Caiet de sarcini

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.87 Mb.
səhifə16/22
tarix17.08.2018
ölçüsü0.87 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

EFECTE POTENŢIALE ALE ACTIVITĂŢILOR ÎNVECINATE


In prezent pe terenurile învecinate nu sunt unitati industriale poluatoare in functiune .

SC Metalurgica SA a fost inchisa: nu se cunoaste starea poluarii solulului in unitatiele care au apartinut acestui complex industrial, fabrica ca atare, halda de zgura iazul de decantare , cat si depozitul de deșeuri al orasului Vlăhița. Din punct de vedere al poluarii apelor de suprafata si subterane este important a se cunoaste aceste efecte inspecial din punctul de vedere al influentei datorat fenolitului folosit anterior la uzina metalurgica SA cat si metale grele.Concluzii

În ceea ce priveşte factorii de impact asupra mediului a activităţilor istorice şi prezente pentru amplasamentul studiat se pot constata următoarele: • -nu s-au produs perturbări sau pierderi legate de folosirea terenurilor;

 • -nu s-au produs afectarea surselor de alimentare cu apă potabilă;

 • -amplasamentul nu se află în zonă inundabilă;

 • -condiţiile atmosferice naturale se caracterizează prin; vânturi puternice, mişcarea maselor de aer, condiţii bune de dispersie a gazelor;

 • -emisiile de poluanţi în aer, de la unitatea studiată este redusa şi nu au avut efecte majore negative asupra sănătăţii oamenilor, florei, faunei.

 • -zona nu este caracterizată prin existenţa unor habitate sau ecosisteme valoroase;

 • -amplasamentul are o bună accesibilitate rutieră;

 • -alimentarea cu energie electrică se realizează de la S.T. 110 KV din apropierea platformei

Exploatarea instalațiilor de captare, tratarea si distribuirea apei se realizează in concordanta cu autorizația de gospodărire a apelor, Licența ANRSC, Autorizație sanitara de funcționare, dupa cum urmeaza:

 • Respectarea zonelor de protectie sanitara pentru captările si instalatia de tratare

 • Stația tratare, îngrădit, personal de paza si supraveghere in permanenta inclusiv la sfârșit de saptamana si sărbători legale;

 • Siguranța funcționarii sistemului de alimentare este asigurata;

 • Urmărirea procesului tehnologic , prin laboratorul de analiza chimica este asigurata;

 • Personal calificat pentru Operatiile executate;

 • Startarea instalatiior de tratare instalațiilor este corespunzătoare;

 • Amplasamentul şi activităţile din zona adiacentă până-n prezent nu au provocat controverse publice privind starea mediului;

Stația de epurare

Valorile medii ale principalilor parametrii ai apelor uzate, influente si efluente din staţia de epurare pe luni din cursul anului 2011 ( debit, CBO5, CCOcr) furnizat de beneficiar sunt prezentate in tabelul anexat

Totodată sunt anexate buletinele de analiza privind principalii parametrii intrare-a iesirea cu valori momentane a parametrilor determinate executat , la solicitarea beneficiarului de catre SC Goscom SA Miercurea

Din buletinele analiza rezulta ca staţia de epurare lucrează cu randamente sub cele prevăzute prin normativele mai sus amintite, datorita tehnologiei aplicate învechite, a uzurii instalaţiilor, cat si nefuncționarea unor parți a instalaţiilor.

Pentru a atinge performantele prescrise in normativele specificate impuse, este necesar procedeul de epurare biologica cu faza de denitrificare a apelor uzate

Este de menţionat faptul ca staţia de epurare nu a fost dotat cu instalatii de tratare a nămolului rezultat , fiind prevăzut cu sistemul de pompare pe halda de zgura a SC Metalurgica SA , care in unele perioade nu funcționează.Disfuncționalități existente la staţia de epurare

Lipsa unor obiecte componente sau operaţii de baza in vederea funcţionarii normale a staţiei pentru obţinerea unor randamente corespunzătoare ca:Capacitate redusa a staţiei de epurare , chiar pentru faza actuala – neluând in calcul perspectiva de dezvoltare si de racordare la canalizare si partea nordica localității.

Totodată trebuie arătat ca:

Nămolul evacuat pe halda de steril al SC Metalurgica SA – prevăzut iniţial in proiect duce la poluarea solului si a subsolului.

In prezent nămolul nu poate fi pompat pe halda de zgura din cauza ca instalatia este defecta eventual poate fi vidanjat periodic si transportat pe platforma de uscare a statiei de epurare din Miercurea Ciuc, din aria de operare al Harviz Sa . Este necesar ca in aceasta faza, operaţia sa fie executata conform reglementarilor legale .

Prezenta incărcărilor mari ale parametrilor de evacuare in unele perioade, datorita neevacuării periodice a namolului, nefunctionarii concentratorului de nămol din staţia de pompare.

Principalii parametrii de evacuare a apelor uzate sunt monitorizaţi prin analize continue, asigurate in laboratorul chimic al staţiei de epurare, si ocazional realizate la Harviz Sa, din Miercurea Ciuc. Sunt anexate buletine de analize ape uzate efectuate la SC Harviz SA apelor uzate influente si efluente in stație de epurare.

Fata de cele prezentate este necesară modernizarea staţiei de epurare – prin retehnologizare reutilare, pentru a obţine randamentele prescrise, respectarea parametrilor de evacuare cat si mărirea capacitații staţiei ținând cont ca o mare parte a localității inca nu beneficiază de sistem de canalizare

In concluzie se poate arăta că in baza probelor colectate din sol, analiza deşeurilor tehnologice, a măsurătorilor si a analizelor fizico-chimice realizate in timpul efectuării prezentului bilanţ de mediu, se va putea întocmii bilanţul de mediu nivel II, in vederea stabilirii impactului asupra mediului prin activitatea desfăşurată de Activitatea Captarea, tratarea si distribuirea apei, Respectiv colectarea apelor uzate in orașul Vlăhița, stabilirea unui proiect de program de conformare, corespunzător obligaţiilor de mediu in vederea încadrării in legislaţia actuală de mediu.
S.C. TOTAL PROIECT S.R.L.

RAPORT
LA BILANŢUL DE MEDIU NIVEL II

INTRODUCERE

Investigaţiile bilanţului de mediu nivel II sunt cerute când se identifică anticipat poluarea unei zone sau când rezultatele bilanţului de mediu nivel I ; indică o potenţială poluare a zonei şi sunt necesare clarificări privind natura si intensitatea poluării identificate si trebuie întreprinse investigaţii mai aprofundate pentru a se realiza o evaluare cantitativă a nivelurilor de poluare din zona analizată. Tanant cont activitatea unitatii se rezuma in special la colectarea si epurarea apelor uzate menajere si tip menajere din orasul Vlăhița investigatiile studiului se refera inspecial la verificarea incadrarii in normele legale privind evacuarile de ape uzate epurate in apele de suprafata , cat si modul de gospodarire a namolului rezultat din statia de epurare

Din descrierea tehnica a statiei de epurare prezentat in capitolele anterioare rezulta : Staţia de epurare este de tip mecano - biologic şi are capacitatea proiectată de 16 l/s, care , însă nu este de ajuns în momentul de faţă, mai ales când partea nordică a oraşului va fi racordată la acest sistem. Este dotată cu debitmetru Parshall, - 1 bazin de aerare, - 2 aeratoare şi pompe de nămol. Nămolul depus de la decantoare poate fi scos prin sifonare prin 4 conducte in 4 cămine si din acestea prin gravitaţie este introdus intr-un bazin de depozitare. Din depozit nămolul a fost pompat cu o pompa tip ECV 80 la halda de zgura a uzinei SC Metalurgica SA, sau vidanjarea periodica sau transportarea acestora pe fânețe.

Evacuarea apelor uzate se realizează în pârâul Homorodul Mic adacent .

Investiţia a fost executata in anul 1972, dupa tehnologia de la ceea vreme , din echiparea staţiei lipsind unele componente esenţiale pt o funcţionare eficienta , iar la stabilirea parametrilor de evacuare sau luat in calcul diluţia dupa evacuare in Homorodul Mic ( conform D.C.S. 414/1979 ) fiind stabilite valori relativ ridicate, ori prin apariţia NTPA 001/1997 respectiv NTPA 001/2005,cat si NTPA011, legislația impune noi masuri de imbunatatirea a parametrilor de evacuare.

Totodată este necesar de arătat ca obiectivul o are o capacitate mult mai mica decât ceea ce este necesar localității in prezent, ținând cont ca o mare parte a localității nu este canalizata , totodată nu este rezolvata nici problema nămolului stabilizat. Staţia de epurare lucrează la un randament scăzut, in (comparând analizele realizate, fata de valorile NTPA 001/2005) aceste valori se situează în jurul valorii de 20-40 %, totodată nu este rezolvat în cadrul staţiei deznisiparea, degresarea, decantarea prealabilă apelor uzate influente, şi dezinfectarea apelor epurate efluente, totodată prezintă o problemă şi evacuarea şi depozitarea nămolului stabilizat.

Apele uzate efluente din stația de epurare au un conținut ridicat de Azot amoniacal, CBO5, CCO cr fata de valorile admise prin Normativul sus amintit , dar in autorizația de Gospodărire a apelor nr 274/31.01.2012 ținând cont de condițiile concrete din zona orasului Vlăhița sunt admise valori mai largi in aceasta perioada de realizare a dezvoltării stației de epurare.

În ceea ce priveşte factorii de impact asupra mediului a activităţilor istorice şi prezente pentru amplasamentul studiat se pot constata următoarele: • nu s-au produs perturbări sau pierderi legate de folosirea terenurilor;

 • nu s-au produs afectarea surselor de alimentare cu apă potabilă;

 • amplasamentul nu se află în zonă inundabilă;

 • condiţiile atmosferice naturale se caracterizează prin; vânturi puternice, mişcarea maselor de aer, condiţii bune de dispersie a gazelor;

 • emisiile de poluanţi în aer ,de la unitatea studiată este redusa şi nu au avut efecte majore negative asupra sănătăţii oamenilor, florei, faunei.

 • zona nu este caracterizată prin existenţa unor habitate sau ecosisteme valoroase;

 • Exploatarea instalațiilor de captare, tratarea si distribuirea apei se realizează in concordanta cu autorizația de gospodărire a apelor, Licența ANRSC, Autorizație sanitara de funcționare;

 • Respectarea zonelor de protectie sanitara pt captările si instalatia de tratare

 • Stația tratare, îngrădit, personal de paza supraveghere pe tot timpul inclusiv la sfârșit de saptamana si sărbători legale;

 • Siguranța funcționarii sistemului de alimentare este asigurata;

 • Urmărirea procesului tehnologic , prin laboratorul de analiza chimica este asigurata;

 • Personal calificat pt operatiile executate;

 • Startarea instalatiior de tratare instalațiilor este corespunzătoare;

 • Amplasamentul şi activităţile din zona adiacentă până-n prezent nu au provocat controverse publice privind starea mediului;

Stația de epurare. Valorile medii ale principalilor parametrii ai apelor uzate, influente si efluente din staţia de epurare pe luni din cursul anului 2011 (debit, CBO5, CCOcr) furnizat de beneficiar sunt prezentate in tabelul anexat

Totodată sunt anexate buletinele de analiza privind principalii parametrii intrare-a esirea cu valori momentane a parametrilor determinate executat, la solicitarea beneficiarului de catre SC Goscom SA Miercurea Ciuc. Din buletinele analiza rezulta ca staţia de epurare lucrează cu randamente sub cele prevăzute prin normativele mai sus amintite, datorita tehnologiei aplicate învechite, a uzurii instalaţiilor, cat si nefuncționarea unor parți a instalaţiilor.

Pentru a atinge performantele prescrise in normativele specificate impuse, este necesar completarea tehnologiei de epurare cu faza de epurare biologica cu faza de denitrificare a apelor uzate

Este de menţionat faptul ca staţia de epurare nu a fost dotat cu instalatii de tratare a nămolului rezultat , fiind prevăzut cu sistemul de pompare pe halda de zgura a SC Metalurgica SA , care in unele perioade nu funcționează, ca si in prezent .Disfuncționalități existente la staţia de epurare .Lipsa unor obiecte componente sau operaţii de baza in vederea funcţionarii normale a staţiei pentru obţinerea unor randamente corespunzătoare ca:

 • grătar fin sau decantorul primar;

 • deznisipator;

 • faza de denitrificare

 • separator de grăsimi;

 • instalaţie de dezinfectare pentru ape uzate epurate;

 • gospodăria de nămol.

 • capacitate redusa a staţiei de epurare , chiar pt faza actuala – neluând in calcul perspectiva de fi legat la canalizare si partea nordica localității.

Totodată trebuie arătat ca:

 • Nămolul evacuat pe halda de steril al SC Metalurgica SA – prevăzut iniţial in proiect poate duce la poluarea solului si a subsolului

 • In prezent nămolul nu poate fi pompat pe halda de zgura din cauza ca instalatia este defecta eventual poate fi vidanjat periodic si transportat pe terenuri agricole. Este necesar ca aceasta faza , operaţie sa fie executat conform reglementarilor legale .

 • Încărcările mari ale parametrilor de evacuare in unele perioade, datorita neevacuării periodice a concentratorului de nămol din staţia de pompare.

Principalii parametrii de evacuare a apelor uzate sunt monitorizaţi prin analize continue, asigurate in laboratorul chimic al staţiei de epurare, si ocazional realizate Goscom Miercurea Ciuc. Sunt anexate buletine de analize ape uzate efectuate la SC Goscom SA apelor uzate influente si efluente in stație de epurare.

Fata de cele prezentate este necesară modernizarea staţiei de epurare – prin retehnologizare reutilare, pt a obţine randamentele prescrise, respectarea parametrilor de evacuare cat si mărirea capacitații staţiei ținând cont ca o mare parte a localității inca nu beneficiază de sistem de canalizare

In concluzie se poate arăta că in baza probelor colectate din sol, analiza deşeurilor tehnologice, a măsurătorilor si a analizelor fizico-chimice realizate in timpul efectuării prezentului bilanţ de mediu, sa putut întocmii bilanţul de mediu nivel II, in vederea stabilirii impactului asupra mediului prin activitatea desfăşurată , de captarea, tratarea si distribuirea apei, respectiv colectarea apelor uzate in orașul Vlăhița, stabilirea unui proiect de program de conformare, corespunzător obligaţiilor de mediu in vederea încadrării in legislaţia actuală de mediu.

In vederea stabilirii efectelor potenţiale ale activitatii anterioare si prezente a statiei de epurare Vlăhița in cadrul Bilantului de Mediu Nivel II sa considerat necesar : evaluarea poluării apelor de suprafata si subterane datorita functionarii cu dificultati a statiei de epurare , depasirea concentratiilor unor parametrii de evacuare .Totodata sa studiat gospodaria de namol , prin analize de laborator determinând caracterul namolului rezultat , existenta unor componente periculoase si toxice, recomandand posibilitati de valorificare in cazul de fata cand nu functioneaza sistemul de evacuare pe terenul stabilit prin avizul de gospodarire a apelor

In final se va prezenta succint componentele proiectului care este in derulare in vederea reconstruirii statiei de epurare de capacitate corespunzatoare care va asigura grade de epurare necesar pt apele uzate colectate din localitate studiata

Metodele de prelevarea probelor din diferite medii s-au conformat reglementărilor si normelor metodologice cât şi standardele in vigoare. 1. Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə