Doküman 7192-anYüklə 2.54 Mb.
səhifə1/27
tarix30.07.2018
ölçüsü2.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Doküman 7192-AN

Bölüm E-2

Eğitim El Kitabı

Bölüm E-2

Hava Trafik Güvenliği Elektronik Personeli (ATSEP)

Hazırlık Versiyonu — 2004Genel Sekreter tarafından onaylanmış

ve onun yetkisi altında yayınlanmıştır

ULUSLARARASI SIVIL HAVACILIK ORGANIZASYONU (ICAO)FERAGATNAME

Önemli not: Bu el kitabı USHONET'te (ICAONET) son müsvette olarak yayınlanmıştır. Bununla birlikte, burada gösterilen içerik üzerinde değişiklik yapılabilir, Editör tarafından düzeltmeler yapma ve başkaca teknik girdi ekleme hakları saklıdır. Organizasyon (USHO/ICAO) el kitabının geçerliliği, doğruluğu ve verilen enformasyonun kalitesi ve el kitabının kullanılmasından doğacak sonuçların bütünü ya da bir bölümü için, hiçbir sorumluluğu kabullenmeyecektir ve bu konularda hiçbir taahhütte bulunmamaktadır.


Önsöz

2000 yılında Montreal'de düzenlenen 30. UHUGEK (IFATSEA) Toplantısı'nda, USHO (ICAO) Hava Seyrüsefer Komisyonu üyeleri, USHO Sekreterliği ve Uluslararası Hava Trafik Güvenliği Elektronik Kurumu (UHUGEK; International Federation of Air Traffic Safety Electronic Association, IFATSEA) üyeleri arasında yapılan karşılıklı görüş alış-verişinde; HSG/HTİ sistemlerinin bakımıyla ve tesisatıyla ilişkili personelin farklı standartlarda eğitim gördükleri gerçeği vurgulanmıştır. Bazı Devletler kapsamlı bir eğitim, sertifikasyon ve bazı durumlarda lisans programını uygulamaya koymuştur; diğer Devletler ise hâlâ uygun rehberlik arayışı içindedir. O dönemde, bu mesleğin icrasını idare etmek için gereken, evrensel olarak kabul edilmiş ilkeler bulunmuyordu. Sonradan, Eylül 2003'te USHO Merkez Bürosu'nda düzenlenen 11. Hava Seyrüsefer Konferansı'nda, hava trafik güvenliği elektronik personelinin eğitimi, nitelikleri ve yeterlilikleri konusunda daha fazla inceleme yapılmasına gerek duyulduğu görüsü belirtildi.

Günümüzde hava seyrüsefer sistemleri dünyanın her yerinde uygulamaya konmakta ve kullanılmaktadır. Havacılık artık coğrafi sınırların ötesine geçmektedir, bu nedenle HSG/HTİ sistemlerinin bakımıyla ve tesisatıyla ilgilenen personelin, dünyanın her yerinde aynı ve değişmez olan gereksinimlere göre eğitim görmesi gerekmektedir. Bundan dolayı, USHO, USHO eğitim El Kitabı için, Hava Trafik Güvenliği Elektronik Personeli (HUGEP; Air Traffic Safety Electronic Personnel, ATSEP) olarak adlandırılan bu teknik grup ya da personelin eğitim gereksinimlerine yanıt verecek yeni bir Bölüm geliştirmeye karar vermiştir.

Bu el kitabı, HSG/HTİ sistemlerinin bakım ve tesisatında görev alan personel için gerekli eğitim ve ehliyet hakkında ayrıntılı enformasyon sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. El kitabının, standartları sağlayan, HSG/HTİ sistemlerinin kullanımı ve bakımının yanı sıra, bu sistemler için gerekli eğitim hakkında çalışma ve rehberlik konulu tavsiyeler içeren Ek 10 – Havacılıkta Telekomünikasyon (Aeronautical Telecommunications) – ve Doküman 8071 – Radyo Nagivasyon El Kitabı (Manual of Radio Navigation) ile birlikte kullanılması gerekmektedir.

HSG/HTİ teknolojisinin sürekli gelişimi, hava seyrüseferini zorlu ama fırsatlarla dolu bir is haline getirmektedir. Eğitime ilişkin gereksinimler de bu gelişmelere ayak uyduracak biçimde düzenli aralıklarla uyarlanmalıdır. Bu El Kitabı, iste bu nedenle gelecekteki sisteme/ekipmana hitap etmek için gerekli esnekliği elden geldiği kadar sağlamak amacıyla, geniş kapsamlı olacak biçimde geliştirilmiştir.

USHO, eğitim El Kitabı'ndaki Bölüm E-2'nin hazırlanmasında UHUGEK tarafından gerçekleştirilen büyük katkı için teşekkürlerini belirtmek istemektedir. Bu el kitabı büyük ölçüde, UHUGEK tarafından geliştirilen bir doküman temel alınarak hazırlanmıştır. El kitabı için, aynı zamanda AVHSGO Hava Trafik Güvenliği Elektronik Personelinin Teknik Eğitiminde Ortak bir Kalifikasyon Düzeyi için Tüzük (EUROCONTROL Guidelines for a Common Qualification Level of Technical Training for Air Traffic Safety Electronics Personnel) ve bu el kitabının oluşturulması amacıyla destekte ve tavsiyelerde bulunan ve girdiler ekleyen devletler, uluslararası organizasyonlar ve uzman bireyler tarafından yapılan katkılardan da yararlanılmıştır.

Bu el kitabıyla ilgili, bütün Devletlerden ve USHO Teknik alan görevlilerinde gelecek yorum ve eleştiriler bizim memnun edecektir. Bu yorumlar bundan sonra yapılacak versiyonların hazırlanmasında göz önüne alınacaktır. El kitabıyla ilgili yorum ve eleştiriler aşağıdaki adrese gönderilmesi rica olunur:

Chief, Personnel Licensing and Training Section International Civil Aviation Organization 999 University St. Montreal, Qc, H3C 5H7 CanadaDüzeltme Kaydı

Numara

Tarih

Girilen Tarih

Etkilenen Sayfa(lar)

Giren Kisi

İçindekiler

Önsöz 3

Düzeltme Kaydı 5

İçindekiler 7

Tanımlar 10

Bölüm 1 - eğitim ilkeleri 13

 1. Düzenleme Gerekleri 13

 2. eğitim Gerekleri 13
 1. Ana Görevler 13

 2. Günlük Etkinlikler 14

 3. Minimum Giriş Kalifikasyonları 15

 4. HUGEP eğitim Anlayışı 16

 5. Basarı Standardı 18

 6. Sınav Veri Tabanı 18

 7. eğitim Başvuru Rehberi 18

 8. eğitim Programı 19

Bölüm 2 - Genel Tavsiyeler 21

2.1 Sınıfta Yapılan eğitim için Kullanılacak Yer ve Ekipman 21 1. Genel 21

 2. Sınıflar ve Ekipman 21

 3. Öğrenim Ortamı 22

2.2 Performans Değerlendirmesi (Test Edilmesi) 22

Bölüm 3 - Hava Seyrüsefer Hizmetleriyle Tanışmak 25

3.1 Uluslararası, Ulusal Organizasyonlar ve Standartlar 25 1. Giriş 25

 2. Eğitimin Amacı 25

  1. Hava Trafik Hizmetleriyle, Hava Sahası Standartlarıyla,

Meteoroloji ve Altimetriyle Tanışmak....................................................................................29

 1. Giriş 29

 2. Eğitimin Amaçları 29

3.4 HSG/HTİ Kavramlarıyla Tanışmak 38

 1. Giriş 38

 2. Eğitimin Amacı 38

Bölüm 4 - Her bir Kalifikasyon için eğitim 61

4.1 Genel Açıklama 61Bölüm 5 - Komünikasyon Sistemleri 63

 1. Giriş 63

 2. Eğitimin Amacı 63

Bölüm 6 - Radyo Seyrüsefer Yardımları 71

 1. Giriş 71

 2. Eğitimin Amacı 71

Bölüm 7 - Gözetim 87

 1. Giriş 87

 2. Eğitimin Amacı 87

Bölüm 8 - Bilgi İşlem 99

 1. Giriş 99

 2. Eğitimin Amacı 99

Bölüm 9 - Sistem Güvenliği eğitimi 107

9.1 Giriş 107

9.2 Eğitimin Amacı 107

Bölüm 10 - Sistem/Ekipman Değerlendirme eğitimi 111


 1. Giriş 111

 2. Çevresel Bilgi 111

10.2.1 Amaçlar 111

10.3 Ekipman ya da Sistemin Kuramsal Bölümü 112

10.3.1 Amaçlar: 112

10.4 İBE tarafından zenginleştirilen Pratik Bölüm 112

10.4.1 Amaçlar: 113


 1. HUGEP'in Değerlendirmesi 113

 2. Dokümantasyon 113

Bölüm 11 - Devamlı eğitim 115

 1. Giriş 115

 2. Yenileyici eğitim 115
 1. Giriş 115

 2. Hedef Kitle 116

 3. Eğitimin Amaçları 116

 4. Sıklık ve Süre 117

 5. Eğitimin Verilmesi 117

11.3 Acil Durum eğitimi 117

 1. Acil Durumlar 117

 2. Alışılmamış ve Kritik Durumlar 118

 3. Bozulmuş Sistemler 118

11.4 Dönüşümlü eğitim 118

 1. Uygulamalı eğitim ve Simülasyon 118

 2. Yeterlilik Değerlendirmesi 118

 3. Dokümantasyon 118

Bölüm 12 - Gelişimsel eğitim 119

 1. Giriş 119

 2. Teknik Uçuş Müfettişi 119
 1. Giriş 119

 2. Eğitimin Amacı 119

 3. Teknik Uçuş Müfettişi eğitim Programı 120

12.3 Sistem Görüntüleme ve Kontrolü (SGK/SMC) 121

 1. Giriş 121

 2. Eğitimin Amacı 122

 3. SGK (SCM) HUGEP Yeterlilik - Bilgi ve Yetenek Gerekleri 123

 4. SGK (SMC) HUGEP Yeterlilik - Deneyim Unsurları 123

12.4 HUGEP Eğitmen eğitimi 125

 1. Giriş 125

 2. Sınıf eğitimi teknikleri 125

 3. İBE ve Koçluk eğitimi 125

 4. Değerlendirme eğitimi

 5. eğitim 126

12.5 HUGEP Mühendisliği/Engineering HUGEP - Tesisat Teknoloji Uzmanı 126

 1. Giriş 126

 2. Eğitimin Amacı 127

 3. HUGEP Mühendisliği/Tesisatı için Tipik eğitim paketi: 127

Bölüm 13 - İnsan Faktörleri 129

 1. Giriş 129

 2. İnsan Faktörlerinin Anlamı 129

 3. Farkındalık 130

Ek A - Eğitimin Amaçlarını hazırlamak için kullanılan Fiillerin Listesi 135

Her bir basarı düzeyi için Fiillerin tanımlanması 135Ek B - Sözlükçe 141

Tanımlar

Hava Trafik İdare Merkezi: Uçağın kullanımının bütün aşamalarında güvenli ve verimli hareket etmesini sağlamak için gereken havadaki fonksiyonların ve yer tabanlı fonksiyonların (hava trafik hizmetleri, hava sahası idaresi ve hava trafik akısı idaresi) hepsidir.

onaylanmış eğitim: Sözleşmeyi yapan Devlet tarafından onaylanmış özel müfredat dahilinde, onaylanmış eğitim organizasyonu içerisinde verilen eğitimdir.

onaylanmış eğitim organizasyonu: Sözleşmeyi Yapan bir Devlet tarafından, eğitim verme ve o devletin denetlemesi altında operasyonda bulunmaya ilişkin olarak, Ek 1, paragraf 1.2.8.2 ve Ek 2'de belirtilen gereklere uygun olacak biçimde onaylanmış bir organizasyondur.

ATM Hizmetleri Personeli: Hava Trafik İdaresi Hizmetleri'nin hükümleriyle doğrudan doğruya bağlantılı olarak belirli isleri yapmakla görevlendirilmiş kişilerdir.

Davranış: Davranış, belirli bir durum altında kabul edilebilir olan ya da olmayan tutumlar olarak anlaşılmaktadır. Davranışlar, eğitim gören kişinin orta düzeydeki amaçlar arasında tanımlanan performansının ayrılmaz bir parçasıdır. Davranışlar öğrencilerin kabul edilebilir bir biçimde davranmak zorunda olduğu yolundaki değerleri ve inançları yansıtacak biçimde öğretilmektedir.

Temel eğitim: ATS ortamında izlenmesi gereken konularla ilgili temel bilgiler ve yeteneklerdir.

Sertifikasyon: Bir havacılık dokümanının temel aldığı yeterlilik, kalifikasyon ya da kaliteyi belirleme sürecidir.

Yeterlilik: Bir görevi Devlet Düzenlemesi gereklerine uygun standartlara uyacak biçimde yerine getirmek için gerekli bilgi, yetenekler ve davranışlar kombinasyonudur.

Alan: kalifikasyon eğitiminde öğrenilen disiplini oluşturan bir dizi unsurdur.

Ekipman: Bir sistemin, bir başka sistemin çıktısına (ya da çıktılarına) katkıda bulunan bir fonksiyonu yerine getiren parçasıdır.

Orta Düzeydeki Amaçlar: eğitim gören bir kişinin, bir eğitim sürecinin belirli noktalarında; yetenekler, bilgiler ve davranışlarla ilgili olarak başarması beklenen şeylerdir. Örneğin, test ekipmanının bir parçasını kullanabilmek, ya da bir ek yerini kaynak yaparak birleştirmek gibi. Belirli bir nihai amaca götürdüğü ya da bu amaca ulaşmayı mümkün kıldığı için, orta düzeydeki amaçlardan bazen mümkün kılan amaçlar olarak da söz edilir.

Is Performans Amaçları: Yerine getirilmesi gereken görevlere ve ulaşılması gereken standartlara ilişkin istenilen is performansı düzeyidir.

Bilgi: Bir kişinin enformasyon, deneyim ya da tekrarlama yoluyla kazanılmış aşinalık ve anlayış sahasıdır. Bilgi, enformasyonun öğrencinin zihninde, gerekli olduğunda geri çağırılabilecek biçimde depolaması ve kavramlarla performanslara ilişkin anlayışı olarak anlaşılmaktadır. Bilgi, eğitim görmesi beklenen kişinin orta düzeydeki amaçta tanımlanan performansının ayrılmaz bir parçasıdır.

Karmaşıklık düzeyi: Bir eğitim amacında, eğitim gören kişiden beklenen performansı tanımlamakta kullanılan fiillerin sınıflandırılmasına verilen addır.

Lisans Veren Yetkili: Sözleşmeyi yapan devlet tarafından, personele lisans verilmesinden sorumlu olarak belirtilen yetkilidir.

Kalifikasyon eğitimi: ATS ortamında izlenmesi gereken konulara uygun olan, is kategorisiyle ilgili bilgi, tutum ve yeteneklerdir.

Üst düzey HUGEP: Kullanılacak imtiyazlara uygun niteliklere sahip olan bir HUGEP'tir.

Hizmet: Bireysel ya da kapsayıcı fonksiyon ya da çıktının bir parçası olarak doğrudan ya da dolaylı olarak sağlanan, sistem/kullanıcı açısından kritik olan bir fonksiyon ve/veya veridir.

Yetenek: Pratik ya da entelektüel beceri, bir şeyi yapmadaki kolaylık ya da hünerdir. Yetenekler ya entelektüel ya da fiziksel olarak sınıflandırılmaktadır. Entelektüel yetenekler; sınıflandırma, kuralları kullanma, ayırt etme, sorun çözme ya da bilişsel strateji (hepsinin içinde en karmaşık olanı) gibi, aklın kullanılmasıyla ilgili yeteneklerdir. Fiziksel yetenekler; bir kişinin koordineli hareketler yapmasını, elle yapılan isleri yapmasını ve fiziksel etkinlikleri yapmasını mümkün kılan yeteneklerdir. Yetenekler, eğitim gören kişinin orta düzeydeki amaçlar arasında tanımlanan performansının ayrılmaz bir parçasıdır.

Sistem: Bir hizmeti sağlama fonksiyonunu gören bir ya da daha fazla tipte elektronik ekipman ve yardımcı cihazdır.

Nihai Amaçlar: eğitim gören kişinin eğitimin sona ermesiyle başarması beklenen şeylerdir. Örneğin, "eğitim gören kişi eğitimini tamamladığı zaman, standart aletler ve test cihazlarını kullanarak 20 dakika içerisinde XYZ ekipmanının bir parçasındaki sorunu saptayabilecek ve tamir edebilecektir." (Amaçları anlatmanın en iyi yolu, onları başarılan şeyle ilgili olarak tanımlamaktır.) Nihai amaçlara ayrıca, eğitim sonu performans amaçları ya da davranışsal amaçlar da denilir.

Sistem/Ekipman Değerlendirme eğitimi: Sistem / Ekipman bilgisi, gözlemlenir yeterliliğe neden olan davranış ve yetenekler.


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə