HƏyat fəALİYYƏTİNİn təHLÜKƏSİZLİYİNİn nəZƏRİ Əsaslari fəNNİNDƏn test suallariYüklə 0,56 Mb.
səhifə7/7
tarix17.01.2017
ölçüsü0,56 Mb.
#376
1   2   3   4   5   6   7

C) Əhalinin bütün səviyyələrdə çalışan rəhbərliyin, müəssisə, idarə və təşkilatların, o cümlədən fövqəladə hallar nazirliyinin idarəetmə orqanları və qüvvələrinin fəaliyyətə hazırlığının təşkili

D) Fövqəladə halların zədələyici amillərdən ərzaq və suyun mühafizəsinin təşkili

E) Təhlükəli zonalardan və rayonlardan əhalinin köçürülməsi


246. Əhalinin mühafizəsi üçün yerinə yetirilən tədbirlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Əsas istehsal fondlarını yüksək səviyyədə aşınmasına yol verilməsi

B) Fövqəladə halların baş verməsi haqqında əhalinin xəbərdar edilməsi

C) Əhalinin texniki, tibbi, radiasiya və kimyəvi mühafizəsi

D) Fövqəladə hallar baş vermiş rayon və ərazilərdə xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərin aparılması

E) Ehtimal olunan fövqəladə halların nəticələrinin proqnozlaşdırılması


247. Əhalinin mühafizəsinin səmərəli olması üçün həyata keçirilən tədbirlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı əhalinin həyat təminatının ödənilməsi

B) Ərazilərdə şəhərsalma və məskunlaşma işləri zamanı əhalinin mühafizəsi sahəsində mənafelərin nəzərə alınması

C) Yüksək təhlükə potensiallı ərazilərdə yaşayış məntəqələrinin əlverişli qaydada yerləşdirilməsi

D) Əhalinin fövqəladə hallardan mühafizəsi sahəsində nəzarət və yoxlamaların həyata keçirilməsi

E) Ətraf mühitin monitorinqi
248. Əhalinin mühafizəsinin səmərəli olması üçün həyata keçirilən tədbirlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Fövqəladə hadisələrdən zərər çəkmiş ərazilərdəki obyektlərin fəaliyyətinin bərpa edilməsi üzrə tədbirlərinin yerinə yetirilməsi

B) İstehsalat obyektlərinin, binaların, texniki qurğuların, mühəndis şəbəkələrinin və nəqliyyat kommunikasiyalarının layihələndirlməsi və tikilməsi zamanı mülki müdafiənin normativ sənədlərindəki texniki tədbirlərinin nəzərə alınması

C) Yüksək təhlükə potensiallı obyekt və istehsalatların layihələrinin texniki ekspertizadan keçirilməsi və onların icazəli qaydada fəaliyyət göstərməsi

D) Ərazilərdə şəhərsalma və məskunlaşdırma işləri zamanı əhalinin mühafizəsi sahəsində mənafelərin nəzərə alınması

E) Əhalinin fövqəladə hadisələrdən mühafizəsi sahəsində nəzarət və yoxlamaların aparılması


249. Fövqəladə hallar baş verdiyi halda əhali necə fəaliyyət göstərməlidir?

A) Müəyyən olunmuş özünüaparma və fəaliyyət qaydalarına uyğun olaraq xəbərdarlıq siqnalı üzrə fəaliyyət göstərməlidir

B) Müəyyən olunmuş qaydaya uyğun olaraq xilasetmə dəstələri işləri görüb qurtardıqdan sonra əhali fəaliyyət göstərməlidir

C) Heç kimə məhl qoymadan əhali fəaliyyət göstərməlidir

D) Müəyyən olunmuş qaydalar müvafiq olaraq xəbərdarlıq siqnalı verən kimi fəaliyyə göstərməlidir

E) Fövqəladə hallar zamanı yaranış vəziyyətinə görə heç bir qaydaya riayət etmədən fəaliyyət göstərməlidir


250. Fövqəladə halların ləğvi üzrə tədbirlərdə iştirak edərkən əhali hansı mühafizə vasitələrindən istifadə etmək hüququna malikdir?

A) Fərdi və kollektiv

B) Fərdi və indivudual

C) Tibbi və lokal

D) Obyekt və lokal

E) Kimyəvi və radiasiya


251. Fövqəladə hallar baş verdiyi halda əhali hansı hüquqa malikdir?

A) Həyatının, sağlamlığının və şəxsi əmlakın mühafizəsi, fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı vəzifəsini yerinə yetirərkən zədələnmiş, əmək qabiliyyətini və ya ailə başçısını itirmiş ailələrin təqaüdlə təminatına və s.

B) Həyatın sağlamlığının və şəxsi əmlakın mühafizəsi, fövqəladə hallar zamanı zərər dəymiş ziyanın ödənilməsinə, ərzaq və maddi təminat planlarının hazırlanmasına

C) Sağlamlığına və əmlakına görə konpensasiyanın alınmasına, tələb olunan qüvvə və vasitələrinin cəlb edilməsinə, zəruri ərzaq və maddi ehtiyyatların yaradılmasına

D) Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırıması zamanı xilasetmə işlərində yaxından iştirak etmək, bu tədbirlərin həlli məsələsinə qarışmaq, fövqəladə halların idarə olunmasında əsas vəzifələrdən birinə sahib olmaq

E) Fövqəladə halların qaldırılması zamanı rəhbər vəzifəsini yerinə yetirmək və bu vəzifəyə görə konpensasiya almaq


252. Fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsi neçə formada (üsulla) həyata keçirilir?

A) Əhalinin mühafizə qurğularında yerləşdirilməsi, köçürülməsi, fərdi və tibbi mühafizə vasitələri ilə təchiz edilməsi

B) Əhalinin kompleks şəklində mühafizəsi, sığınacaqlarda yerləşdirilməsi, radiasiya və kimyəvi rejimlərdən istifadə edilməsi

C) Əhalinin təhlükəli yerlərdən təhlükəsiz yerlərə köçürülməsi, əhalinin ərzaq və su ilə təmin edilməsi, mühafizə qurğularında yerləşdirilməsi

D) Əhalinin köçürülməsi, obyektləri yerləşdirilərkən təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsi, əhalinin maddi nemətlərlə təmin edilməsi

E) Əhalinin xəbərdar edilməsi, mühafizə qurğularında yerləşdirilməsi, obyektlərin təhlükəsiz yerləşdirilməsi, mühafizə vasitələrilə təmin edilməsi

253. Fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsinin məqsədi nədir?

A) Əhalinin zədələnməsinin və zərərçəkməsinin qarşısını almaq və ya maksimum dərəcədə azaltmaq, həm sülh, həm də hərb mənşəli fovqəladə hallarda mülki müdafiə tədbirlərini tətbiq etməkdir

B) Adamların həyatının qorunması üçün lazımı şəraitin yaradılması, əhalinin mühafizəsinin səmərəli olması, əhalinin köçürülməsi, maarifləndirilməsi və biliklərin öyrədilməsidir

C) Adamların zədələnməsinin qarşısını almaq və ya zədələnmələri maksimal dərəcədə azaltmaq ölkə vətəndaşları üçün müəyyən edilmiş hüquqlara və vəzifələrə əməl etməkdir

D) Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı zədələnmiş və zərərçəkmiş insanlara konpensasiyanın ödənilməsidir

E) Fövqəladə hallarda əhalinin mühafizə qurğularında yerləşdirilməsi, mühafizə üsullarının səmərəli olması, zədələnmiş və ya əmək qabiliyyəti, ailə başçısını itirmiş ailənin təqaüdlə təmin edilməsi mühəndis texniki və mülki müdafiə tədbirlərini həyata keçirməkdir


254. Fövqəladə hallarda insanın ümümi enerji tələbatına əsasən 20-39 yaşa qədər kişi və qadınlar üçün sutkada nə qədər qida nəzərdə tutulur?

A) 2600 kkal

B) 1600 kkal

C) 2000 kkal

D) 5 kq

E) 4 kq
256. Fövqəladə hallarda insanın ümümi enerji tələbatına əsasən 1 nəfər təqaüdçü üçün sutkada nə qədər qida nəzərdə tutulur?A) 1600 kkal

B) 2600 kkal

C) 3000 kkal

D) 2000 kkal

E) 3600 kkal
257. Fövqəladə hallarda insanın ümümi enerji tələbatına əsasən 39 yaşdan yuxarı 1 nəfər üçün hər 10 ildən bir qidanın norması ümumi kaloridən neçə %-i az götürülür?

A) 5 %


B) 10 %

C) 15 %


D) 3 %

E) 12 %
258. Fövqəladə hallarda əhalinin ərzaq və maddi təminatın əsas vəzifəsinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Fövqəladə hallar zonasında ərzaq və maddi ehtiyatlara tələbatın ilkin qiymətləndirilməsi, yaranan vəziyyətə uyğun olaraq ərzaq və maddi təminat planların təşhis olunması

B) Fövqəladə hallar zonasında dağılmış su kəmərlərinin və qaz xətlərinin bərpa edilməsi, rabitə şəbəkəsinin qurulması

C) Fövqəladə hallar zonasında ərzaq və su mənbələrinin mühafizə edilməsi, onların şüşə və ya politilen qablarda yerləşdirilərək ağzının kip bağlanması

D) Fövqəladə hallar zonasında əhaliyə suyun maşınlarla çatdırılması, onun paylanmasına nəzarətin edilməsi, əhaliyə konservləşdirilmiş yeməklərin paylanması

E) Fövqəladə hallar zonasında ərzaq və maddi ehtiyatların yaradılması, qüvvə və vasitələrin cəlb edilməsi, onların hazır vəziyyətdə saxlanılması
259. Fövqəladə hallarda əhalinin ərzaq və maddi təminatın əsas vəzifəsinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Ərzaq və maddi təminat sahəsində cari vəziyyətin fasiləsiz işlənməsi

B) Fövqəladə hallar zonasında dağılmış su kəmərlərinin və qaz xətlərinin bərpa edilməsi, rabitə şəbəkəsinin qurulması

C) Fövqəladə hallar zonasında ərzaq və su mənbələrinin mühafizə edilməsi, onların şüşə və ya politilen qablarda yerləşdirilərək ağzının kip bağlanması

D) Fövqəladə hallar zonasında əhaliyə suyun maşınlarla çatdırılması, onun paylanmasına nəzarətin edilməsi, əhaliyə konservləşdirilmiş yeməklərin paylanması

E) Fövqəladə hallar zonasında ərzaq və maddi ehtiyatların yaradılması, qüvvə və vasitələrin cəlb edilməsi, onların hazır vəəziyyətdə saxlanılması


260. Fövqəladə hallarda əhalinin ərzaq və madii təminatın əsas vəzifəsinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı ərzaq və maddi ehtiyatlarında məqsədyönlü və səmərəli istifadəsinə nəzarət və qeydiyyatı

B) Fövqəladə hallar zonasında dağılmış su kəmərlərinin və qaz xətlərinin bərpa edilməsi, rabitə şəbəkəsinin qurulması

C) Fövqəladə hallar zonasında ərzaq və su mənbələrinin mühafizə edilməsi, onların şüşə və ya politilen qablarda yerləşdirilərək ağzının kip bağlanması

D) Fövqəladə hallar zonasında əhaliyə suyun maşınlarla çatdırılması, onun paylanmasına nəzarətin edilməsi, əhaliyə konservləşdirilmiş yeməklərin paylanması

E) Fövqəladə hallar zonasında ərzaq və maddi ehtiyatların yaradılması, qüvvə və vasitələrin cəlb edilməsi, onların hazır vəəziyyətdə saxlanılması

261. Fövqəladə hallarda əhalinin ərzaq təminatının növləri hansılardır?

A) Hazır halda isti yeməyin təqdim olunması, sonradan fərdi qaydada hazırlanmaqla ərzaq məhsullarının təqdim olunması, 3 yaşa qədər uşaqlara, xəstələrə, hamilə qadınlara xüsusi qidanın təqdim olunması

B) Hazır halda isti yeməyin təqdim olunması, ilk 13 sutka ərzində quru yemək payı ilə təmin olunması, əhali köçürüləndən sonra ərzağın paylanması

C) Fərdi qayda yeməklərin hazırlanması, istifadəsi hazır olan xüsusi yeməklərin ehtiyatların yığrılması

D) 3 yaşa qədər uşaqlara, təqaüdçülərə, xəstələrə, qadınlara kişilərə verilən yeməkədn əlavə xüsusi qidanın təqdim olunması, ilk 1-3 sutka ərzində onlara quru yemək pozların verilməsi

E) Fövqəladə hallar zonasında yeməkxanaların təşkil edilməsi, isti yeməklərin bişirilməsi, yeməyin bölüşdürülməsinə nəzarətin aparılması


262. Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı ərzaq və maddi təminatın məqsədi nədir?

A) Xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərin aparılma işlərin aparılma müddətində zərərçəkmiş əhalinin həyatının və sağlamlığının qorunması, onlara minimal miqdarda ərzaq məhsullarının, içməli suyun və ən zəruri sənaye məhsullarının vaxtında çatdırılmasıdır

B) Xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərinin yerinə yetirilməsi, fövqəladə hallar zonasında ərzaq və maddi ehtiyatlarının yaradılması, bu ehtiyatlardan səmərli istifadə olunmasıdır

C) Fövqəladə hallar zamanı qəza xilasetmə xidməti birləşmələrinin iş qabiliyyətinin saxlanması, minimum istehlak normalarına və tələb olunan keyfiyyətə malik suyun çatdırlması, texniki vasitələrin səmərəli istifadəsini təmin edən şəraitin yaradılmasıdır

D) Fövqəladə hallar zonasında qəza xilasetmə xidmət birləşmələrinin fəaliyyətini təmin etmək üçün mühəndis və digər xüsusi texnika ilə təchiz edilməsi, ehtiyyat və təmin materialları ilə təmin olunmasıdır

E) Xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərin fasiləsiz yerinə yetirilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılması, vaxtaşırı ərzaqla təmin edilməsi, qüvvə və vasitələrinin cəlb edilməsi, onların sağlamlığının qorunmasıdır


263. Ərazi və milli miqyaslı FH nəticələrinin aradan qaldırılmasında ərzaq və maddi təminat üzrə tədbirlərin təşkili kimlər tərəfindən həyata keçirilir?

A) Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Fövqəladə hallar üzrə Dövlət komissiyası tərindən

B) Yerli bələdiyyələrin tərfindən

C) Yerli icra hakimiyyətləri və bələdiyyələri tərəfindən

D) Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən

E) Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən


264. Fövqəladə hallarda insanın ümümi enerji tələbatına əsasən 60 yaşdan yuxarı kişi və qadınlar üçün sutkada nə qədər qida nəzərdə tutulur?

A)Ümumi tələbatdan 10% az

B) Ümumi tələbatın 90%-i

C) Ümumi tələbatdan 50% az

D) Ümumi tələbatın 50%-i

E) Ümumi tələbatdan 5% az


265. Fövqəladə hallar baş verdikdə ilk 1-3 sutka ərzində əhalini və xilasedicilərin hansı qida ilə təmin olunmasıdır?

A) Quru pay (konservləşdirilmiş) yeməyi lə

B) İsti yemək payı ilə

C) Bişirilmiş duru xörəklər payı ilə

D) Əhali özü hazırlamalıdır

E) Tərəvəz məhsullar


266. Fövqəladə hallar baş vedikdə əhaliyə və xilasedicilərə verilən quru pay qidasına nə aiddir?

A) Ət, balıq konservləri, suxari, çay, qənd

B) Ət, toyuq, balıq, paştet konservləri

C) Ət, balıq, toyuq yeməkləri, soklar, suxari

D) Tərəvəz məhsulları, suxari, çay, qənd

E) Suxari, su, çay, qənd, konfet, balıq, toyuq konservləri


267. Fövqəladə hallarda əhalinin su təminatının əsas məqsədi nədir?

A) Qəza xilasetmə xidməti birləşmələrinin iş qabiliyyətinin saxlanması, zərərçəkən əhalinin sağlamlığının qorunması, eləcə də minimal istehlak normalarına və tələb olunan keyfiyyətdə malik suyun çatdırılması

B) Xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərin yerinə yetirilməsi zamanı zərərçəkmiş əhalinin həyatının və sağlamlığının qorunması, əhaliyə minimal miqdarda ərzaq məhsullarının və ən zəruri sənaye mallarının vaxtında təqdim olunması

C) Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı xilasedicilərin su ilə təmin etmək, qüvvə və texniki vasitələrini cəlb etmək, su kəmərlərini bağlamaq

D) Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı zədələnmiş adamların həyatının qorunması, onlar su, ərzaqla zəmin edilməsi, ilk tibbi yardımın göstərilməsi

E) Xilasetmə xidməti birləşmələrini şəxsi heyyətinin su ilə təmin edilməsi, fövqəladə hallar zonasına xilasedicilərin və zərərçəkənlərin arasında psixoloji isşlərin aparılması


268. Fövqəladə hallarda əhalinin su təminatının əsas vəzifələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Fövqəladə hallar zonasında zədələnmiş adamların su ilə təmin edilməsi, onlar üçün çadırların qurulması, tibbi yardımın göstərilməsi

B) Fövqəladə hallar zonasında zərərçəkən, təxliyə olunmuş əhalinin suya olan tələbatının, su təchizatı sistemlərinin və su mənbələrinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

C) Su təchizatı sistemlərin operativ bərpası

D) Su mənbələrinin mühafizəsi üzrə tədbirlərinin yerinə yetirilməsi

E) Suyun tənzimlənməsi və emalı üzrə tədbirlərinin yerinə yetirilməsi, sudan təhlükəsiz istifadə imkanlarının təmin edilməsi


269. Fövqəladə hallarda əhalinin su təminatı tədbirlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Su mənbələrin axtarılması, suyun xlorlaşdırılması, suyun qaynadılması, qablara doldurulması, yer üstə su mənbələrindən bir başa əhaliyə suyun verilməsi

B) Suötürücüdən suyun bölüşdürmə məntəqəsinə daşınması

C) Suötürücünün tikilməsi, suyun təmizlənməsi, mühafizəsi, daşınması və bölüşdürülməsi üçün mümkün su mənbələrinin, avadanlığın və materialların tapılması, bərpa edilməsi və mühafizəsi

D) Suyun keyfiyyətinə və zərərçəkmiş əhali arasında bölüşdürülməsinə nəzarət edilməsi

E) Suyun təmizlənməsi və mühafizəsi


270. Fövqəladə hallar baş vermiş ərazidə bir nəfər üçün sutkada neçə litr su nəzərdə tutulur?

A) 10


B) 5

C) 3


D) 2

E) 8
271. Fövqəladə hallar baş vermiş ərazidə bir nəfər üçün sutkada neçə litr içməli su nəzərdə tutulur?

A) 1,5

B) 3


C) 5

D) 8


E) 10

272. Fövqəladə hallarda insanın ümümi enerji tələbatına əsasən uşaq üçün sutkada nə qədər qida nəzərdə tutulur?

A) 1600 kkal

B) 1600 kal

C) 2000 kal

D) 2600 kkal

E) 1000 kkal
273. Ərazi və milli fövqəladə halların nəticlərinin aradan qaldırılmasında su təminatı üzrə tədbirləri kim tərəfindən həyata keçirilir?

A) Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Fövqəladə hallar üzrə dövlət komissiyası

B) Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Bələdiyyə

C) Müvafiq icra hakimiyyəti və səhiyyə təşkilatı

D) Səhiyyə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi

E) Fövqəladə hallar üzrə dövlət komissiyası və Daxili İşlər Nazirliyi


274. Fövqəladə hallar əhalinin su ilə təmin sisteminin dayanaqlığını yüksəltmək üçün tədbirlər planı nə vaxt hazırlanır?

A) Sülh dövründə

B) Fövqəladə hallar baş verdikdə

C) Fövqəladə hallar ehtimalı yarandıqda

D) Fövqəladə hallar zamanı xilasetmə işləri yerinə yetirərkən

E) Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılarkən


275. Fövqəladə hallarda enerji və yanacaq təminatının əsas vəzifələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırıldığı dövrdə isti yeməyin hazırlanması və qızdırılması üçün zəruri olan enerji və yanacaq ehtiyatlarından istifadə etməklə qəza xilasetmə xidməti heyyətinin isti paltarlarla təmin edilməsi

B) Fövqəladə hallar zonasında energetika və yanacaq ehtiyatlarına olan tələbatın ilkin qiymətlədirilməsi, yaranmış real vəziyyətə uyğun olaraq energetika və yanacaq təminatı planlarının tərtib edilməsi

C) Enerji və yanacaq təminatı üzrə zəruri tədbirlərinin yerinə yetirilməsi üçün fövqəladə hallar zonasına qüvvə və vasitələrin, energetika və yanacaq ehtiyyatlarının gətirilməsi

D) Enerji sistemlərinin sərbəst işləyən hissələrə bölünməsi və mərkəzləşmiş formada idarə olunması üzrə tədbirlərinin yerinə yetirilməsi

E) İkinci dərəcəli istehlakçıların mərkəzləşdirilmiş qaydada şəbəkədən ayrılması tədbirlərinin yerinə yetirilməsi


276. Fövqəladə hallar zamanı enerji və yanacaq materialları ilk növbədə hara verilməlidir?

A) Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə tədbirləri yerinə yetirilən qəza xilasetmə xidmətinin qüvvə və vasitələrinə, tibbi yardım göstərilən obyektlərə, mənzilləri itirmiş əhalinin müvəqqəti yerləşdirildiyi yerlərə

B) Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı idarəetmə orqanlara, yeməkxanalara, tibbi məntəqələrə, sağ-salamat qalmış evlərə, köçürülən əhaliyə verilməlidir

C) Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı məskunlaşmış əhaiyə, xilasedicilərə, çadır şəhərciklərə, kitabxana-kinoteatr binalara, kafe və barlara verilməlidir

D) Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı zədələnmiş insanlara, tibbi məntəqələrə, çörək bişirmə sexlərinə, çamaşırxanaya, heyvandarlıq fermalarına verilməlidir

E) Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı zərərçəkmiş əhaliyə, xəstəxanalara, yeməlxanalara, çörək bişirmə sexlərinə, firmalara, sənaye məhsulu istehsalı müəssisələrə verilməlidir
277. Enerji və yanacaq təminatının ümumi idarə edilməsi kim tərəfindən həyata keçirilir?

A) Fövqəladə halların aradan qaldırılmasına rəhbərlik edən şəxs

B) Yerli polislər tərfindəm

C) İdarə rəhbəri tərfindən

D) Növbətçi tərfindən

E) Bələdiyyə tərəfindən


278. Fövqəladə hallarda nəqliyyat təminatının əsas vəzifəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Qəza, xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərinin yerinə yetirilməsi zamanı təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət edilməsi

B) Qəza xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərin aparılması zamanı və hərəkət marşrutlarında qəza xilasetmə xidməti birləşmələrinin tərkibinə daxil edilmiş nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmətin təşkili

C) Fövqəladə hallar rayonunda qəza xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərin aparılmasında qəza xilasetmə xidməti birləşmələrinin fəaliyyətinin təmin edilməsi

D) Nəqliyyat təşkilatları ilə birlikdə zərəçəkmiş əhalinin daşınmasının, qəza xilasetmə xidmətinin qüvvə və vasitələrinin qəza xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərin aparıldığı yerə daşınmasının həyata keçirilməsi

E) Nəqliyyat komunikasiyalarında hərəkətin bərpa edilməsi, aerodromlarda uçuş-enmə zolağının, dağılmış nəqliyyat qurğularının bərpa edilməsi


279. Fövqəladə hallar baş vermiş ərazilərdə ictimai asayişin təmin edilməsi tədbirlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Fövqəladə halların baş verməsinin və nəticələrinin əhailidən gizlədilməsi və düzgün məlumatların verilməməsi

B) Fövqəladə hallarda dövlət idarəetmə formasının saxlanması

C) Fövqəladə hallar baş vermiş zonasının təcrid olunması, qəza obyektlərinin, ərazilərinin, təhlükəli yüklərin mühafizəyə alınması

D) Humanitar yüklərin mühafizəsi və müşaiyət edilməsi

E) Əhali arasında çaxnaşmaya yol verilməməsi və şayələrin yayılmaması üçün izahat işlərinin aparılması


280. Fövqəladə hallar baş vermiş ərazilərdə ictimai asayişin təmin edilməsi kim tərəfindən həyata keçirilir?

A) Hüquq-mühafizə orqanları

B) İcra hakimiyyəti

C) Bələdiyyə tərəfindən

D) Sanepidemiya stansiyası

E) Qeyri-hökümət təşkilatları


281. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin nəzəri əsasları fənninin məqsədi nədir?

A) Tələbələrə insanın, cəmiyyətin, dövlətin, dünya birliyinin, müxtəlif xarakterli təhlükəli və zəhərli amillərdən mühafizəsi sahəsində nəzəri və təcrübi bilikləri öyrətmək

B) Tələbələrə istehsalat amillərin zərərli təsirinin qarşısını alan təşkilatı, gigeyena, texniki-sanitariya tədbirləri və vasitələri öyrətmək

C) Tələbələrə fərdi və dövlət əmlakını mühafizə etməyə yönəldilmiş yanğından mühafizə tədbirləri və vasitələrini öyrətmək

D) Tələbələrə insanın yaşadığı mühitin təhlükəli, zərərli amillərini aşkar etmək, qiymətləndirmək, əhalinin muhafizə qurğularında yerləşdirmək, mühafizə qurğularının istismar qaydalarını öyrətmək

E) Tələbələr insanlar üçün təhlükə və qorxu əmələ gəldikdə onların mənfi nəticələrini aradan qaldırmaq yollarını, həm özünə, həm də ətrafdakılara yardım göstərmək üsulları, təhlükəli yerlərdən əhalinin köçürülməsi üsulları, tullantısız və az tullantılı texnologiyaları öyrətmək

Kafedra müdiri: H.O.Ocaqov

Tərtib etdi: Ş.D.DanyalovA - variantı düzgündür


Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin