TüRKÇE Özne (İşi yapan, üstlenen)

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.32 Mb.
səhifə5/15
tarix22.01.2019
ölçüsü1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

denklem


1.A

6.A

11.D

16. E

2. B

7. C

12. C

17. A

3. C

8. E

13. D

18. D

4. E

9. E

14. B

19. B

5.C

10. D

15. D

20. C

1 3

4. Ahmet bir işin - sını 4 günde, Mehmet aynı işin -

ini 6 günde yapıyor.İkisi birlikte bu işin — ünü kaç günde yapar?

D) 2 E) 1

C) 3

A) 4 B) 4

30-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-

5.

Şekilde üç özdeş

havuz vardır.

Birinci havuz

fıskiyeden akan,

diğerleri de üstteki

havuzdan taşan
su ile dolmaktadır.

'SSS/SSSS/S////S//J

8. Bir gömlek % 25 zararla satılırsa x liraya, % 25 kârla satılırsa y liraya satılacaktır.

Buna göre, — oranı kaçtır?

y


A) I B) 1
2 5


D) I E) 5-

Q Q

O 0A)
1. havuz 5 saatte dolduğuna göre, fiskiyeden 12 saat su aktığında, üçüncü havuzun ne kadarı dolmuştur?

2

B)

1

C)

1

D)

2

LLJ

9

5
2
3
3
20

9.

Kurutulduğunda kütlesinin % 35 ini kaybeden yaş kayısıdan kaç kg kurutmalıyız ki 91 kg kuru kayısı olsun?

A) 120 B) 135C) 140

D) 150 E) 1703 yıl sonunda 352 YTL olarak çekildiğine göre, bankaya yatırılan para ne kadardır?
6.

o

OT 10. Bir miktar para bankaya yıllık % 40 faize yatıniıyor.

Bir araç saatte (V + 20) kilometre hızla giderse bir 'ğj


yolu 4 saatte, eğer saatte (V - 20) kilometre hızla g
giderse aynı yolu 6 saatte alıyor. ÎL


V hızı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 80 B) 90 C) 100

D) 110 E) 120

A) 140 D) 200

B)

160C) 220184


7. Bir araç bir yolun bir kısmını saatte ortalama 60 km hızla, kalan kısmını saatte ortalama 40 km hızla gidiyor.

400 km lik yolu 7,5 saatte aldığına göre, saatte 40 km hızla kaç saat yol almıştır?

A) 5 B) 4,5 C) 3 D) 2,5 E) 2

11. Bir işçi grubu, bir işi 25 günde yapıyor, aynı işçi grubu çalışma hızını % 25 artırırsa aynı işi kaç günde yapar?

A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 30

-MATEMATİK-

31


12 3

12. Hangisayının - sinin - ünün - Ü4tür?

c. O 1

A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 1617. % 40 lık şekerli su karışımının 5 kilogramı

buharlaştırılınca karışım % 44 lük oluyorsa,
başlangıçtaki karışım kaç kilogramdır?

A) 60 B) 55 C) 50 D) 45 E) 40
13. Maşuk, bir kitabın birinci gün - ünü, ikinci gün -ünü, üçüncü günde - ini okuyor.

Geriye 13 sayfa kaldığına göre, kitap kaç sayfadır?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 90

18. Kaya parasının yarısını yıllık % 60 tan 5 aylığına faize yatırıyor.

Bu süre içinde 21 YTL faiz geldiğine göre, Kaya'nın başlangıçtaki parası kaç YTL dir?

A) 84 B) 90 C) 120

D) 144 E) 168


"o tr

o


14. Birhavuzun - sidoludur. 2

Havuza, havuzdaki suyun - si kadar su ilave a.

Sm

edildiğinde, havuzun boş kısmının dolu kısmına ::ı
oranı kaçtır? :5


19. Fikret ile Selim bir işi birlikte 6 günde bitirebiliyor.

Fikret aynı işin yarısını tek başına 12 günde biti-rebiliyorsa, Selim bu işin tamamını tek başına kaç günde yapar?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16


A) 1

15. Hangi sayının % 10 u 1 dir?

A) 1 B) 5 C) 10

D) 50 E) 100

D) '- E) 1
3 3

20. Bir işin tamamını Yasemin 10, Rümeysa 15 günde yapabiliyor. İkisi birlikte başlayıp 5 gün çalıştıktan sonra, Yasemin işi bırakıyor.Kalan işi Rümeysa kaç günde bitirir?

A)1 B)2 C)| D)| E)3
16. Bir malın yarısı % 15 kârla, diğer yarısı % 15 zararla satılırsa, son durum nasıl olur?

  1. % 7,5 kâr

  2. %7,5zarar

  3. % 5 kâr

  4. %5zarar

E) Ne kâr ne zarar


1.C

6.

C

11.

C

16.

E

2. E

7.

D

12.

E

17.

B

3. B

8.

C

13.

D

18.

E

4. D

9.

C

14.

D

19.

C

5.A

10.

B

15.
20.

D

32-

-GENEL YETENEK GENEL KULTUR DERGISI-


ÇIKMIŞ SORULAR ve ÇÖZÜMLERİ

Etiket fiyatı 50 milyon TL olan bir mal, indirimli satışlarda 48 milyon TL ye satılmıştır. Bu satışta-ki indirim oranı yüzde kaçtır? (99 DMS OÖ)


D) 3 E) 2C) 4
A) 6 B) 5

1. Saat şu anda 13:00 ise, 4375 saat sonra kaç olur? (99 DMS OÖ)

A) 17:00 B) 18:00

C) 20:00 D) 21:00 E) 22:00

Malın fiyatı 50 milyondan 48 milyona düşürülmüştür. Yani 2 milyon indirim yapılmıştır.50.—= 2 => - = 2 =>x =
100 2

Saat şimdi 13:00 ise 24 saat sonra saat yine 13:00 olacaktır.

(Cevap C).


O halde,

4375 -24

I 24 182
197 _19255 _ 48
13:00 + 07:00

7 -» Kalan 7 saat olur. = 20:00 bulunur.

Ayşe'nin 3 yıl önceki yaşının 3 katı 20 olduğuna göre, bugünkü yaşı kaçtır? (99 DMS OÖ)

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8


(Cevap C)

2. Ayşe ile Suna'nın yaşları toplamı 25, Suna ile Can'ın yaşları toplamı 32, Ayşe ile Can'ın yaşları toplamı 27'dir. Buna göre, Ayşe kaç yaşındadır? (99 DMS OÖ)

A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10

Ayşe'nin şimdiki yaşına x dersek, 3 yıl önceki yaşı x - 3 olur. 5.(x-3) = 20=>x-3 = 4r^x=7

(Cevap D).


Suna'nın yaşı b olsun, Ayşe'nin yaşı, a olsun. Can'ın yaşı c olsun.

a + b = 25 b + c = 32 + a + c = 27 tara* tara*a toP|amrsa

2a + 2b + 2c = 84 => a + b + c = 42 bulunur. Bize Ayşe'nin yaşını (a) soruyordu.

a + b + c = 42 — c + b = 32 taraf tarafa çıkarılırsa= 10bu!uruz.

(Cevap E).Önceden — kişinin çalıştığı bir işyerinde şimdi

kişi çalışmaktadır. Bu işyerinde çalışan sayı-sı yüzde kaç artmıştır? (99 DMS OÖ)

A) 120 B) 100 C) 70 D) 60 E) 50

x x


llk önce -» — kişi Daha sonra -> — kişi çalışı-

20 10


x x Px x x

yor. Aradaki fark; = = — bulunur.

10 20 20 20

(2)


20 20 100 sayısı % 100 artmıştır.

k = 100 bulunur. Yani, çalışan (Cevap B).

-MATEMATİK-

33


6. Bankaya basit faiz ile yatırılan bir miktar paranın

3 20 ay sonra kendisinin — 'si kadar faiz getirmesi

için yıllık faiz oranı yüzde kaç olmalıdır? (99 DMS OÖ)

A) 70 B) 80 C) 85 D) 90 E) 95Hacimce sirke oranı % 5 olan 75 litre sirkeli su-yun sirke oranını % 2'ye düşürmek için, bu karı-şıma kaç litre su katılmalıdır? (99 DMS OÖ)

A) 111,5 B) 112,5 C) 115,5

D) 120 E) 120,3


a.n.t

uaoıı. ıaı1200

Paranın

miktarı

->a

olsun.

a.20.n

3a

n

3

1200

2

60

2

Karışımdaki sirke miktarı, x olsun.

5 15


x = 75.— ■=> x = — bulunur. (Sirke miktarı)
100 4

Sirke oranının % 2'ye düşürülmesi için su eklene-cektir. Ve karışımdaki sirke miktarı değişmeyeceği i-çin; eklenecek su miktarına a dersek;

15
(Cevap D)

(75+ a).


100 4 2a+ 150 = 375 2a = 225

15.25


a = 112,5


£2

'o

ÎXL Ul Q

eo

D

7. 2 bardak portaka! suyuna ödenen para ile 3 |; tost, 8 tosta ödenen para ile 12 kalem alına- .1 bilmektedir. Buna göre, 12 bardak portakal su- :;i yuna ödenen para ile kaç kalem alınabilir? (99 8 g DMS OÖ)A) 27 B) 29 C) 30 D) 32 E) 33

(Cevap B)

3 A ve B kentleri arasındaki yolun - 'sini giden bir

araç 50 km daha gidince geriye yolun 150 km'si kalmıştır. Buna göre yolun tamamı kaç km'dir? (99 DMS OÖ)

A) 300 B) 320 C) 340 D) 350 E) 375
Portakal suyu fiyatı ->■ a olsun. Tost -» b olsun. Ka-lem -»c olsun.

2a = 3b] 8.2a = 8.3b 16a = 24b 8b = 12c 3.8b = 3.12c 24b = 36c

9c

16a = 36c => a = — 4I.yol

Bu tip sorularda paydalı(rasyonel) ifadelerden kur-tulmak için yolun uzunluğu 7x(paydadaki değer) ola-rakalınır.
9c

12.— = 27c bulunur. 4

(Cevap A)

-.7x+50=7x-150 7

4x = 200

x = 50


7x = 350 km

34-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-


2.vol

Yolun tamamı xolsun.4x

—+ 50 = x-150 => x-—= 200

= 200


3x

+ 50 +150 = x11.

Bir dolaptaki bardak ve tabakların toplamı 36'dır. Bardaklardan 3 tanesi, tabaklardan da 9 tanesi kırılınca bardakların sayısının tabakların sayısına

oranı — olmuştur. Başlangıçta bardakların sayı-

5

sının tabakların sayısına oranı kaçtır? (99 DMS ÖL)

A) L B) 1- O ü D) * E) *
29 29 29 29 29

x = 350 km

(Cevap D)10. Boş bir havuz a, b, c, d muslukları birlikte açılırsa
6 saatte, a, b, c muslukları açılırsa 10 saatte do- §
luyor. Bu havuzu, d musluğu yalnız başına kaç .saatte doldurur? (99 DMS OÖ) §

A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21 Ş.

Dolaptaki bardaklardan 3 tanesi ve tabaklardan 9 tanesi kırılınca bardak ve tabakların toplamı 12 aza-lacaktır.

36-12 = 24

Bardak sayısı = a olursa

Tabak sayısı = 5a olur.

a + 5a = 6a = 24 => a = 4 buluruz.

O halde, Bardak sayısı -> 4

Tabak sayısı -» 5.4 = 20

Başlangıca dönersek;
a, b, c, d muslukları birlikte açılırsa;

Bardaksayısı 4 + 3 7 . .

— = = — bulunur.

Tabaksayısı 20 + 9 29

(Cevap A)


11111

H h—+—=—

a b c d 6

-+-+- = — (a, b, c muslukları açılırsa) ifadeleri a b c 10

yazılabilir.

11111


—+—+—+—=— a b c d 6

1 1 1_J_ _ "â+b"l"c ~"îö" ifadelerttaraftarafaçıkarılırsa

12.


60'ın yüzde kaçı 12'dir? (99 DMS ÖL)

A) 20 B) 18 C) 15 D) 12 E) 5
-= => — = — =>d = 15saat

d 6 10 d 30(5) (3)

(Cevap C)

60.—= 12 100

5.x

100


= 1 => x = 20

(Cevap A)

-MATEMATİK-

35


13. Bir motosikletli 2,5 saatte 70 km yol alıyor. Bu motosikletli, aynı yolu 45 dakika daha az sürede alabilmek için saatteki hızını kaç km artırmalıdır? (99 DMS ÖL)

A) 11 B) 12 C) 14 D) 15 E) 1615. Basit faizle bir bankaya yatırılan 500 000 000 TL'nin 4,5 yılda getirdiği faiz miktarını, aynı faiz oranı üzerinden 750 000 000 TL kaç yılda getirir? (99 DMS ÖL)

A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4 ÇÖZÜM:


Motosikletlinin hızına V dersek; -V = 70 => V =

2

28'dir. Aynı yolu 45 dakika daha az zamanda alması3 isteniyor. 45 dakika = — saat eder. Yeni hızına ise

V + x dersek,

Faizformülümüz; f=— idi. 100

(500.000.000).n.- (75aooaooo)nt
100 100

=> 3t = 9 => t = 3 yıl
---

(Cevap C)(Cevap B)

(3


14. Bir anne ile kızının bugünkü yaşları toplamı 51, g 16. Maliyet fiyatı x TL, etiket fiyatı y TL olan bir mal

için y = 3x - 380 000 bağıntısı vardır. Etiket fiyatı

maliyet fiyatl üzerinden % 10 kârla hesaplandığı- na göre, bu malın maliyet fiyatı kaç TL dir? (99 DMS ÖL)

farkı 35 tir. Buna göre, kaç yıl sonra anne ile kızı- jg

nın yaşlar. fark., toplamın.n -^'i olur? (99 DMS 1

11 "g


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə