Alınması Alınması Gerekli

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 446 b.
səhifə5/8
tarix28.11.2017
ölçüsü446 b.
1   2   3   4   5   6   7   8

Tehlikeli yük Taşıma Uygunluk Belgesi

 • Tehlikeli yük Taşıma Uygunluk Belgesi

 • IOPP (Uluslararası Petrolle Kirlenmenin Önlemesi Belgesi)

 • Yangın Söndürme Sistemleri Muayene ve Test Sertifikası

 • Organik Tutulma Önleyici Sistem Uygunluk Belgesi

 • Tehlikeli yük taşıma uygunluk belgesi

 • Katı yük taşıma uygunluk belgesi

 • Tahıl taşıma uygunluk belgesiCAS uygunluk belgesi

 • CAS uygunluk belgesi

 • Petrol Tankeri Operasyonlarının emniyetli yürütüldüğüne dair belge

 • Can kurtarma Donanımları muayene ve test sertifikası

 • Can kurtarma filikaları muayene ve test sertifikası Can kurtarma salları muayene ve test sertifikası

 • SMC(ISM) Emniyetli Yönetim Belgesi Belgesi

 • DOC(ISM) Şirket Uygunluk BelgesiGemi adamı donatımında asgari emniyet belgesi

 • Gemi adamı donatımında asgari emniyet belgesiÖlçme Belgesi

 • Ölçme Belgesi

 • Bu harç, ticaret gemilerinin çeşitli resim ve harçların ödenmesine esas olan tonilatolarını gösteren belgenin düzenlenmesi karşılığında için alınır. Gemide yapılacak tadiller veya makine değişimi dolayısıyla verilecek ölçme belgelerinden 1/3 nispetinde harç alınır.

 • Yola Elverişlilik Belgesi

 • Bu harç, liman idari sınırlarını geçerek sefer yapacak her ticaret gemisinin limandan ayrılışında, talep üzerine Liman Başkanlığınca denize elverişli olan ticaret gemilerinin ilgili hükümler çerçevesinde yapılacak denetim sonucu uygunluklarının tespit edilmesi hâlinde alınır ve ilgili belge düzenlenir. Türkiye limanları arasında muntazam seferler yapan ticaret gemilerinden hareketlerinde tam, dönüşlerine kadar uğrayacakları liman ve iskelelerde 1/5 nispetinde, keza ticari işlemlerde bulunmayan ticaret gemilerinden de 1/5 nispetinde harç alınır.Bayrak Şahadetnameleri

 • Bayrak Şahadetnameleri

 • Bu harç, bir Türk limanında inşa edilmiş olup da, Türk Ticaret Kanunu'nun 823 üncü maddesi gereğince Türk Bayrağını çekme hakkını haiz olmayan gemilere Ulaştırma Bakanlığı'nca (Denizcilik Müsteşarlığı) gidecekleri teslim yerine kadar geçerli olmak üzere verilen belge için alınır.

 • Yeterlilik Belgesi

 • Gemi adamları yönetmeliği gereğince belirlenmiş olan, gemi adamı yeterlilik belgeleri ile, kılavuz kaptanlarin yeterlikleri, eğitimleri,belgelendirilmeleri ve çalişma usulleri hakkinda yönetmeliği,profesyonel su altı adamları yönetmeliğinde, veya Amatör Denizci Yönetmeliğinde, belirlenen yeterlik derecelerini elde eden kişilerden tahsil edilecek harçtırYıllık Tonaj Harcı

 • Yıllık Tonaj Harcı

 • 4490 sayılı Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların sahiplerinden Yıllık Tonaj Harcı adı altında alınan ve kayıtlı oldukları her takvim yılı için net ton başına 1 ABD Doları karşılığı ödenmesi gereken harçtır. Bu harç, her yılın Ocak ve teTemmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.Eğer geminiz yada yatınız doğrudan veya çift (dual) olarak Türk Loydu’na klaslı ise % 50 indirim yapılır.

 • Denize Elverişlilik Belgesi

 • Bu harç, Ticaret gemilerinin tahsis edildikleri işlere ve yapacakları yolculuklara göre tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme ve sair araç ve teferruatının yönetmeliği gereğince haiz olmaları lazımgelen durumlarının denetimi sonucunda en fazla bir yıl süreli düzenlenen Denize Elverişlilik Belgesi için alınır. Uluslararası tanınmış gemi tasnif kurullarından belge alındığı taktirde, ayrıca denetleme yapılmamışsa veya kısmen yapılmışsa denize elverişlilik belgesi harcı yarı nispetinde indirimli olarak alınır.Gemi Sörvey Belgeleri

 • Gemi Sörvey Belgeleri

 • Yük Gemisi İnşa Emniyet Belgesi

 • Muafiyet Belgesi

 • Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi

 • Telsiz - Telgraf Emniyet Belgesi

 • Uluslararası Yükleme Sınır Belgesi

 • YüK Gemisi Telsiz - Telefon Emniyet Belgesi

 • Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Belgesi                Madde 296– Antrepoda elleçleme işlemine tabi tutulan eşyanın, antreponun bağlı olduğu gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresinde, gümrük yükümlülüğü doğuran gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ve beyan sahibinin gümrük vergilerinin, Kanunun 104 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükümlerine göre hesaplanmasını talep etmesi halinde, vergilerin hesabında yararlanılmak üzere INF 8 formu kullanılır.

 •                 Madde 296– Antrepoda elleçleme işlemine tabi tutulan eşyanın, antreponun bağlı olduğu gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresinde, gümrük yükümlülüğü doğuran gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ve beyan sahibinin gümrük vergilerinin, Kanunun 104 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükümlerine göre hesaplanmasını talep etmesi halinde, vergilerin hesabında yararlanılmak üzere INF 8 formu kullanılır.

 •                 INF 8 formu, 41 no.lu ekte yer alan modele ve açıklamalara göre, biri asıl iki nüsha olarak düzenlenir. Antreponun bağlı olduğu gümrük idaresi tarafından formun 11, 12 ve 13 no.lu kutuları doldurularak 15 no.lu kutusu mühürlenir ve beyan sahibine iade edilir. Beyan sahibi bu formu, gümrük yükümlülüğü doğuran gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulacağı gümrük idaresine ibraz eder. Başlangıçta INF 8 formu düzenlenmemiş ise, ikinci gümrük idaresi bu formun birinci gümrük idaresinden, yukarıda açıklandığı şekilde düzenlenmesini talep edebilir.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə