Dublin büYÜkelçİLİĞİ Tİcaret müŞAVİRLİĞİYüklə 0,95 Mb.
səhifə1/11
tarix03.01.2019
ölçüsü0,95 Mb.
#88809
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

T.C.


DUBLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ

TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ


İRLANDA EKONOMİSİ VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ

İLİŞKİLERİ

2014 YILI RAPORU

Adres : 8 Raglan Road, Ballsbridge

Dublin 4, İRLANDA

Tel : +353 1 668 18 37

Faks :+353 1 668 17 91

E-Posta : dublin@ekonomi.gov.tr


İÇİNDEKİLER­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

SAYFA NO

BÖLÜM I

1. EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER .......................................


1.1. Ülke ile İlgili Genel İstatistikler............................................................

1.2. Sosyal Göstergeler ................................................................................

1.3. Ekonomik Göstergeler ..........................................................................
2. ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER ...............................................
2.1. Ülkenin Kısa Tarihçesi .........................................................................

2.2. Siyasi ve İdari Durum ...........................................................................

2.2.1. İrlanda Devlet Yapısı..........................................................................

2.3. Coğrafi Bilgiler ve Nüfus .....................................................................

2.3.1.Coğrafi Bilgiler ...................................................................................

2.3.2. Nüfus .................................................................................................

2.3.3. Eğitim ve Kültür ................................................................................
3. GENEL EKONOMİK DURUMU ...........................................................
3.1. Ekonomik Gelişme................................................................................

3.2. Genel Durum ........................................................................................

3.2.1. Genel Ekonomik Yapı .......................................................................

3.3. Tarım ....................................................................................................

3.4. Sanayi ...................................................................................................

3.5. Turizm...................................................................................................

3.6. Enerji ....................................................................................................

3.7. Doğal Kaynaklar ve Madencilik ...........................................................

3.8. Para ve Sermaye Piyasaları ...................................................................

3.9. 2008 Yılı Ekonomik Krizi ve Alınan Tedbirler.....................................

3.10. 2010 ile 2012 yılları arasında İrlanda Ekonomisinde Gerçekleşen Gelişmeler....................................................................................................

3.11. 2013 yılında İrlanda Ekonomisinde Gerçekleşen Gelişmeler.............

3.12. 2014 yılında İrlanda Ekonomisinde Gerçekleşen Gelişmeler.............
4. EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER ..................................................
4.1.Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ...............................................

4.2. Dış Ticaret ............................................................................................

4.2.1 Çok Taraflı Ticaret Anlaşmaları ve Preferanslar.................................
4.3. İrlanda’nın Dış Ticareti.........................................................................

4.3.1. Yıllara Göre Dış Ticaret Değerleri ....................................................

4.3.2. İrlanda’nın Başlıca Maddelere Göre İhracatı.....................................

4.3.3. İrlanda’nın Başlıca Maddelere Göre İthalatı......................................

4.3.4. İrlanda’nın İhracatında Ülke Sıralaması.............................................

4.3.5. İrlanda’nın İthalatında Ülke Sıralaması..............................................BÖLÜM II
1. TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ
1.1. Ekonomik İlişkilerin Genel Durumu.....................................................

1.1.1.Yatırımlar.............................................................................................

1.1.2. Müteahhitlik Hizmetleri.....................................................................

1.1.3. Turizm................................................................................................

1.1.4. Türkiye’de Emlak Satın Alan İrlandalılar ve Yatırımları..................
1.2. Ticari İlişkilerin Genel Durumu............................................................

1.2.1. İkili Anlaşma ve Protokoller...............................................................

1.2.2. Diğer Temas ve Görüşmeler...............................................................

1.2.3. Ticari İlişkilerin Gelişimi ..................................................................


1.3. Dış Ticaret İstatistikleri ........................................................................

1.3.1. Türkiye ile İrlanda’nın Dış Ticareti....................................................

1.3.2. Başlıca Maddelere Göre Türkiye’nin İrlanda’dan İthalatı.................

1.3.3. Başlıca Maddelere Göre Türkiye’nin İrlanda’ya İhracatı...................

1.3.4. İrlanda’nın Genel İthalatındaki İlk 20 Ürün ve Türkiye’nin Sözkonusu İthalat İçindeki Payı...................................................................

1.3.5. İrlanda’nın Genel İhracatındaki İlk 20 Ürün ve Türkiye’nin Sözkonusu İhracat İçindeki Payı..................................................................

1.3.6. İrlanda’nın İthalatı Yüksek Olan Ürünlerde İhracat Potansiyelimiz..
1.4. Ticari İlişkilerde Bilinmesi Gerekli Genel Konular..............................

1.4.1. İthalat Mevzuatı .................................................................................

1.4.1.1. Gümrük Vergileri ...........................................................................

1.4.1.2. KDV ve Diğer Vergileri .................................................................

1.4.1.3. Genel Olarak Ticari Tanımlama Uygulamaları ..............................

1.4.1.3.1. Etiketleme ....................................................................................

1.4.1.3.2. Markalama ...................................................................................

1.4.1.3.3. Paket ve Ambalajlama .................................................................

1.4.1.3.4. Ticarette Uygulanan Standartlar ..................................................

1.4.2. Serbest Bölgeler ve Mevzuatı ............................................................

1.4.3. Havaalanı Sayısı.................................................................................
1.5. Belli Başlı Ekonomik ve Ticari Kuruluşlar...........................................

1.5.1. Bakanlıklar, Kamu Kurumları, Meslek Örgütleri, Faydalı Bağlantılar ...................................................................................................


2. SONUÇ VE MÜŞAVİRLİĞİMİZİN ÖNERİLERİ.................................


5
5


6

6
7
7

10

11

1414

15

15


16
16

18

1818

20


21

21

2223

23
24

29

32

3333

36

37


38

38

3839

40

4142
43

43

4351

52
52

52

52

55


55

55

5657
58
59

60
60

60

60

6061

61

6666

67

6868
68
68
72BÖLÜM I1. EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER
1.1. ÜLKE İLE İLGİLİ GENEL İSTATİSTİKLER
Devletin Adı

İrlanda Cumhuriyeti

Başkenti

Dublin

Yönetim Biçimi

Parlamenter Demokrasi

Resmi Dili

İrlandaca, İngilizce

Dini *

Katolik % 84.7, Protestan % 2.7, Diğerleri % 12.6

Para Birimi

Avro (€)

Üyesi olduğu belli başlı uluslararası kuruluşlar

AB, DTÖ, BM, Avrupa Konseyi, IMF, FAO, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD), ILO, OECD, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), UNCTAD, UNIDO, UNESCO.

Yıllık Ortalama Döviz Kuru (Avro/Dolar) **

1.33 (2014)

Yüzölçümü

70.280 km²

Nüfusu (1000 Kişi) *

4,609.6 (2014)

Yıllık nüfus artışı (1000 Kişi) *

16.5 (2014)

Büyük Kentler/Limanlar

Büyük Kentler: Dublin, Cork, Galway, Limerick, Waterford

Limanlar: Cork, Dublin, New Ross, Shannon Foynes, Waterford.Türkiye ile Saat Farkı

- 2

Haftalık Çalışma Saati (Ortalama)

40

Resmi Tatil Günleri

  • 01 Ocak 2014 (Yılbaşı)

  • 17 Mart 2014 (St. Patricks Günü-Milli Gün)

  • 21 Nisan 2014 (Paskalya Pazartesisi)

  • 05 Mayıs 2014 (Resmi Tatil-Banka Tatili)

  • 02 Haziran 2014 (Resmi Tatil-Banka Tatili)

  • 04 Ağustos 2014 (Resmi Tatil-Banka Tatili)

  • 27 Ekim 2014 (Resmi Tatil-Banka Tatili)

  • 25 Aralık 2014 Noel

  • 26 Aralık 2014 (St.Stephens Günü)

Uluslararası Telefon Kodu

+353

* Kaynak: İrlanda Merkez İstatistik Ofisi (Central Statistics Office)

** Kaynak: İrlanda Merkez Bankası (The Central Bank of Ireland)
1.2. SOSYAL GÖSTERGELERGelen Turist Sayısı (kişi) *

Turizm Geliri

7.604.000 (2014)

4.679 milyon Avro (2014)Giden Turist Sayısı (kişi) *

Turizm Gideri

6.514.000 (2014)

4,405 milyon Avro (2014)* Kaynak: İrlanda Merkez İstatistik Ofisi (CSO)

1.3. EKONOMİK GÖSTERGELER

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sabit Fiyatlarla GSYİH (Milyon €) *

169,088

168,622

173,297

172,755

173,055

181,330

Sabit Fiyatlarla GSMH (Milyon €) *

138,784

140,781

139,717

141,229

145,929

153,485

Reel GSYİH (%) *

-6.4

-0.3

2.8

-0.3

0.2

4.8

Reel GSMH (%) *

-8.8

1.4

-0.8

1.1

3.3

5.2

Nüfus (Milyon) (Tahmini) *

4.5

4.6

4.6

4.58

4.59

4.61

Kişi Başına Milli Gelir (€) *

29,540.52

28,939.14

28,560.62

31,368

32,599

33,297

Enflasyon (%)

-4.5

-1.0

2.6

1.7

0.5

0.2

İşsizlik Oranı (%) *

12

13.8

14.6

14.7

13.1

11.3

Cari İşlemler Dengesi (Milyon €) *

-3,763

1,782

1,377

2,702

7,633

11,467

Cari İşlemler Dengesi /GSYİH (%) *

-2.3

1.1

0.80

1.56

4.37

6.18

İrlanda’ya Yapılan Yabancı Sermaye Yatırımları (Milyon €) *173,610

213,722

224,511

276,086

286,942

304,067

Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi (Milyon €) *

18,511

32,319

16,937

35,184

27,892

5,802

İrlanda’nın Yurtdışına Yatırımı (Milyon €) *

205,008

254,538

255,670

312,348

389,083

517,277

Doğrudan Yabancı Sermaye Çıkışı (Milyon €) *

19,159

16,874

-838

11,897

18,057

23,965

Toplam Rezervler (Milyon €) *

1,496

1,587

1,316

1,294

1,178

1,426

Avro/ABD Doları Paritesi **

1.39

1.33

1.39

1.28

1.33

1.33

Toplam Dış Borç (Milyon €) *

1,757,018

1,725,587

1,729,204

1,664,572

1,636,590

1,721,604

İrlanda’nın Toplam Hizmet İhracatı (Milyon €) *

67,602

74,311

81,468

90,295

92,292

100,972

İrlanda’nın Toplam Hizmet İthalatı (Milyon €) *

74,503

80,951

83,168

87,089

92,113

107,158

Yüklə 0,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin