Autorizatie integrata de mediuYüklə 2,15 Mb.
səhifə1/17
tarix16.12.2017
ölçüsü2,15 Mb.
#35071
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Ministerul Mediului şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacãu


AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr.16/05.06.2006

PROIECT

 1. Revizia 1: Revizuita in 09.02.2009

 2. Revizia 2: Revizuita in ..................
 • Titularul activitatii: S.C. RULMENTI S.A. BARLAD
 • Operatorul instalatiei: S.C. RULMENTI S.A. BARLAD
 • Locatia activitatii: str. Republicii, nr. 320, Municipiul Barlad, Judetul Vaslui, cod 731130;
 • Categoria de activitate conform Anexei 1 a OUG 152/2005, aprobata prin legea 84/2006:

5. Gestiunea deseurilor - 5.4 Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand o capacitate totala mai mare de 25.000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte.

 • Codul CAEN :

 • 5210 - Depozitari (conform CAEN Rev. 2 )
 • Activitati legate tehnic de activitatea IPPC:

 • Activitati principale S.C. RULMENTI S.A. BARLAD:

 • fabricarea lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie – cod CAEN 2815;

 • producerea energiei electrice - cod CAEN 3511;

 • distributia energiei electrice -cod CAEN 3513 ;

 • Activitatile auxiliare / de deservire a activitatilor de baza: achizitii, vanzari, mentenanta, proiectare-cercetare-dezvoltare, depozitare-materii-materiale si produse, transport, gestionare deseuri, producere si furnizare energie electrica si termica, captare - furnizare apa industriala si potabila, producere si furnizare aer comprimat, confectionare ambalaje, furnizare (preparare, intretinere, distributie) lichide tehnologice de prelucrare/racire/spalare.
 • Cod EPRTR activitate IPPC:

 • …………………………..
 • Emisa de : ARPM Bacau- Serviciul Reglementari
 • Data emiterii: 05.06.2006

 • Revizia 2: ....................

 • Valabila pana la : 05.06.2016
 • Prezenta autorizatie inlocuieste autorizatia integrata de mediu nr. 16/05.06.2006 – rev. 1 din 09.02.2009

CUPRINS


PREVEDERI GENERALE

pag. 4

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII.......................................

pag. 4

2. TEMEIUL LEGAL.......................................................................................................

pag. 4

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE..................................................................................

pag. 5

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII…………………………………………………............

pag. 6CONDITII DE FUNCTIONARE

pag.75. MANAGEMENTUL ACTIVITATII..............................................................................

pag. 7
5.1. Tehnici de management si control……………………………………...........

pag. 7
5.2. Evaluarea conformarii..................................................................................

pag. 8
5.3. Obligatii........................................................................................................

pag. 8

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE.................................................................................

pag. 8
6.1. Materii prime................................................................................................

pag. 8
6.2. Materii auxiliare...........................................................................................

pag. 9
6.3. Selectarea materiilor prime si auxiliare........................................................

pag. 11
6.4. Conditii de preluare, transport, manipulare, depozitare..............................

pag. 14
6.5. Substante periculoase, activitati cu precursori............................................

pag. 15

7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE.....................................................

pag. 17
7.1. Apa.............................................................................................................

pag. 17
7.2. producerea si utilizarea energiei................................................................

pag. 21

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE PE AMPLASAMENT.............................................................................................................

pag. 23
8.1. Activitatea desfasurata................................................................................

pag. 23
8.2. Descrierea activitatii...................................................................................

pag. 25
8.3. Fluxurile tehnologice..................................................................................

pag. 26
8.4. inventarul iesirilor.......................................................................................

pag. 27
8.5. Instalatii si dotari.........................................................................................

pag. 28

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU.......................................................................................................................

pag. 34
9.1. Aer............................................................................................................

pag. 34
9.2. Apa.............................................................................................................

pag. 35
9.3. Sol................................................................................................................

pag. 37
9.4. Alte dotari.....................................................................................................

pag. 38

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT........................................................................

pag. 39
10.1. Aer............................................................................................................

pag. 39
10.2. Apa..........................................................................................................

pag. 43
10.3. Sol............................................................................................................

pag. 46
10.4. Zgomot si vibratii.......................................................................................

pag. 47

11. GESTIUNEA DESEURILOR......................................................................................

pag. 47
11.1. Deseuri produse, colectate, stocate temporar............................................

pag. 47
11.2. Deseuri refolosite.......................................................................................

pag. 50
11.3. Deseuri comercializate..............................................................................

pag. 50
11.4. Depozitarea definitiva a deseurilor..........................................................

pag. 50
11.5. Obligatii......................................................................................................

Pag. 51

12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL

SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI...........................................

pag. 52

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII...............................................................................

pag. 54
13.1. Monitorizarea intrarilor si a iesirilor din instalatie.......................................

pag. 54
13.2. Aer.............................................................................................................

pag. 54
13.3. Apa.........................................................................................................

pag. 56
13.4. Sol...........................................................................................................

pag. 57
13.5. Deseuri.....................................................................................................

pag. 57
13.6. Zgomot......................................................................................................

pag. 60
13.7. Mirosuri.....................................................................................................

pag. 60
13.8. Observatii...................................................................................................

pag. 60

14. RAPORTAREA LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA

MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA............................................................

pag. 61
14.1. Raportari periodicecatre autoritatea de mediu ..........................................

pag.62
14.2. Raportari singulare instiintari.…………………………………………………

pag.63
14.3. Modele de raportare .............…………………………………………………

pag.63
14.4. Evidente.... .... ......................…………………………………………………

pag.64

15. OBLIGATIILE OPERATORULUI INSTALATIEI……………………………………

pag. 64
15.1. Obligatii………………………………………………………………….........

pag. 64
15.2. Planul de actiune………………………………………………….……...........

pag. 66

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL

REZIDUURILOR………………………………………………………………………...........

pag. 68
16.1. Lucrari si masuri specifice de protectia mediului.......................................

pag. 68
16.2. Conditii generale privind gestionarea deseurilor.......................................

pag. 68

17. DISPOZITII FINALE..................................................................................................

pag. 69

18. GLOSAR DE TERMENI.............................................................................................

pag. 69

ANEXA 1..........................................................................................................................

pag. 71

Prezenta autorizatie contine ………. pagini.PREVEDERI GENERALE


 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

1.1. Numele societatii comerciale: S.C. Rulmenti SA Barlad

1.2. Adresa sediului social: str. Republicii, nr. 320, localitatea Barlad , Jud. Vaslui

1.3. Telefon: 0235/411120

1.4. Fax: 0235/413838

1.5. e-mail: imar@urb.ro; ecologic@urb.ro;

1.6. Data înfiinţării societatii: 1953;

1.7. Număr de înmatriculare: J 37 / 8 /1991

1.8. Cod Fiscal : 2808089

1.9. Amplasarea activităţii:

1.9.1.Adresa: str. Republicii, nr. 320, localitatea Barlad , Jud. Vaslui

1.9.2.Coordonatele geografice ale instalatiei:

1.9.3.Vecinătăţile obiectivului :

S.C. Rulmenti SA Barlad, este amplasata in partea de nord-est a municipiului Barlad, la o distanta de cca 1-2 Km de confluenta raului Simila cu raul Barlad. • Nord - SC AGRO SIV INDUSTRIAL SRL Bârlad;

 • Vest - DN 24 Iasi –Tecuci, cu parcul zoologic, SC TEHNOCONF SA Barlad si RENEL

sectia Barlad;

 • Est - teren agricol (pasune) apartinand primariei Zorleni, SC METALPLAST SRL;

 • Sud - SC PIPS SA, SC CON SA Barlad, VIGOTEX SA, ABROM SA, FEPA SA,

PROMOTION SRL-IASI SERVICE AUTO

1.9.4. Proprietarul terenului:

 • Terenul de amplasament este proprietatea S.C. RULMENTI SA conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO3 nr. 0596.

 • Amplasamentul obiectivului evaluat are terenuri in suprafata de cca. 1.169.892,66 mp;


Tabel nr. 1- Suprafetele utile ale principalelor hale de productie si deservire/mentenanta:

Denumirea halei

Suprafata utila (mp)

HALA Strungarie

18724,73

Sectia Strungarie

10706,24

Baza intretinere si statie span

2002,86

Atelier tratament termic

6015,63

HALA Rectificare + Montaj

19463,01

Sectia Rectificare

12541,89

Sectia montaj – depozit

6287,07

Atelier ambalare

634,05

HALA Role

19496,03

Hala Role 1

6531,89

Tratament termic- role

2710,38

Hala Role 2

7440,08

Atelier sortare

1719,46

Atelier spalare-conservare

309,86

Magazie, Degajament

784,36

HALE Forja

18592,59

Hala Forja 1

3463,84

Hala Forja 2

3197,04

Hala Forja 3

3424,63

Hala Forja 4

5693,26

Hala Forja 5

2383,32

Atelier Heller / debitare

430,5

HALA Colivii

8842,00

Atelier tratamente suprafata/acoperiri metalice

916,00

Atelier prelucrare colivii tabla

1718,00

Depozit si atelier ajustare

1206,00

Atelier prelucrare colivii alama

1314,00

Topitorie/Turnatorie neferoase

3340,00

Baza intretinere

348,00

HALA Scularie + Reparatii Mecanice

18422,63

Atelier pompe

648,00

Atelier „coordonate”

540,00

Tratament termic

1080,00

Atelier central Scularie

8594,80

Hala Reparatii Mecanice

4967,83

Moara span

216,00

Atelier constructii metalice

1296,00

Atelier pregatire

486,00

Atelier bobinaj

378,00

Atelier reparatii motoare

216,00
 1. TEMEIUL LEGAL

2.1.Autorizatia integrata de mediu Nr. 16 din 05.06.2006 - rev. 1 din 09.02.2009 se supune prezentei revizuiri ca urmare a: solicitarii operatorului, inregistrate la ARPM Bacau cu nr. 3170 din 13.12.2011,

2.2.Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau,

 • In baza prevederilor:

 • Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr.84/2006;

 • Ordinului 818/2003, modificat prin Ordinul 1158/2005;

 • Luand in considerare:

 • verificarea amplasamentului,

 • informarea publicului si lipsa observatiilor acestuia,

 • punctul de vedere si propunerile autoritatilor locale, in cadrul sedintei C.A.T. Vaslui din datele de 12.06.2012 si 17.07.2012;

emite Autorizatia integrata de mediu Nr. 16 din 05.06.2006 - rev 2/2012 , in conditiile in care

 • activitatea se desfasura in conformitate cu legislatia nationala in vigoare privind protectia mediului, armonizata cu Directivele Europene in domeniu,

 • operatorul se angajeaza sa ia toate masurile pentru a utiliza instalatii, procedee si metode tehnologice care corespund stadiului actual al tehnicii (cele mai bune tehnici disponibile BAT), asigurand protectia mediului considerat in intregul sau.

Yüklə 2,15 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin