Alınması Alınması Gerekli

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 446 b.
səhifə6/8
tarix28.11.2017
ölçüsü446 b.
1   2   3   4   5   6   7   8

Mallar bir yerden başka bir yere sevkedilirken, sevkiyat esnasında vuku bulabilecek risklere karşı lehdarı koruyan bir belge. Bir sigorta poliçesinde iki ana taraf vardır. Bunlar, sigorta eden (sigorta şirketi), sigorta edilen (sigortayı yaptıran veya ciro yolu ile sigorta poliçesini elinde bulunduran) taraflardır.

 • Mallar bir yerden başka bir yere sevkedilirken, sevkiyat esnasında vuku bulabilecek risklere karşı lehdarı koruyan bir belge. Bir sigorta poliçesinde iki ana taraf vardır. Bunlar, sigorta eden (sigorta şirketi), sigorta edilen (sigortayı yaptıran veya ciro yolu ile sigorta poliçesini elinde bulunduran) taraflardır.

 • Bir sigorta poliçenin güvenli olması için aşağıdaki hususları içermelidir:

 • Sigortacı (sigortayı yapan)

 • Sigorta ettiren

 • Sigortadan yararlanacak kimse

 • Sigortanın konusu

 • Taşıyıcı firma

 • Taşıyacak araç

 • Taşımanın süresi

 • Malın taşıyıcıya teslim edildiği yer ile alıcıya teslim edileceği yer

 • Kapsanan riskler ile riskin başlama ve bitim tarihi

 • Sigorta edilen, taşıma konusu olan mal bedeli

 • Sigorta primi tutarı, ödeme yeri ve tarihi

 • Sigorta poliçesinin düzenlediği tarih



Malların satıcıya ulaşmasına kadar geçen süreçte oluşabilecek risklerin yaratacağı zararın karşılanması amacı ile ödenecek prim karşılığında olası zararın karşılanması amacı ile yapılan anlaşmayı gösterir belgelerdir. Burada Londra Sigortacılar Birliği (Instıtute Cargo Clause ) tarafından genel kabul görmüş kurallar çerçevesinde malların satıcıdan alıcıya teslim edilinceye kadar oluşacak hasar, afet, avarya gibi hususlardaki sigorta şirketinin yapacağı ödemenin de esaslarını ve koşullarını belirlemektedir. Dış ticaret işlemlerinde üçtürlü sigorta poliçesi kullanılmaktadır.

 • Malların satıcıya ulaşmasına kadar geçen süreçte oluşabilecek risklerin yaratacağı zararın karşılanması amacı ile ödenecek prim karşılığında olası zararın karşılanması amacı ile yapılan anlaşmayı gösterir belgelerdir. Burada Londra Sigortacılar Birliği (Instıtute Cargo Clause ) tarafından genel kabul görmüş kurallar çerçevesinde malların satıcıdan alıcıya teslim edilinceye kadar oluşacak hasar, afet, avarya gibi hususlardaki sigorta şirketinin yapacağı ödemenin de esaslarını ve koşullarını belirlemektedir. Dış ticaret işlemlerinde üçtürlü sigorta poliçesi kullanılmaktadır.





Muvakkat Poliçe

 • Muvakkat Poliçe

 • Kat’i Poliçe

 • Abonman Poliçe



İyi niyetli sigortalıyı teminatsız kalmaktan koruyabilmek amacı ile bir seferi önceden sigortalamaktır. Değeri,cinsi, miktarı önceden belli olan bir malın,sevkiyat tarihi henüz belirlenmemiş olsa dahi önceden kararlaştırılan şartlarla teminat altına alnmasına yarayan bir poliçe türüdür.

 • İyi niyetli sigortalıyı teminatsız kalmaktan koruyabilmek amacı ile bir seferi önceden sigortalamaktır. Değeri,cinsi, miktarı önceden belli olan bir malın,sevkiyat tarihi henüz belirlenmemiş olsa dahi önceden kararlaştırılan şartlarla teminat altına alnmasına yarayan bir poliçe türüdür.

 • Poliçenin primi sevkiyatla ilgili yükleme tarihi ve eksik tüm bilgiler tamamlanınca bir zeyilname yada Kat’i poliçe ile alınır.

 • Fakat poliçe tanziminde standart poliçe ücreti tahsil edilir. Geçerlilik süresi ise bir yıldır.Bir yıl içerisinde gerçekleşmeyen nakliyelere ait muvakkat poliçeler kendiliğinden iptal olur.Sigortalı teminat altına alınan sevkiyatla ilgili tüm bilgileri öğrenir öğrenmez sigortalıya bildirmekle yükümlüdür.









Sigortalının bütün sevkiyatını, sözleşmeyi yaptığı şirkete sigortalamayı taahhüt ettiği bir anlaşmadıir. Bu sözleşmelerde, işin konusu, sigorta şartları, fiyatı, sigortalı ve sigortacının sorumlulukları anlatılmaktadır. Sözleşme süresince :

 • Sigortalının bütün sevkiyatını, sözleşmeyi yaptığı şirkete sigortalamayı taahhüt ettiği bir anlaşmadıir. Bu sözleşmelerde, işin konusu, sigorta şartları, fiyatı, sigortalı ve sigortacının sorumlulukları anlatılmaktadır. Sözleşme süresince :

 • En az 5 sevkiyatın yapılarak sigorta ettirilmiş olmasi,

 • En az belli bir miktar prim ödemenin taahhüt edilmesi gerekir. Abonman sözleşmesi yapılmış olmasına karşın bu hususların gerçekleşmemesi durumunda herhangi bir işlem yapılmaz. Ancak sözleşme yenilemelerinde, bu durum dikkate alınır. Sonuç olarak, gerçekleştirilen sevkiyat miktarına bağlı olarak çokluk indirimi uygulanır. Sigortalı, her sevkiyatınıi bildirerek sigorta ettirmekle yükümlüdür; abonman sözleşme ile bildirilmeyen sevkiyat teminata alınmış olmaz.





Bir abonman poliçesinde bulunması gereken başlıca noktalar;

 • Bir abonman poliçesinde bulunması gereken başlıca noktalar;

 • Sigortalı

 • Sigorta dönemi(genelde 1 yıl)

 • Araç cinsi

 • Araç Başına azami yükleme limiti

 • Sefer(1 yıl süresince)

 • Emtea cinsi

 • Teminat

 • Fiyat

 • İhbar şartları

 • Fesih şartları

 • Abonman iade (Eğer varsa)



Sigorta sözleşmesinde belirtilmek üzere sigortalı ve sigortacı sözleşme süresince (bir yıl süresinde gerçekleştirilecek pirim toplamı üzerinden ) abonman iadesi konusunda görüş birliğine varabilirler.



 • Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə