Caiet de sarciniYüklə 0.87 Mb.
səhifə17/22
tarix17.08.2018
ölçüsü0.87 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

DESCRIEREA SI REZULTATELE INVESTIGATIILOR

 1. INVENTARIEREA SI EVALUAREA SURSELOR DE EMISII

  1. Poluarea apelor de suprafata si subterane

Sursa principala a emisiilor de poluanti in apele de suprafata si subterane reprinta statia de epurare a orasului Vlăhița care datorita uzurii morale si fizice nu poate asigura randamente corespunzatoare de epurare a apelor uzate menajere in condiile actuale . Schema tehnologica de epurare folosita urmărește in mod special reţinerea materiilor in suspensie, a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor biodegradabile exprimate prin CBO5.


Faze tehnologice de epurare a apelor uzate aplicate :

Prin epurarea mecanica are loc îndepărtarea in principal a materiilor in suspensie si a substanţelor separabile gravitaţional, realizat cu ajutorul grătarului de reținere. Materiile solide colectate se colectează in pube închise si se transporta pe platforma de deseuri menajere.

In bazinul de aerare, oxigenul necesar menţinerii condiţiilor vitale ale bacteriilor din cadrul sistemului cu nămol activ este asigurat de instalaţia de aerare generat de sistemul de aerare cu turbine 2 x22 KW / se menționează eficienta slaba a acestetui sistem de aerare ) . Apa menajera –nămolul activ din spaţiul bazinului de aerare ajunge prin sistemul de distribuţie central in decantorul secundar , in care sunt reținute particulele foarte fine ce a ce duce la reducerea particulelor in suspensie , In spaţiul de aerare se introduce oxigenul necesar desfasurarii proceselor biochimice pe o durata de 2-3 ore , in timp care se realizează omogenizarea apei uzate, aerului cat si a nămolului activat, - proces in care are loc reducerea substanţelor organice biodegradabile si a amoniacului. Nămolul in exces stabilizat aerob se depozitează in concentratorul de nămol unde se compacta gravitaţional

Nămolul depus de la decantoare poate evacuat prin sifonare prin 4 conducte in 4 cămine si din acestea prin gravitaţie introdus intr-un bazin de depozitare.

Din depozit nămolul poate fi pompat cu o pompa tip ECV 80 la halda de zgura a zonei SC Metalurgica SA ( inițial ) , sau vidanjat periodic

Evacuarea apelor uzate se realizează în pârâul Homorodul Mic adiacent statiei de epurare .


Ape uzate tratabile cu ajutorul staţiei de epurare sunt:

ape uzate fecaloid, menajere

Apele uzate menajere, provenite din apele folosite la spălat si la alte activitati din gospodarii, care conţin in general spume, grăsimi ,particule minerale fine si unele particule organice si care sunt colectate prin obiecte sanitare obişnuite (chiuvete, spălătoare, sifoane de pardoseala etc.)

Debite caracteristice influente.


Debite caracteristice a apelor uzate colectate ce urmează a fi epurate reale

Q zi med = 638,6 mc/zi = 7,39 l/sec

Q zi max =734,4 mc/zi = 8,50 l/sec

Q or.max = 61,20 mc/h = 17,00 l/sec

Q or.min = 6,39 mc/h = 1, 77 l/sec
Incarcarea apelor uzate influente

Apele uzate urbane influente în staţia de epurare a oraşului Vlăhița se compune din ape uzate menajere şi ape uzate industriale. Încărcările apelor uzate influente in staţie de epurare conform analizelor furnizate de operatorul staţiei de epurare sunt următoarele:

pH 6,5-8,5

suspensii max . 300 mg/l

CBO5 max . 100 mg/l

CCO Cr 250 mg/l

azot amoniacal 10 mg/l

fosfor total 2,0 mgl

detergenţi sintetic biodegradabili 5,0 mg/l
Parametrii de evacuare stabiliţi prin NTPA 001 /2005 si NTPA 0011

După epurare apele uzate sunt evacuate în pârâul Homorodul Mic parametrii de emisie trebuie sa se încadreze în valorile maxime stabilitate prin NTPA 001/2005 si NTPA 011 care impune următoarele incarcari maxime

pH 6,5-8,5 Conform Aviz Ga 274 /2012

suspensii max . 60 mg/l 120 mg/l

CBO5 max . 25 mg/l 150 mg/l

CCO Cr 125 mg/l 250 mg/l

substanţe extractibile în eter de petrol 20 mg/l 20 mg/l

azot amoniacal 3,0 mg/l 30 mg/l ( azot total )

fosfor total 2,0 mg/l

detergenţi sintetic biodegradabili 1,0 mg/l

clor rezidual liber 0,2 mg/l

temperatura max. 40 C


Grade de epurare necesar

pt. suspensii : ds= Cuz-Cuz (adm)/Cuz x 100 = (300-60/300)x100 = 80,00 %

pt. CBO5 : dx= Xuz-Xuzadm/Xuz x 100 = (100-25/100)x100 = 75,00 %

pt CCO cr : dy= yuz-yuz adm /yuz x 100 = ( 250-125 /100 ) = 50,00 %


Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001/2005 si NTPA 0011/2005 este necesara realizarea in cadrul procesului de epurare a următoarelor grade de epurare:

80 % pentru materii in suspensie.

75 % pentru consumul biochimic de oxigen

50 % pentru consumul chimic de oxigen ( CCO cr )

70 % pentru azot amoniacal

60 % pentru fosfor total

Pentru atinge asemenea performante este necesar epurare mecano-biologica cu denitrificare apelor uzate , însa prezenta instalație nu o poate realiza.
Gradul de epurare realizat

Din tabel anexa A , care prezintă concentrații medii anuale a parametrilor influente si efluente in staţie de epurare pentru anul 2011, rezulta următoarele randamente de reducere a noxelor in staţia de epurare :

CBO5 – cca. 21 %

CCO Cr – cca. 19 %

mat susp.- nu sunt date

PH – se încadrează in valori legaleDebit anual orar 16,51 l/s.
   1. DESCRIEREA SI REZULTATELE INVESTIGAŢIILORANALIZE DE APA DE SUPRAFAŢA ŞI SUBTERANE EXECUTATE

Ape uzate tehnologice evacuate de la statia de epurare oras Vlăhița


 • Debitul apelor uzate epurate –evacuate ( iunie 2012 ) Tab 2/1

Ziua

Debit zilnic l/s

pH

CBO5

Observatii

1

11

7,22

11

7,133

10,6

7,24

12

7,1

41,2
5

11

7,36

10

7,27

12

7,28

11

7.29

13

7,210

14

7,111

12

7,3

47,6
12

11

7.213

10

7.114

12

7,315

14

7,216

11

7,217

12

7,118

10

7,2

49,8
19

12

7,320

14

7,321

13

7,122

11

7,223

13

7,324

11,5

7,325

10,5

7,126

12

7,2527

10,2

7,228

11

7,328

10,2

7,230

12

7,2Media lunara

11,45

Volum lunar 30.672

7,19

46,20Diagrama , variatia debitului zilnic ape uzate epurate, evacuate
Monitorizarea functionarii statiei de epurare din orasul Vlăhița anul 2011

Tab 2/2


Perioada

Luna

CCOCr

mg/l

CBO5

mg/l

P tot

mg/l

Cl-

mg/l

Susp

mg/l

pH

NH4+

Obs

Admis NTPA001


125


25


2,0


500


60


6,5-8,5


2,0-3,0

-

Admis Conf GA


200


50
100


6,5-8,5
-

10.01.2011

118

254

7,2

13,32
01.02.2011

127

40
31,86

76

6.8

25,32
02.03.2011

130

73
33,63

94

7,2

32,26
18.04.2011

59

144

7,2

11,53
23.05.2011

233

68

3,01
103

6,4

31,7
06.06.2011

270

85

2,18

28,67

124

7,0

26,68
13.07.2011

373

170

2,93

42,48

251

6,8

36,05
26.07.2011

380

170

0,15

35,40

73

7,4

26,11
01.08.2011

371

52

1,66

24,78

33

7,2

23,50
23.08.2011

124

50

2,15

37,87

85

6,8

43,56
14.09.2011

114

75

1,76

30,79

118

7,0

21,03
20.09.2011

87

46

1,77

29,02

78

6,8

18,95
04.10.2011

93

68

1,56

35,40

156

7,5

26,82
18.10.2011

151

67
33,63

175

7,009.11.2011

106

40

1,75

28,32

73

7,0

22,42
21.11.2011

29

4,73
29,02

5

7,2

23,92
13.12.2011

145

38,77

2,64

40,8

48

7,4

22
20.12.2011

120

56,48
28,32
7,2

32,62
Nota * -Cifrele marcate cu rosu: depasiri
VARIATIA CONCENTRATIILOR POLUANTILOR IN APE UZATE EVACUATE IN ANUL 2011

Concentratia CBO5 in ape uzate evacuate din statia de epurare (mg/l )


Concentratia CCOcr in ape uzate evacuate in mg/lConcentratia suspensiilor in ape uzate evacuate mg/l

Concentratia azotului amoniacal in ape uzate evacuate mg/l

Concentratia fosforului in ape uzate evacuate mg/l


Probele de apă uzată colectate din canalizarea menajeră internă, la punctul de evacuare în receptorul natural , pune în evidenţă următoarele poluanti (conform buletinele de analiza anexate)

PARAMETRII APELOR UZATE EVACUATE IN APE DE SUPRAFATA

In tabelul alăturat este prezentat, evoluţia principalilor indicatori de impurificate a apelor uzate evacuate din unitate, în baza automonitoringului,si determinări ulterioare solicitate de elaboratorul Bilanţului, determinările fiind realizate de laboratorul S.C. GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc si SGA Miercurea Ciuc.Din tabelul de mai sus se observă că:

 • în ceea ce priveşte pH –ul apelor se constata încadrarea in valorile admise

 • la parametrul CCO cr si CBO5 sunt depasiri fata de valorile admise atat in ce a ce priveste valorile maxime prevazute atat fata de NTPA 001/2005 cat s Autorizatia GA inspecial in perioada verii ;

 • La parametrul suspensii sunt depasiri fata de valorile admise atat in ce a ce priveste valorile maxime prevazute atat fata de NTPA 001/2005 cat s Autorizatia GA inspecial in perioada calda ;

 • La paramterul azot amoniacal se constata depasiri substantiala atat fata de valorile NTPA 001/2005 si Autorizatie GA datarita faptului ca procesul biologic de epurare are randamente foarte scazute procesul de denitrificare practic nu exista ;

 • La parametrul substanţe extractibile se încadrează în valorile maxime admise.

Determinările recente realizate arata ca concentraţiile principalilor parametrii a poluantilor în apele uzate evacuate din statia de epurare depăşesc valorile maxime admise in ape de suprafata in conformitate cu prevederile NTPA 001/2005 şi cele prevăzute în Autorizatie GA nr 274/20012 ,emis de ABA Olt

Unitatea are obligaţia: să respecte parametrii de emisie a apelor uzate evacuate în apele de suprafata , să se încadreze în valorile maxime stabilitate prin Autorizatia GA emis de ABA Olt
CONCLUZII
Rezultatele analizelor prezentate in tabelele si graficele de mai sus arata depasirea valorii concentratiilor maxime admise atat fata de valorile NTPA 001/2005 cat si fata de Autorizatia de gospodarire a apelor in cazul CCOcr, CBO5, suspensii, azot amoniacal , deci trebuie urgentat realizarea cat mai urgenta a modernizarii statiei de epurare.

In problema calitatii apelor de suprafaţa receptoare apelor uzate emise de la statia de epurare se poate arata :

Conform datelor furnizate de Direcţia Apelor, evaluarea calitatii râurilor si pâraielor, bazat pe valorile caracteristice medii ale măsurătorilor din anul 2011.Dintre afluenţii Oltului, pe pârâul Homorodul Mic in aval de orașul Vlăhița, calitatea apei sa incadrat in limitele clasei II atât la grupa indicatori Regimul oxigenului cat si la grupa Nutetrienti

Încadrarea secţiunilor de supraveghere in categorii de calitate( in baza de măsurători ) • Cursul de apa Secţiunea Ordinul Categoria de calit dpv fizico chimic

 • Homorodul Mic Aval Vlăhița II Ro I, GM I TS D

 • Vârghiș Amonte Vlăhița II RO I GM I TS -

*RO – regim de oxigenare ,GM – grad de mineralizare ,TS – toxice si speciale ,TI – toți indicatorii

Este de mentionat faptul ca in cazul anotimpului secetos cand debitul paraului este redus , ca si in vara anului 2012 , poluarea apelor paraului poate fi semnificativa  1. Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə