2015 – 2019 stratejik plani şİko ilk ve orta okulunun fotoğrafi hazirlayanlar sinan Şen fariz BİLİCİ Medeni koçYüklə 0,71 Mb.
səhifə1/6
tarix03.08.2018
ölçüsü0,71 Mb.
#66978
  1   2   3   4   5   6ŞEHİT İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU İLK/ORTA OKULU

2015 – 2019

STRATEJİK PLANI

ŞİKO İLK VE ORTA OKULUNUN FOTOĞRAFI
c:\users\mehmet\desktop\16105843_20140116_093737.jpg


HAZIRLAYANLAR

Sinan ŞEN

Fariz BİLİCİ

Medeni KOÇ
c:\users\mehmet\desktop\k_03175540_dscf3053.jpg

SUNUŞ

“Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.” (Mustafa Kemal Atatürk)


Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk haline getirecek olan eğitim, amaç ve hedefleri önceden belli olan, anlık kararlarla değil de belli bir strateji dâhilinde yürütülen eğitimdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki sözünde vurguladığı “okul” da ancak planlı bir eğitim yuvası olarak gerçek hedeflere ulaşabilir. Bu nedenle ŞİKO ilk ve orta Okulu olarak 2015 – 2019 yılları arasında hedeflerimizi belirleyerek bu alanda çalışmalarımıza hız vereceğiz.
ŞİKO ilk ve orta Okulu olarak bizler bilgi toplumunun gün geçtikçe artan bilgi arayışını karşılayabilmek için eğitim, öğretim, topluma hizmet görevlerimizi arttırmak istemekteyiz. Var olan değerlerimiz doğrultusunda dürüst, tarafsız, adil, sevgi dolu, iletişime açık, çözüm üreten, yenilikçi, önce insan anlayışına sahip bireyler yetiştirmek bizim temel hedefimizdir.
ŞİKO ilk ve orta Okulu stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti, yani okulun GZFT (SWOT) analizi yapılarak başlanmıştır. Daha sonra GZFT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki GZFT analizi bir kilometre taşıdır okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama ise bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir. Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır.
ŞİKO ilk ve orta Okulu Stratejik Planı (2015-2019)’da belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.
Planın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen, öğrenci, velilerimize, Okul Gelişim Yönetim Ekibi’ne teşekkür ederim.
OKUL MÜDÜRÜ

Ramazan ÇINAR

ÖNSÖZ

Ülkemizin geleceğinden sorumlu kurumlardan biri olan eğitim

kurumlarında çağdaş medeniyetin ortağı bireyler yetiştirmek ,yaşanabilir bir

çevre oluşturmaya katkıda bulunmak, eğitimde insani değerleri ön planda

tutmak, eğitimde demokrasi kültürü olan kararlara katılımı sağlamak, paydaşları

bilgi ve kültüründen faydalandırmak, yapılacak olan faaliyetlerin planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, verimliliği arttırmak, sürekli gelişim sağlamak için insanı kendisini gerçekleştirmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir.

Okullarda bu anlamda yapılacak olan TKY çalışmaları önem

kazanmıştır. Gelişmenin sürekli olması bireyin kalitesinin yükseltilmesiyle

olmaktadır. Okullarımızda yapılan öz değerlendirme çalışmaları bu anlamda

iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesi ve sürekli gelişmenin önünü

açmaktadır.

Okullarımızda yürütülen toplam kalite yönetimi çalışmaları yöneticilerimizin desteği olursa daha hızlı bir ivme kazanarak uygulama alanı bulacaktır. Çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkılması,hedeflerin

gerçekleştirilmesiyle olacaktır.

ŞİKO ilk ve orta Okulu Stratejik Planı 2015-2019’de belirtilen amaç ve

hedeflere ulaşmamızın, okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemlikatkılar sağlayacağına inanmaktayız.

Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi’ne ve uygulanmasında yardımcı olacak İPEKYOLU ilçe milli Eğitim müdürlüğü AR-GE sorumluları olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara öğretmen , öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim.


İLGİLİ

Sinan ŞEN

Müdür Yardımcısı


İÇİNDEKİLER

İSTİKLÂL MARŞI 4

SUNUM 5

ÖNSÖZ 6


İÇİNDEKİLER 7-8

DİZİN 9


KISALTMALAR 10

BÖLÜM 1 11

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 12-13

PLANIN SAHİPLENİLMESİ 14

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU 14

STRATEJİK PLAN KOORDİNASYOK EKİBİ 14

BÖLÜM 2 15

DURUM ANALİZİ 15

STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA TABLOSU 16

OKULUMUZUN TARİHÇESİ 17

STRATEJİK PLAN REFERANS KAYNAKLARI 18

STRATEJİK PLAN AMACI 18

STRATEJİK PLAN KAPSAMI 18

FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLER 19

PAYDAŞ ANALİZİ 20

PAYDAŞLARIN TESPİTİ 21

PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ 22

İÇ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ 22

DIŞ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ 22

KURUM İÇİ ANALİZ 23

ŞİKO TEŞKİLAT ŞEMASI 22

İNSAN KAYNAKLARI 23-24-25

KURUM KÜLTÜRÜ 26

TEKNOLOJİ 27

ŞİKO 2012 MALİ DURUM 28

ŞİKO 2013 MALİ DURUM 29

ŞİKO 2014 MALİ DURUM 29

BİNA ENVANTERİ 30

KURUM DIŞI ANALİZ 30

ÜST POLİTİKA BELGELERİ 30

PEST ANALİZİ 31

PEST ÇEVRE ANALİZİ 32

GZFT ANALİZİ 33-34

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ERİŞİMİN ARTTIRILMASI 35

BÖLÜM 3 36

GELECEĞE YÖNELİM 37

A. MİSYON 37

B. MİSYON 37

İLKELERİMİZ 37

TEMEL DEĞERLERİMİZ 38

TEMALAR 39-40

1.TEMA


EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ERİŞİMİN ARTTIRILMASI 41-42

STRATEJİK AMAC 43

STRATEJİK HEDEF 43

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 43

TEDBİRLER 44

2.TEMA


EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI 45-46

STRATEJİK AMAC 47

STRATEJİK HEDEF 47

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 47

TEDBİRLER 48

3.TEMA


EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ERİŞİMİN ARTTIRILMASI 49-50

STRATEJİK AMAC 51

STRATEJİK HEDEF 51

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 51

TEDBİRLER 52

BÖLÜM 4 53

MAALİYETLENDİRME 54

2015-2019 DÖNEMİ TAHMİNİ MALİYET DAĞILIMI 54

BÖLÜM 5 55

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 56

RAPORLAMA 56

EKLER


ŞİKO İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 56

ŞİKO FAALİYET SONU RAPORU 57

OKUL GELİŞİM PLANI 58

EYLEM PLANI 59

İMZA SÜRKÜSÜ 60

ŞİKO STRATEJİK PLAN BİRİMLERİ İMZA SÜRKÜSÜ 61TABLOLAR DİZİNİ

TABLO

İÇERİK

SAYFA

TABLO 1

Kısaltmalar
TABLO 2

Stratejik Plan Üst Kurulu
TABLO 3

Stratejik plan Koordinasyon ekibi
TABLO 4

Stratejik planlama Çalışma Tablosu
TABLO 5

Stratejik plan Referans kaynakları
TABLO 6

Faaliyet Alanları
TABLO 7

Paydaş listesi
TABLO 8

Mali durum 2012
TABLO 9

Mali durum 2013
TABLO 10

Mali durum 2014
TABLO 11

Yerleşim envanteri
TABLO 12

Referans Kaynağı
TABLO 13

PEST Çevre Analizi
TABLO 14

GZFT Analizi
TABLO 15

İlkelerimiz
TABLO 16

Temel Değerlerimiz
TABLO 17

Performans Göstergeleri


KISALTMALAR

TEOG

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı

DAKA

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

SODES

Sosyal Destek Programı

PG

Performans Göstergesi

DMK

Devlet Memurları Kanunu

TTK

Talim Terbiye Kurulu

KHK

Kanun Hükmünde Kararname

GZFT

Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, tehditler

DPT

Devlet Planlama Teşkilatı

AB

Avrupa Birliği

SP

Stratejik Plan

KMYKK

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu

PEST

Politik ekonomik Sosyal Teknolojik

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma kanunu

MEB

Milli Eğitim Kanunu

TC

Türkiye Cumhuriyeti

T.NO

Tedbir No

RAM

Rehberlik Araştırma Merkezi

MEM

Milli Eğitim Müdürlüğü


 1. BÖLÜM

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 1. STARTEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Okulumuzun Stratejik Planına (2015-2019) Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) tarafından, Okulumuzun Konferans salonunda, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra taslak oluşturularak başlanmıştır.

Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında Okulumuzda Okul Gelişim Yönetim Ekibi Tarafından önceden hazırlanan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından taslağı gönderilen şablon incelenmiş Daha Önce Hazırlanan Okul Strateji Planı İncelenmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır.

Stratejilerin Belirlenmesi;

Okul Gelişim Yönetim Ekibi(OGYE) tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır.

Bu çalışmalarda izlenen adımlar;

1.Kurumun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan sonrada vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar belirlenirken aşağıdaki hususları dikkate aldık;

√ Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar,

√ Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar,

√ Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı.

2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi.

3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı” sorgulaması yapıldı.

4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi.

5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı.

6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT(SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu.

7. GZFT(SWOT) çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi.

8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi yapıldı.

9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak her bir stratejik amacın bütçesi ve oradan da toplam plan bütçesi ortaya çıkartıldı.

Yukarıdaki çalışmalar gerçekleştirildikten sonra ŞİKO İlk ve Orta Okulunun 2015-2019 dönemi stratejik planına son halini vermek üzere gelen görüşler doğrultusunda son düzenlemeler yapılarak plan taslağı son halini almıştır.
 1. PLANIN SAHİPLENİLMESİ

 2. PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU

 1. ŞİKO İLK VE ORTA OKULU Stratejik Plan Üst Kurulu

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

ADI-SOYADI

ÜNVAN

Ramazan ÇINAR

Okul Müdürü

Sinan ŞEN

Müdür Yardımcısı

Medeni KOÇ

Müdür Yardımcısı

M.Ali AKBAŞ

Okul Aile Birliği Başkanı

İsmail ERSÖZ

Öğrenci Velisi
 1. ŞİKO İLK VE ORTA OKULUStratejik Plan Koordinasyon Ekibi
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

ADI-SOYADI

ÜNVAN

Fariz BİLİCİ

Müdür Yardımcısı

Rafet ACAR

Öğretmen

Medeni KOÇ

Öğretmen

Ferhat TÜRKOĞLU

Öğretmen

Özlem KARTAL

Öğretmen

Ekrem GENÇ

Öğretmen

M.Ali AKBAŞ

Okul Aile Birliği Başkanı

İsmail ERSÖZ

Öğrenci Velisi

D) Çalışma Takvimi (TABLO-2) 1. BÖLÜM


DURUM ANALİZİ 1. DURUM ANALİZİ

 2. C) Stratejik Planlama Çalışmaları Tablosu (TABLO-4)

İş ve İşlemler

Aşamalar

Cevaplanacak Soru

Tarihi Gelişim

Yasal Yükümlülükler

Ürün / Hizmetler

Kurum İçi ve Çevre Analizi

GZFT (SWOT) Analizi

Paydaş AnaliziDurum Analizi

Neredeyiz?

Okul kurum varoluş gerekçesi

Temel İlkelerMisyon ve İlkeler

Nereye Ulaşmak İstiyoruz?


Arzu edilen gelecek

Vizyon

Orta vadede ulaşılacak kavramsal amaçlar

Spesifik, somut ve ölçülebilir hedeflerTema, Amaç ve Hedefler

Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri

Eylem Planları

Maliyetlendirme


Stratejiler, Faaliyetler ve Projeler


Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?

Raporlama

Karşılaştırmaİzleme

Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?

Geri besleme

Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi

Performans göstergeleri


Değerlendirme ve Performans Ölçümü


 1. TARİHİ GELİŞİM

İlimiz İpekyolu İlçesi EsenlerMahallesinde mülkiyeti İpekyolu İlçe MEM’e ait olan arsa üzerine İl Özel İdaresi tarafından 8derslikli standart proje üzerine inşa edilerek 2004-2005 eğitim öğretim yılında il milli eğitim müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Okulumuz 2 binadan oluşmakta iken 2011 yılı depreminde B Blok binamız ağır hasarlı alarak valilik tarafından yıktırılmış olup şuanda A blok dediğimiz binamızda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

2012 yılında A blok binamız valilik tarafından güçlendirmeye alınarak 2013 yılında eğitime yeniden açılmıştır.

2014-2015 eğitim öğretim yılı itibariyle 15 şube 1 özel eğitim sınıfı 2 destek odası ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

2013 yılında 4+4+4 eğitim sistemi ile birlikte okulumuz İlk ve Ortaokul olmak üzere iki kuruma ayrılmış olup ikili eğitime devam etmektedir.

Şu anda bir müdür, üç müdür yardımcısı, 37 öğretmen ve 1032 öğrenci ile öğretime devam etmekteyiz. ilkokul kadrosunda 1 Kadrolu hizmetli personelimiz yanında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün İŞKUR’a ait5 elemanı tarafından temizlik hizmetlerimiz görülmektedir. 1. Yüklə 0,71 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə