Caiet de sarcini

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.87 Mb.
səhifə11/22
tarix17.08.2018
ölçüsü0.87 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

BILANŢUL DE MATERIALE


Cantitatea materialului reţinut conform gradelor epurare necesar

Debite de canalizare, încărcări in poluanţi si condiţii de descărcare in emisar. Alte date sunt in GA

Q uz zi max = 734,4 mc/zi = 8,50 l/s

Q uz orar max = 61,20 mc/h = 17,0 l/s

Incarcarile in poluanti luate in considerare:

suspensii 300 mg/l

CBO5 100 mg/l

Gradul de epurare necesar :

suspensii 80,0%

CBO5 75,0%

Cantitatea de s.u. ce intra in staţia de epurare:

suspensii 190,80 kg/zi

CBO5 63,86 kg/zi

Cantitatea de s.u. retinute in:

grătar: suspensii e= 10-15 %

bazin aerare-decantare: trebuie asigurat randamente mari pt asigurarea respectării parametrilor de emisie.

Cantitatea s.u influenta in Homorodul Mic - max admis prin NTPA 001/2002

suspensii 38,31 kg/zi concentraţie de < 60 mg/l admis

CBO5 15,96 kg/zi concentraţie de < 25 mg/l admis

    1. MATERII PRIME SI MATERIALE FOLOSITE


piese metalice pt reparaţii cca. 1 to/an

oxigen , carbid pt sudări

ulei si vaseline de ungere cca .200 kg/an

chimicale pt laborator de analizeMijloace de transport.

Unitatea dispune de următoarele mijloace de transport:

1 buc vidanjor.

    1. UTILITATI


Alimentarea cu apa:

Apa potabila pt consumul igienico sanitar si dușuri , se asigura din reţeaua orășenesc printr-o conducta de 1”

Consumul maxim de apa potabila este de Q zi med = 0,360 mc/zi

Apa potabila se foloseşte pentru: • consum igienico- sanitar

 • consum tehnologic spalari –igenizari.

 • scopuri P.S.I.

Necesarul de apa - determinat conform STAS 1343/0- 89,STAS 1343/1-91 si STAS 1478-90, conform breviarului de calcul .

N2zi med= 0,360 mc/zi = 0,004 l/s

N2zi max= 0,424 mc/zi = 0,005 l/s

N2 or max= 0,035 mc/h = 0,009 l/s

Consumul efectiv anual de apa potabila : 135 mc/an = 110 mc/luna

Evacuarea apelor uzate menajere: in stație de epurare

Emisarul apelor meteorice: pârâul Homorodul Mic.

  1. MATERIALE DE CONSTRUCŢII


Materiale de construcţii utilizate la realizarea construcţiilor existente: cărămizi, lemne, ţigle, mortare şi betoane de ciment, metale, plăci ondulate din azbociment.

Plăcile ondulate de azbociment sunt utilizate ca acoperişuri la construcţii după cum urmează: o parte din construcţiile existente pe amplasamentul studiat ( Statie tratare, acoperind o suprafaţă de 230 mp. constituind o sursă de poluare a aerului cu pulberi fine de azbest.

Fibrele de azbest având caracteristicile: lungimea fibrei Lf < 5 m şi diametrul fibrei Df < 3m, fac parte din categoria substanţelor cancerigene conform prevederilor anexei nr.1 al Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993.

  1. STOCAREA DE MATERIALELOR – DEPOZITE DE MATERII PRIME, REZERVOARE SUBTERANE

Materiile prime nu este cazul.

Materiale auxiliare: la statia de tratare, varul , clorul.

   1. REZERVOARE SUBTERANE AFLATE ÎN ZONĂ


Nu sunt.

CARBURANŢI

Nu este cazul.COMBUSTIBILUL

Combustibilul este lemnul de foc.

Nu sunt centrale termice de capacitare mare.

  1. EMISII IN ATMOSFERĂ, EMISII DE PROCESE TEHNOLOGICE, ALTE EMISII IN ATMOSFERĂ

   1. LA OBIECTUL ALIMENTARE CU APA


Poluanți evacuați in aer.

Sursele de emisie a poluanţilor în atmosferă în urma activităţii desfăşurate sunt:

emisii dirijate de la sistemul de încălzire – punct termic termica

emisii de clor gazos in cazuri nefuncționării corecte a staţiei de clorinare , sau accidente tehnice

Evaluarea emisiilor de substanţe poluante la sursele fixe enumerate mai sus s-a realizat:

pe baza factorilor specifici de emisie recomandaţi de documentaţia A.P. 42 – Factori de emisie  elaborat de EPA;

prin calculul estimativ al debitelor masice (pe baza factorilor de emisie) şi al concentraţiilor de poluanţi ( pe baza debitelor masice calculaţi şi al debitului de efluent evacuat la sursă);

prin raportarea valorilor concentraţiilor calculate la limită stabilită prin reglementările de mediu în vigoare: Ordin nr. 462/1993 al MAPPM şi Ordin nr. 756/1997 al MAPPM.cat si Legea nr 104/2011 privind protectia atmosferei, STAS 12574/1987.Emisii de la sistemul de încălzire.

Încăperile din compartiment administrativ sunt încălzite cu energie termic furnizat de cazan de incalzire, folosind combustibil, lemne de foc.

Surse si poluanţi pentru aer: gazele de ardere rezultate de la cazan, funcţionând cu lemne de foc. Consumul de lemne de foc in timpul friguros fiind de maxim; 30 kg/h.

Parametrii arderii:

Tabel nr 8

Specificaţie U/M Valori Observaţii .

Cantitatea de combstibil folosit 1 kg 30

- volumul total de gaze arse mcN 225 in regim maxim

- volumul gazelor arse la virf de cos mc 321 in regim maxim

- debitul volumetric gaze arse mc/s 0,10

- viteza gazelor la ieşire din cos m/s 1,80

- inaltimea coşului de dispersie m 0,5

- diametru la vârf de cos (De ) m 0,35

Emisii de poluanţi de la cazanul de incalzire:

Tabel nr 9

Poluant g/h g/s mg/Nmc Ord 462/93 Observaţii.

1 2 3 4 5

- pulberi 63 0,017 274 100

- oxizi de sulf 0,99 0,0003 4,84 2000

- oxizi de azot 22,5 0,006 98,4 500

- oxid de carbon 204 0,056 888 250

Din tabelele de mai sus se constata ca valorile emisiilor de pulberi in suspensie si CO, calculate conform metodologiei AP-42 va prezenta o depăşire uşoara fata de valorile maxime conform Ordin 462/1993.In cazul depășirii emisiilor fata de cele stabilite prin Ordinul sus menţionat se recalculează inaltimea coşului de dispersie, daca valoarea raportului Q/S > 5, in care;

Q debitul maxim al poluantului emis in g/h,

S parametru ce reprezintă valoarea limita pe scurta durata a emisiilor de poluanţi in atmosfera in µg/mc si valorile pentru diferiţi poluanţi sunt stabilite de ordinul sus amintit.

Valorile raportului Q/s:

pulberi 63 /500 = 0,126

oxizi de azot 22,5 /300 = 0,034

oxid de carbon 204/6000 = 0,18

Deoarece valoarea raportului Q/s este mai mic decât 5, nu este necesar calcule de verificare a înălţimii coşului de dispersie. si corespunde , in conformitate cu Ordinul MAPPM nr. 462/1993. )


Valorile imisiilor de noxe de la cazanul de încălzire ( Conf. anexa 1 ) Tabel nr. 10

Denumire poluant Concentr. Distanta st. atm. V vint Observaţii

(micrg/mc) (m) (m/s)

Sezon rece ( maxim)

- pulberi 11,90 85 S. 2,1

- oxizi de azot 4,30 85 S 2,1

- oxid de carbon 39,00 85 S 2,1

Calculul concentraţiilor de poluanţi pentru perioada de mediere de 60 min calculat pentru varianta sezon rece in condiţii meteorologice diferite (stabilitatea atmosferei de la foarte instabil la foarte stabil, respectiv viteza vântului) pentru care sa calculat concentraţiile noxelor la distante de la 35 m la 335 m pe direcţia vântului, pun in evidenta următoarele valori maxime, in cazul sistemelor de ardere ( anexa )

In condiţii de sezon rece:

C part. in susp. = 11,90 µg/mc

C oxizi de azot = 4,36 µg/mc

C oxid de carbon = 39,00 µg/mc

Concentraţia maxima a poluanţilor se atinge la o distanta de 60 m de sursa intr-o atmosfera stabila la viteza vântului de 2,1 m/s.

Ținând cont de faptul ca debitul masic al poluanţilor emişi de instalaţiile de ardere este redus ,concentraţiile noxelor mult mai mici decât valorile maxime admise prin Ordinul 462/93 instalaţia nu constituie un factor de poluare in zona. Din cele de mai sus rezulta ca valoarea concentraţiei la nivel de imisie ( timp de mediere 30 min ) in cazul poluanţilor studiate sunt mult sub valorile admise prin STAS 12.574/87, in cazul cel mai defavorabil rezulta ca obiectivul nu reprezintă o sursa de poluare pt atmosfera in zona.

Valorile CMA, la nivel de imisie, obţinute sunt cu mult sub cele stabilite de STAS 12574/1987, iar Imisiile pentru poluanţi SOx , CO si Hidrocarburi nu sa calculat deoarece valorile lor sunt neglijabile.

Emisii de poluanţi de la utilajele din dotare


Emisiile gazelor de eşapament

Nu este cazul


Emisii de poluanţi din procesul de dezinfectare – clorinare


In procesul de dezinfectarea apei se utilizează clorul. Clorul este un produs chimic deosebit de periculos si toxic. La transportul, depozitare si utilizarea trebuiesc respectate nomele specifice referitoare la acest produs.

Emisiile de clor datorita avariilor sau accidentelor de utilaje poate avea consecinţe deosebit de grave.Valoare limita de expunere profesionala pentru agenţi chimici CMA la locul de munca , conf. Tabel nr.31din Norme Generale de Protecţie a muncii pt clorul gazos:

Valoare limita pt termen scurt ( 15 min ) este de 1 mg/mcEmisii de noxe in aer - Conform Ordin 462/1993 , cap 6.1 pt clor:

Valoarea limita de emisie 5 mg/mc , la un debit masic de < 50 g/hConcentraţia la nivel de imisii, pt timp de mediere 30 min este de 0,1 mg/mc conform STAS 12574/1987 -   1. Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə