Erdemli İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.89 Mb.
səhifə1/10
tarix18.08.2018
ölçüsü0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

T.C

SARIVELİLER KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
c:\users\teml\desktop\s1.jpgc:\users\teml\desktop\s2.jpgc:\users\teml\desktop\s34.jpg
STRATEJİK PLAN

2015-2019
56.jpeg

Sarıveliler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

2015-2019 Stratejik Planı

İmtiyaz Sahibi: Musa DALKILIÇ

Sarıveliler İlçe Milli Eğitim Müdürü

Genel Yayın Yönetmeni: Şahin HARMANKAYA

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

Editör/Tasarım /Dizgi: Musa TEPE

Stratejik Plan Koordinatörü

Karaman


Nisan 2015

© 2015 Bu yayının tüm hakları Sarıveliler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.

İletişim:

Sarıveliler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez Mah. Şehit İbrahim Duran Cad.

Hükümet Konağı 4. Kat KARAMAN/ Sarıveliler

Posta Kodu : 70800


Telefon: 338 441 22 90

Faks: 338 441 25 02

http://sariveliler.meb.gov.tr

sariveliler70@meb.gov.tr

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”.Mustafa Kemal ATATÜRK

SUNUŞ


Geçmişten günümüze teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, eğitim, kültür ve sosyal alandaki değişim; ülkemizin geleceği açısından stratejik planlamayı zorunlu kılmaktadır. Güçlü ve dinamik bir toplum sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve eğitim düzeyi; artık bizleri içinde bulunduğumuz durumu değerlendirerek stratejik amaçlar koymaya, hedeflerin önceden belirlenmesine ve planlayarak hareket etmeye yöneltmiştir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün eğitim-öğretim, kültürel/sanatsal, sportif çalışmalar, proje, yatırım/tesisleşme, araştırma faaliyetleri ile bunları yöneten idari hizmetlerinin değerlendirildiği bu çalışmada mevcut yapımız ve durumumuz belirlenmiş ve izlememiz gereken yollar daha belirgin hale getirilmiştir. Mevcut durum değerlendirilmesi ve verilere dayalı bilimsel yöntemlerle gelecek planlaması yapılmıştır. Memnuniyetle belirtmem gerekir ki, bütün birimlerimiz bu yerinde yönetim sürecinde, değişme ve gelişmelere açık ve eğitim sürecine katkı yapma çabası içindeler. Bu da uzun bir süreci kapsayan stratejik planlamada belirlediğimiz hedeflere ulaşılacaktır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce hazırlanan Stratejik Planının hayırlı olmasını diler, emeği geçenleri kutlarım.
Ali ÖNER

Sarıveliler Kaymakamı


STRATEJİK PLANLAMA

Eğitim ve öğretim toplumsal açıdan çok önemlidir. Bu açıdan bakıldığında eğitimde stratejik planlamanın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Eğitimin toplumun beklentileri çerçevesinde değişim gerçekleştirmek olduğu düşünülürse, eğitim kurumlarının özellikle de okulların koşullarının daha iyi bir seviyeye getirilmesi için stratejik planlamanın önemi büyüktür. Kaynakların kıt olduğunu düşünürsek bu kaynakları etkin, gerçekçi ve ekonomik biçimde kullanmak performansımızı da önemli oranda etkileyecektir.

Stratejik plan bir vizyon olduğuna göre, gelecekte arzu edilen standartlara ulaşabilmek için üst düzey yöneticilerin tam desteğiyle her kademedeki çalışanların benimseyeceği çalışma ile başarıya ulaşılacaktır.

Stratejik yönetim hem kendi durumunun hem de kendi dışındaki çevrenin analizini gerekli kılar. Karmaşık ve dinamik haldeki dünyamızda değişim için yol gösterici olan stratejik planlama, geleceğe yönelik bakış açısıyla ilerlemenin en iyi yolu olarak algılanmalıdır.

Kurumun kontrolü dışında gerçekleşecek engellerin önüne geçilmesi için ve kurum içi koordinasyonun iyi düzenlenmesi ve temel hedeflerin saptanmasında, gerçekleştirilmesinde etkili olacaktır.

İnsanı, yaşlı ve tembel olan ülkelerin stratejik ufku yetersiz olacaktır. Genç, çalışkan ve dinamik nüfusumuzun stratejik plan vasıtası stratejik planla uzman, beceri sahibi çağdaş nesiller olarak yetişmesi stratejik hedeflerin gerçekleşmesi demektir.

Bu anlamda stratejik planı kurumu başarıya götürmek olarak algılıyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda planlıyor ve yapıyoruz.

Musa DALKILIÇ

Sarıveliler İlçe Milli Eğitim Müdürü

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

TABLOLAR……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……8

GRAFİKLER…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...8

KISALTMALAR……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

TANIMLAR…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...10

GİRİŞ……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...11


TABLOLAR 8

ŞEKİLLER 8

KISALTMALAR 9

TANIMLAR 10

GİRİŞ 11

BİRİNCİ BÖLÜM 14

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 14

A. SARIVELİLER İLÇE MEM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 14

Tablo 3 : Stratejik Planlama Eğitimleri 16

B. STRATEJİK PLAN MODELİ 17

19

İKİNCİ BÖLÜM 19DURUM ANALİZİ 20

DURUM ANALİZİ 20

B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 22

C. FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER 24

Tablo 4: Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler 26

D. PAYDAŞ ANALİZİ 26

PAYDAŞLARIMIZIN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENME ARAÇLARI 26

E.KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI ANALİZ 27

1.KURUM İÇİ ANALİZ 27

İlçe Genelinde ki Mevcut Okul, Derslik, Lojman ve Şube Sayıları 39

Tablo 18 : İlçe Genelinde ki Mevcut Okul, Derslik, Lojman ve Şube Sayıları 40

2.KURUM DIŞI ANALİZ 44

1.GZFT ANALİZİ 50

F.İLÇE MEM SP PLAN MİMARİSİ 56

58

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 58GELECEĞE YÖNELİM 58

GELECEK 59

3.1 MİSYON 59

Biz; bütün paydaşlarla çalışarak; ilçemiz düzeyinde günümüzün eğitim sorunlarını çözme, düşünen, araştıran, öğrenen, öğrendiğini yorumlayan, sorgulayan, Milli Değerlerine sahip çıkan, her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmeye açık ve yaşamına uygulayabilen okullarımıza, bağlı birimlerimize ve çevremizle bir bütünlük içinde kaliteli hizmet vermek için var olan ve yarına daha umutla bakan, bir kurumuz. 60

3.3 TEMEL İLKE VE DEĞERLER 60

Toplum Yararı 60

3.4 STRATEJİK PLAN GENEL GÖRÜNTÜSÜ 61

3.5 TEMA AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ VE STRATEJİLER 62

1.TEMA EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 62

2. TEMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 65

3.TEMA KURUMSAL KAPASİTE 70

4.1 STRATEJİK PLANMALİYET TABLOSU 75

5.1 İZLEME DEĞERLENDİRME 76

Tablo 29 : İzleme ve Değerlendirme 77

5.2 PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 77

5.3YÖNTEM 78

KAYNAKÇA 80


3.3 İLKE VE DEĞERLERİMİZ 58

3.4 STRATEJİK PLAN GENEL GÖRÜNTÜSÜ 59

3.5 TEMA, AMAÇ, HEDEF, PERFORMANS GÖSTERGESİ STRATEJİK FAALİYETLER 60

3.5.1 I. TEMA EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM VE KATILIM 60

3.5.2 II.TEMA EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI 62

3.5.3 III. TEMA KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI 66

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 70

MALİYETLENDİRME 70

4.1 STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU 70

BEŞİNCİ BÖLÜM 72

5.1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME… 72

5.2 PLANIN DEĞERLENDİRLMESİ 73

5.3 YÖNTEM 74

KAYNAKÇA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə