TüRKÇE Özne (İşi yapan, üstlenen)Yüklə 1.32 Mb.
səhifə6/15
tarix22.01.2019
ölçüsü1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Ö
OL)fFDİİ

A) 2 B)

>O)WUJMn4

C)

6

D)

7

E) 8
Annenin yaşıaolsun.,

Kızın

yaşı

—>

bolsun.
a + b = 51


+ a - h = 3fi


2a = 86 => a = 43

Geçen yıla x dersek, yaşları farkı yine 35'tir. Değişmez. Toplamı ise, 43 + x + 8 + x = 51 + 2x o-lur.2x).— = 35 => 55 = 51

11

x = 2 yıl sonra.


C) 300 000

A) 350 000 B) 320 000 D) 250 000 E) 200 000

Maliyet fiyatı -> x Etiket fiyatı—> y ise

Etiket fiyatından maliyet fiyatını çıkarırsak kârı bulu-ruz.

3x - 380 000 - x = 2x - 380 000 (kâr)

10x y

2x-380000=— z^— =2x-380000 100 10=> x = 20x - 3 800 000

=> x = 200 000

(Cevap E)(CevapA)

36-

-GENEL YETENEK GENEL KULTUR DERGISI-


17. Bir sandık domatesin % 20'si çürük çıktığına göre geriye kalan domateslerin maliyeti yüzde kaç artar? (99 DMS ÖL)

A) 80 B) 75 C) 30 D) 25 E) 20

Sandıkta 100 tane domates olduğunu kabul eder-sek, 1 tane domatesin fiyatı 10 TL ise, ödenen top-lampara 100.10 = 1000 TL

% 20 si çürük ise geriye 80 domates kalır. 80 . x = 1000 (x -> 1 domatesin fiyatı) =>x= 12,5Artış 10'da 2,5; %25'tir.

(Cevap D)

Kabak -> k

Biber -» b olsun. 2k + 3b = 900 000 3k + 2b = 850 000 5k + 5b = 1 750 000

(Cevap E)


18. Etiket fiyatı, maliyeti üzerinden % 40 kârla hesap-

lanan bir gömlek indirimli satışlarda etiket fiyatı g

üzerinden % 10 indirim yapılarak 6 300 000 TL ye S

satılmıştır. Bu gömleğin maliyeti kaç TL'dir? (99 8


B) 4 500 000 D) 5 400 000

DMS ÖL) §

A) 4 000 000 C) 5 000 000 E) 5 600 00020. Ağırlıkça tuz oranı % 7 olan 100 gram tuzlu su ile % 10 olan 200 gram tuzlu su karıştırılıyor. Elde edilen karışımın ağırlıkça tuz oranı yüzde kaçtır? (99 DMS ÖL)

A) 12 B) 10 C) 9 D) 8,5 E) 8

100 gr'ın % 7'si tuz => 100.— = 7 gr (tuz miktarı)a.-

Gömleğin maliyetine a dersek, 140^ 90

100J 100

nur.


= 6300000 => a = 5.000.000 bulu-

(Cevap C)

200 gr'ın % 10'u tuz => 200.— = 20 gr (tuz mikta-n)

İkisi birlikte karıştırıldığında 300 gramın 27 gramı tuz olur. O halde 100 gramda 9 gram tuz olur.

(Cevap C)


19. 2 kg kabak ile 3 kg biberin fiyatı 900 000 TL, 3 kg kabak ile 2 kg biberin fiyatı 850 000 TL dir.

Buna göre, 5 kg kabak ile 5 kg biberin fiyatı kaç TL'dir? (99 DMS ÖL)

A) 1 400 000 C) 1 550 000 E) 1 750 000

B) 1 450 000 D) 1 600 000-MATEMATIK-

37


21. Bir işi iki işçi birlikte 33 saatte yapmaktadır. Bu

işçilerden hızlı çalışanı, tek başına aynı işi yavaş

3 çalışanın - si kadar sürede yapmaktadır. Buna

göre yavaş çalışan işçi ayın işi tek başına kaç saatte yapar? (99 DMS ÖL)

A) 120 B) 110 C) 100 D) 90 E) 8023. 19 kişinin çalıştığı bir işyerinde 4 bayan işten ayrılıp 1 erkek işe alınırsa erkeklerin sayısı ba-yanların sayısına eşit oluyor. Başlangıçta bu iş-yerinde çalışan erkeklerin sayısının bayanların sayısına oranı kaçtır? (1999 DMS L)

E) 1

10


A) A B) A C) - D) 1

14 13 12 11


I. Yavaş çalışan işçi -> 7x saatte yaparsa

II. Hızlı çalışan işçi -^ 7x.— = 3x saatte yapar.

I. işçi 1 saatte -> — 7x

I. işçi 1 saatte -> — 3x

Erkeklerin sayısı —> a olsun. Bayanların sayısı -> b olsun. a + b = 19 b-4 = a + 1 =>b-a = a + b = 19

, b-a=5


2b = 24 => b = 12

İkisi birlikte -> 33 saatte — olur. 33

_1 _L_J_

3x 7x 33


■ = — =>7x = HObulunur.

21x 33


(Cevap B)

"o

ıuQ Ui

m

(Cevap C)
22. Sibel'in parasının Meltem'in parasına oranı —,

Meltem'in parasının Figen'in parasına oranı —

dur. Buna göre, Sibel'in parasının Figen'in para-sına oranı kaçtır? (99 DMS ÖL)

A) - B) - C) - D) - E) -
7 5 3 3 5

Sibel'in parası -> S Meltem'in parası -> M olsun.

S 3 M 7 . — = -, — = - ıse M 7 F 9

S = 3k, M = 7k, F = 9k

İ 24.

'q uj >■

Hacimce % 25 i alkol olan 40 litrelik bir karışım-dan 8 litre alınarak yerine 8 litre su katılıyor. Bu-na göre, yeni karışımın hacimce alkol oranı yüz-de kaçtır? (99 DMS L)

A) 23 B) 22 C) 21 D) 20 E) 18

Karışım 40 litre ve alkol oranı % 25 ise

25 40


40.— = — = 10 litredir. (Alkol miktarı) 100 4

25 Bu karışımdan 8 iitre alındığında 8.— = 2 litre al-40 100

kol alınmış olur. En son durumda 40 litre karışımda 8 litre alkol kalır.

8 litre ise x litredir.kabul edilirse — = — = — olur. F 9k 3

(Cevap D)

(Cevap D)38-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-ÇIKMIŞ SDRULAR ve ÇÖZÜMLERİ

25. Düz bir çubuğun bir ucundan —'u kesildiğinde

çubuğun orta noktası, ilk konumuna göre 0,5 cm kayıyor. Çubuğun kesilmeden önceki uzunluğu kaç cm'dir? (99 DMS L)

A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 10

Çubuğun uzunluğuna a cm dersek orta noktası -' dir.

1 9a


Çubuğun — 'u kesilirse çubuğun uzunluğu — ka-

, « u - ... 9a 1 9a

lır. Çubugun yarısının uzunlugu ıse —.—= — o-

10 2 20


a 9a 1 a 1
lur. = - =^> — = - =>a = 10cm

(Cevap E)Can bir merdivenin basamaklarını 2'şer 2'şer çıkıp 3'er 3'er inmiştir. Can'ın çıkarken attığı a-dım sayısı, inerken attığı adım sayısından 4 fazla olduğuna göre, çıkarken attığı adım sayısı kaç-tır? (99 DMS L)

A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 6 t?

Merdivenin basamak sayısına12x dersek,

12x Çıkarken atılan adım sayısı = — = 6x

12x Inerken atılan adım sayısı = — = 4x olur.


o

.2 = 12


(Cevap A)

"g 2. Bir mal a liraya satılırsa % 20 zarar, b liraya satı-

g lırsa % 10 kâr ediliyor. Buna göre, a'nın b türün-

f± den değeri aşağıdakilerden hangisidir? (99 DMS

S L)

A)fb

B,|b

C)—b

11


11

Malın alış fiyatını x kabul edersek, % 20 zarar edil-

.... 80

mışhalı —.x olur. 100% 10 kar edilmiş hali —.x olur. 100

100 a__jop__8

. 110 ^ b" Y110 ~TT olur-

b = — .x x.——

100 100

a 8 8 .


— = — => a = — b
b 11 11

(Cevap C)-MATEMATIK-

39


3. Bir mal % 20 karla satılırsa elde edilen kar 80 000 TL den fazla, % 25 karla satılırsa elde edilen kar 105 000 TL den az oluyor. Aşağıdakilerden han-gisi bu malın maliyet fiyatı olabilir? (99 DMS L)

A) 400 000 B) 410 000 C) 420 000

D) 430 000 E) 440 000

5. Bir araç A ile B arasındaki yolu saatte 30 km hızla gidip saatte 40 km hızla dönüyor. Bu aracın ortalama hızı saatte kaç km'dir? (99 DMS L)


A) D)

220

7

250


230

7

260


C)T"


Malın maliyetine a diyelim.

a.— > 80 000 => a > 400 000 100

A ile B arasındaki yolun uzunluğuna x km diyelim. V . t = x (hız x zaman = yol)


a.— < 105000 ^a<420 100

30 . tg = x => tg = — tg: giderken geçen süreoU


0 halde a değeri;

400 000 < a < 420 000 olur ve bu şartı sağlayan 410 000 dir.

(Cevap B)

40 . td = x => td = — td = dönüşte geçen sürevon. - —


3 4. Ahmet, - 'si başkası tarafından yapılan bir işin

geri kalanını 8 saatte yapmıştır. Buna göre, Ah-met aynı işin tamamını kaç saatte yapar? (99 DMSL)

A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) 14o

cc

o

(/>

a.

a

uj c >■ 6.


_

ort~

x + x 2x 2x 240

+

30 40 120

(Cevap C)İki kardeşin yaşları toplamı 38, yaşlarının kareleri farkı ise 152'dir. Buna göre, büyük kardeşin yaşı kaçtır? (99 DMS L)

A) 27 B) 26 C) 25 D) 23 E) 21
3 İşin - si başkası tarafından yapılmış ise; Ahmet'in

yaptığı işin — sidir.

4 Ahmetişin — sini 8 saatte yaparsa

işin tamamını (1)x saatte yapar.

D.Oı. nın yaşı

II.

nın yaşı

X
y

x2 - y2 = 1

52 =>

(x-y)(x + y) = 152

x + y = 38152

-y = 4

bulunur.

38

x-y =

4
+ x + y =

38

(Cevap E)

2x = 42 => x = 21 bulunur.(Cevap E)

40-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-


7. Eş kapasiteli iki musluk birlikte boş bir havuzu 3 saatte doldurmaktadır. Muslukların birinden akan su miktarı % 40 azaltılırsa, iki musluk boş havuzu kaç saatte doldurur? (99 DMS L)

D) 3 E) 4

A) — B) — C) —
'24 4


9. Bir kümesteki tavukların sayısı, civcivlerin sayı-

sının — 'ü, horozların sayısının 2 katıdır. Bu kü-4

mesteki tavuk, civciv ve horozların toplam sayısı kaçtır? (2000 DMS)

A) 15 B) 18 C) 24 D) 33 E) 30

Musluklar ilk başta x saatte havuzu doldursunlar.


İkisi birlikte 3 saatte dolduruyorsa; -+- = -

x x 3


= 6 saat olur.

J_ J_-i 1_JL -11 10 6 ~ x x ~ 30 ~ 4

(3) (5)

=> — = -x 3

Kapasite: 100 de <-» 60 iken <-» T.O = 100.6 = 60 Tamamını  1. Musluk 10sa

  2. Musluk 6sa

6 saatte doldurursa x saatte doldurur. (=^>x = 10 saat oiur. 1 saatte

J_ 10

6

o I 10.o o

o

tavuklar: t civcivler: c horozlar: h

c=4t

2

* t ,t „ t 11t


=t + - + 4t=5t + - =—
2 2 2

D şıkkı — 'nin tam katı

(Cevap D)

Ayşe parasının önce — 'ünü, sonra da 2 000 000 4

TL'sini harcadığında geriye, harcadığı toplam pa-ranın iki katı kadar parası kalıyor. Buna göre, Ay-şe'nin başlangıçtaki parası kaç TL'dir? (2000 DMS)

A) 36 000 000 B) 34 000 000 C) 27 000 000 D) 24 000 000 E) 20 000 000(Cevap B)1,.
8. — 'sının 4 fazlasının 3 katı kendisine eşit olan

Ayşe'nin parası x olsun.
sayı kaçtır? (2000 DMS)
A)24 B)20 C) 16

D) 12 E) 8

x-| - + 2000000 |=2|- + 2000000
4 J {4


6 ) x_

x---2000000=-+4000000->


4 2

^ -4000000+2000000

4 2

-» -=6 000 000 -> x = 24 000 000 TL 4
(Cevap A)

(Cevap D)-MATEMATIK-

41


11. Bir satıcı a liradan aldığı bir malı % 25 kâr ede-rek, b liradan satıyor. Buna göre, a'nın b türün-den değeri aşağıdakilerden hangisidir? (2000 DMS)

A) 1 b, Ş c, b Ş |

4 4 5 5 5


a.25

100


4b

5. 5a =b->—= 4

13. Bir malın 180 000 000 TL olan satış fiyatı üzerin-den %20 indirim yapılıyor. Bu indirimli fiyat üze-rinden yapılan ikinci bir indirimle 108 000 000 TL'ye satılan bu mala yapılan ikinci indirim oranı % kaçtır? (2000 DMS)

A) 15 B) 19 C) 21 D) 25 E) 27 If

20

(180 milyon).—=36 milyon:ilkindirim


v '100

180 milyon - 36 milyon = 144 milyon : ilk indirimii fi-yat
(Cevap E)

(J44milyon)-(i44milyon).— =108milyon ikinci indirimli fiyat
36milyon=144milyon.

100
=25->%25(Cevap D)


£2

tc

12. - 'i su ile dolu olan bir bidondaki suyun 8 litresi j-j 14- Bir 'Şyerinde, bir kısmının gündeliği 7 000 000

5 w


1

kullamldığında, bidonun -'ü su ile doluyor. Bu-
3 '


na göre, bidonun tamamı kaç litre su alır? (2000 : DMS)

A) 15 B) 30 C) 45 C) 60 E) 75TL, diğerlerininki 9 000 000 TL olan toplam 20 iş-çi çalışmaktadır. Bu işyerindeki işçilerin bir gün-de aldıkları toplam para 164 000 000 TL olduğuna göre, gündeliği 9 000 000 TL olan işçi sayısı kaç-tır? (2000 DMS)

A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8


Bidonun tamamı 5x litre su olsun.

— 3

3x-8=—^3x-—=
3 3

Bidonun tamamı 5x= 5.6 = 30lt

(Cevap B)

7 milyon TL 9 milyon TL

7. x + 9. (20-x) = 164

7x + 180-9x=164

-^2x = 16->x = 8

20-x = 20-8 -> 12 kişi 9 milyon TL alır.

(Cevap A)

42-

-GENEL YETENEK GENEL KULTUR DERGISI-
15. Eş kapasiteli sekiz musluk birlikte boş bir havu-zu 36 saatte doldurmaktadır. Buna göre, bu mus-luklardan altı tanesi boş havuzu kaç saatte dol-durur? (2000 DMS)

A) 38 B) 40 C) 42 D) 45 E) 488 musluk 6 musluk

36 saatte doldurursa x


Gürsel Servet

Bugünkü yaşları:
22 x

Gürsel x yaşındayken Servet 8 yaşında ise 22 - x = x - 8 => 30 = 2x => x = 15 dir.

(Cevap D)


6.x = 8.36 -» x = 48 saatte dolar.

(Cevap E)16. Maliyet fiyatı üzerinden %10 zararla satılmakta olan bir mal 20 000 000 TL fazlasına satılsaydı maliyet fiyatı üzerinden %10 kar edecekti. Bu mal kaç TL'ye satılmaktadır? (2001 KMS)

A) 90 000 000 B) 95 000 000

C) 100 000 000 D) 105 000 000

E) 110 000 000

Malın mal alış fiyatı x lira olsun. %10 zararla satış 90x

olur.


100

90x 100

+ 20.000.000 olur.

20.000.000 TLfazlası

% 10 kâr ile satış 'dir.

100

^+20.000.000=^


100 100

x= 100.000.000 TLolur. Malın satış fiyatıКаталог: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə