Sınavlar Hakkında Genel BilgiYüklə 3,22 Mb.
səhifə6/28
tarix20.10.2017
ölçüsü3,22 Mb.
#6890
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
6.11. by + ad (= ... ile yolculuk)

by + bus, coach, car, train, air, plane, bike, motorbike, sea / ship / boat, Tube / underground

on + foot, horseback 

İYELİK


1. 'S YAPISININ KULLANILDIĞI YERLER

1.1. (a/the) + kişi / hayvan adı + ad

the manager's office

Mr Evan's daughter

the horse's tail

a policeman's hat

1.2. (a/the) + organizasyon adı + ad

the Government's decision

the company's success

Bu yapıyı the A of B kullanarak oluşturmak da mümkündür.

1.3. (a/the) + yer adı + ad

the city's new theatre

Britain's system of government

Turkey's largest dam

1.4. tekil ad + ad

my sister's room

Mr Carter's house

Çoğul ad + ad durumunda 's yerine sadece ' kullanmak da mümkündür.

my sisters' room

the Carters' house

1.5. zaman belirten ad + ad

Tomorrow's meeting has been canceled. 

 

I've got a week's holiday / three weeks' holiday.

 

 

Bu tümcede three weeks' holiday yerine a holiday of three weeks, ya da a three week holiday demek de mümkün.

1.6. bir hayvan adı + o hayvandan üretilen şey

cow's milk

lamb's wool

a bird's egg

goat's cheese

Bir ürün elde etmek için o hayvan öldürülmüş ise,

calf-skin

chicken soup

a lamb chop

fox fur

1.7. bir hayvan adı + hayvanın vücudunun bir parçasıa sheep's heart

a frog's leg

1.8. kullanan kişi + kullanılan şey

a girl's blouse

a children's hospital

a bird's nest

Kullanan kişinin eylem üzerinde bir denetimi yoksa aşağıdaki yapı da kullanılabilir.

baby clothes

a dog kennel

a birdcage

2. OF YAPISININ KULLANILDIĞI YERLER

2.1. Of ... , tümce

Of late, I haven't been feeling well.

 

 

Of all the people applied, I was found suitable for the post. (= Among all the people who applied ...)

 

 

2.2. of + nitelik / nicelik belirten sözcük + ad

It is of no use to try and solve it. 

 

This is of great importance.

 

 

Bu yapıda, aslında, Türkçeye aktarım esnasında yapılması gereken şey yapıdaki adı, kendisinden önce gelen ve nitelik / nicelik belirten sözcüğü de gözönünde bulundurarak, sıfat haline getirmektir. Yani,

It is of no use to ...

yapısı

It is useless to .. (be + of = have)şeklinde, ya da

This is of great importance

tümcesi

This is very important

şeklinde ele alınmalı ve sonra Türkçeye aktarılmalıdır.

2.3. (a/the) + ad + nesne adı

the door of the room

the beginning of the story

Bu yapıda 'skullanılabilirse de A of B yapısı daha iyidir.

2.4. (a/the) + ad + organizasyon adı

the decision of the Government

the success of the company

Bu yapıyı 's ile oluşturmak da mümkündür.

2.5. (a/the) + ad + uzun tekil ad

I met the wife of the man who lent us the money.

 

 

2.6. all, both, each, either, neither, none ile kullanılabilir.

a) all (=hepsi)all + (of) + the/ my/your/.. + ad/this/that

All (of) my friends like riding. 

 

I've all (of) the books.

 

 

I've stopped believing all (of) that years ago.

 

 

Adın belirleyici yapı (the, my, ..) taşımaması durumunda of kullanılmaz.

All whisky is expensive 

 

All children can be naughty sometimes.

 

 

you, us, them, .. kullanılması durumunda yalnızca all of yapısı kullanılabilir.

All of them enjoy dancing. 

 

All of you are wrong.

 

 

They want to see all of us.

 

 

All yerine every kullanılabilir. Ancak, all of yerine every one of gelir.

He interviewed every one of us. 

 

b) both (=ikisi de)

both + (of) + the/my/your/ + ad/this/that

Both (of) the cars broke down before the start. 

 

both + (of) + these/those + (ad)

Both (of) (these) vases are antique. 

 

both of + us/you/them

Both of us were there. 

 

both + ad

Both children have been to Rome. 

 

c) each (=herbiri)

each + tekil ad

He is getting better each day. 

 

each + (of)+ the/ my/your/ + ad/this/that

Each of his daughters is a university graduate. 

 

each of us/you/them

The police will question each of them. 

 

d) either (= ya ... ya da/ikisinden biri)

either + tekil ad

Either day will do. 

 

either + (of)+ the/my/your/ + ad/this/that

Either of your friends is welcome. 

 

either of + us/you/them

Either of you could do it. 

 

e) neither (= ne ... ne de)

neither + tekil ad

Neither job will meet his requirements. 

 

neither + (of) + the/my/your/ + ad/this/that

He said neither of the books was suitable. 

 

neither of + us/you/them

Neither of us knows the correct answer. 

 

f) none (= hiçbiri)

none + (of) + the/my/your/ + ad/this/that

None of the books was there. 

 

none of us/you/them

None of us knows the correct answer. 

 

3. Reflexive pronoun: __self/selves

By ile kullanım:
 by + reflexive pronoun = alone

YÜKLEM + YÜKLEM

1. YÜKLEM + (PREPOSITION) + YÜKLEM

İngilizcede çoğu yüklemin kendisine özgü bir ya da birkaç prepositionu vardır ve çeşitli farklı anlamlar oluşturur. Her bir yüklemin hangi preposition ile kullanılıp hangi amacı taşıdığı bilinemeyeceğine göre, tek çare olarak kullanılmakta olan sözlük kalmaktadır.

İngilizce tümce oluştururken unutulmaması gereken bir kural, prepositionu izleyen yüklemin her zaman mutlaka Ving formu taşıyacağıdır. Yani,


 yüklem + preposition + Ving

I'm looking forward to meeting him.

 

 

They accused her of stealing a diamond necklace.

 

 

 
I am not very fond of ..... to this lecture.

A. to listen


B. listen
C. listening
D. listened
E. to have listened

Ancak, örneğin

I want to go

tümcesinde to sözcüğünün ardından Ving kullanılmamaktadır. Bunun nedeni to sözcüğünün want yüklemine ait, bu yüklemle her zaman kullanılan bir preposition olmamasıdır.

2. EXCEPT / BUT + YÜKLEM

İstisna belirten sözcükler olan except ve but kullanıldığı zaman, bunları izleyecek olan yüklem yalın halde, to olmadan kullanılır.

What can I do but leave ?

 

 

3. YÜKLEM + YÜKLEM

Bir yüklem diğerine çeşitli yollarla bağlanabilir.

I don't like ..... what to do even by my teachers.

A. being told


B. having told
C. to have told
D. to tell
E. to telling

Gerund ve infinitive ile kullanımları farklı anlamlar taşıyan sözcükler:
 remember + gerund / infinitive
regret + gerund / infinitive 
try + gerund / infinitive 
mean + gerund / infinitive
stop + gerund / infinitive 

3.1. yüklem + preposition + yüklem

Yukarıda açıklandığı gibi.

We have been looking forward ..... a long holiday.

A. having taken


B. taken
C. to have taken
D. to take
E. to taking

3.2. yüklem + (to) + yüklem

Sınırlı sayıda yüklem bir başka yükleme to almadan bağlanır.

Can you help me (to) lift this ? 

 

3.3. yüklem + (nesne) + to + yüklem

We hope to complete it soon.

I don't want you to go there.

3.4. yüklem + (so./so's) + Ving

I like playing the piano.

 

 

I appreciate your helping my son.

 

 

3.5. yüklem ( = see/hear/..) + so./stg. + do/doing

We saw him leaving the house [1]

tümcesi ile

We saw him leave the house [2]

tümcesi arasında anlam açısından fark bulunmaktadır. [1] numaralı tümcede leave yükleminin -ing eklenerek kullanılması, konuşan kişinin olayın tümünü ya da bir bölümünü gördüğünü anlatmaktadır. [2] numaralı tümcede ise yüklemin leave olarak yalın kullanılması olayın tümünün görüldüğünü anlatır.

I caught them stealing my bicycle. 

 

I smell something burning.

 

 

I saw him enter the room, unlock a drawer, take out a document, photograph it and put it back. 

 

 

INFINITIVE (= [TO] + YÜKLEM)

1. EDİLGEN (= PASSIVE) YAPILARDA

1.1. Present

Bu yapıda passive + to + yüklem

He is believed to live in New York.

 

 

ya da yüklem + to + passive

I didn't expect to be invited 

 

kullanılmaktadır.

1.2. ContinuousProgressive infinitive olarak bilinen yapı to be + Ving ile oluşturulur ve etken yapıda da kullanılabilir.

It is nice to be sitting here with you. 

 

Bu yapı passive + to be + Ving şeklinde de kullanılabilir.

He is known to be writing his autobiography. 

 

1.3. Past/Perfect

Perfect Infinitive olarak bilinen yapı to have + V3 şeklinde oluşturulur.

It is good to have finished the day's work. 

 

Bu yapıda passive + to have + V3

He is known to have visited this city 

 

ya da to have been + V3

I'd like to have been invited 

 

kullanılabilir.

2. BE +TO

2.1. be + the first/last/only/.. + ad + to + yüklem

He was the first man to cross the Channel. 

 

Bu yapı Türkçeye "-En + ilk/son/tek + ad" şeklinde aktarılır.

2.2. be + to

Bu yapının kullanımı will ya da should ile aynıdır.

3. ad + to + yüklem

He was to have been the new ambassador but he fell ill.

 

 

4. Why (not) + yüklem

Bu yapıda to kullanılmaz

Why pay more ?

 

 

Why not leave now ?

 

 

5. and / or / except / but / than + yüklem

Bu yapılarda to gereksizdir.

I told him to lie down and rest.

 

 

I'd rather stay than go.

 

 

6. do + (to) + yüklem

All I did was to lend him a hand. 

 

What a computer does is (to) process the data for you.

 

 

7. to my/his /.. + sıfat / ad, tümce

Their rejection of the offer surprised me,

I was surprised by their rejection of the offer,

What surprised me was their rejection of the offer,

tümcelerinden her birinde "teklifin onlar tarafından reddedilmesi" olayı konuşan kişiyi şaşırtmıştır. Kimi zaman, tepkiyi anlatan yapı tümcenin dışına çıkarılabilmektedir. Bu durumda da

To my surprise, they rejected the offer

şeklinde bir tümce ortaya çıkmaktadır. Bu yapıda en sık

regret, annoyance, relief, surprise, horror, delight

ad ve sıfatları ve bunların yakın anlamlarını taşıyan ad ve sıfatlar kullanılır.

Çeviri söz konusu olduğunda

Benim hayretime / şaşkınlığıma

türü bir çeviri yanlış olur. Bunun yerine, To ile başlayan bölümü ayrı bir tümce gibi ele almak daha anlamlı olacaktır.

Şaşırdım kaldım. Teklifi reddettiler.

Bu yapı ile ilgili şu örnekler de verilebilir:

To my mind, their rejection of the offer was a surprise.

 

 

To a man of his age, such changes are unacceptable.

 

 

8. be + sıfat + to + yüklem

He is hard to satisfy. (= It is hard to satisfy him.) 

 

This violin is excellent to play Mozart on.

 

 

GERUND (= VING)

1. instead of + Ving

Instead of studying, he spent the night watching TV.

 

 

Bu yapı Türkçeye "yüklem + -EcEğIne/-EcEğI yer(d)e" ile aktarılır.

2. without + Ving

Without saying a word, he left.

 

 

Bu yapı Türkçeye "yüklem + - mEdEn / - mEksIzIn" ile aktarılır.

3. by + - Ving

You can open the lid by turning the handle.

 

 

Bu yapı Türkçeye "yüklem + - ErEk" ile aktarılabilir. 

INFINITIVE VE GERUND: ÖZNE KONUMUNDA

1. GirişInfinitive ve gerund yapıların diğer kullanımları yukarıda ayrı ayrı başlıklar altında ele alınmaktadır.

2. Kullanım

2.1. Özne olarak kullanım

İngilizcede, artık pek güncel olmayan bir şekilde, infinitive tümcenin öznesi olarak kullanılmaktaydı.

To err is human, to forgive is divine.

Günümüz İngiliz dilinde, tümceye yüklem ile başlanması gerekiyorsa, gerund yapı kullanılması  ya da en iyisi It ... yapısının kullanılması doğru olur. Bu durumda,

To make mistakes is easy

yerine


It is easy to make mistakes

tümcesi kullanılabilir.

2.2. Belirgin eylemler

Belirgin bir eylemden sözedildiğinde infinitive özne olarak kullanılabilir. Yine de en iyisi It ... kullanmaktır.

To sell my car was difficult.

 

 

It was difficult to sell my car.

 

 

Genel bir eylemden sözedildiğinde de gerund özne olarak kullanılabilir. Yine de en iyisi, infinitive yapıda da olduğu gibi, It ... kullanmaktır.

Selling insurance is a boring job. 

 

It is a boring job to sell insurance.

 

 

2.3. Zaman ve Neden belirtmede

Infinitive ve gerund özne olarak kullanılabildikleri gibi zaman ve neden belirtmekte de kullanılabilirler. (Time Clause ve Reason Clause)

IT


1. Tanım

Tümcenin öznesi bir infinitive clause

To meet you is nice

ya da that-clause

That she is here at this time of the day is strange

olduğunda, bu yapıların yerini Prop It yapısı alabilir:

It is nice to meet you.

 

 

It is strange that she is here at this time of the day.

 

 

It is difficult to guess the meaning.

 

 

It is surprising that she is so late.

 

 

It was claimed that he was murdered.

 

 

Sınav açısından önemli iki nokta:
 It + be + sıfat + to + V

It + be + sıfat + that / WH + tümce

 
Bu kadar çok başvuran arasından en uygununu bulmak bizim için gerçekten zordu.

A. It really was a hard selection for us as there were plenty of applicants.


B. It really wouldn't be easy for us to select the best of all of many applicants.
C. It was really hard for us to select the best applicant among so many of them.
D. There were so many applicants that it was really hard for us to select the best one.
E. We really had difficulty in selecting the best applicant among the many.

2. Kullanım

2.1. Özne durumunda

a) Önem belirtmede

It is essential to book in advance.

 

 

It is vital that this plan is followed.

 

 

b) Zorluk belirtmede

It is difficult for him to change his mind. 

 

c) Olasılık belirtmede

It is likely that we'll be a bit late. 

 

Is it possible to go by road ?

 

 

d) Fayda belirtmede

It is pointless to argue with him. 

 

e) Normallik ve Geleneksellik belirtmede

It is unusual to see snow in this season. 

 

Is it customary to tip the driver here ?

 

 

f) Süre belirtmede

It takes eight hours to get to Istanbul. 

 

g) Duygusal Tepki belirtmede

It was really surprising to see him. 

 

It shocked me that he didn't know about the accident.

 

 

h) Gerçeği belirtmede

Is it true that she is leaving tomorrow ? 

 

i) Uygunluk belirtmede

It'll be best to leave early. 

 

j) Bir fikrin doğuşunu, akla gelişini belirtmede

It occurred to me that I'd left the keys at home. 

 

k) Görünümden elde edilen fikri belirtmede

It seems that we are in for a change. 

 

l) Putative should ile

It is interesting that you should think this way. 

 

m) Çeşitli kullanımlar

A) It + for + ad + to + yüklem

It is better for you wait here. 

 

It is essential for the pages to be read before the weekend.

 

 

B) It + Ving

It was nice meeting you. 

 

Is it worth reserving a seat ?

 

 

It is no use trying to argue with him.

 

 

C) It ... + (as) if / though

It looks as if it will rain. 

 

It will be a pity if we have to leave the project half-completed.

 

 

D) It ... + (preposition) + ad (= Cleft tümce)

It was my mother who threw an egg at the President yesterday. 

 

E) It + be + (not) + until / before

It was before the war that we knew what extravagance was. 

 

2.2. Nesne durumunda

Normalde, nesne ile ilişkili bir sıfat bulunması durumunda kullanılır.

George made it clear that he disagreed.

 

 

I thought it peculiar that she hadn't written.

 

 

I think it important that we should keep calm.

 

 

Owe ve leave yüklemleri ile de kullanılabilir.

We owe it to you to save our daughter. 

 

We leave it to you to choose. 

 

 

SHOULD

Should yardımcı yüklemi "gereklilik" belirtmesinin yanısıra bazı yapılarda bunun dışında anlamlar üstlenmektedir. Bu bölümde ele alınan yapıların hiçbirinde, görüleceği gibi, Putative - Tentative should yardımcı yüklemi "gereklilik" anlamını taşımamaktadır.

1. Condition Clause ile

Düşük bir olasılık belirtmek için in case, lest, ya da if ile kullanılır.

I'll go and get some more beer in case Bill should come. 

 

He was cautious lest he should make a mistake.

 

 

If you should see him, tell him to see me.

 

 

If ile kullanımında devrik yapı oluşturabilir.

Should you see him, tell him to see me.


 

I will to have my car insured in case it ......

A. might have stolen
B. should be stolen
C. were stolen
D. will be stolen
E. will have stolen

2. So that ve in order that ile

He turned the volume down so that we should hear him.

 

 

Bu kullanımda should yerine could/would gibi yardımcı yüklemler de kullanılabilir. Çeviri açısından, could kullanıldığında "-EbIl" takısının eklenmesi dışında, hiçbir değişiklik oluşmaz.

3. Zorunluluk ya da önem belirtmede

Zorunluluk, önem ve tercih belirten

agree, demand, marvel, regret, advise, desire, move, rejoice, allow, determine, ordain, request, arrange, enjoin, order, require, ask, ensure, pledge, resolve, beg, entreat, play, rule, command, grant, prefer, stipulate, concede, insist, pronounce, suggest, decide, instruct, propose, urge, decree, intend, recommend, vote, wonder

yüklemleri ve

absurd, better, just, ridiculous, advisable, concerned, ludicrous, right, amazing, eager, natural, strange, annoying, essential, necessary, surprising, anxious, important, odd, vital

sıfatları ile noun clause yapıda kullanılır. Kimi zaman, aşağıda verilen üçüncü örnek tümcede olduğu gibi, should atılır ve yüklem yalın kalır. Çeviri açısından should sözcüğünün olması ya da olmaması bir değişiklik getirmez.

He insisted that the contract should be read aloud. 

 

We recommend that you wait until the rain stops.

 

 

People are demanding that she should leave the company.

 

 

People are demanding that she leave (Amerikan İngilizcesi) the company.

People are demanding that she leaves (İngiliz İngilizcesi) the company.

It is amazing that she should confess the murder.

 

 

The jury demanded that the defendant ..... be questioned thoroughly.

A. must
B. ought to


C. should
D. is to
E. may
 

As a matter of fact, it is of vital importance ......

A. me to have my tooth filled before I go on holiday.
B. not to study that much as it may cause exhaustion.
C. staying in bed and resting a bit.
D. that he had answered the question.
E. that we should book our seats in advance.

It was absurd that he ..... away from his office so long.

A. must stay
B. had stayed
C. will stay
D. can stay
E. has to stay 

DEVRİK YAPI (= INVERSION)

1. Tanım

Tümce içindeki normal yapının (S+V+O) vurgu sağlamak amacı değiştirilmesidir. Bu yapıda ya yardımcı yüklem [1] (asıl yüklemin be olması durumunda yüklemin kendisi [2]) ya da özneyi niteleyen sıfat [3] öznenin önünde yer almaktadır.

We came late, and so did he. [1]

 

 

We are here, and so is he. [2]

 

 

Tired as he was, he went on walking. [3]

 

 

2. Kullanım

Aşağıdaki kullanım örneklerinde gösterilen sözcük ve yapılar, tümce içinde bu örneklerde verilen konumlarında (tümce başında vs.) olmaları durumunda sadece devrik yapıda kullanılabilmektedir. Örneğin,

You can never find a better friend

tümcesinde never sözcüğü tümcede ortalarda yer almaktadır ve tümcede devrik yapı söz konusu değildir. Oysa never sözcüğü aşağıda da (2.1) ele alındığı gibi, tümcenin başına alındığında, her zaman devrik yapı ile kullanılır.

Never can you find a better friend.

 

 

Devrik yapıların Türkçeye aktarımı esnasında, mümkünse, devrik yapının sağladığı vurgunun verilmesine çaba göstermek gerekir.

2.1. Zaman ve yer belirten yapılarla

Zaman ve yer belirten

at no time, hardly ... when, never, no sooner ... than, not till, nowhere, only, only after, only then/when, rarely, scarcely, scarcely ... when, seldom

yapıları ile kullanılır.

At no time was he aware of the facts. 

 

Hardly / Scarcely had I said hello when he punched me.

 

 

Never before have I received such a nice present.

 

 

No sooner had I said hello than he punched me.

 

 

Not till he got home did he understand what the joke was.

 

 

Nowhere can you find a better servant.

 

 

Only here do they sell octopus meat.

 

 

Only after a year did she start to talk to me again.

 

 

Only then did I see that the plan was faulty.

 

 

Rarely could we get fresh bread.

 

 

Scarcely / Seldom had he been late.

 

 

 
Hardly ..... the results when the players started their protest.

A. they had declared


B. would they declare
C. had they declared
D. they would declare
E. they declared

2.2. Koşul belirten yapılar ile

Koşul belirten

in no circumstances, in no way, only by, only this way, only when, on no account, under no circumstances

yapıları ile kullanılır.

In / Under no circumstances are we authorised to seal this document. 

 

In no way can your money be refunded.

 

 

Only in this way were we able to make the car start.

 

 

Only by pushing were we able to start the car.

 

 

Only when he became ill did he appreciate the central heating.

 

 

On no account are people allowed to eat in the theatre building.

 

 

2.3. Not only, so, neither, nor ile

Not only did they steal his money, but they also beat him. 

 

We all like horror films, and so does my father.

 

 

"I'm not hungry." "Neither / Nor am I."

 

 

He didn't protest, nor did he say a single word.

 

 

2.4. so / such ... that ile

So delicious was the meal that we couldn't help wondering whether it was really Jane who had cooked it. 

 

2.5. Yer belirten preposition ile

In came Tom. 

 

Up jumped two large dogs.

 

 

Round the corner walked a policeman.

 

 

Under the table was lying a huge dog.

 

 

2.6. Comparison clause ile

His answer was shameful; equally regrettable was his behaviour. 

 

A year ago two crashes occurred at the corner, and more recently has come the news of a third.

 

 

2.7. Condition clause ile

Should there be a delay, call me. 

 

Had we known about your coming, we could have met you at the airport.

 

 

2.8. Concession clause ile

Hard as you may study, I doubt you'll pass. 

 

2.9. Reason clause ile

Tired as he was, he stopped walking. 

 

2.10. Similarity and Comparison clause ile

Tom was a man of power, as had his father been. 

 

2.11. Çeşitli sıfatlarla

Little did we imagine that the whole Soviet Union would collapse. 

 

ANY / EVERY

1. Any


Any aşağıdaki anlamlarda kullanılabilir.

I haven't got any brothers. 

 

Olumsuz yapı/anlam + any = hiç

I can eat anything. 

 

Olumlu yapı/anlam + any = ne olursa olsun/herhangi bir

Bundan ötürü,

Nobody can ride this horse.

 

 

Anybody can ride this horse.

 

 

In Turkey, anybody can be a taxi driver.

 

 

2. Every

Every sözcüğünün, çeviri / sınav açısından, bir tek aşağıda değinilen kullanımı önem taşımaktadır.

Not everyone knows this formula. 

 

Bu yapı olumsuz yüklem ile Türkçeye aktarılmaktadır.

Some people argue that not ..... people should be allowed to have children.

A. some
B. all
C. any
D. much
E. a little 

ÖZNE - YÜKLEM UYUMU

1. The + sıfat = çoğul ad

Farklı bir kullanım.


 the + police çoğul ad oluşturur.

2. No, none, all, some, any, hardly any, half, each, every / any / no / .. + uygun eylem

Kullanım:


 None/Some/All/Most/.. of the + çoğul ad 

None of + us / them Most/all/Some/Many + çoğul ad

3. all, half, ..

Kullanım:


 All + çoğul ad + çoğul eylem 

All + the/my/.. + çoğul ad + çoğul eylem 

All of + the/my/.. + çoğul ad + çoğul eylem 

The/My/.. + çoğul ad + çoğul eylem be + all

All + çoğul eylem 

All of + them/us + çoğul eylem 

They/We+ çoğul eylem be + all

4. Özne ile yüklemin ayrılması

Özne ile yüklem arasına aşağıdaki yapılar girdiği zaman, öznenin tekil ya da çoğul durumu etkilenmez:


 accompanied by, along with, as well as, together with, including

5. Gerund özne + tekil yüklem

Özellik:


 Birkaç gerund sözcükten oluşan özne varsa, yüklem çoğul olur.

6. Nicelik ve sayılar

Özellik:


 Bir birim olarak düşünülen nicelik ve sayılar tekil yüklem alır.

7. There

Özellik:


 There ...yapısı, ardından gelen adın tekil, çoğul ya da sayılamaz olmasına göre tekil ya da çoğul yüklem alır.

 
In the last few years, there ..... a great reduction in the number of pandas.

A. has been


B. have been
C. is
D. were
E. will be

8. a pair of, a group of, ...

Özellik:
 A pair of ..., a group of, a pack of ... gibi yapılar tekil yüklem alır.

 

Çok önemli bazı özellikler:


 a number of + çoğul ad + çoğul yüklem 

the number of + çoğul ad + tekil yüklem 

a lot of + çoğul ad + çoğul yüklem 

a lot of + sayılamaz ad + tekil yüklemQUESTION TAG

1. Zamanlar ve yardımcı yüklemler

Prior to taking up this appointment, he used to work for the government, .....?

A. wasn't he


B. did he use
C. didn't he
D. did he
E. didn't he use

Olumsuzluk veren yapılar:


  Never, at no time, hardly gibi yapılar tümceyi olumsuz yapar. 

 
You've never been to Paris, .....?

A. have you


B. have you ever
C. have you not
D. haven't you
E. haven't you ever

2. İstisnalar


 I am ........, AREN'T I?

Let's ......., SHALL WE? ( + + )

Let me ......, SHALL I? ( + + )

Let's not ......, SHAN'T WE? ( - - )

SO VE NOT: DEĞİNME SÖZCÜKLERİ OLARAK

1. Belirli yüklemlerle

Tom: Do you think unemployment will increase in the next two years?

Pat: ...... The economic situation is getting better each year.

A. I expect not.
B. I hope so.
C. I think so.
D. I'm afraid not.
E. I'm afraid so.

2. so + devrik yapı

Everybody got shocked when Sally wouldn't enter the test, and ......

A. I didn't either


B. neither was I
C. nor would I
D. so did I
E. so would I

AD (= NOUN)

Niteleme sözcükleri çok değişik olabilir:
 the / my /your / .. + very + first / next / last + ad

BELİRTEÇ (= ADVERB)

1. Sıfat ve belirteç olan sözcükler

Hem sıfat hem de belirteç olanlar:
 early, daily, hourly, monthly, weekly 

2. Belirteç olamayan sıfarlar

Yalnızca sıfat olanlar:


 courtly, deadly, earthly, heavenly, leisurely, lively, lonely, lovely, wordly, brotherly, sisterly, motherly, queenly, kingly, princely, friendly, scholarly, saintly 

3. Sık karıştırılan yapılar

Yazılış ve anlam bakımından karıştırılanlar:


 deep, deeply; high, highly; hard , hardly; fast (adj), fast (adv); late, lately; like (v), like (prep), likely (adj); near, nearly; present, presently

 

4. Belirteçlerin tümcede bağlayıcı olarak kullanımıSıralama gösterenler:

  • first, second, ...; firstly, secondly, ...; next, then, finally, last(ly), in the first place, ...; first of all, last of all; to begin with, to start with, to end with

Benzerlik gösterenler:

  • equally, similarly, in the same way: aynı şekilde

  • likewise: benzer şekilde

Yineleme, ekleme gösterenler:

  • again, also, further, furthermore, moreover; what is more, in addition: ayrıca

  • above all: herşeyin ötesinde

Sonuç gösterenler:

  • in conclusion, to conclude: sonuç olarak

  • to summarize: özetle

Örnek, ek açıklama gösterenler:

  • namely, that is (to say): yani

  • for example, for instance: örneğin

Neden-sonuç ilişkisi gösterenler:

  • so, therefore, thus; hence: böylece, bu nedenle

  • consequently; as a result, as a consequence, in consequence: sonuç olarak

Alternatif gösterenler:

  • otherwise: aksi taktirde

  • else: yoksa; aksi taktirde

  • rather: ya da

  • alternatively: ya da

  • in other words: diğer bir deyişle

Karşıtlık gösterenler:

  • on the contrary: (tam) aksine

  • anyway, anyhow: her neyse

  • besides: ayrıca

  • however, nevertheless, nonetheless: fakat

  • still, though, yet: yine de

  • in spite of, despite: rağmen

  • in any case, at any rate: her halikarda

  • after all, at the same time, all the same: zaten

  • for one thing: herşeyden önce

  • for another thing: ayrıca

Farklı ve karşıt bir yönü gösterenler:

  • on the one hand: bir yandan

  • on the other (hand): öte yandan

Konu değişimini gösterenler:

  • incidentally, by the way: bu arada, konu açılmışken

She must be earning a lot. ....., she wouldn't be leading such a luxurious life.

A. Anyway


B. But
C. Despite
D. In other words
E. Otherwise 

SIFAT (= ADJECTIVE)

Çok karıştırılan iki yapı (interesting ve interested gibi):
 
  - ing ile biten sıfat = yüklem + -ıcı/ici/ucu/ücü 

- ed ile biten sıfat = yüklem + -an / en, yüklem + -mış / miş / muş / müş 
If there are any ..... scenes in the film, it might be harmful for my children.

A. frighten


B. frightened
C. frightening
D. having frightened
E. to frighten 

PREPOSITION


 preposition + Ving

 
Some parents are accused by experts on child education ..... too permissive.

A. for being


B. of being
C. to be
D. to have been
E. with being

PHRASAL VERB

Bazı phrasal verb yapılar bölünüp nesne araya yerleştirilebilir, bazıları ise kesinlikle bölünemezler. Kullanım özellikleri:
 Araya nesne almayanlarda: 

phrasal verb + ad

phrasal verb + adıl (= pronoun)

verb + ad/adıl + preposition


Araya nesne alanlarda: 

phrasal verb + ad

verb + ad + preposition

verb + adıl + preposition

phrasal verb + adıl

ÖN VE ART TAKILAR (= PREFIX, SUFFIX

Çok karıştırılan ön takılı sözcükler:


 valuable, invaluable; amoral, immoral; non-Amerikan, un-American; non-scientific, unscientific; inflammable, non-flammable; different, indifferent; famous, infamous

Çok karıştırılan art takılı sözcükler:
  economic, economical; historic, historical; helpful, helpless 

Yüklə 3,22 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin