Academia româNĂ. Institutul de studii sud-est europeneYüklə 1.03 Mb.
səhifə8/17
tarix28.10.2017
ölçüsü1.03 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17IORDAN, CONSTANTIN
Date personale

Numele şi prenumele: IORDAN Constantin.

Titlul academic: doctor în istorie „magna cum laude”.

Gradul ştiinţific: cs 2.

Data şi regimul angajării în ISSEE: 1 august 1970 cu normă întreagă şi carte de muncă; pensionat la 1 aprilie 2011; reangajat în regie de cumul pensie şi salariu la 1 august 2011.

Funcţii şi activităţi în societăţi savante, comisii şi comitete ştiinţifice:

Din sistemul Academiei Române:

membru fondator şi vicepreşedinte al Societăţii Române de Studii Neoelene;Din afaraAcademiei Române:

membru în colegiul de redacţie al revistei „Makedonski Pregled”, publicaţie trimestrială a Institutului Ştiinţific Macedonean din Sofia.Activităţi cultural-ştiinţifice: participarea la o masă rotundă pe teme de istorie, organizată de Radio România Actualităţi.

Activitatea personală de cercetare ştiinţifică:

Stadiul lucrărilor de plan:a. Titlu: studiul Româna şi criza balcanică(1912-1913) în istoriografia bulgară postcomunistă.

b. Programul din planul ISSEE: Programul 6 Cultură şi politică în Europa de sud-est. Sec. XIX-XX, de care se leagă Proiectul 6 în colaborare cu Institutul de Studii istorice al Academiei Bulgare de Ştiinţe.

c. Durata: 2012-2013.

d. Stadiul actual: studiul se încheie în acest an.

e. Perspective: valorificare în varii forme; unele texte au fost publicate, altele se află sub tipar.

2.

a. Titlu: Un reper pentru evaluarea mobilităţii transdanubiene: statutul internaţional al Dunării după Primul Război Mondial.b. Programul din planul ISSEE: Programul 2 Etnicitate şi practici socio-economice în Balcani în cooperare cu Institutul de Etnografie şi Folclor al Academiei Bulgare de Ştiinţe.

c. Durata: 2012-2014.

d. Stadiul actual: documentare, investigaţii în Fondul Casa Regală de la Arhivele Naţionale ale României.

e. Perspective: publicarea studiului.

3.

a. Titlu: Istorie şi istoriografie: tema „compensaţiei”Basarabia (meridională) Dobrogea în 1878 şi 1918. Delimitări geopolitice.b. Programul din planul ISSEE: Programul 7 Cultură şi istorie la est de Carpaţi în perspectivă sud-est europeană (sec. XVIII-XX), în colaborare cu Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

c. Durata: 2012-2014.

d. Stadiul actual: a fost organizată o sesiune ştiinţifică la Bucureşti.

e. Perspective: va fi organizată anul viitor o sesiune similară la Chişinău.

Publicaţii tipărite: cărţi, studii şi articole ştiinţifice apărute.

Cărţi apărute în Editura Academiei: C.Iordan, Dobrogea (1878-1940) în istoriografia bulgară postcomunistă, Bucureşti, 2013, 326 p.

Studii şi articole apărute în periodice:

c. Reviste din România B+: Un voyageur roumain en Grèce au début du XXe siècle , in « RESEE », Bucarest, t. LI, 2013, 1-4, p.221-238.

Participări la reuniuni ştiinţifice cu caracter internaţional :

 1. Comunicarea : O mărturie bulgară despre Conferinţa de pace de la Bucureşti (1913) : memoriile lui Simeon Radev, prezentată la Masa Rotundă pe tema „100 de ani de la cel de al Doilea Război Balcanic”, organizată de Institutul de Studii Politice de Apărare şi de Istorie Militară, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Cercul Militar Naţional, Bucureşti, 9 septembrie.

 1. Comunicarea : Conferinţa de pace de la Bucureşti (1913) în „Amintirile unui delegat bulgar, Petăr Nejkov, susţinută la Masa Rotundă pe tema proiectului Cultură şi politică în Europa de sud-est. Sec. XIX-XX, parte componentă a proiectului de colaborare cu Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de Ştiinţe, organizată de Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de ştiinţe, Bucureşti, 24 septembrie.

 1. comunicarea : Istorie şi istoriografie: tema „compensaţiei” Basarabia (meridională) Dobrogea în 1878. Delimitări geopolitice, susţinută la Sesiunea ştiinţifică prevăzută în proiectul Istorie şi istoriografie: tema „compensaţiei” Basarabia (meridională) Dobrogea în 1878 şi 1918. Delimitări geopolitice din proiectul Cultură şi istorie la est de Carpaţi în perspectivă sud-est europeană (sec. XVIII-XX) , proiect de colaborare între Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Bucureşti, 1 noiembrie.

Deplasări peste hotare

 1. În perioada 11-15 septembrie a efectuat o călătorie de documentare la Sofia în cadrul schimburilor interacademice. Dincolo de lecturile de la biblioteca Institutului de Studii Balcanice, împreună cu Blagovest Njagulov, responsabilul părţii bulgare în proiectul de colaborare cu Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de Ştiinţe a definitivat programul Mesei Rotunde care a avut loc la Bucureşti – 24 septembrie – menţionată mai sus şi a avut primele schimburi de idei privind viitoarea temă de colaborare pe anii 2014-2016.

VI. Propuneri privind planul de programe şi proiecte al ISSEE pe anul 2014.

 1. Istoriografie şi utilizări politice ale istoriei în sud-estul Europei, secolele XIX-XXI, temă de colaborare între Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de Ştiinţe pe anii 2014-2016. Partea română va avea 6 membri, cf. Propunerile de programe şi proiecte pe 2014

VII. Alte menţiuni:

Texte sub tipar sau în curs de apariţie:

 1. Istoriografia bulgară postcomunistă despre România şi criza balcanică din anii 1912 – 1913, comunicare susţinută la Conferinţa internaţională pe tema „Războaiele balcanice şi sfârşitul secolului ”, organizată de Universitatea Sapienza din Roma, Universitatea „Petru Maior”, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Şincai”, Institutul de Studii Italo-Român, Târgu Mureş, 19 – 20 iulie 2012; va apărea în acest an într-un volum editat la Roma.

 1. Studiul Istoriografia bulgară postcomunistă despre participarea României la cel de-al Doilea Război Balcanic, sub tipar în „Revista de Istorie Militară”, nr. 3-4/2013.

 1. La Princesse Marthe Bibesco et la Roumanie pendant les guerres (1913 – 1918): un intellectuel dans la politiaue non-officielle, comunicare susţinută la Masa rotundă de la Sofia (26 noiembrie 2012), convenită în proiectul de colaborare al Institutului nostru cu Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de Ştiinţe; se află sub tipar într-o secţiune tematică specială la „Bulgarian Historical Review” din Sofia.

 1. O mărturie bulgară despre Conferinţa de pace de la Bucureşti(1913) : memoriile lui Simeon Radev, comunicare prezentată la Masa Rotundă pe tema „100 de ani de la cel de al Doilea Război Balcanic”, organizată de Institutul de Studii Politice de Apărare şi de Istorie Militară, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Cercul Militar Naţional, Bucureşti, 9 septembrie 2013; textul comunicării a fost predat în vederea publicării unui volum de acte ale reuniunii.

 1. Conferinţa de pace de la Bucureşti (1913) în „Amintirile” unui delegat bulgar, Petar Nejkov, comunicare susţinută la Masa Rotundă pe tema proiectului, organizată de Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de Ştiinţe, Bucureşti, 24 septembrie 2013 ; actele reuniunii vor fi publicate într-un volum.

 1. Konstantin Jirecek: les Roumains vus par un Tchèque de Bulgarie(1879-1884) , sub tipar într -o culegere de studii editată de Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” din Iaşi.

 1. Take Ionescu la Paris (noiembrie 1918). Câteva repere inedite, contribuţie la un volum omagial, care va apărea în primăvara următoare.

LIVADĂ LIGIA

Date personale

Numele şi prenumele: LIVADĂ-CADESCHI Ligia

Titlul academic: Doctor în Istorie

Gradul ştiinţific (acs, cs,cs 3 etc.): cercetător

Alte răspunderi în ISSEE: -

Data şi regimul angajării în ISSEE: (normă întreagă, jumătate de normă, carte de muncă, cumul): angajat din 1991 cu normă întreagă şi carte de muncă, din 2003 angajat cu jumătate de normă în regim de cumul.

Unde mai este angajat în sistemul bugetar şi în cel privat: angajat cu normă întreagă şi carte de muncă la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti; conferenţiar universitar.

Activităţi didactice:

 • Ciclul de licenţă: Politică şi guvernare în Principatele Române/România, secolele XIX-XX (Ştiinţe politice în limba română, curs obligatoriu, anul I;); Politique et gouvernement en Roumanie, XIXe-Xxe siècles (Ştiinţe politice în limba franceză, curs obligatoriu, anul I); Istoria asistenţei sociale româneşti (Ştiinţe politice în limba română, curs opţional, anul III); Istoria romilor din România (Ştiinţe politice în limba română, curs opţional, anul III).

 • Ciclul masteral: Istoria statului român modern (Master Politică europeană şi românească, anul I); Sărăcie şi excluziune socială (Master Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european, anul I) ; Mediul asociativ şi politicile publice ale egalităţii în România (Master Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european, anul II).

 • Ciclul doctoral: -

Funcţii şi activităţi în societăţi savante, comisii şi comitete ştiinţifice:

 • Din sistemul Academiei Române : -

 • Din afara Academiei Române: -

Activităţi cultural-ştiinţifice: -

Alte activităţi în interes public (comisii de doctorat, comisii de promovare prin examen sau concurs, comisii de premiere etc.): -

Activitatea personală de cercetare ştiinţifică:

Stadiul lucrării de plan (titlu, în cadrul cărui program, în cadrul cărui proiect, durata,stadiul actual, perspective):

a. Titlu: - Igienismul, un model medical de disciplinare socială, sfârşitul secolului XIX-începutul secolului XX

b. Programul din planul ISSEE : Reintegrare europeană şi modernizare în sud-estul Europei, secolele XVI-XIX.


c. Durata: 2011-2013

d. Stadiul actual: - O parte din lucrarea actuală de plan (ca volum, cca. 30 de pagini) se regăseşte în volumul : - Meseria cerşutului în pământul aceştii patrii”. Fragmente de istorie socială românească, 1800-1900, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2013. Este vorba de Capitolul VII. 1850-1900. Săracii, încotro?, subcapitolele VII.4. Asistenţa publică în Bucureşti, la 1900: dr. George Proca / VII.5. Bilanţul unui secol de asistenţă publică (1832-1937): dr. Nicolae Minovici / VII.6. Epilog.

Aspectele legate de modelele occidentale ale medicalizării societăţii româneşti (ca parte a procesului general de modernizare din secolul XIX) şi de felul în care introducerea acestora în Principate este percepută de medicii străini mai mult sau mai puţin familiarizaţi cu lumea românescă, fac obiectul comunicării : De la Vest la Est. Medici din Occident despre sănătatea publică românească în secolul al XIX-lea (From East to West. Western Doctors on Romanian Public Health in the 19th Century) prezentată în cadrul conferinţei internaţionale European integration between Tradition and Modernity, 5th Edition, 24-25 oct. 2013, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş. Comunicările vor fi ulterior publicate în volum.e. Perspective: - v. rubrica anterioară

Publicaţii tipărite : cărţi, studii şi articole ştiinţifice apărute (titlul şi locul apariţiei, eventuale recenzii, referinţe şi alte ecouri):

În volume individuale:

 1. în străinătate :

 2. în Editura Academiei Române :

 3. în ţară :

 1. Meseria cerşutului în pământul aceştii patrii”. Fragmente de istorie socială românească, 1800-1900, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2013

 2. Discursul medico-social al igieniştilor români. Abordarea specificităţilor locale din perspective experienţelor occidental europene, secolele XIX-XX, Ed. Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013. (volum redactat în cadrul şcolii postdoctorale Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale, sub egida Academiei Române, contract POSDRU/89/1.5/S/59758).

În volume colective

 1. în străinătate :

 2. în Editura Academiei Române :

 3. în ţară :

  1. Cultul filantropiei, gloria naţiunilor”. Proiectul doctorului Cuciuranu pentru înfiinţarea unui spital central (Iaşi, 1842), în Radu Păun, Ovidiu Cristea (ed.), Istoria : amintire, utopie şi proiect de viitor. Studii de istorie oferite profesorului Andrei Pippidi la împlinirea a 65 de ani, Ed. Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 2013, pp. 189-205. (în cadrul proiectului POSDRU, v. supra)

  2. Un modello socio-medicale veneziano nella Valachia del XVIII secolo: L’ospedale Colţea, în Giorgano Altarozzi, Cornel Sigmirean (ed.), Il Risorgimento italiano e i movimenti nazionali in Europa. Dal modello italiano alla realta dell Europa centro-orientale, Ed. Nouva Cultura, Roma, 2013, pp. 69-80 (în cadrul proiectului POSDRU, v. supra)
În periodice:

 1. Reviste ISI din străinătate :

 2. Reviste ISI din România :

 3. Reviste din România B+ :

  1. Financing social care in the Romanian Principalities in the eighteenth and ninetheenth centuries, în”Analele Universităţii Bucureşti. Seria Ştiinţe Politice”, anul XV-2013, nr. 1, pp. 37-50 (în cadrul proiectului POSDRU, v. supra)

Citări ale lucrărilor anterioare în 2013 :

  1. CITARE: Ligia Livadă-Cadeschi, De la milă la filantropie. Instituţii de asistare a săracilor în Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVIII-lea, Ed. Nemira, Bucureşti, 2001 în Laura Bădescu, Política e politheia nos provérbios romenos do século XVIII, ”Medievalista online”, 13, 2013 (Lisabona).

  2. CITARE : Ligia Livadă-Cadeschi, De la milă la filantropie. Instituţii de asistare a săracilor în Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVIII-lea, Ed. Nemira, Bucureşti, 2001 în Nina Mihaela Mihalache, Perceptions and Social Representations of Poverty, ”European Journal of Science and Theology”, 9, 6, 2013, pp. 105-114 / pp. 109, 113.

  3. CITARE: Ligia Livadă-Cadeschi, Sărăcie şi asistenţă socială în spaţiul românesc, secolele XVIII-XX, Colegiul Noua Europă, Bucureşti, 2002, în Nina Mihaela Mihalache, Perceptions and Social Representations of Poverty, ”European Journal of Science and Theology”, 9, 6, 2013, pp. 105-114 / pp. 108, 113.

  4. CITARE : Ligia Livadă-Cadeschi, Sărăcie şi asistenţă socială în spaţiul românesc, secolele XVIII-XX, Colegiul Noua Europă, Bucureşti, 2002, în Iuliana Conovici, Adrian Secal, Organizaţii cu profil religios angajate în economia socială din România, Institutul de Economie Socială, Bucureşti, 2013, pp. 10, 12, 57.

Premii :

 1. în străinătate -

 2. în Academia Română -

 3. în ţară -

Alte distincţii naţionale şi internaţionale

Participări la reuniuni ştiinţifice interne, cu indicarea titlului comunicărilor:

 1. comunicarea De la Vest la Est. Medici din Occident despre sănătatea publică românească în secolul al XIX-lea (From East to West. Western Doctors on Romanian Public Health in the 19th Century) prezentată în cadrul conferinţei internaţionale European integration between Tradition and Modernity, 5th Edition, 24-25 oct. 2013, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş.

Deplasări peste hotare, cu menţionarea contribuţiei personale şi rezultate: -

Stadiul pregătirii la doctorantură (examene, referate, susţinerea tezei): -

Studii şi diplome postdoctorale : absolvent-beneficiar al proiectului Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale, Şcoala Post-Doctorală Academică în domeniul ştiinţelor umane, contract de cercetare postdoctorală 77/59758/31.03.2011. Durata 1 aprilie 2011-31 martie 2013.

Activitatea personală de cercetare ştiinţifică a cercetătorilor în regim de cumul la ISSEE în cadrul obligaţiilor lor faţă de alte instituţii. Dacă aceste obligaţii coincid sau nu – şi în ce măsură - cu obligaţiile de serviciu faţă de ISSEE.

În cadrul Universităţii Bucureşti este normată/finanţată activitatea didactică. Aceasta poate integra între anumite limite, în funcţie de domeniu, rezultate ale cercetărilor personale de-a lungul timpului, dar ele sunt obiectul unor prelegeri orale, care nu sunt însoţite de suport tipărit şi a căror formă răspunde în primul rând exigenţelor didactice, care nu pot reproduce formal rezultatele extinse ale cercetărilor individuale.

Rezultatele publicate ale activităţii de cercetare cu finanţare exterioară ISSEE sunt însoţite de menţionarea acestei finanţări (evidenţiată şi în raportul de faţă).


Dacă lucrările executate în cadrul obligaţiilor de plan din ISSEE au fost publicate sau nu cu menţionarea faptului elaborării lor în cadrul obligaţiilor contractuale faţă de „ISSEE al Academiei Române”.

Acesta este primul raport de activitate în care este introdusă expres această cerinţă; prin urmare o voi respecta în momentul publicării viitoare a unor părţi din lucrarea de plan. Menţionez că în cazul în care finanţarea publicării cercetărilor personale impunea menţionarea acesteia, am respectat această cerinţă. De asemenea, cercetările cu finanţare exterioară ISSEE nu se suprapun decât ca rigistru tematic general cu lucrarea de plan.Premii, distincţii dobândite în 2013

Propuneri privind planul de programe şi proiecte al ISSEE pe anul 2014

Alte menţiuni


LUNGU, VASILICA


Numele si gradul academic al cercetatorului, regimul angajarii (daca este in cumul), colectivul de care face parte, coordonatorul de colectiv: 

Lungu Vasilica, CS3 (a fost validat de Prezidiul Academiei, de curând, concursul prin care a devenit CS2, urmează validarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării); regimul angajarii: perioda nederminata, normă întreagă, coordonator de programTitlul lucrarii sau lucrarilor prevazute in plan pe anul 2013:

Titlul lucrarii de plan: Orgame, zona sacra extra-muros

Durata prevazuta a lucrarii de plan : 2010-2013       

Descriere amanuntita a operatiilor indeplinite:

 • 2010-2012 : sapaturi arheologice

 • 2013 : Activitati desfasurate: (parcurgerea bibliografiei; redactare de text; diseminarea prin participare la conferinte interne si internationale, dupa cum urmeaza):

 1. Intocmirea planurilor si desenelor de sapatura (20 planse pe hartie milimetrica): corelizarea desenelor de sapatura (sectiuni ; monumente) si interpredatea datelor (20 planse);

 1. Completarea ridicarii topometrice efectuata de Pascal Lebouteiller (IFEA-Istanbul), Monica Margineanu Carstoiu (IA Vasile Parvan-Bucuresti) si Virgil Apostol (MNIR-Bucuresti)

 1. Prelucrare de material arheologic: spalarea, trierea si studierea materialului arheologic: au fost prelucrate cca. 13.027 piese arheologice

 1. Selectarea pentru intocmirea catalog; ca 44 piese au fost fotografiate (cele mai multe capete de serie); ca 297 piese au fost desenate.

Publicatii parcurse: Stadiul documentarii: ce publicatii au fost parcurse si conspectate, ce arhive si ce izvoare, fise critice de lucrari citite etc. Nu este suficienta simpla indicatie: „documentare”.

Au fost parcurse in jur de 687 de articole , studii si monografii referitoare la:

 • Arhitectura antica in care se articuleaza monumentele descoperite in zona sacra extra-muros de la Orgame (temenos, Basilica, morminte, bothroi, sanctuar, altare, etc.): 97 titluri.

 • Materiale si tipuri de amenajari de cult: 43 titluri

 • Descoperiri funerare: 213 titluri.

 1. Identificari de materiale arheologice: cca 95% din materialele descoperite sunt piese de import (amfore de transport, kantharoi, cupe, boluri fish-plate etc.) din diverse centre grecesti si romane: Atena, Thasos, Lesbos, Mende, Sinope, Heracleea Pontica, Peparethos, Efes, Histria, etc., si pentru identificare lor a fost consultata bilbliografia acestor situri pentru a stabili urmatorele: originea pieselor; cronologia; tipul de continut (ex. vin sau ulei pentru amfore, parfum pentru lekythoi, etc); natura importurilor: identificarea relatiiolor economice ale Orgamei cu centre din lumea greaca; semnificatia pieselor si a continutului lor in cadrul contextelor funerare si de cult (morminte, sanctuar, altar, basilica etc.): 264 titluri, articole si studii.

 1. Identicarea originilor cermicilor de import : in materialul rezulta din sapatura au fost identificate obiecte din Atica, Chios, Thasos, Heracleea Pontica, Peparetos, Mende, Sinope

 1. Stabilirea cronologiei pentru fiecare obiect in parte prin verificarea contextelor in care a mai fost gasit in afara Orgamei referitoare la tipurile de materiale identificate; pentru aceasta, am parcurs bibliografia romaneasca si internationala

 1. Cronologia absolută a monumentelor descoperite, cu comentarii referitoare la evolutie

 1. Interpretare socio-antropologica

 1. Redactare de text: au fost redactate cca 210 pagini de text si realizate cca 57 de planse

 • Analize antropologice: Philippe Charlier, Paris.

3. Redactare. Au fost redactare urmatoarele capitole :

 1. Prezentare generala a sapaturii : tehnici, metodologie, rezultate

 1. Descrierea individuala a contextelor arheologice

Altare

Basilica 4

Bothroi

Coridor subteran (adyton)

Sanctuar

Morminte

 1. Catalogul descoperirilor

Amphore de transport

Ceramica fina : cu firnis negru : boluri, cantharoi, platouri de peste etc….

Ceramica comuna

Ceramica lucrata cu mana

Desoperiri monetare

Obiecte din metal (varfuri de sageti, etc.)

 1. Interpretarea contextelor ; definirea activitatilor de comemorare ; idetificarea cultelor ; interpretarea lor in contextul unor descoperiri din spatiul Pontic si Mediteranean;

4. Forme de valorificare a rezultatelor cercetarii:

Comunicari făcute :

 1. Orgame zona-sacra extramuros, ISSEE, februarie 26, 2013

 1. Orgame, necropola si teritoriul, Institutul de Arheologie Vasile Parvan, Bucuresti martie 27-29, 2013

 1. Ceramiques hellenistiques du Pont Gauche. Acquis archeologiques et archéométriques récents, Institutul de Arheologie Vasile Parvan, Bucuresti, aprilie 2013

 1. Necromanteion à Orgamé, Constanta-Pontica, octombrie 2013

 1. Orgame zona sacra-extramuros, Constanta, octombrie 2013

 1. Pontic ceramics, Histria, Orgame, Apollonia, Mesembria et al. A comparative Study, (impreuna cu P. Dupont), Constanta, octombrie 2013

 1. Stratégies coloniales et réseaux d’occupation spatiale sur le littoral de la Dobroudja du Nord, Belgrad, septembrie, 2013

Alte comunicari :

 1. Hellenistic Pottery from Labraunda: Looking for a Carian facies, Berlin, 2013

Articole incredintate tiparului :

 1. The «Achaemenid» Cups from Celaenae. An introduction (colab. P. Dupont), penytru volumul de Acte al The 9th Biennial Conference of the Institute of Iranian Studies (ISIS), Istanbul 3013.

 1. Carthage ou Calchédon ? Problème de concordance archéologie-épigraphie, Caiete ARA 2013, Bucuresti.

 1. Hellenistic Pottery at Caelanae. Cups with stamp decoration, Anatolia Antiqua.

Cărţi încredinţate tiparului:

 1. Heroon of Orgame (Argamum) and the Hero-Cult on the West Shore of the Black sea, in Colloquia Antiqua Monograph Supplement of the Journal Ancient West & East, ed. Gocha R. Tsetskhladze, Peeters Publishers, Leuven, Belgium (monografie, cca 1000 pagini)

Tipărituri :

 1. Histria XIV. Les résultats de fouilles. La céramiques West Slope, Editura Academiei Romane, difuzare de Boccard-Paris

 1. Archives de John Cook sur les amphores de transport. Timbres amphoriques, PATABS III, Constanta 2013, Pontica Suppl. 2, pp. 97-129.

 1. Imports and Local Imitations of Hellenistic Pottery in the Northwest BlackSea Area: Hadra and Pseudo-Hadra Wares, in P. Guldager-Bilde, M. Lawall (eds.), Pottery, peoples and places: the late Hellenistic period, c. 200-50 BC between the Mediterranean and the Black Sea, Aarchus 2013, pp. 231-252.

Editare volum

Production and trade of amphorae in the Black-Sea, Pontica Suppl. 2, Constanta 2013.

Participări la intruniri stiintifice :

 1. naţionale :

 1. ISSEE ; 26 februarie 2013 

 2. Institutul de Arheologie « Vasile Parvan », 28-29 martie 2013

 3. Institutul de Arheologie « Vasile Parvan », 20-21 aprilie 2012

 4. Constanţa : Sesiunea Pontica, 7-9 octombrie 2013

 1. internaţionale :

 1. Mytilene : 1-20 iunie 2013

 2. Labraunbda ; 1-15 septembrie 2013

 3. Belgrad : 17-22 septembrie 2013 :

 4. Congres International de Antichitati Pontice : Berlin, 15-19 nov. 2013

 1. burse : bursa la Ecole Française d’Athènes mai 2013 

 1. proiect interacademic :

Lucrarea de plan face partial parte din proiectul de cercetare interacademic Timbres Amphoriques, al Academiei Romane, initiat in anul 2010. Stampilele amforice descoperite la Orgame vor face parte din baza de date intenationala CEIPAC, completata in cadrul acestui proiect.

Perspectivele valorificarii lucrarii.

Lucrarea va fi publicata intr-un volum monografic (cel putin 500 pagini) : Orgame: Zona sacra extra-muros

Daca lucrarea se incheie in anul 2013 va fi predata in cursul lunii ianuarie 2014 in forma electronica si printata.

In cursul lunii ianuarie va fi predata lucrarea de plan pe primii trei ani 2011-2013.

Descoperirea recenta a unor noi mominte in zona ingradita a sanctuarului grec extra-muros si a unor noi zone de cult, adauga o noua problematica cercetarii din acest sector. Pentru studierea ansamblului in totalitatea lui este nevoie de continuarea cercetarilor in urmatorii doi anii.

Concluzii si propuneri

Zona sacra-extra muros este o zona unica in aria coloniilor grecesti pontice. Sanctuarul grec extra-muros, cu o arhitectura speciala are mai multe componente: cladire din piatra, constructie subterana, altare, gropii de ofrande, ingradire de protectie, etc. Ca urmare a descoperiri in anul 2012 a doua morminte apropiate, unul cu material indigen, celalat cu material grec in incinta sancturului, apare o noua dimeniune a interpretarii acestui sector. Ca urmare, solicit prelungirea proiectului de cercetare Orgame, zona sacra extra-muros cu inca trei ani, in 2014-2016, pentru a epuiza zona si a complenta interpretarea.

Pentru partea a doua a proiectului propun titlul: Identitate si memorie : Evidenta arheologica din Sanctuarul de vest de la Orgame (Performing Memory of Ancestral Past. Evidence of the West Sanctuary at Orgame)

De asemenea, vor fi continuate proiectele internationale:

 1. Timbres amphoriques al Uniunii interacademice internationale

 2. Pottery of Labraunda: Looking for a Carian Facies; membru in echipa de cercetare Labraunda: http://www.labraunda.org/Labraunda.org/Team_eng.html

 3. Lesbos: Grey Ware Pottery. Balck Sea lac Ionien ou mer Aeolien?

 4. Kelainai: Anatolian Pottery:

 5. http://www-ausonius.u-bordeaux3.fr/axes/Kelainai/Ceramique_eng.html

Formare de tineri cercetători: doctoranzi:

 1. Coordonator 2 la teza de doctorat, Relatii economice in Schythia Minor in epoca greaca, drd. Lavinia Nicolae, Universitatea Atena.

 1. Formarea tinerilor, Alina Musat, Alexandra Dolea, Marius Streinu, doctoranzi la Universitatea din Bucuresti, Lavinia Nicolae, Universitatea Atena, Simona Micu, Universitatea din Galati, in tehnici de sapatura, in functie de specificitatea siturilor ; indrumari in studierea materialului; indrumari bilbiografice; recomandari pentru participari pe santiere internationale (Kelainai, Labraunda-Turcia; Mytilene-Grecia); recomandari pentru obtinerea unor burse de studii (Atena- Scoala Franceza de Arheologie; Ankara: Institutul Britanic); indrumare in redactarea articolelor de specialitate.

Citari ale lucrarilor anterioare in 2013: 10.

Realizările excelente din anul 2013: Histria XIV. La ceramique West Slope. Este un volum fundamental pentru identificarea materialelor de import din epoca elenistica si a contributiei lor la studierea relatiilor economice dintre cetatile grecesti pontice si spatiul egeo-mediteranean; volum important pentru studierea artei decorative grecesti; volum important pentru studierea, din punct de vedere sociologic, a preferintelor locuitorilor si a evolutiei culturale a orasele pontice in epoca elenistica.


MIHAIL, ZAMFIRA (membru onorific)


Numele si gradul academic al cercetătorului, regimul angajării (dacă este in cumul), colectivul din care face parte, coordonatorul de colectiv: MIHAIL Eugenia-Zamfira, cercet.ştiinţific principal onorar

(1) Proiectul internaţional  Etnicitate, limbă şi identitate în sud-estul Europei (sec. XVII-XIX),  cu Institutul de Balcanistică din Sofia şi cu Institutul de lingvistică din St.Petersburg.

Conducător de Proiect : Dr. Cătălina VĂTĂŞESCU.

(2) Proiectul internaţional : Cultură şi istorie la Est de Carpaţi în perspectivă sud-

est europeană (sec,XVII-XIX), cu Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a

R.Moldova.

Conducător de Proiect : Dr. Constantin IORDAN  

(3) Protocol de colaborare între Biblioteca Academiei Române şi Institutul de studii sud-est europene al Academiei Române pentru alcătuirea vol. III al Catalogului manuscriselor slavo-române şi slave din Biblioteca AcademieiRomâne, care prevede descrierea manuscriselor slave nr.728 – 819 BAR şi introducerea în computer ( procesarea) şi revizuirea fişelor întocmite de P.P.Panaitescu pentru mss. sl. 601 – 727.

 1. Titlul lucrării sau lucrărilor prevăzute în plan pe anul 2013

 1. Durata prevăzută a lucrării : (1) 2012 – 2014; (2) 2011-2014; (3) 2011 - 2015

 1. Dacă lucrarea face obiectul unui proiect de cercetare interacademic se vor face precizări :

(1) Proiectul internaţional  Etnicitate, limbă şi identitate în sud-estul Europei (sec. XVII-XIX),  cu Institutul de Balcanistică din Sofia şi cu Institutul de lingvistică din St.Petersburg.

Conducător de Proiect : Dr. Cătălina VĂTĂŞESCU.

(2) Proiectul internaţional : Cultură şi istorie la Est de Carpaţi în perspectivă

sud- est europeană (sec,XVII-XIX), cu Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe

a R.Moldova.

Conducător de Proiect : Dr. Constantin IORDAN  

 1. Stadiul lucrării : Redactare. 

      Ce capitole anume au fost redactate şi în ce constă contribuţia pe care o cuprind :

( 3 ) Am introdus în computer descrierea mss. sl. 601 – 727 BAR [ textul românesc şi cel slav, cu fonturi chirilice], păstrate într-un exemplar unicat dactilografiat şi completat autograf de P.P.Panaitescu. Am studiat şi descris mss.sl. 728 – 819, într-o primă redacţie. Voi preda în cursul lunii ianuarie forma printată a textului lui P.P.Panaitescu, pe care voi începe să o revizuiesc.

 Forme de valorificare a rezultatelor cercetării: comunicări ţinute, articole încredinţate tiparului, tipărituri, participări la întruniri ştiinţifice etc.

 1. Comunicare : Informaţii inedite despre sfinţii bulgari în mss. sl. de la Biblioteca Academiei Române, prezentată la Sesiunea ştiinţifică internaţională « Etnicitate, limbă şi identitate în sud-estul Europei (sec. XVII-XIX) », ISSEE, 18 septembrie 2013, Bucureşti.

 1. Comunicare : O descriere a Basarabiei, uitată, prezentată la Sesiunea internaţională « Cultură şi istorie la Est de Carpaţi în perspectivă sud-est europeană (sec.XVII-XX) », ISSEE, 1 noiembrie 2013, Bucureşti

 1. Comunicare : Principiile de traducere ale Cuviosului Paisie, prezentată la  Conferinţa Naţională « Text şi discurs religios », Universitatea de Vest, Timişoara, 15 noiembrie 2013.

Cărţi publicate în ţară :

 1. Arhieraticon trilingv. Ms. rom. 1216 de la Biblioteca Academiei Române – Cluj, ed. Paideia, Bucureşti, 2013 ISBN 978-973-596-897-7 ( volum colectiv, studiile mele : Despre textul slav al ms.1216 – Cluj şi Privire comparativă asupra liturghierelor slavone ( şi/sau ) arhieraticoane din Ţările Române în secolul al XVII-lea ).

Studii  publicate în străinătate :

 1. Zitie na balkanskich svjatych v slavjanskich rukopisjach Bibl. Rumynskoj Akademii, in « Starobălgarska Literatura », kn.47, Sofia , 2013, p. 267 - 274 (în colab.). ISSN
Studii publicate în ţară:

 1. Un text encomiastic inedit închinat Mitropolitului Ştefan al Ungrovlahiei (1651), in “Revista română de istoria cărţii”, VIII, 2011 [apărut 2013], nr.8, p. 15 – 26 (în colab.) ISSN 1584 – 7896

 2. Răspândirea scrierilor Sfântului Antim în Basarabia, în “Tabor”, Cluj-Napoca, VII, 2013, nr.9, p. 33 – 43 ISSN 1843 - 0287


Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə