎN PLANUL DE CERCETĂRI PE ANUL 2013 AL ISSEE
Programul 1, Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate, vol. I-VII (programare iniţială: 2008-2012, prin prelungire impusă de factori obiectivi: 2008-2014).

Coordonator: Ioana Feodorov. Colectiv: Ioana Feodorov, Andrei Pippidi (revizie finală), Andrei Timotin, Mihai Ţipău, Iuliana Deac, Elena Herda, Cătălina Vătăşescu, Elena Siupiur, Daniel Cain şi colaboratorii externi: Anca Popescu, Andreea Dunaeva, Carmen Crişan, Mihai Mitu, Constantin Rezachievici.

ISSEE a propus în anul trecutfie cotat ca program prioritar, de importanţă naţională.


În anii precedenţi au fost finalizate, publicate cu sprijinul Bibliotecii Metropolitane şi în parte difuzate - gratuit - vol. I-IV. În anul 2013 a fost avizat de Consiliul ştiinţific şi trimis la tipar vol. V, Serbia-Turcia. Întrucât Biblioteca Metropolitană, editorul primelor 4 volume, a comunicat (verbal, prin Directorul Nicolae Iliescu) că este lipsită de fondurile necesare pentru continuarea publicării lucrării, s-a convenit încheierea unui acord de editare tri-partit, între Ioana Feodorov (succesor legal al lui V.Cândea), ISSEE (Director N.Ş.Tanaşoca), Editura Academiei (Director acad. D.R.Popescu) şi Editura Istros (Director Ionel Cândea), privind continuarea publicării volumelor V, VI şi VII. Am primit deja acordul Bibliotecii Metropolitane pentru postarea în continuare a volumelor pe site-ul „Bibliotecii digitale a Bucurestilor” (fost „Dacoromanica”).
Activităţile membrilor colectivului – sinteză:

 1. Andrei Pippidi: Adăugiri de note şi de bibliografie română şi străină la capitolele Suedia, Spania, SUA; lectură integrală a volumului.

 2. Andrei Timotin: prelucrare computerizată a fişelor manuscrise ale capitolului Suedia păstrate în Arhiva Virgil Cândea, completări cu date noi, verificarea bibliografiei existente, corecturi şi completări, întocmirea listei de sigle; revizia capitolului Turcia; lectură finală a întregului volum.

 3. Mihai Ţipău: prelucrare computerizată a fişelor manuscrise ale capitolului Spania păstrate în Arhiva Virgil Cândea, completări cu date noi (inclusiv în timpul călătoriei de studii efectuate la Granada, sept. – nov. 2012), verificarea bibliografiei existente, corecturi şi completări, întocmirea listei de sigle; revizie şi completări la capitolele Turcia şi Siria; verificarea transcrierilor din limba greacă la toate aceste capitole.

 4. Daniel Cain: prelucrare computerizată a notelor din capitolele Slovacia, Slovenia, Serbia; verificări, completări, adăugiri (inclusiv în urma călătoriei de studii efectuate la Belgrad în acest an); verificarea bibliografiei existente, corecturi şi completări, întocmirea listei de sigle; preluarea corecturilor propuse de colaboratoarea externă a colectivului dna. Izabela Voinea (vorbitor nativ de slovacă).

 5. Ioana Feodorov: prelucrarea computerizată a notelor din capitolul SUA, actualizarea numelor de instituţii, adăugiri de descrieri şi bibliografie, corespondenţă cu numeroase instituţii pentru confirmarea prezenţei unor piese în colecţiile lor, parcugerea de surse noi; întocmirea listei de sigle; parcurgerea de noi cataloage (12) de manuscrise arabe şi carte veche europeană în colecţii din Siria; redactarea de note noi pentru capitolul Siria; colaborare cu Anca Popescu (Institutul de Istorie “N. Iorga”) pentru corecturi şi completări la capitolul Turcia; preluarea corecturilor primite de la dl. Mustafa Mehmet. Uniformizare şi coordonare a întregului volum; Nota editorului, versiuni română şi engleză.

 6. Iuliana Deac: uniformizarea abrevierilor şi siglelor, numerotare, redactare Indice. ultimele două.

Pentru încheierea şi trimiterea la tipar a volumelor VI (Ucraina, Ungaria, Vatican) şi VII (Indici) este necesară continuarea programului în 2014 (ultimul an).

In anul 2014 vor mai lucra la acest program: Ioana Feodorov (Ucraina, revizie generală), Andrei Timotin (Ungaria), Mihai Ţipău (Vatican), Andrei Pippidi, Iuliana Deac.


Programul 3 (II). Etnicitate, limbă şi identitate în Sud-Estul Europei (2011-2013), Coordonator: Cătălina Vătăşescu.

Colectiv: Cătălina Vătăşescu, Tudor Teoteoi, Zamfira Mihail (membru onorific al ISSEE, neremunerat), Cristina Codarcea.

ISSEE a propus în anul trecut cotarea programului ca program de interes naţional şi internaţional, vizând adâncirea cunoaşterii Sud-Estului european prin cercetări întreprinse în spirit comparatist şi interdisciplinar şi punctarea cu 20 la evaluare.
Programul a implicat două proiecte de cooperare inteacademică internaţională convenite în baza acordurilor interacademice ale Academiei Române cu Academiile bulgară şi rusă, având ca temă însăşi tema programului ca atare:


 1. un proiect convenit cu Institutul de Balcanistică al Academiei Bulgare (2011-2013)

 2. un proiect convenit cu Institutul de lingvistică din Sankt-Petersburg al Academiei Ruse de Ştiinţe (2011-2013) şi

 3. un al treilea, convenit cu Institutul de Istorie, Stat şi Drept din Chişinău al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (2009-2011), pe tema Cultură şi istorie la Est de Carpaţi în perspectivă sud-est europeană (sec. XVIII-XX) (2012-2014), coordonator Constantin Iordan.

Lucrări înscrise în program:

 1. Cătălina Vătăşescu, Româna populară în interacţiuni culturale balcanice (2011-2013), intitulată iniţial Credinţe şi creştinism popular la români şi albanezi. Analiză de termeni, 2011-2013. Se ocupă în mod special de lexicul religios (creştin popular şi păgân) din limba română, pus în comparaţie cu albaneza. Se află în faza de documentare a temei. O valorificare în scris a rezultatelor obţinute până în prezent o formează publicarea unui studiu în revista „Fonetică şi Dialectologie” (Rom. stirigoaie, consideraţii semantice şi ipoteze etimologice).

 2. Zamfira Mihail, Circulaţia manuscriselor slave în Ţările Române, sec,XVII-XIX (cu privire specială asupra celor starovere), (2011-2013)

 3. Cristina Codarcea, Catolicismul în Balcani (sec. XVII-XVIII). Familie şi societate în epoca modernă, secolele XVII – XVIII in Ţările române (2012-2014)

 4. Liviu-Ioan Bordaş, (CS3 angajat temporar în 2012) Orientul şi Sud-Estul european la Mircea Eliade (a fost înlocuită cu organizarea colocviului "Dora d’Istria, Balcanii şi Orientul. Noi perspective şi abordări disciplinare", Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti, 26 septembrie 2012)

 5. Octav Delazero, revenit din SUA, plecat ca visiting researcher, apoi demisionat.

 6. Tudor Teoteoi, Ipostaze ale romanităţii orientale în sursele bizantine (2012-2013), culegere de studii, (cercetător onorific, neremunerat) (2012-2013)


Programul 4 (II). Relaţiile Rusiei cu România şi cu ţările Sud-Estului european. sec. XVIII-XX. România Şi Rusia în context geopolitic balcanic. sec. XVIII-XX (2011-2013). coordonator: dr. Elena Siupiur.

Colectiv: Elena Siupiur, Andrei Pippidi, Dumitru Bălan, Laurenţiu Vlad, Daniel Cain, Laurenţiu Constantiniu, Florin Ţurcanu. Programul implică un proiect comun de colaborare şi schimburi interacademice cu Institutul de slavistică din Moscova al Academiei Ruse de Ştiinţe (2011-2013)

ISSEE a propus cotarea programului ca program de interes naţional şi internaţional, vizând adâncirea cunoaşterii Sud-Estului european prin cercetări întreprinse în spirit comparatist şi interdisciplinar şi punctarea cu 20 la evaluare.

De acest program se leagă Proiectul 5, Relaţiile Rusiei cu România şi cu ţările din Sud-Estul Europei (sec. XVIII-XX). România şi Rusia în context geopolitic balcanic. sec. XVIII-XX, bazat pe un acord cu Institutul de slavistică din Moscova al Academiei Ruse de Ştiinţe (2011-2013). Din partea română, coordonator: dr. Elena Siupiur

Lucrări:


 1. Andrei Pippidi, Misiuni ale Bisericilor din Balcani în Rusia şi Ţările Române. Secolul al XVII- lea (2011-2013)

 2. Elena Siupiur, Rusia în publicistica politică bulgară şi română până la 1878 (2011-2013)

 3. Laurenţiu Vlad, Imagini ale Rusiei în discursul politic românesc în veacul al XIX-lea (2011-2013)

 4. Daniel Cain, România si relaţiile militaro-diplomatice  bulgaro-ruse intre 1902 – 1912 (2011-2013)

 5. Laurenţiu Constantiniu, Relaţiile româno-sovietice între 1933 şi 29 august 1936 (2011-2013)

 6. Florin Ţurcanu, Reprezentarea Rusiei în cercurile emigraţiei române în Occident după 1947 (2011-2013)

 7. Dumitru Balan, Emigranţii ruşi liant între România şi ţările balcanice (2011-2013)


Programul 5 (II). Reintegrare europeană şi modernizare în Sud-Estul Europei (secolele XVI-XIX) (2011-2013), coordonator Andrei Pippidi. Colectiv: Andrei Pippidi, Andrei Timotin, Viorel Panaite, Ligia Livadă Cadeschi.

ISSEE a propus în anul trecut cotarea programului ca program de interes naţional şi internaţional, vizând adâncirea cunoaşterii Sud-Estului european prin cercetări întreprinse în spirit comparatist şi interdisciplinar şi punctarea cu 20 la evaluare.


Lucrări planificate:

 1. Andrei Timotin, Tipărituri cuprinzând profeţii referitoare la căderea Imperiului otoman din sec. XVI-XVII în arhive italiene si spaniole (2011-2013)

 2. Viorel Panaite, Regimul Capitulaţiilor în Imperiul otoman: diplomaţie occidentală, drept islamic şi practica provincială. Mărturia unui manuscris otoman de la Ambasada Franţei la Istanbul (secolele XVI – XVII) (2011-2013)

 3. Andrei Pippidi, Dezvoltarea cunoştinţelor despre Sud-Estul Europei la intelectualii occidentali post-umanişti (sec.XVII-XVIII) (2011-2013)

 4. Ligia Livadă, Igienismul, un model medical de disciplinare sociala, sfarsitul secolului XIX-inceputul secolului XX (2011-2013).Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə