Republica moldova consiliulraionalsoroc a

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.9 Mb.
səhifə16/18
tarix30.12.2018
ölçüsü1.9 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Secţiunea a 4-a. Generarea şi asigurarea resurselor necesare pentru sistemul de sănătate

4.1. Managementul resurselor umane prin utilizarea raţională a cadrelor existente şi formarea adecvată şi diversificată de
cadre performante pentru sistemul de sănătate

Asigurarea cu personal (după categorii de personal, număr de cadre, distribuţie şi pregătire de specialitate), conform nevoilor estimate şi normativelor aprobate.
4.1.1. Evaluarea necesităţilor şi planificarea asigurării resurselor umane în sistemul de sănătate în raion


.Respectare documentelor normative privind planificarea resurselor umane în sistemul de sănătate .
Inventarierea resurselor umane existente şi implementarea bazei de dat implementate de Ministerul Sănătăţii.

2008

IMSP-ce

1. Aplicaţiile software pentru baza de date operaţională.

2. Ponderea resurselor umane inventariate din totalul estimat, evaluare anuală.

Respectarea normativelor-tip de asigurare cu cadre în sistemul sănătăţiidin raion.

2009

IMSP-ce

Respectarea normativelor elaborate.Ajustarea fişelor de post la normativele aprobate pentru toate categoriile de personal, inclusiv cel auxiliar.

2010-2011

IMSP-ce

Oformarea şi coordonarea Fişelor noi de post.

4.1.2. Asigurarea acoperirii cu cadre a instituţiilor din regiunile rurale.


Nivelul de creştere a acoperirii cu cadre faţă de cel estimat (anual)Respectarea şi monitorizarea noilor forme organizatorico-juridice de activitate din asistenţa medicală primară în mediul rural, în vederea contractării directe cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină.

2008-2017

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

IMSP-ce


1. Propunere de reorganizare elaborată şi aprobată.

2. Ponderea celor umplementate din propunerea de reorganizare (anual).

3. Contractarea directă cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină iniţiată.
Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, inclusiv dotarea instituţiilor medicale cu transport

2008-2017

Ministerul Sănătăţii

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

APL

IMSP”CMF”1. Raport privind necesităţile de îmbunătăţire a bazei tehnico-materiale

2. Gradul de îmbunătăţire a bazei tehnico-materiale, evaluare anuală.

Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane în condiţii de autonomie.

2008-2011

Ministerul Sănătăţii

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

IMSP-ce


1.Participarea în Planul de training elaborat.

2. Nivelul de implementare a planului de trening, evaluare anuală.


4.1.3. Motivarea şi stimularea personalului din sistemul de sănătate


Sporirea satisfacţiei personalului, evaluare periodică.Respectarea sistemului de motivare în funcţie de indicatori de performanţă

2008-2009

Ministerul Sănătăţii

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

IMSP-ce


Implementarea sistemului eficient de motivare elaborată şi aprobată.

2. Evaluare periodică.

Continuarea implementării mecanismului de acordare a facilităţilor pentru tinerii specialişti încadraţi în cîmpul muncii conform repartizării.

2008-2017

Ministerul Sănătăţii

IMSP-ce


1. Mecanism iniţiat implementat.

2. Ponderea tinerilor care beneficiază de facilităţi în numărul total eligibil, evaluare anuală.

Asigurarea condiţiilor de activitate a lucrătorilor din sistem conform standardelor.

2008-2017

Ministerul Sănătăţii

Autorităţile administraţiei publice locale,

IMSP


1. Activitatea conform standardelor elaborate de Ministerul Sănătăţii

.

2. Nivelul de implementare a standardelor în instituţie, evaluare anuală.

Implementarea cadrului normativ privind asigurarea răspunderii civile a medicilor

2008

IMSP-ce

1.Respectarea actelor normative emis.Respectarea cadrului normativ pentru motivarea personalului medical şi farmaceutic

2008-2010

Ministerul Sănătăţii

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

IMSP-ce


1.Respectarea. actelor normative emis.

2.Evaluarea implementării cadrului legislativ.4.2. Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor din sistemul de sănătate

Baza tehnico-materială adecvată nevoilor estimate şi normativelor aprobate.
4.2.1. Raţionalizarea infrastruscturii instituţiilor


Infrastructura sistemului adaptată conform standardelor aprobateExpertizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de asistenţă medicală primară

2008

Ministerul Sănătăţii,

FIS


IMSP”CMF”

Elaborarea raportului de expertiză instituţiilor medicale din teritoriu
Expertiza bazei tehnico-materiale a spitalelor raionale

2008

Ministerul Sănătăţii,

IMSPSpitalul raional Soroca”A.Prisacari”.Elaborarea raportului de expertiză instituţiei medicaleReabilitarea instituţiilor medico-sanitare rurale, raionale şi municipale

2008-2017

Ministerul Sănătăţii,

Autorităţile administraţiei publice locale

IMSP”CMF”


Reabilitatea Centrelor de Sănătate Căinari-Vechi şi VasălcăuImplementarea cadrului normativ de implicare a fondatorului în construcţia şi reparaţia capitală a edificiilor

2008-2010

Autorităţile administraţiei publice locale,

IMSP-ce


Implementarea şi realizarea actelor normative
4.2.2. Asigurarea cu dispozitive medicale performante


Acoperirea adecvată cu dispozitive medicale performante, conform nevoilor estimate şi a normativelor aprobate

4.3. Managementul raţional al medicamentelor

1. Reguli de bune practici implementate

2. Acces adecvat al populaţiei la medicamente


4.3.1. Asigurarea securităţii farmaceutice


Reguli de bune practici implementateImplementarea şi perfecţionarea sistemelor informaţionale automatizate de evidenţă a circulaţiei meicamentelor (Nomenclatorul de stat al medicamentelor)

2008-2017

Ministerul Sănătăţii,

IMSP-ce


Implementarea Sistemului informaţional automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor” la întreprinderile farmaceutice, evaluare anuală a gradului de implementareRespectarea mecanismelor de asigurare a utilizării raţionale a medicamentelor (prescrierea, eliberarea meicamentelor conform reţetelor, antibioticele, parenteralele)

2008-2017

IMSP-ce

1. Implementarea mecanismelor elaborate şi reglementate

2. Număr de încălcări constatate în urma controlului / monitorizării

3. Ponderea antibioticelor în receptură

4. Ponderea medicamentelor cu administrare parentală în receptură

Reorganizarea secţiilor farmaciilor de spital şi conformarea acestora la prevederile actelor normative în vigoare

2009-2010

IMSP-ce

Ponderea satelor fără asistenţă farmaceutică în numărul total de sateLărgirea sortimentului de medicamente compensate

2008-2017

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

IMSP „CMF”1. Extinderia sortimentului elaborată şi aprobată

2. Creşterea progresivă către 250-300 DCI, evaluare anuală

Perfecţionarea mecanismelor de asigurare a populaţiei cu medicamente compensate

2009-2014

IMSP-ce

1.Implementarea mecanismelor de creştere a accesului elaborate şi aprobate.

2. Informarea populaţiei realizatăSecretarul Consiliului Raional Ion Spataru

Anexa nr.3

Programul raional

de combatere a hepatitelor virale B, C şi D

pentru anii 2007-2011
Hepatitele virale reprezintă un grup de maladii infecţioase, antroponoze, cauzate de virusuri hepatotrope, cu diverse mecanisme de transmitere.

Actualmente sunt cunoscute mai multe tipuri de viruşi hepatici (A, B, C, D, E, F, G, TTV, SEN-V etc.) care variază conform însuşirilor lor biologice şi patogenice.

Manifestările clinice se caracterizează prin fenomene de intoxicaţie generală, dereglări ale sistemului digestiv, îndeosebi ale funcţiei ficatului cu s-au fără apariţia icterului.

Din toată gama de hepatite virale o însemnătate semnificativă pentru sănătatea publică la nivel mondial şi naţional o au hepatitele virale B, C şi D, evoluţia clinică a căror se poate manifesta prin forme acute uşoare, medii şi grave, forme fulminante, portaj cronic al AgHBs, hepatita cronică (HC), ciroză hepatică (CH) şi cancer hepatic primar (CHP).1. ACTUALITATEA PROBLEMEI

Hepatitele virale B, C şi D acute şi cronice atât la adulţi, cât şi la copii au fost şi rămân a fi în continuare o problemă social medicală stringentă.

Conform estimărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), 2 milioane din populaţia globului au fost în contact cu infecţia cu virusul hepatitei B (VHB) dintre care 350 milioane au devenit purtători cronici şi sunt supuşi riscului de a se infecta cu virusul hepatitei D(VHD), circa 170 milioane persoane sunt infectaţi cu virusul hepatitei C (VHC) şi mai mult de 10 milioane cu virusul hepatic (VHD).

În fiecare an apar, în diferite arii geografice, peste 100 mii cazuri de hepatită fulminantă, 400 mii hepatite cronice (HC), 700 mii ciroze hepatice (CH) şi aproximativ 300 mii cazuri de carcinom hepatic primar (CPH). Astfel numai hepatita virală B (HVB) determinată anual 500 mii – 1,2 milioane decese.

Situaţia epidemiologică din Moldova privind morbiditatea populaţiei prin hepatitele virale B, C şi D acute în urma realizării măsurilor de prevenţie specifică şi nespecifică prevăzute în programul precedent pe anii 1997 – 2006 s-a ameliorat semnificativ.

Dacă în a. 1997 au fost investigate 1102 cazuri (25,5‰oo) de HVB, apoi în a. 2005 – 402 cazuri (9,5‰oo). Morbiditatea prin HVC de asemenea s-a redus de la 266 cazuri (6,1‰oo) în a. 1997 până la 127 cazuri (3,0‰oo) în a. 2005, incidenţa prin HVD a scăzut de la 82 cazuri (1,9‰oo) până la 31 (0,7‰oo) respectiv..

Un argument incontestabil privind importanţa problemei în cauză este sporirea numărului de bolnavi, inclusiv copii, cu hepatite cronice, ciroze hepatice şi cancer primar hepatic.

Astfel prevalenţa prin aceste maladii a sporit de la 33.610 cazuri )772,9‰oo) înregistrate în a. 1989 până la 61028 cazuri (1693,7‰oo) în a. 2005.

Conform datelor statistice în Moldova anual se înregistrează circa 2700 purtători ai AgHBs nou – depistaţi, 7000 persoane cu HC şi CH şi 200 cazuri de CPH. În urma acestor complicaţii în republică anual decedează circa 3000 persoane.

Putem menţiona însă că datorită realizării măsurilor de profilaxie în cadrul programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D s-a reuşit de a obţine stabilizarea incidenţei prin HC şi CH la copii cu tendinţă spre diminuare.

Astfel în a. 2004 s-a constatat o reducere a morbidităţii prin aceste maladii la copii de 0- 17 ani în comparaţie cu a. 2003 de la 99,5‰oo (909 cazuri) până la 66,1 ‰oo (559 cazuri).

S-a ameliorat situaţia epidemiologică, privind morbiditatea şi a populaţiei raionului Soroca prin hepatite virale B, C şi D.

În anii 1997 – 2005 în raion are loc diminuarea indicilor morbidităţii la HVB şi HVC şi constituie 26,75‰oo (25 cazuri) faţă de 8,8‰oo (9 cazuri) şi 10,7‰oo (10 cazuri) faţă de 3,9‰oo (4 cazuri).

În anii 1997 – 2005 HVB sa înregistrat: câte 1 caz în grupele de vârstă 0 -2 ani; 3-6 ani şi 6 cazuri în grupa de vârstă 7- 14 ani; însă HVC în aceste grupe de vârstă nu s-a înregistrat.

Dinamica în scăderea morbidităţii prin HVB în anii 1997 – 2005 poate fi argumentată prin imunizarea obligatorie a noi – născuţilor, copiilor născuţi în a. 1993, petrecerea companiilor de imunizări contra HVB (copiilor născuţi în a. 1988 – 1993 şi a persoanelor din grupele cu risc sporit de îmbolnăvire: lucrătorii medicali, copii din focarele de purtători HBsAg etc.

În anii 2004 – 2005 are loc stabilizarea morbidităţii prin hepatite cronice virale provocate de viruşii B, C şi constituie 193 cazuri în 2004 şi 191 cazuri în 2005; ciroze hepatice virale respectiv 54 – 70 cazuri..

Morbiditatea populaţiei prin hepatite acute şi cronice conduce la consecinţe socioeconomice extrem de grave.

Reieşind din cele menţionate problema hepatitelor virale rămâne a fi stringentă pentru raionul Soroca şi prin urmare, necesitatea elaborării şi adoptării programului raional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2007 – 2011 este incontestabilă atât din punct de vedere medico – social cât şi economic.


II. SCOPUL PROGRAMULUI

Prezentul program are drept scop reducerea în continuare a incidenţei prin hepatite virale acute şi cronice.III.MECANIZMUL DE REALIZARE A PROGRAMULUI

Mecanismul de realizare a prezentului Program constă în aplicarea integrală a măsurilor de profilaxie ( specifice şi nespecifice), tratamentului antiviral conform standardelor şi dispensarizării bolnavilor.IV. PROFILAXIA HEPATITELOR VIRALE B,C ŞI D

Reducerea esenţială poate fi obţinută prin aplicarea măsurilor de profilaxie specifice şi nespecifice.


1. Profilaxia specifică a hepatitei virale B.

Strategia profilaxiei specifice a HVB constă în extinderea la maximul a ponderii populaţiei, inclusiv a contingentelor cu risc sporit de infectare, imunizate contra hepatitei virale B.

Tactica profilaxiei specifice se efectuează conform etapelor de realizare a profilaxiei specifice în contingentele cu risc sporit de infectare : copii nou – născuţi, contacţii din focare cu hepatită virală B acută, personalul medical, contacţii din focare cu HC şi CH, contacţii din focare cu purtători ai AgHBs, utilizatorii de droguri i/v, femeile de vârstă fertilă (20 – 24 ani).

Aplicarea tacticii propuse va contribui şi la reducerea morbidităţii prin HBD, inclusiv a numărului de bolnavi cu hepatite cronice, ciroză hepatică şi cancer hepatic primar.Schema modul de aplicare şi păstrare a vaccinului se va efectua conform instrucţiunilor anexate la fiecare unitate de ambalaj.

2.Profilaxia nespecifică a hepatitelor virale B, C şi D

Profilaxia nespecifică poate fi efectuată în cazul executării unui complex de măsuri profilactice nespecifice în instituţiile medicale şi nemedicale în condiţii de habitat.

Scopul profilaxiei nespecifice constă în evitarea posibilităţilor de transmitere a agenţilor patogeni a hepatitelor virale BCD de la sursa de infecţie la persoanele sănătoase.

V. DIAGNOSTICUL SPECIFIC, TRATAMENTUL ŞI DISPENSARIZAREA BOLNAVILOR

Diagnosticul de hepatită virală se va stabili în baza a trei criterii: clinic, epidemiologic şi de laborator.


1. Diagnosticul specific de laborator al hepatitelor virale se va efectua în laboratorul specializat al spitalului raional prin metoda imunoenzimatică (ELISA) cu utilizarea truselor de diagnostic de ultimă generaţie, înregistrate şi omologate în Republica Moldova, inclusiv prin reacţia de polimerizare în lanţ (PCR), pentru evidenţierea genotipurilor şi încărcăturii virale.
2. Tratamentul bolnavilor cu produse antivirale are o semnificaţie deosebită deoarece tratamentul hepatitelor virale acute va preveni cronicizarea lor.

De asemenea, tratarea bolnavilor cronici va micşora numărul de persoane care constituie o sursă de infecţie pentru membrii familiei şi societate, va avea un impact socioeconomic favorabil.


3. Dispensarizarea bolnavilor

Pentru monitorizarea stării de sănătate a bolnavilor în convalescenţă, a celor cu hepatite cronice şi ciroze hepatice virale se va efectua dispensarizarea lor de către medicii de familie cu consultaţia ulterioară a medicului infecţionist.

Confirmarea de laborator a diagnosticului de hepatită virală B, C şi D în cazuri suspecte, fals – pozitive, discutabile etc. se va efectua în laboratorul de referinţă al CNŞPMP prin metode de performanţă, inclusiv imunoenzimatică (ELISA), imunoblot şi reacţia de amplificare genică (PCR) pentru evidenţierea genotipului şi încărcăturii virale.

Secretarul Consiliului Raional Ion SpataruPLANUL DE ACŢIUNI CU PRIVIRE LA REALIZAREA PROGRAMULUI RAIONAL

DE COMBATERE A HEPATITELOR VIRALE B, C ŞI D PENTRU ANII 2007 – 2011


Nr.

Denumirea acţiunii

Responsabili de executare

Termenele de executare
1. Măsuri generale1.1

De a petrece diferenţiat seminare cu toate categoriile de lucrători medicali, referitor organizării şi petrecerii măsurilor de profilaxie a hepatitelor virale BCD

CMF

CMP


Anual

1.2.

De a familiariza noii angajaţi la serviciu în instituţiile medicale raionale cu cerinţele documentelor de directivă, privind profilaxia hepatitelor virale

Specialiştii de

profil

Permanent


1.3.

De a preconiza discutarea la conferinţele medicale, clinica, diagnostica, profilaxia hepatitelor virale cu mecanism parentoral de transmitere

Medicul

InfecţionistAnual

1.4.

A asigura consecutivitatea între secţia de boli contagioase, CMF, CMP referitor la informaţia despre bolnavii cu hepatite virale B C D, purtători de HbsAg şi petrecerea măsurilor antiepidemice primare şi ulterioare

Şefa secţiei boli infecţioase, CMF, CMP

Permanent1.5.

A asigura supravegherea medicală calitativă în dinamică a contacţilor în focarele de hepatită virală BCD

CMF, secţia consultativă

Permanent

1.6.

A asigura marcarea unică a documentelor medicale pentru toţi bolnavii şi reconvalescenţii de hepatite BCD (triunghi roşu) şi purtători HbsAg (pătrat roşu)

Medicii CMF

Permanent

1.7.

A discuta la conferinţele medicilor şi asistentelor, cazurile de hepatite BCD intraspitaliceşti cu luare de măsuri efective pentru eliminarea cauzelor ce le-au condiţionat.

Medic şef al IMSP Spitalul raional

La înregistrare

1.8.

A analiza letalitatea prin HVBCD, ciroze hepatice cu aprecierea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii diagnosticului preoce şi a tratamentului.

-„-

Anual
2. Profilactica specifică a hepatitei virale „B”2.1.

A asigura imunizarea contingentelor cu risc sporit de infectare:

- copii nou – născuţi

- contacţii din focare cu hepatită virală B acută

- personalul medical

- contacţii din focare cu HC şi CH

- Contacţii din focare cu purtători ai AgHbs

- utilizatori de droguri i/v

- femeile de vârstă fertilă (20 -24 ani)CMF


2007 - 2011


3. Profilaxia nespecifică a hepatitelor B C D3.1.

Organizarea depistării precoce a bolnavilor cu hepatite virale BCD acute şi cronice, la nivel de CS, OMF, CMF, secţia consultativ – diagnostică, cu efectuarea diagnosticului specific şi trimiterea lor la consultaţia mediului infecţionist

IMSP Spitalul raional

CMF

Permanent3.2.

Organizarea supravegherii medicale epidemiologice şi de laborator a contacţilor din focarele cu bolnavi de hepatită virală B C D acută şi cronică şi a persoanelor cu risc sporit de infectare cu realizarea măsurilor profilactice şi antiepidemice; inclusiv vaccinarea contra HVB a persoanelor eligibile.

IMSP Spitalul raional

CMF, CMP

2007 - 2011


3.3.

Examinarea de laborator a personalului medical, gravidelor şi altor contingente de risc pentru a depista existenţa markerilor viruşilor hepatitelor virale

CMF


Permanent

3.4.

Examinarea sângelui de la donatori prin determinarea markerilor specifici pentru HVB: prezenţa AgHBs, probelor AgHBs negative la anti HBc sumar, anti – HBc IgM şi ADN HVB: pentru HVC : prezenţa anti – HCV, probelor negative la prezenţa ARNHCV conform probelor negative la prezenţa ARNHCV conform programului de dezvoltare continuă a serviciului de sânge pe anii 2007 - 2011

Secţia transfuziologiePermanent3.5.

Reducerea maximală a transfuziilor de sânge şi derivatelor lor

Şefii de secţii a spitalului

Permanent

3.6.

Reducerea administrării produselor medicamentoase pe cale injectabilă

Şefii de secţii CMF

-„-

3.7.

Efectuarea manipulaţiilor şi intervenţiilor medicale cu echipament de unică folosinţă

IMSP Spitalul raional, CMF

-„-

3.8.

Dotarea cu aparataj modern, pentru asigurarea sterilizării garantate a instrumentarului medical în IMSP şi private din mijloacele financiare proprii.

IMSP şi private

2007 – 2009

3.9

Asigurarea personalului in instituţiile medico sanitare, inclusiv private cu trei seturi de echipament medical conform specificului activităţii profesionale (măşti, mănuşi, halate speciale, ochelari, papuci speciali etc.) din mijloacele financiare proprii.

-„-

2007-2008


3.10

Asigurarea instituţiilor paramedicale (frizerii, cabinete cosmetice de manichiură, pedichiură, acupunctură, piersing) cu dezinfectante şi echipamentul modern necesar pentru deservirea şi sterilizarea garantată a instrumentarului utilizat din mijloacele financiare proprii.

Conducătorii instituţiilor paramedicale

Permanent

3.11

Organizarea şi asigurarea tratamentului bolnavilor cu hepatite virale acute şi cronice în secţia boli contagioase cu utilizarea preparatelor antivirale, hepatoprotectoare imunomodulatoare.

IMSP Spitalul raional

Permanent3.12.

Organizarea şi efectuarea dispensarizării bolnavilor în convalescenţa şi a celor cu hepatite cronice, ciroze, hepatite virale şi cancer hepatic primar.

CMF

2007-2011
VII.MOBILIZAREA SOCIALĂ A POPULAŢIEI1

Promovarea modului sănătos de viaţă pentru excluderea transmiterii pe cale sexuală şi prin utilizarea de droguri intravenoase a hepatitelor virale BCD

- publicarea articolelor în presa locală

- organizarea emisiunilor la SorTV

- organizarea seminarelor, conferinţelor raionale

- organizarea întâlnirilor tematice ale lucrătorilor medicali cu populaţia, în special cu grupele de risc.


IMSP


CMF

CMP

Permanent

VIII SUPORTUL INTERN ŞI EXTERN1.

Ministerul Sănătăţii va întreprinde măsuri de identificare a donatorilor, privind susţinerea financiară a acţiunilor prevăzute în prezentul program, în special:

- asigurarea cu vaccin pentru imunizarea contra HVB a nou – născuţilor şi a grupurilor de risc.

- dotarea instituţiilor medicale cu echipament, truse de diagnostic şi consumabile necesare;

- editarea literaturii speciale pentru pregătirea cadrelor şi mobilizarea socială

- sponsorizarea programelor locale de combatere a hepatitelor BCD

MS RM

2007-2011


Secretarul Consiliului Raional Ion Spataru

Anexa nr.4

Programul raional de acordare asistenţei medicale stomatologice a copiilor din instituţiile medicale din teritoriu

pentru anul 2008-2009
Obiective

Activitaţi

Resurse

Termeni

Responsabili

Indicatori

1.Imbunătăţirea stării sănătăţii stomatologice a copiilor din instituţiile de învăţămînt din raion
Scăderea morbidităţii afecţiunilor stomatologice la copii din instituşiile şcolare

Scădera morbidităţii consecinţelor în urma afecţiunilor stomatologice la copii din instituşiile şcolare1.1.Evaluarea stării sănătăţii stomatologice a copiilor din instituţiile ae învăţămînt în grupurile ţintă.

IMSP Spitalul raional Soroca

„ A.Prisacari”

secţia stomatologică


ianuarie- februarie 2008

şef secţiei stomatologică

V.Tverdohleb1.Morbiditatea afecţiunilor stomatologice la copii grupurile ţintă.

2. Morbiditatea afecţiunilor stomatologice la copii din teritoriu-

3.Motivarea necsităţii implementării Prigramului.


1.2.Expertizarea capacităţii resurselor umane profesionale şi bazei material-tehnice a serviciului stomatologic.

IMSP Spitalul raional Soroca „ A.Prisacari”

secţia stomatologicăianuarie- februarie 2008

şef secţiei stomatologică

V.TverdohlebAprecierea posibilităţilor.

1.3 Examenarea profilactică stomatologică (40 copii în zi).

CNAM

IMSP Spitalul raional Soroca

„ A.Prisacari”


Conform graficului

(anexa)


medici stomatologi

Numărul vizitelor profilactice

1.4. Tratamentul copiilor cu afecţiuni stomatologice.

CNAM

IMSP Spitalul raional Soroca

„ A.Prisacari”


Conform graficului

(anexa)


medici stomatologi

1.Numărul copiilor trataţi.

2. Numărul unităţilor tratate.1.5 Consultaţia medicului ortodont pentru prevenirea anomaliilor dentoalveolare la copii.

IMSP Spitalul raional Soroca

„ A.Prisacari”
La necesitate

Medic ortodont

1.Depisterea precoce a anomaliilor dentoalveolare la copii

2.Numărul copiilor consultaţi.

3.Numărul copiilor trataţi.


1.6 Completarea fişelor medicale şi registrelor de examenare a copiilor

IMSP Spitalul raional Soroca

„ A.Prisacari”
Permanent

medici stomatologi

1.Numărul fişelot medicale.

2. Calitatea oformării documentaţiei medicale.1.7 Darea de seamă trimestrială şi autoevaluarea a indicatorilor de asistenţă medicală stomatologică Agenţiei Teritoriale Soroca

IMSP Spitalul raional Soroca

„ A.Prisacari

secţia stomatologică


Trimestrial

şef secţiei stomatologică

V.Tverdohleb1.Numărul cazurilor validate.

2 Numărul cazurilor nevalidate.1.8 Darea de seamă Preşedintelui raionului Soroca

IMSP Spitalul raional Soroca

„ A.Prisacari
Trimestrial

Director A. Rusnac

1.Indicatorii de sănătate.

2. Mersul îndeplinirii planului de activităţi.2.Crearea pareteneriatul între Consiliul Raional şi Consiliile Locale

1.Coordonarea activităţilor la nivelul APL I şi APL II.

2.Metoda participativă a comunităţii în ameliorarea sănătăţii publice.

3.Aportul APL în ameliorarea sănătăţii copiilor.


2.1. Estimarea costului deplasprii copiilor (40 copii în zi) tur-retur de la comunitate la policlinica stomatologică.

APL I

APL II


februarie 2008

Secţia de Economie

1.Costul deplasării tur-retur.

2.Numărul deplasărilor pentru acoperirea asistenţei medicale a tuturor copiilor din instituţiilor şcolarea din raion.2.2 Încheerea acordului de parteneriat între Consiliul Raional Soroca şi Consiliile Locale.

APL I

APL II


februarie 2008

Primarii

Numărul acordurilor

2.3 Adoptarea de către Consiile Locale a deciziilor cu privire la înceheierea acordurilor de parteneriat.

APL I

februarie – martie 2008

Primarii

Numărul deciziilor

2.4 Alocarea mijloacelor financiare a primăriilor pentru acoperirea a 50% a costului transportului

APL I


februarie – martie 2008

Primarii

Sursele financiare alocate


2.5 Alocarea mijloacelor financiare a Consiliului Raional pentru acoperirea a 50% a costului transportului

APL II

februarie – martie 2008

Direcţia de finanţe

Sursele financiare alocate.


2.6 Asigurarea unităţii de transport (40 copii în zi)

APL I

APL II


conform graficului (anexa)

Primarii

Unitatea de transport

3. Asigurarea securităţii copiilor.


3.1 Coordonarea cu Direcţia de Învăţămînt a graficului de deplasări.

Direcţia de Învăţămînt

februarie – martie 2008

Directorii de şcoli

Coordonarea orelor de studii.
3.2 Coordonarea deplasării cu serviciul poliţiei rutiere al Comisariatului Raional de Poliţie Soroca.

Comisariatului Raional de Poliţie Soroca

februarie – martie 2008

Şeful serviviului Poliţiei Rutiere3.3 Examinarea tehnică a unităţilor de transport de către serviciul poliţiei rutiere

Comisariatului Raional de Poliţie Soroca

zilnic conform graicului (anexa)

Şeful serviviului Poliţiei Rutiere

Avizul
3.4 Coordonarea cu serviciul Centrului Medicinei Preventive în vederea respectării normativelor sanitaro – epidiologice în procesul de acordare a asisteţei medicale stomatologice.

CMP

permanent

Secţia stomatologică

Şeful CMPActele de control.Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə