Kansallinen näyttöaineisto

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.67 Mb.
səhifə1/10
tarix02.11.2017
ölçüsü0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL
GRUNDEXAMEN INOM LANTMÄTERIBRANSCHEN

Det nationella yrkesprovsmaterialet har uppgjorts utgående från grunderna för läroplanen och för fristående examen för grundexamen inom laboratoriebranschen (28.4.1999, dnr 12/011/99). Materialet är delbilaga 2 till ifrågavarande föreskriften, inte norm.

UTBILDNINGSSTYRELSEN

2005


GRUNDEXAMEN INOM LANTMÄTERIBRANSCHEN

INNEHÅLL1 YRKESPROVET OCH DET NATIONELLA YRKESPROVSMATERIALET FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTMÄTERIBRANSCHEN 1

2 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV YRKESPROVSMATERIALET 1

2.1 Planering och genomförande av yrkesprovet som samarbete mellan olika parter 1

2.2 Bedömning av yrkesprov 4

2.3 Vitsordsgivning för yrkesprov och dokumentering av bedömningsuppgifterna 4

3 yrkesprovsmaterial enligt studiehelheter 6

3.1A Gemensamma yrkesinriktade studier inom examen 6

3.1.1 Mätning och kartläggning, 24 sv 6

3.1.2 Fastighetsuppgifter, 10 sv 14

3.1.3 Markanvändning och byggande, 16 sv 20

3.1B Yrkesinriktade studier enligt utbildningsprogram 28

3.1.4 Kartverksuppgifter, 20 sv 28

3.1.5 Fastighetsförrättningar, 10 sv 35

3.1.6 Väg- och inlösningsförrättningar, 10 sv 42

3.1.7 Samhällsbyggande, 10 sv 49

3.1.8 Planering, 10 sv 55

3.1.9 Specialmätningar, 10 sv 61

3.1.10 Fotogrammetri, 10 sv 69

1YRKESPROVET OCH DET NATIONELLA YRKESPROVSMATERIALET FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTMÄTERIBRANSCHEN

Om yrkesproven har det stadgats i lagen om ändring av lagen om yrkesutbildning 601/2005 och i statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning 603/2005.


I yrkesprovet visar de studerande genom att utföra arbetsuppgifter hur väl de har uppnått yrkesskicklighet i enlighet med grunderna för läroplanen och de krav som arbetslivet ställer. Yrkesproven planeras och genomförs i samarbete med arbetslivsrepresentanter. Yrkesproven ordnas i mån av möjlighet i samband med inlärningen i arbetet. Yrkesproven kan även genomföras på andra arbetsplatser eller i läroanstalternas

arbetslokaler.


Det nationella yrkesprovsmaterialet har gjorts upp utgående från de gällande grunderna för läroplanen och för fristående examen. Materialet är ingen norm utan ett stödmaterial som utbildningsanordnarna kan använda som hjälp vid planeringen och genomförandet av yrkesproven. Materialet ger vägledning vid det lokala genomförandet av yrkesproven och förenhetligar bedömningen av de studerande. Yrkesprovsmaterialet innehåller anvisningar för dem som använder materialet och för varje studiehelhet en beskrivning av yrkesprovet och yrkesprovsmiljön samt bedömningen av yrkesprovet och exempel på hur yrkesproven kan utföras. Anvisningarna för hur bedömningen av yrkesproven ska dokumenteras finns i det nationella yrkesprovs-materialet under punkt 2.3. Materialet finns på Utbildningsstyrelsens webbsidor på adressen www.oph.fi.
Under punkten Beskrivning av yrkesprovet finns definierat för varje studiehelhet det centrala kunnande som man ska visa med yrkesprovet. Kunnandet beskrivs som aktiviteter och

arbetsprocesser som motsvarar verksamhet i arbetslivet.


Under punkten Miljö för yrkesprovet finns de väsentliga kraven för att påvisande kunnande.

I det nationella yrkesprovsmaterialet ges anvisningar om under vilka förhållanden och i vilka miljöer eller arbetsgemenskaper det är bra att utföra yrkesproven. Dessutom ges anvisningar om hurudana material, redskap och apparater som behövs för att den studerande ska kunna visa sitt kunnande och för att man tillförlitligt ska kunna bedöma kunnandet.


Under punkten Bedömning av yrkesprovet definieras föremålen för bedömningen och

bedömningskriterierna. Föremålen för bedömningen hjälper bedömaren att fästa uppmärksamhet vid sådant som är centralt vid bedömningen. Bedömningskriterierna hjälper bedömaren att slå fast nivån på den studerandes kunnande i förhållande till uppställda mål. Bedömnings-kriterierna har gjorts upp utgående från grunderna för läroplanen och skalan är en trestegsskala. Vitsorden är nöjaktiga N1, goda G3 och berömliga B5.
2ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV YRKESPROVSMATERIALET
2.1 Planering och genomförande av yrkesprovet som samarbete mellan olika parter

I planering, genomförande och bedömning av yrkesproven deltar utbildningsanordnaren, ett organ som

utbildningsanordnaren har tillsatt, lärare, representanter för arbetslivet och de studerande. De olika parterna kan använda sig av det nationella yrkesprovsmaterialet i följande situationer.
Utbildningsanordnaren kan använda sig av materialet när man


 • planerar och genomför yrkesproven

 • informerar om yrkesproven

 • utbildar medlemmarna i det organ som utbildningsanordnaren tillsatt, undervisnings-personalen samt arbetslivsrepresentanterna för yrkesproven

 • granskar läroplanen så att den motsvarar gällande författningar och föreskrifter


Organet kan använda sig av materialet när det

 • godkänner planerna för genomförandet och bedömningen av yrkesproven som en del av utbildningsanordnarens läroplan

 • övervakar yrkesprovsverksamheten och att principerna för yrkesproven förverkligas

 • behandlar rättelseyrkanden beträffande bedömning av yrkesprov


Lärarna kan använda sig av materialet när de

 • planerar och genomför yrkesproven i praktiken tillsammans med arbetslivsrepresentanterna och de studerande

 • informerar de studerande och arbetslivsrepresentanterna om yrkesproven och hur de

bedöms samt när de gör dessa förtrogna med yrkesprov

 • observerar den studerandes arbete samt när de uppmuntrar och vid behov ger handledning

 • deltar i utvärderingssamtalet

 • besluter om bedömning av yrkesprov


Arbetslivets representanter kan använda sig av materialet när de

 • gör sig förtrogna med målsättningen för yrkesproven samt föremålen för bedömning och bedömningskriterierna

 • deltar i planerandet av yrkesproven tillsammans med de studerande och lärarna

 • sörjer för att de studerande under perioden för inlärning i arbetet har möjlighet att förkovra sig i det kunnande som krävs i yrkesprovet

 • introducerar studerande till arbetssättet, arbetsutrymmen, maskiner och apparater som är viktiga med tanke på yrkesprovet samt till anvisningar om arbetarskydd och arbetssäkerhet

 • observerar de studerandes arbete, uppmuntrar dem och vid behov ger handledning

 • berättar för de andra medlemmarna i arbetsgemenskapen om yrkesprovet

 • deltar i utvärderingssamtalet

 • besluter om bedömning av yrkesprov


De studerande kan använda sig av materialet när de

bedömningskriterierna

 • planerar yrkesprovet och kommer överens om det och tidpunkten för det med läraren och arbetslivsrepresentanten

 • bedömer sitt eget kunnande

Läraren har ansvar för att klarlägga om den studerande eventuellt har några inlärningssvårigheter eller andra hinder för att visa sitt kunnande. Dessa beaktas när yrkesprovet planeras, så att de studerande har möjlighet att påvisa sitt verkliga kunnande. Bedömningskriterierna finns tydligt angivna i yrkesprovsmaterialet som verksamhet eller aktiviteter som ansluter till arbete, så de lämpar sig också väl som utgångspunkt vid

bedömning av specialstuderandes yrkesprov.Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə