Astronomi ve uzay biLİmleri (mf-1) Mesleki Tanım


MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ (MF-1)Yüklə 2 Mb.
səhifə16/21
tarix25.01.2019
ölçüsü2 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ (MF-1)
Mesleki Tanım
Endüstride ve bankacılıkta sorunların matematik yolu ile analizini yapan ve çözüm

yollarını geliştiren kişidir. (http://www.iskur.gov.tr/)


Görevler


 • Ortaya çıkan problemlerin matematiksel modellerini kurar, çözer ve yorumlar.

 • Problemlerin çözümü için yöntemler geliştirir. (http://www.iskur.gov.tr/)


Mesleğin Gerektirdiği Özellikler


 • Matematik ve fen bilimleri bilgilerine meraklı,

 • Bir olayı bütün yönleriyle ele alıp, elde ettiği sonuçları birleştirerek sağlıklı bir çözüm bulabilecek düşünme yeteneğine sahip olması

 • Analiz yeteneği güçlü,

 • Bilgisayar uygulamalarına yatkın,

 • Disiplinli çalışma alışkanlığı gelişmiş,

 • Etkin iletişim kurma becerisine sahip olan,

 • Ekip çalışmasına ve disiplinlerarası çalışmaya yatkın,

 • Sabırlı, titiz, dikkatli kişiler olmaları gerekir. (http://www.parlakbirgelecek.com)


Çalışma Ortamı ve Koşulları
Matematik mühendisleri görevlerini normal sıcaklıkta ve aydınlatılmış temiz büro

ortamlarında, çok kere tek başlarına ve sayılarla uğraşarak yaparlar. Görevleri gereği

zaman zaman diğer çalışanlarla iletişimde bulunabilirler. (http://www.iskur.gov.tr/)
Meslek Eğitimi
Süresi 4 yıl olup başta matematik olmak üzere bilgisayar, mühendislik ve sosyal bilimler alanları ile ilgili dersler okutulmaktadır. Öğrencilere, dörder hafta süren bilgi işlem, araştırma ve işletme konularında yaz stajları yaptırılmaktadır. (Aydın Üniversitesi, 2012)
Meslek Eğitimine Giriş Koşulları


 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,

 • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS)

“Matemetik Mühendisliği “ lisans programı için yeterli “MF-1” puan almak.

 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda

“Matematik Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 • Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen

Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

 • Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden

adayların yerleşme şansı azalmaktadır. (http://www.iskur.gov.tr/)

Eğitimin Süresi ve İçeriği
Meslek eğitiminin süresi 4 yıldır.

Öğrenciler eğitimlerinin ilk iki yılı boyunca; Genel Matematik, Genel Fizik, Lineer Cebir,

Analitik Geometri, diferansiyel denklemler, Olasılık, İstatistik, Ayrık Matematik,

Mukavemet, Dinamik, veri analizi gibi matematik mühendisliğinin temel derslerini, üçüncü

ve dördüncü sınıflarda Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Kompleks Fonksiyonlar

Teorisi, Sürekli ortamlar Mekaniği, Cebir, Modern Analiz, Diferansiyel Geometri gibi

ileri matematik ve mühendislik derslerini ve daha özel konularda çeşitli seçmeli dersler

alırlar. Bunların yanı sıra Temel Fizik, Kimya, İngilizce, ekonomi ve İnsan Toplum Bilimleri

konularında bazı seçmeli dersler ve Atatürk İlke ve İnkılâpları derslerini alırlar ve

bitirme çalışması hazırlarlar. (http://www.iskur.gov.tr/)


Eğitim Sonunda Alınan Belge- Diploma ve Unvan
Matematik mühendisliği bölümünü bitirenlere “Matematik Mühendisi” unvanı verilir. Öğrenimleri sırasıda aldıkları sosyal bilimler dersleri matematik mühendislerinin çalıştıkları iş yerlerine kolayca uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Matematik mühendisleri iş yerindeki problemlere matematiksel çözümler getirmektedir. (Aydın Üniversitesi, 2012)
Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Bankacılık, sigortacılık, bilişim, gıda, giyim, ilaç gibi çeşitli sektörlerde çalışmaktadırlar. Firmaların muhasebe veya bilgi işlem bölümlerinde sistem uzmanlığı, web tasarımı, program yazılımı ve bilgisayar donanımı üzerinde görev alabildikleri gibi; uygulama ya da yazılım geliştirme üzerine de çalışabilirler. Bunun yanında eğitim alanında, istatistik ile ilgili bölümlerde, analiz yeteneklerinden dolayı borsada iş bulma imkanına sahiptirler. ( Sınav Dergisi Dershaneleri, 2013)
Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Eğitim sırasında öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel

Müdürlüğünün verdiği öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

Ayrıca öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan yararlanabilirler. (http://www.iskur.gov.tr/)
Eğitim Sonrası
Matematik mühendisleri kamu kuruluşlarında çalıştıkları takdirde Devlet Memurları

Kanununda belirtilen aylıkla görev yaparlar.

Özel sektörde ücretler anlaşma ile belirlenir.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve

akademik kariyer yapabilirler.

Çalıştıkları işyerinde yöneticilik konumlarına gelebilirler. (http://www.iskur.gov.tr/)Benzer Meslekler

 • İstatistikçi,

 • Matematikçi. (http://www.iskur.gov.tr/)


2013 2014 Matematik Mühendisligi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması


Üniversite Adı

Programın Adı

Puan Türü

Kont.

En Küçük Puanı

En Büyük Puanı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Matematik Mühendisligi

MF-1

57

416,25955

449,85816

Yıldız Teknik Üniversitesi

Matematik Mühendisligi (Ingilizce)

MF-1

47

399,03782

424,04952

Yıldız Teknik Üniversitesi

Matematik Mühendisligi

MF-1

103

381,14211

414,36577

Yıldız Teknik Üniversitesi

Matematik Mühendisligi (Ingilizce) (IÖ)

MF-1

47

375,15096

398,08633

Işık Üniversitesi

Matematik Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-1

2

366,34061

372,34146

Yıldız Teknik Üniversitesi

Matematik Mühendisligi (IÖ)

MF-1

103

359,81107

381,27778

Işık Üniversitesi

Matematik Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu)

MF-1

15

216,10183

263,24993

Gümüşhane Üniversitesi

Matematik Mühendisligi (IÖ)

MF-1

47

203,16468

245,55314

Gümüşhane Üniversitesi

Matematik Mühendisligi

MF-1

47

200,12730

313,98473

Işık Üniversitesi

Matematik Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu)

MF-1

3

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (MF-1)
Mesleki Tanım
Ortaöğretim okullarında matematik alanında eğitim verecek yeterliliğe sahip adaylar yetiştirmeyi amaçlayan bir meslektir.
Görevler
Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim

programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Matematik öğretmeni, bu program çerçevesinde,
 • Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,

 • Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi

ve beceri kazandırır,

 • Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

 • Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler

düzenler,

 • Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

 • Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

 • Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

 • Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle

ilişkilerini sağlamaya çalışır. (http://www.iskur.gov.tr/)
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Matematik öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere

sahip olması gerekir. • Matematik öğretmeni olmak isteyenlerin;

 • Üstün bir sayısal düşünme yeteneğine sahip,

 • Matematiğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı,

 • Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

 • İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

 • Dikkatli, işine özen gösteren,

 • Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

 • İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

 • Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

 • Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir. (http://www.iskur.gov.tr/)


Çalışma Ortamı ve Koşulları
Matematik öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma

ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür. (http://www.iskur.gov.tr/)Meslek Eğitimi
Soyut matematik, analitik geometri, doğrusal cebir, soyut cebir, diferansiyel denklemler, kompleks analiz, topoloji, sayısal yöntemler gibi matematik konularının yanında temel fizik, temel kimya, istatistik, eğitim psikolojisi, bilgisayar programlama ve eğitim yönetimi gibi dersler okutulmaktadır. ( Aydın Üniversitesi, 2012)
Meslek Eğitimine Giriş Koşulları


 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,

 • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS)

“Matematik Öğretmenliği lisans programı için yeterli “MF-1” puan almak.

 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Matematik Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen

Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS

sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun

olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle

yerleştirilmektedirler.


Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden

adayların yerleşme şansı azalmaktadır.


Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının “Fen, Fen

Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Türkçe-Matematik” Alan/kol/bölümünden

mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp “Matematik Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler (http://www.iskur.gov.tr/)
Eğitimin Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim boyunca okutulan dersler;

- Genel Matematik, - Analitik Geometri I-II,

- Genel Fizik I-II, - Analiz I-II,

- Lineer Cebir I-II, - Bilgisayar ve Program I-II,

- Soyut Matematik I-II, - Seçmeli Fen (Olasılık),

- İstatistik, - Topolojiye Giriş I-II,

- Eğitime Giriş, - Kompleks Analiz I-II,

- Eğitim Psikolojisi, - Nümerik Analiz I-II,

- Eğitim Sosyolojisi, - Lineer Programlama I,

- Soyut Cebir I-II, - Matematik Öğrt. Yöntemleri,

- Dif.Geometri I II - Rehberlik,

- Dif Denklemler I-II, - Matematik Semineri vb.

- Dönüşümler ve Geometri I-II, - Fonksiyonel Analiz I-II, - Genel Öğretim Metodları, - Ölçme ve Değerlendirme,

- Kısmi Türev. Diferan. Denk., - Reel Analiz,

- Öğretmenlik Uygulaması, - Bitirme Çalışması,

Öğrenciler eğitimleri sırasında, okullarda uygulama yapmaktadırlar. (http://www.iskur.gov.tr/)


Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma ve Unvan
Eğitimini tamamlayanlara “Matematik Öğretmenliği” lisans diploması ve “Matematik

Öğretmeni” unvanı verilir.Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı; ilköğretim okulları, genel liseler, fen liseleri, Anadolu liseleri, meslek liseleri gibi çeşitli orta öğretim kuruluşlarında, özel okullarda, dershane ve kurslarda matematik öğretmeni olarak görev yapabilirler.( Sınav Dergisi Dershaneleri, 2013)

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince


 • Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli

koşulları taşıyanlara MEB’ca burs sağlanır.

 • Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci

kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

 • Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanabilir. Bunların dışında öğrenciler

çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler. (http://www.iskur.gov.tr/)
Eğitim Sonrası


 • Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na

göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

 • Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır. (http://www.iskur.gov.tr/)


Meslekte İlerleme
Meslek eğitimini tamamlayarak bir ortaöğretim kurumunda matematik öğretmeni olarak

göreve başlayanlar meslekteki başarılarına bağlı olarak müdür yardımcısı veya müdür

olabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan sınavlarda başarı göstermeleri durumunda eğitim

yöneticisi olabilirler.

Lisans eğitiminden sonra yükseyüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir veakademik kariyer yapabilirler. (http://www.iskur.gov.tr/)
Benzer Meslekler


 • Matematik mühendisi.

 • Fizik öğretmeni. (http://www.iskur.gov.tr/)


2013-2014 Matematik Öğretmenliği Taban ve Taban Puanları Başarı Sıralaması


Üniversite Adı

KODU

BÖLÜMÜN ADI

KON.

YER.

PUAN
TÜRÜ

EN
KÜÇÜK

BAŞARI
SIRASI*

EN
BÜYÜK

Atatürk

101410393

Matematik Öğretmenliği

31

31

MF-1

387,69689

60.800

458,50205

Balıkesir

101510232

Matematik Öğretmenliği

31

31

MF-1

428,91742

37.100

455,84203

Başkent

200610093

Matematik Öğretmenliği

20

1

MF-1

219,99016

238.000

219,99016

Başkent

200611231

Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu)

3

3

MF-1

410,63834

47.000

429,24239

Başkent

200610109

Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)

3

3

MF-1

332,11644

100.000

399,83218

Başkent

200610878

Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu)

4

4

MF-1

232,40688

221.000

308,25862

Boğaziçi

102210074

Matematik Öğretmenliği

36

36

MF-1

486,83697

10.800

541,73095

Cumhuriyet

102610043

Matematik Öğretmenliği

41

41

MF-1

367,84321

73.800

408,09761

Dicle

103010346

Matematik Öğretmenliği

41

41

MF-1

342,38395

92.200

424,26883

Dokuz Eylül

103110124

Matematik Öğretmenliği

31

31

MF-1

450,85039

26.000

504,66627

Gazi

104110324

Matematik Öğretmenliği

31

31

MF-1

443,84521

29.400

482,78509

Hacettepe

104810292

Matematik Öğretmenliği (Almanca)

31

31

MF-1

403,55614

51.000

444,24237

Karadeniz Teknik

106210098

Matematik Öğretmenliği

31

31

MF-1

401,38488

52.300

456,71629

Marmara

107210129

Matematik Öğretmenliği

31

31

MF-1

456,34360

23.400

483,24219

Necmettin Erbakan(KONYA)

107010131

Matematik Öğretmenliği

31

31

MF-1

411,41854

46.600

441,79088

Ondokuz Mayıs

108210135

Matematik Öğretmenliği

31

31

MF-1

409,36945

47.700

446,31549

Yeditepe

206110071

Matematik Öğretmenliği

10

1

MF-1

227,53902

229.000

227,53902

Yeditepe

206110089

Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu)

5

5

MF-1

440,00119

31.400

469,60018

Yeditepe

206111051

Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)

30

30

MF-1

223,49433

235.000

397,33737

Yüzüncü Yıl

110210075

Matematik Öğretmenliği

31

31

MF-1

324,02720

107.000

385,66405

Doğu Akdeniz (KKTC)

300110088

Matematik Öğretmenliği

20
MF-1


Doğu Akdeniz (KKTC)

300111589

Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu)

2

2

MF-1

320,50929

110.000

350,77021

Doğu Akdeniz (KKTC)

300111598

Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)

10

2

MF-1

259,41271

179.000

310,18845


Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə