İslam'da mükemmel insan

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.03 Mb.
səhifə1/33
tarix03.11.2017
ölçüsü1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


İSLAM'DA MÜKEMMEL İNSAN

Yazan:


Şehid Ayetullah Murtaza MUTAHHARİ

Çeviren: Bahri AKYOL

İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER 2

YayIncInIn Önsözü 2

Çevİrenİn Önsözü 3

1. Bölüm 5

İnsanIn Ruhsal kusurlarI 5

İslam’da Mükemmel İnsan ve Beşerİ Ekollerdekİ TanImI 5

İslam’da Mükemmel İnsanI TanImanIn Ölçü ve KIstaslarI 5

Kâmİl Ne Demektİr? 7

Kâmİl Etmek “Ekmel tu” İle Tamamlamak” “Etmem tu” ArasIndakİ Fark 7

"İnsan-I Kamİl" Tabİrİ 8

Cİsmî ve Ruhî Kusurlar 9

Ruhî SarsIntIlar 11

Haset HatalIğIndan Bİr Örnek 12

Çİrkİnleşmİş İnsan 13

Bu Orucun Ne Etkİsİ Olabİlİr İnsana? 15

Oruç Tutan Bİr İnsan NasIl GIybet Eder? 162. Bölüm 16

muhtelİf varlIklarda kemâl meselesİ 16

Hİçbİrİsİ! 24

NasIl bİr kİtaptIr Nehc’ül Belağa? 25

O yumuşak esİntİ mİdİr gerçek ruhu? 293. Bölüm 33

İNSANIN NİTELİK VE MAHİYETİ 33

4. Bölüm 46

KENDİNİ TANIYIŞ, ALLAH’I TANIYIŞIN BAŞLANGICIDIR 46

İNSANI NEDEN KURTARIŞ?! 505. Bölüm 62

KEMÂL VE AHLÂK İLİŞKİSİ 62

Kemal “OLMASI gereken”ler statüsüne gİren bİr kavramdIr 62

FAYDACILIK OKULU 73

6. Bölüm 76

MUHTELİF OKULLARIN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE 76

7. Bölüm 87

MUHTELİF OKULLARIN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE - 2 87

8. Bölüm 98

İslam’da kamİl İnsan 98

İNSAN -TABİAT İLİŞKİSİ 104

FAYDACILIK OKULU 109

9. Bölüm 112

MUHTELİF OKULLARIN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE- 3 112

10. Bölüm 125

MUHTELİF OKULLARIN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNDE - 4 125

11. Bölüm 140

MUHTELİF OKULLARIN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNDE - 5 140

Sevgİ Okulu 146

Kur’an’da İyİlİk Ve Özverİye Davet Eder 147

Bİr Sevgİ Örneğİ 147

BATIDA İnsanÎ Duygular 148

Duygu ve şefkat nedİr? 149

Gerçek Bİr Feragât Örneğİ 150

Sevgİ Okulunun Eleştİrsİ 150

İnsanlara hİzmet, İmaNIn BaşlangIcIdIr 151

12. Bölüm 152

SOSYALİZM OKULUNUN GÖRÜŞÜNÜN İNCELENMESİ VE TENKİDİ 152

BU MEKTEBİN SÖZLERİNİN ÖZETİ 153

BU MEKTEBİN TEMEL HATASI 154

HZ. ALİ’YE GÖRE DÜNYA 155

“BENLİK”TEN KURTULMANIN YOLU İÇİN (GÖNLÜN) TEMİZLENMESİ 155

MÜLKİYETTE “BENCİLLİĞİN OLMAYIŞININ SEBEPLERİ 156

“BEN”LERDEN (KURTULUP) “BİZ” OLMANIN YOLU; İMAN 158

SADİ’NİN ŞİİRİNDE EKSİK OLAN MANA 159

TİLKİ İLE DEVENİN HİKAYESİ 160

EGZİSTANSİYALİZM TEORİSİNİN ÖZETİ 16113. Bölüm 162

EKSTANSİYALİZM OKULUNUN İNCELENMESİ VE TENKİDİ 162

EGZİSTANSYALİZMDE “VÜCUDUN KÖKENİ” 162

İNSANIN BAĞLILIĞI VE SONUÇLARI 163

BU OKULA GÖRE “ALLAH’A İNANMA” 164

KENDİNDEN KENDİNE HAREKET, KEMAL 165

ALLAH İLE İNSANIN İLİŞKİSİ KONUSUNDA BU OKULUN HATASI 167

“KENDİNİ BİLME” VE “RABBİNİ BİLME” 167

DİĞER BİRKAÇ PROBLEMİN CEVABI 169

“BİR HEDEFİN KEMALİ” İLE “BİR VESİLENİN KEMALİ” 170

İSLAMÎ TABİRLERDE HÜRRİYET 171
YayIncInIn ÖnsözüDeğerli Okuyucular!

Hiç şüphesiz kitap; insan düşüncesinin aktarılmasında ve medeniyetin her yönüyle gelişmesinde seçkin bir role sahiptir.

Diğer yandan taşıdığı özellikler, ortaya koyduğu ürünler ve hayata olan kapsamlı ve gerçekçi bakışıyla İslamî düşünce, insan düşüncesinin doruk noktasında yer almaktadır.

Bu gerçeği idrak ettiğimiz için bizler bu sahadaki hizmetlere çeşitli yayınlarımızla katkıda bulunmaya çalışacağız.

Yüce Allah’tan bizleri asrımızdaki büyük İslamî uyanışa hizmet etmeye muvaffak kılmasını ümit ediyoruz.
İslamî Kültür ve İlişkiler Merkezi

Tercüme ve Yayın Müdürlüğü

Çevİrenİn Önsözü


Bismillahirrahmanirrahim

Bir kitabın muhtevası, varmayı amaçladığı konu ve vermeyi tasarladığı mesajla kitaba verilen isim arasında mütenasip bir bağlantı olmalıdır. Bu her yazarın fikri tecessümünün bir ifadesi hem de okuyucunun tecessümünün mükafat ya da mücazatı olacaktır çünkü. Bu açıdan okuyucu, belki de bir önsöze gerek kalmaksızın kitabın son sayfasını çevirdiğinde yapacağı muhasebeyi bu kitabın ismini mütalaayla elde edebilecektir; ancak aradaki tek fark, olacağı mesaja ilaveten bu mesajın tahakkukunu mümkün kılacak yöntem ve usullere, bunun için de sağlam bir tefekküre sahip olmasıdır.

Mutahhari’ye yabancı olmayan bugünün Türkçe okuru, onun büyük bir dikkatle inceleyip gerçek değerini saptamaya niyetlendiği her şeyi; her düşünce, tefekkür ve her mesajı ancak ve ancak islam mihengine vurduktan sonra tesbit ettiğini ve son sözü aklî ya da hissi temayüllerine kapılarak değil, islam ahlâkından aldığı sonuçlara bakarak söylediğini bilirler. Bu açıdan onu, izlediği bu ilâhî yöntemle okumanın; bir neticeye varmadan önce ilâhî ahkâmın -biz de dahil- herkesin hükmünden daha doğru ve yerinde neticeler vereceğine inanmanın ve iki zıt sonucun aynı anda doğru olamayacağının unutulmaması gerektiğini hatırlatmanın faydalı olacağına inanıyoruz.

Elinizdeki eser, şehit üstat Murtaza Mutahhari’nin konuşmalarında derlenmiş, konuşma üslubuyla yazı gramerinin çatıştığı düşük cümlelerin -Farsça’sında ve anlam tamamen mahfuz olacak şekilde- imlâ ve benzeri usullerle düzeltilmesi dışında hiçbir ekleme ya da eksiltme olmaksızın kitaba geçirilmesi faydalı görülmüştür. Binâenaleyh yazı ve konunun anlaşılması hususunda müşahedesi mümkün olan her türlü hata ve noksandan üstadın berî tutulması ve bu eleştirilerin kitabın farsçasını düzenleyen “islâmî yayınlar Tashih Heyeti” ve mütercime tevcih edilmesi daha insaflıca olacaktır.

Bu arada kitabın ilk orijinalini almayı ve üstadın kendi tashihinde geçen nüshayı çevirmeyi daha uygun bulduğumuzu ona hemen belirtelim. Bu nedenle, elinizdeki Türkçeleştirilmiş metinde, üstadın ilgili eserinin 1. ve 2. baskılarının esas alınmış olduğunu belirtmekte fayda vardır.

Bu eserde şehit Ayetullah Mutahharî’nin mükemmel insan örneklerinden müteşekkil bir tablosu var adetâ. Muhtelif ekoller, farklı dünya görüşleri bu tablonun renkleri; bu ekollerin tanımladığı “kemal” insan ve nihayet “kâmil-mükemmel- insan” ise kullanılan bütün malzeme...

Ancak, tabloya yine islam ahkâmının fırçası hakim; hükmü ilahi’den başka ilhamı yok ressamın burada. Bu ilahi’den başka ilhamı yok ressamın burada. Bu sebeple tablonun tamamlanmış haline bakıldığında en cazip rengin O’nun rengi olduğu, bu cihetle de O’nun rızâsı için kemale yürüyen ve neticede kâmil olup mükemmelleşen bir yürüyen ve neticede kâmil olup mükemmelleşen bir insan tasvirinin nakşedildiği görülür. şehit üstadın bu tabloyu nasıl çizdiğini merhale-merhale izleyelim şimdi.
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə