Academia româNĂ. Institutul de studii sud-est europeneYüklə 1.03 Mb.
səhifə14/17
tarix28.10.2017
ölçüsü1.03 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Numele şi prenumele: Ţipău Gheorghe Mihai

Titlul academic: Doctor în Ştiinţe Politice (Universitatea din Atena), Doctor în Istorie (Universitatea Bucureşti).

Gradul ştiinţific: cercetător ştiinţific 3.

Angajat cu normă întreagă.Colective din care fac parte:

1. Colectiv coordonat de Lia Brad Chisacof

2. Colectiv Mărturii româneşti peste hotare, coordonat de Ioana Feodorov3. Colectiv Paul de Alep, coordonat de Ioana Feodorov


Titlul lucrărilor prevăzute în plan pe anul 2013:

1. Istoriografia greco-română. Stadiul cercetării, probleme şi perspective

Durata prevăzută a lucrării: 2013-2014.

Stadiul documentării şi elaborării lucrării:

În cadrul cercetării a fost reunită o bază bibliografică de date cu privire la sursele istorice greceşti redactate în ţările române sau referitoare la spaţiul românesc din secolele XVI-XVIII care alcătuiesc ceea ce a fost numit convenţional istoriografia greco-română. În această etapă au fost identificate manuscrisele de cronici greceşti privitoare la români aflate în diferite colecţii din ţară şi din străinătate. Aceste manuscrise au fost apoi comparate în cea de-a doua etapă (etapă aflată în desfăşurare) cu ediţiile critice existente, în vederea unei evaluări a stadiului de publicare a acestei categorii de surse şi a identificării perspectivelor de realizare a unor ediţii ale acestora.

În mod concret au fost parcurse în vederea identificării manuscriselor amintite următoarele lucrări: Ioachim Crăciun, Aurora Ilieş, Repertoriul manuscriselor de cronici interne (sec. XV-XVIII) privind istoria României, Bucureşti, 1963; Constantin Litzica, Biblioteca Academiei Române. Catalogul manuscriptelor greceşti, Bucureşti, 1909; Nestor Camariano, Catalogul manuscriselor greceşti din Biblioteca Academiei Române, vol. II, Bucureşti, 1940; Mihai Carataşu, Catalogul manuscriselor greceşti, vol. III, Bucureşti, 2005; Paul Moraux, Bibliothèque de la Société turque d’histoire. Catalogue des manuscrits grecs (Fonds du Syllogos), Ankara, 1964; Ιωάννης Σακκελίων, Αλκιβιάδης Σακκελίων, Κατάλογος των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Αθήναι 1892; Αιμιλιανός Τσακόπουλος, Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων της βιβλιοθήκης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τ. Α΄ Θεολογικής Σχολής Χάλκης, Σταμπούλ, 1956; Charles Benoît Hose, „Notice d’un manuscrit de la Bibliothèque du Roi, contenant une histoire inédite de la Moldavie, composée en moldave par Nicolas Costin, ancien logothète à la Cour d’Iassy et traduite en grec moderne par Alexandre Amiras”, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, t. 11, 2, Paris, 1827, p. 274-394.. De asemenea, având în vedere faptul că o serie de texte greceşti se află în fondul de manuscrise româneşti de la B.A.R. au fost parcurse şi cataloagele acestui fond redactate de Gabriel Ştrempel.

2. Mărturii româneşti peste hotare

În cadrul elaborării volumului V al lucrării(cuprinzând capitolele Serbia, Siria, Slovacia, Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Tunisia, Turcia) am desfăşurat următoarele activităţi: prelucrare computerizată a fişelor manuscrise ale capitolului Spania păstrate în Arhiva Virgil Cândea, completări cu date noi, fiind adăugate aproximativ 100 de fişe noi (cu date obţinute inclusiv în timpul călătoriei de studii efectuate la Granada, septembrie – noiembrie 2012), verificarea bibliografiei existente, corecturi şi completări, întocmirea listei de sigle; revizie şi completări la capitolele Turcia şi Siria; verificarea transcrierilor din limba greacă la toate aceste capitole. La capitolul Turcia au fost parcurse şi fişate cataloagele: Paul Moraux, Bibliothèque de la Société turque d’histoire. Catalogue des manuscrits grecs (Fonds du Syllogos), Ankara, 1964; Αιμιλιανός Τσακόπουλος, Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων της βιβλιοθήκης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τ. Α΄ Θεολογικής Σχολής Χάλκης, Σταμπούλ, 1956.Forme de valorificare a rezultatelor cercetării:

  1. Comunicare cu titlul Contribuţiile lui Constantin Erbiceanu la studierea izvoarelor greceşti ale istoriei Ţărilor Române, în cadrul Sesiunii comemorative Centenar Constantin Erbiceanu (1838-1913) care se va desfăşura la data de 24 octombrie 2013 la Academia Română.

  2. Comunicare cu titlul Ierarhi greci menţionaţi în „Călătoria patriarhului Macarie III în Ţările Române” care urmează a fi susţinută în cadrul celui de-al doilea colocviu Relaţii între popoarele ortodoxe ale Europei Răsăritene şi creştinii din Levant în secolele XVI-XVIII care se va desfăşura la 10 decembrie 2013.

  3. Gheorghe Mihai Ţipău, Identitate post-bizantină în sud-estul Europei. Mărturia scrierilor istorice greceşti, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Colecţia Aula Magna, Bucureşti, 2013, 240 pagini (ISBN 978-973-167-166-6).

  4. Recenzia volumului Nicéforo Brienio, Materia de Historia, Estudio preliminar, traducción, notas y comentarios de Maria Salud Baldrich López, Granada, 2012, 336 pp. (ISBN 978-84-95905-36-9). Recenzia a fost predată redacţiei RESEE şi va apărea în numărul din 2014.

  5. Studiul Mitropolitul Ungrovlahiei Neofit I Cretanul, care va apărea în volumul colectiv Şerban Cantacuzino, Antim Ivireanul şi Neofit Cretanul – Promotori ai limbii române în cult, volum care urmează să fie publicat în 2013 la Editura Basilica.

  6. Contribuţii la capitolul Rusia din volumul: Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate, serie nouă, IV Polonia – Rusia, editori coordonatori Ioana Feodorov şi Andrei Timotin, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2012 (lucrarea a fost pusă în circulaţie în cursul anului 2013).

Alte activităţi:

  • În această perioadă am continuat desfăşurarea activităţii în cadrul Şcolii Postdoctorale „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale” (până la 31 ianuarie 2013), în cadrul căreia am elaborat proiectul Identitate post-bizantină în Sud-Estul Europei. Mărturia scrierilor istorice greceşti (1453-1700), proiect publicat în volum. Am susţinut proiectul obţinând nota 10,00 şi Certificatul de Absolvire emis la data de 31 mai 2013.

  • Am transportat şi predat bibliotecii ISSEE donaţia de carte (30 de volume) făcută Institutului de către Centrul de Studii Bizantine, Neoelene şi Cipriote din Granada (Spania) pe care am primit-o în cadrul călătoriei de studii efectuate în 2012.

  • Actualizarea site-ului de Internet al Institutului de Studii Sud-Est Europene, prin completare periodică şi aducerea la zi a informaţiilor.

ŢURCANU FLORIN
Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə