Alınması Alınması Gerekli

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 446 b.
səhifə8/8
tarix28.11.2017
ölçüsü446 b.
1   2   3   4   5   6   7   8

Malın fatura bedeli

 • Malın fatura bedeli

 • Taşıma ücreti

 • Sigorta Primi

 • Umulan kar ’dan oluşur.

 • Yukarıda belirtilen unsurlara gümrük vergisi ve fonlarda ilave edilebilir.Tam Ziya

 • Tam Ziya

 • Dar Teminat

 • Geniş TeminatNakliyatı gerçekleştiren aracın (gemi, kamyon, tren, uçak) fiilen ve mutlak surette ziyaya uğraması sonucu taşınan emtianın fiilen ve mutlak surette ziyaya uğramasını teminat kapsamına alır.

 • Nakliyatı gerçekleştiren aracın (gemi, kamyon, tren, uçak) fiilen ve mutlak surette ziyaya uğraması sonucu taşınan emtianın fiilen ve mutlak surette ziyaya uğramasını teminat kapsamına alır.A-Denizyolu /Institute Cargo Clauses’’C’’

 • A-Denizyolu /Institute Cargo Clauses’’C’’

 • Nakil vasıtası geminin yanması, infilak etmesi, karaya oturması, batması, alabora olması, sudan gayri herhangi bir harici cisimle çatışması veya temas etmesi sonucu taşınan emtiada meydana gelebilecek hasarlar teminat altına alınır.Bunun yanısıra herhangi bir sığınma limanında emtianın boşaltılması ile ilgili makul ziya ve hasarlar , müşterek avarya fedakarlığı, geminin kurtarılması amacı ile denize emtianın atılması ile ilgili ziya ve hasarlar teminat altındadır.Kamyon veya treyler sevkiyatları dar teminat olarak kamyon klozu ile teminat altına alınmaktadır.

 • Kamyon veya treyler sevkiyatları dar teminat olarak kamyon klozu ile teminat altına alınmaktadır.

 • Kamyonun devrilmesi, yanması, çarpışması ile; ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak veya dağ heyelanı, köprü yıkılması yolların çökmesi yani kamyon taşımacılığına ilişkin rizikoların gerçekleşmesi halinde mallara gelebilecek ziya ve hasarları temin eder. Teminat malların sevk dilmek üzere kamyon veya treylere yüklendiği anda başlar nakil vasıtasının poliçede belirlenen yere varışı ile sona erer. Yükleme boşaltma aktarma rizikoları esas olrak teminat harici olmakla birlikte teminat kapsamına alına bildiği durumlarda olmaktadır.Demiryolu sevkiyatları dar teminat olarak Demiryolu Klozu ile teminat altına alınmaktadır.

 • Demiryolu sevkiyatları dar teminat olarak Demiryolu Klozu ile teminat altına alınmaktadır.

 • Vagonun devrilmesi,yanması çarpması ile ateş, yıldırım, seylap dere taşması, çığ toprak dağ heyelanı, köprü yıkılması yolların çökmesi ve hat veya tünel veyahut demiryoluna ait diğer yapıların yıkılması, katarlar arası müsademe, hattan çıkma vagonların bağlama zincirlerinin kopması gibi demiryolu taşımacılığına ait rizikoların gerçekleşmesi sonucu taşınan emtianın maruz kalacağı ziya ve hasarları teminat altına alır.Nakliyat emtia sigortalarında denizyolu, karayolu, demiryolu nakliyatlarında kullanılan Intıtute Cargo Clauses ‘’A’’ 1.1.82/Cı.252 ICC ‘’A’’ ve havayolu nakliyatlarında kullanılan Instıtute Cargo Clause ‘’Air’’ 1.1.82/C.259 (ICC ‘’Air’’) hükümlerine bağlı olarak geniş kapsamlı teminat verilebilmektedir.

 • Nakliyat emtia sigortalarında denizyolu, karayolu, demiryolu nakliyatlarında kullanılan Intıtute Cargo Clauses ‘’A’’ 1.1.82/Cı.252 ICC ‘’A’’ ve havayolu nakliyatlarında kullanılan Instıtute Cargo Clause ‘’Air’’ 1.1.82/C.259 (ICC ‘’Air’’) hükümlerine bağlı olarak geniş kapsamlı teminat verilebilmektedir.Anılan klozlarla verilen teminat aşağıda belirtilen istisnalar dışında emtia da meydana gelebilecek her türlü ziya ve hasarı karşılar.

 • Anılan klozlarla verilen teminat aşağıda belirtilen istisnalar dışında emtia da meydana gelebilecek her türlü ziya ve hasarı karşılar.

 • Emtianın kendi özrü veya malın tabiatına ilişkin hasarlar. Ör: rutubetli olarak gemiye yüklenen pamuk balyalarında içten yanma kızışması sonucu meydana gelen hasar.

 • Gecikmeden doğan hasarlar; (geçikme temin edilmiş bir rizikonun meydana gelmiş olmasından kaynaklansa bile) Ör:Fırtınalı hava sebebiyle oluşan gecikmede etlerin bozulması gibi.

 • Normal aşınma ve yıpranma halleri

 • Yetersiz veya uygun olmayan ambalajlama sebebiyle meydana gelen hasarlar.

 • Sigortalının kasti hareketine yüklenebilen ziya, hasar veya msraflar.

 • Harp istisnası klozu

 • Grev/Terörizm istisnası klozu

 • Yukarıda belirtilen istisnalardan Harp ve Grev/Terörizm rizikoları ek prim karşılığında teminat altına alınabilir.

 • Diğer istisnaların teminat kapsamına alınması mümkün değildir.Nakliyat Emtia Sigortalarında ,

 • Nakliyat Emtia Sigortalarında ,

 • Harp ve grev rizikoları yukarıda belirtilen tüm klozlarca teminat altına alınmamaktadır.

 • Sigortacı tarafındanHarp teminatı sadece denizyolu ve havayolu sevkiyatları için geçerli olmak üzere tüm teminatlara ek teminat olarak verilebilmekte olup,Grev, karışıklık,halk hareketleri rizikoları, tüm taşıma şekilleri için teminat altına alınbilmektedir.Söz konusu teminatlar,harp ile ilgili rizikolar için ‘’Intitute War Clauses’’(Cargo)b 1.1.82/258- ile grev,karşılık,halk haraketleri rizikoları için ‘’Institute Strikes Clauses(Cargo) 1.1.81/256 ile teminat kapsamına alınmakta olup,uygulanacak fiyatlar Londra piyasasına göre belirlenmektedir.Harp, iç harp

 • Harp, iç harp

 • İhtilal, ayaklanma

 • Başkaldırma

 • İç kargaşa

 • nedeniyle sigorta konusuna verilen zarar teminata dahildir.

 • Yalnızca havayolu ve denizyolu ile yapılan sevkiyatlarda

 • teminat verilebilir.Grevcilerin, lokavt edilmiş işçilerin,

 • Grevcilerin, lokavt edilmiş işçilerin,

 • İş uyuşmazlığına , işçi ayaklanmasına veya halk hareketlerine katılan kişilerin,

 • Teröristlerin veya politik nedenlerle hareket eden kişilerin sigorta konusuna verdiği zarar teminata dahildir.Uluslararası Karayollarında yük taşımacılığı için yapılan taşıyıcı sorumluluğu poliçesidir. Taşıyıcıi firmaya ait çekici ve treylerin kasko ve yeşilkart sigortalarında şirketimiz tarafından sağlanması kaydıyla CMR poliçesi 2005 yılı itibari ile düzenlenmektedir.

 • Uluslararası Karayollarında yük taşımacılığı için yapılan taşıyıcı sorumluluğu poliçesidir. Taşıyıcıi firmaya ait çekici ve treylerin kasko ve yeşilkart sigortalarında şirketimiz tarafından sağlanması kaydıyla CMR poliçesi 2005 yılı itibari ile düzenlenmektedir.Kendilerine ait herhangi bir nakliye araçları olmamasına karşılık, müsterilerden aldıkları taşıma siparişlerini kendileri ile çalışan deniz, kara, hava ve tren yolu taşıma firmaları üzerinden istenilen noktaya ulaştıran firmaların taşınan yüke sorumluluklarını teminat altına almak amacıyla yaptırmış oldukları bir nakliyat poliçesi çesididir.

 • Kendilerine ait herhangi bir nakliye araçları olmamasına karşılık, müsterilerden aldıkları taşıma siparişlerini kendileri ile çalışan deniz, kara, hava ve tren yolu taşıma firmaları üzerinden istenilen noktaya ulaştıran firmaların taşınan yüke sorumluluklarını teminat altına almak amacıyla yaptırmış oldukları bir nakliyat poliçesi çesididir.Nakil vasıtası içinde taşınan her türlü değerli belge ( para, hisse senedi, bono, çek v.b.), altın, döviz, gümüş v.b. değerli madenlerin sevkedilmeleri sırasıda uğrayabilecekleri hasarlara karşı teminat veren sigorta türüdür.

 • Nakil vasıtası içinde taşınan her türlü değerli belge ( para, hisse senedi, bono, çek v.b.), altın, döviz, gümüş v.b. değerli madenlerin sevkedilmeleri sırasıda uğrayabilecekleri hasarlara karşı teminat veren sigorta türüdür. • - Kıymet Poliçesi Genel Şartları • 1) Nakliyecilerin Sorumluluk Sigortaları

 • a) T.M.M. Sigortası

 • b) C.M.R. Sigortası

 • 2) Denizcilik Sektöründeki Tersane, Marina, Liman v.b.

 • İşletmelerin Sorumluluk SigortalarıGerek yurtiçinde gerek yurtdışında karayollarında emtea taşımacılığı yapan nakliyat firmaları

 • Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında karayollarında emtea taşımacılığı yapan nakliyat firmaları

 • Tersanesinde tamir, bakım ve onarım hizmeti veren tersane sahipleri

 • Marina sahipleri / işletmeciler

 • Liman İşletmecileriYurtiçinde karayolu ile taşımacılık yapan nakliyeci firmaların taşıdıkları mala karşı olan hukuki sorumlulukları teminat altına alınır.

 • Yurtiçinde karayolu ile taşımacılık yapan nakliyeci firmaların taşıdıkları mala karşı olan hukuki sorumlulukları teminat altına alınır.Uluslararası karayollarında taşımacılık yapan nakliyeci firmaların taşıdıkları mala karşı olan sorumluluklarını C.M.R. konvansiyonu hükümleri gereğince teminat altına alır.

 • Uluslararası karayollarında taşımacılık yapan nakliyeci firmaların taşıdıkları mala karşı olan sorumluluklarını C.M.R. konvansiyonu hükümleri gereğince teminat altına alır.

 • C.M.R. Konvansiyonu( Contrat De Transport International de Marchandise Par Route): Uluslararası karayollarında taşımacılık yapan nakliyeci firmaların sorumluluklarını belirleyen milletler arası mal nakliyatı mukavelesiyle ilgili anlaşmadır. Türkiye 1994 yılında konvasiyona imza koymuştur.C.M.R. Sigortalarında taşıyıcının sorumluluğu

 • C.M.R. Sigortalarında taşıyıcının sorumluluğu

 • milletlerarası mal nakliyatı mukavelesi ile ilgili anlaşma

 • olan C.M.R.Konvansiyonu hükümlerince ve araç başı

 • tespit edilen teminat limiti ile belirlenir.Hususi Avarya: Müşterek avarya dışında kalan ve bir kaza sonucu doğan kısmi zarar ve masraflardır.Bu durumda herkes (gemi sahibi, yük sahibi v.s.) kendi zararını kendi çeker, paylaşma söz konusu değildir.Hususi avaryayı müşterek avaryadan ayıran en önemli iki özellik bilerek yapılmaması ve paylaşımın söz konusu olmamasıdır.

 • Hususi Avarya: Müşterek avarya dışında kalan ve bir kaza sonucu doğan kısmi zarar ve masraflardır.Bu durumda herkes (gemi sahibi, yük sahibi v.s.) kendi zararını kendi çeker, paylaşma söz konusu değildir.Hususi avaryayı müşterek avaryadan ayıran en önemli iki özellik bilerek yapılmaması ve paylaşımın söz konusu olmamasıdır.

 • Geminin karinesinde oturma sonucu oluşan veya yükte yangın sonucu ortaya çıkan kısmi hasarlar hususi avarya örnekleridir.

 • Tehlike Limanı: Yükün son varma limanından önce daha öteye taşınamama sorunu ile karşı karşıya kaldığı limandır.

 • Denize Mal Atılması: Yükün bir tehlike halinde bilerek denize atılmasıdır.Gösterilen oran ve oran üstü hasarın sigorta eden tarafından karşılandığı,

 • Gösterilen oran ve oran üstü hasarın sigorta eden tarafından karşılandığı,

 • Sigorta belgesine yazılacak oranın sigortacı ile sigortalı taraf arasında belirlendiği durumdur.belirlenen oranın altında bir hasar oluşursa sigortalı taraf sigortacıdan talepte bulunmaz.Ancak meydana gelen hasar belirlenen orana eşit veya üzerinde ise ödeme yapılır.Örnek $.1000 ‘lık bir poliçede hasar oranı %5 ise hasar %4 olrak ortaya çıkmış ise sigorta bir ödeme yapmaz %5’i aşarsa $.1000’ı aşmamak koşulu ile tamamını öder.Poliçede gösterilen oranın üstü sigorta eden gösterilen oran ve altı sigortalı tarafından karşılandığı sigortalama şeklidir.

 • Poliçede gösterilen oranın üstü sigorta eden gösterilen oran ve altı sigortalı tarafından karşılandığı sigortalama şeklidir.

 • JWOB=(Jettingsonning/Washing overboard)Güvertede taşınan malların ıslanma ve devrilme riskidir.

 • Claims payable in………=Hasar bedelinin nerede ödeneceğini belirtir klozdur.

 • http://madb.europa.euElleçleme; gümrük gözetimi altındaki eşyanın (mal/ürün) asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder.

 • Elleçleme; gümrük gözetimi altındaki eşyanın (mal/ürün) asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder.

 • Elleçleme kısa mesafeli mal taşınması, malların depoya taşınması, istiflenmesi, nakliye aracına taşınarak yüklenmesi gibi işlemlerdir. Elleçleme işleminde forklift ve vinç çeşitleri kullanılan temel araçlardır ve iyi yetişmiş insan gücü de önem taşımaktadır.

 • Özellikle denizyolu taşımacılığında elleçleme büyük öneme haizdir. Gemilerin seyir değil limanda geçen sürelerinin kısaltılması ve yükün hızlı bir şekilde piyasaya girmesi sağlanması denizyolu taşımacılığında üzerinde durulan bir durumdur. Bu durum liman elleçleme sistemlerinde hıza duyulan ihtiyacı göstermektedir. Elleçleme taşıma güvenliğini ve mal güvenliğini doğrudan etkilemektedirArdiye hizmeti; limana gelen konteyner ve diğer yüklerin, kapalı ve açık sahalarda, saklanması, depolanması, etiketlenmesi, paketlenmesi ve benzeri katma değerli hizmetlere denir. Ardiye hizmeti, gemi ile gelen yüklerin ve dolu-boş konteynerlerin terminale ve dış sahaya inmesiyle veya kara vasıtası ile terminal sahasına gelen yükün vasıtadan alınarak terminale koyulması ile başlamış olur. Bu yüklerin ve dolu-boş konteynerin liman veya dış sahalardan çıktığı ve/veya gemiye yüklendiği zaman ardiye hizmeti de sona ermiş olur.

 • Ardiye hizmeti; limana gelen konteyner ve diğer yüklerin, kapalı ve açık sahalarda, saklanması, depolanması, etiketlenmesi, paketlenmesi ve benzeri katma değerli hizmetlere denir. Ardiye hizmeti, gemi ile gelen yüklerin ve dolu-boş konteynerlerin terminale ve dış sahaya inmesiyle veya kara vasıtası ile terminal sahasına gelen yükün vasıtadan alınarak terminale koyulması ile başlamış olur. Bu yüklerin ve dolu-boş konteynerin liman veya dış sahalardan çıktığı ve/veya gemiye yüklendiği zaman ardiye hizmeti de sona ermiş olur.Limanlar ve darsularda, gemilerin ve çevrenin güvenliği kılavuzluk hizmetiyle sağlanmaktadır. Kılavuzluk hizmetleri denizde seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yöneliktir.

 • Limanlar ve darsularda, gemilerin ve çevrenin güvenliği kılavuzluk hizmetiyle sağlanmaktadır. Kılavuzluk hizmetleri denizde seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yöneliktir.

 • Kılavuzluk hizmetlerinin sunulması, limana gelen ve giden gemiler için düzenli ve nitelikli hizmetin sağlanması, güvenli seyir imkânı oluşturulmasıyla mal, can ve çevre güvenliğini sağlamayı hedeflemektedirRömorkör hizmetleri kılavuzluk hizmetini tamamlayıcı yapıya sahiptir. Kılavuzluk hizmetiyle birlikte denizde seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik hizmettir.

 • Römorkör hizmetleri kılavuzluk hizmetini tamamlayıcı yapıya sahiptir. Kılavuzluk hizmetiyle birlikte denizde seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik hizmettir.

 • Römorkörler özellik olarak kendilerinden büyük gemilere manevra yaptırabilmektedirler. Büyük gemiler kendileri manevra yaptığında çok büyük güç harcarlar. Römorkörler vasıtasıyla daha kolay manevra yapabilirler.

 • Kılavuzluk hizmetlerinde olduğu gibi römorkör hizmeti de gemi manevralarını kolaylaştırarak seyir, mal, can ve çevre güvenliğini sağlanmaktadır.Üretimi tamamlamış araçların ihracattan önce tüm eksikliklerinin tespiti ve giderilmesi, işlemine “Pre-Delivery İnspection” PDI adı verilir. PDI ithal edilen CBU araçların girişleri esnasında da yapılmaktadır. PDI kontrolleri CBU araçlara ihracattan önce özel tasarlanmış bölgelerde sevkıyat sırasında olabilecek dış etkilerden koruma amaçlı koruyucu maddelerin (wax ve film) üzerlerine konulması, kullanım ve garanti belgelerinin konulması, araçla ilgili son kontrollerin yapılması işlemlerini kapsar. İthalatta ise, CBU araçlarda bulunan belge ve araç yürüyen aksamı, içi ve teknik kısımlarının fonksiyonlarının gözden geçirilmesi, son kontrollerinin yapılması, araç içi ve dışı ince temizliğinin yapılması, eksik parçaların tamamlanması gibi işlemleri de PDI kapsamına girmektedir.

 • Üretimi tamamlamış araçların ihracattan önce tüm eksikliklerinin tespiti ve giderilmesi, işlemine “Pre-Delivery İnspection” PDI adı verilir. PDI ithal edilen CBU araçların girişleri esnasında da yapılmaktadır. PDI kontrolleri CBU araçlara ihracattan önce özel tasarlanmış bölgelerde sevkıyat sırasında olabilecek dış etkilerden koruma amaçlı koruyucu maddelerin (wax ve film) üzerlerine konulması, kullanım ve garanti belgelerinin konulması, araçla ilgili son kontrollerin yapılması işlemlerini kapsar. İthalatta ise, CBU araçlarda bulunan belge ve araç yürüyen aksamı, içi ve teknik kısımlarının fonksiyonlarının gözden geçirilmesi, son kontrollerinin yapılması, araç içi ve dışı ince temizliğinin yapılması, eksik parçaların tamamlanması gibi işlemleri de PDI kapsamına girmektedir.

 • PDI kontrolleri konusunda son derece uzman ve eğitimli ekipler tarafından yapılmalıdır.

 • PDI alanları; ithalatta giriş kontrol, ihracatta çıkış kontrol ve stok alanlarına giriş – çıkış kontrollerini yapıldığı sahalardır. Dünya limanlarında PDI alanları liman içinde belirlenmiş özel yerlerdir. Türk limanlarında ise bu gibi yerler yetersiz alt yapının bulunduğu çok sınırlı alanlar olmaktadır. PDI alanı eksizkliği bu işlemin fabrikalarda veya gemide yapılması nedeniyle işlem kalitesinin düşmesine zemin hazırlamakta, geri dönüşlerin oranını arttırmaktadır. Ayrıca hasarlı çıkan ihracat CBU araçların gümrük evraklarının iptali veya yeniden düzenlenmesi veya aracın geri çekilerek yenisiyle değiştirilmesi nedeniyle zaman ve değiştirme maliyetlerinin artmasına sebep olmaktadır.                Madde 450 - Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali yapılan eşyanın;

 •                 Madde 450 - Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali yapılan eşyanın;

 •                 a) Gümrük Kanununun 83 üncü maddesine istinaden bir kişiden diğer bir kişiye devrinin yapılması durumunda,

 •                  b) Sergi ve fuarlarda sergilenmek üzere getirilen eşyanın bir fuardan veya sergiden Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeksizin başka bir sergiye dahil olması halinde,

 •                  Geçici ithalat rejim hak sahibinin talebi üzerine giriş gümrük idarelerince bir bilgi formu düzenlenir.

 •                  Bilgi formu eşyanın geçici ithalat rejimine girişi sırasında düzenlenebileceği gibi, devredilmesinden veya bir sergi veya fuardan diğer bir sergi veya fuara gönderilmesinden önce de düzenlenebilir.

 •                 61 no.lu ekte yer alan INF 6 bilgi formu bir orijinal ve 2 nüsha olarak düzenlenir.

 •                  Bilgi formunda yer alacak bilgiler

 •                 Madde 451 - Gümrük idarelerine ibraz edilecek INF 6 bilgi formunda ;

 •                  a) Eşyanın geçici ithalat rejimine giriş tarihi,

 •                  b) Vergi tahakkuku için gerekli unsurları,

 •                  c) Kısmi muafiyet kapsamında ödenen ithalat vergilerinin miktarı ve bu amaç için dikkate alınacak süre,

 •                  Yer almalıdır.

 •                  INF 6 bilgi formunun bir nüshası belgeyi düzenleyen gümrük idaresi tarafından alıkonarak orijinali ve bir nüshası izin sahibine verilir, bu nüsha ilgili kişi tarafından ihracatın yapılacağı gümrük idaresine ibraz edilir. Bu nüsha çıkış gümrük idaresince onaylanarak formu düzenleyen giriş gümrük idaresine geri gönderilir.www.dtm.gov.tr

 • www.dtm.gov.tr

 • www.gumruk.gov.tr

 • ICC 600 sayılı Broşür

 • www.disticaretrehberi.com

 • http://logistics.blogcu.com

 • Erkut Onursal, Ulusal ve Uluslararası Ticari Kurallar ve Uygulama, İstanbul, 2000

 • Arif Şahin, İGEME, yayınlanmamış seminer notu,2007

 • Ayşenur Topçuoğlu, Yapı ve Kredi Bankası, Yayınlanmamış Eğitim Notları

 • Nuray Onat, Belgeler, Yayınlanmamış Seminer Notu, 2007


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə