Caiet de sarciniYüklə 0.87 Mb.
səhifə20/22
tarix17.08.2018
ölçüsü0.87 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

PROPUNERI PENTRU PROGRAME DE CONFORMARE

  1. PROPUNERI PT MODERNIZAREA STATIEI DE EPURARE

Prezentul memoriu tehnic tratează obiectele tehnologice din cadru staţiei de epurare din punct de vedere al instalaţiilor hidraulice, pneumatice.

Obiecte tratate :

Bazin de primire a vidanjului;

Cămin deversor;

Grătar mecanic;

Staţie de pompare;

Deznisipator aerat cuplat cu separator de grăsimi;

Bazin de aerare prelungită şi decantor secundar radial;

Bazin de contact cu clorul;

Cămin debitmetru;

Concentrator de nămol;

Staţie de preparare soluţii chimice;

Staţie de filtre deshidratare nămol;

Reţele tehnologice interioare incintă:

Canal de ocolire staţie epurare şi pe perioada execuţiei;

Conductă apă uzată menajeră, apă epurată,

Conductă ape uzate tehnologice(supernatant, filtrat, etc);

Conductă nămol stabilizat;

Branşament de apă potabilă şi incendiu;


Bazin pentru preluarea vidanjului .Are rolul de preluare a vidanjului transportat, din zonele necanalizate şi din satele aparţinătoare comunei. Evacuarea nămolului în camera grătarului mecanic se va face la debite maxime, pentru evitarea şocului în treapta biologică.

Bazinul adăposteşte un mixer şi o electropompă submersibilă pentru evacuarea apei uzate fecaloide, ce se face printr-o conductă din polietilenă cu De = 90 mm cu Pn 6 bar.


Cămin deversor .Căminul deversor are rolul de a dirija apele uzate influente în cuva grătarului, iar în cazul în care apare o defecţiune majoră ( pană de curent ) apele uzate sunt evacuate prin deversare în conducta de ocolire şi canalul de evacuare a apelor pluviale.
Grătar mecanic .Reţinerea materialelor grosiere, târâte, în suspensie şi plutitoare, cu dimensiunile de peste 5 mm, se va realiza prin montarea unei site rotative automate din oţel inox într-o cuvă de beton armat cu lungimea de 2,50 m şi lăţimea de 50 cm, reţinerile de grătar sunt presate şi evacuate în saci.

Saci se depozitează pe o platformă betonată iar levigatul este evacuat în căminul CM4, prin tuburi PVC cu De = 160 mm.Desnisipator aerat cuplat cu separator de grăsimI .Pentru reţinerea materiilor granulare cu dimensiunile de peste 0,2 mm şi cu densitatea mai mare decât a apei (nisip) şi a materiilor mai uşoare decât apa (grăsimi, produse petroliere) se prevede un desnisipator aerat cuplat cu separator de grăsimi, cu capacitatea de 80 l/sec.

Desnisipatorul aerat, cu curgerea în spirală este proiectat să reţină nisipul şi alte materiale granulare grele din curentul de ape uzate.Nisipul spălat, sedimentat din compartimentul de deznisipare este evacuat periodic.

Grăsimile, uleiurile şi produsele petroliere ridicate la suprafaţa compartimentului de separare şi împinse în recipientul de colectare, vor fi evacuate gravitaţional la o vidanjă ce va staţiona lateral cu hala existentă, printr-o conductă de descărcare din oţel Dn 100 mm(Æ108x4 mm) pe care se prevede o vană de închidere cu sertar.

Conductele se vor susţine cu suporţi ancoraţi în elementele de beton armat.

Toate părţile metalice ale instalaţiilor hidraulice( coturi, reducţii, suporţi, tije de manevră, flanşe şi tronsoane de conductă ) vor fi protejate contra coroziunii prin imersarea într-o baie de zinc topit(zincare termică), după o curăţare atentă de rugină cu peria de sârmă sau prin alte procedee mecanice sau chimice corespunzătoare.

Bazine cu aerare prelungită cu nămol activ .Funcţionarea acestui obiect este descrisă în memoriul de tehnologie.Instalaţiile hidraulice aferente acestui bazin constau din intrarea conductei de apă uzată de la deznisipator, şi plecarea amestecului de apă-nămol spre decantorul secundar după o aerare prelungită.

Intrarea conductei se va realiza în peretele bazinului de aerare prin intermediul unei piese de trecere pentru Dn 200mm din PVC.

Ieşirea amestecului apă - nămol este dirijat în tubul central al decantorului secundar, iar apa decantată este colectat prin jghiabul perimetral şi evacuat spre bazinul de clorinare printr-un tub PVC cu De = 200mm.

Instalaţiile pneumatice aferente acestui bazin constau dintr-o conductă de distribuţie aer comprimat ce va înconjura bazinul de aerare şi va fi alimentată de la staţia de suflante printr-o conductă de refulare şi conducte de alimentare racordate la această conductă de distribuţie care vor ajunge în bazin prin goluri practicate deasupra nivelului lichidului, conducte la care se vor racorda instalaţiile de aerare cu bule fine.

Conducta periferică, se va executa din ţeavă de PEID de Dn 110 mm Pn 6 bar, va fi montată în pământ la execuţia bazinului şi va fi susţinută cu suporţi prinşi în peretele acestui bazin. Conducta va alimenta cele 6 instalaţii de aerare pe ambele părţi.

Conductele de alimentare a instalaţiilor de aerare se vor executa din ţeavă PEID De 110 mm şi vor fi prevăzute cu robinete de reglare şi închidere din PEID cu mâner fluture. Deasemenea înspre instalaţiile de aerare ele vor avea racorduri de prindere cu clemă inox. Trecerea prin peretele periferic al bazinului se va realiza cu ajutorul unor piese de trecere tip B metalice înglobate la turnarea betonului armat.

Conductele se vor susţine cu suporţi ancoraţi în elementele de beton armat.

Toate părţile metalice ale instalaţiilor hidraulice( coturi, reducţii, suporţi, tije de manevră, flanşe şi tronsoane de conductă) vor fi protejate contra coroziunii prin galvanizare la cald.

Instalaţiile hidraulice şi pneumatice sunt redate în planşa 02/04/I1 şi cantităţile în tabelele şi listele de cantităţi aferente.

Concentratorul de nămol .Descrierea funcţionării acestui obiect se face în memoriul de tehnologie.

Instalaţiile hidraulice aferente acestui siloz constau din conducta de evacuare a nămolului activat racordată la cele două pompe cu şurub din staţia de filtre de deshidratare a nămolului şi pompa de evacuare a supernatantului.

Conducta de evacuare a nămolului se va executa din ţeavă PE cu De 110 mm.

Pompa de evacuare a supernatantului va fi montată pe un postament ce poate fi fixat la o adâncime dorită pe un ghidaj metalic. De această pompă se ataşează, cu ajutorul unor cleme, un furtun flexibil de cauciuc cu ţesătură textilă D 2” care va fi racordat la conducta de evacuare (conducta de preaplin) a silozului de nămol.

Conductele se vor susţine cu suporţi ancoraţi în elementele de beton armat.

Toate părţile metalice ale instalaţiilor hidraulice( suporţi, tije de manevră, flanşe, tronsoane de conductă, coturi ) vor fi protejate contra coroziunii prin imersarea într-o baie de zinc topit(zincare termică), după o curăţare atentă de rugină cu peria de sârmă sau prin alte procedee mecanice sau chimice corespunzătoare.Camera instalaţiei de dozare chimicale .Laptele de var se va prepara prin dizolvarea varului stins, aprovizionat în saci de 50 kg, într-un recipient cu amestecător cu volumul de 3 - 4 mc, şi va avea concentraţia de 1-2%. Din acest vas, soluţia de lapte de var se va doza în conducta de alimentare a blocului combinat de aerare prelungită şi decantare secundară, prin injectarea sa în condcuta montată în galeria de conducte din apropiere. Pentru dozarea laptelui de var se prevede o pompă de dozare corespunzătoare, reglabilă.

Soluţia de sulfat feros se va prepara deasemenea în două recipiente de polietilenă cu amestecător şi capacitatea de 1 mc, iar dozarea se va realiza cu două pompe de dozare corespunzătoare, direct în conducta de alimentare a desnisipatorului aerat.Staţia de suflante .Instalaţia pneumatică constă din câte un robinet de închidere şi reglare pe conductele de refulare, din conductele respective cu piese ca coturi, reducţii, teuri.

Pentru măsurarea debitului furnizat de suflantele de alimentare a bazinului de aerare prelungită se va monta pe conducta colectoare o diafragmă de măsurare racordată printr-o baterie de robineţi la un aparat de măsură diferenţial

Funcţionarea suflantelor se va face automatizat funcţie de conţinutul de oxigen dizolvat din apa din bazinul de aerare.

Pe conductele de refulare ale suflantelor de capacitate mare se va monta câte un manometru cu robinet de control şi conductă de atenuare a vibraţiilor umplută cu glicerol.

Toate părţile metalice ale instalaţiilor hidraulice(suporţi, flanşe, tronsoane de conductă, tije de manevră, coturi) vor fi protejate contra coroziunii prin imersarea într-o baie de zinc topit(zincare termică), după o curăţare atentă de rugină cu peria de sârmă sau prin alte procedee mecanice sau chimice corespunzătoare.

Conductele de aer comprimat se pozează pe peretele dinspre exterior, pe suporţi metalici. Ele vor fi semnalizate pentru ca operatorul şi persoane străine să nu le atingă, dat fiindcă temperatura peretelui acestor conducte poate atinge 100oC, deci e pericol de arsuri.

Dat fiind că prin comprimarea aerului şi prin funcţionarea motoarelor şi suflantelor se eliberează o cantitate mare de căldură se prevede şi o instalaţie de ventilare mecanică compusă dintr-un ventilator de perete cu D 400 mm, montat în partea superioară a peretelui dinspre galeria de conducte. Acest ventilator va refula aerul încălzit, prin canale de ventilaţie executate din tablă neagră protejată cu vopsele rezistente la temperaturi ridicate, în exterior pe perioada caldă.

Dirijarea curentului de aer cald se va realiza cu două şibere, unul pe conducta cu exteriorul şi al doilea pe conducta spre sala separatorului de nisip.

Conducta de aer comprimat va ieşi din sala staţiei de suflante care va coborî, pătrunde în subteran şi se va racorda la conducta de transport a aerului comprimat la bazinul de aerare.
Deshidratare nămol stabilizat .Această încăpere va fi comună cu spaţiul destinat grătarului mecanic pentru deshidratarea nămolului stabilizat.Recipienţii cu agitatoare pentru prepararea soluţiilor de polielectroliţi (polimeri) necesare condiţionării nămolului înaintea deshidratării se vor amplasa lângă instalaţia de sitare.

Pentru realizarea acestor funcţiuni, spaţiul destinat acestei staţii va fi prevăzut cu o instalaţie de apă potabilă alimentată de la branşamentul de apă potabilă din exterior. Apele uzate produse ocazional la prepararea soluţiilor vor fi preluate prin sifoane de pardoseală prevăzute şi conduse la un recipient amplasat în exteriorul clădirii. În acest recipient se vor face determinări ale pH-ului, se va realiza neutralizarea apelor uzate şi numai după aceasta se va evacua la reţeaua de canalizare a supernatantului şi filtratului din incintă.

Conducta de apă potabilă va fi din PVC tip G Dn 32-50 mm, pozată pe peretele galeriei de conducte şi al încăperii destinate staţiei de filtre de nămol şi al staţiei de preparare a soluţiilor chimice. Ea va alimenta o chiuvetă de perete precum şi consumatorii ( recipienţii de preparare a soluţiilor de polielectroliţi, a laptelui de var, a soluţiei de sulfat feros, spălarea benzilor filtrelor) prin robineţi de trecere cu racord pentru furtun D ½”-1 1/4”.
REŢELE TEHNOLOGICE INCINTA STAŢIE DE EPURARE
Canalizare ape pluviale Apa uzată intră în staţia de epurare prin colectorul principal din tuburi PVC cu De 200 mm. Pe acest colector se prevede un cămin de vizitare şi un cămin de deversare, din care o conductă de 3,0 m transportă apa uzată în camera grătarului.

De la cuva sitei rotative apa uzată curăţată de materiile în suspensie, târâte şi plutitoare cu dimensiunile de peste 5 mm este canalizată în deznisipatorul aerat şi separatorul de grăsimi.

Din deznisipatorul aerat, respectiv de la instalaţia hidraulică aferentă apa deznisipată şi degresată se canalizează în căminul de distribuţie printr-o conductă subterană din PVC, Dn 200 mm.Din căminul de distribuţie apa uzată se repartizează în cele trei bazine de aerare şi decantare prin conducte PVC Dn 200 mm

Din cele trei decantoare secundare apa epurată va trece în bazinul de contact cu clorul printr-o conductă de PVC Dn 200 mm.

Din bazinul de contact cu clorul apa dezinfecată va traversa debitmetrul electromagnetic şi canalizată în căminul de intersecţie cu canalizarea pluvială, din acest cămin evacuarea se va face printr-o conductă din PVC Dn 315 mm cu lungimea de 25 metri pozată subteran.
Conductă de nămol stabilizat .Nămolul activ în exces va fi evacuat în bazinul de aerare prin aer lift în concentratorul de nămol.Din concentrator nămolul este evacuat în instalaţia de deshidratare cu saci. Evacuarea se va face prin tuburi din PE cu De = 160 mm, pe o lungime de L = 33m.

Canale ape uzate tehnologice

Colectarea apelor uzate tehnologice se va realiza printr-o reţea de canalizare subterană din tuburi PVC Dn 50 mm, iar canalizarea grupului sanitar se va face prin tuburi PVC Dn 110 mm.
Conducta de hipoclorit .Soluţia de clor, hipoclorit, va fi transportată la bazinul de contact cu clorul, printr-o conductă subterană din ţeavă PE cu De 20 mm cu lungimea de 34 metri.
Canal ocolire staţie .Pentru evacuarea surplusului de ape de ploaie faţă de debitul maxim de calcul se prevede execuţia unui canal de ocolire a staţiei de epurare din tuburi PVC cu De 250 mm cu o lungime de 52 metri.
Branşament apă potabilă şi sursă de apă pentru stins incendii . Alimentarea cu apă potabilă a staţiei de epurare se va realiza prin execuţia unui branşament la reţeaua de distribuţie stradală, care va asigura apa necesară nevoilor igienico - sanitare. Branşamentul se va executa din ţeavă de PEHD Pn 6 at De 32 mm montată în pământ. Pe branşament se prevede un cămin pentru apometru.

Apa necesară pentru stins incendii, apă tehnologică şi pentru întreţinerea spaţiilor verzi sa prevăzut pomparea apei din căminul colector a apei drenante.

Conducta se execută din PE cu De = 110 mm, şi are lungimea de 106 m şi se vor monta 3 hidranţi.    1. Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə