Caiet de sarciniYüklə 0.87 Mb.
səhifə13/22
tarix17.08.2018
ölçüsü0.87 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

ALIMENTARE CU APĂ EFLUENTI TEHNOLOGICI ŞI MENAJERI, SISTEMUL DE CANALIZARE A APELOR UZATE

  1. PROTECTIA CALITATII APELOR

    1. Captarea si tratarea apelor uzate


Sistemul de alimentare cu apa descris mai sus.

Protecţia calitatii apelor.

Surse de ape uzate.

Apele uzate provin de la:

Instalaţiile sanitare, din consum igienico sanitar, din spalari si igienizări a încăperilor.

Instalatii tehnologice de spălarea filtrelor de nisipApele uzate menajere:

Cantitatea apelor uzate menajere pe baza breviarului de calcul anexat:

Qs zi med = 0,640 mc/zi =0,012 l/s

Qs zi max = 1,30 mc/zi =0,015 l/s

Qs or max = 0,18 mc/zi =0,050 l/s

Apele uzate sunt epurate in fosa septica tricompartimentala cu dimensiuni de

4,80 x 2,40 x 2,55 = 29,37 mc

Dupa epurare apele uzate sunt evacuate in pariul Varghis.

Nămolul depus in fosa septica se evacuează periodic, din primele camere, prin vidanjare, si se poate folosii ca fertilizant al solului pe terenurile inpadurite.

Apele uzate tehnologice

Apele uzate tehnologice rezultate din procesul de spălarea filtrelor de nisip – operaţie ce se executa zilnic, si depinde de calitatea apei captate, debitele fiind mai mari in anotimpul ploios, când conţinutul de suspensii in apa bruta este mai mare- implicit necesita spălări mai intense.

Debitul apelor uzate evacuate

Qs zi med = 120,0 mc/zi = 1,28 l/s

Apele uzate –de spălare sunt evacuate in pârâul Vârghis.

Concentraţia maxima a poluanţilor din apele evacuate in ape de suprafaţa conf NTPA001/2002

suspensii 60 mg/mc

CBO5 25 mg/mc

pH 6,5-8,5
Apele pluviale de pe construcții si terenurile din incinta sunt evacuate prin colectoare interioare in santul marginal unitatii in pârâul Vârghiș

Debitele apelor pluviale sunt:

Qv = 9 l/s, Qc = 7 l/s.

        1. Canalizarea si stația de epurare


Protecţia calitatii apelor.

Sursele de ape uzate si compuşii acestor ape .

Sursele de poluant evacuat in ape de suprafaţa reprezintă apele uzate epurate evacuat din staţia de epurare studiata.

Debilele apelor uzate evacuate , conform tabelului nr I/1 cat si din graficele anexei 1/1 – rezulta ca debitul apelor care este evacuat in pârâul Homorodul Mic este cuprins intre 14,5- 17 l/sc

Debite caracteristice fiind:

Tabel nr 17

Specificatie

Q zi max

Q zi med

Q or.max

Q or.min
mc/zi

l/sec

mc/zi

l/sec

mc/h

l/sec

mc/h

l/sec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Oras Vlahita

734,4

8,50

638,6

7,39

61,20

17,00

6,39

1,77

TOTAL

734,4

8,50

638,6

7,39

61,20

17,00

6,39

1,77

Incarcarea apelor uzate evacuate trebuie sa se încadreze in valorile admise prin legea 188/2002, cu complectările ulterioare, respectiv normativ NTPA 001 si NTPA011 care impune realizarea gradelor de epurare prezentat in capitolul II, astfel ca sa fie asigurat respectarea încadrării in următoarele valori maxime la evacuarea apelor uzate din staţia de epurare:

pH 6,5-8,5

suspensii max. 60 mg/l

CBO5 max. 25 mg/l

CCO Cr 125 mg/l

substanţe extractibile în eter de petrol 20 mg/l

azot amoniacal 3,0 mg/l

fosfor total 2,0 mg/l

detergenţi sintetic biodegradabili 1,0 mg/l

clor rezidual liber 0,2 mg/l

temperatura max. 40 C

Valorile medii ale principalilor parametrii ai apelor uzate, influente si efluente din staţia de epurare pe luni din cursul anului 2011 (debit, CBO5, CCOcr suspensii, Azot amoniacal) furnizat de beneficiar sunt prezentate in tabelul anexat si graficul anexat.

Totodată sunt anexate buletinele de analiza privind principalii parametrii intrare- esire cu valori momentane a parametrilor determinate executat, la solicitarea beneficiarului de catre SC Goscom SA Miercurea.

Din buletinele analiza rezulta ca staţia de epurare lucrează cu randamente sub cele prevăzute prin normativele mai sus amintite, datorita tehnologiei aplicate învechite, a uzurii instalaţiilor, cat si nefuncționarea unor parți a instalaţiilor.

Pentru a atinge performantele prescrise in normativele specificate impuse, este necesar procedeul de epurare biologica cu faza de denitrificare a apelor uzate.

Este de menţionat faptul ca staţia de epurare nu a fost dotat cu instalatii de tratare a nămolului rezultat , fiind prevăzut cu sistemul de pompare pe halda de zgura a SC Metalurgica SA , care in unele perioade nu funcționează.In concluzie este necesar modernizarea staţiei de epurare – prin retehnologizare reutilare ,pt a obţine randamentele prescrise, respectarea parametrilor de evacuare cat si mărirea capacitații staţiei ținând cont ca o mare parte a localității inca nu beneficiază de sistem de canalizare , apele uzate ajungând pe marginea drumurilor poluând solul si subsolul.

Stațiile si instalaţiile de epurare, preepurare a apelor uzate, randamente de reținere a poluanţilor, locul de evacuare.

Descriere detailata a fost prezentata la capitolul II.Poluanți evacuați in mediu ( in mg/l si kg/zi )

Luind ca baza parametrii de evacuare prescrişi, cantitatea poluanţilor emişi cu apele uzate epurate in paraul Homorodul Mic, la debitul de:Debitele caracteristice a apelor uzate evacuate:

Q uz zi med = 638,6 mc/zi = 7,39 l/s

Q uz orar max = 61,20 mc/h = 17,0

Cantitatea poluanţilor emişi ( la parametrii prescrişi )

Tabel nr 18

Nr crt

Indicator

Intrat

Reţinut

Esit

Observatiimg/l

Kg/zi

mg/l

Kg/zi

mg/l

Kg/zi
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Mat in suspensie

300

191,4

240

131,4

60

38,31
2

CBO5

100

63,8

75

47,83

25

15,96
3

Total
255,2
179,23
54,27
Aceste cantitati – emişi si reținuți, variază in funcţie de funcționarea concreta a staţiei , cat si de concentraţiile influente.

Accidente posibile la stația de epurare orășeneasca:

Poluarea solului sau apelor de suprafata prin ape uzate menajere evacuate fara treapta biologica de epurare (realizat numai prin treapta mecanica).

Neevacuarea la timp si netransportarea apelor uzate din bazinul vidanjabil, la staţia de epurare orășeneasca.

Necurățirea şanţurilor de evacuare a apelor pluviale de pe platforma.

Neurmărirea funcţionarii instalaţiilor tehnologice de epurare a apelor uzate.

Pentru evitarea unor astfel de incidente unitatea are obligaţia de a reface instalatia de colectare si evacuare ape uzate conform planului programului de conformare propus si va numii persoane competente pentru urmărirea exploatării corespunzătoare a instalaţiilor apă canalizare, pe baza unui program şi sarcini concrete in care intră şi obligaţii de executarea analizelor prin laboratoare de specialitate a parametrilor de evacuare a diferitelor tipuri de ape uzate, cât şi funcţionarea eficientă a acestor instalaţii.

La instalatia de tratare ape potabile: este deosebit de important urmărirea transportului, depozitarea, utilizarea clorului in procesul de dezinfectare a apei potabile.

Înscriere in prevederile autorizaţiei de gospodărire a apelor

Autorizaţia de gospodărire a apelor: Nr 274/31.01.2012 emis de Administrația Naționala Apele Romane, Administrația Bazinala de apa Olt.

Din tabelul anexat privind calitatea apelor uzate evacuate in pârâul Homorodul Mic se constata ocazional unele depășiri la parametrii CBO5, CCO cr, azot amoniacal ( total) fata de cele prescrise prin autorizațio GA, rezultat din tabelul nr 1 anexat documentației.
    1. Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə