Academia româNĂ. Institutul de studii sud-est europene

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.03 Mb.
səhifə6/17
tarix28.10.2017
ölçüsü1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17CODARCEA, CRISTINADate personale
Numele şi prenumele: Codarcea Cristina
Titlul academic: Doctori in istorie, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
Gradul ştiinţific (cs,cs 3 etc.): cs 3
Alte funcţii în ISSEE:
Data şi regimul angajării în ISSEE: (normă întreagă, jumătate de normă, carte de muncă, cumul) norma intreaga
Unde mai este angajat în sistemul bugetar şi în cel privat: Facultatea de istorie, Universitatea Bucuresti, profesor asociat
Activităţi didactice:
 • Ciclul de licenţă: Curs metodologic - istoria sud estului european
 • Ciclul masteral: --
 • Ciclul doctoral: --
Funcţii şi activităţi în societăţi savante, comisii şi comitete ştiinţifice:
 • Din sistemul Academiei Române : --
 • Din afara Academiei Române:--
Activităţi cultural-ştiinţifice --
Alte activităţi în interes public --
Activitatea personală de cercetare ştiinţifică:
Stadiul lucrării de plan (titlu, în cadrul cărui program, în cadrul cărui proiect, durata,stadiul actual, perspective):
 1. Titlu: Identitate religioasa si identitate etnica in peninsula balcanica. Continuitate si transormare in comunitatile catolice in secolul al XIX-lea.
 1. Programul din planul ISSEE : Etnicitate, Limba si Identitate in sud estul Europei
 1. Durata: 22013-2015
 1. Stadiul actual: faza incipienta. Am parcurs literatura de specialitate pentru a-mi delimita campul cercetarii. Am adunat material despre noul context national si international al secolului al XIX-lea, scena pe care apar noi actori si noi presiuni si noi oportunitati. Este o perioada complexa in care factorii politici locali de decizie incearca sa foloseasca cu eficienta rivalitatile noilor puteri occidentale care isi asuma rolul de protectori ai acestor comunitati catolice. Am realizat fise de lectura si deocamdata ma aflu in etapa in care imi stabilesc intrebarile si imi circumscriu atat sursele primare cat si bibliografia secundara.
 1. Perspective: Imi completeaza cercetarea anterioara desfasurata in perioada vechiului regim (sec XVII). Noua lucrare incearca sa surprinda evolutia procesului de conservare a identitatii catolice in noul context al aparitiei statelor nationale balcanice.
Publicaţii tipărite : cărţi, studii şi articole ştiinţifice apărute (titlul şi locul apariţiei, eventuale recenzii, referinţe şi alte ecouri):
În volume: 2013. « Pèlerinages dans les Balkans au XVIIe siècle » in Polychronion, Volum omagial dedicat Profesorului Nicolae Serban Tanasoca, Editura Academiei, 2012, pp. 143-158.

Sub presa, articole déjà predate : • « Les pèlerinages mixtes dans les Balkans, du XVIIe au XIXe siècle. Occasions pour accommoder les différences ou accroître les ségrégations ? », actele colocviului organizat de Institutul de studii balcanice, Sofia, octombrie, 2011

 • « Frontier Catholicism: The Catholic mission in the Balkans during the seventeenth century” in vol. Conversion as Confessional Interaction in Early Modern Europe, Brill, Leyden.

 • “Catholic Religion and Ethnic identity in the Balkans. Continuity and transformation in the Catholic Communities in the beginning of the XXth Century”, Bucuresti, 2013

 • « Le pèlerinage dans le monde catholique des Balkans au XVIIe siècle. Vision de l'Eglise et pratique communautaire dans l'organisation de l'espace sacré. », Paris, 2014.
 1. În periodice:
Participări la reuniuni ştiinţifice interne, cu indicarea titlului comunicărilor:

2013 – septembrie, Bucuresti, Identitate, Etnicitate, Limba in sd estul Europei, Institutul de Stdii sud est europene - Colocviu international - ''Frontier Catholicism'. The conversion and the Catholic missions in the Western Balkans during the seventeenth-century”.

2013 – noiembrie, Bucuresti, Balkan Entaglement – Peace of Bucharest – colocviu international – “Catholic Religion and Ethnic identity in the Balkans. Continuity and transformation in the Catholic Communities in the beginning of the XXth Century”.

2013 – noiembrie, Cluj, Text, Imagine, Obiect: Itinerarii în explorarea religiozităţii medievale şi premoderne (abordări şi metode de lucru), - masa rotunda – “Identitate religioasa vs identitate etnica – doua concepte fundamentale in analiza vietii religiase in comunitatile catolice din Balcani in perioada moderna”.
Deplasări peste hotare, cu menţionarea contribuţiei personale şi rezultate:

2013 – martie – universite d’Angers, profesor invitat – am tinut un curs despre constructia identitatii catolice in Balcani, studentilor de maitrise si trei conferinte pe tema cercetarilor mele despre recompunerea lumii catolice in secolul al XVII-lea la CERHIO, centrul pentru studiul societatilor mediteraneene.


Stadiul pregătirii la doctorantură (examene, referate, susţinerea tezei):
III. Propuneri pentru programele şi proiectele de cercetare pe 2013:

1.a. Titlu: Identitate religioasa si identitate etnica in peninsula balcanica. Continuitate si transormare in comunitatile catolice in secolul al XIX-lea.

b. Programul din planul ISSEE : Etnicitate, Limba si Identitate in sud estul Europei

c. Durata: 2013-2015

d. Stadiul actual: am predat lucrarea de plan in mai 2013 si am inceput noua tema care este o prelungire a cercetarii privitoare la comunitatile catolice din Balcani

e. Perspective:

Publicarea acestei cercetari ce se intinde pe o perioada de doua secole. Este inovativa si din prisma metodologiei utilizate dar si a problematicii abordate. Analiza diacronica imi va permite sa analizez in ce masura programul si mesajul bisericii catolice este asumat si pus in practica in interiorul comunitatilor aflate sub administrarea ecleziastica si spirituala a Bisericii pontificale.

2.a. Titlu:

b. Programul din planul ISSEE :

c. Durata:

d. Stadiul actual:

e. Perspective:DEAC IULIANA
Numele şi Prenumele: DEAC IULIANA

Compartimentul: Cercetare

Denumirea postului: Secretar la cabinetul Directorului

Gradul profesional al ocupantului postului: asistent de cercetare cu studii medii

Nivelul postului: de execuţie

Funcţiile îndeplinite de angajat:

 1. secretar administrativ la cabinetul Directorului (60 % normă cu obligaţia prezenţei permanente în secretariat pe durata programului zilnic de lucru)

 1. secretar tehnic de redacţie la Revue des études sud-est européennes (20 % normă)

 1. asistent de cercetare pe calculator (20 % normă)

Sarcinile îndeplinite în anul 2013, potrivit fişei de sarcini:

 1. în calitate de secretar administrativ la cabinetul Directorului (60 % normă):

păstrarea dubletelor cheilor din imobil;asigurarea securităţii cabinetului directorial, interzicând oricărei persoane neautorizate expres de director să intre, în absenţa acestuia, în cabinet; îndeplinirea oficiului de registratură şi ţinerea în ordine a arhivei secretariatului ISSEE, răsunzând de integritatea şi securitatea acesteia; pregătirea zilnică a mapei directorului, prezentându-i corespondenţa, comunicările primite şi documentele de semnat; pregătirea şi expedierea, prin intermediul curierului, a corespondenţei ISSEE, pe bază de borderou; asigurarea comunicării între director şi întreg personalul ISSEE; oficiul de telefonist la micro-centrala ISSEE; folosirea raţională a posturilor telefonice pentru convorbiri interurbane şi internaţionale, stăvilind abuzurile în interes personal; asigurarea folosirii raţionale a imprimantelor, copiatoarelor, fax-ului; actualizarea fişierului de protocol al ISSEE (adrese de ambasade, instituţii şi personalităţi în relaţii cu ISSEE, zile naţionale, zile de naştere, onomastice, zile de sărbători religioase şi laice etc.); redactarea, procesarea şi multiplicarea documentelor oficiale ale ISSEE, la cererea directorului; asigurarea liniştii şi ordinii în antecamera cabinetului directorial interzice accesul şi întârzierea nemotivată a salariaţilor în secretariat şi introduce în cabinet persoanele care solicită acest lucru numai cu permisiunea prea,labilă a directorului etc. etc.

 1. în calitate de secretar tehnic de redacţie la Revue des études sud-est européennes (20 % normă): redactare computerizată şi tehnoredactare concretizată în pregătirea pentru trimitere la tipar a numerelor anuale din RESEE; primirea şi prelucrarea textelor pe care colaboratorii au obligaţia de a le transmite în format electronic, potrivit normelor de editare stabilite de Editura Academiei şi de ISSEE; operarea pe calculator a tuturor corecturilor făcute de membrii Comitetului de redacţie în diferitele faze de pregătire pentru tipar a RESEE; perfecţionarea competenţelor profesionale prin însuşirea de limbi străine şi familiarizarea cu noutăţile din domeniul redactării computerizate

 2. în calitate de asistent de cercetare pe calculator (20 % normă): a lucrat în continuare exclusiv în cadrul colectivului de editare a lucrării acad. Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare, serie nouă, colectiv coordonat de Ioana Feodorov


DORONDEL, ŞTEFAN


Date personale

Numele şi prenumele: Ştefan Dorondel

Titlul academic: Doctor în Istorie al Universităţii Lucian Blaga, Sibiu şi doctor în Economie şi sociologie rurală al Universităţii Humboldt din Berlin

Gradul ştiinţific (acs, cs,cs 3 etc.): Cercetător ştiinţific

Alte răspunderi în ISSEE: --

Data şi regimul angajării în ISSEE: (normă întreagă, jumătate de normă, carte de muncă, cumul): jumătate de normă, angajat din 1999

Unde mai este angajat în sistemul bugetar şi în cel privat: Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer al Academiei Române

Activităţi didactice:

 • Ciclul de licenţă: --

 • Ciclul masteral:--

 • Ciclul doctoral: --

Funcţii şi activităţi în societăţi savante, comisii şi comitete ştiinţifice:

 • Din sistemul Academiei Române : Editor şef al Annuaire Roumain d’Anthropologie

 • Din afara Academiei Române:

 • Membru în Bordul Executiv al International Association for Southeast European Anthropology
 • Membru în Bordul Executiv al European Society for Environmental History (în calitate de reprezentant al României) (până în agust 2013)

 • Membru în boardul ştiinţific al Ethnologia Balkanica (revistă peer-review aflată în baze de date internaţionale publicată de către editura LIT la Műnster)

Alte activităţi în interes public (comisii de doctorat, comisii de promovare prin examen sau concurs, comisii de premiere etc.): Am redactat două rapoarte peer-review pentru Ethnologia Balkanica, vol. 15/2012.

 1. Activitatea personală de cercetare ştiinţifică:

Stadiul lucrării de plan (titlu, în cadrul cărui program, în cadrul cărui proiect, durata,stadiul actual, perspective):

 1. Titlu: Politica şi practicile de mediu în sud estul Europei

 1. Programul din planul ISSEE : ETNICITATE ŞI PRACTICI SOCIO-ECONOMICE ÎN BALCANI

 1. Durata: 2013-2015

 • Stadiul actual: Pe parcursul anului 2013 am studiat literatura privind ecologia politică (political ecology), perspectiva din care cercetez relaţia dintre politică şi practicile de mediu. Acest subiect este încă unul foarte slab dezvoltat pentru zona sud-estului european deşi schimbările economice masive au produs nenumărate perturbaţii de mediu, atât în mediul urban cât şi în mediul rural. Ataşez la acest raport o bibliografie selectivă parcursă în acest an cu privire la diversele teorii din ecologia politică. Menţionez ca fişele de lectură au fost redactate în programul de management al bibliografiei PROCITE.

Am analizat mai multe documente de politici publice elaborate de către organisme internaţionale, aşa cum este Banca Mondială spre exemplu, şi în care se regăsesc indicatori ai politicilor de mediu în ţări din estul Europei (vezi bibliografia ataşată acestui raport).

Tot în cadrul lucrării de plan am realizat interviuri cu responsabili ai Parcului Naţional Bialowieža în perioada deplasării în Polonia (schimb interacademic) în perioada 23 iulie – 1 august. Interviuri (semistructurate) de peste o oră au fost luate si consemnate in Jurnalul de teren cu ghizi locali (Dagmara Widanow) şi cu cercetători angajaţi ai parcului (aşa cum este Ewa Moroz, un antropolog care se ocupă exact cu relaţia dintre parc şi localnicii bieloruşi). Am realizat interviuri şi cu reprezentanţi ai populaţiei locale (cu şeful comunităţii locale P. Siemieniak, sotys, cel care reprezintă comunitatea în relaţia cu exteriorul) care lucrează şi pentru Parcul Naţional. Subiectul acestor interviuri a fost relaţia dintre Parcul naţional şi populaţia locală în contextul unor politici de conservare mai restrictive decât în zone unde nu există parc naţional. Interviurile s-au axat pe relaţia (de mediu dar care este şi una politică) dintre minoritatea bielorusă şi Parcul Naţional. Menţionez că Dr. Dagoslav Demski a fost translator în cadrul acestor interviuri.


Perspective: Deoarece sunt abia la începutul cercetării pe acest subiect cercetarea s-a bazat mai ales pe explorarea bibliografiei. Totuşi am redactat un mini-studiu (care este mai ales o self-ethnography) cu privire la subiectul studiilor de mediu în sud-estul Europei. Lucrarea va fi valorificată atât prin participarea la conferinţe internaţionale cât şi prin publicaţii în reviste peer-reviewed internaţionale.

Publicaţii tipărite : cărţi, studii şi articole ştiinţifice apărute (titlul şi locul apariţiei, eventuale recenzii, referinţe şi alte ecouri):

În volume individuale:

 1. în străinătate:

 2. în Editura Academiei Române:

 3. în ţară:

În volume colective

 1. în străinătate : Stefan Dorondel, Environmental Anthropologist-cum-Environmental Historian: Listening to the Mermaids, in C. Mauch, H. Trieschler with L. Culver, S. Hou, K. Ritson (eds.), Making Tracks. Human and Environmental Histories. RCC Perspectives 5, 2013, pp. 131-135.

 2. în Editura Academiei Române :

 3. în ţară :

În periodice:

 1. Reviste ISI din străinătate :

 2. Reviste ISI din România :

 3. Reviste din România B+ :

Citări ale lucrărilor anterioare în 2013 :

Alexandru Iorga, Dezvoltare si ecologie. O introducere si cateva

exemple din Delta Dunarii, in Anuarul Universitatii « Petre Andrei »

Iasi – Fascicula Drept, Stiinte Economice, Stiinte Politice, 2012, pp.

89-103 citează S. Dorondel. ‘They should be killed’: forest restitution,

ethnic groups, and patronage in postsocialist Romania. In: D. Fay, D.

James (eds.): ‘Restoring what was ours’: the rights and wrongs of landrestitution, London, Routledge-Cavandish, 2009, pp. 43-66.

Veronica Mitro Tisseyre, Une pratique sociale à l’épreuve de la conservation de la nature. Incertitudes et controverses environnementales autour de la dégradation de la pêche dans la Réserve de la Biosphère du delta du Danube citează :

DORONDEL, Stefan. (2005). The ‘Voices’ of the Romanian Integration into EU: Land and

Environmental Practices in a Village from Dobroudja. The Anthropology of East Europe Review,

23(2), 30-40.

DORONDEL, Stefan. (2005). Land, Property, and Access in a Village from Postsocialist Romania. In:

St. Dorondel, S. Serban (Ed.). Between East and West. Studies in Anthropology and Social History.

(pp. 268-307). Bucuresti : Editura Institutului Cultural Roman.

DORONDEL, Stefan. (2008). « They should be killed » : Forest restitution, ethnic groups and patronage

in post-socialist Rmania. In Derick, F., James, D. (Eds.) The rights and wrongs of land restitution.« Restoring what was ours ». (pp.43-67). New York : Routledge-Cavendish.

Mădălina Epure, How Does the Changing Access to Resources Affect the Power and Authority of the Postsocialist Romanian State?, in Journal of Economic Development, Environment and People Volume 2, Issue 1, 2013 (URL: http://jedep.spiruharet.ro) citează S. Dorondel, Thomas Sikor (Eds.), Private Property: Postsocialist Promises and Experiences. In: Annuaire Roumain d’Anthropologie, 46, 2009: 55-120.

C. F. Barbir, Forest’s role in the sustainable development of rural communities, with reference to particular situations in the area administrated by Podu Iloaiei Forest District, Iasi County, Romania, in Journal of Horticulture, Forestry, and Biotechnology, 16(2), 2012: 279-286 citează S. Dorondel, ‘They should be killed’: forest restitution, ethnic groups, and patronage in postsocialist Romania. In: D. Fay, D. James (eds.): ‘Restoring what was ours’: the rights and wrongs of land restitution, London, Routledge-Cavandish, 2009, pp. 43-66.

Ger Duijzings, Introduction, in Ger Duijzings (ed.), Global Villages. Rural and Urban Transformations in Contemporary Bulgaria, London, New Yoprk, Delhi, Anthem Press, pp. 1-32 citează Dorondel, Ştefan. 2007. ‘Ethnicity, State and Access to Natural Resources in the Southeastern Europe: The Rudari Case’. In Transborder Identities: The Romanian-Speaking Population in Bulgaria, edited by Stelu Şerban, 215–39. Bucharest: Editura Padeia, 2009.

Remus Anghel, Romanians in Western Europe. Migration, Status Dilemmas, and Transnational Connections, Lanham Maryland, Plymouth, UK, Lexington Books, 2013 citează S. Dorondel, Land, Property, and Access in a Village from Postsocialist Romania. In: S. Dorondel, S. Serban (eds.): Between East and West. Studies in Anthropology and Social History, Bucuresti, Editura Institutului Cultural Roman, pp. 268-307.

Florin Gherasim, Exhumation and Reburials of Some Anticommunist Partisans in County of Cluj, Romania, 2009-2010, in Glasnik Etnografskog Instituta SANU, 61(1), pp. 19-28 citează Ştefan Dorondel, Moartea şi apa. Ritualuri funerare, simbolism acvatic şi structura lumii de dincolo în imaginarul ţărănesc, Bucureşti, Paideia, 2009.

D. Imami, E. Zhllima, D. Viaggi, W. Bokelmann, Between weak markets and weak regulations: determinants of contracting in orchard farming in Albania, in Journal of Chain and Network Science 13(1), 2013, pp. 37-46 citează J. Stahl, T. Sikor and S. Dorondel, Transparence de l'administration foncière en Albanie et en Roumanie, in L'enchâssement social de la question foncière dans les Balkans, număr speical al Options Méditerranéennes 82, 2009 : 55-64.

E. Zhllima, F. Guri, Agriculture and Land Reform in Albania, in C. Chan-Halbrendt and J. Fantle-Lepczyk (eds.), Agricultural markets in a Transitioning Economy. An Albanian Case, Oxfordshire, Boston, 2013, pp. 18-34 citează J. Stahl, T. Sikor and S. Dorondel, Transparence de l'administration foncière en Albanie et en Roumanie, in L'enchâssement social de la question foncière dans les Balkans, număr speical al Options Méditerranéennes 82, 2009 : 55-64.

Kurt Hall, frances Cleaver, Tom Franks, Faustin Maganga, critical institutionalism: a synthesis and exploration of key themes, in Environment, Politics and Development Working Paper Series Department of Geography, King’s College London, No. 63, 2013 citează T. Sikor, J. Stahl and S. Dorondel. Property, Access, and State Legitimacy: Emergent Political Orders in Albanian and Romanian Forests. Development and Change 40(1), 2009: 171-193.

Cassie Sheets, Blackfeet Indians and the Sweet Grass Hills: Sacredness, Land, and Institutional Discrimination (teză de master la University of Montana, Missoula MT, 2013) citează S. Dorondel, Tenure Rights, Environmental Interests, and the Politics of Local Government of Romania, in T. Sikor, J. Stahl (eds.), Forests and People: Property, Governance, and Human Rights, New York, Earthscan, pp. 175-186.

Jennifer R. Cash, Charity or Remembrance? Practices of Pomană in Rural Moldova. Max Planck Institute for Social Anthropology Working Paper No. 144 citează:
S. Dorondel, Moartea şi apa. Ritualuri funerare, simbolism acvatic şi structura lumii de dincolo în imaginarul ţărănesc, Bucureşti, Paideia, 2004.
S. Dorondel, Food for the Dead: reinforcing social ties, work-exchange and postsocialist agriculture in Romania. Prezentare la The 6th InASEA conference, Regensburg, Germany, 28 April – 1 May 2011.


 1. Premii :

 1. în străinătate

 2. în Academia Română

 3. în ţară

 1. Alte distincţii naţionale şi internaţionale

Participări la reuniuni ştiinţifice interne, cu indicarea titlului comunicărilor:

Deplasări peste hotare, cu menţionarea contribuţiei personale şi rezultate:
Participare la conferinţa internaţionala „Changing Paradigms: The State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe” cu lucrarea Shifting Frames. Social/Cultural Anthropology in Romania before and after 1990 (prezentare făcută cu Stelu Serban). Conferinţa a fost organizată de International Association for Southeast European Anthropology, Zheravna, Bulgaria, 30 mai- 2 iunie, 2013. Lucrarea a analizat diferitele trenduri din antropologia socio-culturală românească după 1989 şi mai ales cele care vizează analiza influenţei transformărilor postsocialiste asupra mediului natural.

Stadiul pregătirii la doctorantură (examene, referate, susţinerea tezei): --

Studii şi diplome postdoctorale : --

 1. Activitatea personală de cercetare ştiinţifică a cercetătorilor în regim de cumul la ISSEE în cadrul obligaţiilor lor faţă de alte instituţii. Dacă aceste obligaţii coincid sau nu – şi în ce măsură - cu obligaţiile de serviciu faţă de ISSEE.

Proiectul de cercetare de la Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer (acolo unde am normă întreagă) face parte din tema de cercetare „Contribuţii la studiul pluralităţii valorilor în societatea deschisă” condusă de Prof. Dr. Gheorghiţă Geană. Tema mea de cercetare are titlul Transformări neoliberale în societatea rurală contemporană şi se referă mai ales la transformările socio-economice din mediul rural din perioada postsocialistă. Tema se axează mai ales pe răspunsurile comunitare şi familiale la schimbările prin care trece satul românesc contemporan. În cadrul antropologiei sociale tema se subsumează cercetărilor de asistenţă socială (social security).


De asemenea, conduc echipă de cercetare formată din 7 cercetători (4 cercetători seniori, doi cercetători postdoctorali şi un cercetător doctoral) în cadrul unui proiect intitulat Îmblânzirea naturii în postsocialism: inundaţii, strategii locale şi politici naţionale în regiunea Dunării de Jos. Proiectul ]n valoare de 205 000 euro este finanţat de către UEFISCDI (2013-2015). Proiectul îşi propune să analizeze strategiile comunităţilor locale aflate în Lunca Dunării de a se confrunta cu inundaţiile.

Dacă lucrările executate în cadrul obligaţiilor de plan din ISSEE au fost publicate sau nu cu menţionarea faptului elaborării lor în cadrul obligaţiilor contractuale faţă de ISSEE al Academiei Române: Da

Premii, distincţii dobândite în 2013 -

Propuneri privind planul de programe şi proiecte al ISSEE pe anul 2014 --

Alte menţiuni: --


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə