Ahmed Hulûsi’de Kavramlar ahmed hulûSİ’DE


RUH adlı melek (kuvve) dahi, Esmâ mertebesinin sonsuz sınırsız özelliklerine imanın kemâliyleYüklə 0,59 Mb.
səhifə6/6
tarix31.10.2017
ölçüsü0,59 Mb.
1   2   3   4   5   6

RUH adlı melek (kuvve) dahi, Esmâ mertebesinin sonsuz sınırsız özelliklerine imanın kemâliyle Hayy ve Kayyum'dur!


ALLAH’IN TÜM KUVVELERİNE

(Tüm İsimlerine) İMAN EDEN


("El Vekiyl" isminin özelliğine iman eden, Allah'ın tüm isimlerine (tüm kuvvelerine) de iman etmiş olur)


 • Hakikat BİLGİsini (Kitabı) tenzîl eden Allah, (Dünya'da ve sonsuz gelecek sürecinde) sâlihlere Veliyy olur(Her anında hakikatini oluşturan isimlerinden Veliyy isminin anlamının açığa çıkışının farkındalığını yaşatır).(A’raf/196-Yusuf/101)

ĞAYRİLMAĞDUBİ ALEYHİM VE LADDAAALLİYN”Gazabına uğrayanların (Âlemlerin ve nefsinin hakikatini göremeyip benlikleriyle kayıtlananların)


Ve
(Hakikatten - Vahid-ül AHAD üs Samed olan Allah ismiyle işaret edilen, anlayışından) saparak şirk koşanların yoluna değil.

ÂLEMLER • Bürünülmüş Mânâlar

 • Allah’ın ilmindeki ilmî sûretler

 • Evren İçre Evrenler


TÜM ÂLEMLERİN SAHİBİ…
(“ALLAH” İsmiyle işaret edilen!)


ÂLEMLERİN

VE NEFSİNİN HAKİKATİ
ÂLEMLERİN HAKİKATİ

(“Allah” İsmi)


NEFS”İN HAKİKATİ


 • Esmâsıyla Allah!

 • “Rubûbiyet” kemâli

 • "Melek" tâbir edilen kuvve


NEFS BİLİNCİNİN ASLI->SÂFİYE!


"NEFSİNİN HAKİKATİ"Nİ BİLMEK
 • Rabbini bilmek

 • Hakikatini fark etme açıklığına kavuşmak



NEFSİN HAKİKATİNİ GÖREMEMEK

(BİLİNCİNİ GÖMÜP GİZLEMEK)


 • Kendini aldatmak

 • Hakikatini inkâr etmek

 • (Bilincini) gömüp gizleyerek (bilinçsizce- içgüdüleri ve dürtüleriyle tabiatına uyarak, bedensellikle) yaşamak

Bilincini gömüp gizleyerek yaşayan, kaybetmiştir!


BENLİK


 • Benlik sahibi bilinç

 • (ENE) Eniyet'e işaret

 • İnsan Zâtının üç mertebesi olan Ahadiyet, Eniyet ve Hüviyet tecellilerinden ilk açığa çıkış olan eniyet = ene = ego = BEN noktasına işaret..

 • Birimsel kişilik

 • Fiziki ölümle zaten bitecek olan dünyevi-imaj kişilik


BENLİKLE KAYITLANMAK


 • “Hakikatini görememek

 • Geçmişinden ders almamak

 • Geleceğini görememek

 • Benliğiyle yaşamak


GAZAP

 • Şiddet ateşini kesen Rahman'ın rahmeti

 • Zulmedenin fiilinin neticesini oluşturma düşüncesi



"RAHMAN" ismi hem ilâhî rahmete nâil olmamızı sağlar, hem de gazâb anlamı taşıyan fiîllerden korunmamızı temin eder. Çünkü gazâb, şiddet ateşini kesen Rahman'ın rahmetidir.


GAZABA UĞRAYANLAR

(ŞİRK KOŞANLAR)
 • "Mağdubin" diye işaret edilen "şirk" ehli olan "müşrik"ler yani "tanrı kavramına inananlar"


GAZABI DOĞURAN ŞEY ->Şirk!


 “ŞİRK”
 • Gerçeği örten fikir ve kabulleniş...

 • Derin düşünce yetersizliğinden doğan yanılgı...

 • İnsanın,  gökte veya yerde bir dış tanrı kabulü…

 • “Tanrı kavramına inanma”

 •  “Tanrı” var zannı

 •  “Tanrı”nın varlığını düşünme

 • Allah üzerine yalan uydurmak

 • O'nun işaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkışı olan işaretleri) yalanlamak

 • Benliğini ya da dışsal objeleri Allah’a eş koşmak

 •  “Ben” ve “tanrı” anlayışı…

 • (Bir yanda tanrı... diğer yanda her şey!) düşüncesi…

 •  "Benliğini, Rabbine(Hakikat'i olan El Esmâ'ya eş koşma

 • Ötede bir ilah edinmek…

 • ("Hakikat"ten-Vahid-ül AHAD-üs Samed ALLAH anlayışından) sapma...

 • “Allah” yanı sıra, O’ndan ayrı (benliği dâhil) bir başka güç kuvvet sahibi varlık kabulü…

 • (Yalnızca Allah İsimlerinin işaret ettiği mânâlardan oluşan âlemler içinde sizinde Hakikatiniz  "Allah Esmâsı"ndan meydana gelmiştir. Rabbiniz, Hakikatiniz olan bu Esmâ'dır. Dolayısıyla hem derûnunuzda hem de karşınızda Allah Esmâsının açığa çıkışından başka birşey yoktur. Bu Hakikate ters düşen bir şekilde) var gördüklerinizi, Allah dûnunda bağımsız-ayrı bir varlık(Tanrı) gibi düşünüp kabul etme.

 • "Semâlar ve arzın Fâtır'ı (işlevlerine programlayarak yaratan) ve onların hayatiyetlerinin devamı için gerekenlerle besleyen ama kendisi böyle bir şeye ihtiyaç duymayan Allah'tan gayrını (vehmedip onu) velî edinmek…

 • Misaklarına rağmen (yaratılışlarındaki mutlak teslimiyet fıtratına rağmen) sonradan Allah Ahdini (şartlandırılmaları yüzünden) bozma; Allah’ın (şirk anlayışının kaldırılarak) BİR’leştirilmesini/vusûlünü emrettiği şeyi kesip koparma…

 • (Varsandıkları, tanrıları veya benliklerini) eş koşarak Allah’a iman etme…

 • (Var sandıkları dışsal tanrılarını)  Rablerine (hakikatlerindeki El Esmâ mertebesine) denk tutma...

 • Şuura yerleşmiş olan isimlere varlık vermek...

 • Herhangi bir varlığa Tanrılık payesi verme...

 • Bazılarının bazılarını (mesela İsa'yı) Allah yanı sıra ilâh-tanrı edinmesi

 • Bilgisizlik yüzünden hayâlinde yarattığı tanrıya tapınma nedeniyle düştüğün hâl, ortam ve şartlar...

 • “Vahid-ül Ahad” olan “ALLAH” ismiyle işaret edilenin yanı sıra bir tanrı (bir varlık kabullenme

 • Hakikatlerindeki Allah esmâsı yanı sıra hayâlinde bir Tanrı yaratma

 • “Esmâ”yı “Tanrı” edinmek...

 • “Seyri enfüsî”yi tamamlayamamak…

 • Tüm yararlı fiillerin boşa gitmesine sebep olan anlayış ve yaşam biçimi

 • Aslı olmayan “vehmedilen”e düşerek, “çokluk algılanması ardındaki gerçek Tek’lik”ten perdelenme… Ve bunun sonucu, kendini yalnızca madde beden kabul ederek yaşamak, ölüp yok olup gitmek (küfür); ya da benliği yanı sıra gökte veya derununda bir tanrı kabullenmek …

 • Kişinin nefsine olan zulüm

 • Geri dönemeyeceği kadar uzak bir sapıklık

 • Kınanma

 • Aşağılanma

 • Terk edilme

 • Yardımsız kalma

 • Kebair (büyük suç-azim suç)

 • En büyük zulüm

 • Kişinin nefsine olan zulüm

 • Allah’ın asla affetmeyeceği tek suç

 • "Allah" adıyla işaret edileni anlamamış olanın, hayalinden açığa çıkan, dünyasındaki "bâtıl" yani aslı olmayan geçersiz fikirleri...

 • "Allah" ismiyle işaret edilen "dûnunda" olan herhangi bir isimle işaret edilene "Allah" yanı sıra varlık vermek!...

 • "Esmâ"sıyla yaratılmış, varlığı yalnızca "isim"den ibaret olanın, "Esmâ mertebesine" "eş" koşulması...

 • "Esmâ" hakikatinden yaratılmış, açığa çıkarılmış olanın, kendisi gibi "Esmâ" hakikatinden var olmuş başka birini, "Esmâ" mertebesine eş düşünmesi...

 • "Allah" ismiyle işaret edileni, varlıkları isimlerinden ibaret olan âlemlerde, yani âfakta ve nefsinde (dışsallıkta-içsellikte) "Esmâ"sı itibarıyla görememe...

 • Dualizm

 • İkilik

 •  İkilik necaseti


ZÂT’I İTİBARİYLE

ŞİRK VE TEVHİD KAVRAMLARINDAN MÜNEZZEH OLANIN BİLDİRDİĞİ ŞİRK!
 • "Esmâ mertebesine" "şirk = eş" koşulması{Hiçbir düşünülen, “O”na denk özellikler açığa çıkaramaz!{  "Allah" ismiyle işaret edilenin, "El AHAD-üs SAMED"dir- "HÛ"dur!-O'nun gayrı veya "dûnu" mevcut değildir! - O'na hiçbir küfuv (denk) olmadı-"Es Samed"dir)("içine bir şey girmesi, katılması veya ondan bir şey çıkması, oluşması söz konusu olmayan som TEK'illik")}


ANLAYIŞINDA ŞİRK OLMAYANLAR
{İbrahim milleti- İbrahim'deki hakikate en yakın olanlar; Onun anlayışı üzere yürüyenler- Nebi (Hz.Muhammed) ve Ona iman edenleri-Ne Yahudi idi ne de Hristiyan olanlar- Tanrıya (dışsal ötesinde bir ilâha) inanmayan (hanîf), yalnızca Allah'ın var olduğunun idrakında olarak O'na teslim olmuşlar (varlığında Allah'ın mutlak tasarrufu olanlar)}


ŞİRK EHLİ->”MÜŞRİK”
 • Benliğini ya da dışsal objeleri Rabbine(Hakikat'i olan El Esmâ'ya eş koşan

 • Bilincindeki(nefsindeki), kendisinin bir beden varlık olup, bedensel zevklerini bilincinin zevkleri olduğu yolundaki vehmine tâbi olan…

 • Bedensel beraberlikleri asıl kabul edip; kendini beden kabul etmenin getirisi olan bir  yaşam biçimi yaşayan



ŞİRK SUÇU->AZİM SUÇ


{Esmâ ül Hüsnâ'sı itibarıyla varlığının da hakikati olan Allah'a ("B"illahi) şirk koşmak}


ŞİRK SUÇUNU AÇIĞA ÇIKARANLAR


{"Lâ ilâhe İllâllah" gerçeğini kabullenin denildiğinde, benliklerini öne çıkaranlar}


“ŞİRK”İN İKİ BOYUTU
 • Allah yanı sıra bir dış objeyi veya bedenini tanrı edinmek suretiyle apaçık şirk

 • Allah ismiyle işaret edilene “B” sırrını inkâr anlamına gelen şirk



AÇIK ŞİRK • Gökte veya yerde bir öte-dışsal tanrı kabulü

 • Ötende bir "tanrı" vehminden kaynaklanan anlayış


GİZLİ ŞİRK


 • "Allah" yanı sıra, O'ndan ayrı (benliği dâhil) bir güç kuvvet sahibi varlık kabulü

 • "Benliğini, rabbine (Hakikat'in olan El Esmâ'ya) şirk koşma" anlayışı

 • "Esmâ" hakikatinden yaratılmış, açığa çıkarılmış olanın, kendisi gibi "Esmâ" hakikatinden var olmuş başka birini, "Esmâ" mertebesine eş düşünmek


ALLAH ŞİRK SUÇUNU AFFETMEZ


 • Kim Allah’a şirk koşarsa, muhakkak Allah O’na Cenneti haram kılmıştır.Şirk dışında işlenmiş tüm suçları affeder -> ”EL AFÜVV”(Şirk hâli yaşamında “El Afüvv” İsminin özelliği açığa çıkmaz.)

 • Hakikatlerindeki “Allah Esması”na şirk koşanların kalplerinde korku oluşturulur.


ŞİRKE DÜŞMEK


 • Vehimle "çokluk algılanması ardındaki gerçek Tek'lik"ten perdelenmek

 • Geri dönemeyeceği kadar uzak bir sapıklığa düşmek


ŞİRK PİSLİĞİ

(Ben ve tanrı anlayışı)


ŞİRK KOŞTUKLARI HALDE

KENDİLERİNİ TEMİZ SAYANLAR


(Şirk koştukları hâlde temiz olduklarını iddia eden Yahudi ve Hristiyanlar)


ŞİRK ANLAYIŞINDAN KURTULMANIN YOLU->"Allah" adıyla işaret edilene iman


İÇİNDE ŞİRK OLAN İMAN

(Allah'a "B" işareti kapsamıyla Allah'a iman)

HER REKÂTTA

"FÂTİHA SÛRESİ" "OKU"NUR


 • Namazı edâ edebilmenin ana şartı, her rekâtta Fâtiha sûresini okumaktır.


KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?
{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə