Caiet de sarcini

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.87 Mb.
səhifə14/22
tarix17.08.2018
ölçüsü0.87 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

Producerea si eliminarea deşeurilor

 1. CAPTAREA, TRATAREA Alimentare cu apa


Gestiunea deseurilor.

Din activitatea desfăşurată pe amplasament în timpul funcţionarii obiectivului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, codificate conform Catalogului European al Deşeurilor: • deşeuri menajere şi asimilabile cu cele menajere ;

 • nămoluri de la fosa septica;

 • deşeu reciclabil

Deseuri menajere; deseuri menajere circa 24 mc/an - colectate in conteinere si preluate de catre SC AVE HARGHITA SALUBRITATE Odorheiu Secuiesc.

Deseuri tehnologice reciclabile: deseuri metalice cca. 1 t/an colectate si predate la SC Remat Harghita SA.

Nămolul depus in fosa septica se evacuează periodic, din primele camere, prin vidanjare, si se poate folosii ca fertilizant al solului pe terenurile împădurite.Gestiunea substanţelor toxice si periculoase.

a. Clorul folosit in procesul de dezinfectare –clorinare descris in capitolul de mai sus cantitatea aflata in unitate : intre 10-500 kg.

b. Reactivi chimici folosi in laboratorul chimic pt care unitate a solicitat si a obţinut Autorizaţie nr 2618/04.11.2003 pt deţinerea si utilizarea substanţelor toxice – anexat documentaţiei.

c, Aviz prealabil pentru operaţiuni cu precursori categoria I. pt Permanganat de potasiu.

d. Aviz de funcţionare pt operaţiuni cu precursori nr . 8318/2003 pt Acidul Sulfuric.

Lista persoanelor autorizate sa lucreze cu aceste produse sunt consemnate in aprobările de mai sus. ( anexat docmentatiei ).Gestiunea ambalajelor.

Nu este cazul.   1. CANALIZARE, STATIE DE EPURARE


Gestiunea deseurilor.

Din activitatea desfăşurată pe amplasament în timpul funcţionarii obiectivului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, codificate conform Catalogului European al Deşeurilor:

deşeuri menajere şi asimilabile cu cele menajere: 20 01 08;

nămoluri de la epurarea efluenților proprii: 02 07 05;

reţineri de la grătare, nisipuri, nămoluri de la epurarea apelor uzate municipale: 19 08 05.

Directiva 86/278/EC privind proţecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, amendată de Directiva 91/692/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 807/2003, transpusă în legislaţia naţională prin O.M. nr. 344/ 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură.

Astfel , In cazul în care calitatea nămolului de la staţia de epurare nu este pretabilă folosirii în agricultură, staţia de epurare va trebui să găsească alte modalităţi de eliminare a nămolului. Una dintre aceste posibilităţi poate fi eliminarea nămolului din staţii de epurare de ape uzate menajeră la depozitul de deşeuri nepericuloase cu respectarea prevederilor BAT-lui pentru depozite ( conţinut de umiditate max. 65% şi depunerea pe depozit amestecat cu deşeurile menajere în proporție 1:10)

Conform SR 13400, nămolurile provenite de la staţiile de epurare orăşeneşti după treapta de epurare biologică şi fermentare, deshidratare de pe platformele de uscare sau instalaţiile mecanice de deshidratare cu o umiditate de 65%, se pot depozita numai în depozite controlate. Oraşul Vlăhița nu are amenajată depozit de deşeuri menajere controlate.

Nămolurile concentrate pot fi depuse prin pompare pe halda unitatii SC Metalurgica SA , sau vidanjate transportate pe fâneţi, in prezent instalatia este defecta.

Reţinerile de grătar, nămolurile brute, deshidratate, trebuie îndepărtate din staţia de epurare. Nămolul poate fi depozitat în gropi, foste cariere de nisip sau în depresiuni cu condiţia să nu producă miros neplăcut în apropierea depozitului sau să nu impurifice apele subterane.

Cantitatea totală de materiale rezultate din procesul de epurare:

Nămol concentrat din staţia de epurare cu conţinut de substanţa uscata cca. 165 kg/zi s.u. – cca62 to/an

Substanţe solide reținute pe grătare cca. 25 kg/zi – 9 to/an colectat in conteiner si depuse la halda de deseuri locale.Alte tipuri de deseuri rezultate din activitate

Deseuri tehnologice reciclabile:

deseuri metalice cca. 1 t/an colectate si predate la SC Remat Harghita SA

Deseuri menajere

deseuri menajere circa 12 mc/an - colectate in conteinere si depuse pe halda comunalaGestiunea substanţelor toxice si periculoase.

În cadrul unităţii nu se utilizează substanţe toxice şi periculoase.Gestiunea ambalajelor.

Nu este cazul.


  1. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI ASIGURAREA ENERGIEI TERMICE


Asigurarea energiei electrice

Energia electrica se asigura din sistemul naţional, prin transformatorul de 250 KVar instalat in unitate. Intretinerea ,schimbarea uleiului este realizat de SC Electrica SA pe baza de contract.Asigurarea energiei termice

Energia termica pt sezonul rece se asigura cu cazanul de încălzire, consumul maxim de lemn de foc pt încălzire este de cca. 30 kg/h. Elementele coşului de dispersie H = 9,5 m De = 0,35 m.Canalizare stație de epurare

Asigurarea energiei electrice

Energia electrica se asigura din reţeaua stradala.Asigurarea energiei termice.

Energia termica pt sezonul rece se asigura cu soba de încălzire, consumul maxim de lemn pt încălzire este de cca. 20 kg/h. Elementele coşului de dispersie H = 7,0 m D = 0,25 m.  1. Protecţia muncii si igiena locului de muncă


Organizarea activităţii de protecţie a muncii este in concordanţă cu prevederile Legii Protecţiei Muncii, având in vedere aspecte legate de igiena si protecţia muncii astfel este de menţionat:

starea de curăţenie si ordine din unitate: la stația de tratare ape potabile este curățenie sunt corespunzătoare, si ordine, sunt instituite zone de protectie sanitara atât la captări cat si la stația de tratare conform reglementarilor legale

Stația de tratare este îngrădit cu o singura poarta de intrare care este închis cu lacăt. Intra numai persoane autorizate . Paza obiectivului este asigurat in permanenta

modul de circulaţie in incinta obiectivului: Sunt mari suprafeţe parţial betonate pentru parcări si circulaţie nestingherită a autovehiculelor;

Lucrătorii sunt instruiți in vedere respectării normelor de protectia muncii si de sănătate.

Dozarea clorului in apa potabila se realizează in stația de clorinare sub controlul si supravegherea operatorului principal al stației

Este necesar a se verifica in permanenta aceasta operație cat si depozitarea clorului gazos. Clorul este un gaz toxic – periculos, depozitarea si manevrarea cisternei de 500 kg in care se aprovizionează trebuie manevrat cu deosebita grija , respectand normele de protectie a muncii

Este necesar verificare periodica a dotărilor de protectia muncii, mânuși, ochelari de protectia existenta măştii de gaze pt clorul gazos.

Echipa de prima intervenție trebuie sa fie instruit

La stația de epurare se va verifica periodic , starea balustradelor , apărătorilor pt a împiedica căderea in bazinul stației de epurare. Se va respecta normele de protectie a muncii la motoare electrice , turbine de aerare, dispozitivele de colectare a plutitoarelor

In laborator se va da o atenție deosebita păstrării si folosirii reactivilor. Permanganatul de potasiu cat si Acidul sulfuric se va utiliza numai conform reglementarilor in baza aprobării organelor de drept.

starea utilajelor si instalaţiilor in raport cu riscul accidentelor : la stație de epurare Este necesară ca in scurt timp unitatea să fie dotată atât cu noi instalaţii si utilaje tehnologice performante cât si instalaţii de măsurare in vederea epurării apelor conform cele prescrise de NTPA 001/2005 cat si evacuarea nămolului conform celor prescrise in autorizație GA

existenţa planului de acţiune in caz de dezastre si accidente: Nu este.  1. Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə