Caiet de sarcini

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.87 Mb.
səhifə9/22
tarix17.08.2018
ölçüsü0.87 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

TRATAREA APELOR UZATE - STATIA DE EPURARE ORASENEASCA


Staţia de epurare este de tip mecano - biologic şi are capacitatea proiectată de 16 l/s, care însă nu este de ajuns în momentul de faţă, mai ales când partea nordică a oraşului va fi racordată la acest sistem. Este dotată cu debitmetru Parshall, - 1 bazin de aerare,- 2 aeratoare şi pompe de nămol.

Nămolul depus de la decantoare este scos prin sifonare prin 4 conducte in 4 cămine si din acestea prin gravitaţie este introdus intr-un bazin de depozitare.

Din depozit nămolul este pompat cu o pompa tip ECV 80 la halda de zgura a uzinei SC Metalurgica SA, sau vidanjarea periodica sau transportarea acestora pe fânețe.

Evacuarea apelor uzate se realizează în pârâul Homorodul Mic.

Nr. personal angajat : 4 persoane

Regim de lucru 24 ore/zi , 5 zile/saptamana, 365 zile/an

Investiţia a fost executata in anul 1972, dupa tehnologia de la ceea vreme , din echiparea staţiei lipsind unele componente esenţiale pt o funcţionare eficienta , iar la stabilirea parametrilor de evacuare sau luat in calcul diluţia dupa evacuare in Homorodul Mic ( conform D.C.S. 414/1979 ) fiind stabilite valori relativ ridicate , ori prin apariţia NTPA 001/1997 respectiv NTPA 001/2002,cat si NTPA011, legislația impune noi masuri de imbunatatirea a parametrilor de evacuare.

Totodată este necesar de arătat ca obiectivul o are o capacitate mult mai mica decât ceea ce este necesar localității in prezent, ținând cont ca o mare parte a localității nu este canalizata , totodată nu este rezolvata nici problema nămolului stabilizat.

Staţia de epurare lucrează la un randament scăzut, in (comparând analizele realizate, fata de valorile NTPA 001/2005) aceste valori se situează în jurul valorii de 20-40 %, totodată nu este rezolvat în cadrul staţiei deznisiparea, degresarea, decantarea prealabilă apelor uzate influente, şi dezinfectarea apelor epurate efluente, totodată prezintă o problemă şi evacuarea şi depozitarea nămolului stabilizat.Apele uzate efluente din stația de epurare au un conținut ridicat de Azot amoniacal, CBO5, CCO cr fata de valorile admise prin Normativul sus amintit , dar in autorizația de Gospodărire a apelor nr 274/31.01.2012 ținând cont de condițiile concrete din zona orasului Vlăhița sunt admise valori mai largi in aceasta perioada de realizare a dezvoltării stației de epurare.

    1. DESCRIEREA PROCESELOR TEHNOLOGICE


Procesul de epurare

Staţia de epurare reprezintă un ansamblu de construcții instalatii si echipamente , pentru realizarea epurării apelor uzate , astfel incat sa respecte condiţiile cerute de NTPA 001/2005, de evacuare a apelor uzate in emisari , sau NTPA 002/2005 ,de evacuare in reţele publice de canalizare.

Epurarea apelor uzate menajere se realizează printr-o serie de procese fizice, biologice, etc care se desfasoara conform unei tehnologii, in funcţie de caracteristicile apelor uzate (concentraţie, substanţe nocive, natura lor, debite ape uzate, etc.) si a gradului de epurare necesar. Prin aceste procese, se urmărește îndepărtarea substanţelor in suspensie ,a celor coloidale din soluţie , de natura organica si anorganica, a substanţelor nocive, a bacteriilor patogene – in scopul protejării sanatatii oamenilor si mediului ambiant.

Procedeul de epurare este mecano-biologica – foloseşte activarea unor microorganisme , care oxidează sau mineralizează substanţele organice aflate in apa uzata. Aceasta epurare este precedata de epurare mecanica, al cărei scop este îndepărtarea impurităților grosiere. Tehnologia de epurare biologica, foloseşte fenomenul de biomasa in suspensie ( bazine cu nămol activat ) .Din punct d vedere al eficientei de epurare , aceasta este o aerare prelungita, cu stabilizarea nămolului ( denumit impropriu, oxidare totala ).Schema tehnologica de epurare

Schema de epurare folosita urmărește in mod special reţinerea materiilor in suspensie, a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor biodegradabile exprimate prin CBO5.Obiectele tehnologice sunt comasate in trei grupuri

linia apei

linia nămolului

construcții si instalatii auxiliareFluxul tehnologic pe linia apei consta din:

grătar rar

debitmetru Parshal

camera de distribuţie

bazin de aerare cuplat cu decantor secundar

canale si conducte de legăturaFluxul tehnologic pe linia nămolului

concentrator de nămol

pompe de evacuare nămol

pompare finala a nămolului

conducte tehnologice de legătura

Faze tehnologice de lucru:

Prin epurarea mecanica are loc îndepărtarea in principal a materiilor in suspensie si a substanţelor separabile gravitaţional, realizat cu ajutorul grătarului de reținere. Materiile solide colectate se colectează in pube închise si se transporta pe platforma de deseuri menajere.

In bazinul de aerare, oxigenul necesar menţinerii condiţiilor vitale ale bacteriilor din cadrul sistemului cu nămol activ este asigurat de instalaţia de aerare generat de sistemul de aerare cu turbine 2 x22 KW / se menționează eficienta slaba a acestetui sistem de aerare ) . Apa menajera –nămolul activ din spaţiul bazinului de aerare ajunge prin sistemul de distribuţie central in decantorul secundar , in care sunt reținute particulele foarte fine ce a ce duce la reducerea particulelor in suspensie , In spaţiul de aerare se introduce oxigenul necesar desfasurarii proceselor biochimice pe o durata de 2-3 ore , in timp care se realizează omogenizarea apei uzate, aerului cat si a nămolului activat, - proces in care are loc reducerea substanţelor organice biodegradabile si a amoniacului. Nămolul in exces stabilizat aerob se depozitează in concentratorul de nămol unde se compacta gravitaţional

Nămolul depus de la decantoare este scos prin sifonare prin 4 conducte in 4 cămine si din acestea prin gravitaţie este introdus intr-un bazin de depozitare.

Din depozit nămolul este pompat cu o pompa tip ECV 80 la halda de zgura a zonei SC Metalurgica SA ( inițial ) , sau vidanjat periodic

Evacuarea apelor uzate se realizează în pârâul Homorodul Mic.Componente constructive

Treapta mecanica:

Grătare rare

debitmetru Parshall;

Treapta biologica:

bazine de aerare cuplat cu decantor secundar;

Concentrator de nămol;

Sistem de aerare cu turbine ( 2 x22 KW );

Staţie pompare pentru nămol stabilizat;

Conducte si canale de incinta.

Anexe

Laborator chimic – pt analize;Vestiar , grup sanitar;

Atelier mecanic ,electric.


Ape uzate tratabile cu ajutorul staţiei de epurare sunt:

ape uzate fecaloid, menajere

Apele uzate menajere, provenite din apele folosite la spălat si la alte activitati din gospodarii, care conţin in general spume, grăsimi ,particule minerale fine si unele particule organice si care sunt colectate prin obiecte sanitare obişnuite (chiuvete, spălătoare, sifoane de pardoseala etc.)

Debite caracteristice influente.Debite caracteristice a apelor uzate colectate ce urmează a fi epurate reale

Q zi med = 638,6 mc/zi = 7,39 l/sec

Q zi max =734,4 mc/zi = 8,50 l/sec

Q or.max = 61,20 mc/h = 17,00 l/sec

Q or.min = 6,39 mc/h = 1, 77 l/sec

Tabel nr. 7Specificaţie

Q zi med

Q zi max

Q or.max

Q or.min
mc/zi

l/sec

mc/zi

l/sec

mc/h

l/sec

mc/h

l/sec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Oraş Vlahita

638,6

7,39

734,4

8,50

61,20

17,00

6,39

1,77

TOTAL

638,6

7,39

734,4

8,50

61,20

17,00

6,39

1,77

Incarcarea apelor uzate influente

Apele uzate urbane influente în staţia de epurare a oraşului Vlăhița se compune din ape uzate menajere şi ape uzate industriale.

Încărcările apelor uzate influente in staţie de epurare conform analizelor furnizate de operatorul staţiei de epurare sunt următoarele:

pH 6,5-8,5

suspensii max . 300 mg/l

CBO5 max . 100 mg/l

CCO Cr 250 mg/l

azot amoniacal 10 mg/l

fosfor total 2,0 mgl

detergenţi sintetic biodegradabili 5,0 mg/l
Parametrii de evacuare stabiliţi prin NTPA 001 /2005 si NTPA 0011

După epurare apele uzate sunt evacuate în pârâul Homorodul Mic parametrii de emisie trebuie sa se încadreze în valorile maxime stabilitate prin NTPA 001/2005 si NTPA 011 care impune următoarele incarcari maxime

pH 6,5-8,5 Aviz Ga 274 /2012

suspensii max . 60 mg/l 120 mg/l

CBO5 max . 25 mg/l 150 mg/l

CCO Cr 125 mg/l 250 mg/l

substanţe extractibile în eter de petrol 20 mg/l 20 mg/l

azot amoniacal 3,0 mg/l 30 mg/l ( azot total )

fosfor total 2,0 mg/l

detergenţi sintetic biodegradabili 1,0 mg/l

clor rezidual liber 0,2 mg/l

temperatura max. 40 CGrade de epurare necesar

pt. suspensii : ds= Cuz-Cuz (adm)/Cuz x 100 = (300-60/300)x100 = 80,00 %

pt. CBO5 : dx= Xuz-Xuzadm/Xuz x 100 = (100-25/100)x100 = 75,00 %

pt CCO cr : dy= yuz-yuz adm /yuz x 100 = ( 250-125 /100 ) = 50,00 %

Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001/2005 si NTPA 0011/2005 este necesara realizarea in cadrul procesului de epurare a următoarelor grade de epurare:

80 % pentru materii in suspensie.

75 % pentru consumul biochimic de oxigen

50 % pentru consumul chimic de oxigen ( CCO cr )

70 % pentru azot amoniacal

60 % pentru fosfor total

Pentru atinge asemenea performante este necesar epurare mecano-biologica cu denitrificare apelor uzate , însa prezenta instalație nu o poate realiza.

Gradul de epurare realizat

Din tabel anexa A , care prezintă concentrații medii anuale a parametrilor influente si efluente in staţie de epurare pentru anul 2011, rezulta următoarele randamente de reducere a noxelor in staţia de epurare : • d CBO5 – cca. 21 %

 • d CCO Cr – cca. 19 %

 • d susp.- nu sunt date

 • PH – se încadrează in valori legale

 • Debit anual orar 16,51 l/s.

Disfuncționalități existente la staţia de epurare

Lipsa unor obiecte componente sau operaţii de baza in vederea funcţionarii normale a staţiei pentru obţinerea unor randamente corespunzătoare ca: • grătar fin sau decantorul primar;

 • deznisipator;

 • faza de denitrificare

 • separator de grăsimi;

 • instalaţie de dezinfectare pentru ape uzate epurate;

 • gospodăria de nămol.

Capacitate redusa a staţiei de epurare , chiar pt faza actuala – neluând in calcul perspectiva de fi legat la canalizare si partea nordica localității.

Totodată trebuie arat ca:

Nămolul evacuat pe halda de steril al SC Metalurgica SA – prevăzut iniţial in proiect duce la poluarea solului si a subsolului.

In prezent nămolul nu este evacuat din cauza defectării sistemului de si transportat si este necesar vidanjarea acestuia. Este necesar ca aceasta faza, operaţie sa fie executat conform reglementarilor legale.

Încărcările mari ale parametrilor de evacuare in unele perioade, datorita neevacuării periodice a concentratorului de nămol din staţia de pompare.

Principalii parametrii de evacuare a apelor uzate sunt monitorizaţi prin analize continue, asigurate in laboratorul chimic al staţiei de epurare , si ocazional realizate Goscom Miercurea Ciuc . Sunt anexate buletine de analize ape uzate efectuate la SC Goscom SA apelor uzate influente si efluente in stație de epurare.    1. Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə