Açiq tender elan ediRYüklə 42,51 Kb.
tarix02.06.2018
ölçüsü42,51 Kb.
#52446
  • “AzYrsu” ASC-nin daxili vYsaiti hesabına MaliyyY Hesabatlarının BeynYlxalq Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmış maliyyY hesabatlarının auidit olunması xidmYtlYrinin xidmYtlYrinin satınalınması mYqsYdilY


AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 (bir) lot üzrY keçirilir.

Tender iştirakçılarına tYklif edilir ki, öz tender tYkliflYrini möhürlYnmiş, imzalanmış şYkildY ikiqat zYrflYrdY yazılı surYtdY tYqdim etsinlYr.

MüqavilYni yerinY yetirmYk üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyY vY texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

a)     ŞirkYt AzYrbaycan Respublikasının müvafiq orqanından audit yoxlamalarının aparılması üçün etibarlı lisenziya almalıdır.

b)     ŞirkYt tender elanında müYyyYn edilmiş maliyyY-tYsYrrüfat fYaliyyYtinin auditinin aparılması üçün lazımi meyarlara cavab vermYlidir. Bu şYrtlYr audit üzrY işlYyYcYk Ysas heyYtin qüvvYdY olan CPA/ACCA lisenziyaları vY tYrcümeyi-halları formasında olmalıdır.

TenderdY iştirak etmYk istYyYnlYr aşağıdakı mYblYğdY iştirak haqqını göstYrilYn hesaba köçürdükdYn sonra AzYrbaycan dilindY tYrtib olunmuş Ysas şYrtlYr toplusunu Bakı şYhYri, Moskva prospekti, 67, “AzYrsu” ASC-nin Satınalmaların TYşkili vY İdarY Olunması DepartamentindYn (YlaqYlYndirici şYxslYr- tenderlYrin tYşkili şöbYsinin rYisi Murad Abışev, tel: (012) 431 47 67, daxili 1087 vY satınalmalar üzrY mühYndis MYmmYdyar Musayev, tel: (012) 431 47 67, daxili 2288) ala bilYrlYr.

İştirak haqqı 300 manatdır.

TYşkilat: “AzYrsu” ASC

VÖEN: 9900001751

Bank:“Kapital Bank”ASC-nin
1 saylı NYsimi filialı

Kod: 200112

VÖEN: 9900003611

M/h: AZ37NABZ 0135010000000001944

S.W. İ. F. T. BIK: AİİBAZ2X

H/h : AZ65AİİB 33070019441100216111

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdY iştirak etmYk üçün aşağıdakı sYnYdlYri tYqdim etmYlidirlYr:

- tenderdY iştirak etmYk üçün yazılı müraciYt (tender komissiyasının adına);

- tenderdY iştirak haqqının ödYnilmYsi barYdY bank sYnYdi;

- tender tYklifi (zYrflYrin açıldığı tarixdYn sonra Yn azı 30 bank günü qüvvYdY olmalıdır);

- tender tYklifi dYyYrinin 2 faizi hYcmindY bank tYminatı (zYrflYrin açıldığı tarixdYn sonra Yn azı 60 bank günü qüvvYdY olmalıdır).

- AzYrbaycan Respublikasında vergilYrY vY digYr icbari ödYnişlYrY dair yerinY yetirilmYsi vaxtı keçmiş öhdYliklYrin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildYki fYaliyyYti haqqında vergi orqanları tYrYfindYn tYsdiq olunmuş maliyyY hesabatının surYti;

- iddiaçının son bir ildYki maliyyY vYziyyYti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnamYsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkY vY rekvizitlYri.

SYnYdlYr AzYrbaycan dilindY, 2 nüsxYdY (Ysli vY surYti) tYrtib olunmalıdır (xarici dildY olan tender tYkliflYri AzYrbaycan dilinY tYrcümY olunmalıdır).

Tender proseduru “DövlYt satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçirilYcYkdir.

İddiaçılar tenderdY iştirak etmYk üçün yuxarıda göstYrilYn sYnYdlYri (tender tYklifi vY bank tYminatı istisna olmaqla) 26 yanvar 2018-ci il saat 18.00-a qYdYr, tender tYklifi vY bank tYminatını isY möhürlYnmiş ikiqat zYrflYrdY 5 fevral 2018-ci il saat 16.00-a qYdYr  Bakı şYhYri, Moskva prospekti, 67, “AzYrsu” ASC-nin Satınalmaların TYşkili vY İdarY Olunması DepartamentinY tYqdim etmYlidirlYr.

GöstYrilYn vaxtdan gec tYqdim olunmuş zYrflYr açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların tYkliflYri 6 fevral 2018-ci il saat 16.00-da yuxarıda göstYrilYn ünvanda açılacaqdır.İddiaçıların sYlahiyyYtli nümayYndYlYri iştirak edY bilYrlYr.

Tender komissiyası
Yüklə 42,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə