Buletin de avertizare Nr

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 31.32 Kb.
tarix01.09.2018
ölçüsü31.32 Kb.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR MARAMUREŞ

Str.V. Alecsandri, nr.70 Telefon/fax: 0262437470

Loc.Baia Mare, Jud.MaramureşBULETIN DE AVERTIZARE

Nr.9/O/ 14.04.2016


În culturile de cereale păioase ( grâu, orz, ovăz), conditiile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea complexului de boli foliare şi ale tulpinii (făinare, rugini, septorioză, fusarioză, pătarea în ochi a bazei tulpinii), a dăunătorilor gândacul ovăzului-larve (Lema melenopa). afidele cerealelor (Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae), plosnita cerealelor (Eurygaster, Aelia spp.)
Gândacul ovăzului (Lema melanopa) este semnalat în toate zonele de cultură a cerealelor păioase din ţară, fiind semnalat şi în culturile din judeţul nostru. Insecta se hrăneşte, atât în stadiul de adult cât şi cel de larvă cu gramineele cultivate şi spontane, preferând în special la ovăzul, însă se găseşte frecvent şi pe grâu, atacul fiind uneori destul de evident. Adulţii produc perforaţii de-a lungul nervurilor frunzei sub formă de şănţuleţe, iar larvele rod numai epiderma superioară a frunzelor şi parenchimul lăsând intactă sub forma unei pieliţe albe , epiderma inferioară. În caz de atac puternic, membranele foliajului devin transparente, plantele capatând un aspect albicios. Atacul are loc în vetre care se disting ca nişte pete albe în lanul respectiv şi care uneori pot cuprinde tot lanul. Pagube mari se înregistrează pe timp secetos.
Pentru prevenire şi combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi mai sus se recomandă aplicarea a două tratamente folosind una din următoarele reţete:

1.CHEFARA 0,4 l/ha sau FALCON PRO 0,7l/ha sau ORIUS 25 EW 0,5l/ha+PYRINEX QUICK1,0 l/ha;

2. ZAMIR 40 EW 0,750 l/ha sau ACANTO PLUS 0,5l/ha sau ALLEGRO 0,75 l/ha + NUPRID AL 200SC 0,275 l/ha;

3. MIRAGE 45 EC 1,0 l/ha sau SOPRANO 125 SC 0,5 l/ha sau TOPSIN 500 SC 1,25 l/ha +NOVADIM PROGRESS 3,0 l/ha;

4. BRAVO 500 SC 1,5 l/ ha sau BUMPER 250 EC 0,5l/ha sau BUMPER SUPER 490 EC 0,8l/ha+ FASTER 10 EC 0,1 l/ ha.

Perioada optimă de tratament:

Tratamentul I – se aplică la faza fenologică de începutul alungirii paiului (al doilea nod format) şi se va încheia în 5-6 zile;

Tratamentul II –apariţia frunzei stindard- înspicare- aproximativ la (10-12 zile de la cel anterior în funcţie de condiţiile climatice)

RECOMANDĂRI: Insecticidul se aplică numai în cazul în care se întrunesc următoarele condiţii:

- P.E.D. Lema melanopa adulţi- 3-5 adulţi/ mp,

- P.E.D. Eurygaster spp.- adulţilor hibernanţi la 2-4 exemplare /mp.

- prezenţa muştelor şi a afidelor.

Tratamentul se complexează cu îngrăşămintele foliare.

Alte recomandari: Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru (ploi, temperaturi negative), tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor omologate pentru testele avertizate care se regăsesc în lista oficială PEST EXPERT.Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător !

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.


Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/ 2009; HG nr. 1559/2012; OG. Nr. 4/ 1995; OG nr.41/ 2007; HG 1230/2012 şi Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 încheiat între APIA şi ANF, agricultorii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor au obligaţia:

-Să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de protecţie a plantelor utilizate în exploataţie, precum şi Registrul cu evidenţa tratamentelor fitosanitare;

Fiecare utilizator de produse de protecţia plantelor trebuie să deţină şi să completeze la zi registrul de evidenţa tratamentelor fitosanitare, după efectuarea fiecărui tratament.

-Acest registru trebuie păstrat la domiciliul fermierului sau la sediul exploataţiei o perioadă de cel puţin 3 ani.

-Respectarea acestor prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA şi inspectorii Oficiului Fitosanitar Judeţean.

-Nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a acestor prevederi, se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

Întocmit,

Dr.ing. Melania OLTEAN
ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare
Nume şi prenume fermier/soc. comercială..............................................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .................................................

(Comuna, judeţul)  

Ferma (nume/număr, adresa).............................................. ………………….                                                                            


REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor


Data efectuării

tratam.


(ziua luna, anul)

Cultura şi

locul unde

este situat terenul


Tim-pul apli-cării


Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

responsabile de efectuarea tratamentului, semnăturaData

începe-


rii recol

tării pro-

dusului

agricol


Nr. si data

document prin care s-a dat în consum populaţieiAgentul de dăunare:

bola/


dăunătorul/

buruieni


Denu-

mire


ppp

folosit


Doza

omolo-gată

/doza folosită


Supra-

faţa,


ha

Canti-

tăţi


utili-

zate


(kg, l)


În conformitate cu HG 1230/2012, Art.3(1), lit. i), constituie contravenţie nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə