European CommissionYüklə 99.17 Kb.
səhifə1/3
tarix01.11.2017
ölçüsü99.17 Kb.
  1   2   3

Comisia Europeană

NOTĂ DE INFORMARE

Bruxelles, 10 iulie 2014Pachetul de acțiuni privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor pentru luna iulie: principalele decizii

În pachetul lunar privind deciziile referitoare la constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană acționează în justiție statele membre care nu au respectat în mod corespunzător obligațiile care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează numeroase sectoare, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Astăzi, Comisia a luat 419 decizii, printre care 63 avize motivate și 14 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Mai jos se prezintă un rezumat al principalelor decizii. Pentru mai multe informații cu privire la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/12/12.


 1. Cazuri majore implicând state membre • Cerul unic european: Comisia îndeamnă optsprezece state membre să ia măsuri decisive în ceea ce privește managementul spațiului aerian comun

Astăzi, Comisia a solicitat în mod oficial Austriei, Bulgariei, Croației, Ciprului, Republicii Cehe, Greciei, Ungariei, Irlandei, Italiei, Lituaniei, Maltei, Poloniei, Portugaliei, României, Slovaciei, Spaniei și Regatului Unit, membri ai șase blocuri funcționale de spațiu aerian (FAB) diferite, să-și îmbunătățească FAB, acestea fiind spații aeriene comune organizate în funcție de fluxurile de trafic, nu de granițele statale. Blocurile funcționale de spațiu aerian constituie un pas esențial către un sistem aviatic mai eficient, mai puțin costisitor și mai puțin poluant în Europa.

Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei responsabil cu transporturile, a declarat: „Trebuie să depășim, în cele din urmă, frontierele naționale din spațiul aerian european. FAB reprezintă o componentă necesară și vitală a cerului unic european. În acest moment, aceste spații aeriene comune există doar pe hârtie; ele sunt stabilite oficial, dar nu sunt încă funcționale. Îndemn statele membre să dea dovadă de mai multă ambiție și să accelereze punerea în aplicare a cerului unic european”.(Pentru mai multe informații: IP/14/818 – H. Kearns - Tel. + 32 229 87638- Tel. mobil: + 32 498 98 7638)

 1. Sesizări ale Curții de Justiție • Eficiența energetică a clădirilor: Comisia trimite AUSTRIA și POLONIA în fața Curții și solicită plata unor penalități cu titlu cominatoriu zilnic

Comisia Europeană a decis să trimită Austria și Polonia în fața Curții de Justiție a UE pentru aplicarea incompletă a Directivei privind eficiența energetica a clădirilor și a propus impunerea unei penalități cu titlu cominatoriu zilnic de 39 592,80 EUR Austriei și respectiv de 96 720 EUR Poloniei, plătibile de la data hotărârii Curții până la punerea în aplicare pe deplin a directivei. Nivelul penalităților propuse ține seama de durata și de gravitatea încălcării legislației UE. Cuantumul final al penalităților cu titlu cominatoriu zilnic va fi decis de către Curte. Directive impune statelor membre să stabilească și să aplice cerințe minime privind performanța energetică pentru toate clădirile, să se asigure că este realizată certificarea performanței energetice a clădirilor și să se asigure de inspectarea regulată a sistemelor de încălzire și de aer condiționat. De asemenea, directiva impune statelor membre să se asigure că, până în 2021, toate clădirile noi vor fi clădiri așa-numite „cu consum de energie aproape zero”. Statele membre aveau obligația de a pune în aplicare directiva în legislația națională până la 9 iulie 2012.

(Pentru mai multe informații: IP/14/813 - S. Berger - Tel. +32 229 92792 - Tel. mobil: +32 460 792 792)

 • Libera circulație a mărfurilor: Comisia trimite REPUBLICA CEHĂ în fața Curții din cauza normelor privind marcarea bijuteriilor

Comisia Europeană a decis sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la normele adoptate de Republica Cehă privind marcarea bijuteriilor. Biroul ceh de control al bijuteriilor solicită ca anumite articole de bijuterie importate dintr-o altă țară a UE să fie marcate cu un marcaj național suplimentar, în pofida faptului că articolele în cauză au fost deja marcate și comercializate legal în UE. Comisia consideră că această cerință încalcă normele din Tratatul UE referitoare la libera circulație a mărfurilor pe teritoriul UE și, prin urmare, a solicitat Curții să se pronunțe în această cauză.

(Pentru mai multe informații: IP/14/785 - C. Corazza - Tel. +32 229 51752 - Tel. mobil: +32 498 99 2862)

 • Produse din tutun: Comisia trimite DANEMARCA în fața Curții de Justiție a UE pentru neinterzicerea vânzării tuturor tipurilor de snus

Astăzi, Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE (CJUE) în legătură cu neinterzicerea de către Danemarca a tuturor tipurilor de tutun snus.

Întrucât Danemarca nu a interzis vânzarea tuturor tipurilor de snus, la 25 octombrie 2012, Comisia Europeană i-a solicitat acestei țări să ia toate măsurile necesare pentru alinierea la dispozițiile Directivei 2001/37/CE și să informeze Comisia cu privire la măsurile adoptate în cadrul legislației naționale în termen de două luni (a se vedea Comisia Europeană - MEMO/12/794 - 24.10.2012).

Până în prezent, Danemarca nu a informat Comisia cu privire la niciun fel de astfel de măsuri și continuă să încalce legislația UE. Din acest motiv, Comisia a decis să înainteze cazul CJUE.

(Pentru mai multe informații: IP/14/812 - F. Vincent - Tel. +32 229 87166 - Tel. mobil: +32 498 98 7166)


 • Achiziții publice: Comisia trimite GRECIA în fața Curții pentru nerespectarea normelor UE în sectorul construcțiilor

Astăzi, Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE în legătură cu nerespectarea de către Grecia a normelor UE privind achizițiile publice în sectorul construcțiilor.

Legislația elenă stabilește un sistem de înregistrare obligatorie a tuturor societăților naționale de construcții autorizate, împărțindu-le în clase, fiecare clasă corespunzând unui anumit interval bugetar minim și maxim. În ceea ce privește procedurile de achiziții publice, autoritățile contractante pot accepta numai societățile care sunt înregistrate într-o clasă care corespunde intervalului bugetar prevăzut pentru contractul avut în vedere. În felul acesta, legislația elenă stabilește un sistem care predetermină operatorii economici care pot luat parte la fiecare procedură de achiziție. Acest sistem de înregistrare obligatorie determină excluderea din procedura de licitație în cauză a unor societăți care dispun de capacitățile economice, financiare, profesionale și tehnice necesare pentru a executa un anumit contract doar pentru că capacitatea lor financiară este diferită — de obicei mai mare — decât clasa specifică de buget autorizată pentru o anumită procedură. Prin urmare, dispozițiile naționale restrâng șansele oferite de piață societăților și împiedică concurența dintre operatorii economici. Comisia consideră că acest regim juridic restrictiv încalcă Directiva 20044/18/CE și principiile fundamentale ale tratamentului egal și nediscriminării, pe care se bazează normele UE privind achizițiile publice.(Pentru mai multe informații: IP/14/807 - C. Hughes - Tel. +32 229 64450 - Tel. mobil: +32 498 96 4450)

 • Mediu: Comisia trimite SPANIA în fața Curții din cauza depozitelor de deșeuri și a unei legături feroviare de mare viteză neconforme

Comisia Europeană trimite Spania în fața Curții din cauza a două încălcări (fără legătură între ele) a legislației din domeniul mediului. Prima cauză se referă la gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor: în pofida avertismentelor anterioare ale Comisiei, mai multe depozite de deșeuri din Spania funcționează cu încălcarea legislației UE din domeniu. Cea de-a doua cauză se referă la o legătură feroviară planificată a se construi între Sevilla și Almeria, pentru care nu s-a realizat un studiu de impact adecvat. În efortul de a îndemna Spania să corecteze aceste preobleme, Comisia trimite Spania în fața Curții de Justiție a UE, la recomandarea comisarului pentru mediu, Janez Potočnik.

(Pentru mai multe informații: IP/14/814 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 • Comisia trimite FINLANDA în fața Curții de Justiție pentru că nu a înființat un organism pentru asigurarea egalității rasiale în domeniul ocupării forței de muncă

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE în legătură cu faptul că organismul pentru promovarea egalității din Finlanda nu poate să execute sarcinile necesare legate de asigurarea egalității rasiale în domeniul ocupării forței de muncă.

Articolul 13 din Directiva privind egalitatea rasială (2000/43/CE) impune statelor membre să înființeze un organism pentru promovarea egalității de tratament și să îi atribuie acestuia competențe specifice, precum: acordarea de asistență victimelor, desfășurarea unor studii independente, publicarea unor rapoarte independente și formularea de recomandări în domeniul discriminării. Comisia monitorizează cu strictețe punerea corectă în aplicare a directivei în ceea ce privește aceste organisme, întrucât ele reprezintă „câinii de pază” ai egalității pe teren și, astfel, joacă un rol esențial în asigurarea punerii efective în aplicare a Directivei privind egalitatea rasială.

În pofida unor discuții ample cu Finlanda în urma scrisorii de punere în întârziere și a unui aviz motivat, nu s-a observat niciun progres concret.

(Pentru mai multe informații: IP/14/811 - J. Salsby Tel. +32 2 297 24 59)


 • Fiscalitate: Comisia trimite FRANȚA în fața Curții în legătură cu donațiile către organisme de interes general străine

Comisia Europeană a decis sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la regimul fiscal francez al donațiilor în favoarea organismelor care urmăresc obiective de interes general și care au sediul într-un alt stat membru al UE sau al SEE.

Franța scutește de taxele de înregistrare (scutire de taxe de transfer) donațiile și legatele în favoarea organismelor publice sau de utilitate publică, în special a celor caritabile, cu sediul în Franța. Este vorba despre instituțiile publice sau de utilitate publică ale căror resurse sunt dedicate exclusiv unor lucrări științifice, culturale, artistic, unor asociații culturale etc., care își desfășoară activitatea pe teritoriul francez.

(Pentru mai multe informații: IP/14/808 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Tel. mobil: +32 498 98 3871)

 • Impozitare: Comisia trimite PORTUGALIA în fața Curții de Justiție din cauza normelor privind accizele pentru țigări

Comisia Europeană a decis să trimită Portugalia în fața Curții de Justiție pentru că această țară nu și-a modificat normele privind accizele aplicate comercializării țigărilor. În Portugalia, se stabilește o limită de timp pentru vânzarea țigărilor, legată de timbrul fiscal aplicat pe ambalaj. Designul marcajelor fiscale se modifică cu regularitate în Portugalia, iar o dată cu introducerea noului marcaj, se aplică adesea o nouă rată a accizei. Țigările nu pot fi vândute după trecerea a 3 luni de la sfârșitul anului în care au fost eliberate pentru consum.

Conform legislației UE (Directiva 2008/118/CE), acciza pentru produsele din tutun trebuie percepută la rata aplicabilă la data la care produsele sunt eliberate pentru consum. Nu există nicio dispoziție în legislația UE care să le permită statelor membre să adauge taxe suplimentare la rata accizei de la data eliberării sau să limiteze distribuția produselor din tutun din motive fiscale.(Pentru mai multe informații: IP/14/809 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Tel. mobil: +32 498 98 3871)

 • Comisia trimite PORTUGALIA în fața Curții de Justiție din cauza problemei tratării apelor uzate

Comisia Europeană a decis să trimită Portugalia în fața Curții de Justiție pentru că nu a reușit să asigure tratarea corespunzătoare a apelor uzate din aglomerările de dimensiuni mici. Lipsa sistemelor adecvate de colectare și tratare a apelor, sisteme impuse de legislația UE privind micile aglomerații încă din 2005, pune în pericol sănătatea oamenilorși reprezintăî un risc pentru apele interioare și mediul marin. În pofida progreselor înregistrate de la „avizul motivat” trimis de Comisie Portugaliei pe această temă în 2009, neajunsurile semnificative din prezent au determinat Comisia, la recomandarea comisarului pentru mediu Janez Potočnik, să înainteze cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: IP/14/815 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 • Impozitare: Comisia trimite REGATUL UNIT în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea normelor UE privind combustibilii marcați

Comisia Europeană a decis să trimită Regatul Unit în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru neaplicarea corectă a normelor privind marcarea fiscală a combustibililor.

Conform normelor UE, combustibilii care pot beneficia de rate reduse de accizare trebuie marcați printr-un aditiv colorat. Vasele de pescuit, de exemplu, sunt autorizate să beneficieze de combustibili cărora li se aplică o rată de accizare mai mică, dar ambarcațiunile de agrement private trebuie să utilizeze combustibili impozitați cu rate standard.

În prezent, legislația britanică nu le impune distribuitorilor de combustibili să aibă două rezervoare separate pentru a putea distinge între combustibilii marcați, care beneficiază de o acciză mai mică, și combustibilii impozitați cu rata standard. Ca rezultat, proprietarii de ambarcațiuni de agrement private se află adesea în situația în care nu pot cumpăra decât combustibil marcat. În consecință, ambarcațiunile de agrement private este posibil să nu plătească taxele corespunzătoare, întrucât cumpără combustibili destinați în mod normal vaselor de pescuit. Acest lucru nu este doar o încălcare a normelor UE în domeniul accizelor, dar pune ambarcațiunile de agrement private în pericol de a primi amenzi usturătoare dacă sunt verificate de autoritățile locale atunci când călătoresc în alte state membre.

(Pentru mai multe informații: IP/14/810 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Tel. mobil: +32 498 98 3871)


 1. Avize motivate • Drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere: Comisia îndeamnă 12 state membre să notifice punerea în aplicare pe deplin a normelor din domeniul asistenței medicale transfrontaliere

Astăzi, Comisia a adresat o cerere oficială Austriei, Belgiei, Bulgariei, Germaniei, Estoniei, Greciei, Finlandei, Franței, Irlandei, Luxemburgului, Poloniei și Regatului Unit de a notifica punerea în aplicare deplină a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră (2011/24/UE). Directiva clarifică drepturile pacienților de a alege să primească asistență medicală într-un alt stat membru și de a solicita rambursarea pentru aceasta în țara proprie. De asemenea, ea impune sistemelor de sănătate și furnizorilor de asistență medicală să se asigure că pacienții primesc informațiile de care au nevoie pentru a decide în cunoștință de cauză cu privire la tratamentul într-un alt stat membru. Directiva a fost pusă în aplicare parțial de Belgia, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Franța, Austria, Polonia, Finlanda și Regatul Unit, dar se pare că anumite dispoziții ale directivei lipsesc încă. Printre acestea, se numără punerea clară în aplicare a normelor stabilite de directivă pentru rambursarea asistenței medicale primite în străinătate sau obligația pe care o au punctele naționale de contact de a-și oferi reciproc asistență pentru clarificarea conținutului facturilor. Irlanda și Luxemburg nu au notificat niciun fel de măsuri de punere în aplicare a directivei.

Până în prezent, statele membre menționate mai sus nu au transpus sau nu au transpus pe deplin această directivă în legislația națională, în pofida obligației de a face acest lucru până la 25 octombrie 2013. Aceste țări au la dispoziție două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a pune în aplicare Directiva 2011/24/UE. În cazul în care nu sunt notificate măsuri adecvate, Comisia poate înainta cazurile Curții de Justiție a UE.(Pentru mai multe informații: F. Vincent - Tel. +32 229 87166 – Tel. mobil: +32 498 98 7166) • Prescripțiile medicale: Patru state membre îndemnate să notifice punerea în aplicare a normelor de recunoaștere a prescripțiilor emise în alt stat membru

Astăzi, Comisia a adresat o cerere oficială Belgiei, Irlandei, Luxemburgului și Portugaliei de a asigura punerea în aplicare deplină a Directivei de stabilire a unor măsuri pentru facilitarea recunoașterii prescripțiilor medicale emise în alt stat membru (2012/52/UE). Directiva este menită să sporească capacitatea farmaciștilor de a înțelege și de a elibera prescripții emise într-un alt stat membru pacienților care își exercită dreptul la asistență medicală transfrontalieră. Ea impune statelor membre ale UE să se asigure că prescripțiile care urmează să fie utilizate într-un alt stat membru cuprind un anumit număr de elemente, stabilite în anexa la directivă.

Până în prezent, statele membre menționate mai sus nu au transpus această directivă în legislația națională, în pofida obligației de a face acest lucru până la 25 octombrie 2013. Aceste țări au la dispoziție două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a pune în aplicare Directiva 2012/52/UE. În cazul în care nu sunt notificate măsuri adecvate, Comisia poate înainta cazurile Curții de Justiție a Uniunii Europene.(Pentru mai multe informații: F. Vincent - Tel. +32 229 87166 – Tel. mobil: +32 498 98 7166)

 • Comisia cere BULGARIEI, GRECIEI și SLOVENIEI să asigure schimbul electronic de informații privind pescuitul cu celelalte state membre

Comisia a adresat o cerere oficială Bulgariei, Greciei și Sloveniei de a asigura respectarea deplină a Regulamentului privind sistemele de control în domeniul pescuitului al UE, în special a obligațiilor legate de asigurarea schimbului electronic direct de informații relevante privind pescuitului cu celelalte state membre.

Statele membre trebuie să creeze sistemele necesare care să le permită să facă schimbul electronic de date privind pescuitul. Absența unui astfel de sistem poate împiedica navele din alte state membre să-și exercite dreptul de a pescui în aceste trei țări și de a debarca sau de a vinde pește pe teritoriul lor. Similar, navele de pescuit sub pavilion bulgar, grecesc sau sloven ar putea fi împiedicate să pescuiască în afara apelor teritoriale proprii, precum și să debarce sau să vândă pește în alte țări ale UE.

Sistemul ar trebui să facă schimb de informații precum date ale sistemului de monitorizare a navelor, informații din jurnalul de pescuit, declarații de debarcare și alte declarații. Aceste cerințe sunt obligatorii începând cu 1 ianuarie 2010, pentru toate statele membre. Aplicarea integrală și corectă a normelor UE în domeniul pescuitului reprezintă o prioritate pentru Comisie și are scopul de a garanta practici de pescuit sustenabile.

În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite statele membre menționate în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.(Pentru mai multe informații: H. Banner – Tel. +32 229 52407 - Tel mobil: +32 460 75 2407)

 • Drepturi de autor: Comisia cere FRANȚEI, POLONIEI și ROMÂNIEI să aplice normele UE

Comisia Europeană le-a cerut astăzi Franței, Poloniei și României să pună în aplicare pe deplin Directiva 2011/77/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe. Directiva prelungește termenul de protecție de care beneficiază artiștii interpreți și fonogramele de la 50 la 70 de ani și conține măsuri conexe, precum clauzele „utilizezi sau pierzi”, care trebuie incluse de-acum în contractele dintre artiștii interpreți și casele de discuri. Termenul-limită pentru punerea în aplicare a directivei respective în legislația națională a fost 1 noiembrie 2013. Cu toate acestea, până în prezent, Franța și România nu au notificat măsuri de punere în aplicare Comisiei. Solicitarea din partea Comisiei are forma unui aviz motivat, a doua etapă a procedurilor aplicate în caz de constatare a nerespectării legislației UE. În cazul în care nu sunt notificate măsuri adecvate în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită Franța, Polonia și România în fața Curții de Justiție a UE. Mai multe informații privind durata de protecție:

(Pentru mai multe informații: C. Hughes - Tel. +32 2 296 44 50 - Tel. mobil: +32 498 964450)

 • Transportul rutier: Comisia cere IRLANDEI, PORTUGALIEI, SLOVENIEI și REGATULUI UNIT să pună în aplicare normele UE privind taxele rutiere pentru camioane

Comisia Europeană a cerut Irlandei, Portugaliei, Sloveniei și Regatului Unit să adopte măsurile necesare pentru aplicarea corectă a așa-numitei Directive „Eurovigneta” (Directiva 2011/76/UE). Directiva extinde domeniul de aplicare a directivei europene privind taxele rutiere de la șoselele care fac parte din rețeaua TEN-T la toate autostrăzile din Europa. Ea le oferă, de asemenea, statelor membre opțiunea taxării camioanelor de mare tonaj pentru cauzarea de „costuri externe”, precum poluarea și zgomotul, pe lângă costurile legate de infrastructură (construcția, întreținerea și exploatarea infrastructurii rutiere). Aplicarea incoerentă în diferitele părți ale UE riscă să ducă la insecuritate juridică pentru transportatori. Legislația în cauză ar fi trebuit să fie adoptată până la 13 octombrie 2013. Dacă Irlanda, Portugalia, Slovenia și Regatul Unit nu reacționează în mod satisfăcător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în această chestiune. Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Irlandei, Portugaliei, Sloveniei și Regatului Unit în această privință în noiembrie 2013, iar acum trimite un aviz motivat (cea de-a doua etapă a procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor). Irlanda, Portugalia, Slovenia și Regatul Unit au la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei.

(Pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə