Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaa


PLANLARDAKİ GÖREVLENDİRMELER VE HUKUKA AYKIRI KAYITLAR (FİŞLEMELER)Yüklə 4,82 Mb.
səhifə3/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
#39053
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83

PLANLARDAKİ GÖREVLENDİRMELER VE HUKUKA AYKIRI KAYITLAR (FİŞLEMELER)

Balyoz Harekât Planına ilişkin hazırlandığı anlaşılan belge ve bilgiler incelendiğinde, planda öngörüldüğü şekliyle;

Harekâtta bizzat görev alacak görevli personelin hangi timlerde olacağı,

Harekâtla birlikte kontrol altına alınacak hassas tesislerin, kamu görevlerinin ve özel teşebbüslerin, kilit noktaların nereler ve buralarda görevlendirilecek askeri ve sivil personelin kimler olacağı,

Plan kapsamında üst düzey kamu görevlilerinden kimlerin ve hangi kurumların(vakıf, dernek vb.) plana destek vereceğinin,

Toplumsal eylemlerde kullanılacağı anlaşılan, Kadife Eldiven başlığı ile belirlenen üniversite öğrencileri ve iltisaklı kişilerin kimler olduğunun,

Harekâtta ihtiyaç duyulacak olan cezaevleri, hastaneler, ilaç ve gıda depoları vb. lojistik destek sağlanacak yerlerin nereler olacağı ve buralarda görevlendirilecek personelin kimler olacağının,

Kimlerin gözaltına alınacağı, tutuklanacağı, emekliye sevk edileceği, hangi üniversite öğrencilerinin ilişiklerinin kesileceği, hangi kamu görevlilerinin işlerine son verileceği, hangi basın yayın organlarının yayınının durdurulacağı, nelere el konulacağı ve nerelerin aranacağının TEK TEK, İSİM İSİM ve YER YER belirlendiği, bu belirlemelerde insanların siyasi, ideolojik ve dini görüşlerine göre, kurumların da benzer şekillerde hukuka aykırı olarak kayıt altına alındığı değerlendirilmektedir.

Plana destek vermeyeceklerin görevlerinden alınacaklar arasında olduğu, destek vereceği belirlenen şahısların ise yeni yapılanma ile birlikte görevlerine devam edecekleri veya daha üst konumlarda görevlendirilmek üzere yeni görev yerleri de belirtilmek suretiyle tespit edildiği,

Ayrıca Balyoz Harekâtının ardından hükümetin devrilecek olması sebebiyle göreve getirilmesi planlanan yeni kabinenin de oluşturulduğu, kimin başbakan kimlerin bakan olacağının da belirlendiği görülmektedir.Koordinasyon toplantıları:

Balyoz Harekât Planı içerisinde, plan için genel koordinasyon toplantısının yapılacağı, bunun için de İstanbul’da yapılan karargah toplantılarından istifade edileceğinin belirtildiği,

20 Aralık 2002’de İstanbul’da 1nci Ordu Komutanlığında icra edilen aylık karargah koordinasyon toplantısında, 1. Ordu Komutanı Çetin DOĞAN tarafından yapıldığı anlaşılan konuşmaya ait “Sn.Ordu Komutanının Direktifleri” başlıklı çözüm metni içerisinde yer alan bazı hususların, 02 Aralık 2002 tarihli Balyoz Harekât Planında yer alan hususlarla benzerlik gösterdiği,

05-07 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen seminerde görüşülen “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun” bazı bölümlerinin koordinasyon toplantısında da görüşüldüğü, ayrıca koordinasyon toplantısında görüşülen hususların benzerlerinin de 05-07 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen plan seminerinde görüşüldüğü,

Bu sebeple planda belirtilen ve koordinasyon anlamında istifade edilmesi öngörülen karargah toplantılarından birisinin de 20 Aralık 2002 tarihinde gerçekleşen karargah koordinasyon toplantısı olduğu değerlendirilmiştir.

Plan Semineri :

Balyoz Harekât Planının “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo” ismi ile jenerik bir senaryo şeklinde özel seçilmiş sınırlı sayıda ve plandan haberdar olan personelin katılımı ile icra edilecek GİZLİ gizlilik dereceli bir plan seminerinde denenerek müzakere edileceği belirtilmiştir.

Seminere giden süreçte yapılan yazışmalar ve gönderilen mesaj emirleri ışığında bakılacak olursa;

İlk olarak K.K.K.lığının 06 Ağustos 2002 tarihli 2003 yılı Tatbikat Planlama Faaliyetleri emrinin ilgili Komutanlıklara gönderildiği,

Bu emre istinaden 1nci Ordu Komutanlığının 14 Kasım 2002 tarihinde kendine bağlı birliklere gönderdiği mesaj emrinde 4-6 mart 2003 tarihlerinde plan semineri icra edileceğini, harp oyunları icra edilmeyeceğini ve 1 Ocak-15 Şubat 2003 tarihleri arasında Kolordu Komutanlıklarının plan semineri tatbikatını yapmaları gerektiğinin belirtildiği,

Kolordu Komutanlıklarının plan seminerini ne zaman yapacaklarını belirleyip 1nci Ordu Komutanlığına bildirmelerinin ardından 1nci Ordu Komutanlığında bu tarihlerin tekrar düzenlendiği,

16 Aralık 2002 tarihinde saat:10.00’da 1nci Ordu Harekât Başkanlığında yapılan toplantıda, toplantıya katılan Kor.Hrk.ve Eğt.Ş.Md.lerine, 12 ARALIK 2002 tarihli Ordu/Kor./Tug. Plan Çalışması Uygulama Esasları konulu çalışmalarına esas teşkil edecek uygulama emrinin ve “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun” elden teslim edildiği,

Adı geçen emirlere ve senaryoya göre tespit edilen tarihlerde Kolordu Komutanlıklarının plan semineri tatbikatı yaptıkları,

1nci Ordu Komutanlığının 31 OCAK 2003 tarihli “1NCİ ORDU PLAN SEMİNERİ- 2003 konulu yazısı ile de plan semineri ile ilgili genel esaslar düzenlenerek seminere ilişkin geniş planlamanın bağlı komutanlıklara bildirildiği,

21 Şubat 2003 tarihli emre istinaden ise seminerin tarihinin 5-7 Mart 2003 olarak değiştirildiği ve seminerin belirlendiği bu tarihte 162 kişinin katılımı ile gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

5-7 Mart 2003 tarihlerinde GİZLİ gizlilik derecesinde icra edilen Plan Seminerine ait ses kayıtlarının Balyoz Harekât Planı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde;

Balyoz Harekât Planı ve bu kapsamda hazırlandığı anlaşılan diğer eylem planlarında yer alan birçok hususun aynı veya benzer kelimeler kullanılarak Plan Seminerinde masaya yatırıldığı ve mütalaa edildiği,

Sanık Çetin DOĞAN’ın konuşmaları esnasında bu seminerin bir jenerik olduğunu belirttiği görülmektedir.

Balyoz Harekât Planının yer aldığı dijital belgenin oluşturma tarihinin 13.11.2002, son kaydetme tarihinin 02.12.2002 ve belge üzerinde yer alan tarihin de 02.12.2002 olması, 05-07 Mart 2003 tarihinde 1nci Ordu Komutanlığında GİZLİ gizlilik derecesinde sadece 162 kişinin katılımı ile jenerik şekilde gerçekleşen seminerde konuşulan konuların Balyoz Harekât Planında yer alan birçok husus ile örtüşüyor olması da dikkate alındığında, seminerin Balyoz Harekât Planında öngörülen içeriğin tartışıldığı, bu seminer görüntüsü altında sanıkların darbenin tatbikatını yaptıkları kanaatine varılmıştır.

Buradan hareketle olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun verildiği ve bu senaryoya göre seminer çalışması yapması istenen Kolorduların da Balyoz Harekât Planının tatbikatını kendileri açısından seminere gelmeden yaptıkları ve seminere darbe planını görüşmek üzere hazırlıklı geldikleri değerlendirilmiştir.

Dava konusu CD’lerde yer alan delillerin dijital yollarının incelenmesi :

Soruşturma kapsamında TÜBİTAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli bilirkişilerce hazırlanan bilirkişi raporlarında yer alan hususlar doğrultusunda belgelerin dijital kullanıcı yolları tespit edilmiş ve bu sayede birçok belgenin hangi kullanıcılar tarafından kullanıldığı, hangi isimler altında kaydedildikleri, ne zaman oluşturuldukları ve kullanıldıkları bilgisayarlarda hangi konumlarda kayıtlı bulundukları anlaşılmıştırBELGELERİN MUHTEVASI

2002 yılında gerçekleşen genel seçimlerin hemen ardından kaleme alınan ve yürütme organını askeri bir müdahale ile devirerek devlet yönetimini belirlenen kadrolar ile ele geçirmeyi öngören 02 Aralık 2002 tarihli Balyoz Harekat Planında plan, planlama ve hazırlık aşamasının hemen, icra safhasının ise emirle yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Planda yer alan icra hususunun planının doğrudan askeri müdahale ve müdahale ile birlikte yapılması öngörülen değişiklikleri ifade ettiği, “plan, planlama ve hazırlık” olarak nitelenen emirlerin ise askeri müdahale ve sonrası faaliyetler için gereken her türlü çalışmayı kapsadığı anlaşılmaktadır.

Balyoz Harekat Planında plan, planlama ve hazırlık faaliyetlerinin derhal yapılacağının belirtilmesi sebebiyle birçok hususun bu emre istinaden yerine getirildiği anlaşılmaktadır.

Personel Belirleme Çalışmaları :

Balyoz Harekat Planının gerçekleştirilebilmesi için; ön hazırlık döneminde, harekat esnasında ve sonrasında ciddi anlamda personel ihtiyacı olduğu görülmektedir. Harekatın hazırlayıcılarının bu konuda safha safha ve en küçük görevlendirmeye kadar isim isim personel belirleme çalışmaları yaptıkları anlaşılmıştır.1-“EK-A Görevlendirmede Yetkili Personel:

Balyoz Harekat Planı kapsamında kendilerine kişiye özel olarak, planlama, koordinasyon, hazırlık ve icra görevi verilen ve bu görevi kabul eden, dolayısıyla Balyoz Harekat Planından haberdar olan personelin olduğu,

Bu personelin;

1. Ordu Komutanlığında 12(on iki),

2. Kolordu Komutanlığında 13(on üç),

3. Kolordu Komutanlığında 16 (on altı),

5. Kolordu Komutanlığında 20 (yirmi),

15. Kolordu Komutanlığında 11 (on bir),

Harp Akademileri Komutanlığında 25 (yirmi beş) olmak üzere toplam 97 kişiden oluştuğu, bu kişilere ait listenin planın EK-A’sı olarak düzenlendiği,

Yetkili bu 97 personelden Aralık 2002 tarihli emir yazısı ile Balyoz Harekat Planının uygulanması kapsamında, harekat planında da aynı şekilde belirtilen; 1. Özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel

 2. Özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel

 3. Sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel

ç. Darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel

d-Gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel 1. Hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel

 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel

 3. Özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel

ğ. Gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel

 1. Alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel isimlerinin tespit edilmesi, daha önce tespit edilen hassas tesisler listesinin güncellenerek, bu tesislere görevlendirilmesi düşünülen personel isimlerinin de belirlenmesi ve oluşturulacak listelerin 1nci Ordu Komutanlığına gönderilmesinin istendiği,

Listeleri oluşturulması istenen birimler kullanılarak başta tüm kara deniz ve hava yolu terminalleri olmak üzere, Kamu kurum ve kuruluşları, Özel hastaneler ve ilaç depoları, Gümrükler, depolar, ambarlar ve büyük alışveriş merkezlerinin tamamının kontrol altına alınacağı ve özellikle ülkeye yurtdışından giriş çıkışlara ikinci bir emre kadar müsaade edilmeyeceğinin planda açıkça belirtildiği görülmektedir.

2- “EK-M Personel ” :

EK-M LAHİKA-1

Balyoz Harekat Planının EK-M’sinin Personel olarak düzenlendiği görülmektedir. Aralık 2002 tarihli yazıda, EK-A’daki yetkili personele, EK-B’deki kategorilere uygun olarak personel listelerini hazırlamaları emrinin verildiği, bahse konu emrin ardından 1. Ordu Komutanlığı, 2nci, 3ncü, 5nci ve 15nci Kolordu Komutanlıkları ile Harp Akademileri Komutanlığındaki görevlendirmede yetkili personel tarafından istenen kategorilere göre personel belirleme çalışmalarına başlandığı görülmektedir.Emre istinaden ilgili kategorilere göre;

1nci Ordu komutanlığında 285,

2nci Kolordu Komutanlığında 266,

3ncü Kolordu Komutanlığında 183,

5nci Kolordu Komutanlığında 398,

15nci Kolordu Komutanlığında 171,

Harp Akademileri Komutanlığında 98, olmak üzere 1401 personelin belirlendiği,

Hazırlanan listelerin Aralık 2002 tarihli yazıya uygun olacak şekilde EK-B isimleri ile hazırlandıkları görülmektedir.

Harp Akademileri Komutanlığındaki yetkili personel tarafından hazırlanan EK-B listesinde 27 kişinin ilgili kategorilere göre, 71 kişinin ise hassas tesislerde görevlendirilmek üzere belirlendiği, Kolordularda hazırlanan EK-B listelerinin ise sadece ilgili kategorilere göre belirlenmiş isimlerden oluştuğu, dolayısıyla hassas tesislerde görevlendirilmesi düşünülenler hariç ilgili kategorilere uygun belirlenen personel sayısının 1330 olduğu anlaşılmıştır.

EK-B listelerinin imza bölümlerinde isimleri yer alan “M.Fikri KARADAĞ, Mehmet YOLERİ, Ahmet KÜÇÜKŞAHİN, Emin KÜÇÜKKILIÇ, Mustafa ÇALIŞ ve İzzet OCAK’ın görevli oldukları komutanlıklarda Balyoz Harekat Planı kapsamında görevlendirmede yetkili personeller içerisinde yer aldıkları,

EK-B’lerde yer alan isimlerin, Balyoz Harekat Planı kapsamında yazıldığı anlaşılan üst yazı plan çalışması isimli belgede belirtilen emirler doğrultusunda, EK-A’da belirtilen görevlendirmede yetkili personel tarafından belirlendikleri dikkate alındığında, bu durumun Aralık 2002 tarihli yazıda yer alan emirlerin ilgili kişilere ulaştığını, bu şahısların bu emre göre hareket ederek personel belirleme çalışmalarını yaptığını teyit etmektedir.

İlgili emir doğrultusunda EK-B ismi ile hazırlanan listelerin daha sonra gönderilmesi istenen yer olan 1nci Ordu Komutanlığına geldiği ve burada bu listelerin, Balyoz Harekat Planındaki ismine uygun olarak EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgede, 1nci Ordu, 2nci Kolordu, 3ncü Kolordu, 5nci Kolordu, 15nci Kolordu ve Harp Akademileri Komutanlığı için ayrı ayrı olmak üzere, “…Güvenlik Harekat Planının Uygulanması Kapsamında Görevlendirilecek Personel Listesi” alt başlığı altında birleştirilerek kaydedildiği, anlaşılmıştır.EK-B isimli listeler ve EK-M LAHİKA-1 isimli listelerin teknik özellikleri de dikkate alınarak incelendiğinde; • Adı geçen birimlerde Balyoz Harekat Planı kapsamında personel belirleme çalışmalarının Aralık 2002 tarihli emirler doğrultusunda başladığı,

 • Belgelerin oluşturulma ve son kaydetme tarihleri ile belgeler üzerinde yapılan değişiklik sayılarına bakıldığında belgelerin bir süreç içerisinde ve değişikliklere uğrayarak hazırlandıkları,

 • Hazırlığı biten birimin hazırladığı listeyi 1nci Orduya ulaştırdığı, dolayısıyla 1nci Orduya gelen listelerin birleştirilmiş listeye peyder pey eklendiği,

 • Yukarıda ismi yer alan birimlerde başlayan personel belirleme çalışmalarının 04.03.2003 tarihinde bittiği ve aynı günün ilerleyen saatlerinde 1nci Ordudaki birleştirilmiş listenin son kez kaydedildiği anlaşılmaktadır. • EK-M Lahika 1 isimli listede yer alan 1400 isimden 1330 tanesinin Balyoz Harekat Planında öngörülen kategori başlıkları altında, geriye kalan 70 kişinin ise Aralık 2002 tarihli yazıda belirtilen hassas tesisler listesinin güncellenmesi ve buralarda görevlendirilecek personelin belirlenmesi emrine uygun olarak “Hassas tesislerde görevlendirilecek personel listesi” başlığı altında belirlendiği anlaşılmaktadır. Bu konu daha sonraki bölümlerde incelenecektir.

 • Balyoz Harekat Planının EK-M’sinin Personel olarak isimlendirildiği de dikkate alındığında, EK-M LAHİKA-1’in Balyoz Harekat Planı kapsamında 1nci Ordu ve bağlı Kolorduların sorumluluk bölgelerinde belirledikleri görevli personele ait liste olduğu anlaşılmaktadır.

Özel Hastaneler Ve İlaç Depoları :

Görevlendirmede yetkili personel tarafından belirlenen görevlilerin yapacakları görevler planda açıkça yeralmaktadır. Bu görevlerden birisinin de özel hastaneler ve ilaç depolarının kontrol altına alınması olduğu, bu konu ile ilgili olarak farklı birimlerde görevli toplam 67 personelin belinlendiği anlaşılmıştır.Hassas Tesislerde Görevlendirilecek Personel :

Balyoz Harekat Planı içinde; Devlet otoritesi hâkim kılınıncaya kadar kamu görevlerinin ifası için asker ve sivil şahıslar atanacaktır. Bu maksatla; bütün kilit görevleri Askeri personel devralacaktır. Anılan kilit personel, Harp Akademileri Komutanlığı, sınıf okulları ve diğer askeri birliklerdeki belirlenmiş general ve subaylardan, yetmediği takdirde emekli general, subay ve astsubaylardan tefrik edilecek, bu personele ait hazırlanmış olan isim listeleri güncellenerek hazır tutulacak…” şeklinde ibareler yer almaktadır.

Planda yer alan bu ibarelere göre harekat ile birlikte kilit görevler için asker ve sivil personellerin atanacağı belirtilmekte, bu şahıslara ait listelerin güncellenmesinin isteniyor olmasından da hali hazırda bu listelerin var olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Aralık 2002 tarihli üst yazı plan çalışması 2003 isimli belgede; “Daha önce tespit edilen hassas tesisler listesi güncellenerek, bu tesislere görevlendirilmesi düşünülen personel isimleri gönderilecektir.” şeklinde yer alan ibarelerden de anlaşılacağı üzere hassas tesislerin tespit işleminin daha önceden yapıldığı, bu yazı ile ise hem bunların güncellenmesinin hem de buralarda görevlendirilecek personelin belirlenmesinin istendiği, ayrıca bu ibarelerin Balyoz Harekat Planında yer alan güncelleme hususlarını da teyit ettiği görülmektedir.

Hassas tesisler ile ilgili olarak hazırlanan LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL isimli, GİZLİ ve EK-A ibareli, , imza kısmında İstihbarat Başkanı Kurmay Albay İzzet OCAK ismi yer alan, 25 sayfadan ibaret word belgesi içinde;

1 NCİ ORDU BÖLGESİNDEKİ HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK PERSONEL LİSTESİ başlığı altında, Kocaeli, Bursa, Gökçeada, Tekirdağ, Gelibolu, Kırklareli, Edirne gibi 1nci ordu sorumluluk bölgesinde yer alan bölgelerde 1nci, 2nci ve 3ncü öncelikli olarak belirtilmiş; Santral, Havalimanı, Atom Reaktörü, BOTAŞ ve bağlı İstasyonlar, BP AŞ.Ana Depoları, Tersane, Radyo-TV Verici İstasyonu, Liman, Depo, Doğalgaz Dönüşüm Santrali, Baraj, Ilaç Fabrikası, Gar, Petrol Sahası, Kamyon ve Otobüs Sanayi, Makina ve Yedek Parça Imalatı, Taş deposu, Dolum Tesisi, Netaş, Poaş, Petkim, Petrol Ofisi Genel Müdürlük Depoları, Radyo Istasyonu, Role, SHELL depoları, Tedaş, Teletaş, Trafo Merkezi, Türk Telekom ve Radyolink istasyonu gibi 92 hassas tesiste görevlendirilmek üzere farklı rütbelerde muvazzaf ve emekli toplam 205 personelin ve bunların mevcut görev yerleri ya da adres bilgilerinin bulunduğu görülmektedir.

Bahse konu 205 personelden 33’ünün Harp Akademilerinde görevli oldukları ve bu şahısların aynı zamanda Aralık 2002 tarihli yazı kapsamında hazırlanan listede ve EK-M LAHİKA-1 isimli listede de yer aldığı görülmektedir.

Geriye kalan 170 personelin 1nci Ordu sorumluluk bölgesindeki birliklerde görevli olduğu, diğer 2 kişinin ise emekli general oldukları görülmektedir.3- Jandarmanın Yaptığı Görevlendirmeler :

1nci Ordu Komutanlığı ve Jandarma birimlerinin kuruluşlarında aralarında organik bir bağ bulunmamaktadır. 05-07 Mart 2003 tarihlerinde 1nci ordu komutanlığında düzenlenen plan semineri kapsamında 15nci Kor. Komutanlığının 19 Kasım 2002 tarihli mesaj emrinde, 15nci Kor. Komutanlığının sorumluluk sahasında bulunan jandarma birliklerinin kolordunun emrine verildiği belirtilmektedir. Jandarma birlikleri tarafından plan semineri ismiyle yapılan çalışmalar incelendiğinde, 1nci Ordu sorumluluk bölgesinde yer alan İstanbul ve Bursa Jandarma Bölge Komutanlıklarına bağlı bazı unsurların Balyoz Harekat Planı kapsamında 1nci Ordu komutanlığının bir ast birimi gibi çalıştıkları, gerek istihbari çalışmalarla gerek personel görevlendirmesi yaparak planda görev aldıkları anlaşılmaktadır.

Balyoz Harekat Planında öngörülen personel kategorilerine göre Jandarmanın da çalışmalar yaptığı görülmektedir. Bu başlık altında, jandarmanın doğrudan Balyoz Harekat Planının EK-M LAHİKA-1 kapsamında asker ve polislerden oluşturduğu listeler incelenmiş, Jandarmanın yapmış olduğu diğer çalışmalar ise ilgili başlıklar altında sunulmuştur.

Jandarmanın Balyoz Harekat Planı kapsamında belirlediği personeli:

Bursa bölgesi ile ilgili olarak; GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL LİSTESİ isimli, GİZLİ ibareli, imza kısmında Kurmay Başkanı J.Kur.Yb Mustafa ÖNSEL ismi yer alan 6 sayfadan ibaret word belgesi içinde;BURSA İLİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL LİSTESİ başlığı altında, farklı rütbelerde 27, BALIKESİR İLİNDE 11, BİLECİK İLİNDE 3, ÇANAKKALE İLİNDE 6, YALOVA İLİNDE 3 adet personele ait ad-soyadı ve sicil bilgilerinin yer aldığı, ayrıca yeni görev yeri başlığı altında “gözaltı tim komutanı, hasar tespit tim komutanı, sorgulama tim komutanı, toplama tim komutanı, cezaevi müdürü, hassas tesise atanacak” şeklinde sınıflandırmaların yapıldığı görülmektedir.

İstanbul Bölgesi ile ilgili olarak;GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL LİSTESİ isimli GİZLİ ibareli, imza kısmında Hrk.Asyş. ve Eğt.Ş.Md. J.Kur.Bnb.Hanifi YILDIRIM ismi yer alan 12 sayfadan ibaret word belgesi içinde;İSTANBUL İLİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL LİSTESİ başlığı altında, farklı rütbelerde 91, DÜZCE İLİNDE 6, EDİRNE İLİNDE 7, KIRKLARELİ İLİNDE 8 KOCAELİ İLİNDE 7, SAKARYA İLİNDE 9, TEKİRDAĞ İLİNDE 11 jandarma personeline ait isim-soyisim, rütbe, sicil bilgilerinin yer aldığı, yeni görevlendirme y eri olarak, “gözaltı tim komutanı, operasyon tim komutanı, sorgulama tim komutanı, toplama tim komutanı, hasar tespit tim komutanı, cezaevi müdürü, hassas tesise atanacak” şeklinde sınıflandırmaların yapıldığı görülmektedir.

Jandarmanın Balyoz Harekat Planı Kapsamında Belirlediği Emniyet Personeli:

Bursa Bölgesi ile ilgili olarak;GÜVENİLİR EMNİYET PERSONELİ isimli GİZLİ ibareli, imza kısmında Kurmay Başkanı J.Kur.Yb Mustafa ÖNSEL ismi yer alan 7 sayfadan ibaret word belgesi içinde;BALIKESİR İLİNDE GÜVENİLİR EMNİYET PERSONELİ başlığı altında, müdür, amir ve komiser sınıfı 19, BİLECİK İLİNDE 3, BURSA İLİNDE 44, ÇANAKKALE İLİNDE 10, YALOVA İLİNDE 9 kişiye ait adı-soyadı ve rütbe bilgilerinin yer aldığı, düşünceler kısmında “güvenilir”, “güvenilir.stratejik görev verilebilir”, “güvenilir.müstakil görevlere dahil edilebilir”, “güvenilir.görev verilebilir”, “güvenilir.operasyon ve sorgu ekiplerinde görev alabilir” şeklinde bilgilerin olduğu görülmektedir.

İstanbul bölgesi ile ilgili olarak;GÜVENİLİR EMNİYET PERSONELİ isimli GİZLİ ibareli, imza kısmında İsth. Ş. Md., J.Kd. Alb. Kubilay AKTAŞ ismi yer alan 16 sayfadan ibaret word belgesi içerisinde;EDİRNE İLİNDE GÜVENİLİR EMNİYET PERSONELİ başlığı altında, müdür, amir ve komiser sınıfı 14, İSTANBUL İLİNDE 209, KIRKLARELİ İLİNDE 7, KOCAELİ İLİNDE 22, SAKARYA İLİNDE 21, TEKİRDAĞ İLİNDE 14 kişiye ait adı-soyadı ve rütbe bilgilerinin yer aldığı, düşünceler kısmında “güvenilir”, “güveni lir.müstakil görevlere dahil edilebilir”, “güvenilir.görev verilebilir”, “güvenilir.operasyon ve sorgu ekiplerinde görev alabilir” şeklinde bilgilerin olduğu görülmektedir.

Jandarmanın Görevli Personele Yönelik Hazırladığı Görev Talimatları;

İstanbul bölgesinde Balyoz harekat planında yer alan kategorilere göre jandarma unsurlarınca belirlenmiş personel için ayrıca talimat hazırlandığı ve her kategori için ayrı ayrı görev ile ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı görülmektedir.

GÖREVLİ TİMLER ÖZEL TALİMATI isimli GİZLİ ibareli, imza kısmında Hrk.Asyş. ve Eğt.Ş.Md. J.Kur.Bnb.Hanifi YILDIRIM ismi yer alan 1 sayfadan ibaret word belgesi içinde;

GÖREVLİ TİMLER ÖZEL TALİMATI başlığı altında,

1. Tim K.ları yapılanmalarını öncelikli olarak kendi personelinden oluşturacakları, nitelikli personelin yetersiz olduğu yerlerde en yakın ilçe, il ve birliklerden görevlendirme yapılacağı,

2. Toplama ve gözaltı timlerinin görevlendirilmesinde, ihtiyaç duyulması halinde birbirlerini destekleyecek şekilde planlama yapılacağı,

3. Operasyon timlerinde görevlendirilen personelin değiştirilmeyeceği, tim komutanlarına verilecek görevlerin dışına kesinlikle çıkılmayacağı,

4. Sorgulama timlerinin faaliyetlerini yalnızca sorgu odalarında icra edeceği, ilave sorgu odası ihtiyacı olması halinde cezaevi müdürleri ile koordine kurulacağı,

5. Cezaevi müdürleri arasında koordinasyonun, ilan edilecek Sıkıyönetim Mahkemeleri tarafından sağlanacağı,

6. Hasar tespiti yapacak unsurların, tespit edecekleri önemli hususları ivedilikle Garnizon Komutanlıklarına yazılı olarak bildirecekleri,

7. Hassas tesislerde görev alacak personelin, tesislerdeki mevcut iş düzeninin devamını ve emniyetini sağlayacağı, sakıncalı görülen personelin işine son verilerek yerlerine ikiz görevlendirme ile personel yerleştirileceği,

8. İsmen belirlenmiş olan görevlilerin J.Bölge K.’nın oluru alınmadan değiştirilmeyeceği,

9. Görevlendirmelerle ilgili olarak zaruri olmadıkça yazışma yapılmayacağı, görevlerin ilgili personele sözlü olarak tebliğ edileceğinin belirtildiği görülmektedir.

Bahse konu talimatın yukarıda izah edilen personele yönelik hazırlanmış bir talimat olduğu, Talimatta yer alan bilgilere bakıldığında görevli personelin harekattaki görevi ile ilgili tüm ayrıntıların belirlendiği, Tim komutanı olarak belirlenen jandarma personelinin kendi timlerini kendilerinin kuracakları, İsmen belirlenmiş olanların Jandarma Bölge komutanının oluru ile değiştirilebileceği, Görevlendirmelerin sözlü yapılacağı, Operasyon timlerinin sabit olduğu, değiştirilemeyeceği vb. birçok hususun teferruatının dahi belirlenmiş olduğu anlaşılmaktadır.4-Hava Kuvvetlerinin Çalışmaları :

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve 1nci Ordu Komutanlığının kuruluşlarında aralarında organik bir bağ bulunmamaktadır. Balyoz Harekat Planı kapsamında ise Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bazı unsurların kendisini Balyoz Komutanlığı olarak niteleyen ve 1nci Ordu Komutanlığı bünyesinde oluşturulan cunta yapılanması ile organik ilişki içerisinde olduğu, Balyoz Harekat Planının hayata geçirilmesi için bu yapılanmanın bir kolu olarak faaliyet yürüttüğü mevcut delillerin incelenmesi neticesinde ortaya çıkmaktadır. 11 ve 17 nolu CD’lerde yer alan; 09 Şubat 2003 tarihli imza kısmında Harp Akademileri Komutanı Hava Orgeneral H.İbrahim FIRTINA ismi yer alan Oraj Hava Harekat Planında;

Hava Kuvvetleri Komutanlığı olarak Türkiye genelinde sıkıyönetim ilan edilmesini sağlamak ve Sıkıyönetim Komutanlıklarının faaliyetlerinin başarıya ulaşmasına sağlamak maksadıyla; Yunanistan’la gerginliği artıracak ve irtica yanlılarını tahrik ederek TSK aleyhine faaliyetlere başlamalarını sağlayacak, envanterinde ki mevcut silah sistemlerini kullanarak psikolojik etki yaratarak hükümet ve TBMM üzerinde baskı kuracak, personel görevlendirmesi yaparak Sıkıyönetim Komutanlıklarına destek verecektir…

Harekat başladıktan sonra raporlar Çok Gizli gizlilik derecesinde Harp Akademileri Komutanlığı’na çekilecektir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahına ikinci emre kadar rapor verilmeyecektir…

Oraj Hava Harekatı ikinci emre kadar Harp Akademileri Komutanlığı karargahından sevk ve idare edilecektir…” şeklinde ibareler yer almaktadır.

Planda yer alan bu hususlar incelendiğinde; ülke genelinde sıkıyönetim ilan etmek isteyen sıkıyönetim komutanlıklarının bu faaliyetlerini başarıya ulaştırmaları için bu amaca destek veren Hava Kuvvetlerindeki unsurların Yunanistan ile gerginliği artırarak hükümeti baskı altına almayı ve personel görevlendirmesi yaparak sıkıyönetim komutanlıklarına destek vermeyi planladıkları görülmektedir.

Oraj Harekat Planında “…personel görevlendirmesi yaparak Sıkıyönetim Komutanlıklarına destek verecektir…” şeklindeki ibareye paralel olarak Balyoz Harekat Planı kapsamında Hava Kuvvetleri Personelinden 287 kişinin belirlendiği,

Oraj Harekat Planında “Taktik Hava Kuvveti Komutanlığının; “1 inci Ordu Komutanlığı ve Donanma K.lığı ile doğrudan temas kuracağı ve 1. Ordu K.lığına ve Donanma K.lığına irtibat personeli görevlendireceği,” belirtilmekte buna paralel olarak, yapılan görevlendirmelerde aralarında 1nci ordu komutanlığına bağlı 52nci Zırhlı Tümen Komutanlığının da yer aldığı bazı birimlerde irtibat subayı olarak görevlendirilmek üzere personel belirlemesinin yapıldığı,

Hava Kuvvetleri personelinin görevlendirileceği yerlerin bir kısmının detaylı bir şekilde 5-7 Mart 2003 tarihlerinde yapılan plan seminerinde konuşulduğu anlaşılmaktadır.


Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin