Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.77 Mb.
səhifə3/9
tarix25.01.2019
ölçüsü0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GÖREV ENVANTERİ TABLOSU


GÖREV ENVANTERİ TABLOSU

ADI VE SOYADI

KADRO

ÜNVANI

İŞYERİ

ÜNVANI

Açıklama


Mustafa Kaan BALTACIOĞLU

Arş.Gör.

Fakülte

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Araştırma Görevlisi

Hüseyin Turan ARAT

Arş.Gör.

Fakülte

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Araştırma Görevlisi

Vildan AYBEK

Arş.Gör.

Fakülte

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Araştırma Görevlisi

Bedriye MURSALOĞLU

Okutman

Fakülte

Mühendislik Fakültesi Okutman

Arzu Gül YÖNDEN

Okutman

Fakülte

Mühendislik Fakültesi Okutman (13/b Maddesi uyarınca)

Nilhan ÖZBEK

Öğr.Gör.

Fakülte

Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi

Furkan DİNÇER

Öğr.Gör.

Fakülte

Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Görevlisi (13/b Maddesi uyarınca)

Genel Toplam

68T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GÖREV ENVANTERİ TABLOSU (İdari Personel)


GÖREV ENVANTERİ TABLOSU

ADI VE SOYADI

KADRO ÜNVANI

İŞYERİ ÜNVANI

Açıklama


Nurten ÇELİK

Fak.Sek.

Fakülte
Mune BALLAR

Şef

Fakülte
Sibel AKAY

Memur

Fakülte
Şeyda ÇETİNKAYA

Veri Haz.veKont.İşlt.

Fakülte
Uluğ AKGÖL

Mühendis

Fakülte
Hakan Serdar KILIÇOĞLU

Mimar

Fakülte
Reşat AKBAŞ

Veri Haz.veKont.İşlt.

Fakülte
Murat BAYSAL

Veri Haz.veKont.İşlt.

Fakülte
Mehmet Hasip ERDOĞAN

Memur

Fakülte
Abdullah GÜMÜŞ

Memur

Fakülte
Abdullah Öner BOLAT

Memur

Fakülte
Türkan TEMUR

Ayniyat Saymanı

Fakülte
Erkan DURDU

Memur

Fakülte
Mehmet ATEŞ

Memur

Fakülte
Behice ERDOĞAN

Hizmetli

Fakülte
Celal AFLAZ

Memur

Fakülte
Ahmet ÇAĞLAR

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Fakülte
Erol GÜRSEL

Memur

Fakülte
Selahattin KEVKİR

Tekniker

Fakülte
Salih TATAR

Teknisyen
T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GÖREV ENVANTERİ TABLOSU (İdari Personel)


GÖREV ENVANTERİ TABLOSU

ADI VE SOYADI

KADRO ÜNVANI

İŞYERİ ÜNVANI

Açıklama


Mahmut KILIÇ

TeknikerYüksel TEKİN

Bilgisayar İşletmeniRasim UYAR

Geçici PersonelMustafa Kemal KAYA

Geçici PersonelRahmi KAHRAMAN

Sürekli İşçiGenel Toplam


25T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İÇ HAREKETLİLİK ANALİZİ TABLOSU


Birim


Ünvan

ÇALIŞAN SAYISI

Emekliliğe Hak Kazanan Çalışan Sayısı

Askerlik Yapmamış Çalışan Sayısı

İhtiyaçlar

Kısıtlar

Optimal Çalışan Sayısı

Mevcut Çalışan Sayısı

Fark

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr.

30

7

23

3


Mühendislik Fakültesi

Doç Dr.

60

7

53

Mühendislik Fakültesi

Yrd. Doç. Dr.

90

33

57

3

2Mühendislik Fakültesi

Arş. Gör.

50

17

33
9Mühendislik Fakültesi

Öğr. Gör.

-

2

2

Mühendislik Fakültesi

Uzman

10

-

10

Mühendislik Fakültesi

Okutman

4

2

2

Mühendislik Fakültesi

Fakülte Sekreteri

1

1

-

Mühendislik Fakültesi

Mühendis

4

1

3

Mühendislik Fakültesi

Mimar

1

1

-

Mühendislik Fakültesi

Teknisyen

10

1

9

Mühendislik Fakültesi

Tekniker

10

2

8

Mühendislik Fakültesi

Şef

4

1

3

Mühendislik Fakültesi

Memur

15

8

7
1Mühendislik Fakültesi

Veri Haz.veKont.İşlt.

6

3

3

Mühendislik Fakültesi

Ayniyat Saymanı

1

1

-

Mühendislik Fakültesi

Koruma ve Güv.Görevlisi

1

1

-

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar İşletmeni

1

1

-

Mühendislik Fakültesi

Geçici Personel

3

2

1

Mühendislik Fakültesi

Hizmetli

2

1

1

Mühendislik Fakültesi

Sürekli İşçi

2

1

1


Bölüm - 4

Kurumun Tanıtımı


BİRİMİN TANITIMI
Fakültemiz 11/07/1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı olarak 1992 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adıyla kurulmuştur. 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak Makine ve İnşaat Mühendisliği Bölümü olmak üzere iki bölüm halinde Eğitim-Öğretim faaliyetine başlamıştır. 1998 yılında bölüm ilk mezunlarını vermiştir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü I. Öğretimi ile Makine Mühendisliği II. Öğretimi 1998-1999 Eğitim-Öğretim döneminde ilk öğrencilerini almıştır. İnşaat Mühendisliği Bölümü II. Öğretime 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır. 2005 yılında Jeofizik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Mimarlık Bölümleri kurulmuştur. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü II. Öğretime 2005-2006 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin kapatılarak adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi kurulması ile ilgili 18 Ekim 2008 tarih ve 27028 sayılı resmi gazetede yayınlanan karar uyarınca, Bölümler ve Anabilim Dalları kadroları ile birlikte Mühendislik Fakültesi bünyesinde kalarak devam etmiştir. Kadrosu ve öğrencisi bulunmayan Mimarlık Bölümü ise kapatılmıştır. 2008 yılında Bilgisayar Mühengdisliği Bölümü I. Öğretimi, 2009 yılında Bilgisayar Mühendisliği II. Öğretimi, 2010 yılında Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü I. Öğretimi ve 2011 yılında Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü II. Öğretimi açılarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Fakültemiz Jeofizik Mühendisliği Bölümü ile Mekatronik Mühendisliği Bölümlerinde öğrenci bulunmamaktadır. Faaliyette bulunan beş Bölümde I. Öğretim 1675ve II. Öğretimde 1581olmak üzere toplam 3256öğrenci ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Ayrıca Fakültemizde 7 Profesör, 7 Doçent Doktor, 31 Yardımcı Doçent Doktor, 2 Öğretim Görevlisi, 2 Okutman ve 17 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Fakültemizin üç bölümünde de (Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği) Yüksek Lisans Programı açılmış olup mezunlar vermektedir. Fakültemiz İnşaat ve Makina Mühendisliği Bölümlerinde Doktora programı açılmış olup ilk öğrencilerini almıştır.
ÖNSÖZ
Üniversiteler, şeffaf ve gelişen bir toplumun ayrılmaz parçasıdır. İyiyi, doğruyu, aydınlığı sorgulamak ve değerlerimizi toplumun tüm katmanları ile paylaşmayı sürekli kılmak en temel amacımızdır. Mühendislik Fakültesi olarak misyonumuz, üniversite-endüstri işbirliğine dayalı çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten, tüm bu çalışmaları uluslararası ilişkilerle geliştirerek sürdürebilir kılan, ulusal alanda lider, dünyada saygın bir fakülte olarak görev yapmaktır. Üniversitemizin 20. kuruluş yılını kutladığı 2012 yılında öğrencileri, fakülte öğretim elemanları ve tüm bölümleriyle; tercihlerde önlerde yer alan, öğrenci ve öğretim üyesi memnuniyeti yüksek, mezun öğrencileri öncelikle tercih edilen, ilgili yöresel sorunların çözümünde öncelikle başvurulan,hem öğrencileri, öğretim elemanlarını ve tüm çalışanları hem  de eğitim, öğretim ve bilimsel çalışma açısından, ulusal ve uluslar arası alanda saygın bir fakülte olmak temel hedefimizdir.
Hazırlamış olduğumuz bu organizasyon el kitabının Fakültemizin hemde Üniversitemizin daha kurumsal bir kimliğe ulaşması açısından önemli bir çalışma olacağına inanıyoruz. Bu ve benzeri planlamaların yapılması Fakültemizin konumunu yükseltecek ve ulusal ve uluslararası ölçekte kalitemizi ortaya koyacaktır. Bu çalışmalarda emeği geçen ve önümüzdeki yıllarda bu çalışmayı paylaşacak ve katkı sağlayacak bütün akademik elemanlarımıza teşekkür ediyor, başarı dileklerimle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə