Azerbaycan Cumhuriyeti’nin


FASIL . İŞLERİN İCRAATI KURALIYüklə 0,94 Mb.
səhifə10/14
tarix18.06.2018
ölçüsü0,94 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

44.FASIL . İŞLERİN İCRAATI KURALI
Madde 328. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere prosesual işlerin icraatı konusunda talimat
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya işleri incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi iş üzere ayrı ayrı işlerin icraatını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer gümrük organının görevli kişisine talimat vermek hakkına sahip olur.

Talimat alındıktan sonra, on günden geç olmayan sürede yerine getirilmelidir.


Madde 329. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusuna iş üzere kişilerin sorgulanması
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organını görevli kişisi işin özeti üzere gerçek kişileri, görevli kişileri, müdürlük, müessese ve teşkilatların başkanlarının veya onların yardımcılarının, keza tüzel kişisi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişileri sorgulayabilir.

Sorgulanan kişiler çağrıldıkları zaman gelmeli ve işin özeti üzere izahat vermelidirler.

Kişilerin sorgulanması konusunda protokol düzenlenir.
Madde 330. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere sorgulama için çağrılma kuralı
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere sorgulamalı olan bu Mecellenin 329. maddesinde gösterilen kişiler, onlara imza attırmakla verilen resmi yazı ile çağrılırlar.

Davet edilen kişi geçici olarak yerinde olmadığı takdirde, resmi yazıyı çağrılan kişiye vermek için onunla birlikte oturan erginlik yaşına ulaşmış aile üyelerinden birine, yahut onun oturduğu konut müdürlüğü mensubuna, yahut bu kişinin iş, eğitim, dinlenme yeri üzere müdürlük temsilcisine, yahut muvafık yerel yönetim organının temsilcisine imza attırmakla verilir.

Müdürlük, müessese ve teşkilat başkanı veya onun yardımcısı geçici olarak yerinde bulunmadığı takdirde, çağırış belgesi, çağrılan kişiye ulaştırmak için imza attırmakla bu müdürlük, müessese ve teşkilatla çalışanlardan birine, yahut bu kişinin devlet kaydını yapmış organın temsilcisine verilir.

Çağırış belgesinde kimin sorgulamaya çağırıldığı, nereye ve kimin yanına çağırıldığı, geliş günü ve saatı, keza gelmemenin sonuçları gösterilmelidir.

Sorgulanmalı olan kişi keza telefon aracılığı, telgraf ve diğer haberleşme araçlarını kullanmakla çağrılabilir.

Onaltı yaşına ulaşmayan kişi sorgulanmak için onun anne babaları veya diğer kanuni temsilcileri aracılığı ile çağrılır.

Diğer biçimde çağırmaya yalnız işin durumlarına bağlı olarak zaruret meydana çıktığı takdirde müsaade edilir.

Bu Mecellenin 327. maddesine muvafık olarak Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları tarafından idari biçimde alıkonulan şahıslar,bekletme yerinin müdürlüğü aracılığı ile sorgulama için çağrılır.


Madde 331. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında iş üzere sorgulamanın yürütülmesi kuralı
Aynı iş üzere çağrılmış kişiler ayrı ayrı olarak sorgulanır. Sorgulama başlamazdan önce gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında işin icraatı veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi sorgulanan kişinin kimliğini belirler, Azerbaycan dilini bilip bilmemesini, mütercime ihtiyacı olup olmamasını açıklığa kavuşturur, sorgulanacak kişiye onun hak ve görevlerini açıklar.

Şahit olarak sorgulanan kişiye, bu tür sorumluluk taşımak yeteneğinde ise, izahat vermekten imtina etmeğe veya caymaya göre idari sorumluluk konusunda ikaz edilir.

Müdürlük, müessese ve teşkilatın başkanının veya onun yardımcısının, keza tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişinin sorgulanmasına başlamazdan önce Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi onun yetkisini belirler.

İşin mahiyeti üzere sorgulama: • Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen gerçek kişi veya görevli kişiye hukuk ihlalinin yapılmasında kendini suçlu bilip bilmemesi sorusu ile;

 • Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen müdürlük, müessese ve teşkilatın başkanı veya onun yardımcısına, bu arada tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişiye gümrük kurallarının ihlal edilmesi olgusunu onaylayıp onaylamaması sorusu ile;

 • Şahit kısmında çağırılmış gerçek kişiye veya görevli kişiye, onun hangi amaçlarla sorgulamaya çağrıldığı bildirilir.

Sonra sorgulanan kişiye işin mahiyeti üzere kendi izahatını yapması önerilir. Bundan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi sorgulanan kişiye sorular sorabilir.

On dört yaşına kadar erginlik yaşına ulaşmayan gerçek kişilerin sorgulanması pedogog (öğretim) veya psikoloji uzmanı, gerekli durumlarda ise erginlik yaşına ulaşmayan kişinin kanuni temsilcileri veya yakın akrabalarının katılmasıya yapılır. On dört yaşından on altı yaşına kadar erginllik yaşına ulaşmayan gerçek kişinin sorgusu yapılır iken gösterilen kişiler gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin müsaadesi ile üzerine katılabilirler. Sorgulama yapılmadan önce bu kişilere onların hak ve görevleri açıklanır ve bu konuda sorgulama protokolüne not edilir. Bu kişiler sorgulamaya katılır ve sorgulamayı yapan Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin müsaadesi ile sorgulanan kişiye sorular sorulabilir. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi sorulmuş soruya itirazda bulunabilir, fakat itiraz edilen soru protokol’de yazılmalıdır.Madde 332. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi inceleme için gerekli olan belgelerin talep edilmesi
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi işin icraatı ve işi inceleme için gerekli olan belgeleri talep etmek hakkına sahip olur.

Belgelerin sunulması konusunda resmi yazıyı almış kişi beş günü geçirmeden bu belgeleri talep eden Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisine göndermeye veya teslim etmeğe zorunludur.

Belgelerin aslı takdim edilir. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin mutabakatı ile belgelerin gerekli biçimde onaylanmış suretleri de sunulabilir. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işin incelenmesi için belgenin yalnız bir kısmının önemli olduğu durumda, belgeden gerekli biçimde onaylanmış alıntı sunulur. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere alınan karardan şikayet etme süreleri sona erdikten sonra işi inceliyen Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi tarafınan onaylanmış suretleri işin dosyasında korunmakla, belgelerin aslı onları sunan kişinin ricası üzerine ona iade edilebilir.

Belgelerin sunulması konusunda gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu şi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin talebinin yerine getirilmemesi bu Mecellenin 333. ve 334. maddeleri ile belirlenmiş biçimde belgelerin zorunlu alınmasına sebep olabilir.


Madde 333. Mallara, nakliye araçlarına, belgelere ve diğer eşyalara elkonulması için esaslar
Gümrük kurallarının ihlal edilmesinin direk sebebi olan mallar ve nakliye araçları, gümrük kurallarının ihlal edilmesinin direkt nesnesi olan eşyaları gizleterek Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilmesi için kullanılmış özel olarak hazırlanmış gizli koruma yerlerine sahip mallar ve nakliye araçlarına, gümrük kurallarının ihlal edilmesinin direk sebebi olan malların taşınması için kullanılmış nakliye araçlarına, bu Mecelle’nin 323. maddesinde gösterilen maddi delilin alametlerine sahip olan belgelere aynılaştırma araçlarına ve diğer eşyalara el konulur.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilirken, gümrük kontrolünde olan malar ve nakliye araçları dışında ödenilmiş tüzük sermayesi veya Azerbaycan Cumhuriyeti’nin arazisinde olan diğer mülkünün değeri, ödenilmesi ihtimal edilen cezayı, malların ve nakliye araçlarının değerini ödeyemedikleri takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti»nde devamlı oturma yeri bulunmayan gerçek kişiden veya görevli kişiden, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin arazisinde şubesi temsilciliği, bçlümü veya diğer özel bölümleri olmayan diğer kişilerden, Azerbaycan veya dış müdürlük, müessese ve teşkilatlardan, keza tüzel kişi oluşturmadan sahipkarlık faaliyeti ile uğraşan kişilerden malların, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ulusal dövizinin, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin milli para karşılığında kıymetli kağıtların ve döviz servetlerinin, nakliye araçlarının, gösterilen ceza ve değerlerin ödenilmesini sağlamak amacı ile elkonulmasına müsaade edilir.

Daimi oturma yerinin, bölümlerin, temsilciliklerin, şube veya diğer özel bölümlerinin, yahut yeteri kadar ödenilmiş tüzük sermayesinin veya diğer mülkün olmasının kanıtlanması işini gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen yapar.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının mutabakatı ile bu maddenin ikinci kısmında gösterilen mallar ve nakliye araçlarına elkonulması, bu Mecellenin 120. maddesi ile belirlenmiş kurala uygun rehin konulması, kefil olması veya ödenilmeli olan tutarın depozitoya verilmesiyle değiştirilebilir.


Madde 334. Mallara, nakliye araçlarına, belgelere ve diğer eşyalara elkonulması kuralı
Bu Mecellenin 333. maddesinde gösterilen mallara, nakliye araçlarına, belgelere ve diğer eşyalara elkonulması Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi tarafından gerçekleştirir.

Elkonulma gümrük kontrolü ve gümrük muamelesi gerçekleştirildiği zaman, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda protokol düzenlendiği zaman, gümrük kontrolü veya incelenme yapılırken, keza serbest faaliyet gibi gerçekleştirilebilir.

Elkonulmanın serbest faaliyet gibi gerçekleştirilmesi zamanı, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatının veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi elkonulma konusunda esaslandırılmış karar alır.

Elkonulma faaliyet gibi hal şahitlerinin katılması ile gerçekleştirilir. Elkonulmanın gerçekleştirilmesine mallarına, nakliye araçlarına, belgelerine ve diğer eşyalarına elkonulan kişi katılır. Bu tür gerçek kişi veya görevli kişi, keza tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişi geçici olarak yerinde bulunmadığı takdirde, elkonulma, onunla beraber oturan erginlik yaşına ulaşmış aile üyelerinden birinin, onun oturduğu yerin konut görevlisi mensuplarının, bu kişinin çalışma yeri, eğitim gördüğü ve dinlenme yeri üzere müdürlüğün temsilcisinin katılması ile gerçekleştirilir. Müdürlük, müessese ve teşkilatın başkanı veya onun Yardımcısı geçici olarak yerinde olmadığı takdirde elkonulma, bu müdürlük, müessese ve teşkilatın diğer işçilerin, yahut bu müdürlük, müessese ve teşkilatın devlet kaydını yapan organının temsilcilerinin katılması ile gerçekleştirilir.

Gerekli durumlarda elkonulmaya katılmak için uzman çağırılır.

El konulmanın gerçekleştirilmesine katılan kişilere, onların hak ve görevleri açıklanır.

Gümrük kontrolünün ve gümrük muamelesinin gerçekleştirilmesi zamanı, keza ertelenmez durumlar dışında, diğer durumlarda mallara, nakliye araçlarına, belgeler ve diğer eşyalara gece zamanı elkonulmasına müsaade edilmez.

Serbest faaliyet gibi elkonulmasının gerçekleştirilmesinden önce elkoymayı gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi elkonulma konusunda kararı sunmaya yükümlüdür.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi, mallarına nakliye araçlarına, belgelerine ve diğer eşyalarına elkonulan kişiye veya bu maddenin dördüncü kısmında gösterilen kişilere, onları kendi rızası ile vermeyi önerir. Bundan imtina edildiği takdirde, eşyalara zorunlu biçimde elkonulur, elkonulma olan malların, nakliye araçlarının, belgelerin ve diğer eşyaların olabileceği binaların ve diğer yerlerin açılmasından imtina edildiği takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının görevlileri onların açılması konusunda karar alır ve bu konuda savcının müsaadesini alır.

Devlet Sırrı olan bilgileri gösteren belgeler, eğer bu belgeler gümrük kontrolünün ve gümrük muamelesinin gerçekleştirilmesi zamanı meydana çıkarılmamış ise, yalnız Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının başkanının veya onun yerine olan kişinin mutabakatı ve savcının müsaadesi ile, belgeler devlet organı, müdürlük, müessese veya teşkilatına ait olduğu durumlarda ise, bu devlet organlarının idari müessese ve teşkilatların rehberi veya onların yardımcıları ile mutabakata varılmış kuralda elkonulur.

Devriyesi yasaklanmış eşyalar istisna edilmekle gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işle ilgisi olmayan mallar, nakliye araçlarına, belgelere ve diğer eşyalara elkonulmaz.

Serbest faaliyet gibi gerçekleştiren elkonulma konusunda protokol düzenlenir.

Elkonulan eşyaların adı, miktarı, ölçüleri, ağırlığı ve ferdi nişaneleri, mümkün olduğu takdirde, keza fiyatı doğru gösterilmekle elkonulma protokolünde veya bu Mecelle’de gösterilen diğer protokollerde, yahut ona eklenen listede gösterilir ve tasvir edilir. Gerekli durumlarda olanak olduğu takdirde, elkonulan eşyaların elkonulma yerinde paketlenir ve mühürlenir.

Elkonulmaya Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi dışında diğer kişiler katılır ise, elkonulan tüm eşyalar onlara gösterir.

Malların, nakliye araçlarının, belgelerin ve diğer eşyaların kendi rızasıyla verilmemesi ve bunun sonucunda onlara zorunlu elkonulması gerekliliğinin meydana çıkması olgusu da protokollerde not edilir.
Madde 335. Elkonulmuş malların, nakliye araçlarının ve diğer eşyaların değerlendirilmesi (fiyat biçilmesi)
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organı, bu Mecelle’nin taleplerine uygun elkonulmuş malları, nakliye araçlarını ve diğer eşyaları, eğer bu eşyaların fiyatları devlet tarafından tanzim edilir ise, devlet tanzimleme fiyatları, diğer durumlarda ise serbest (pazar) fiyatlarına dayalı olarak fiyat biçilir. Gösterilen kuralda fiyat biçimi mümkün olmadığı takdirde bu eksperin mülahazasına dayalı olarak yapılır.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları tarafından elkonulmuş dövizin Azerbaycan Cumhuriyeti milli parasına çevrilmesi gümrük kurallarının ihlal edilmesi meydana çıkarılan gün yürürlükteki Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Banka’sının belirlediği kurlar üzerinden gerçekleştirilir.


Madde 336. Malların, Nakliye Araçlarının Ve Diğer Mülk Üzerine Haciz Konulması
Bu Mecellenin 333. maddesinde gösterilen mallara, nakliye araçlarına, belgelere ve diğer eşyalara elkonulması mümkün olmadığı takdirde, eğer gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişi, gümrük kurallarını defalarca ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilmiş ise veya aynı zamanda bir kaç gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilirse veya gümrük kurallarının ihlali devlet çıkarlarını ciddi zarara uğratır ise, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını yürüten görevli kişinin çalıştığı Azerbaycan Cumhurityeti gümrük organının başkanı veya onun yerini tutan kişi gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişinin mallarının, nakliye araçlarının ve diğer mülkünün üzerine hapis koymak hakkına sahip olur.

Mülk üzerine hapis konulması konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının başkanı veya onun yerini tutan kişi esaslandırılmış karar çıkarır.

Mülk üzerine hapis konulması ve bu konuda protokol düzenlenmesi, bu Mecellenin 334. maddesinde öngörülmüş serbest faaliyet gibi icra edilen eşyalara elkonulması biçiminde gerçekleştirilir.

Gerçek kişi veya onun himayesinde olan kişiler için gerekli olan eşyaların üzerine hapis konulamaz. Bu tür eşyaların listesi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile belirlenir.

Mülk üzerine hapis konulması konusunda karar almış Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organının başkanı veya onun yerini tutan kişi, üzerine hapis konulmuş mülkün nerede korunacağını belirler.

Üzerine hapis konulmuş mülkün israf edilmesi (harcanması), başkasına verilmesi ve gizletilmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ceza kanununa uygun sorumluluğa sebep olur. Bu mülkün kullanılmasına, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yapan icra hakimiyeti organının belirlediği kural gereğince, Azebaycan Cumhuriyeti gümrük organının belirlediği talep ve sınırlamalara uyulması şart ile müsaade edilebilir. Bu Mecelle’ye uygun sorumluluğa neden olur.

Gümrük kurallarının ihlaline göre sorumluluğa çekilen kişinin bankalardaki üzerine haciz konulması işlemi bu kanunda belirlenmiş kurala uygun olarak yapılır.

Mülk üzerine haciz konulması, bu konuda karar almış kişi tarafından, eğer bu tür önlemin uygulanması gerekliliği ortadan kalkmış ise feshedilmelidir.


Madde 337. Gümrük Kontrolünün Yapılması
Tüzel ve Gerçek kişilerin arazisinde veya binasında; yahut onlara ait olan nakliye araçlarında, gümrük kurallarının ihlal edilmesinin direk nedeni olan malların ve nakliye araçlarının, yahut gümrük kurallarının ihlal edilmesinin direk nedeni olan eşyaların gizledilerek Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük sınırından geçirilmesi için kullanılmış özel olarak yapılmış gizli koruma yerlerine sahip mallar ve diğer eşyaların, keza gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi inceleme için gerekli olan belgelerin olması konusunda yeteri kadar esaslar olduğu takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri bu tür arazilerin, binaların ve nakliye araçlarının gümrük kontrolünü yapabilir.

Gümrük kontrolünün yapılması konusunda gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını yürüten veya bu işi inceleyen Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi tarafından esaslandırılmış karar alınır.

Gümrük kontrolü hal şahitlerinin katılması ile yapılır.

Gümrük kontrolünün yapılmasında arazisi, binası veya nakliye aracı kontrole tabi tutulan kişi katılır. Bu Tüzel ve Gerçek kişi geçici olarak yerinde bulunmadığı takdirde, gümrük kontrolü, onunla beraber oturan erginlik yaşına ermiş aile üyelerinden birinin, yahut oturma üzere konut görevli mensuplarının, yahut adı geçen kişinin çalışma, eğitim, dinlenme yeri üzere müdürlüğün temsilcisinin, yahut muvafık yerel yönetim organının temsilcisinin katılması ile yapılır.

Müdürlük, müessese ve teşkilatın başkanı veya onun yardımcısı geçici olarak yerinde bulunmadığı takdirde, gümrük kontrolü bu müdürlük, müessese ve teşkilatın diğer mensuplarının, yahut onun devlet kaydını yapmış organının temsilcisinin katılması ile yapılır.

Gerekli durumlarda gümrük kontrolüne katılmak için uzman çağrılır.

Gümrük kontrolüne katılacak kişilere onların hak ve görevleri açıklanır.

Gümrük kontrolünün ve gümrük muamelesininin gerçekleştirilmesi zamanı, keza acil durumlar dışında, diğer hallerde gece zamanı gümrük kontrolünün yapılmasına müsaade edilmez.

Gümrük kontrolünün yapılmasından önce, böyle kontrolü yapan Azerbaycan Cumhuriyeti organlarının görevli kişileri, arazisi binası ve nakliye aracı kontrolden geçirilen kişiye gümrük kontrolü yapılması konusunda kararı sunmalı, bu kişi ise imza etmekle kararla tanışmalıdır. Kişi geçici olarak yerinde bulunmadığında karar bu maddenin 4. Kısmında gösterilen diğer kişiye sunulur.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişileri arazisi, binası ve nakliye aracı kontrolden kişiye veya bu maddenin dördüncü kısmında gösterilen diğer kişilere gönüllü olarak bu maddenin birinci kısmında gösterilen eşyaların olduğu araziyi, binayı veya nakliye araçlarını göstermeyi, kendi rızasıyla bu eşyaları vermeyi veya böyle eşyaların olabileceği binaları, gizli yerleri ve diğer yerleri açarak göstermeği önerir. Bu maddenin birinci kısmında gösterilen eşyaların olabileceği binaları ve diğer yerleri gönüllü olarak göstermekten imtina edildiği takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi onların açılması konusunda karar alır ve bu konuda savcının müsaadesini alır.

Gümrük kontrolünün yapılması zamanı işe ait olan mallar, nakliye araçları, belgeler ve diğer eşyalar bu Mecelle’nin 333. ve 334. maddeleri ile belirlenmiş esaslarla ve kuralda elkonulur.

Gümrük kontrolü zamanı ölçme, foto ve filme alma, video kaydı, keza diğer teknik araçlar kullanılabilir.

Gümrük kontrolünün yapılması konusunda protokol düzenlenir.
Madde 338. İnceleme Yapılması
Hukuk ihlalinin ve maddi delillerin izlerinin meydana çıkarılması, bu konu için önemli olan durumların açıklığa kavuşturulması amacı ile gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi araziyi, binaları, malları, nakliye araçlarını, onların belgelerini ve diğer eşyaları incelemek hakkına sahip olur.

İnceleme, hem gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda protokol uygulandığı zaman, mallara, nakliye araçlarına, onların belgelerine ve diğer eşyalara elkonulması zamanı, hem de serbest hukuki hareket gibi yapılabilir.

Serbes hukuki faaliyet gibi malların, nakliye araçlarının, onların belgelerinin ve diğer belgelerin incelenmesine şu durumlarda müsaade edilir:


 • eğer mallar, nakliye araçları, onların belgeleri ve diğer eşyalar gümrük kontrolünün ve gümrük muamelesinin gerçekleştirilmesi, yahut önceleri yapılmış hukuki faaliyetlerin sonucunda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin eline geçtiği takdirde;

 • Diğer durumlarda bu malların, nakliye araçlarının, onların belgelerin ve diğer eşyaların sahibinin bu tür inceleme yapılmasına razılık verdiği takdirde;

İnceleme serbest hukuki faaliyet gibi hal şahitlerinin katılması ile yapılır. Onun yapılmasına sorumluluğa çekilen kişi, uzman, şahit katılabilir. Gerekli durumlarda inceleme yapıldığı zaman ölçme, foto ve film çekilmesi, video kaydı uygulanır, planlar, resimler, şemalar uygulanır, nümune ve örnekleri alınır, izlerin kalıpları ve baskısı hazırlanır, belgelerin süretleri alınır ve diğer gerekli faaliyetleri yapılır. Serbest hukuki faaliyet gibi inceleme yapılması konusunda protokol düzenlenir.


Madde 339. Malların, nakliye araçlarının, onların belgelerinin ve diğer eşyaların tanınma için sunulması
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişinin kararı ile gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen gerçek kişiye veya görevli kişiye, müdürlük, müessese ve teşkilatın başkanına veya onun yardımcısına, tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişiye, keza şahide mallar, nakliye araçları, onların belgeleri ve diğer eşyalar tanınma için sunulabilir.

Tanıyan kişi, bu maddenin birinci kısmında gösterilen eşyaları hangi ortamda görmesi ve onu hangi alametlere göre tanıyabileceği konusunda önceden sorguya çekilir.

Eşyalar bir grup benzer eşyalarla birlikte sunulur. Tanınma için takdim etme hal şahitlerinin katılması ile gerçekleştirilir.

Eşya ve belgelerin tanınma için sunulması konusunda protokol tertip edilir.


Madde 340. Devlet organlarından, tüzel ve gerçek kişilerden gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi inceleme için gerekli olan bilgilerin talep edilmesi
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi devlet organlarından, tüzel ve gerçek kişilerden iş için gerekli olan bilgileri yazılı sorgulamaya dayalı olarak elde etmek hakkına sahiptir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişileri elde edilen bilgilerin yayılmamasını sağlamalı, onlardan yalnız gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin çözümü için kullanmalıdırlar. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişleri tarafından bu tür bilgilerden özel amaçlar için kullanılmasına, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanun tutanaklarında gösterilen durumlar istisna edilmekle üçüncü kişiye verilmesine müsaade edilmez.


Madde 341. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere denetleme, kontrol ve eşya listelerinin kaydının yapılması

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı tarafından iş için önemli olan olgu ve gerçeklerin belirlenmesi için tüm önlemlerin bittiği durumlarda sorumluluğa çekilen kişinin, maliye – iş gücü faaliyetinin teftiş edilmesi, denetlemesi, aynı zamanda onların mallarının ve nakliye araçlarının listesinin kaydının yapılması tayin edilebilir.

Denetleme, kontrol, eşya listesi kaydının yapılması havale edilen devlet organı müdürlük, müessese veya teşkilatı, keza uzman ve müfettişlerin bireysel terkibini onların yürütülmesini tayin eden Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi belirler ve onaylar.

Denetleme, kontrol ve eşya listesi kaydının yapılmasını Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının başkanının (gümrük kapısı dışında) veya onun yardımcısının, yahut Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının gümrük hukuk ihlalleri ile mücadele üzere ilgili bölüm başkanının veya onun yardımcısının kararı ile gerçekleştirilir.

Denetleme, kontrol ve eşya listesi kaydınının yapılmasının sonuçları konusunda onlar sona erdikten sonra beş gün zarfında kontrol edilen kişiye bilgi verilir.

Denetleme, kontrol ve eşya listesi kaydının yapılması ve onların sonuçlarının belgelendirilmesi kuralı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile bellirlenir.


Madde 342. Ekspertiz tayin edilmesi
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını yapan veya bu tür işleri inceleyen Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi ekspertiz yapılmasını gerekli hesap ettiği takdirde, bu konuda karar alınır. Kararda ekspertizin tayin edilmesinin esasları, eksperin soyadı ve ekspertiz yapılacak gümrük laboratuvarı yahut diğer muvafık müessesenin adı, eksperin soracağı sorular ve eksperin emrine sunulan dökümanlar (belgeler) gösterilir.

Ekspertiz tayin edilene kadar onun ihtisaslı ve yetkili olması konusunda gerekli bilgiler açıklığa kavuşturulur.


Madde 343. Ekspertiz yapılması için numune ve örneklerin alınması
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının görevli kişisi gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen gerçek kişiden, görevli kişiden, müdürlük, müessese ve teşkilatların başkanlarından veya onların yardımcılarından, diğer mensuplarından, keza gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişilerden ekspertizin yapılması için gerekli olan imza ve hat örneklerini almak, mallardan ve diğer konular üzere numune ve örnekler almak hakkına sahip olur.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi numune ve örneklerin alınması konusunda karar alır.

Gerekli durumlarda numune ve örneklerin alınması uzman ve hal şahitlerinin katılışı ile gerçekleştirilir.

Numune ve örneklerin alınması konusunda protokol düzenlenir.


Madde 344. Ekspertiz tayin edilirken gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişinin, keza onun avukatının ve temsilcisinin hakları
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icratı sona erdikten sonra gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişi, keza bu işi inceleme zamanı, bu kişinin avukatı veya hukuki yardım yapan temsilcisi ekspertiz tayin edilmesi konusunda kararla ve eksperin raporu ile tanışmak, aynı zamanda da ilave veya tekrar ekspertizin yapılması konusunda müracaatta ricada bulunmak hakkına sahip olur.

Bu maddenin birinci kısmında gösterilen kişler şu haklara sahip olur: • Ekspere itirazda bulunmak;

 • Eksperin onların gösterdiği kişilerden oluşturulması ricasında bulunmak;

 • Eksper raporunun alınması için ilave sorular sunmak;

 • Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin müsaadesi ile ekspertiz yapılmasına katılmak, ekspere açıklama yapmak.

Bu tür resmi müracaatın olumlu cevaplandırıldığı (sağlanıldığı) durumlarda gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren muvafık icra hakimiyeti organı yeteri kadar deliller olduğu takdirde, ilave veya tekrar ekspertiz tayin edebilir.

Resmi müracaatın olumlu cevaplandırılmasından imtina edildiği takdirde, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren muvafık icra hakimiyeti organı esaslandırılmış karar alır.

Resmi müracaatın bulunan kişi bu kararı incelemek ve karardan kanunla belirlenmiş kurala uygun biçimde şikayet etmek hakkına sahip olur.
Madde 345. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatı zamanı düzenlenen protokollere ilişkin genel talepler
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işler üzere somut hukuki faaliyetlerin icraatı zamanı, keza bu Mecellenin 326. ve 327. maddelerinde öngörülmüş durumlarda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yapan icra hakimiyeti organının belirlediği biçimde protokol düzenlenir.

Protokol Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi tarafından somut hukuki faaliyetin devam etmesi zamanı, yahut o sona erdikten sonra direk olarak düzenlenir.

Protokolde şunlar gösterilir:


 • Protokolün adı;

 • Somut hukuki faaliyetin veya bu Mecelle’nin 326 ve 327. maddeleri ile öngörülmüş faaliyetlerin icra edildiği yer ve tarih;

 • Faaliyetin başlama ve bitiş zamanı;

 • Protokolü düzenleyen kişinin görevi, soyadı, adı ve babasının adı;

 • Bu faaliyetin icra edilmesine katılanların herbirinin soyadı, adı, babasının adı, gerekli durumlarda onun adresi, vatandaşlığı, Azerbaycan dilini bilip bilmemesi;

 • Faaliyetin mahiyeti, onun icra edilmesindeki sıralama;

 • Bu zaman meydana çıkarılması, iş için önemli olan olgular ve durumlar.

Eğer somut hukuki faaliyetin veya bu Mecellenin 326. ve 327. maddeleri ile öngörülmüş faaliyetin icra edilmesi zamanı foto ve sinema çekimelerinden, video kaydı, seskaydı işleri kullanılmış ise, teknik araçlar kullanılmış ise, bu protokolde gösterilmeli, keza faaliyetin icra edilmesine katılan kişilere teknik araçları, kullanmak için önceden bilgi verilmesi protokolde yazılmalıdır.

Protokol faaliyetin icra edilmesine katılan tüm kişler tarafından okunur ve aynı zamanda onlara protokola eklenmekle veya ona ilave gibi dikilmekle notlar yapmak hakkına sahip olmaları açıklanır.

Protokol onu düzenliyen Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi tarafından ve faaliyetin icra edilmesine katılan diğer kişiler tarafından imza atılır.

Faaliyetin icra edilmesi sürecinde hazırlanmış foto resimler ve negatifler, sinema flimleri, video kayıtlar ve fonogramlar, şemalar, olanlar, resimler (çizgiler) protokole eklenir.

Gerekli durumlarda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği protokol biçimi serbest form ile değiştirilebilir. Serbest formlu protokoller bu Mecelle ile belirlenmiş kurala uygun olarak düzenlenmelidir.
Madde 346. Protokolün süretinin verilmesinin zorunluluğu.
Kişinin Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına getirilmesi konusunda protokolun sureti imza yaptırılmakla getirilen kişiye verilir.

İdari olarak alıkoyma konusunda protokolun sureti imza ettirilmekle idari kural gereğince alıkonulan kişiye verilir.

Mallara, nakliye araçlarına, belgeler ve diğer eşyaların elkonulması, mallar, nakliye araçları ve diğer emlak üzerine hapis konulması, araziye, binaya ve nakliye araçlarına gümrük kontrolü yapılması konusunda hukuki faaliyetin protokolünün süreti imza ettirilmekle, hakkında bu faaliyetler icra edilen gerçek kişiye, görevli kişiye, müdürlük, müessese ve teşkilatın başkanına veya onun yardımcısına, keza tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişiye verilir.
Madde 347. Sorgulama protokolüne olan ilave talepler
Eğer sorgulanan kişi işin muhtevası üzere açıklamasını kendi eliyle yazmak istemezse veya bunu yapmazsa, yahut gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi bunu gerekli hesap ederse, sorgulanan kişinin sözlü açıklaması görevli kişinin düzenlediği protokole yazılır. Sorgulanan kişinin açıklaması birinci kişi adına ve mümkün mertebede harfi harfine protokolde yazılır.

Gerekli durumlarda sorgulanan kişiye sorulan sorular ve onun cevapları protokole yazılır.

On altı yaşına ermiş şahidin sorgulama protokolünde, onun imzası ile onaylanmakla açıklama yapmaktan imtina etmek veya caymaya göre idari sorumluluk konusunda şahidin ikaz edilmesi konusunda not edilir. Şahit gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişinin kocası ise (hanımı ise) veya yakın akrabası ise protokolde böyle not yazılmaz.

Sorgulama tercüman veya uzmanın katılması ile yapıldığı takdirde, protokolde tercüman veya uzmana onun hak ve görevlerinin açıklanması not edilmelidir.

Gümrük kurallarının ihlaline göre sorumluluğa çekilen gerçek kişi, görevli kişi veya tüzel kişi oluşturmadan sahipkarlık faaliyeti ile uğraşan kişi, yahut gümrük kurallaının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen müdürlük, müessese ve teşkilatın başkanı veya onun yardımcısı sorguya çekilirse, sorgulanan şahsa, uzmana, keza gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisine itiraz etmek hakkının açıklanması konusunda protokolde not edilir.

Sorgulama sona erdikten sonra sorgulanan kişi, protokolün özetini inceler ve yazdığı açıklamanın keza, sözlü yaptığı açıklamanın doğru yazılmasını imzası ile onaylar. Sogulanan kişi yazılmış sözlü açıklamasına ilave ve değişiklikler yapılmasını talep etmek hakkına sahiptir. Bu tür ilave ve değişiklik protokolde not edilir. Protokol birkaç sahifada düzenlendiği takdirde, sorgulanan kişi herbir sayfaya ve protokole tümüyle imza atar.

Sorgulamaya katılan kişilerin sorgulama protokolünü inceleme hakları mevcuttur. Bu kişiler kendi imzaları ile sorgulanan kişinin sözlü açıklamasının doğruluğunu onaylarlar, bu tür yazılmanın doğruluğu ve tamlığı konusunda notları olduğu takdirde, bu tür notları kendi elleri ile yazarlar.

Sorgulama tercümanın, uzmanın veya gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişinin kanuni temsilcisinin katılması ile yapılmış ise, gösterilen kişiler protokolü bütünlükle, tercüman ise birkaç sahifada yazılmışsa, keza sorgulama Protokol’ünün herbir sahifasına imza atar.

Tercümanın hizmetinden faydalanmış sorgulanan kişi, Protokol sonunda; onun için düzenlenen protokolün sözlü tercümesinin verdiği açıklamaya uygun olmasına kendi imzası ile onaylar.

Sorgulama protokolü yazılı olarak diğer dile çevrilmiş ise, protokol bütünlükle ve herbir sahifası ayrıca olarak tercüman ve sorgulanan kişi tarafından imzalanmalıdır.


Madde 348. Protokole imza atmaktan imtina etme veya protokolü imzalayamamanın tasdik edilmesi
Eğer gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişi, şahit veya diğer kişi katıldığı somut prosesual faaliyetin protokolünü veya bu Mecellenin 326. ve 327. maddesinde gösterilen faaliyetlerin Protokollerini imzalamaktan imtina ederse, protokol’ü düzenleyen Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişinin keza hukuki faaliyetin yapılmasına katılmış iseler, hal şahitlerinin imzaları ile onaylanmakla, bu konuda protokolde not edilir.

Protokolü imzalamaktan imtina eden kişiye, protokole not veya ilave yapılmakla imza atmaktan imtinanın nedenlerini belirtmeye olanak sağlamalıdır.

Eğer bu maddenin birinci kısmında gösterilen kişilerden biri kendi fiziksel kusurlarından veya diğer nedenlerden dolayı hukuki faaliyetin protokolünü (sorgulama protokolünü) veya bu Mecellenin 326. ve 327. maddelerinde gösterilen Protokol’leri, imzalayamıyorsa, Protokol’ü düzenliyen Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin veya sorgulamaya (hukuki faaliyete) katılmış iseler, hal şahitlerinin imzaları ile onaylanmakla, bu konuda protokole not edilir.

Eğer gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre mesuluyiyete çekilen şahıs veya şahit bu maddenin 3. Fıkrasında gösterilen sorgulama protokolünü imzalayamıyorsa; işin sonucu ile hiçbir ilgisi olmayan dışarıdan kişiler davet edilir ve sorgulanan kişinin razılığı ile onun yazılmış ifadesinin doğruluğunu kendi imzası ile onaylar.Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə