Dərs vəsaiti Bakı 2014

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.75 Mb.
səhifə47/48
tarix25.05.2018
ölçüsü1.75 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

M Ü N D Ə R İ C A TSəh.

GİRİŞ
Bölmə 1. İnformatikanın obyekti, predmeti və metodu
1.1 Dünyanın maddi-enerji mənzərəsi.
1.2 Dünyanın informasiya mənzərəsi.
1.3 İnformasiya təbiətdə.
1.4 Canlı təbiət və informasiya.
1.5 Genetik informasiya.
1.6 İnsan və informasiya.
1.7 İnformasiya və cəmiyyət.
1.8 İnformasiya prosesləri texnikada.
1.9 İnformatlaşdırmanın aparat və proqram vasitələri.
1.10 İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları.
1.11 İnformasiya cəmiyyəti.
1.12 İnformatika.
Bölmə 2. İnformasiya, onun kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikası
2.1 İnformasiya təməl elmi anlayış kimi
2.1.1 İnformasiya fizikada.
2.1.2 İnformasiya biologiyada.
2.1.3 İnformasiya kibernetikada.
2.1.4 İnformasiya informatikada.
2.1.5 İnformasiyanın sosial əhəmiyyətli xassələri.
2.2 İnformasiynın kəmiyyət xarakteristikaları
2.2.1 İnformasiyanın texnikada ölçülməsi.
2.2.2 Xəbərin informasion həcmi (tutumu).
2.2.3 İnformasiyanın miqdarı – bilikdəki qeyri-müəyyənliyin azalması ölçüsü kimi


2.2.3.1 İnformasiya və bilik.
2.2.3.2 Bilikdəki qeyri-müəyyənliyin azalması.
2.2.4 İnformasiya miqdarının ölçü vahidləri.
2.2.5 Mümkün halların sayı və informasiyanın miqdarı.
2.3 İnformasiyanın miqdarının təyini üçün əlifba yanaşması
2.4 İnformasiyanın miqdarı üçün Şennon düsturu
2.5 İnformasiyanın təqdimatı və kodlaşdırılması
2.5.1 Dil və işarələr sistemi
2.5.2 Canlı orqanizmlərdə informasiyanın təqdimatı
2.5.3 İnformasiyanın kodlaşdırılması
2.5.4 Kompüterdə informasiyanın 2-lik kodlaşdırılması
2.5.4.1 Səs informasiyasının kolaşdırılması
2.6 İnformasiyanın saxlanması
2.6.1 İnformasiya daşıyıcılarının informasiya tutumu.
2.6.2 İnformasiyanın saxlanmasının etibarlılığı və uzunmüddətliliyi.
2.6.3 İnformasiyanın müxtəlif növlərinin sıxılması (arxivləşdirilməsi)
2.6.4 Seriyalı kodlaşdırma üsulu ilə sıxma
2.6.5 Haffmen alqoritmi
Bölmə 3. İnformasiya emalının texniki vasitələri
3.1 Ədədi informasiya emalı qurğuları
3.2 İnformasiya emalının instrumental vasitələrinin inkişafı
3.2.1 EHM-ə qədərki tarixi dövr.
3.2.2 EHM nəsilləri.
3.2.3 Superkompüterlər və klasterlər
3.2.4 Növbəti nəsil kompüterləri.
3.3 Fərdi kompüterlərin aparat təminatı
3.4 Kompüterin iş prinsipi
3.4.1 İnformasiyanın kodlaşdırılması və kompüter yaddaşında təsviri
3.5 Proqramın kompüterdə icrası prosesi
3.6 Kompüterin aparat həlli3.6.1 Kompüterin sistem bloku.
3.6.2 Prosessorun, sistem şini və periferya qurğuları şininin tezliyi.
3.6.3 Xarici (uzunmüddətli) yaddaş.
3.6.4 İnformasiyanın yazılıb oxunmasının maqnit prinsipi.
3.6.4.1 Çevik maqnit diskləri.
3.6.4.2 Sərt maqnit diskləri (vinçester).
3.6.5 İnformasiyanın yazılıb oxunmasının optik prinsipi.
3.6.6 Flash-yaddaş.
3.7 Aparat platformalarının növləri
3.8 Kompüterin təşkili və fəaliyyəti
3.8.1 Mərkəzi prosessor.
3.8.2 Operativ yaddaş.
3.8.3 Sistem şinləri.
3.9 Periferiya qurğuları: təyinatı və xarakteristikası
3.9.1 Giriş qurğuları.
3.9.2 Xarici yaddaş qurğuları.
3.9.3 Çıxış qurğuları.
3.9.4 Bəzi digər qurğular.
Bölmə 4. Kompüterin hesabi və məntiqi əsasları
4.1 Ədədi informasiyanın say sisteminin köməyi ilə təqdim edilməsi
4.1.1 Mövqeli say sistemləri.
4.1.1.1 10-luq say sistemi.
4.1.1.2 2-lik say sistemi.
4.2 Ədədlərin bir say sistemindən digərinə keçirilməsi.
4.3 2-lik say sistemində hesab əməlləri.
4.4 Məntiqin əsasları və kompüterin məntiqi əsasları
4.4.1Təfəkkür formaları
4.4.2 Mülahizələr cəbri
4.4.3 Riyazi məntiqin elementləri
4.5 Ədədlərin kompüterdə təqdimatı4.5.1 Ədədlərin qeyd edilmiş vergüllü formatda təqdimatı.
4.5.2 Ədədlərin sürüşən vergüllü formatda təqdimatı.
4.6 Mətn informasiyasının 2-lik kodlaşdırılması
4.7 Şəkil və səsin analoq və diskret təqdim edilmə üsulları
4.7.1 Qrafik informasiyanın 2-lik kodlaşdırılması
4.7.2 Səs informasiyasının 2-lik kodlaşdırılması
4.8 Kompüter qurğularının məntiqi əsasları
4.8.1 Baza məntiqi elementlər
4.8.2 2-lik ədədlər cəmləyicisi
4.8.3 Trigger
Bölmə 5. İnformasiyanın işlənməsinin avtomatlaşdırılmasının əsasları
5.1 Alqoritmləşdirmənin əsasları və proqramlaşdırma
5.1.1 Alqoritm və onun formal icrası
5.1.2 Alqoritmik strukturların əsas tipləri
5.2 Verilənlərin proqramla emalı
5.3 Proqramlaşdırma sistemləri
5.4 Obyektyönümlü proqramlaşdırma
5.4.1 Obyektyönümlü vizual proqramlaşdırmanın əsasları
5.4.2 Obyekt sinifləri, sinif nüsxələri və obyekt ailələri
5.4.3 Obyektlər: xassələr, metodlar, hadisələr
5.4.4 Visual Basic-də hazırlanmış proqram layihəsinin qrafik interfeysi və hadisəvi prosedurları
5.4.5 Visual Basic dilində proqram tərtibi üçün inteqrasiya edilmiş mühit
5.4.6 Visual Basic mühitində idarəedici quruluşlar
5.4.7 Dəyişənin tipi, adı və qiyməti
5.4.8 Hesabi, sətri və məntiqi ifadələr. Mənimsətmə
5.4.9 Proqram layihəsinin kompüterdə icrası
5.4.10 Visual Basic dilində dialoq pəncərələri və fayllarla iş
5.4.11 Visual Basic dilində ümumi prosedurlarBölmə 6. Kompüter sistemlərinin proqram təminatı
6.1 Proqram təminatı haqqında ümumi məlumat
6.2 Proqram təminatının tipologiyası
6.3 Sistem proqram təminatı
6.3.1 Əməliyyat sistemi (ƏS): təyinatı və tərkibi
6.3.2 Əməliyyat sisteminin yüklənməs
6.3.3 Fayllar və fayl sistemi
6.3.4 Disklərin məntiqi quruluşu
6.3.5 Əməliyyat sisteminin funksiyaları
6.3.6 Qrafik interfeysli əməliyyat sistemləri
6.4 Windows 7
6.5 İnformasiya təhlükəsizliyi
6.5.1 Kompüter virusları
6.5.2 Antivirus proqramları
6.6 Tətbiqi proqram təminatı
6.7 Tətbiqi proqram təminatına nümunələr
6.7.1 Mətn redaktorları
6.7.1.1 Microsoft firmasının Word mətn redaktoru
6.7.2 Elektron cədvəllər
6.7.2.1 Microsoft Excel XP
6.7.3 Qrafik redaktorlar
6.7.3.1 Adobe Photoshop
6.8 Proqram təminatının yayılması
Bölmə 7. Kompüter şəbəkələrinin arxitekturası
7.1 Kompüter şəbəkələri haqqında ümumi anlayış və onların təyinatı
7.2 Verilənlərin rabitə kanalları ilə ötürülməsi
7.2.1 Şəbəkədə qarşılıqlı fəaliyyət metodları
7.2.2 Açıq sistemlərin şəbəkədə qarşılıqlı fəaliyyətinin etalon modeli
7.3 Lokal şəbəkə topologiyası
7.3.1 Lokal şəbəkələrin fəaliyyət texnologiyası

Dostları ilə paylaş:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə