Dünya nüfusunun her geçen gün artması ile birlikte, insanların yeterli ve dengeli beslenebilme konusundaki arayışları da sürmektedir

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 457.84 Kb.
səhifə5/5
tarix30.12.2018
ölçüsü457.84 Kb.
1   2   3   4   5

5. SONUÇ


Son yıllarda ülkemizde üretimi yaygınlaşan bıldırcın (Coturnix coturnix japonica), önemli bir hayvansal protein kaynağı haline gelmiştir. Bu gelişme bıldırcın yumurtasına özgü dış ve iç kalite özelliklerinin belirlenmesini ve bu özellikler üzerine etkili olan genetik ve çevre etmenlerinin paylarının tahmin edilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla yola çıkarak bu araştırmada, Japon bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica), eşeysel olgunluk döneminden 42 hafta yaşına kadar olan yumurta verimi ve bu verim dönemine ait 9 farklı yaş döneminde ortaya çıkan yumurta kalite özelliklerindeki değişimi incelenmiş ve bu dönemlere ilişkin bazı genetik parametre tahminleri belirlenmiştir.

Araştırmada ana ve babaları bilinen 351 dişi bıldırcının 9 farklı yaş dönemine (10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 ve 42. hafta) ait toplam 3159 adet yumurtası kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre aşağıdaki sonuçlar saptanmıştır:

► Yumurta verimi 10. haftadan 26. haftaya kadar artış göstermiş ve 26. haftadan sonra azalmıştır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan yumurta verimindeki bu azalmanın bıldırcınlarda yaşlanmayla birlikte yumurta folikül sayılarının azalmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte gözlenen yumurta verimindeki değişmeler önemli bulunmuştur.

► Yumurta ağırlığının, yaşın ilerlemesiyle birlikte arttığı gözlenmiş bu artışın sebebinin ise yaşın ilerlemesiyle birlikte yumurta ak ve sarı oranındaki artıştan kaynaklandığı düşünülmektedir. Yumurta ağırlığındaki yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan artış önemli bulunmuştur.

► Yaş dönemlerine göre saptanan yumurta şekil indeksinin yaşın ilerlemesiyle birlikte arttığı gözlenmiş, 10, 14, 18, 22ve 26 haftalık yaş grupları arasındaki farklar ile diğer yaş grupları arasındaki farklar önemli bulunmuştur. Yaş dönemleri arasında, yaşın ilerlemesiyle gözlenen bu farkın o döneme ait yumurtaların kısa eksenleri ile uzun eksenleri arasındaki uyumsuzluktan kaynaklandığı sanılmaktadır. Şekil indeksine ait en önemli artış 30. haftadan sonra gerçekleşmiştir.

► Yumurta kabuk ağırlığı ile yumurta kabuk oranın ilerleyen yaşla birlikte azaldığı gözlenmiş ve yaş dönemleri arasındaki farklar istatistiksel bakımdan önemli bulunmuştur. Kabuk oranındaki bu azalmanın yumurta ağırlığının kabuk ağırlığına oranla daha fazla artış göstermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Kabuk kalınlığı, yumurta kabuk zarı ile birlikte ölçülmüş ve yaşın ilerlemesiyle birlikte önemli derecede azaldığı saptanmıştır. Saptanan kabuk kalınlıkları 10-18. haftalar arasında önemsiz bulunurken, bu haftalar ile diğer haftalar arasındaki farklar önemli bulunmuş, kabuk kalınlığındaki en önemli azalma 18. haftadan itibaren gerçekleşmiştir.

► Yumurta sarı ağırlığının 10 haftalık yaştan 42 haftalık yaşa kadar artış gösterdiği saptanmıştır. Sarı ağırlığı için 10 ile 22. haftalar arasındaki farklar önemsiz bulunmuş, bu haftalar ile diğer yaş dönemleri arasındaki farklar önemli bulunmuştur. Sarı ağırlığının 22. haftadan itibaren önemli düzeyde arttığı saptanmıştır. Yumurta sarı oranı, bıldırcınların ilerleyen yaşı ile birlikte artış göstermiştir. Yumurta sarı oranları, 26-42. haftalar arasında önemsiz, önceki haftalarda ise önemli bulunmuştur. Yaş artışıyla birlikte sarı indeksinde de artış ortaya çıkmıştır. Bıldırcınların 10-26. ile 30-42. haftalardaki yumurta sarı indeksleri arasındaki farklar önemli bulunmuş, sarı indeksi 26. haftadan itibaren önemli düzeyde artmıştır.

► Yaş ilerledikçe, ak ağırlığı yumurta ağırlığına bağlı bir artış göstermiştir. Yumurta ak ağırlığındaki değişim, 30-42. haftalara ait dönemler arasında önemsiz bulunurken, bu dönemlerle diğer dönemler arasındaki farklar önemli bulunmuştur. Ak ağırlığındaki en önemli artış 26. haftadan itibaren gerçekleşmiştir. Ak oranında ilerleyen yaş ile birlikte önemli bir değişim gözlenmemiştir. Ak oranı için 30-42. ve 22. haftalar arasındaki farklar önemsiz bulunurken bu haftalar ile diğer yaş dönemleri arasındaki farklar önemli bulunmuştur. Yumurta ak ağırlığının yaşın ilerlemesiyle birlikte artışına karşın, yumurta ak indekslerinin yaşla birlikte azaldığı gözlenmiş ve yaş dönemleri arasındaki farklar önemli bulunmuştur.

► Haugh birimi, yaşın ilerlemesiyle birlikte 22. haftadan itibaren önemli düzeyde azalmıştır. Yaşın ilerlemesiyle Haugh biriminde ortaya çıkan bu azalma, Haugh biriminin hesaplanmasında kullanılan yumurta ak yüksekliğinin ilerleyen yaşla birlikte azalmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Haugh birimi açısından 10-22. haftalar arasındaki farklar önemsiz bulunurken, bu haftaların tümü ile 26-42. haftalar arasındaki farklar önemli bulunmuştur.

► Çalışmada, tüm yumurta kalite özellikleri için oldukça yüksek pozitif genetik korelasyonlar bulunmuştur. Bu özellikler bakımından yapılacak olan seleksiyon uygulamalarında birkaç özellik üzerinde durulduğunda tüm yumurta özelliklerinde iyileşmeler sağlanabilecektir.

► Yumurta iç ve dış kalite özelliklerine ait fenotipik korelasyonlar tüm özellikler için önemli bulunmuştur .

► Yumurta verimi ile yumurta iç ve dış kalite özelliklerine ilişkin kalıtım dereceleri her yaş dönemi için ayrı ayrı tahminlenmiş ve yaş dönemleri arasındaki değişim gözlenmiştir. Ayrıca bu özelliklere ait kalıtım dereceleri tüm yaş dönemleri birden göz önüne alınarak tahminlenmiş, yumurta verimi, yumurta ağırlığı, şekil indeksi, sarı ağırlığı, sarı oranı, sarı indeksi, ak ağırlığı, ak oranı, ak indeksi, Haugh birimi, kabuk ağırlığı, kabuk oranı ve kabuk kalınlığına ait kalıtım dereceleri ve standart hataları sırasıyla 0.260.11, 0.480.03, 0.440.03, 0.300.03, 0.250.02, 0.150.02, 0.440.03, 0.240.02, 0.380.03, 0.300.03, 0.400.03, 0.250.02 ve 0.270.03 olarak saptanmıştır.

Tüm yaş dönemleri göz önüne alındığında araştırma bulgularına göre yaşın ilerlemesiyle birlikte yumurta ağırlığı, şekil indeksi, sarı ağırlığı, sarı oranı, sarı indeksi ve ak ağırlığına ait değerlerde artış olduğu gözlenmiş, buna rağmen yumurta verimi, Haugh birimi, ak indeksi, kabuk oranı ve kabuk kalınlığı gibi özelliklerde azalma saptanmıştır. Tüm yaş dönemleri dikkate alınarak tahminlenen kalıtım derecelerine bakıldığında tahminlenen en yüksek kalıtım derecelerinin sırasıyla yumurta ağırlığı, ak ağırlığı, şekil indeksi ve kabuk ağırlığına ait olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulguların sonraki araştırmalara referans olacağı ve bu konudaki literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

ÖZET
Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Değişik Yaşlardaki Yumurta Verimi ve Yumurta Kalite Özelliklerine İlişkin Genetik Parametre Tahminleri Üzerine Bir Araştırma

Bu çalışmanın amacı Japon bıldırcınlarının (coturnix coturnix japonica) eşeysel olgunluk döneminden 42 hafta yaşına kadar olan yumurta verimi ve bu verim dönemine ait 9 farklı yaş döneminde ortaya çıkan yumurta kalite özelliklerindeki değişimi incelemek ve bu dönemlere ilişkin bazı genetik parametre tahminlerini gerçekleştirmektir.

Araştırmada, hayvan materyali olarak ana ve babaları belli bir bıldırcın sürüsünden seçilen 351 dişi japon bıldırcını (coturnix coturnix japonica) kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan bıldırcınlara kuluçka çıkışlarından hemen sonra ana ve babaları dikkate alınarak kanat numaraları takılmış ve ana makinelerine taşınmıştır. 5 hafta boyunca burada yetiştirilen bıldırcınlar, 5. haftalık yaştan itibaren bazı çevre faktörlerinin (ışık, sıcaklık, nem) denetim altında tutulduğu ünite içerisinde yer alan bireysel yumurtlama kafeslerine yerleştirilmişlerdir. Araştırma süresince bıldırcınlar 2662 kcal/kg metabolik enerji, % 17.2 ham protein, % 2.78 ham yağ, % 3.97 ham selüloz, % 3.38 kalsiyum ve % 0.66 toplam fosfor içerikli yem ile beslenmiştir. Araştırmada bıldırcınların günlük yumurta verimleri kaydedilmiştir. Yumurtlama dönemi içerisindeki 9 ayrı yaş döneminde (10., 14., 18., 22., 26., 30., 34., 38. ve 42. haftalarda) her dönem başında bir defa olmak üzere yumurtalar işaretlenerek toplanmış ve toplanan yumurtalar aynı gün analiz edilmiştir. Yumurta analizi sonucunda elde edilen verilerden yumurta ağırlığı, şekil indeksi, sarı ağırlığı, sarı oranı, sarı indeksi, ak ağırlığı, ak oranı, ak indeksi, Haugh birimi, kabuk ağırlığı, kabuk oranı ve kabuk kalınlığı özellikleri saptanmış ve bu özellikler için her yaş dönemi için kalıtım dercesi tahmini yapılmıştır.

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 10 haftalık yaş döneminden 42. haftalık yaş dönemine doğru yaşın ilerlemesiyle birlikte yumurta ağırlığı, şekil indeksi, sarı ağırlığı, sarı indeksi, ak ağırlığı ve ak oranı özelliklerinde bir artış gözlenmiş, buna karşın yumurta verimi, Haugh birimi, ak indeksi, kabuk oranı ve kabuk kalınlığı özelliklerinde ise bir düşüş gözlenmiştir. Yumurta verimi ve yumurta kalite özelliklerindeki yaşa bağlı bu değişme yaş dönemleri için önemli bulunmuştur. Yumurta kalite özelliklerine ilişkin fenotipik korelasyonlar hesaplanmış ve bulunan korelasyon katsayıları her özellik için önemli bulunmuştur.

Tüm yaş dönemleri dikkate alınarak tahminlenen kalıtım dereceleri ve standart hataları yumurta verimi, yumurta ağırlığı, şekil indeksi, sarı ağırlığı, sarı oranı, sarı indeksi, ak ağırlığı, ak oranı, ak indeksi, Haugh birimi, kabuk ağırlığı, kabuk oranı ve kabuk kalınlığı özellikleri için sırasıyla 0.260.11, 0.480.03, 0.440.03, 0.300.03, 0.250.02, 0.150.02, 0.440.03, 0.240.02, 0.380.03, 0.300.03, 0.400.03, 0.250.02 ve 0.270.03 olarak saptanmıştır.

SUMMARY


A Study on Estimations of Genetic Parameters of Egg Production and Egg Quality Characteristics of Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica) at Different Ages
The aim of this study was to investigate the egg quality characteristics and egg production of Japanese quails (Coturnix Coturnix Japonica) between 10-42 weeks of ages and to estimate heritabilities of these traits.

In this study 351 pedigreed female Japanese quails were used as animal material. Quails were reared in brooder cages during 5 weeks after incubation period and then they were transferred into individual laying cages presented in an environmental controlled room at the end of the fifth week. During the study, quails were fed with a diet consist of 2662 kcal/kg metabolic energy, % 17.2 crude protein, % 2.78 crude oil, % 3.97 crude fiber, % 3.38 calcium, and % 0.66 total phosphorus. In the study, egg production was recorded daily. Quail eggs were collected and then analysed for once only at the beginning of the age terms (10., 14., 18., 22., 26., 30., 34., 38. and 42. weeks of age). Egg quality traits such as egg weight, shape index, yolk weight, yolk percentage, albumen weight, albumen percentage, albumen index, Haugh Unit, shell weight, shell percentage and shell thickness were determined and heritabilities were estimated for these traits.

According to results of this study, an increase was determined in egg weight, shape index, yolk weight, yolk index, albumen weight and albumen percentage traits with ageing between 10-42 weeks of ages. In spite of these results, a decrease was observed in egg production, Haugh Unit, albumen indeks, shell percentage and shell thickness traits according to ageing. Changes in egg production and egg quality traits, were found significantly for age terms. In addition to this, phenotypic correlations of egg quality traits were determined and the results were found significantly.

Overall heritabilities and standard errors of egg production, egg weight, shape index, yolk weight, yolk percentage, albumen weight, albumen percentage, albumen index, Haugh Unit, shell weight, shell percentage and shell thickness were estimated respectively 0.260.11, 0.480.03, 0.440.03, 0.300.03, 0.250.02, 0.150.02, 0.440.03, 0.240.02, 0.380.03, 0.300.03, 0.400.03, 0.250.02 ve 0.270.03.TEŞEKKÜR

Yapmış olduğum bu çalışmayı bana öneren ve her aşamasında yardımcı olan danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKŞİT’e, tezimin istatistik analizlerinde ve genetik parametre tahminlerinde desteğini gördüğüm Araş. Gör. Dr. Kadir KIZILKAYA’ya, tezimin düzeltme aşamasında fikirlerinden yararlandığım jüri üyeleri Prof. Dr. Özge ALTAN ve Doç. Dr. Mete KARACAOĞLU’na, bu araştırmanın gerçekleşmesi için maddi olanak sağlayan A.D.Ü. Araştırma Fon Saymanlığına teşşekkür ederim.

Demir ÖZDEMİR

Eylül – 2003, AydınKAYNAKLAR


ALARSLAN, Ö.F., 1999. Bıldırcın yetiştiriciliğinde yapılabilirlik, uygulamalar ve öneriler. Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı. Bildiriler, 156-163.

ALTAN, Ö., İ. OĞUZ, 1995. Japon bıldırcınlarında (coturnix coturnix japonica) yaşın ve yumurtlama zamanının kimi yumurta özellikleri üzerine etkileri. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 19:405-408.

ALTAN, Ö., İ. OĞUZ, Y. AKBAŞ, 1998. Japon bıldırcınlarında (coturnix coturnix japonica) canlı ağırlık yönünde yapılan seleksiyonun ve yaşın yumurta özelliklerine etkileri. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 22:467-473.

ALTINEL , A., H. GÜNEŞ, T. KIRMIZIBAYRAK, Ş.G. ÇÖREKÇİ, T. BİLAL, 1996. Japon bıldırcınlarında (coturnix coturnix japonica) yumurta kalitesi ve özellikleri üzerine araştırmalar. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Dergisi, 22 (1), 203-213.

BAUMGARTNER, J., 1994. Japanese quail production, breeding and genetics. World’s Poultry Science Journal. 50:227-235.

CERİT, H., A. ALTINEL, 1998. Japon bıldırcınlarının (coturnix coturnix japonica) çeşitli verim özelliklerine ait genetik ve fenotipik parametreler. İ.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, (24) 1:111-136.

CLAYTON, G.A., A. ROBERTSON, 1966. Genetics of changes in economic traits during the laying year. British Poultry Science, 7:143-151.

ENGSTRÖM, G., L.E. LILJEDAHL, M. WILHEMSON, K. JOHANSSON, 1990. Genetic and environmental variation in relation to ageing. Proceedings of the 4th World Congress on Genetic Applied to Livestock Production, Edingburgh 23-27 July.

FLOCK, D.K., 1977. Prediction of full-year egg production from part records in a population of White Leghorns under long-term RRS. Z Tierz Züchtungsbiol, 94:80-103.

GILMOUR, A.R., B.R. CULLIS, S.J. WELHAM, 2001. ASREML, June 13, 2001.

GONZÁLEZ, M., 1995. Influence of Age on Physical Traits of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica) Eggs. Ann Zootech, 44:307-312.

HARVEY, W.R., (1975). Least-squares analysis of data with unequal sub-class numbers. US Department of Agriculture, Report of Agricultural Research Service H-4.

HAUGH, R.R., 1937. The Haugh unit for measuring egg quality. US Egg Poult. Magazine, 43:522-555, 572-573.

HOLMES, D.J., S.L. THOMPSON, J. WU, M.A. OTTINGER, 2003, Reproductive aging in female birds. Experimental Gerontology, 38:751-756.

HUSSEIN, S.M., R.H. HARMS, D.M. JANKY, 1993. Effect of age on the yolk to albumen ratio in chickens eggs. Poultry Science, 72:594-597.

JACOB, J.P., R.D. MILES, F.B. MATHER, 1998. Egg Quality. Fact Sheet PS-24, 13 p., April 1998, University of Florida, Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences.

KARAMAN, M., O.S. YILMAZ, A.N. ULUOCAK, 2002. Kahverengi yumurtacılarda yaşın yumurta kalitesine etkisi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, (17), 1:63-66.

KAWAHARA, T., T. INOUE, 1967. Estimation of genetic parameters of productive traits of Japanese quail. ABA, 35:3128.

KESİCİ, T., 1978. Japon bıldırcınlarında yumurta ve büyüme ile ilgili karakterlere eklemeli ve eklemeli olmayan gen etkilerinin araştırılması. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları, No:683, Ankara.

KOÇAK, Ç., Ö. ALTAN, Y. AKBAŞ, 1995. Japon bıldırcınlarının çeşitli verim özellikleri üzerinde araştırmalar. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, (19), 1:65-71.

LEDUR, M.C., R.W. FAIRFULL, I. MCMILLAN, L. ASSELSTINE, 2000. Genetic effects of aging on egg production traits in the first laying cycle of white leghorn strains and strain crosses. Poultry Science, 79:296-304.

LEDUR, M.C., L.E. LILJEDAHL, I. MCMILLAN, L. ASSELSTINE, R.W. FAIRFULL, 2002. Genetic effects of aging on egg quality traits in the first laying cycle of white leghorn strains and strain crosses. Poultry Science, 81:1439-1447.

LILJEDAHL, L.E., 1989. Genotype x environment interction with age as an internal environmental factor. Jouy-en-Josas (France), May 9-11, Ed. INRA.

LILJEDAHL, L.E., J.S. GAVORA, R.W. FAIRFULL, R.S. GOWE, 1984. Age changes in genetic and environmental variation in laying hens. Theor. Appl. Genet., 67:391-401.

MARKS, H.L., 1990. Genetics of egg production in other galliforms, (in Poultry Breeding and Genetics, Ed. R.D. Crawford),. Chapter 30., 761-769.

NAGARAJAN, S., D. NARAHARI, I. A. JAYAPRASAD, D. THYAGARAJAN, 1991. Influence of stocking density and layer age on production traits and egg quality in Japanese quail. British Poultry Science, 32:243-248.

NARAYAN, R., S.K. AGRAWAI, D.P. SINGH, S. KUMAR, 1996. Genetics of production traits in egg type Japanese quail. Indian Journal of Veterinary Research, (5) 2:44-46.

NAZLIGÜL, A., K. TÜRKYILMAZ, H.E. BARDAKÇIOĞLU, 2001. Japon bıldırcınlarında (coturnix coturnix japonica) bazı verim ve yumurta kalite özellikleri üzerinde bir araştırma. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 25:1007-1013.

NORTH, M.O., 1984. Commercial Chicken Production Manual Third Edition. The Avi Publishing Company, ISBN 0-87055-446-8, 530.p.

ORHAN, H., C. ERENSAYIN, S. AKTAN, 2001. Japon bıldırcınlarında (coturnix coturnix japonica) farklı yaş gruplarında yumurta kalite özelliklerinin belirlenmesi. Hayvansal Üretim Dergisi, 42 (1): 44-49.

PANDA, B., R.P. SINGH, 1990. Developments in processing quail meat and eggs. World’s Poultry Sci., 46:219-234.

SAS INSTITUTE, 1999. SAS System for Windows. Release 8.0. SAS Inst., Cary NC.

SIEGEL, P.B., 2001. Effects of genetics and breeding on egg quality. IX. European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, 9-12 September 2001, Kuşadası-Turkey, Session E1, pg:49-53.

SUK, Y.O., C. PARK, 2001. Effect of breed and age of hens on the yolk to albumen ratio in two different genetic stocks. Poultry Science, 80:855-858.

STINO, F.K.R., M.A. KICKA, G.A. KAMAR, B.T.O. ALTAKRETI, 1982. Egg quality traits of the Japanese quail and their heritabilities in the subtropics. Arch. Geflügelk., 46:104-108.

SOYSAL, M.İ., 2000. Tavukçulukta genetik içeriğin iyileştirilmesi. Hayvan Islahının Genetik Prensipleri, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fak., Yayın No.48, Ders Notu No:40, Bölüm:11, sayfa:283-298.

ŞENKÖYLÜ, N., 2001. Yumurta kalitesine ilişkin kriterler. Modern Tavuk Üretimi, 3.Baskı, ISBN:975-93691-2-5, Bölüm 15, Sayfa:280-286.

ULUOCAK, A.N., 1991. Yumurta büyüklüğü nelere bağlıdır. Teknik Tavukçuluk Dergisi, Sayı:72: 24-40 (Nisan-Haziran).

ULUOCAK, A.N., F. OKAN, E. EFE, 1995. Bıldırcın yumurtalarında bazı dış ve iç kalite özellikleri ile bunların yaşa göre değişimi. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 19:181-185.

ULUOCAK, A.N., H. NACAR, Z. CEBECİ, M. BAYLAN, 1996. Bıldırcın yumurtalarında yaşla birlikte bazı kalite özelliklerindeki değişim. Hayvancılık’96 Ulusal Kongresi, Bildiriler – Cilt 1:438-445.

VAN VLECK, L.D., D.P. DOOLITTLE, 1964. Genetic parameters of monthly egg production in the Cornell controls. Poultry Sci., 46:560-567.

YANNAKOPOULAS, A.L., A.S. TSERVENİ-GOUSİ, 1986. Quality characteristics of quail eggs. Brit. Poultry Sci., 27:2, 171-176.

YANNAKOPOULAS, A.L., A.S. TSERVENİ-GOUSİ, 1987. Effect of breeder quail age and egg weight on chick weight. Brit. Poultry Sci., 66:1558-1560.

WEI, M., H.J. JULIUS, V. DER WERF, 1995. Genetic correlation and heritabilities for purebred and crossbred performance in poultry egg production traits. Journal of Animal Science, 73:2220-2226.WİLSON, W.O., U.K. ABBOTT, H. ABPLANALP, 1961. Evaluation of coturnix (japanese quail) as pilot animal for poultry. Poultry Sci. 40, 651-657.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə