Te u zagrebu filozofski fakultetYüklə 1,9 Mb.
səhifə7/36
tarix19.01.2018
ölçüsü1,9 Mb.
#39331
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   36
Spajić-Vrkaš, V.; Kukoč, M i Bašić, S. Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju: Interdisciplinarni rječnik. Zagreb: Hrvatska komisija za UNESCO i Projekt ‘Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole’, 2001. (sadržaj dostupan i na web-stranici Centra: na web-stranici Centra: http://www.ffzg.hr/hre-edc, publications).

Rječnik je priređen u projektu 'Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole', koji se provodio od 1997. do 1999. godine temeljem ugovora između UNESCO-a, Vlade Kraljevine Nizozemske, Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO. Cilj projekta bio je odrediti teorijski pristup i strategiju uvođenja te izraditi program i materijale za učenje i podučavanje obrazovanja za ljudska prava za niže razrede osnovne škole, što je postala podloga na kojoj je izrastao hrvatski Nacionalni program obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Rječnik sadrži oko 1200 relevantnih pojmova iz područja filozofije, sociologije, antropologije, psihologije, pedagogije, prava, političkih znanosti, međunarodnih odnosa, ekologije i ekonomije. Uključene su i informacije o najvažnijim međunarodnim nevladinim i međuvladinim udrugama te kratki opisi više od stotinjak dokumenata (paktova, konvencija, deklaracija i sl.), koji su nezaobilazno štivo u određivanju ciljeva, sadržaja i metoda obrazovanja za ljudska prava, mir, demokratsko građanstvo, međukulturno razumijevanje i snošljivost. Opširnije natuknice dopunjene su recentnom literaturom. Na kraju se nalazi lista pojmova na hrvatskom i engleskom jeziku.

Ovo je, koliko je nama poznato, jedini rječnik te vrste u svijetu. Sveobuhvatnost, sustavnost, analitički pristup, dosljedna primjena interdisciplinarnosti u objašnjenjima i opseg srodnih pojmova s kojima se svaki obrađeni pojam povezuje, svrstavaju ovaj rječnik među nezaobilazne izvore za izradu programa, istraživanje, planiranje i promicanje obrazovanja za ljudskih prava i srodna područja. Kao opsežan referentni materijal, rječnik je znatno unaprijedio ne samo teoriju i praksu obrazovanja za ljudska prava, nego i pedagogijsku teoriju općenito. O tome svjedoči i činjenica da se referira u nekoliko baza, uključujući UNESCO-ve (npr.: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001318/131836e.pdf ; http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=1961&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=-465.html ; http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-).

Spajić-Vrkaš, V. (ur.) Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju: Zbirka međunarodnih i domaćih dokumenata. Zagreb: Hrvatska komisija za UNESCO i Projekt ‘Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole’, 2001. (dostupno i na web-stranici Centra: http://www.ffzg.hr/hre-edc, publications).

Dio tekstova objavljen je u publikaciji: Spajić-Vrkaš, V. (ur.) Temeljni međunarodni dokumenti iz područja odgoja i obrazovanja za ljudska prava. Zagreb: Nacionalni odbor za obrazovanje o ljudskim pravima Vlade RH, 1999.

Zbirka sadrži standarde i smjernice za razvoj obrazovanju za ljudska prava. Priređena je u sklopu već spomenutog međunarodno priznatog i podržanog projekta 'Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole’. Obuhvaća 44 dokumenta (paktovi, konvencije, deklaracije, preporuke i sl.) UN-a, UNESCO-a, Vijeća Europe, OESS-a i značajnijih međunarodnih skupova. Većina tekstova po prvi put je prevedena na naš jezik, a sama priređivačica je samostalno ili u suradnji prevela gotovo 50 posto dokumenata. Njima su pridruženi Ustav i zakoni kojima se uređuje zaštita ljudskih prava i prava manjina u RH. Pri izboru dokumenata priređivačica se rukovodila idejom da hrvatskim istraživačima, nastavnicima, aktivistima, prosvjetnim političarima i zaposlenicima u državnoj upravi cjelovito i na jednom mjestu predstavi međunarodne i europske instrumente ljudskih prava i smjernice za razvoj odgovarajućih obrazovnih politika i programa, kao i domaće pravne standarde.Iako zbornik, prema važećim pravilima, ne pripada ovoj kategoriji publikacija, držimo da on predstavlja značajan doprinos pedagogijskoj teoriji, politici i praksi u ovom području, zbog toga što je priređivačica izborom i klasifikacijom dokumenata uputila na širinu i složenost područja teorijskog i praktičnog bavljenja ljudskim pravima u obrazovanju, zbog vrsnoće prevođenja i zbog kritičkih opaski kojima u nekoliko navrata dokazuje nekorektnost u prijevodu nekih kod nas ratificiranih europskih instrumenata ljudskih prava.

Spajić-Vrkaš, V. i Ilišin, V. Youth in Croatia. Zagreb: Research and Training Centre for Human Rights and Democratic Citizenship, Faculty of Philosophy University of Zagreb, 2005. na web-stranici Centra: http://www.ffzg.hr/hre-edc, publications).


Dva poglavlja iz knjige objavljena su u: Popadić, D.; Savić, J. i Dimitrijević, S. (ur.) Regional Research on Young People. Belgrade: Forym Sys Balkan Programme, 2005., 85-99).

Riječ je o nacionalnom istraživačkom izvještaju koje je provedeno krajem 2002. godine kao dio regionalnog istraživanja o mladima pod pokroviteljstvom PRONI instituta i Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Jönköpingu. Istraživanje je imalo za cilj utvrditi socio-ekonomski položaj, stavove i aspiracije mladih u zemljama Jugoistočne Europe, što je Vijeću Europe bila podloga za analizu postojećih i poticanje izrade novih, obuhvatnijih i razvoju usmjerenih nacionalnih politika za mlade. Hrvatsko istraživanje provedeno je na reprezentativnom uzorku od oko 1000 ispitanika između 15 i 25 godina CATI metodom i uz primjenu nadopunjenog regionalnog upitnika. Nadopunama se nastojalo saznati koji su najveći problemi mladih u Hrvatskoj; koga drže odgovornim za njihovo rješavanje; koje mjere drže najučinkovitijima; kojim vrijednostima se osobno priklanjaju, a koje drže ključnima za uspjeh u hrvatskom društvu. U izvještaju se rezultati istraživanja stavljaju u kontekst tranzicije, uspoređuju s rezultatima ranijih istraživanja, određuju trendovi i izvode zanimljivi zaključci, osobito u dijelu u kojemu se analiziraju i tumače podaci o tome što mladi vide kao svoje najveće probleme, do kojih vrijednosti osobno drže, a za koje misle da pojedincu omogućuju uspjeh u hrvatskom društvu.

Zbog kritičkog propitivanja ključnih koncepata, širine pristupa, stavljanja istraživanja mladih u kontekst europskih integracija i tranzicije te zbog čvrstog utemeljenja zaključaka na empirijskim podacima, ova studija pruža nove uvide u razumijevanje života, vrijednosti, stavova i aspiracija mladih te predstavlja značajan doprinos pedagogiji i sociologiji mladenaštva. Studija se referira na nekoliko web-portala.

3.4. OSTALI ZNANSTVENI RADOVI (od posljednjeg izbora, 1999.)


Božić, J.; Spajić-Vrkaš, V.; Silov, M. i Fresl-Dumančić, I. (ur.) Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju: Bibliografija radova s bilješkama. Zagreb: Hrvatska komisija za UNESCO i Projekt ‘Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole’, 2000.

Bibliografija s bilješkama pokriva oko 1500 naslova iz područja filozofije, psihologije, pedagogije, didaktike i metodike, a obrađuju teme ljudskih prava, građanstva, demokracije, interkulturalizma i mira, odnosno obrazovanja u tim područjima. Potonja kategorija dalje se dijeli na opće radove te radove u obrazovanju za mir, obrazovanju za ljudska prava, građanskom obrazovanju, interkulturalnom obrazovanju, obrazovanju za razvoj i globalnom obrazovanju. Prikazani su još i međunarodni instrumenti, referentni materijali, online izvori, video, audio i CD izvori te časopisi. Poseban dio sadrži publikacije i časopise koji su u tim područjima objavljeni na hrvatskom jeziku. Bibliografija se spominje kao primjer dobre prakse na nacionalnoj razini u publikaciji UNESCO HRE. (Pariz: UNESCO, Section for Peace and Human Rights Education, Division for the Promotion of Quality Education, 2003. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001318/131836e.pdf,, a uvrštena je i UNESCO-vu bazu materiali u obrazovanju (http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=1961&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=-465.html

Spajić-Vrkaš, V. Peace and Human Rights for Croatian Primary School Project. Zagreb: Croatian Comission for UNESCO, 2000.

U publikaciji je cjelovito predstavljen istraživačko-primijenjeni projekt “Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole”, koji se uz potporu UNESCO-a, Kraljevine Nizozemske, Vlade RH i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO provodio od 1997. do 1999. godine. Cilj projekta bio je odrediti i razraditi teorijski okvir za izradu programa, model-program i odgovarajuće nastavne materijale u području obrazovanja za ljudska prava za niže razrede osnovne škole, u skladu s međunarodnim standardima i razvojnim potrebama hrvatskog društva. Rezultati projekta, osobito teorijski okvir i model-program za osnovnu školu, postali su temelj za izradu Nacionalnog programa obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, a ostali materijali, osobito interdisciplinarni rječnik, zbirka dokumenata, priručnik, bibliografija s bilješkama i međunarodni adresar koriste se kao ispitna ili seminarska literatura na više fakulteta. U publikaciji se predstavljaju polazišta, dugoročni ciljevi, zadaci, rezultati i poteškoće tijekom provedbe projekta te najavljuju nove istraživačke i razvojne aktivnosti u tom području. Referira se u UNHCHR-ovoj bazi podataka o obrazovanju za ljudska prava

(http://www.unhchr.ch/hredu.nsf/d0b9639a436b20eac1256ad8002ec4b4/db7d38eab6beaf9dc1256a69003540e9?OpenDocument).

3.5. ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI PROJEKTIPristupnica je ukupno bila uključena u 16 znanstvenoistraživačkih projekata. Od toga je vodila ili, za područje Hrvatske, koordinirala 6 međunarodnih ili regionalnih i 4 domaća projekta; bila članicom 3 međunarodna projekta te bila nositeljicom istraživačkog zadatka ili članicom 3 domaća projeta.

3.5.1. Međunarodni projekti

1979.-1982. (članica) "Osposobljavanje nastavnika za rad u području humanizacije odnosa među spolovima" (UNFPA)

1996.-1997. (suvoditeljica) "Političke promjene, (re)invencija tradicije i transfer multikulturalizma" (MOST, UNESCO)

1998.–2000. (članica) Education for Democratic Citizenship (Vijeće Europe, Strasbourg)

1999.–2002. (članica) Education for Europe as Peace Education - EURED (Center for Intercultural Studies, Klagenfurt University and Ludwig-Boltzman-Institute, Villach)

2001.–2002. (voditeljica za Hrvatsku, regionalni projekt) University Human Rights Centres Network in the in the Southeast Europe (WUS-Austria i European Training Centre in Human Rights and Democracy, Graz)

2000.–2001. (voditeljica za Hrvatsku, regionalni projekt) Stocktaking Research on Policies for Education for Democratic Citizenship and Management of Diversity (Vijeće Europe i Task Force za obrazovanje i mlade Pakta o stabilnosti za JI Europu)

2002. (voditeljica za Hrvatsku, regionalni projekt) Regional Research on Youth (Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i PRONI Institut za socijalno učenje, Švedska)

2003. (voditeljica za Hrvatsku, regionalni projekt) Education for Democratic Citizenship: From Policy to Effective Practice through Quality Assurance: Stocktaking in Southeast Europe (Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Center for Policy Education Studies, Faculty of Education, Ljubljana, Slovenija pod pokroviteljstvom UNESCO-a i Task Force-a za obrazovanje i mlade Pakta o Stabilnosti)

2004.-2006. (voditeljica) Sveučilišni kurikulum za ljudska i demokratsko građanstvo (Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s World University Service – Austria i RTC graz). Vijeće Europe je projekt odabralo 2005. kao primjer dobre prakse u sklopu obilježavanja Europske godine građanstva putem obrazovanja.3.5.2. Domaći projekti

1982.-1986. (nositeljica istraživačkog zadatka) "Odnos između suda sviđanja suda kvalitete pri vrednovanju likovnog djela" (Republički fond za znanstveni rad)

1986.-1990. (nositeljica istraživačkog zadatka) "Obrazovanje za međukulturno razumijevanje i kvalitetu života" (Republički fond za znanstveni rad)

1990.-1992. (članica) "Razvoj i transfer modela interkulturalizma" (Ministarstvo znanosti RH)

1990.-1996. (voditeljica) "Život i odgoj mladih u tradicijskoj kulturi Hrvata" (Ministarstvo znanosti RH)

1995.-1996. (voditeljica) "Prenošenje i učenje kulture u Konavlima tijekom dvadesetog stoljeća" (Hrvatska komisija za suradnju s Unescom)

1996. (voditeljica) Demokracija i identiteti: (Re/de)konstrukcija "mi/"oni"ograda unutar i između većinske i manjinskih grupa u Hrvatskoj (Otvoreno društvo - Hrvatska)

2003.–2006. (voditeljica) Znanstveno-istraživački projekt Učenje ljudskih prava na sveučilištu (Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).3.6. SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM I EKSPERTNIM SKUPOVIMA

Pristupnica je aktivno sudjelovala na više desetaka međunarodnih i domaćih znanstvenih ili ekspertnih skupova, uglavnom na poziv. Od toga je od posljednjeg izbora 1999. sudjelovala na 32 međunarodna i 8 domaćih znanstvenih, odnosno ekspertnih skupova. Na više od četiri petine međunarodnih, osobito europskih skupova bila je pozvana od strane organizatora da održi uvodno predavanje ili plenarno izlaganje. Uglavnom je riječ o značajnijim skupovima na kojima se promišljaju i zacrtavaju globalne, europske ili regionalne smjernice za djelovanje u području obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Nadalje, na poziv organizatora sudjelovala je kao voditeljica radne grupe, uvodničarka ili izvjestiteljica na još dvadesetak međunarodnih skupova. Osim toga, održala je desetak pozvanih predavanja na europskim i američkim sveučilištima.
3.6.1. Sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim i ekspertnim skupovim (pozvana predavanja/izlaganja i aktivno sudjelovanje) (od posljednjeg izbora, 1999.)


 • Spajić-Vrkaš, V. “Pluriculturality and education: Beyond the folklore of separation and the rhetoric of integration". Međunarodna konferencija The Challenges of Pluriculturality in Europe, Zagreb, 8.-10. travnja 1999., u organizaciji Europskog pokreta Hrvatska, Europskog doma – Zagreb i Sveučilišta u Klagenfurtu (pozvano plenarno izlaganje).

 • Spajić-Vrkaš, V. “Minorities and intercultural education in Croatia.” Međunarodna konferencija Civic Education, multiculturalism and integration issues, Talin, 6.-8. svibnja, 1999., u organizaciji UNESCO-a i Instituta J. Tonissoni (pozvano plenarno izlaganje).

 • Spajić-Vrkaš, V. “Approaches and methods in teaching democratic citizenship: Preliminary research results”. Međunarodna konferencija Education for Democratic Citizenship: Methods, Practices and Strategies, Varšava, 4.-8. prosinca 1999., u organizaciji Vijeća Europe, UNESCO-a i Europske komisije (pozvano plenarno izlaganje i vođenje radne grupe A2: "Challenges of EDC in a New Europe: Approaches and guiding principles for EDC in schools").

 • Spajić-Vrkaš, V. "Peace education in Croatia". Međunarodni skup European Education as Peace Education, Villach, Austrija, 28.–30. siječnja 2000., u organizaciji međunarodnog projekta EURED i Ludwig Boltzmann Institute for Intercultural Education (pozvano plenarno izlaganje).

 • Spajić-Vrkaš, V. "Democratic Citizenship in the Context of Multiculturalism”. Europska regionalna konferencija Education for All in Europe and North America, Varšava, 6.-8. veljače 2000., u organizaciji UNESCO-a (pozvano uvodno izlaganje na okruglom stolu).

 • Spajić-Vrkaš, V. "Learning Strategies in Education for Democratic Citizenship." Final Conference of the Council of Europe Education for Democratic Citizenship Project, Strasbourg 14.-16. rujna 2000., u organizaciji Vijeća Europe (pozvano uvodno izlaganje na radionici)

 • Spajić-Vrkaš, V. "The construction of brain drain: A case study of a violent strategy". Međunarodna konferencija Towards a Europe of Knowledge, Zagreb, 20.-21. travnja 2001., u organizaciji Europskog pokreta – Hrvatska i Europskog doma Zagreb (plenarno izlaganje).

 • Spajić-Vrkaš, V. «Croatian public administration and NGOs in educational arena: Is there a forgotten ally waiting to join in?” Međunarodni seminar NGOs and Public Administration: Perspectives of Partnership in the Process of European Integration, Zagreb 15.-16. lipnja 2001., u organizaciji Instituta za međunarodne odnose Zagreb i Netherlands Management Cooperation Programme (NMCP) (plenarno izlaganje).

 • Spajić-Vrkaš, V. "Programs of formal and nonformal education for democracy and good governance in Croatia”. Međunarodni sastanak eksperata Promotion of Democratic Culture and Governance in South-Eastern Europe, Istanbul, 26.-28. lipnja 2001., u organizaciji UNESCO-a (pozvano plenarno izlaganje i vođenje sesije "Evaluation of experiences in the field of education for democracy and good governance").

 • Spajić-Vrkaš, V. "Croatian approach to human rights education and the development of civil society: Synergy, partnership and shared responsibilities». Međunarodna konferencija Human Rights and Democratisation, Dubrovnik, 8.-10. listopada 2001., u organizaciji UNHCHR-a, Vlade RH i Europske komisije (pozvano priopćenje u sesiji “Democratisation and Development of the Civil Society in Europe, Central Asia and the Caucasus”).

 • Spajić-Vrkaš, V. «Peace education in Europe: The EURED approach» Međunarodni kongres Peace Education in Europe, Klagenfurt, Austrija, 8.-10. studenoga 2001., u organizaciji projekta EURED, Instituta Ludwig Boltzman i Sveučilišta u Klagenfurtu (pozvano uvodno plenarno predavanje i vođenje diskusije u Forumu 1: "Europe – a Power for Peace?").

 • Spajić-Vrkaš, V. «Strategies for learning democratic citizenship" i "Education for democratic citizenship: Methods and practices". Međunarodna konferencija Citizenship Education, Political Theory and Their Reflection in Language, Bled, Slovenija, 16.-17. studenoga 2001., u organizaciji Vijeća Europe i Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (pozvana dva plenarna izlaganja i vođenje diskusije).

 • Spajić-Vrkaš, V. «Case study on EDC: Croatia - policy frameworks and implementation». Međunarodni seminar Education for Democratic Citizenship Policies and Regulatory Frameworks, Strasbourg, 6.-7. prosinca 2001., u organizaciji Vijeća Europe (pozvano plenarno izlaganje i vođenje diskusije).

 • Spajić-Vrkaš, V. “Croatian national approach to human rights/democratic citizenship education: Policies and practices.” Serbian National Seminar on Education for Democratic Ctizenship, Beograd, 12.-15. prosinca 2001., u organizaciji Ministarstva prosvete i sporta Srbije, Vijeća Europe I UNESCO-a (plenarno izlaganje) http://www.min.edu.yu/eng/events/Enationalseminar.doc

 • Spajić-Vrkaš, V. «Croatian perspective on human rights education after September 11». Međunarodni sastanak Human Rights Education after September 11, Lutherstadt Wittenberg, Njemačka, 25.-27. siječnja 2002., u organizaciji UNESCO-ve katedre za obrazovanje za ljudska prava Sveučilišta Magdenburg (pozvano plenarno izlaganje).

 • Spajić-Vrkaš, V. «Learning for civic empowerment and responsibility in Europe: Visions, provisions and barriers». Međunarodna konferencija Intercultural Education in an Enlarged Europe, Atena 25.-26. listopada 2002., u organizaciji Institute for the Greek Diaspora Education and Intercultural Studies (pozvano plenarno izlaganje).

 • Spajić-Vrkaš, V. “Social needs, educational changes and peace learning in transitional societies”. International Consultation Meeting on the Substance of an Advanced Degree in Peace Education, New York, 6.-10. studenoga, 2002., u organizaciji Center for Peace Studies Teachers College, Columbia University (pozvano plenarno izlaganje).

 • Spajic-Vrkaš, V. «Designing human rights education in post-war and post-communist Croatia». The Third Annual R. Freeman Butts Institute on Civic Learning in Teacher Education, Indianapolis, 16.-20. svibnja 2003., u organizaciji Indiana University – Purdue University (pozvano plenarno izlaganje i sudjelovanje u panel-diskusiji).

 • Spajić-Vrkaš, V.From monoculture to multiculture: A critical perspective on the development of pluralism in education.” XV Međunarodni kongres antropoloških i etnoloških studija Humankind/Nature Interaction: Past, Present and Future, Firenca 5.-12. srpnja 2003.

 • Spajić-Vrkaš, V. «Peace education and its enemies: A view from transitional societies». Međunarodna konferencija Educating Towards a Culture of Peace, Bar-Ilan University, Tel-Aviv, 1.-3. studenoga 2003. (pozvano plenarno izlaganje). http://www.biu.ac.il/soc/se/burg/inv.pdf

 • Spajić-Vrkaš, V. "The emergence of multiculturalism in education: From ignorance to separation through recognition.” Regionalna konferencija Experience and Perspectives of Multiculturalism: Croatia in Cooperation with Other Multicultural Societies, Dubrovnik, 9.-11. prosinca 2003.

 • Spajic-Vrkaš, V. “The profile of teaching profession”. Treći neformalni sastanak ministara obrazovanja zemalja Jugoistočne Europe u organizaciji Vijeća Europe i Ministarstva obrazovanja Republike Turske Strengthening the Teaching Profession as a Driving Force for Development, Istambul 24.-25. travnja 2004. (pozvano uvodno plenarno predavanje). https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=765691&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864

 • Spajić-Vrkaš, V. «Human rights education in Croatia: Policies, practices and obstacles.”

Seminar za hrvatske i norveške učitelje Human Rights, Migration, Education - Challenge for

European Schools Today, Zagreb 10.-12. studenoga, 2004., u organizaciji Instituta za

migracije i narodnosti (plenarno izlaganje).

 • Spajić-Vrkaš, V. “Regional approaches to human rights education and education for democratic citizenship in South-Eastern Europe». Ekspertni međunarodni seminar Human Rights Education and Education for Democratic Citizenship in both Formal and Non-Formal Education Programmes, Graz 18.-20. studenoga 2004., u organizaciji ETC-Graz (pozvano uvodno plenarno predavanje i vođenje radne grupe «Challenges, Actors, and Instruments for the Promotion and Assessment of Human Rights and Democratic Citizenship»). (http://www.see-educoop.net/graz_2003/downloads/04_hr_ag.rtf ).

 • Spajić-Vrkaš, V. “Interdisciplinary approach to university human rights education: A way to the madness”. Europska DARE konferencija Human Rights Education in Europe: Taking Stock and Planning for the Future, Soesterberg, Nizozemska, 3.- 4. prosinca 2004. (pozvano plenarno izlaganje).

 • Spajić-Vrkaš, V. «Right to learning and education for human rights in the academic community.» Četvrti međunarodni okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama Free Access to Information and Academic Community. Zagreb, 10. prosinca 2004., u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva, Odsjeka za informatičke znanosti i Istraživačko-obrazovnog centra za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta (plenarno izlaganje). (http://www.ifla.org/faife/news/Zagreb2004.htm).

 • Spajić-Vrkaš, V. “Learning and living democracy”. Launching Conference of the 2005 European Year of Citizenship through Education, Sofija, 13.-14. prosinca 2004., u organizaciji Ministarstva obrazovanja Bugarske i Vijeća Europe (pozvano uvodno plenarno predavanje).
 • Spajić-Vrkaš, V. “European values and higher education: An attempt at a research-centred strategic planning for change”. Međunarodna konferencija Towards Intercultural Communication Competence in Europe & Beyond, Koper, Slovenija, 16.-18. lipnja 2005., u organizaciji Univerze pri Primorskem (pozvano plenarno izlaganje).
 • Spajić-Vrkaš, V. Obrazovanje za demokratsko građanstvo: Izazov politici, praksi i teoriji obrazovanja”. Sedma godišnja konferencija Civitasa BiH Obrazovanje mladih za aktivno građanstvo, Neum, Bosna i Hercegovina, 18.- 20. studenoga 2005. (pozvano uvodno plenarno predavanje i sudjelovanje u diskusiji o primjerima dobre prakse). (http://civitas.ba/index.php?id=29&tx_ttnews%5Btt_news%5D=24&tx_ttnews%5BbackPid%5D=4&cHash=16a3daeaa8 ).

 • Spajić-Vrkaš, V. «Cultural discontinuities and intercultural education: How to bridge the value gap between school and home?» Međunarodna konferencija Multikulturelle Skoler X: Den Interkulturelle dimension i uddannelsessystemet, Svendborg, Danska, 23.-25. studenoga 2005. (pozvano plenarno predavanje i sudjelovanje u panel-diskusiji). http://www.uc2.dk/horisontal%20menu/Aktuelt/MULTI8.pdf

 • Spajić-Vrkaš, V. “University Curriculum for Human Rights & Democratic Citizenship: An overview”. Međunarodni seminar Possibilities in Developing Interdisciplinary University Curriculum for Human Rights and Democratic Citizenship through Regional and International Cooperation, Opatija, 23.-25. ožujka 2006., u organizaciji Istraživačko-obrazovnog centra za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (pozvano uvodno plenarno predavanje).

 • Spajić-Vrkaš, V. “University curriculum for human rights and democratic citizenship education (UHR&DC) in Croatia». Drugi OESS-ov sastanak o provedbi snošljivosti Education to Promote Mutual Respect and Understanding and to Teach about the Holocaust, Dubrovnik, 23.-24. listopada 2006. (pozvano plenarno izlaganje) http://www.osce.org/documents/cio/2006/10/21820_en.pdf

(Sažetak: http://www1.osce.org/documents/cio/2006/10/21812_en.pdf)

 • Spajić-Vrkaš, V. «Građansko obrazovanje kao instrument jačanja suradnje na individualnoj, institucionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini» i (s E. Piršl) «Razvoj građanskog obrazovanja kroz evaluaciju i istraživanje“. Osma međunarodna konferencija CIVITAS-a BiH Građansko obrazovanje – Temelj demokratskog društva Neum, Bosna i Hercegovina, 3.-5. studenoga 2006., u organizaciji CIVITAS BiH (pozvano uvodno plenarno predavanje i pozvano plenarno izlaganje)


Yüklə 1,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   36
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin