Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaa


-203-) sanıklar RASİM ARSLAN ve AYHAN GÜMÜŞYüklə 4,82 Mb.
səhifə66/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
#39053
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   83

202-203-) sanıklar RASİM ARSLAN ve AYHAN GÜMÜŞ

Sanık Rasim Arslan Ankara 3. Hava İkmal Başkanlığı Merkez Komutanlığında Tümgeneral olarak görevli olduğu,

Dosyada mevcut EK-I LAHİKA-5 isimli belge incelendiğinde, sanıklar Rasim Arslan ve Ayhan Gümüş’ün Oraj Hava Harekat planı kapsamında Sıkıyönetim Görevlerinde Kullanılacak Personel olarak belirlendikleri anlaşılmıştır.

Dosyada mevcut ORAJ Bilgi HBİM ve EK Ğ LAHİKA-3 CETV-A isimli belge incelendiğinde, İbrahim Fırtına’nın 23 Ocak 2003 tarihli sözlü direktifi doğrultusunda sanık Rasim Arslan’ın, Hv.K.K.lığı Ankara Lojistik Teşkilatı ile ilgili gerekli çalışmaların tamamlandığı, sıkıyönetim ilan edilmesi ile birlikte Ankara Garnizonunda öncelikli olarak askeri birliklerin müteakiben de sivillerin yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarının giderilmesi için faaliyetlere başlanılacağını, oluşturulan teşkilat hazırlıklarına başlayarak gerekli tedbirlerin alındığını belirtir yazıyı hazırlayarak İbrahim Fırtına ve Korcan Pulatsü’ye gönderdiği, sanık Rasim Arslan’ın 3 ncü HİBM Komutanı olarak kalacağı lojistik teşkilatında diğer sanık Ayhan Gümüş’ün Lojistik Koordinasyon Daire Başkanı olarak istihdamının planlandığı, söz konusu teşkilatın şemasının yer aldığı EK Ğ LAHİKA-3 CETV-A isimli belgenin de sanık Ayhan Gümüş tarafından düzenlenerek Rasim Arslan'a ulaştırıldığı,

Sanık Rasim Arslan ve Ayhan Gümüş’ün, İbrahim Fırtına’nın emirleri doğrultusunda Oraj Hava Harekat Planı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Lojistik Teşkilatı ile ilgili hazırlık yaptıkları ve sıkıyönetimin ilanı ile birlikte bu alanda görevlendirilmelerinin planlandığı anlaşılmıştır.

Sanık Rasim ARSLAN yargılama aşamasındaki savunmasında özetle;“ İddiaları kabul etmiyorum. Sayın İddia Makamının, iddialarını ispatlamasını bekliyorum.Savunmamı, Savcılığın iddialarını ispatlarken dayandığı gerçekleri, akıl yürütmelerini ve gerçekleri değerlendirmek açısından kullanacağınızı değerlendirmekteyim. Sonuç olarak; tutukluluk kararımın tekrar değerlendirilmesini talep ederim.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Ayhan Gümüş yargılama aşamasındaki savunmasında özetle;“Savcılık sorgulaması sırasında verdiğim el yazısı ifademi ve sorgulama tutanağını kabul ediyor ve dosyama ithalini talep ediyorum.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanıklar Rasim Arslan ve Ayhan Gümüş üzerlerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş iseler de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldıkları ve üzerlerine atılı bulunan suçu işledikleri kanaatine varılmıştır.204-) sanık YALÇIN ERGÜL

Sanığın suç tarihinde Hava Harp Akademisinde Öğretim Görevlisi olduğu,

Dosyada mevcut EK-I LAHİKA-4 isimli belge incelendiğinde, sanığın Oraj Hava Harekat planı kapsamında alışveriş merkezlerinin kontrolü ve denetiminden sorumlu personel olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Dosyada mevcut EK Ğ LAHİKA-4 isimli belge incelendiğinde, belgenin büyük alışveriş merkezlerinin kontrol ve denetimi ile ilgili hareket tarzını içerdiği, sanık tarafından hazırlandığı anlaşılan belge içerisinde; Sıkıyönetimin ilan edilmesi ile birlikte İstanbul, Bursa, Balıkesir, Bandırma ve Yalova'da bulunan büyük Alışveriş Merkezlerinin kontrol edileceği ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı, sıkıyönetimin en zor bölümü olan başlangıç safhasında yaşanacak bir kargaşanın ve paniğin önüne geçilerek harekatın başarıya ulaşmasının sağlanacağı, sıkıyönetim ilan edilmeden önce yerinde çalışma yapılarak Alışveriş Merkezlerinin sayısı, mevkisi, durumu, kapasitesi ve sorun sahalarının tespit edileceği, N.Tunç Sözen tarafından Alışveriş Merkezlerinin incelenmesine ve kontrolüne yönelik personel görevlendirileceği, inceleme sonuç raporlarının Hava Harp Akademisi Komutanına arz edileceği, sıkıyönetim ilan edilmesi ile birlikte; sorumlu personelin ilgili alışveriş merkezinde yönetime el koyarak bilgisi dahilinde olmadan hiçbir malzemenin girişine ve çıkışına izin vermeyeceği, yönetime el koyan personel tarafından envanterin sayılacağı ve en kısa zamanda Sıkıyönetim Taktik Harekat Merkezi Hava Kısmına bildirileceği, yağma ve hırsızlık olaylarına karşı önlemler alınarak 24 saat esasına göre nöbetçi bulundurulacağı hususlarının yer aldığı, ayrıca yazının cetveller kısmında İstanbul, Bursa, Balıkesir, bandırma, Yalova illerindeki alışveriş merkezlerinin durumu, alışveriş merkezlerinin çalışma usulleri, kontrol ve denetim tedbirleri ile ilgili olduğu anlaşılan belgelerin belirtildiği görülmüştür.

Dosyada mevcut EK Ğ LAHİKA-4 CETV-A, EK Ğ LAHİKA-4 CETV-B ve EK Ğ LAHİKA-4 CETV-C isimli belgeler incelendiğinde, sanık Yalçın Ergül tarafından yazılan belgede ceteveller kısmında yer alan belgelerden oldukları, İstanbul 1nci, 2nci ve 3ncü bölge alışveriş merkezlerinin yiyecek, içecek ve temel tüketim maddelerinin kapasiteleri ve buraların ne kadar personel ile kontrol altında tutulabileceğine dair bilgileri içerdikleri anlaşılmıştır.

Sanığın sıkıyönetim ilanı ile birlikte birinci ordu sorumluluk sahasında bulunan alışveriş merkezlerinin kontrol ve denetiminden sorumlu olarak belirlendiği, bu görev kapsamında sanığın alışveriş merkezlerinin denetimi ve kontrolünün nasıl sağlanacağına ilişkin belgeyi hazırladığı, yine diğer sanıklar Namık Sevinç, Gürkan Yıldız, N.Tunç Sözen’in sanığa bağlı olarak faaliyet yürüttükleri ve alışveriş merkezlerine ilişkin hazırladıkları bilgileri sanık Yalçın Ergül’e gönderdikleri, sanıkların görevli oldukları alışveriş merkezleri hususunun ise Balyoz Güvenlik Harekat Planının görüşüldüğü 05-07 Mart 2003 tarihli plan seminerinde detaylı olarak ele alındığı anlaşılmıştır.

Sanık yargılama aşamasındaki savunmasında özetle;“Tarihin önünde benimle ilişkilendirilmeye çalışılan tüm dijital verilerin benimle ilişkili olmadığını söylüyorum, beyan ediyorum.Bana iftira atılmıştır. İftiracıların bu oyununu bozunuz. İddianamedeki tüm suçlamaları reddediyorum, kabul etmiyorum.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Yalçın Ergül üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.205-) sanık NAMIK SEVİNÇ

Sanığın suç tarihinde Harp Akademisinde öğrenci olduğu,

Dosyada mevcut EK-I LAHİKA-4 isimli belge incelendiğinde, sanığın Oraj Hava Harekat planı kapsamında alışveriş merkezlerinin kontrolü ve denetiminden sorumlu personel olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İstanbul Anadolu yakasındaki alışveriş merkezlerinde Anadolu yakasının 10 günlük ihtiyacını giderebilecek şekilde yiyecek, içecek ve temel tüketim malzemelerinin bulunduğu ve sıkıyönetim ilanı halinde buralara el konulup 330 er ve erbaş ile kontrol alınabileceğini belirtir dosyada mevcut EK Ğ LAHİKA-4 CETV-A isimli belgeyi hazırladığı, bu belgenin sanık Yalçın Ergül tarafından hazırlanan EK Ğ LAHİKA-4 isimli belgenin eklerinden olduğu anlaşılmıştır.

Sanığın sıkıyönetim ilanı halinde İstanbul Anadolu yakasındaki alışveriş merkezlerini kontrol altına almak ile görevlendirildiği ve sorumlu olduğu bölgedeki alışveriş merkezlerinin kapasitesinin tespitine yönelik çalışmalar yaptığı, ayrıca sanık Yalçın Ergül’e bağlı olarak faaliyet yürüttüğü anlaşılmıştır.

Sanık yargılama aşamasındaki savunmasında özetle ;“Adımın kim tarafından ve ne maksatla iliştirilmiş olduğunu bilmediğim, hukuki delil niteliği taşımayan, ihtisasımla örtüşmeyen imzasız dijital bir veriyi esas alan bu suçlamayı kabul etmiyorum. Üzerime atılı bu iftiradan kaynaklanan mağduriyetimi giderecek olan gerçeğin ortaya çıkarılmasını ve beraatimi talep ediyorum.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Namık Sevinç üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

206-) sanık GÜRKAN YILDIZ

Dosyada mevcut EK-I LAHİKA-4 isimli belge incelendiğinde, sanığın Oraj Hava Harekat planı kapsamında alışveriş merkezlerinin kontrolü ve denetiminden sorumlu personel olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İstanbul ikinci bölge olarak isimlendirilen (Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu) bölgedeki alışveriş merkezlerinde bu bölgenin 8 günlük ihtiyacını giderebilecek şekilde yiyecek, içecek ve temel tüketim malzemelerinin bulunduğu ve sıkıyönetim ilanı halinde buralara el konulup 350 er ve erbaş ile kontrol alınabileceğini belirtir dosyada mevcut EK Ğ LAHİKA-4 CETV-B isimli belgeyi hazırladığı, bu belgenin sanık Yalçın Ergül tarafından hazırlanan EK Ğ LAHİKA-4 isimli belgenin eklerinden olduğu anlaşılmıştır.

Sanığın sıkıyönetim ilanı halinde İstanbul ikinci bölge olarak isimlendirilen bölgedeki alışveriş merkezlerini kontrol altına almak ile görevlendirildiği ve sorumlu olduğu bölgedeki alışveriş merkezlerinin kapasitesinin tespitine yönelik çalışmalar yaptığı, ayrıca sanık Yalçın Ergül’e bağlı olarak faaliyet yürüttüğü anlaşılmıştır.

Sanık yargılama aşamasındaki savunmasında özetle; “Ben 1. Ordu karargahına hayatımın hiçbir döneminde gitmedim, yanında dahi geçmedim ve plan seminerine de hiçbir şekilde katılmadım. Aynı konuya ilişkin olarak Sayın Yalçın Ergül ve Tunç Sözen tarafından yapılan savunmalara tamamı ile katılıyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Gürkan Yıldız üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.207-) sanık NECDET TUNÇ SÖZEN

Sanığın suç tarihinde 2000-2002 F16 Öğretmeni olarak görevli olduğu,

Dosyada mevcut EK-I LAHİKA-4 isimli belge incelendiğinde, sanığın Oraj Hava Harekat planı kapsamında alışveriş merkezlerinin kontrolü ve denetiminden sorumlu personel olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İstanbul ikinci bölge olarak isimlendirilen (Eminönü-Silivri hattı) bölgedeki alışveriş merkezlerinde bu bölgenin 9 günlük ihtiyacını giderebilecek şekilde yiyecek, içecek ve temel tüketim malzemelerinin bulunduğu ve sıkıyönetim ilanı halinde buralara el konulup 650 er ve erbaş ile kontrol alınabileceğini belirtir dosyada mevcut EK Ğ LAHİKA-4 CETV-C isimli belgeyi hazırladığı, bu belgenin sanık Yalçın Ergül tarafından hazırlanan EK Ğ LAHİKA-4 isimli belgenin eklerinden olduğu anlaşılmıştır.

Sanık Yalçın Ergül tarafından hazırlanan EK Ğ LAHİKA-4 isimli belge içerisinde sıkıyönetim ilan edilmeden önce yerinde çalışma yapılarak Alışveriş Merkezlerinin sayısı, mevkisi, durumu, kapasitesi ve sorun sahalarının tespit edileceği, Necdet Tunç Sözen tarafından Alışveriş Merkezlerinin incelenmesine ve kontrolüne yönelik personel görevlendirileceği, inceleme sonuç raporlarının Hava Harp Akademisi Komutanına arz edileceği hususlarının da belirtildiği görülmüştür.

Sanığın Yalçın Ergül’e bağlı olarak ve onun talimatları doğrultusunda sıkıyönetim öncesinde Alışveriş Merkezlerinin incelenmesine ve kontrolüne yönelik personel görevlendirmesi konusunda, ayrıca bu kapsamda bizzat sorumlu olduğu bölgede alışveriş merkezlerinin kapasite tespiti ve kontrolünün sağlanması konularında görevlendirildiği, sorumlu olduğu bölgedeki alışveriş merkezlerinin kapasitesinin tespitine yönelik çalışmalar yaptığı anlaşılmıştır.

Sanık yargılama aşamasındaki savunmasında özetle;“Basın ve yayın organları ile kamuoyunca balyoz, oraj olarak bilinen sözde planlar ile ilgili herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde şahsıma görev verilmemiştir. Ben de sözde böyle bir görevi herhangi bir şekilde hiç kimseye bildirmedim ve/veya kabul etmedim. İradem dışında ismimin yer aldığı sözde EK-I Lahika-4 1. Ordu Komutanlığı sorumluluk sahası Hava Kuvvetleri özel personeli görev yeri listesi başlığı altındaki alışveriş merkezlerinin kontrolü ve denetimi alt bölümüne bilerek ve isteyerek katılmadım, yazılmadım. Yine iradem dışında ismimin yer aldığı sözde EK-Ğ Lahika-4’te belirtilen Hava Pilot Yüzbaşı N.Tunç Sözen tarafından alışveriş merkezlerinin incelenmesine ve kontrolüne yönelik personel görevlendirilecek, inceleme sonuç raporları Hava Harp Akademisi Komutanına arz edilecektir hususu kapsamında hiç kimseden görev ve sonuç raporu almadım, hiç kimseye görev ve sonuç raporu vermedim.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Necdet Tunç Sözen üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

208-) sanık DAVUT İSMET ÇINKI

Sanığın suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanı Halil İbrahim Fırtına'nın Sekreteri olarak görevli olduğu,

Dosyada mevcut EK-I LAHİKA-4 isimli belge incelendiğinde, sanığın Oraj Hava Harekat planı kapsamında İMKB’nin kontrol altına alınmasından sorumlu personel olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Sanığın; sıkıyönetim ilanı ile birlikte İMKB'nin tüm faaliyetlerinin dondurulacağı, İMKB binasının emniyete alınarak binaya girişlere izin verilmeyeceği, maddi kayba uğramamaları için güvenilir asker ve sivil şahısların harekat öncesinde haberdar edilerek gerekli tedbirleri almalarının sağlanacağı, sıkıyönetim K.lığı tarafından verilecek emirler doğrultusunda hareket edileceğini bildirir dosyada mevcut EK Ğ LAHİKA-6 CETV-E isimli belgeyi hazırladığı anlaşılmıştır.

Yine sıkıyönetim ilanını kolaylaştırmak üzere Oraj Harekat planının hazırlanması noktasında Halil İbrahim Fırtına’nın Korcan Pulatsü’ye verdiği 06 Ocak 2003 tarihli direktifin yer aldığı ve yukarıda detaylı izahatı yapılan HHA_Direktif isimli belgenin hazırlanmasında sanığın da görevli olduğu, belgeye ilişkin teknik özelliklerin incelenmesi neticesinde anlaşılmıştır.

Sanığın sıkıyönetim ilanı halinde kamu kurumlarından olan İMBK’nin kontrol altına alınması ile görevlendirildiği, bu görevlendirme doğrultusunda adı geçenin izlenecek usule ilişkin özet bilgileri içerir bir belgeyi hazırladığı, yine Oraj Harekat Planının hazırlanması noktasında İbrahim Fırtına’nın emirlerini içeren direktifin yazılması noktasında görev aldığı, sanığın sorumlu olduğu hususun 05-07 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen plan seminerinde bazı seminer katılımcıları tarafından dile getirildiği görülmüştür.

Sanık yargılama aşamasındaki savunmasında özetle;”İddianamede üzerime atılı suçlamaları ve polis tespit tutanaklarını reddediyorum. Şahsımla ilişkilendirilen dijital veriler sahtedir ve yok hükmündedir.Bu oyunu kuranları da lanetliyorum. Tutukluluk halimi, benim ve ailemi mağdur eden bu insanlardan şikayetçiyim. Yüce Türk Milleti adına karar veren Mahkemenizden tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Davut İsmet Çınkı üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

209-) sanık KUBİLAY BALOĞLU

Sanığın suç tarihinde Silahlı Kuvvetler Akademisi Öğrencisi, 2003'den sonra 162. Bandırma Ana Jet Üst Komutanlığı Filo Komutanı Harekat Subayı olarak görevli olduğu,

Dosyada mevcut EK-I LAHİKA-4 isimli belge incelendiğinde, sanığın Oraj Hava Harekat planı kapsamında İDO’nun kontrol altına alınmasından sorumlu personel olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Sanığın, sıkıyönetim ilanı ile birlikte İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) işletmesine el konulacağını, sıkıyönetim K.lığından gelecek ikinci emre kadar tüm seferlerin iptal edileceğini, sanık ve sakıncalı personelin Denizcilik İşletmelerinden belirlenecek personel ile değiştirileceğini belirtir dosyada mevcut EK Ğ LAHİKA-6 CETV-A isimli belgeyi hazırladığı anlaşılmıştır.

Bu yönde 5-7 Mart 2003 tarihli plan seminerinde Çetin Doğan'ın; “....... Ama şu var yani. Gözle aşikar olan bir şey var. Şimdi bir büyükşehir belediyesi var. Bir İSKİ’si bir keskisi bilmem nesi var. Şirketleri var ondan sonra bunun ötesinde bir de neler var. Belli Pendik Belediye Başkanı var. Yani adam. Üsküdar Belediye Başkanı var. Yani belli irtica olan adamlar sıkıyönetimde ne yapıyor İstanbul Belediye Başkanı değişti mi 12 Eylülde. Değişti değil mi? Buyurun......” şeklinde beyanlarının bulunduğu.

Sanığın sıkıyönetim ilanı halinde kamu kurumlarından olan İDO’nun kontrol altına alınması ile görevlendirildiği, bu görevlendirme doğrultusunda adı geçenin izlenecek usule ilişkin özet bilgileri içerir belgeyi hazırladığı, sanığın sorumlu olduğu hususun 05-07 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen plan seminerinde bazı seminer katılımcıları tarafından dile getirildiği görülmüştür.

Sanık yargılama aşamasındaki savunmasında özetle;”İddia Makamının iddia edilen bu konular ile ilgili tekbir hukuki delili yoktur, olamaz da. Şahsıma yöneltilen iddialar hiçbir somut delil olmadığından 05-07 Mart 2003 tarihli plan seminerinde yapılmış olan bir konuşma ile ilişkilendirilerek kuvvetlendirilmeye çalışılmıştır. Burada geçen ifadeyi okumanızı talep ediyorum.Bu dijital veriyi benim hazırladığım hususu nasıl çıkarılabilir. Oraj hava harekat planı adını ve 1. Ordu Komutanlığında yapılan semineri ilk kez basından duydum. Bu seminere katılmadım. Katılanları tanımam. Hiyerarşik olarak da bir bağım olmamıştır.Şahsıma yöneltilen iddiaları reddediyor,hukuka aykırı delillerin dosyadan çıkartılmasını, savunmamın kabulünü ve tahliyemi talep ediyorum."şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Kubilay BALOĞLU üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.210-) sanık HÜSEYİN DİLAVER

Sanığın suç tarihinde Hava Harp Akademisinde Öğrenci olduğu,

Dosyada mevcut EK-I LAHİKA-4 isimli belge incelendiğinde, sanığın Oraj Hava Harekat planı kapsamında Hasar kontrol birlikleri ile ilgili görevlendirilmek üzere belirlendiği anlaşılmıştır.

Sanığın; sıkıyönetimin ilanı ile birlikte Hasar Kontrol Faaliyetlerinin Sıkıyönetim K.lığının emirleri doğrultusunda icra edileceğini, Hasar Kontrol Faaliyetlerinin durumu hakkında Harp Akademileri K.lığına günlük bilgilendirme mesajları çekileceğini bildirir belgeyi hazırladığı anlaşılmıştır.

Bu yönde 5-7 Mart 2003 tarihli plan seminerinde İhsan Balabanlı'nın; "......Komutanım, (3) bölge için aynı anda olay meydana geldiğinde ilk anda olaya şiddetle müdahale edeceğim bütün planlarımın temelinde olaya şiddetle müdahale edilme esası vardır. Bu birlik ilk anda komutanım, olayı şaşkınlık anında bastırabilmek maksadıyla kullanılacak ve yeterli olacağını değerlendiriyorum. (3) ilçe için. Planımın sonunda da arz edeceğim şekilde bu (3) ilçenin dışında olay meydana geldiği takdirde tümen ve kolordu ihtiyatının kullanılmasını arz ve teklif ediyorum komutanım. Devam. Kolordu Komutanlığı’nın emri gereği (7) üniteden oluşan bölge hasar kontrol teşkilatı teşkil edilecek özellikle komutanım bu üniteler teşkil edilirken belediyelerin imkânlarından faydalandık. Şu anda yansıda görülen unsurları o imkânlardan da faydalanmak suretiyle süratle kurabiliyoruz komutanım. Komutanım bilgileri, biz belediye başkanlığına ulaşmakta güçlük çekiyoruz, malum nedenlerden dolayı direkt temasa da geçmemiz pek uygun değil, değişik zamanlarda gerek personelim gerekse kaymakamlıktan bilgi almak suretiyle hangi belediyelerin müzahir hangi belediyelerin böyle bir kalkışmada bizim vereceğimiz emirlere uymayabileceğini flu olarak çıkardım. Bölgemde (8) belediyenin böyle bir durum oluşması halinde verdiğim talimatlara aynen uyabileceğini değerlendiriyorum, ancak (4) belediyenin de uygun safhada başkanlarının değiştirilmesi için kolorduya teklifim de var komutanım. Devam. Bölgemiz malumları en hassas bölge komutanım, burada hassas bölgeler olarak perdede görülen yerler var....." şeklinde beyanlarının bulunduğu.

Sanığın Balyoz Harekat Planı ve bağlı diğer planların yürürlüğe girmesine müteakip ilan edilecek sıkıyönetim kapsamında hasar kontrol birliklerinde görevlendirildiği, bu görevine uygun olarak görevin genel işleyişi ile ilgili özet bilgileri içerir belgeyi hazırladığı anlaşılmıştır.

Sanık yargılama aşamasındaki avunmasında özetle;“Sözde oraj hava harekat planı kapsamında yasal ve maddi kanıttan uzak sahte dijital veriler ile hakkımda isnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum ve şiddetle reddediyorum. İddianamede belirtildiği gibi ne bir çalışma grubu içerisinde yer aldım, ne herhangi bir üst komuta kademesinden emir aldım, ne de tarafıma sözde plan kapsamında herhangi bir tebliğde bulunuldu. Bütün emirler kanunsuz emirler olup, emredilse bile her ne pahasına olursa olsun karşı çıkardım. Makam, mevki ve rütbe hevesi ile hiçbir zaman yasadışı bir düşünce ve eylemin içerisinde olmadım ve olmamda söz konusu değildir.Hazırladığım iddia edilen sahte dijital veri ile adımın geçtiği söz konusu sahte dijital veride benim hazırladığıma dair ne bir imza, ne de böyle bir oluşum içinde olduğumu gösteren bir ses kaydı veya görüntü kaydı vardır. Tarafıma yöneltilen tüm iddiaları kesinlikle kabul etmiyor ve şiddetle reddediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Hüseyin Dilaver üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.211-) sanık SEFER KURNAZ

Sanığın suç tarihinde Harp Akademisinde Öğrenci olduğu,

Dosyada mevcut EK-I LAHİKA-4 isimli belge incelendiğinde, sanığın Oraj Hava Harekat planı kapsamında Fatih Üniversitesinin kontrol altına alınmasında görevlendirilmek üzere belirlendiği anlaşılmıştır.

Sanığın; sıkıyönetim ilanı ile birlikte Fatih Üniversitesi yönetimine el konulacağı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyelerinden oluşturulacak bir heyet tarafından Fatih Üniversitesinin yönetileceği, harekatın başladığı gün, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyelerinden oluşturulacak heyet ile Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN)’nde toplantı düzenleneceği, bu toplantıda alınan kararlar neticesinde Fatih Üniversitesinin eğitim ve öğretime devam edip edemeyeceğine karar verileceğini belirtir EK K LAHİKA-10 CETV-Ç isimli belgeyi hazırladığı anlaşılmıştır.

Bu yönde 5-7 Mart 2003 tarihli plan seminerinde Çetin Doğan'ın; “......Bilelim ki bütün ihtiyaçların karşılanmasında silahlı kuvvetler sorumlu görülecek. Şu halde devlet su işleri bölgedeki belediyelerin Diskisi İskisi Yaskisi Maskisi diye bir sürü teşkilatlar ve şirketler var. Bu şirketler şuanda zaten gerici unsurların elindedir. Bu şirketler kendilerine serbest bırakıldıkları takdirde bunları denetim planlarını yapmadığımız takdirde bunlarla ilgili planlama bunların başına kendi içimizden yani emekli olmuş personel geçirmediğimiz takdirde bunları yeni bir yapıya kavuşmadığımız takdirde bunların yaptığı her hareket bizi sabotaja yönelik olacaktır. Ve baltalayacaklardır ve faturası da halk üzerinde bize çıkacaktır. İşlerin tıkır tıkır işlemesi ve gitmesi lazım. Üniversitedeki hayatın, üniversitedeki gençlerin hani böyle gereksiz güç kullanma baskı kullanma şeklinde değil de buradaki işlerde bile yani silahlı kuvvetlerin iyi temsilcilerinin bulunması yani demir yumrukla değil, demir eldivenle değil ama böyle yönetimde kadife eldiven dedikleri bir tarzda irticai kesimle hiçbir surette beraber olmamış unsurların da silahlı kuvvetlerin yanında olmalarını sağlayıcı tertip ve tedbirler alınması lazım. Böyle bir olayda, böyle bir olayda Şükrü paşa bir şey söylemişti, tabi bu adamlar eli kanlı sopalı falan filan bizim tabi silahlı kuvvetlerin unsurları varken yani halkı silahlandırmamız söz konusu değil. Ama halkın manevi gücünün maddi varlığının bizim yanımızda olması sonuna kadar götürülmesi önem taşıyor. Onun için halkla ilişkiler boyutu bu harekâtta çok önemli. Şimdiye kadar yaptığımız sıkıyönetim uygulamalarında temel hatamız, ben yaşamış, bölgede 1960’lardan beri bu tecrübeyi yaşamış bir kimse olarak söylüyorum temel hatamız şu olmuştur. Sıkıyönetim görevleri harp darp olmadığı halde hep tali görevler sayılmıştır.....” şeklinde beyanlarının bulunduğu.

Sanığın plan kapsamında Fatih Üniversitesinin kontrol altına alınması ile görevlendirildiği, bu görevlendirme doğrultusunda sanığın adı geçen üniversitenin sıkıyönetim sonrası kimler tarafından idare edileceği, eğitim ve öğretime devam edip etmeyeceği noktasında uygulanacak usulü belirtir belgeyi hazırladığı anlaşılmıştır.

Sanık yargılama aşamasındaki savunmasında özetle;“Adıma atfedilen suçlamayı kabul etmiyorum. Adı geçen dijital datayı hazırlamak için herhangi bir amirimden, üstümden emir almadım. Herhangi bir astıma emir vermedim ve bu dijital datayı ben hazırlamadım. Yine adı geçen planın ekine ismimi haberim olmadan, rızam alınmadan yazılmıştır. Bu datadan Haziran 2011’de Beşiktaş’ta verdiğim ilk ifadem sırasında haberim oldu. Orada da söylediğim gibi o dijital datayı ben hazırlamadım.Ben iddianamede suçlandığım tüm suçlamaları kabul etmiyorum. Yukarıda da değindiğim gibi ben öğrencilerimle birlikte araştırma yapmak, bilim üretmek, istiyorum. Ülkeme bilimsel çalışmalarla katkıda bulunmak, uluslararası alanda daha çok makale, araştırma ve kitap üretmek istiyorum. benim yolum açık ve net, bu yoldan da sapmak istemiyorum. Tarafıma atılan tüm suçlamaları bir kez daha kabul etmediğimi yineliyor, duruşmalardan bağışık tutulmamı ve sonunda da beraatımı talep ediyorum.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Sefer Kurnaz üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin