Ade-ade pernah denger nama Ade Irma suryani? Tau gak nih siapa Ade Irma Suryani itu?Yüklə 490,15 Kb.
səhifə1/6
tarix25.07.2018
ölçüsü490,15 Kb.
#57921
  1   2   3   4   5   6

Ade-ade pernah denger nama Ade Irma suryani? Tau gak nih siapa Ade Irma Suryani itu?

Anak perempuan bernama lengkap Ade Irma Suryani Nasution adalah putri bungsu Jederal Besar Dr. Abdul Harris Nasution. Ade lahir pada tanggal 19 Februari 1960 dan meninggal pada tangga 6 Oktobel 1965.

Pada umur 5 tahun Ade terbunuh dalam peristiwa Gerakan 30 September yang berusaha untuk menculik Jederal Besar Dr. Abdul Harris Nasution, atau yang biasa kita kenal sebagai Jederal Nasution yang tidak lain adalah ayahanda dari Ade Irma Suryani. Ade yang baru berumur 5 tahun tewas tertembak ketika mejadi tameng untuk ayahandanya.

Sebelum meninggal Ade sempat berkata “Papaaa…. Apa salah Ade?” kalimat itu keluar dari mulut Ade sesudah tertembak dan posisi Ade saat itu digendong oleh ibunya dengan berlumuran darah.

Di bagian depan makan Ade Irma Suryani tertulis “Anak saja jang tertjinta, engkau telah mendahului gugur sebagai perisai ajahmu” (“Anak saya yang tercinta, engkau telah mendahului gugur sebagai perisai ayahmu)

Ada yang ingin seperti Ade Irma Suryani? Oh bukan, bukan menjadi tameng ayahnya dari penembakan. Terus bagaimana? Yaah kita harus rajin belajar, menuruti orang tua, jadi anak yang baik dan saleh supaya kita juga bisa menjadi tameng untuk orangtua kita di akhirat kelak 
Ini Poin Saya 

D oa Sebelum Belajar

Rabbi zidni ilma, warzuqna fahma

“Wahai Tuhanku tambahkanlah kepadaku akan ilmu dan kurniakanlah aku kefahaman”

Doa Sesudah Belajar

ALLOHUMMA ARINAL_HAQQO _HAQQON WARZUQNAT TIBAA’AHU

“Ya Alloh Tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehinggga kami dapat mengikutinya”

MATEMATIKA

Pecahan
1. Pecahan adalah bagian dari sesuatu.


 1. Pecahan sederhana, contohnya setengah , seperempat , sepertiga ,dan seperenam. 1. Membandingkan 2 pecahan dapat digunakan tanda < (lebih kecil), > (lebih besar) dan = (sama dengan).
 1. Membandingkan 2 pecahan dapat juga menggunakan garis bilangan.

 1. Jika pecahan A terletak di sebelah kiri pecahan B, maka pecahan A lebih kecil (<) dari pecahan B, ditulis A < B.

 2. Jika pecahan A terletak di sebelah kanan pecahan B, maka pecahan A lebih besar (>) dari pecahan B, ditulis A > B.

 3. Jika pecahan A sejajar dengan pecahan B, maka pecahan A sama dengan (=) pecahan B, ditulis A = B.


A. Pilihlah satu jawaban yang benar, a, b, c, atau d.

Kerjakan pada lembar jawabanmu!

1. Bagian yang diarsir pada gambar di samping

menunjukkan pecahan ....

a. 2/5 c. 3/5

b. 2/6 d. 4/6
2. Pecahan tujuh perdelapan ditulis ....

a. 7 – 8 c. 8/7

b. 8 : 7 d. 7/8
3. Bagian yang diarsir menunjukkan pecahan ....

a. 3/5 c. 5/3

b. 3/8 d. 5/8
4. Sebuah semangka dibagi 4 bagian sama besar.

Nilai tiap bagian dibanding seluruhnya adalah ....

a. 4/4 b. 3/5 c. 2/4 d. 1/4
5. Dadang mempunyai tali ¾ m. Wawan mempunyai tali ¼ m. Panjang tali Dadang .... daripada tali Wawan.

a. lebih panjang c. lebih kecil

b. lebih pendek d. lebih bagus
6. Perhatikan dua garis bilangan berikut!
group 184

0 1/3 2/3 3/3group 186
0 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
Perbandingan pecahan yang benar adalah ....

a. 1/3 lebih besar dari 2/5 b. 2/5lebihkecil dari 2/3

c. 3/5 lebih besar dari 2/3 d. 3/3 lebih kecil dari 5/5
7. 5/6 ..... 3/6

a. lebih kecil dari c. senilai dengan

b. sama dengan d. lebih besar dari
8. Bibi mempunyai satu buah melon. Melon itu dibagikan kepada kedua anaknya sama besar. Berapa bagian yang diterima tiap anak?

a. 2 bagian b. 1 bagian c. ½ bagian d. 1/3 bagian

9. Ibu membeli 2 buah semangka. Tiap semangka di bagi 4 sama besar. Nilai 2 potong semangka dari seluruh bagian semangka adalah

a. 2/4 b. 2/8 c. 1/6 d. 3/8
10a. 5/3 b.5/7

c.8/6 d.5/6
Jawab soal ceritanya juga yaa!

1. Neni membeli beras 4/5 kg dan gula merah ¾ kg. Mana yang lebih berat, beras atau gula? beras


2. Nanda mempunyai tongkat panjangnya ¾ meter. Tina mempunyai tongkat panjangnya 6/8 meter. Bandingkan tongkat siapa yang lebih panjang! nanda
3. Jumlah murid laki-laki kelas 3 sebanyak 3/5 bagian. Sedangkan siswa perempuan sebanyak 2/5 bagian. Murid manakah yang lebih banyak? Laki-laki
4. Siska membeli tepung terigu 2/4 kg. Wanda membeli tepung terigu ¾ kg. Tepung terigu siapakah yang lebih berat?

Wanda
5. Berat bola A 3/5 kg, berat bola B 4/7 kg. Bola manakah yang lebih berat? Bola ABangun Datar


 1. Bangun datar  merupakan sebutan untuk  bangun-bangun dua dimensi.
 1. Persegi adalah segi empat yang mempunyai 4 buah sisi sama panjang dan 4 buah sudut siku-siku. 1. Persegi panjang adalah segi empat yang mempunyai 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar serta mempunyai 4 buah sudut siku-siku.

 1. Segitiga sebarang adalah segitiga yang panjang ketiga sisinya berbeda dan besar ketiga sudutnya berbeda. 1. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai 2 buah sisi yang sama panjang dan 2 buah sudut yang sama besar.


 1. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang mempunyai

3 buah sisi sama panjang dan 3 buah sudut sama besar. 1. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang mempunyai satu sudut siku-siku.

 2. Sudut merupakan 2 garis yang bertemu di satu titik.

 3. Besar sudut dapat diukur dengan busur derajat.

 4. Sudut dilambangkan dengan tanda “˂”

 5. Sudut ada 3 macam, yaitu,

  1. sudut lancip adalah sudut yang besarnya < 90 ̊  1. sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 ̊

  1. sudut tumpul adalah sudut yang besarnya > 90 ̊ 1. menghitung Sudut Jarum Jam

  1. satu putaran jam = 360⁰

 1. satu putaran jam = 12 angka 

 2. maka besar sudut antara angka-angka dalam jam 360⁰/12 = 30⁰

 3. setiap jam jarum pendek bergeser 30⁰

 4. setiap 60 menit jarum pendek bergeser 30⁰ 

 5. maka setiap jarum panjang bergeser 1 menit, jarum pendek bergeser 30⁰ /60⁰ = ½⁰  1. Keliling bangun datar adalah penjumlahan semua panjang

sisi-sisi bangun datar.

 1. Rumus luas persegi = sisi x sisi

 2. Rumus keliling persegi = 4 x sisi

 3. Rumus luas persegi panjang = p x l

 4. Rumus keliling persegi panjang 2 x (p + l)A. Pilihlah satu jawaban yang benar, a, b, c, atau d.

Kerjakan pada lembar jawabanmu!

1. Bangun datar berikut yang termasuk persegi adalah ....aoval 234rectangle 235parallelogram 233. c
hexagon 232

b. d.
2. Segitiga di samping mempunyai ciri-ciri berikut,kecuali ....

aisosceles triangle 231. semua sudutnya sama besarb. salah satu sudutnya siku-siku

b. ketiga sisinya sama panjang

d. jumlah sisinya ada tiga buah
3rectangle 230. Pada persegi panjang ABCD di samping, sisi CD sama panjang dengan .... A B

a. sisi BC c. sisi AB

b. sisi AD d. sisi CB

C D


4flowchart: connector 229. Titik K, L, dan M jika dihubungkan akan membentuk bangun ....

K

a. segitiga siku-sikubflowchart: connector 227. segitiga sama sisi

cflowchart: connector 228. segitiga sama kakid. segitiga sembarang M L


5. Perhatikan gambar sudut di samping!

Sudut ABC di samping termasuk sudut ....

a. tumpul c. siku-siku

b. lancip d. lurus


6. Besar sudut tumpul, yaitu ....

a. sama dengan 90̊ c. lebih dari 90 ̊

b. lebih kecil dari 90 ̊ d. antara 0 ̊ sampai 90̊


7straight arrow connector 222. Jarum jam di samping membentuk sudut sebanyak... putaran.

a. seperempat c. tiga perempat

bstraight arrow connector 221. setengah d. Satu

8. Jarak putar jarum jam menunjukkan setengah putaran, yaitu tepat ....

a. pukul 18.00 c. pukul 9.00

b. pukul 3.00 d. pukul 12.00


9. Jarak satu putaran penuh membentuk sudut sebesar ....

a. 180̊ c. 160̊

b. 260 ̊ d. 360̊
10. Sudut berikut besarnya setengah putaran, yaitu ....

astraight arrow connector 218straight arrow connector 219freeform 217straight arrow connector 220straight arrow connector 216freeform 215. c.
straight arrow connector 210


bfreeform 211straight arrow connector 212straight arrow connector 213freeform 214. d.

Jawab soal ceritanya yaa! 1. Gambarkanlah masing-masing satu buah sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku!2. Gambarkanlah bangun datar:

a. segitiga sama kaki

b. segitiga siku-siku

c. persegi3.Gambarkanlah jarum jam pada jam berikut!

astraight arrow connector 248straight arrow connector 249straight arrow connector 250. b. c.

straight arrow connector 252straight arrow connector 253


straight arrow connector 251

Sudut ½ putaran Sudut ¼ putaran Sudut¾ putaranKeliling dan Luas Persegi dan Persegi Panjang
1. Keliling persegi panjang berikut adalah ....

a. 24 cm A 14cm Bbrectangle 206. 48 cm 10cm

c. 34 cm


d. 84 cm D C
2. Sebuah persegi, sisi-sisinya 5 cm. Maka keliling persegi adalah ....

a. 20 cm b. 27 cm c. 25 cm d. 32 cm
3. Luas taksiran persegi berikut adalah ... petak satuan.straight arrow connector 205
straight arrow connector 204

straight arrow connector 203
straight arrow connector 202a. 12 b. 14

c. 13 d. 15
4. Luas persegi panjang 24 m2. Jika panjangnya 6 m, maka kelilingnya ....

a. 18 m b. 22 m c. 20 m d. 26 m
 1. Luas persegi panjang di di bawah ini adalah ....

rectangle 254

6cm
7 cm


a. 42 cm2 b. 56 cm2 c. 63 cm2 d. 72 cm2
6. Panjang persegi panjang 2 kali lebarnya. Jika lebar persegi panjang itu 6 cm, maka kelilingnya adalah .... cm.

a. 24 c. 54b. 36 d. 60
7. Luas persegi panjang B dua kali luas persegi panjang A.

Jika luas persegi panjang A = 48 cm2, maka keliling persegi panjang B adalah .... Brectangle 201A

rectangle 200

12cm


a. 22 cm c. 40 cm

b. 32 cm d. 48 cm


8. Keliling persegi A = 32 cm. Maka luas persegi A adalah .... cm2

a. 40 cm c. 64 cm

b. 48 cm d. 81 cm
9. Luas persegi panjang B = 64 cm2. Jika panjanya 16 cm maka kelilingnya....

a. 40 cm c. 64 cm

b. 48 cm d. 81 cm


10. Panjang pesegi panjang 2 kali lebarnya. Jika luasnya 72 cm2, maka panjang persegi panjang ....

a. 6 cm c. 9 cm

b. 8 cm d. 12 cm
Jawab soal ceritanya juga yaa!


 1. Kebun Pak Ahmad berbentuk persegi panjang. Panjangnya 64 m dan lebarnya 25 m. Berapakah keliling kebun tersebut?

Jawab : K = 2(64+25) = 178 m


 1. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 11 m dan lebar 8 m. Berapakah keliling taman?

Jawab : K = 2(11+8) =38 m
3. Sebuah kebun berbentuk persegi dengan panjang sisi-sisi

nya 12 m. Berapakah keliling kebun tersebut?Jawab: K= 12 x 4 = 48 m

IPA

Kejadian Sehari-hari (Gerak dan Energi)


 1. Jenis gerak benda antara lain:

 1. gerak menggelinding (Ketika kita lemparkan bola bergerak menjauhi kita. Gerak bola pada lantai tersebut dinakaman menggelinding.)

 2. gerak jatuh (Benda dapat bergerak jatuh apabila terdapat perbedaan ketinggian. Contohnya, sebuah pesawat terbang jatuh dari ketinggian 10.000 kaki.)

 3. gerak mengalir (Benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Benda lain yang melakukan gerak mengalir adalah gas. Contohnya gas mengalir dari pompa ke dalam ban, gas elpiji mengalir dari tangki ke kompor, atau angin mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya)

 4. gerak memantul (Bantingkanlah sebuah bola ke lantai, ke dinding, atau pada batang pohon. Bola akan menabrak benda keras di depannya lalu kembali ke arahmu. Gerak benda semacam itu dinamakan memantul. Benda ada yang memantul dan ada yang tidak dapat memantul. Gerak memantul hanya terkadi pada benda-benda karet.)

 5. gerak berputar (Kayuhlah pedal sepedamu. Ketika dikayuh roda sepedamu bergerak. Gerak semacam itu dinamakan berputar. Berputar hampir sama dengan gerak menggelinding. Namun pada gerak berputar, benda yang bergerak tetap berada pada porosnya. Poros tersebut berfungsi sebagai sumbu gerak. Contoh gerak berputar lainnya adalah gerak kincir air, kipas angin, baling-baling kapal gerak roda mobil, dan gerak bola bumi.)
 1. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gerak benda antara lain:

 1. bentuk permukaan benda

 2. bobot benda

 3. luas permukaan benda

 4. bentuk permukaan benda
 1. Energi adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk melakukan kerja atau kegiatan.
 1. Kerja atau kegiatan yang dilakukan tergantung besar energi yang dimiliki.
 1. Energi bermacam-macam bentuknya yaitu:

   1. energi panas

   2. energi gerak

   3. energi cahaya

   4. energi getaran

   5. energi listrik

   6. energi kimia
 1. Energi berasal dari sumber energi, di mana matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi.
 1. Sumber energi yang lain antara lain:

   1. energi angin

   2. energi air

   3. energi minyak/gas

   4. energi makanan

   5. energi listrik

   6. energi batu baterai 1. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menghemat energi antara lain.

   1. padamkan lampu bila tidak digunakan,

   2. gunakan alat-alat listrik seperlunya,

   3. gunakan AC pada ruangan bila benar-benar diperlukan,

   4. gunakan kendaraan yang hemat energi dan gunakan bila perlu,

   5. gunakan listrik kompor hemat energi.


Yüklə 490,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin