Academia româNĂ. Institutul de studii sud-est europeneYüklə 1.03 Mb.
səhifə4/17
tarix28.10.2017
ölçüsü1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Programul 6 (II). Politică şi cultură în Europa de sud-est. sec. XIX-XX (2011-2013), coordonator Dr. Constantin Iordan. Colectiv: Constantin Iordan, Elena Siupiur, Virginia Blânda, Daniel Cain, Laurenţiu Vlad.

ISSEE a propus în anul trecut cotarea programului ca program de interes naţional şi internaţional, vizând adâncirea cunoaşterii modernizării şi reintegrării Balcanilor în Europa prin cercetări întreprinse în spirit comparatist şi interdisciplinar şi punctarea cu 20.

De acest program se leagă proiectul de colaborare internaţională pe bază de acord parafat cu Institutul de istorie al Academiei Bulgare de Ştiinţe (Blagovest Njagulov).

Lucrări planificate:


 1. Elena Siupiur, Texte politice în mișcarea intelectuală balcanică în secolul al XIX-lea. Literatura politică a emigraţiei bulgare în România (2011-2013)

 2. Virginia Blânda, Lecturi politice în Balcani.Prima jumătate a secolului al XIX-lea (2011-2013)

 3. Daniel Cain, Formarea elitei militare in statele moderne sud-est europene, din perspectiva gândirii si acţiunii politice naţionale. Cazul Bulgariei și al României. (2011-2013)

 4. Laurenţiu Vlad, Studenţi români în Belgia. Secolele XIX-XX (2011-2013)

 5. Constantin Iordan, Dobrogea (1878-1940) în istoriografia bulgară postcomunistă (2011-2013). Realizări în 2012: documentare în ţară şi străinătate, valorificări parţiale de rezultate prin articole şi comunicări, redactare parţială (C.Iordan)


Programul 7 (II). Documente şi instrumente de lucru privind istoria Sud-Estului european, coordonator Lia Brad-Chisacof (2011-2013 - o etapă, dar direcţie permanentă de lucru).

ISSEE a propus în anul trecut cotarea programului ca program de interes naţional şi internaţional, vizând gestionarea, conservarea şi valorizarea fondului cultural naţional al popoarelor balcanice şi punctarea cu 20.

Lucrări planificate în curs:


 1. Lia Brad Chisacof (normă întreagă), Învăţământ public și privat: oglinzile principilor, manuale și tratate (2011-2013).

 2. Nicolae-Şerban Tanaşoca şi Ştefan Vâlcu, Izvoare narative şi diplomatice privind istoria romanităţii balcanice (2011-2013). Revizuirea, colaţionarea cu originalele din Arhiva Naţională, adnotarea şi editarea volumului de documente datorat lui Victor Papacostea şi Mihail Regleanu, Documentele redeşteptării macedoromâne, păstrat în manuscris în arhiva Institutului de studii şi Cercetări Balcanice, pentru care fusese lucrat ca obligaţie de serviciu.

 3. P.P.Panaitescu şi Zamfira Mihail, Catalogul manuscriselor slave din BAR, vol. III, în baza unei Convenţii cu B.A.R. (2010, 1 oct. -2013, 31 dec.)

 4. Ştefan Lemny, Bibliografia secolului al XVIII-lea românesc (2011-2013), colaborator extern, neremunerat

 5. Mihai Ţipău (30% normă), Pareneza lui Mihail Fotinopoulos către fiul său, text şi comentariu (2011-2012) lucrarea a fost predată la termen, nu şi valorificată

 6. Nicolae-Şerban Tanaşoca şi Oana Iacubovschi, Bibliografia critică a relaţiilor româno-bizantine (2010-2012). Lucrare întreruptă temporar din pricina încetării contractului de muncă al Oanei Iacubovschi, care se angajează totuşi să-şi menţină colaborarea cu ISSEE.

 7. Simona Nicolae, Politică şi retorică în Bizanţul Paleologilor (2012-2013). Studiu alăturat ediţiei încheiate Pareneza lui Manuel II Paleologul către fiul său, ediţie critică, traducere şi comentarii (2010-2011).

Programul 8 (II). Religie şi colonizare în cetăţile greceşti din Pontul de Vest (2011-2013), coordonator şi autor Vasilica Lungu.

ISSEE a propus în anul trecut cotarea programului ca program prioritar de interes naţional şi internaţional ce vizează conservarea patrimoniului cultural naţional (punctaj 25)

Programul se desfăşoară în strânsă legătură cu programului prioritar academic 3 al Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei, în baza unui Protocol încheiat între ISSEE, Institutul de Arheologie şi Muzeul de Istorie Naţională. De acest program sunt legate şi proiecte de cooperare bazate pe acorduri şi finanţări internaţionale ori extrabugetare, la care participă coordonatoarea programului: programul european “Ramses”, programul european KELAINAI, programul greco-canadian LESBOS, programul PATABS în cooperare cu CNRS Franţa. În baza acestui program ISSEE a devenit membru al reţelei de excelenţă GDRE Mer Noire.


Programul 9 (II). Călători din Orient în Ţările române şi Rusia. Texte şi documente (2009-2014), coordonator: Ioana Feodorov. Se prelungeşte (2009-2012 – partea referitoare la Ţările române; 2009- 2014 – ediţia integrală).

ISSEE a propus în anul trecut cotarea programului ca program de interes naţional şi internaţional, vizând adâncirea cunoaşterii locului românilor în istoria universală şi punctarea cu 20.

Programul se realizează în conlucrare internaţională, pe bază acordului încheiat cu Institutul de Studii Orientale din Sankt-Petersburg al Academiei Ruse de Ştiinţe – cf. Proiectul 8. Documents concerning the relations between East-European countries and the Patriarchate of Antioch (Syria) in the XVIIth century – The Journal of Patriarch Makarius III Ibn al-Za’im’s Journey to the Romanian Principalities, Ukraine and Russia, written by his son, Paul of Aleppo. Complete critical edition, Introduction, philological notes, indices, bibliography, Annexes and illustrations (2009-2014)

Din partea română, coordonator: Ioana Feodorov, participă: Ioana Feodorov, Mihai Ţipău, Ovidiu Olar şi două colaboratoare externe: Carmen Crişan (arabistă, MAE), dr. Andreea Dunaeva (lector la Catedra de Rusă, Universitatea Bucureşti). Din partea rusă, coordonator Dr. Serghei Frantsouzoff, participă: Dr. Serghei Frantsouzoff, Irina Popova, Nikolai Serikoff, Elena Korovchenko, Vera Tchentsova. Descoperirea unui nou manuscris arab în Ucraina a făcut necesară cooperarea, în baza unui acord încheiat cu Academia Ucrainei, cu dl. Valeri Rybalkin, orientalist, care a fost invitat la Bucureşti de ISSEE cu sprijinul Academiei Române.

În urma acordului încheiat cu partea rusă, reprezentată de dl. Serghei Franzusof, Doamna Ioana Feodorov întocmeşte ediţia integrală a textului lui Paul din Alep, înglobând şi părţile referitoare la călătoria Patriarhului Macarie în Rusia şi Ucraina. Va fi elaborată şi traducerea întregului text într-o limbă de circulaţie internaţională. Comentariile referitoare la părţile privitoare la Rusia şi Ucraina vor fi redactate cu ajutorul colegilor ruşi şi ucraineni. S-a semnalat şi aprobat că este necesară prelungirea lucrării şi a cooperării cu partea rusă şi ucraineană şi după sfârşitul lui 2011, până la sfârşitul lui 2014.

Coordonatorul programului, doamna Ioana Feodorov, a solicitat şi obţinut amânarea până la sfârşitul lui 2012 a termenului de încheiere a părţii din lucrare referitoare la Ţările române ce urmează a fi publicată şi separat, cu traducere în limba română. Volumul referitor la Ţările Române (600 p.) a fost predat, însoţit de referate, în toamna anului 2013, Consiliului ştiinţific al ISSEE, avizat de acesta şi trimis la Editura Academiei.


Programul 10 (II). Tratatul de istorie a Banatului, coordonat de Universitatea de Vest şi de Filiala Timişoara a Academiei Române (2011-2012)

Din partea ISSEE participă ca autor: Cristina Feneşan, cu partea III, vol. II, Vilaietul Timişoara (1552-1716) (durata 2009-2010, 2011-2013). Cooperarea doamnei Cristina Feneşan la această temă a fost solicitată expres de conducerea Academiei Române. Din pricina stării precare a sănătăţii doamnei Feneşan în 2012, termenul final a fost amânat cu un an.

Program prioritar, lucrare elaborată la cererea Prezidiului Academiei Române. Partea prevăzuta pentru 2009-2010 a programului a fost îndeplinită cu succes. În anii 2011-2012 a redactat parte din capitolele despre Vilayetul Timişoara, reprezentând partea a treia din vol. II din Istoria Banatului şi anume:


 1. Integrarea administrativ-instituţională în Imperiul Otoman

 2. Rolul vilayetului Timişoara în expansiunea, retragerea Imperiului Otoman din Europa Centrală

 3. Lupta antiotomană în vilayetul Timişoara

 4. Cultura otomană din vilayetul Timişoara


PROIECTELE ÎN COOPERARE INTERACADEMICĂ INTERNAŢIONALĂ
Proiectul 1. Cross-Border Mobility in the Danube Areas – Historical Cultural and Linguistic Dimensions. Proiect asociat programului 2 (II), ETNICITATE ŞI PRACTICI SOCIO-ECONOMICE ÎN BALCANI (2012-2014). Coordonator Stelu Şerban. Colectiv: Stelu Şerban, Ştefan Dorondel, Elena Siupiur, Constantin Iordan.

În baza acordului parafat cu Institutul de Etnologie şi Folclor cu Muzeul Etnografic din Sofia al Academiei Bulgare de Ştiinţe (2012-2014). Din partea română coordonator dr. Stelu Şerban. Din colectiv fac parte: Dr. Ştefan Dorondel, Dr. Elena Siupiur, Dr. Constantin Iordan. Din partea bulgară coordonator Prof. Dr. Petko Hristov. Din colectiv fac parte: Prof. Dr. Valentina Vaseva, Dr. Evgenyiya Troeva, Dr. Ivaylo Vlarkov.

Echipa română s-a angajat la următoarele lucrări:


 1. Dr. Stelu Şerban, Terms of rural economy in Vidin and Dolj area in the first Half of the 20th Century (2012-2014);

 2. Dr. Ştefan Dorondel, Mutări de sate în albia Dunării în sec. XIX-XX (2012-2014);

 3. Dr. Elena Siupiur, Structura etnoprofesională a Basarabiei la recensământul din 1895. Locul imigranţilor balcanici (2012-2014);

 4. Dr. Constantin Iordan, Un reper pentru evaluarea mobilităţii transdanubiene : regimul Dunării după primul război mondial (2012-2014)


Proiectul 2. Shifting borders in Central-Eastern and South-Eastern Europe, proiect comun cu Institutul de Arheologie şi Etnologie al Academiei Poloneze de Ştiinţe, în cadrul programelor de schimb interacademic ale Academiei Române (2013-2015). Proiect asociat Progamului 2 (II). Etnicitate şi practici socio-economice în Balcani, (2011-2013). Coordonator Stelu Şerban.

Coordonator: Dr. Stelu Şerban, din partea română, Associate Professor Demski Dagnoslaw, din partea polonă. Echipa română: Stelu Şerban, Ştefan Dorondel, Ioana Feodorov, Virginia Blânda. Echipa poloneză: Demski Dagnoslaw, Braniecka-Olszewska Kamila, Maria Godyn, Ewa Baniowska-Kopacz.


Proiectul 3. Ethnicité, langue et identité dans le Sud-Est de l’Europe (2011-2014). Proiect subordonat programului 3, Etnicitate, limbă şi identitate în Sud-Estul Europei (2011-2013), coordonat de Cătălina Vătăşescu.

În baza unui acord reînnoit şi parafat cu Institutul de lingvistică din Sankt-Petersburg al Academiei Ruse de Ştiinţe (2011-2014). Din partea română, coordonator Cătălina Vătăşescu. Din colectiv fac parte: Dr. Cătălina Vătăşescu, Nicolae-Şerban Tanaşoca, Dr. Manuela Mihuţ, Dr. Mihai Ţipău, Dr. Zamfira Mihail, Drd. Simona Nicolae, Dr. Ioana Feodorov, Dr. Cristina Codarcea, Dr. Stelu Şerban, Dr. Ştefan Dorondel. Din partea rusă, coordonator Dr. N.Suchačev, participă: Dr.Alvina V. Žugra, Dr.Marina V. Domosiletskaja, Dr.Andrey N. Sobolev, Dr.Maxim L. Kisilier, Dr.Nikolay L. Sukhachev, Dr.Albina H. Girfanova, Dr.Alexandr I. Falileev, Dr.Yurij A. Lopachov, Dr.Alexandr B. Černjak. În cadrul proiectului semnat cu Institutul de Studii Lingvistice din Sankt Petersburg, în 2011 s-au deplasat la Sankt Petersburg pentru documentare Cristina Codarcea şi Simona Nicolae.


Proiectul 4 (II). Ethnicité, langue et identité dans le Sud-Est de l’Europe (2011-2013). Proiect subordonat programului 3, Etnicitate, limbă şi identitate în Sud-Estul Europei (2011-2013), coordonat de Cătălina Vătăşescu.

În baza unui acord parafat cu Institutul de balcanistică al Academiei Bulgare de Ştiinţe. Reactualizează, pentru anii 2011-2013, proiectul iniţiat anterior care nu a putut fi realizat integral în 2010 din pricina crizei prin care a trecut Academia Bulgară de Ştiinţe. Din partea română, coordonator Cătălina Vătăşescu, colaboratori: Zamfira Mihail, Tudor Teoteoi, Cristina Codarcea, Simona Nicolae, Maria Osiac. Din partea bulgară, coordonator Dr. Elena Kojceva, colaboratori: Darina Mladenova, Vasilka Aleksova, Zlatomira Gerdzhikova. Proiect corelat şi cu proiectul nr. 3, de mai sus. După restructurarea sistemului de cercetare academică bulgar, există garanţii de realizare a tuturor obiectivelor propuse. În perioada 23-29 octombrie 2011 un grup de patru cercetători care lucrează la programul amintit (Zamfira Mihail, T. Teoteoi, Cătălina Vătăşescu şi Simona Nicolae) au participat la Sofia cu comunicări la un colocviu organizat în cadrul proiectului comun de cercetare dintre ISSEE şi Institutul de Studii Balcanice şi Centrul de Tracologie de la Sofia al Academiei Bulgare de Ştiinţe. În ziua de 2013


Proiectul 5. Relaţiile Rusiei cu România şi cu ţările din Sud-Estul Europei (sec. XVIII-XX), subordonat programului România şi Rusia în context geopolitic balcanic (sec. xviii-xx) (2011-2013). Coordonator: dr. Elena Siupiur

În baza unui acord cu Institutul de slavistică din Moscova al Academiei Ruse de Ştiinţe (2011-2013). Din partea română, coordonator: dr. Elena Siupiur

Vor fi dezvoltate în colocviile comune teme legate de lucrările din program:


 1. Andrei Pippidi, Misiuni ale Bisericilor din Balcani în Rusia şi Ţările Române. Secolul al XVII- lea.

 2. Andreea Dunaeva, Intensificarea relaţiilor culturale româno-ruse .Sfârşit de secol XVIII –început de secol XIX

 3. Elena Siupiur, Rusia în publicistica politică bulgară şi română până la 1878.,

 4. Laurenţiu Vlad, Imagini ale Rusiei în discursul politic românesc în veacul al XIX-lea

 5. Daniel Cain, România si relatiile militaro-diplomatice  bulgaro-ruse intre 1902 – 1912

 6. Laurenţiu Constantiniu, Relaţiile româno-sovietice între 1933 şi 29 august 1936

 7. Florin Ţurcanu, Reprezentarea Rusiei în cercurile emigraţiei române în Occident după 1947

 8. Dumitru Balan, Emigranţii ruşi liant între România şi ţările balcanice


Proiectul 6 (II). Politique et culture dans le Sud-Est de l’Europe. Proiect corelat cu programul Politică şi cultură în Europa de Sud-Est. Sec. XIX-XX (2011-2013), coordonator Dr. Constantin Iordan.

Colectiv: Constantin Iordan, Elena Siupiur, Virginia Blânda, Daniel Cain, Laurenţiu Vlad.

În baza unui acord interacademic de colaborare pe 3 ani (2011-2013) cu Institutul de istorie al Academiei Bulgare de Ştiinţe. Din partea bulgară coordonator Blagovest Njagulov.

Teme planificate:

Din partea română:


 1. Elena Siupiur, Texte politice în mișcarea intelectuală balcanică în secolul al XIX-lea (2011-2013)

 2. Virginia Blânda, Lecturi politice în Balcani.Prima jumătate a secolului al XIX-lea (2011-2013)

 3. Daniel Cain, Formarea elitei militare in statele moderne sud-est europene, din

 4. perspectiva gândirii si acţiunii politice naţionale. Cazul Bulgariei și al României (2011-2013)

 5. Laurenţiu Vlad, Studenţi români în Belgia. Secolele XIX-XX (2011-2013)

 6. Constantin Iordan, Dobrogea (1878-1940) în istoriografia bulgară postcomunistă (încheiată în 2011, predare fixată la 1 martie 2012), România şi criza balcanică din 1912-1913 în istoriografia bulgară (2012-2013)

Din partea bulgară :

 1. Blagovest Njagulov, Idées de fédération et d’union personnelle concernant la Bulgarie et la Roumanie (XIXe–XXe siècles)

 2. Anghel Dimitrov, Bulgarian Press in Tsarigrad/Constantinople as National Institution: Role and Significance

 3. Plamen Bojinov, Influences européennes et antieuropéennes au cours de la construction de la Principauté bulgare

 4. Iliyana Marcheva, Scholars and Political Power. Based on the memoirs of several eminent historians.

 5. Rumjana Stantcheva, Le message politique de Panait Istrati

 6. Realizări în 2011 : conform protocolului semnat, documentare, pregătire de texte pentru masa rotundă Rôle et influence de la vie culturelle sur l’évolution de la vie politique dans les pays du Sud-Est européen aux XIXe–XXe siècles (Études de cas) programată pentru 2012.


Proiectul 7 (II). Cultură şi istorie la Est de Carpaţi în perspectivă sud-est europeană (sec. XVIII-XX) (2012 – 2014), subordonat Programului 3, Etnicitate, limbă şi identitate în Sud-Estul Europei, coordonat de dr.Cătălina Vătăşescu; proiect în colaborare cu Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, coordonator din partea ISSEE Dr. Constantin Iordan, din partea IIST acad. Andrei Eşanu.

Membrii părţii române cu contribuţiile angajate: 1. Constantin IORDAN, Istorie şi istoriografie: tema „compensaţiei” Basarabia (meridională) Dobrogea în 1878 şi 1918. Delimitări geopoliitice;

 2. Stelu ŞERBAN, Înfiinţarea Partidului Ţărănesc condus de Constantin Stere. Semnificaţii în cadrul sistemului de partide din perioada interbelică;

 3. Zamfira MIHAIL, Călători străini în Basarabia în secolul al XIX-lea.

Toţi membrii părţii române se află în faza de documentare.
Proiectul 8. Documents concerning the relations between East-European countries and the Patriarchate of Antioch (Syria) in the XVIIth century – The Journal of Patriarch Makarius III Ibn al-Za’im’s Journey to the Romanian Principalities, Ukraine and Russia, written by his son, Paul of Aleppo. Complete critical edition, Introduction, philological notes, indices, bibliography, Annexes and illustrations (2009-2014), proiect subordonat programului 9, Călători din Orient în Ţările Române şi Rusia. Texte şi documente (2009-2012), coordonat de Ioana Feodorov. Proiectul, propus iniţial pentru anii 2009-2011, a fost renegociat şi se va extinde până la finele anului 2014.

Are la bază acordul încheiat cu Institutul de Studii Orientale din Sankt-Petersburg al Academiei Ruse de Ştiinţe (2009-2014, prin prelungire). V. mai sus Programul 9. Din partea română, coordonator: Ioana Feodorov, participă: Ioana Feodorov, Mihai Ţipău şi trei colaboratori externi: Carmen Crişan (referent la AIESEE), dr. Andreea Dunaeva (lector la Catedra de Rusă, Universitatea Bucureşti), Ovidiu Olar. Din partea rusă, coordonator Dr. Serghei Frantsouzoff, participă: Dr. Serghei Frantsouzoff, Irina Popova, Nikolai Serikoff, Elena Korovchenko, Vera Tchentsova. V. mai jos, proiectul 11 în cooperarea cu Institutul de Studii Orientale din Ucraina.


Proiectul 9. La cité Orgamé/Argamum et son territoire: archéologie d’un paysage antique, program franco-român coordonat de Institutul de studii sud-est europene si Institutul de Arheologie « Vasile Pârvan » din partea română si de Universitatea din Provence Aix Marseille I şi Centre National de la Recherche Scientifique, din partea franceză. Co-directori de proiect: Mihaela Mănucu-Adameşteanu, Vasilica Lungu, Alexandre Baralis (2010-2013)
Proiectul 10, Timbres amphoriques, parte a proiectului interacademic al Uniunii Academice Internaţionale, coordonator Prof. Dr. José Rodriguez Remesal, coordonator pentru partea română Vasilica Lungu (din 2010 pe durată nedeterminată)

Proiectul 11. 17th Century Historical Sources Concerning Moldavia and Ukraine: Research on Paul of Aleppo’s Travels of Macarius III, Patriarch of Antioch. În baza unui acord cu Institutul de Studii Orientale din Kiev al Academiei Ucrainei (2012-2014). Coordonatori : Ioana Feodorov, din partea ISSEE şi Prof. Dr. Valeriy Rybalkin, din partea ISO din Kiev.

Colective: Dr. Zamfira Mihail, Dr. Constantin Rezachievici şi Prof.Dr. George Grigore - din partea română; Dr. Danylo Radivilov, Dr. Yulia Petrova, Dr. Denys Shestopalets - din partea ucraineană. V. mai sus, proiectul 9 în cooperare cu Institutul de Studii Orientale al Academiei Ruse de Ştiinţe din Sankt Petersburg.PROGRAME ŞI PROIECTE PENTRU ANII 2014 ŞI URMĂTORII

 1. Blânda, Virginia, Construind modernitatea: istoriografia literaturii didactice în Principatele Române (prima jumătate a sec. XIX)

2014-2016

Istoriografie şi utilizări politice ale istoriei în sud-Estul Europei (sec.19-21)

 1. Cain Daniel, Naturalizarea în S-E Europei (1878-1914) în istoriografia actuală

2014-2015

Istoriografie şi utilizări politice ale istoriei în sud-Estul Europei (sec.19-21)

 1. Chisacof, Lia, Elemente greco-române la începuturile literaturii române moderne (sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea)

2014-2015

Programul 7 (II). Documente şi instrumente de lucru privind istoria Sud-Estului european, coordonator Lia Brad-Chisacof (direcţie permanentă de lucru).

 1. Codarcea, Cristina,

 1. Catolicismul în Balcani (sec. 17-18). Familie şi societate în epoca modernă (sec. 17-18) în Ţările Române2012-2014

Program 3 (III), Etnicitate, limbă, identitate:cultură şi contacte sud-est europene, Coordonator: Cătălina Vătăşescu (2012-2014-2016)

 1. Identitate religioasa si identitate etnică in peninsula balcanica. Continuitate si transformare in comunitatile catolice in secolul al XIX-lea.

2015-2016

 1. Dorondel, Stefan , Politica şi practicile de

2013-2015

Program 2, Etnicitate şi practici socio-economice în Balcani

 1. Feneşan, Cristina, Convertiri la Islam în spaţiul carpato-dunărean sec.15-19
2014-2016

Program 3 (III), Etnicitate, limbă, identitate:cultură şi contacte sud-est europene, Coordonator: Cătălina Vătăşescu (2012-2014-2016)

 1. Feodorov, Ioana

 1. Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate,, vol. VI şi VII

2013- 2014Programul 1, Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate, vol. I-VII (programare iniţială: 2008-2012, prin prelungire impusă de factori obiectivi:2008-2014). Coordonator: Ioana Feodorov.

b) Călătoria lui Macarie

2009-2014

Programul 9 (II). Călători din Orient în Ţările române şi Rusia. Texte şi documente (2009-2014), coordonator: Ioana Feodorov. (2009-2012 – partea referitoare la Ţările române; 2009- 2014 – ediţia integrală).

 1. Guran, Petre, De la geografia ecleziastică a patriarhiilor orientale la un etos religios şi cultural ortodox balcanic şi est-european

2014-2016

Programul 4 (III) România şi Rusia în context geopolitic balcanic, sec. xv-xx (2014-2016), coordonator Guran Petre.

 1. Iordan, Constantin

 1. Coordonare, lucrare personală în colectivul de 6 români2014-2016

Istoriografie şi utilizări politice ale istoriei în sud-estul Europei, secolele XIX-XXI, temă de colaborare între Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de Ştiinţe pe anii 2014-2016.

 1. Un reper pentru evaluarea mobilităţii transdanubiene: statutul internaţional al Dunării după Primul Război Mondial
2012-2014

Programul 2. Etnicitate şi practici socio-economice în Balcani în cooperare cu Institutul de Etnografie şi Folclor al Academiei Bulgare de Ştiinţe (2012-2014)

 1. Livadă, Ligia, nu a propus nimic 1. Lungu, Vasilica, Memorie şi identitate. Evidenţa arheologică de la Orgame

2014-2016

Programul 8 (III). Religie şi colonizare în cetăţile greceşti din Pontul de Vest (2014-2016), coordonator şi autor Vasilica Lungu.

 1. Mihail, Zamfira, Circulaţia textelor slave (vechi bulgare) manuscrise în spaţiul sud-est european. Atestări din Ţările Române în secolele XVI-XVIII

2014-2016.

Programul 3 (III). Etnicitate, limbă, identitate : cultură şi contacte sud-est europene, Coordonator: Cătălina Vătăşescu. (2014-2016)


 1. Nicolae, Simona, Discursurile etico-politice ale împăratului Manuel Paleologul ediţie critică şi traducere
2012-2014

Programul 7, Documente şi instrumente de lucru privind istoria Sud-Estului european, coordonator Lia Brad-Chisacof

 1. Panaite Viorel, nu a propus nimic 1. Pippidi, Andrei,

 1. Corespondenţa lordului Paget, ambasadorul Angliei la Constantinopol, cu Constantin Brâncoveanu şi Constantin Cantacuzino

2014

Programul 5 (III). Reintegrare europeană şi modernizare în Sud-Estul Europei (secolele XVI-XIX) (2014-2016), coordonator Andrei Pippidi. Colectiv: Andrei Pippidi, Andrei Timotin, Viorel Panaite, Ligia Livadă Cadeschi.

 1. Mărturii, VI-VII

2014

Programul 1, Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate, vol. I-VII Coordonator: Ioana Feodorov (programare iniţială: 2008-2012, prin prelungire impusă de factori obiectivi: 2008-2014).

16. Siupiur, Elena,

a) Imaginea Rusiei în publicistica română şi bulgară în secolul xix
2014-2016Programul 4 (III) România şi Rusia în context geopolitic balcanic, sec. xv-xx , coordonator Guran Petre (2014-2016).

b)Istoria în programele politice şi literatura emigraţiei bulgare în secolul al XIX-lea.


2014-2016

Istoriografie şi utilizări politice ale istoriei în sud-estul Europei, secolele XIX-XXI, proiect interacacdemic de cooperare între Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de Ştiinţe pe anii 2014-2016. Partea română va avea 6 membri

17. Şerban, Stelu, Politică locală şi birocraţie în problemna Dunării, sf. sec. XIX – Al doilea Război Mondial. Comparaţie Rom ânia şi Bulgaria

2014-2015

Proiectul 1. Cross-Border Mobility in the Danube Areas – Historical Cultural and Linguistic Dimensions. Proiect asociat programului 2 (II), Etnicitate şi practici socio-economice în Balcani. Coordonator Stelu Şerban (2012-2014).

18.Tanaşoca, Nicolae-Şerban, Documente privind istoria romanităţii balcanice, III

2014-2015

Programul 7 (II). Documente şi instrumente de lucru privind istoria Sud-Estului european, coordonator Lia Brad-Chisacof (direcţie permanentă de lucru).

19.Teoteoi, Tudor, Traduceri slave şi româneşti ale sinaxarului bizantin (secolele XVI-XVIII). Hagiografie ortodoxă în manuscrisele bucureştene.


2014-2016

Programul 3 (III). Etnicitate, limbă, identitate : cultură şi contacte sud-est europene, Coordonator: Cătălina Vătăşescu. (2014-2016)

20. Timotin, Andrei, Profeţii spaniole anti-otomane în sec. XVII: J.B. Merino Alvarez, Destruición del Imperio del Turco, y seta de Mahoma (Valencia, 1642). Ediţie şi comentariu.2014-2016

Programul 5 (III). Reintegrare europeană şi modernizare în Sud-Estul Europei (secolele XVI-XIX) (2014-2016), coordonator Andrei Pippidi.

21.Ţipău, Mihai, Istoriografia greco-română. Stadiul cercetării, probleme şi perspective

2013-2014

Programul 7 (II). Documente şi instrumente de lucru privind istoria Sud-Estului european, coordonator Lia Brad-Chisacof (direcţie permanentă de lucru).

22.Ţurcanu, Florin,

nu a propus nimic, a solicitat prelungire
23. Vătăşescu, Cătălina, Răspunsurile la „Chestionarul Odobescu”. Comentarii lingvistice referitoare la diferite tipuri de credinţe populare. Comparaţie cu albaneza.

2014-2016

Programul 3 (III). Etnicitate, limbă, identitate : cultură şi contacte sud-est europene, Coordonator: Cătălina Vătăşescu. (2014-2016)

24. Vâlcu, Ştefan, Documente privind istoria romanităţii balcanice, III (în colaborare cu N.Ş.Tanaşoca)


2014-2015

Programul 7 (II). Documente şi instrumente de lucru privind istoria Sud-Estului european, coordonator Lia Brad-Chisacof (direcţie permanentă de lucru).

25.Vlad, Laurenţiu, Teme/referinţe istorice în discursul propagandei externe a statului român, secolele XIX-XX

2014-2016

Proiectul nou: Istoriografie şi utilizări politice ale istoriei în Sud-Estul Europei, secolele XIX-XXI (2014-2016)

Concluzii şi propuneri
 • Lucrări neîncheiate la timp. Nevoia unei mai mari chibzuieli şi refuzul tentaţiei de angajare în prea multe lucrări

 • Problema cerectătorilor în regim de cumul, blocarea posturilor mici

 • Detectarea resurselor financiare şi editoriale

 • Propuneri de cotare a unor prohgrame şi proiecte

 • Propunem să fie punctate la evaluare cursurile libere

 • RESEE

 • Respectarea procedurilor şi a regulamentelor


PROGRAME ŞI PROIECTE PENTRU ANII 2014 ŞI URMĂTORII

 1. Blânda, Virginia, Construind modernitatea: istoriografia literaturii didactice în Principatele Române (prima jumătate a sec. XIX)

2014-2016

Istoriografie şi utilizări politice ale istoriei în sud-Estul Europei (sec.19-21)

 1. Cain Daniel, Naturalizarea în S-E Europei (1878-1914) în istoriografia actuală

2014-2015

Istoriografie şi utilizări politice ale istoriei în sud-Estul Europei (sec.19-21)

 1. Chisacof, Lia, Elemente greco-române la începuturile literaturii române moderne (sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea)

2014-2015

Programul 7 (II). Documente şi instrumente de lucru privind istoria Sud-Estului european, coordonator Lia Brad-Chisacof (direcţie permanentă de lucru).

 1. Codarcea, Cristina,

 1. Catolicismul în Balcani (sec. 17-18). Familie şi societate în epoca modernă (sec. 17-18) în Ţările Române2012-2014

Program 3 (III), Etnicitate, limbă, identitate:cultură şi contacte sud-est europene, Coordonator: Cătălina Vătăşescu (2012-2014-2016)

 1. Identitate religioasa si identitate etnică in peninsula balcanica. Continuitate si transformare in comunitatile catolice in secolul al XIX-lea.

2015-2016

 1. Dorondel, Stefan , Politica şi practicile de

2013-2015

Program 2, Etnicitate şi practici socio-economice în Balcani

 1. Feneşan, Cristina, Convertiri la Islam în spaţiul carpato-dunărean sec.15-19
2014-2016

Program 3 (III), Etnicitate, limbă, identitate:cultură şi contacte sud-est europene, Coordonator: Cătălina Vătăşescu (2012-2014-2016)

 1. Feodorov, Ioana

 1. Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate,, vol. VI şi VII

2013- 2014Programul 1, Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate, vol. I-VII (programare iniţială: 2008-2012, prin prelungire impusă de factori obiectivi:2008-2014). Coordonator: Ioana Feodorov.

b) Călătoria lui Macarie

2009-2014

Programul 9 (II). Călători din Orient în Ţările române şi Rusia. Texte şi documente (2009-2014), coordonator: Ioana Feodorov. (2009-2012 – partea referitoare la Ţările române; 2009- 2014 – ediţia integrală).

 1. Guran, Petre, De la geografia ecleziastică a patriarhiilor orientale la un etos religios şi cultural ortodox balcanic şi est-european

2014-2016

Programul 4 (III) România şi Rusia în context geopolitic balcanic, sec. xv-xx (2014-2016), coordonator Guran Petre.

 1. Iordan, Constantin

 1. Coordonare, lucrare personală în colectivul de 6 români2014-2016

Istoriografie şi utilizări politice ale istoriei în sud-estul Europei, secolele XIX-XXI, temă de colaborare între Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de Ştiinţe pe anii 2014-2016.

 1. Un reper pentru evaluarea mobilităţii transdanubiene: statutul internaţional al Dunării după Primul Război Mondial
2012-2014

Programul 2. Etnicitate şi practici socio-economice în Balcani în cooperare cu Institutul de Etnografie şi Folclor al Academiei Bulgare de Ştiinţe (2012-2014)

 1. Livadă, Ligia, nu a propus nimic 1. Lungu, Vasilica, Memorie şi identitate. Evidenţa arheologică de la Orgame

2014-2016

Programul 8 (III). Religie şi colonizare în cetăţile greceşti din Pontul de Vest (2014-2016), coordonator şi autor Vasilica Lungu.

 1. Mihail, Zamfira, Circulaţia textelor slave (vechi bulgare) manuscrise în spaţiul sud-est european. Atestări din Ţările Române în secolele XVI-XVIII

2014-2016.

Programul 3 (III). Etnicitate, limbă, identitate : cultură şi contacte sud-est europene, Coordonator: Cătălina Vătăşescu. (2014-2016)


 1. Nicolae, Simona, Discursurile etico-politice ale împăratului Manuel Paleologul ediţie critică şi traducere
2012-2014

Programul 7, Documente şi instrumente de lucru privind istoria Sud-Estului european, coordonator Lia Brad-Chisacof

 1. Panaite Viorel, nu a propus nimic 1. Pippidi, Andrei,

 1. Corespondenţa lordului Paget, ambasadorul Angliei la Constantinopol, cu Constantin Brâncoveanu şi Constantin Cantacuzino

2014

Programul 5 (III). Reintegrare europeană şi modernizare în Sud-Estul Europei (secolele XVI-XIX) (2014-2016), coordonator Andrei Pippidi. Colectiv: Andrei Pippidi, Andrei Timotin, Viorel Panaite, Ligia Livadă Cadeschi.

 1. Mărturii, VI-VII

2014

Programul 1, Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate, vol. I-VII Coordonator: Ioana Feodorov (programare iniţială: 2008-2012, prin prelungire impusă de factori obiectivi: 2008-2014).

16. Siupiur, Elena,

a) Imaginea Rusiei în publicistica română şi bulgară în secolul xix
2014-2016Programul 4 (III) România şi Rusia în context geopolitic balcanic, sec. xv-xx , coordonator Guran Petre (2014-2016).

b)Istoria în programele politice şi literatura emigraţiei bulgare în secolul al XIX-lea.


2014-2016

Istoriografie şi utilizări politice ale istoriei în sud-estul Europei, secolele XIX-XXI, proiect interacacdemic de cooperare între Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de Ştiinţe pe anii 2014-2016. Partea română va avea 6 membri

17. Şerban, Stelu, Politică locală şi birocraţie în problemna Dunării, sf. sec. XIX – Al doilea Război Mondial. Comparaţie Rom ânia şi Bulgaria

2014-2015

Proiectul 1. Cross-Border Mobility in the Danube Areas – Historical Cultural and Linguistic Dimensions. Proiect asociat programului 2 (II), Etnicitate şi practici socio-economice în Balcani. Coordonator Stelu Şerban (2012-2014).

18.Tanaşoca, Nicolae-Şerban, Documente privind istoria romanităţii balcanice, III

2014-2015

Programul 7 (ii). Documente şi instrumente de lucru privind istoria Sud-Estului european, coordonator Lia Brad-Chisacof (direcţie permanentă de lucru).

19.Teoteoi, Tudor, Traduceri slave şi româneşti ale sinaxarului bizantin (secolele XVI-XVIII). Hagiografie ortodoxă în manuscrisele bucureştene.


2014-2016

Programul 3 (III). Etnicitate, limbă, identitate : cultură şi contacte sud-est europene, Coordonator: Cătălina Vătăşescu. (2014-2016)

20. Timotin, Andrei, Profeţii spaniole anti-otomane în sec. XVII: J.B. Merino Alvarez, Destruición del Imperio del Turco, y seta de Mahoma (Valencia, 1642). Ediţie şi comentariu.2014-2016

Programul 5 (III). Reintegrare europeană şi modernizare în Sud-Estul Europei (secolele XVI-XIX) (2014-2016), coordonator Andrei Pippidi.

21.Ţipău, Mihai, Istoriografia greco-română. Stadiul cercetării, probleme şi perspective

2013-2014

Programul 7 (II). Documente şi instrumente de lucru privind istoria Sud-Estului european, coordonator Lia Brad-Chisacof (direcţie permanentă de lucru).

22.Ţurcanu, Florin,

nu a propus nimic, a solicitat prelungire
23. Vătăşescu, Cătălina, Răspunsurile la „Chestionarul Odobescu”. Comentarii lingvistice referitoare la diferite tipuri de credinţe populare. Comparaţie cu albaneza.

2014-2016

Programul 3 (III). Etnicitate, limbă, identitate : cultură şi contacte sud-est europene, Coordonator: Cătălina Vătăşescu. (2014-2016)

24. Vâlcu, Ştefan, Documente privind istoria romanităţii balcanice, III (în colaborare cu N.Ş.Tanaşoca)


2014-2015

Programul 7 (II). Documente şi instrumente de lucru privind istoria Sud-Estului european, coordonator Lia Brad-Chisacof (direcţie permanentă de lucru).

25.Vlad, Laurenţiu, Teme/referinţe istorice în discursul propagandei externe a statului român, secolele XIX-XX

2014-2016

Istoriografie şi utilizări politice ale istoriei în sud-estul Europei, secolele XIX-XXI, proiect interacacdemic de cooperare între Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de Ştiinţe pe anii 2014-2016. Partea română va avea 6 membri

anexa 1. rapoartele individuale de activitate ale cercetătorilor din issee pe anul 2013


BLÎNDA, VIRGINIA


Date personale

Numele şi prenumele: Virginia Blînda

Titlul academic: - doctorand

Gradul ştiinţific (acs, cs,cs 3 etc.): CS

Alte răspunderi în ISSEE:

Data şi regimul angajării în ISSEE: (normă întreagă, jumătate de normă, carte de muncă, cumul)

- 1993

- Normă întreagăUnde mai este angajat în sistemul bugetar şi în cel privat:

Activităţi didactice:

 • Ciclul de licenţă: -

 • Ciclul masteral: -

 • Ciclul doctoral: -

Funcţii şi activităţi în societăţi savante, comisii şi comitete ştiinţifice:

 • Din sistemul Academiei Române : -

 • Din afara Academiei Române: -

Activităţi cultural-ştiinţifice:

Alte activităţi în interes public (comisii de doctorat, comisii de promovare prin examen sau concurs, comisii de premiere etc.): -

Activitatea personală de cercetare ştiinţifică:

Stadiul lucrării de plan (titlu, în cadrul cărui program, în cadrul cărui proiect, durata, stadiul actual, perspective):

 1. Titlu: Lecturi politice în Balcani (prima jumătate a secolului al XIX-lea)

 1. Programul din planul ISSEE : Politică şi cultură în Europa de Sud-Est. Sec. XIX-XX, coordonator Dr. Constantin Iordan, (proiect de colaborare internaţională pe bază de acord parafat cu Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de Ştiinţe - Blagovest Njagulov)

 1. Durata: 2011-2013

 1. Stadiul actual: Definitivare

 1. Perspective: Publicare parţială

Publicaţii tipărite: cărţi, studii şi articole ştiinţifice apărute (titlul şi locul apariţiei, eventuale recenzii, referinţe şi alte ecouri):

 1. În volume individuale:

 1. în străinătate:

 2. în Editura Academiei Române:

 3. în ţară:

 1. The Citizen in the Rhetoric of the Political Vocabulary in the Romanian Principalities (the First Half of the 19th Century) în cadrul unui volum care va fi editat de către Universitatea din Iaşi, coordonator conf. dr. Cristian Ploscaru (sub tipar)

 1. În volume colective

 1. în străinătate:

 2. în Editura Academiei Române:

 3. în ţară:

 1. În periodice:

 1. Reviste ISI din străinătate:

 2. Reviste ISI din România:

 3. Reviste din România B+ :

- Written Culture and Political Life During The First Half of The XIXth Century in Bulgarian Historical Review (sub tipar)

- Vie scientifique, in RESEE, 2012 (apărut în 2013)

- Le livre - la référence de la modernité dans le sud-est de l’Europe (première moitié du XIXe siècle),in RESEE, 2013 (sub tipar)


 1. Citări ale lucrărilor anterioare în 2013 :

 1. Premii :

 1. în străinătate

 2. în Academia Română

 3. în ţară

 1. Alte distincţii naţionale şi internaţionale

Participări la reuniuni ştiinţifice interne, cu indicarea titlului comunicărilor:

- sept. 2013, Bucureşti: Colocviu româno-bulgar– « Culture et politique dans le Sud-Est de l’Europe (XIXe-Xxe siècle)”

Tema: Le livre - la référence de la modernité dans le sud-est de l’Europe (première moitié du XIXe siècle)

- dec. 2013, Chişinău: Conferinţă internaţională organizată de Academia de Ştiinţe a Moldovei - „Elite politice, sociale şi economice în Basarabia în secolul XIX”

Tema: Construind modernitatea: elitele intelectuale şi politica în Principatele Române (prima jumătate a secolului al XIX-lea)


Deplasări peste hotare, cu menţionarea contribuţiei personale şi rezultate: -

Stadiul pregătirii la doctorantură (examene, referate, susţinerea tezei):

- referateStudii şi diplome postdoctorale : -

Activitatea personală de cercetare ştiinţifică a cercetătorilor în regim de cumul la ISSEE în cadrul obligaţiilor lor faţă de alte instituţii. Dacă aceste obligaţii coincid sau nu – şi în ce măsură - cu obligaţiile de serviciu faţă de ISSEE.

Dacă lucrările executate în cadrul obligaţiilor de plan din ISSEE au fost publicate sau nu cu menţionarea faptului elaborării lor în cadrul obligaţiilor contractuale faţă de „ISSEE al Academiei Române”

Premii, distincţii dobândite în 2013

Propuneri privind planul de programe şi proiecte al ISSEE pe anul 2014

 1. Programul din planul ISSEE: Istoriografie şi utilizări politice ale istoriei în Sud-Estul Europei (secolele XIX-XXI), coordonator Dr. Constantin Iordan, (proiect de colaborare internaţională pe bază de acord parafat cu Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de Ştiinţe, 2014-2016);

 2. Contribuţie personală: "Construind modernitatea: istoriografia literaturii didactice în Principatele Romîne (prima jumătate a secolului al XIX-lea", (2014-2016), coordonator Dr. Constantin Iordan.
Alte menţiuni:

CAIN, DANIEL
Date personale

Numele şi prenumele: CAIN DANIEL

Titlul academic: dr.

Gradul ştiinţific (acs, cs,cs 3 etc.): cs

Alte răspunderi în ISSEE:

Data şi regimul angajării în ISSEE: (normă întreagă, jumătate de normă, carte de muncă, cumul) - jumătate de normă, în cumul

Unde mai este angajat în sistemul bugetar şi în cel privat:

PRO TV S.A.Activităţi didactice:

 • Ciclul de licenţă:

 • Ciclul masteral: Facultatea de Istorie, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine - Universitatea Bucureşti

 • Ciclul doctoral:

Funcţii şi activităţi în societăţi savante, comisii şi comitete ştiinţifice:

 • Din sistemul Academiei Române :

Secretar al părţii române în Comisia mixtă româno-bulgară de istorie

 • Din afara Academiei Române:

Activităţi cultural-ştiinţifice:

Alte activităţi în interes public (comisii de doctorat, comisii de promovare prin examen sau concurs, comisii de premiere etc.):

Activitatea personală de cercetare ştiinţifică:

Stadiul lucrării de plan (titlu, în cadrul cărui program, în cadrul cărui proiect, durata,stadiul actual, perspective):

 1. Titlu:

  1. Formarea elitei militare în statele moderne sud-est europene, din perspectiva gândirii şi acţiunii politice naţionale. Cazul Bulgariei şi al României

  2. România şi relaţiile militaro-diplomatice bulgaro-ruse între 1902 – 1912

  3. Participare la proiectul Mărturii româneşti peste hotare, vol. V; responsabil de Serbia, Slovacia şi Slovenia.

 1. Programul din planul ISSEE :

  1. Programul 6 din Planul de cercetare al Institutului, "Literatura politică şi mişcare intelectuală în Europa de Sud-Est. Sec. XIX-XX".

  2. Programul 4 din Planul de cercetare al Institutului, "Relaţiile Rusiei cu România şi cu ţările sud-estului european. Sec. XVII - XX"

 1. Durata:

 2. 2011- 2013

 3. 2011- 2013

 4. 2013

 1. Stadiul actual: redactare finala, predare

 1. Perspective: publicare

Publicaţii tipărite : cărţi, studii şi articole ştiinţifice apărute (titlul şi locul apariţiei, eventuale recenzii, referinţe şi alte ecouri):

În volume individuale:

 1. în străinătate :

 2. în Editura Academiei Române :

 3. în ţară :

În volume colective

 1. în străinătate :

 2. în Editura Academiei Române :

 3. în ţară :

Daniel Cain, România şi „Chestiunea Orientala”: noi documente otomane, în Marusia Cirstea, Sorin Liviu Damean (ed.), România in istoria Europei, Vol. I, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2013, p. 503-510.

Daniel Cain, România şi convenţia militară ruso-bulgară din 1902, in Laurentiu Constantiniu (ed.), In memoriam acad. Florin Constantiniu. Smerenie. Pasiune. Credinta, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2013, p. 133-151.


În periodice:

 1. Reviste ISI din străinătate :

 2. Reviste ISI din România :

 3. Reviste din România B+ :

Recenzie „Институт за Исторически Изследвания, Балканските войни. 1912–1913 г. Памет и история, София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2012, 518 стр.; Георги Марков, България в Балканския Съюз срещу Османската Империя, 1911–1913, София, Издателство „Захарий Стоянов“, 2012, 566 стр.; Войната такава, каквато беше. България в Първата Балканска Война. 1912–1913 г., София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 248 стр.” in Revue des Études Sud-Est Européennes, LI, 1–4, p. 453–455, Bucarest, 2013

Citări ale lucrărilor anterioare în 2013 :

Recenzie: Claudiu-Lucian Topor, Daniel Cain, Diplomaţi şi diplomaţie în Sud-Estul european. Relaţiile româno-bulgare la 1900, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 232 p. in Revue des Études Sud-Est Européennes, LI, 1–4, p. 451–453, Bucarest, 2013Premii :

 1. în străinătate

 2. în Academia Română

 3. în ţară

Premiul “Dimitrie Onciul” din partea Fundatiei Magazin Istoric 

Alte distincţii naţionale şi internaţionale

Participări la reuniuni ştiinţifice interne, cu indicarea titlului comunicărilor:

Masa Rotunda „100 de ani de la Doilea Razboi Balcanic”, organizata de Institutul pentru Studii Politice de Aparare si Istorie Militara, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Romane; Bucuresti, 9 septembrie 2013; titlu comunicare: „James David Bourchier si pacea de la Bucuresti (1913)Conferinta internationala „Balkan Entanglemets - Peace of Bucharest”, organizata de Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti, 7 noiembrie 2013; titlu comunicare: „The Obsession with Silistra in Romanian-Bulgarian Relations (1912-1913)

Deplasări peste hotare, cu menţionarea contribuţiei personale şi rezultate:

Romania’s Relations with Russia and Bulgaria (1902 - 1912), in cadrul conferintei internationale „Балканы в европейских политических проектах ХIХ–ХХI вв.”, Институт славяноведения Российской академии наук, Moscova, 23-24 aprilie 2013

Diplomacy versus Public Opinion: Romania, Bulgaria and the Balkan Wars, in cadrul conferinţei internaţionale „The Centenary of the Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances”, organizată de Middle East Technical University, Departament of International Relations, Ankara, 23 – 24 mai 2013

Journalism and diplomacy in the Balkans. James David Bourchier and the Balkan Wars, in cadrul conferinţei internaţionale „The Balkan Wars 1912-1913: Conflicts, Challenges and Memories”, organizată de Universites de Paris I et Paris IV, Paris, 7-8 iunie 2013

Going to War: Bulgarian-Romanian Relationships between the St. Petersburg Protocol and the Second Balkan War, in cadrul Conferinţei internaţionale „La lunga crisi. Italia, Romania e Sud-Est Europeo dal 1908 alla Pace di Bucarest (1913)”, organizată de Universita Ca’Foscani di Venezia, Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Veneţia, 14-15 iunie 2013

Stadiul pregătirii la doctorantură (examene, referate, susţinerea tezei): -

Studii şi diplome postdoctorale : -

Activitatea personală de cercetare ştiinţifică a cercetătorilor în regim de cumul la ISSEE în cadrul obligaţiilor lor faţă de alte instituţii. Dacă aceste obligaţii coincid sau nu – şi în ce măsură - cu obligaţiile de serviciu faţă de ISSEE. -

Dacă lucrările executate în cadrul obligaţiilor de plan din ISSEE au fost publicate sau nu cu menţionarea faptului elaborării lor în cadrul obligaţiilor contractuale faţă de „ISSEE al Academiei Române” -

Premii, distincţii dobândite în 2013

Propuneri privind planul de programe şi proiecte al ISSEE pe anul 2014

Naturalizarea  in sud-estul Europei (1878-1914) in istoriografia actuala in cadrul Planul de cercetare al Institutului, Istoriografii si utilizari politice ale istoriei in sud-estul Europei, secolele XIX-XXI. 


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə