Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaa


-07 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen plan seminerine özetle bakılacak olursaYüklə 4,82 Mb.
səhifə5/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
#39053
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83

05-07 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen plan seminerine özetle bakılacak olursa;

Balyoz Harekat Planının Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo şeklinde bir plan seminerinde sınırlı sayıda personelin katılımı ile icra edileceği, bu plan seminerine kadar ast birliklerin irticai, yıkıcı ve bölücü gruplara ait mevcut tüm listeleri ile teşkil edilecek olan özel görev timlerinin listelerini güncelleyeceği ve devamlı olarak güncel tutacağı, ayrıca plan ve hazırlıklarının ifşa edilmeyecek şekilde ilgili personelle kadro tatbikatı icra edileceğinin belirtildiği görülmektedir.

Seminer öncesinde 1nci Ordu Komutanlığına bağlı ast birliklerin plan seminerinden önce olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoyu plan çalışması şeklinde kendilerince ele aldıkları, bu çalışmalarda ordu karargahından da katılımcıların olduğu ve bazı yerlerdeki çalışmalara bizzat Çetin DOĞAN’ın iştirak ettiği, seminerde konuşan bazı katılımcıların da sivil olarak personele kadro tatbikatı icra ettirildiğini belirttikleri anlaşılmıştır.

Ayrıca elde edilen verilerin incelenmesi neticesinde Balyoz Harekat Planında güncellenmesi istenen listelerin de ast birliklerce isim isim belirlendiği tespit edilmiş ve ilgili bölümlerde sunulmuştur.

Bu bilgilerden hareketle; 05-07 Mart 2003 tarihlerinde 1nci Ordu Komutanlığında icra edilen plan seminerine katılan ast birliklerin Balyoz Harekat Planını bilerek ve bu plan kapsamında hazırlıklarını yaparak geldikleri anlaşılmıştır.

05-07 Mart 2003 tarihlerinde 1nci Ordu Komutanlığında gerçekleşen plan seminerine ait ses kayıtlarının Balyoz Harekat Planı ve bu plana bağlı olarak hazırlandığı anlaşılan diğer belgeler ve yapılan çalışmalar ile birlikte değerlendirildiğinde;

Seminerde söz alan konuşmacıların büyük bir kısmının iç tehdit ile ilgili olarak konuştukları,

Balyoz Harekat Planında ve bu plan kapsamda hazırlandığı tespit edilen Sakal, Çarşaf, Oraj ve Suga Eylem Planlarında yer alan hususların, seminer katılımcıları tarafından kimi zaman eylem planlarında yer aldığı aynı şekilde aynı kelimeler ile kimi zamansa yine bu hususlarla aynı anlama gelecek şekilde sadece kelimelerin benzer anlamlıları ile değiştirerek kullandıkları,

Yine Balyoz Harekat Planı kapsamında hazırlandıkları anlaşılan birçok fişleme niteliğindeki listenin, ses kayıtları ve sunumlarda kullanılan slaytlar ile eşleştirildiğinde bu listelerin seminerde sunum yapanlarca kullanıldığı ve sunumlar içerisinde birçok kez gerçek unvan ve kişi isimlerinin telaffuz edildiği,

Seminer içerisinde yer alan karşılıklı konuşmalarda Çetin DOĞAN’ın sürekli olarak astlarını özellikle bilgi toplama faaliyetleri konusunda çalışmaya devam etmeleri yönünde uyardığı,

Yoğun olarak geçmiş dönemlerde yaşanan askeri darbelerden örnekler verildiği ve onlarda yaşanan sıkıntıların yapılacak müdahalede tekrar yaşanmaması için ne tür önlemler alınacağının konuşulduğu,

Seminerin birçok yerinde kamu görevlilerinin değiştirileceğinden bahsedildiği tespit edilmiştir.

Bu bağlamda seminerde genel itibariyle Milli Mutabakat Hükümeti ve buna dayalı olarak yapılması düşünülen askeri bir müdahalenin ele alındığı,

Askeri müdahale için gereken kuvvet durumunun ne olduğu, kimlerin kuvvet ihtiyacının olup kimlerin kuvvet tasarrufunda bulunabileceğinin görüşüldüğü, dolayısıyla Balyoz Harekat Planında öngörülen çalışmaların ne kadarının yapıldığı, mevcut durumun ve eksikliklerin ne olduğunu görmek için fikir alışverişinde bulunulduğ ve bu haliyle Balyoz Harekat Planının ayrıntılarının üstü kapalı bir şekilde seminerde masaya yatırıldığı anlaşılmaktadır.Ele geçen dokümanlar ile ses kayıtlarının içeriğinin karşılaştırılması:

Plan seminerine ait belgelerin bulunduğu CD’lerde yer alan dokümanlar, Powerpoint sunumları ile plan seminerinde yapılan konuşmalara ait ses kayıtları esas alınarak yapılan karşılaştırmalarda sanıkların hazırlanan slaytlardan yararlandıkları, ele geçen sunumların sanıklar tarafından hazırlanan, seminer sırasında yararlanılan dokümanlar oldukları anlaşılmıştır.

Plan seminerinde konuşma yapan sanıklardan bazılarının konuşmalarının belli bölümlerinde sunumlardan faydalandıkları, sunumlar içerisinde Balyoz Harekât planında yer alan planlamalara paralel konuların, sayısal veriler de kullanılmak suretiyle sunumlara aktarılarak dile getirildiği, bazı sunumlarda 11 nolu CD içerisinde de yer alan bir takım bilgilere yer verildiği, bazı sunumlarda da incelenen dokümanlar arasında bulunan fişleme niteliğindeki belgelerdeki ibarelerin kullanıldığı görülmektedir.

Karargah koordinasyon toplantısı ile ilgili hususların belgelerde karşılaştırılması:

Balyoz Harekât Planı içerisinde Koordinasyon başlığı altında; İstanbul’da icra edilecek karargah toplantılarından istifade ile plan için genel koordinasyon toplantısı yapılacaktır.” Şeklinde yer alan ibareler karargah toplantılarında Balyoz Harekat Planının görüşüleceğini göstermektedir.

Karargah içi mütalaa kağıdı başlıklı GENSEK: 1708-16-02/İd.Ks.(533) nolu, Sn. Ordu Komutanın Konuşma metni konulu, 24 Aralık 2002 tarihli, hazırlayan kısmında P.Kd.Bşçv.A.ERŞAN isminin yer aldığı, Genel Sekreter Kurmay Albay A.Baki ERDOĞAN imzalı belge içerisinde;

“Sn. Ordu Komutanının 20 Aralık 2002 tarihinde icra edilen "Aylık Karargah Koordinasyon Toplantısı"nda yaptıkları konuşma çözümlenerek EK'te gönderilmiştir.” şeklinde ibarelerin yer aldığı, belgenin EK’inin Konuşma metni olarak belirtildiği ve bu metnin başlığının “SN.ORDU KOMUTANI’NIN DİREKTİFLERİ” olduğu görülmektedir.

20 Aralık 2002’de İstanbul’da 1nci Ordu Komutanlığında icra edilen aylık karargah koordinasyon toplantısında, Ordu Komutanı Çetin DOĞAN tarafından yapıldığı anlaşılan konuşmaya ait “Sn.Ordu Komutanının Direktifleri” başlıklı çözüm metni içerisinde yer alan bazı hususların, 02 Aralık 2002 tarihli Balyoz Harekat Planında yer alan hususlarla benzerlik gösterdiği,

05-07 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen seminerde görüşülen “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun” bazı bölümlerinin koordinasyon toplantısında da görüşüldüğü, ayrıca koordinasyon toplantısında görüşülen hususların benzerlerinin de 05-07 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen plan seminerinde görüşüldüğü,

Bu sebeple planda belirtilen ve koordinasyon anlamında istifade edilmesi öngörülen karargah toplantılarından birisinin de 20 Aralık 2002 tarihinde gerçekleşen karargah koordinasyon toplantısı olduğu sonucuna varılmıştır..

Balyoz Harekat Planı Kapsamında Yapılan İstihbari Çalışmalar :

Balyoz Harekat Planının hayata geçirilmesi için, harekat öncesi, harekat anı ve harekat sonrasında ihtiyaç duyulacak birçok konu ile ilgili olarak detaylı istihbari çalışmaların yapıldığı, bu amaçla Balyoz Harekat Planının EK-C’si olarak düzenlenen İSTİHBARAT ekine uygun olarak birçok listenin hazırlandığı anlaşılmıştır.


1nci Ordu Bölgesinde Görevli Askeri Personel İle İlgili Yapılan İstihbari Çalışmalar:

Yürütme organını devirerek ülke yönetimine el koymayı öngören Balyoz Harekat Planı kapsamında, harekat ile birlikte ordu içerisinde de birtakım tasfiye planlarının yapıldığı anlaşılmaktadır.Balyoz Harekat Planı içerisinde; “…Buna rağmen, şimdiye kadar içimizde barınmayanlar meclise taşınmıştır. Bu meydan okuma karşısında kategorili personel pervasızca biraz daha cesaretlenmiş ve kadrolaşma faaliyetlerine hız vermişlerdir. Bu nedenle anılan personelin, sadece Silahlı Kuvvetler içerisinden değil, bütün kamu kurum ve kuruluşlarından derhal uzaklaştırılmaları bir zorunluluk haline gelmiştir.”

Her türlü olumsuz şartlara rağmen cumhuriyeti koruma ve kollamaya yönelik eylem ve planlamalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda; TSK bünyesindeki dost ve müzahir unsurlar dışında kalan, özellikle yüksek rütbeli personelin kontrol altında tutulmasına devam edilecektir.

TSK kategorilendirilmiş personelden tamamen arındırılarak, boşalacak kritik kadrolara silah arkadaşlarımızın terfi ve atamaları yapılacak” şeklinde ibareler yer almaktadır.

Soruşturma kapsamında incelenen veriler arasında yer alan Karargah içi mütalaa kağıdı başlıklı GENSEK: 1708-16-02/İd.Ks.(533) nolu, Sn. Ordu Komutanın Konuşma metni konulu, 24 Aralık 2002 tarihli, hazırlayan kısmında P.Kd.Bşçv.A.ERŞAN isminin yer aldığı, Genel Sekreter Kurmay Albay A.Baki ERDOĞAN imzalı belge içerisinde;

“Sn. Ordu Komutanının 20 Aralık 2002 tarihinde icra edilen "Aylık Karargah Koordinasyon Toplantısı"nda yaptıkları konuşma çözümlenerek EK'te gönderilmiştir.” şeklinde ibarelerin yer aldığı, belgenin EK’inin Konuşma metni olarak belirtildiği ve bu metnin başlığının “SN.ORDU KOMUTANI’NIN DİREKTİFLERİ” olduğu,Ordu Komutanı’nın Direktifleri başlıklı metin içinde;

“…O nedenle de, hem Personel Başkanlığı’ndan hem İstihbarat Başkanlığından yayımlanan emrin bir parargafı da aynen girmiştir. Öncelikle kategorili personel ile ilgili düşüncelerimi söyleyeyim: Dışarda içimizde şimdiye kadar barınmayanlar meclise taşınmıştır. Maalesef bu çok üzücüdür. Bu bir meydan okumadır. Bu meydan okumaya karşı biz geri adım atmayız ve bundan sonra da yine içimizde olabilecekler, var olanlar, takip ettiğimiz insanlar vardır. Hiç kimsenin öncelikle cesaretinin kırılmasını istemiyorum. Böyle kategorili personelin pervasızca biraz daha cesaretlenmiş olmaları silahlı kuvvetler içerisinde bunlara daha fazla hiçbir suretle yer vermeme ihtiyacının ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle aralık ayı değerlendirmelerinin çok ciddi olarak yapılmasını, bilgili, belgeli ve önümüzdeki şûra dönemine bunların götürülmesi gerekmektedir. Önümüzdeki hafta şura toplantısında konu ele alınacaktır. Ancak Ağustos ayı değerlendirmelerimize göre işlem yapıldığı için Ağustos ayında tek bir kimse bölücü, yıkıcı faaliyetlere katılana bir kimsenin kesin işlem için teklif geldi. Başka gelmediği için bu döneme koyamadık. Keşke yüzüne çarpa çarpa bize daha fazla konuşma imkanı olacak şekilde elimizde kanıtlarıyla adamların olsaydı da bunların gözlerine sokabilseydik. Bunu böyle hayıflanarak söylüyorum…” şeklinde Balyoz Harekat planında yer alan hususlar ile aynı ve benzer ibarelerin yer aldığı görülmektedir.

Süha TANYERİ’ye ait olduğu anlaşılan ve plan semineri ile ilgili olarak bağlı birliklerde yapılan plan çalışmalarında Çetin DOĞAN’ın yaptığı konuşmalar esnasında alındığı değerlendirilen notlardan olup dosya kapsamında 1523 ile numaralandırılan sayfada; “İrticai faaliyetlerde bulunan personel değiştirilebilir. Bunun yerine yeni bir personel atandırılabilir. Bu durumda tercihen bizim gibi düşünen, yetenekli, bilgili kişiler görevlendirilebilir” şeklinde ifadelerin yer aldığı görülmektedir.

05-07 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen plan seminerinde Çetin DOĞAN’ın; Biz okullarımızda askeri okullarımızda da mesela zaman zaman ne oluyor, ordudan atılmalar oluyor. Zaman zaman ordudan atılıyor çünkü irtica bulaşmış oluyor. Nasıl oluyor ki modern çağdaş bir kurum, kurum içerisinde bulunana insanlar bunların fetvalarına kanarak, bunların efsanelerine kanarak aydınlık çağdaş yoldan çıkıyorlar; ama bir gerçek bu. Şu halde evvela silahlı kuvvetler içindeki bünyesel sağlamlığını korumak durumundadır. Buna bulaşmış, irticaya bulaşmış insanların uslanması ve fikir değiştirmesi olanağının olmadığı birçok örnekleriyle sabittir ve o yüzden de bunların defterleri mutlaka evvela ilk adım olarak dürülmeli ordu bünyesi sağlam bir hale getirilmelidir. Bunun ötesinde böyle bir olay olduğu zaman çünkü içimizden çıkacak çatlaklıkların tereddütlerin maliyeti çok çok daha büyük olacaktır. Kendi içimizde kendimizle savaşmak zorunda kalacağız. Bunun önlenilmesi için evvela ordu bünyesinin sağlamlaştırılması lazım.” Şeklinde beyanlarının yer aldığı görülmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmesi planlanan personel ile ilgili hususların “Balyoz Harekat Planında yer aldığı ve aynı zamanda karargah koordinasyon toplantısı, plan çalışması ve plan seminerinde Çetin DOĞAN tarafından dile getirildiği görülmektedir. Planda yer alan bu hususun, şahıs tarafından farklı platformlarda devamlı dile getiriliyor olması, tesadüfi bir davranıştan ziyade bilinçli olarak astlara verilen bir talimatın gereğidir. Devamlı dile getirilen bu talimat doğrultusunda da ordudan tasfiye edilecek personele ait listelerin oluşturulduğu görülmüştür.

Bu konuda yapılan somut çalışmalara bakıldığında;

11 Nolu CD/2002-2003/1 NCİ ORDU/İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içinde yer alan; “EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL)” isimli “GİZLİ” ve “EK-C” ibareli, İstihbarat Başkanı Kurmay Albay İzzet OCAK adına imzaya açılmış 77(yetmiş yedi) sayfadan ibaret word belgesi incelendiğinde;

“1 NCİ OR. BÖLGESİNDE İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL LİSTESİ” başlığı atında; farklı rütbelerde 218,

“2 NCİ KOR. BÖLGESİNDE İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL LİSTESİ” başlığı atında farklı rütbelerde 108,

“3 NCÜ KOR. BÖLGESİNDE İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL LİSTESİ” başlığı atında farklı rütbelerde 100,

“5 NCİ KOR. BÖLGESİNDE İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL LİSTESİ” başlığı atında farklı rütbelerde 241,

“15 NCİ KOR. BÖLGESİNDE İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL LİSTESİ” başlığı atında farklı rütbelerde 112,

“HARP AKADEMİLERİNDE İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL LİSTESİ” başlığı atında farklı rütbelerde 19,

“KULELİ AS. LİS., IŞIKLAR AS. LİS. V E ÇOK PROGRAMLI ASTSB. HZL. OK.’NDA İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL LİSTESİ” başlığı atında farklı rütbelerde 42 olmak üzere toplam 840 askeri personele ait adı-soyadı, görev yeri ile ilgili bilgilerin yer aldığı ayrıca açıklama kısmında şahıslar ile ilgili olarak; “SAKINCALI Sanık, İRTİCAİ GÖRÜŞÜ BENİMSER, EŞİ ÇAĞDIŞI KIYAFET GİYER, TAKİPTE, İRTİCAİ EĞİLİMLERİ MEVCUTTUR, MESAİ SAATLERİNDE NAMAZ KILAR, KURDOĞLU CEMAATİ MENSUBUDUR, SİYASAL ISLAMI GÖRÜŞLERI BENIMSER VE DESTEKLER, AŞIRI MİLLİYETÇİ PARTİYE MÜZAHİR, AHLAKİ ZAAFİYET İÇERİSİNDEDİR, KÜRT MİLLİYETÇİLIĞI YAPAR, ZAMAN GAZETESI OKUR, BÖLÜCÜ ÖRGÜTLERLE İRTİBATLIDIR, FETTULLAH GÜLEN NURCU GRUBU ÜYESİDİR, EŞİ İRTİCA EĞİLİMLİDİR, vb.” şeklinde kayıtların bulunduğu görülmektedir.

Jandarma Bölge Komutanlıklarına bağlı bazı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar :

Toplamda 16 jandarma personelinin emekliye sevk edilmek üzere tespit edildikleri anlaşılmaktadır. Genel toplamda ise 1. ordu sorumluluk bölgesinde görevli 856 TSK personelinin ilişiği kesilmek/emekliye sevk edilmek üzere isim isim belirlendikleri anlaşılmıştır.

Emniyet Teşkilatı Ve Özel Güvenlik Teşkilatları İle İlgili Yapılan İstihbari Çalışmalar :

Plan seminerinden önce hazırlanan belgede üç ilde bulunan 5273 polisin 1161‘inin fişlendiği, Balyoz Harekat Planında yer alan hususlara paralel olarak belirlenen polislerin pasifleştirilmeleri ve haklarında işlem yapılmak istendiği anlaşılmıştır.Generallerin Destek Durumları İle İlgili Yapılan İstihbari Çalışmalar :

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli generallerin yapılması planlanan askeri müdahaleye desteklerinin ne olacağı ile ilgili istihbari çalışmaların yapıldığı görülmektedir.

11 Nolu CD/2002-2003/1 NCİ ORDU/İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içinde yer alan “_GEN ETÜD” isimli Excel belgesi içinde, “KKK” sayfasında; toplam 212 (ikiyüzoniki) Tuğgeneral, Tümgeneral, Korgeneral ve Orgenerale ait adı-soyadı, sicili, görev yeri ile ilgili bilgilerin olduğu, düşünce kısmında bu şahısların isimlerinin karşısında siyah renkli (+) işareti, kırmızı renkli (++) işareti, (-) ve (?) işaretlerinin olduğu, bir tanesinde hiçbir işaretin olmadığı, (+) işareti olanlarda “Ordu Komutanı Değerlendirmesi” kısmında değerlendirme notlarının bulunduğu görülmektedir.

“JGK” sayfasında; 28 (yirmi sekiz) Tuğgeneral, Tümgeneral, Korgeneral’e ait isim-soyisim, görev yeri ve rütbe ile ilgili bilgilerin yer aldığı, “Düşünceler” kısmında; DESTEKLER, DESTEKLEMEZ, DESTEKLER-GÖREVLİ şeklinde ibarelerin bulunduğu görülmektedir.


Kamu Görevlilerinin Destek Durumları İle İlgili Yapılan İstihbari Çalışmalar :

Balyoz Harekat Planında yer alan maddi manevi tüm güçlerin kullanılması esasına göre, yapılması planlanan harekata, hangi üst düzey kamu görevlilerinin destek vereceği, bu plan kapsamında bu şahıslar ile birlikte çalışılıp çalışılmayacağı, irtibat kurulup kurulamayacağı vb. hususların belirlenmesi amacıyla üst düzey kamu görevlileri ile ilgili olarak da istihbari çalışmaların yapıldığı, planı desteklemeyeceği belirtilenlerin de kayıt altına alındığı görülmektedir.

Plan seminerinde Çetin DOĞAN’ın; “…Bunda elimizde devlet buradaki yerel yönetimleri tanıma için yerel yönetimleri ve daha yakından bunları anlamak ve bir sorumluluğun üstlenilmesi durumunda halkın yaşamını, bütün sorumluluklarını, günlük yaşamını yürütme erkini de silahlı kuvvetler üstleneceği için şu anda doğal afetler koordinasyon merkezleri ve yaptığımız tatbikatların büyük yararı olacağına inanıyorum ve karşımızdaki çalışan insanları daha iyi yakından tanıyacağız ve herhangi bir durumda da bunlarla işbirliği, kimlerle yapabiliriz kimleri tasfiye etmemiz gerektiğini anlayacağız…” şeklinde beyanlarda bulunduğu görülmektedir.

Bu kapsamda İstanbul ve Bursa Jandarma Bölge Komutanlıklarına bağlı bazı unsurlar tarafından sorumluluk bölgelerinde bulunan illerin Vali, Vali Yardımcısı ve Kaymakamların destek durumlarını belirlemeye yönelik istihbari çalışmaların yapıldığı görülmektedir.Bürokratların Destek Durumları İle İlgili Yapılan İstihbari Çalışmalar

Merkezi Ankara’da bulunan birçok kamu kurumunun yöneticisi ve bu kurumlarda görevli üst düzey kamu görevlileri hakkında fişleme yapılarak bu görevlilerin Balyoz Harekat Planına destek durumlarının ortaya konduğu ve bu konuda ayrıntılı bir alt yapı çalışması hazırlandığı anlaşılmaktadır.Medya Mensupları İle İlgili Yapılan İstihbari Çalışmalar

Balyoz Harekât Planı kapsamında; ülkede gerçekleştirilecek askeri harekât öncesinde; ortamın şekillendirilmesi, kamuoyunun bir takım haberlerle yönlendirilerek yeterli kamuoyu desteğinin sağlanması ve harekât sonrasında da; kamuoyundan gelecek tepkilerin en aza indirilmesi maksadıyla medya mensuplarından faydalanılacağı, bu nedenle birçok medya mensubunun bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için belirlendiği anlaşılmaktadır.

Bu konuda yapılan çalışmalara bakıldığında;

11 nolu CD/ÇALIŞMALAR_A/MEDYA ÇALIŞMALARI isimli klasör içinde yer alan “FAYDALANILACAK MEDYA MENSUPLARI” isimli “GİZLİ” ibareli 4 sayfadan ibaret belge içinde HAREKAT PLANINA KAMUOYU DESTEĞİ SAĞLANMASINDA FAYDALANILACAK MEDYA MENSUPLARI” başlığı altında; 137 kişinin isim ve soy isimlerinin bulunduğu bir listenin olduğu, listenin “Düşünceler” başlıklı bölümünün ise boş bırakıldığı görülmüştür.


Balyoz Harekât Planına Destek Sağlayacağı Belirtilen Dernekler İle İlgili İstihbari Çalışmalar

Balyoz Harekât Planı kapsamında İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı bünyesindeki bazı unsurlarca, planda yer alan maddi manevi tüm güçlerin kullanılacağı esasına uygun olarak, İstanbul’da plana destek olacağı ve ortak çalışılacağı belirtilen birçok derneğin belirlendiği, ayrıca belgede bu derneklerin fraksiyonlarının da belirtildiği anlaşılmıştır.Üniversite Öğrencilerine Yönelik Yapılan İstihbari Çalışmalar

Sağ, Sol ve Yıkıcı-Bölücü görüşlü olduğu iddiasıyla İstanbul ve Bursa Jandama Bölgelerinde bulunan üniversitelerde okuyan 2380 öğrencinin ilişiklerinin kesilmek üzere fişlendiği görülmektedir. Bu konuda hazırlanan listelerin Balyoz Harekat Planının son kaydetme tarihinden sonra plan seminerinden önce olduğu görülmüştür.Basın Yayın Kuruluşları İle İlgili Yapılan İstihbari Çalışmalar

Balyoz Harekât Planında yöneticileri tutuklanacak ve aynı zamanda yayın hayatına son verilecek basın yayın kuruluşları ile ilgili listelerin hali hazırda mevcut olduğu anlaşılmaktadır.

05-07 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen plan seminerinin, program akışını belirten Cereyan Tarzı Planında, 1nci Ordu Komutanlığına bağlı ast birliklerden “rejim aleyhtarı unsurlara meyilli radyo, tv, haberleşme vasıtaları ve kabiliyetleri hususunda durum değerlendirmesi yapmalarının istendiği, plan semineri kapsamında hazırlanan slâytlar ve plan semineri ses kayıtları incelendiğinde basın yayın kuruluşları ile ilgili konuların plan semineri program akışına uygun olarak ele alındığı ve bu konuda bir takım istihbari çalışmaların yapıldığı anlaşılmıştır.

15 nci Kolordu Komutanlığına bağlı 23 ncü Motorlu Piyade Alay Komutanlığı tarafından plan seminerinde sunulmak üzere hazırlandığı anlaşılan ve 14 nolu CD’de bulunan 15Kor\23 mot.p.Alayı\PL CAL (05-07_MART_2003)AK 1 isimli Powerpoint belgesi içeriğinde; Rejim ve Devlet Aleyhtarı unsurlara meyilli radyo ve TV.ler başlığı altında Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy’de olduğu belirtilen ve aşırı sol, bölücü, irticai, Hıristiyanlık propagandası şeklinde fişlenen radyoların yer aldığı, Rejim ve Devlet Aleyhtarı unsurlara meyilli gazete ve dergiler başlığı altında Ümraniye ve Üsküdar’da olduğu belirtilen ve aşırı sol, bölücü, irticai şeklinde fişlenen radyoların yer aldığı,

3ncü Kolordu Komutanlığı tarafından plan seminerinde kullanılmak üzere hazırlandığı anlaşılan ve 2 Nolu CD de “3Kor\3ncü Kolordu Seminer 4 Mart\Or.Geri Blg. Emn.K.Durum Değ.Sn.Kor.K. Takdimi” isimli klasörde yer alan “3KorKom S No7 04 Mart” isimli Powerpoint sunusu incelendiğinde; “İrticai Faaliyetlere Destek Veren Basın- Yayın Organları” ve “İrticai Faaliyetlere Destek Veren TV Kanalları” şeklinde listelerin oluşturulduğu isim ve bulunduğu yerleri belirtilen basın yayın organları ile ilgili olarak da kayıtların tutulduğu anlaşılmıştır.
Vakıf Dernek Ve Diğer Kuruluşlar İle İlgili Yapılan İstihbari Çalışmalar

15. Kolordu sorumluluk bölgesinde 189 vakıf, dernek, yurt vb yerler ile ilgili olarak bilgi toplama ve fişleme faaliyetlerinin yapıldığı anlaşılmıştır..

Yapılan bilgi toplama ve fişleme faaliyetlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir de eylem planının hazırlandığı görülmektedir.

11 nolu CD içerisinde; Jandarma/İSTANBUL BÖLGE/ GÖREVLENDİRMELER isimli klasörler içinde yer alan “SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK EYLEM PLANI” isimli “GİZLİ” ibareli, imza kısmında “Hrk.Asyş. ve Eğt.Ş.Md. J.Kur.Bnb.Hanifi YILDIRIM” ismi yer alan 3 sayfadan ibaret word belgesi içerisinde “SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK)’NA YÖNELİK EYLEM PLANI” başlığı altında;1. 2002 yılı sonu itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren 68.880 derneğin 11.980’inin İstanbul merkezli olduğu, ülkemizde yaklaşık rakamlarla ifade edildiğinde 4.500.000 kişinin aktif dernek üyesi olduğu, dernek üyelerinden 900.000 kişinin İstanbul’da bulunduğunun belirlendiği,

2. Eğitim, toplum, gençlik, dostluk, öğrenci, yardımlaşma, kültür, sağlık, sosyal, hayır işleri, bireysel özgürlükler, insan hakları ve savunumu, uluslararası etkinlik, çalışma hayatı, dini hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler (cami, kilise, havra, cemevi) gibi alanlarda örgütlenen dernek ve vakıfların çoğunun irticai ve bölücü amaçlarla kurulmuş olduğu,

3. İrticai ve bölücü örgütlerin genellikle; okul, yurt, üniversiteye hazırlık dershanesi, misafirhane, kamp, çocuk yuvası, gençlik merkezi, kreş, gündüz bakımevi, huzurevi, aşevi, sağlık/rehabilitasyon merkezi, kütüphane gibi yerlerde faaliyet gösterdiği, irticai ve bölücü örgütlerin kontrolündeki yerlerin maddi değerinin hesaplanamayacak seviyelere ulaştığı,

4. İrticai faaliyette bulunan vakıf ve derneklerin kontrolündeki özel okul, yurt, dersane gibi yerlerde, rejim aleyhtarı örgüt militan ve sempatizanlarının yetiştirilmekte olduğu, örgüt militan ve sempatizanlarının gerektiğinde amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ruhsatlı silah edindiklerinin bilindiği,

5. 26 televizyon, 130 radyo, 2685 neşredilen yayın ve 2015 matbaa ile Türkiye’deki yazılı ve görsel basının büyük bir bölümünün İstanbul’da bulunduğu, sivil toplum kuruluşlarının, televizyon, gazete, dergi, internet web sayfası gibi yayın organları vasıtasıyla örgüt propagandalarını yaptığı, yıkıcı ve bölücü örgütlere destek verdiğinin bilindiği,

6. Son dönemde bu kuruluşların, hükümetin de desteği ile irtica ve bölücülük faaliyetleri çerçevesinde, kamu kuruluşları ile ortak projeler gerçekleştirmekte olduğu, kamu kuruluşlarından bağış ve yardım adı altında yüklü miktarda para aldığı,

7. İrticai ve bölücü örgütlere ait kuruluşların, misyonerlik faaliyetlerini desteklemek ve misyoner teşkilatlarıyla ortak projeler yürütmek karşılığında, yurtdışından bilhassa AB fonlarından yardım aldıkları, rroje karşılığı verilen bu fonların çoğunun cumhuriyetimizin temellerini yıkıcı mahiyette kullanıldığı,

8. Son dönemde yabancı dernek, vakıf ve STK’ların, ülkemizde temsilcilik/şube açma çalışmalarına hız verdiği, açılan şube ve temsilciliklerin bölücü ve irticai unsurların yuvası haline gelerek ortak projeler adı altında işbirliği yapılmaya başlandığı,

9. Azınlıklara ait ibadet, eğitim kurumları, hastane, basın yayın organları, dernek ve vakıfların büyük bir kısmının İstanbul’da yaşayan azınlıklara ait olduğu, bunların haricinde ülkemizin muhtelif yerlerinde azınlıklara ait pek çok kurum ve kuruluş bulunduğu, her ne kadar, yasalarımıza bağlı gözükse de, Rum Patrikhanesi’nin Ekümeniklik konusunda kamuoyu oluşturmak için faaliyetlerde bulunduğu, Patrik Bartholomeos’nun yurt dışı basında ülkemiz aleyhine beyanatlar verdiğinin bilindiği,

10. Bu çerçevede alınması gereken tedbirlerin;

a. Kuruluş amaçları dışında çalışan veya faaliyetlerine devam etmesinde sakınca görülen dernek, sendika ve meslek kuruluşlarıyla bunların yan örgütlerinin faaliyetleri üst komutanlığın emirleri doğrultusunda durdurulacağı,b. Halkın dini duygularını istismar ederek kendi amaçları doğrultusunda kullanan, halkı rejime ve devlete karşı kışkırtan irticai nitelikteki dernek ve vakıfların taşınır ve taşınmaz bütün mal varlıklarına el konulacağı,

c. Yıkıcı ve bölücü örgütlere destek verdiği belirlenen dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri tutuklanacağı,

ç. İrticai amaçlar doğrultusunda halkı rejime ve devlete karşı kışkırtan dernek ve vakıfların camilerde, özellikle cuma namazı çıkışlarında olabilecek gösterilerine müsaade edilmeyeceği,

d. Faaliyetlerine devam ettirmesinde fayda görülen dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili olarak, bunların yöneticilerinden; görevde kalması sakıncalı olan yöneticiler görev yerlerinden uzaklaştırılacağı ve yerlerine üst komutanlık emirleri doğrultusunda üst subay veya uzman sivil personel görevlendirileceği,

e. Azınlıklara ait eğitim kurumları, hastane, basın yayın organları, dernek ve vakıfların faaliyetleri ikinci bir emre kadar durdurulacağı, zararlı faaliyette bulundukları tespit edilenlere el konulacağı,

f. Zararlı faaliyette bulunmaları neticesi el konulan azınlıklara ait eğitim kurumu, hastane, basın yayın organı, dernek ve vakıf yöneticilerinin mal varlıklarına el konulacağı,

g. Ekümeniklik konusunda kamuoyu oluşturmak için faaliyetlerde bulunduğu bilinen Rum Patrikhanesinin süresiz kapatılacağı, Patrik Bartholomeos ve diğer yöneticilerin tutuklanacağı,

h. Rum Patrikhanesi’nin tüm mal varlığının, Türk Ortodoks Patrikhanesine devredileceği,

ı. Zararlı faaliyette bulunduğu tespit edilen sivil toplum kuruluşları ile yöneticilerinin, bina, ev ve işyerlerinin aranacağı, toplumu devlete karşı kışkırtan lider kadronun etkisiz hale getirileceği,

i. Kapanması gereken sendika, vakıf, dernek, basın ve yayın kuruluşları ile ilgili hazırlıkların ivedilikle tamamlanacağı,

j. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevine devam etmesi sakıncalı görülen personelin, yerlerine atanacak şahıslarla ilgili hazırlıkların ivedilikle tamamlanacağının” belirtildiği görülmektedir.

J Bnb Hanifi YILDIRIM isimli kullanıcı tarafından Balyoz Harekat Planının son kaydetme tarihinden sonra 03.02.2003 tarihinde oluşturulan belgenin, HYILDIRIM isimli kullanıcı tarafından seminerden önce 19.02.2003 tarihinde son kez kaydedildiği görülmektedir.

Genel olarak 442 adet dernek, misafirhane, dershane, öğrenci yurdu, Kuran kursu, vakıf, özel okul, kültür merkezi, imam hatip lisesi vb. yerin aranmak üzere adres adres tespit edildiği ve aynı zamanda kayıt altına alındığı anlaşılmıştır.

MURAT ÖZÇELİK isimli kullanıcı tarafından Balyoz Harekat Planının son kaydetme tarihinden sonra 03.01.2003 tarihinde oluşturulan belgenin, MUSTAFA ÖNSEL isimli kullanıcı tarafından seminerden önce 05.02.2003 tarihinde son kez kaydedildiği görülmektedir.


Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin