Caiet de sarciniYüklə 0.87 Mb.
səhifə22/22
tarix17.08.2018
ölçüsü0.87 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Parametrii de evacuare stabiliţi prin NTPA 001 /2005 si NTPA 0011

După epurare apele uzate sunt evacuate în pârâul Homorodul Mic parametrii de emisie trebuie sa se încadreze în valorile maxime stabilitate prin NTPA 001/2005 si NTPA 011 care impune următoarele incarcari maxime • pH 6,5-8,5 Aviz Ga 274 /2012

 • suspensii max . 60 mg/l 120 mg/l

 • CBO5 max . 25 mg/l 150 mg/l

 • CCO Cr 125 mg/l 250 mg/l

 • substanţe extractibile în eter de petrol 20 mg/l 20 mg/l

 • azot amoniacal 3,0 mg/l 30 mg/l ( azot total )

 • fosfor total 2,0 mg/l

 • detergenţi sintetic biodegradabili 1,0 mg/l

 • clor rezidual liber 0,2 mg/l

 • temperatura max. 40 C


Gradul de epurare realizat

Din tabel anexa A , care prezintă concentrații medii anuale a parametrilor influente si efluente in staţie de epurare pentru anul 2011, rezulta următoarele randamente de reducere a noxelor in staţia de epurare : • d CBO5 – cca. 21 %

 • d CCO Cr – cca. 19 %

 • d susp.- nu sunt date

 • PH – se încadrează in valori legale

 • Debit anual orar 16,51 l/s.

Disfuncționalități existente la staţia de epurare

Lipsa unor obiecte componente sau operaţii de baza in vederea funcţionarii normale a staţiei pentru obţinerea unor randamente corespunzătoare ca: • grătar fin sau decantorul primar;

 • deznisipator;

 • faza de denitrificare

 • separator de grăsimi;

 • instalaţie de dezinfectare pentru ape uzate epurate;

 • gospodăria de nămol.

 • Capacitate redusa a staţiei de epurare , chiar pt faza actuala – neluând in calcul perspectiva de fi legat la canalizare si partea nordica localității.

Totodată trebuie arat ca:

 • Nămolul evacuat pe halda de steril al SC Metalurgica SA – prevăzut iniţial in proiect duce la poluarea solului si a subsolului

 • In prezent nămolul nu este evacuat din cauza defectării sistemului de si transportat si este necesar vidanjarea acestuia. Este necesar ca aceasta faza, operaţie sa fie executat conform reglementarilor legale.

 • Încărcările mari ale parametrilor de evacuare in unele perioade, datorita neevacuării periodice a concentratorului de nămol din staţia de pompare.

Principalii parametrii de evacuare a apelor uzate sunt monitorizaţi prin analize continue, asigurate in laboratorul chimic al staţiei de epurare , si ocazional realizate Goscom Miercurea Ciuc . Sunt anexate buletine de analize ape uzate efectuate la SC Goscom SA apelor uzate influente si efluente in stație de epurare.

Fata de cele prezentate este necesară modernizarea staţiei de epurare – prin retehnologizare reutilare, pt a obţine randamentele prescrise, respectarea parametrilor de evacuare cat si mărirea capacitații staţiei ținând cont ca o mare parte a localității inca nu beneficiază de sistem de canalizareCONCLUZIILE BILANTULUI DE MEDIU NIVELUL I

În ceea ce priveşte factorii de impact asupra mediului a activităţilor istorice şi prezente pentru amplasamentul studiat se pot constata următoarele: • nu s-au produs perturbări sau pierderi legate de folosirea terenurilor;

 • nu s-au produs afectarea surselor de alimentare cu apă potabilă;

 • amplasamentul nu se află în zonă inundabilă;

 • condiţiile atmosferice naturale se caracterizează prin; vânturi puternice, mişcarea maselor de aer, condiţii bune de dispersie a gazelor;

 • emisiile de poluanţi în aer ,de la unitatea studiată este redusa şi nu au avut efecte majore negative asupra sănătăţii oamenilor, florei, faunei.

 • zona nu este caracterizată prin existenţa unor habitate sau ecosisteme valoroase;

 • amplasamentul are o bună accesibilitate rutieră;

 • Exploatarea instalațiilor de captare, tratarea si distribuirea apei se realizează in concordanta cu autorizația de gospodărire a apelor, Licența ANRSC, Autorizație sanitara de funcționare;

 • Respectarea zonelor de protectie sanitara pt captările si instalatia de tratare

 • Stația tratare, îngrădit, personal de paza supraveghere pe tot timpul inclusiv la sfârșit de saptamana si sărbători legale;

 • Siguranța funcționarii .sistemului de alimentare este asigurata;

 • Urmărirea procesului tehnologic , prin laboratorul de analiza chimica este asigurata;

 • Personal calificat pt Operatiile executate;

 • Startarea instalatiior de tratare instalațiilor este corespunzătoare;

 • Amplasamentul şi activităţile din zona adiacentă până-n prezent nu au provocat controverse publice privind starea mediului;


Stația de epurare

Valorile medii ale principalilor parametrii ai apelor uzate, influente si efluente din staţia de epurare pe luni din cursul anului 2011 ( debit, CBO5, CCOcr) furnizat de beneficiar sunt prezentate in tabelul anexat

Totodată sunt anexate buletinele de analiza privind principalii parametrii intrare-a esirea cu valori momentane a parametrilor determinate executat , la solicitarea beneficiarului de catre SC Goscom SA Miercurea

Din buletinele analiza rezulta ca staţia de epurare lucrează cu randamente sub cele prevăzute prin normativele mai sus amintite, datorita tehnologiei aplicate învechite, a uzurii instalaţiilor, cat si nefuncționarea unor parți a instalaţiilor. Pentru a atinge performantele prescrise in normativele specificate impuse , este necesar procedeul de epurare biologica cu faza de denitrificare a apelor uzate

Este de menţionat faptul ca staţia de epurare nu a fost dotat cu instalatii de tratare a nămolului rezultat , fiind prevăzut cu sistemul de pompare pe halda de zgura a SC Metalurgica SA , care in unele perioade nu funcționează.

Principalii parametrii de evacuare a apelor uzate sunt monitorizaţi prin analize continue, asigurate in laboratorul chimic al staţiei de epurare, si ocazional realizate Goscom Miercurea Ciuc. Sunt anexate buletine de analize ape uzate efectuate la SC Goscom SA apelor uzate influente si efluente in stație de epurare.

Fata de cele prezentate este necesară modernizarea staţiei de epurare – prin retehnologizare reutilare, pt a obţine randamentele prescrise, respectarea parametrilor de evacuare cat si mărirea capacitații staţiei ținând cont ca o mare parte a localității inca nu beneficiază de sistem de canalizare

In concluzie se poate arăta că in baza probelor colectate din sol, analiza deşeurilor tehnologice, a măsurătorilor si a analizelor fizico-chimice realizate in timpul efectuării prezentului bilanţ de mediu, se va putea întocmii bilanţul de mediu nivel II, in vederea stabilirii impactului asupra mediului prin activitatea desfăşurată de Activitatea Captarea, tratarea si distribuirea apei, Respectiv colectarea apelor uzate in orașul Vlăhița, stabilirea unui proiect de program de conformare, corespunzător obligaţiilor de mediu in vederea încadrării in legislaţia actuală de mediu.

DESCRIEREA SI REZULTATELE INVESTIGATIILOR

Investigaţiile bilanţului de mediu nivel II sunt cerute când se identifică anticipat poluarea unei zone sau când rezultatele bilanţului de mediu nivel I ; indică o potenţială poluare a zonei şi sunt necesare clarificări privind natura si intensitatea poluării identificate si trebuie întreprinse investigaţii mai aprofundate pentru a se realiza o evaluare cantitativă a nivelurilor de poluare din zona analizată. Tanant cont activitatea unitatii se rezuma in special la colectarea si epurarea apelor uzate menajere si tip menajere din orasul Vlăhița investigatiile studiului se refera inspecial la verificarea incadrarii in normele legale privind evacuarile de ape uzate epurate in apele de suprafata , cat si modul de gospodarire a namolului rezultat din statia de epurare

Sursa principala a emisiilor de poluanti in apele de suprafata si subterane reprinta statia de epurare a orasului Vlăhița care datorita uzurii morale si fizice nu poate asigura randamente corespunzatoare de epurare a apelor uzate menajere in condiile actuale . Schema tehnologica de epurare folosita urmărește in mod special reţinerea materiilor in suspensie, a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor biodegradabile exprimate prin CBO5.
POLUAREA APELOR DE SUPRAFATA SI SUBTERANE

Ape uzate tehnologice evacuate de la statia de epurare oras Vlăhița

In tabelul alăturat este prezentat, evoluţia principalilor indicatori de impurificate a apelor uzate evacuate din unitate, în baza automonitoringului,si determinări ulterioare solicitate de elaboratorul Bilanţului, determinările fiind realizate de laboratorul S.C. GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc si SGA Miercurea Ciuc.Din tabelul de mai sus se observă că:

 • în ceea ce priveşte pH –ul apelor se constata încadrarea in valorile admise

 • la parametrul CCO cr si CBO5 sunt depasiri fata de valorile admise atat in ce a ce priveste valorile maxime prevazute atat fata de NTPA 001/2005 cat s Autorizatia GA inspecial in perioada verii ;

 • La parametrul suspensii sunt depasiri fata de valorile admise atat in ce a ce priveste valorile maxime prevazute atat fata de NTPA 001/2005 cat s Autorizatia GA inspecial in perioada calda ;

 • La paramterul azot amoniacal se constata depasiri substantiala atat fata de valorile NTPA 001/2005 si Autorizatie GA datarita faptului ca procesul biologic de epurare are randamente foarte scazute procesul de denitrificare practic nu exista ;

 • La parametrul substanţe extractibile se încadrează în valorile maxime admise.

Determinările recente realizate arata ca concentraţiile principalilor parametrii a poluantilor în apele uzate evacuate din statia de epurare depăşesc valorile maxime admise in ape de suprafata in conformitate cu prevederile NTPA 001/2005 şi cele prevăzute în Autorizatie GA nr 274/20012 ,emis de ABA Olt

Unitatea are obligaţia: să respecte parametrii de emisie a apelor uzate evacuate în apele de suprafata , să se încadreze în valorile maxime stabilitate prin Autorizatia GA emis de ABA Olt

Rezultatele analizelor prezentate in tabelele si graficele de mai sus arata depasirea valorii concentratiilor maxime admise atat fata de valorile NTPA 001/2005 cat si fata de Autorizatia de gospodarire a apelor in cazul CCOcr, CBO5, suspensii, azot amoniacal , deci trebuie urgentat realizarea cat mai urgenta a modernizarii statiei de epurare.

In problema calitatii apelor de suprafaţa receptoare apelor uzate emise de la statia de epurare se poate arata :

Conform datelor furnizate de Direcţia Apelor, evaluarea calitatii râurilor si pâraielor, bazat pe valorile caracteristice medii ale măsurătorilor din anul 2011.

Dintre afluenţii Oltului, pe pârâul Homorodul Mic in aval de orașul Vlăhița, calitatea apei sa incadrat in limitele clasei II atât la grupa indicatori Regimul oxigenului cat si la grupa Nutetrienti

Încadrarea secţiunilor de supraveghere in categorii de calitate( in baza de măsurători ) • Cursul de apa Secţiunea Ordinul Categoria de calit dpv fizico chimic

 • Homorodul Mic Aval Vlăhița II Ro I, GM I TS D

 • Vârghiș Amonte Vlăhița II RO I GM I TS -

*RO – regim de oxigenare ,GM – grad de mineralizare ,TS – toxice si speciale ,TI – toți indicatorii

Este de mentionat faptul ca in cazul anotimpului secetos cand debitul paraului este redus , ca si in vara anului 2012 , poluarea apelor paraului poate fi semnificativa

POLUAREA SOLULUI

Principalul deseu rezultat in procesul de epurare a apelor uzate este namolul in exces care trebuie periodic eliminat din spatiu de reactie ( din decantor) . In proiectul initial a fost prevazut ca nămolul depus de la decantoare este scos prin sifonare prin 4 conducte in 4 cămine si din acestea prin gravitaţie este introdus intr-un bazin de depozitare. Din depozit nămolul este pompat cu o pompa tip ECV 80 la halda de zgura a zonei SC Metalurgica SA ( inițial ) , sau vidanjat periodic , unde va fi uscat si ulterior utilizat ca fertilizator pt soluri .In nprezent acest sistem nu functioneaza din cauza unor defectarii instalatiilor de transport namol fluid iar namolul in ultimul timp nu a fost evacuat din decantor astfel exista o cantitate apreciabila acumulata . Namolul in suspensie odata cu functionarea sistemului de aerare este poate efi evacuat cu apele epurate marind concentratia materialelor in suspensie .Este important ca namolul sa fie evacuat conform procesului tehnologic stabilit , chiar si in cazul ca sistemul de evacuare prin pompare este defect


In cursul intocmirii bilantului de mediu Nivel II am considerat foarte important ca sa determinam caracterul si eventual daca contine unele elemente toxice sau periculoase pt care nu poate fi utilizat in agricultura, dupa deshidratare. In acest sens prin raportul de incercare nr 122153/12.11.2012 sa determinat, caracteristicile fizice, componentele , chimice, continulutul de metale grele toxice, PAH, PCB, astfel, ca in conformitate cu Ordinele MMGA 344 /2004 si 708/2004 MAPDR demonstrand ca poate fi utilizat in agricultura, dupa deshidratare

Din activitatea desfăşurată pe amplasament în timpul funcţionarii obiectivului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, codificate conform Catalogului European al Deşeurilor: • nămoluri de la epurarea efluenților proprii: 02 07 05;

 • reţineri de la grătare, nisipuri, nămoluri de la epurarea apelor uzate municipale: 19 08 05.

Directiva 86/278/EC privind proţecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, amendată de Directiva 91/692/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 807/2003, transpusă în legislaţia naţională prin O.M. nr. 344/ 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură.

Astfel , In cazul în care calitatea nămolului de la staţia de epurare nu este pretabilă folosirii în agricultură, staţia de epurare va trebui să găsească alte modalităţi de eliminare a nămolului. Una dintre aceste posibilităţi poate fi eliminarea nămolului din staţii de epurare de ape uzate menajeră la depozitul de deşeuri nepericuloase cu respectarea prevederilor BAT-lui pentru depozite ( conţinut de umiditate max. 65% şi depunerea pe depozit amestecat cu deşeurile menajere în proporție 1:10)

Conform SR 13400, nămolurile provenite de la staţiile de epurare orăşeneşti după treapta de epurare biologică şi fermentare, deshidratare de pe platformele de uscare sau instalaţiile mecanice de deshidratare cu o umiditate de 65%, se pot depozita numai în depozite controlate. Oraşul Vlăhița nu are amenajată depozit de deşeuri menajere controlate. Nămolurile concentrate pot fi depuse prin pompare pe halda unitatii SC Metalurgica SA , amenajat , conform autorizatiei de gospodarire a apelor ,sau vidanjate transportate pe fâneţi, dar in prezent instalatia este defecta. Reţinerile de grătar, nămolurile brute, deshidratate, trebuie îndepărtate din staţia de epurare.

Nămolul format in statia de epurare va trebui sa fie evacuat , ori pe platforma de dehidratare locala sau alte platforme de statii de epurare autorizate. Namolul din statia de epurare Vlăhița nu contine componente toxice si dupa deshidratare pot fi utilizate in agricultura , conform leglementarilor legale.

Cantitatea totală de materiale rezultate din procesul de epurare:


 • Nămol concentrat din staţia de epurare cu conţinut de substanţa uscata cca. 165 kg/zi s.u. – cca62 to/an

 • Substanţe solide reținute pe grătare cca. 25 kg/zi – 9 to/an colectat in conteiner si depuse la halda de deseuri locale.

REZULTATELE DETERMINARII REALIZATE

Din datele prezentate rezulta ca namolul din statia de epurare al orasului Vlăhița , nu contine componente periculoase peste valorile maxime admise prin Ordinul MMGA nr 344/2004 , si deshidratat poate fi utilizat ca fertilizant in agricultura cu respectarea conditiilor prescrise in normativul respectivPropunem ca namolul din decantorul statiei sa fie vidanjat si transportat la statia de epurare Miercurea Ciuc si impreuna cu namolul de la amplasamentul respectiv sa fie deshidratat si utilizat ca fertilizant , sau depus in depozit de deșeuri menajere
POLUAREA AERULUI

În cadrul staţiei, epurare a apelor uzate se realizează prin metoda aerobă, în această situaţie emisiile de poluanti şi mirosuri sunt neglijabile, în cazul neasigurării funcţionării la parametrii proiectaţi, pot fi evacuate în atmosferă următoarele poluanţi a căror valoare olfactivă (VO) prezintă valori ridicate: • hidrogenul sulfurat, degajă un miros de ou stricat foarte puternic;

 • mercaptani ( metilmercaptan, etilmercaptan) – eliberează un miros de varză stricată;

 • amoniacul – prezintă un miros înţepător;

 • aminele ( metilamina, - prezintă un miros de peşte foarte pronunţat;

 • acizi organici: acid acetic, acid butiric, acid valeric – cu miros puternic şi înţepător;

 • aldehidă butirică – cu miros rânced;

 • aldehidă izovalerică – cu miros neplăcut de măr stricat.

Valoarea olfactivă ( VO ) reprezintă raportul dintre tensiunea de vapori saturaţi a unei substanţe şi concentraţia limită de percepere, se utilizează ca unitate de măsură pentru aprecierea cantitativă a mirosului.

Procedeele de tratare a nămolurilor sunt multiple şi variate, fiecare obiectiv trebuie studiat în condiţiile sale specifice, documentaţia prezentată tratează prelucrarea nămolurilor prin procedeul de prelucrare mecanică dinamică şi paturi de deshidratare.

Principala sursă de poluare pentru aer de pe amplasament reprezintă noxele rezultate din ; colectarea şi depozitarea în condiţii necorespunzătoare a reţinerilor de la grătare, din fermentarea anaerobă şi aerobă a nămolurilor rezultate din concentratorul de nămol şi depozitată in bazinul de nămol .

Conform reglementarilor legale concentraţiile maxime a noxelor in aerul zonelor protejate nu trebuie sa se depaseasca cele prevăzute prin Legea nr 104/2011 si STAS 12574/1987, iar pentru substanţele nespecificate in acest document ele sa nu prezinte mirosuri olfactive si persistente.

Încadrare in norme legale: Emisiile sub formă de pulberi rezultate din întreaga activitate desfăşurată pe amplasament nu trebuie să depăşească 50 mg/mc la un debit masic de 0,5 kg/h, la o dimensiune a diametrului mediu al particulelor (dp) £ 5 nm, în conformitate cu reglementările legale : Ordin MAPPM nr 462/1993 .

Mirosuri Statie de epurare . In unele perioade , inspecial vara , exista mirosuri persistente dezagreabile datorita nefuncționării corespunzătoare a procesului de epurare de aceea este foarte urgent necesar retehnologizarea stației de epurare.

In cursul realizarii bilantului de mediu nu am avut posibilitatea de a pune in evidenta masurabila existenta mirosurilor . Dealtfel din consultarea vecinilor nu au fost sesizate reclamatii in acest sens

Din cauza ca la statia de epurare emisii de poluanti sub forma de pulberi in suspensie sau pulberi sedimentabile practic nu exista , nu sa considerat a se efectua analize in acest sens.


CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Oraşul Vlăhiţa este alimentat cu apă potabilă din surse de suprafaţă, şi anume din pârâurile Vârghiş şi Zmeuriş, care izvorăsc din versantul sudic a masivului munţii Harghita. Debitul instalat a celor două captări sunt: pe pârâul Zmeuriş 80 l/s, iar pe pârâul Vârghiş 70 l/s, dar cu un debit mediu prelevat de 40 l/s. Captările sunt dotate cu baraje de priză şi camere de priză cu hidroelevator (sistem vertical) şi camere de aspiraţie. Transportul apei de la cele două captări se face prin conducte de aducţiune de Dn150 mm. Aducţiunea Vârghiş – staţia de tratare este de 540m iar Zmeuriş staţia de tratare este 1540m. Ambele aducţiuni sunt prevăzute cu debitmetre Parshall. Apele din cele două aducţiuni se unesc într-un cămin de intersecţie de unde sunt conduse la staţia de tratare printr-o conductă cu Dn250 mm. La staţia de tratare se execută următoarele procese :tratarea apei cu lapte de var şi sulfat de aluminiu, silicea la nevoie(tratare cu reactivi) – urmând decantarea în decantoare verticale suspensionale filtrarea apei decantate în 4 filtre rapide cu o suprafaţă de 12 m2 fiecare. Apa filtrată este depozitată în două rezervoare de 500 m3 fiecare. Apa potabilă livrată trebuie să respecte condiţiile de calitate prevăzute in STAS-ul 1342-91 şi trebuie să asigure prin analize corespunzătoare – prescrise prin standardele respectarea acestor parametrii de calitate.


Staţia de epurare

Valorile medii ale principalilor parametrii ai apelor uzate, influente şi efluente din staţia de epurare pe luni din cursul anului 2011 (debit , CBO5, CCOCr) furnizat de beneficiar sunt prezentate in tabelul anexat. Totodată sunt anexate buletinele de analiza privind principalii parametrii intrare-a iesirea cu valori momentane a parametrilor determinate executat, la solicitarea beneficiarului de către SC GOSCOM SA Miercurea Ciuc. Din buletinele analiza rezulta ca staţia de epurare lucrează cu randamente sub cele prevăzute prin normativele mai sus amintite, datorită tehnologiei aplicate învechite, a uzurii instalaţiilor , cat şi nefuncţionarea unor parţi a instalaţiilor. Pentru a atinge performantele prescrise în normativele specificate impuse, este necesar procedeul de epurare biologica cu faza de denitrificare a apelor uzate. Este de menţionat faptul ca staţia de epurare nu a fost dotat cu instalaţii de tratare a nămolului rezultat, fiind prevăzut cu sistemul de pompare pe halda de zgura a SC Metalurgica SA, care în unele perioade nu funcţionează.


Disfuncţionalităţi existente la staţia de epurare

Lipsa unor obiecte componente sau operaţii de baza în vederea funcţionării normale a staţiei pentru obţinerea unor randamente corespunzătoare ca: • grătar fin sau decantorul primar

 • deznisipator

 • faza de denitrificare

 • separator de grăsimi

 • instalaţie de dezinfectare pentru ape uzate epurate

 • gospodăria de nămol

 • capacitate redusa a staţiei de epurare, chiar pentru faza actuala – neluând în calcul perspectiva de fi legat la canalizare şi partea nordică localităţii

Totodată trebuie arătat ca:
 • nămolul evacuat pe halda de steril al SC Metalurgica SA – prevăzut iniţial în proiect poate duce la poluarea solului şi a subsolului în cazul unor deranjamente privind funcţionarea sistemului de transport

 • neevacuarea la timp a nămolului din staţia de epurare duce funcţionarea şi mai defectuoasa a staţiei de epurare

 • în prezent nămolul nu poate fi pompat pe halda de zgura din cauza ca instalaţia este defecta eventual poate fi vidanjat periodic şi transportat pe terenuri agricole. Este necesar ca aceasta faza, operaţie să fie executat conform reglementărilor legale.

Principalii parametrii de evacuare a apelor uzate sunt monitorizaţi prin analize continue, asigurate în laboratorul chimic al staţiei de epurare, şi ocazional realizate Goscom Miercurea Ciuc. Sunt anexate buletine de analize ape uzate efectuate la SC Goscom SA apelor uzate influente şi efluente în staţie de epurare.


În concluzie se poate arăta că în baza datelor înregistrate privind parametrii de evacuare din staţia de epurare realizate atât în laboratorul propriu şi ce realizat de Goscom SA, cât şi cele realizate în timpul efectuării prezentului bilanţ se constata ca staţia de epurare nu poate asigura randamente corespunzătoare în procesul de epurare a apelor uzate, principalii parametrii de evacuare depasind valorile maxime admise.
Analiza deşeurilor tehnologice, respectiv a nămolului din staţia de epurare, rezulta ca acesta nu conţine componente periculoase, deci după evacuare şi deshidratare corespunzătoare poate fi utilizată în agricultura în conformitate cu prevederile „Ordinul comun M.M.G.A.nr.344/2004 şi M.A.P.D.R. nr.708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi inspecial a solurilor când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură”. Fata de cele prezentate este necesară modernizarea urgenta a staţiei de epurare – prin retehnologizare reutilare, pentru a obţine randamentele prescrise, respectarea parametrilor de evacuare cât şi mărirea capacităţii staţiei ţinând cont ca o mare parte a localităţii încă nu beneficiază de sistem de canalizare.
PROPUNERI PENTRU PROGRAMUL DE CONFORMARE

Propuneri pt modernizarea statiei de epurare

Memoriu tehnic pentru modernizarea statiei de epurare cuprinde obiectele tehnologice din cadru staţiei de epurare Vlăhița necesare pt functionarea normala a acestuia

Obiecte componente a statiei de epurare modernizate :


 • Bazin de primire a vidanjului;

 • Cămin deversor;

 • Grătar mecanic;

 • Staţie de pompare;

 • Deznisipator aerat cuplat cu separator de grăsimi;

 • Bazin de aerare prelungită şi decantor secundar radial;

 • Bazin de contact cu clorul;

 • Cămin debitmetru;

 • Concentrator de nămol;

 • Staţie de preparare soluţii chimice;

 • Staţie de filtre deshidratare nămol;

 • Reţele tehnologice interioare incintă:

Canal de ocolire staţie epurare şi pe perioada execuţiei;

Conductă apă uzată menajeră, apă epurată,

Conductă ape uzate tehnologice(supernatant, filtrat, etc);

Conductă nămol stabilizat;

Branşament de apă potabilă şi incendiu;
Propuneri pt gospodarirea deseurilor

Pana la realizarea si punerea in functiune a investitiei de modernizare a statiei de epurare Vlăhița Operatorul are sarcina de a vidanja si transporta namolul din decantorul statiei la o statie de epurare in vederea dehidratarii , in vederea utilizarii acestuia conform reglementarilor legale , in cazul ca nu poate fi pusa in functiune sistemul de evacuare la halda SC Metalurgica SA

Dupa realizarea investitiei namol va fi gospodarit conform tehnologiei prescrise , si Autorizatie de Gospodarire a apelor.

Propuneri pt monitorizarea tehnologica

Operatorul are obligatia de a preleva probe si executa analize prin forte proprii si in laboratoare atestate , calitatea apei potabile atat la punctele de captare , tratare si distribuire , conform HG 458/2002 cu completari ulterioare , Autorizatia sanitara si Autorizatie de Gospodarire a apelor

Operatorul va fi dotat cu aparatura necesară pentru controlul emisiilor de poluanţi in mediu, supravegherea calităţii factorilor de mediu si monitorizarea activităţilor destinate protecţiei mediului.Debitmetrul electromagnetic instalată în staţia de epurare măsoară debitul de apă uzată pe fiecare linie de pompare. Citirea acestuia se poate face fie local pe displai, fie centralizat din calculatorul de proces (opţional). Acest obiect tehnologic este amplasat amonte de modulul biologic de epurare, rezultând o evidenţă precisă a debitelor de apă uzată epurată.

Se va urmării prin analize in conformitate cu prescripţiile normativului NTPA 001, NTPA 002 şi NTPA 011, principalii încărcări maxime influente si efluente in staţia de epurare: • pH ; unităţi pH

 • Materii în suspensie mg/dm3

 • Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) mg O2/dm3

 • Consum chimic de oxigen - metoda cu mg O2/dm3

 • Azot amoniacal (NH4+) mg/dm3

 • Azot total

 • Fosfor total (P) mg/dm3

 • Substanţe extractibile cu solvenţi organici mg/dm3

 • Detergenţi sintetici biodegradabili mg/dm3

Unitatea va tine evidenta deşeurilor produse in conformitate cu prevederile HGR nr. 856/2002.

Bilantul de mediu a fost intocmit in cursul anului 2012 in conditiile functionarii obiectivelor, captarea, tratarea si distribuirea apei potabile , cat si a statiei de epurare Vlăhița
SC TOTAL PROIECT SRL
Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə