Azərbaycan respublikasinin müLKİ prosessual məCƏLLƏSİ



Yüklə 1,62 Mb.
səhifə1/31
tarix17.06.2018
ölçüsü1,62 Mb.
növüQaydalar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

MÜLKİ PROSESSUAL MƏCƏLLƏSİ


MÜNDƏRİCAT

(Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni basın)

 

BÖLMƏLƏR (Fəsillər)



1. ÜMUMİ QAYDALAR (1-11)

 

2. BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏSİNDƏ İCRAAT

 

      2.1   İDDİA İCRAATI (12-23)



 

      2.2  ÜMUMİ HÜQUQİ MÜNASİBƏTLƏRDƏN ƏMƏLƏ GƏLƏN İŞLƏR  ÜZRƏ    İCRAAT (XÜSUSİ İDDİA İCRAATI) (24-29)

 

      2.3  XUSUSİ İCRAAT (30-40)



 

3. MƏHKƏMƏ AKTLARINA YENİDƏN BAXILMASI (41-45)

 

4. XARİCİ ŞƏXSLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ İCRAAT (46-50)

 

   AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÜLKİ PROSESSUAL MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏ



 

 

   İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI


 


FƏSİLLƏR (Maddələr)

1. ÜMUMİ QAYDALAR



1.       ƏSAS QAYDALAR (1-16)

2.       MƏHKƏMƏNİN TƏRKİBİ. ETİRAZLAR (17-26)

3.       AİDDİYYƏT (24-32)

4.       MƏHKƏMƏ AİDİYYATI (33-45)

5.       İŞDƏ İŞTİRAK EDƏN ŞƏXSLƏR VƏ PROSESİN DİGƏR İŞTİRAKÇILARI (46-68)

6.       MƏHKƏMƏDƏ NÜMAYƏNDƏLİK (69-75)

7.       SÜBUTLAR (76-106)

8.       MƏHKƏMƏ XƏRCLƏRİ (107-125)

9.       MƏHKƏMƏ CƏRİMƏLƏRİ (126-127)

10.   PROSESSUAL MÜDDƏTLƏR (128-133)

11.   MƏHKƏMƏ RƏSMİ SƏNƏDLƏRİNİN GÖNDƏRİLMƏSİ, BİLDİRİŞLƏR VƏ ÇAĞIRIŞLAR (134-148)

2.  BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏSİNDƏ İCRAAT

2.1. İDDİA İCRAATI

12.   İDDİANIN VERİLMƏSİ (149-156)

13.   İDDİANIN TƏMİN EDİLMƏSİ (157-164)

14.   İŞLƏRİN MƏHKƏMƏDƏ BAXILMAĞA HAZIRLANMASI (165-171)

15.   MƏHKƏMƏ BAXIŞI (172-215)

16.   MƏHKƏMƏNİN QƏTNAMƏSİ (216-238)

17.   QİYABİ İCRAAT VƏ QİYABİ QƏTNAMƏ (239-253)

18.   İŞ ÜZRƏ İCRAATIN DAYANDIRILMASI (254-258)

19.   ƏRİZƏNİN BAXILMAMIŞ SAXLANMASI (259-260)

20.   İŞ ÜZRƏ İCRAATA XİTAM VERİLMƏSİ (261-262)

21.   MƏHKƏMƏ QƏRARDADLARI (263-269)

22.   PROTOKOLLAR (271-274)

23.   ƏMR İCRAATI (275-284)

2.2. ÜMUMİ HÜQUQİ MÜNASİBƏTLƏRDƏN ƏMƏLƏ GƏLƏN İŞLƏR ÜZRƏ İCRAAT (XÜSUSİ İDDİA İCRAATI)



24.   ÜMUMİ MÜDDƏALAR (285-289)

25.   SEÇKİ (REFERENDUMDA İŞTİRAK) HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ HAQQINDA ƏRİZƏLƏRƏ DAİR İCRAAT (290-292)

26.   MÜVAFİQ İCRA HAKİMİYYƏTİ ORQANLARININ VƏ ONLARIN VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİNİN İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA QƏRARLARI İLƏ ƏLAQƏDAR MÜBAHİSƏLƏRƏ DAİR İŞLƏR ÜZRƏ İCRAAT (293-295)

27.   MÜVAFİQ İCRA HAKİMİYYƏTİ ORQANLARININ, YERLİ ÖZÜNÜİDARƏ ORQANLARININ, SAİR ORQAN VƏ TƏŞKİLATLARIN, ONLARIN VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİNİN QƏRARLARI VƏ HƏRƏKƏTLƏRİ (HƏRƏKƏTSİZLİYİ) İLƏ ƏLAQƏDAR MÜBAHİSƏLƏRƏ DAİR İŞLƏR ÜZRƏ İCRAAT (296-300)

28.   HƏRBİ VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİN VƏ HƏRBİ İDARƏ ORQANLARININ QƏRAR VƏ HƏRƏKƏTLƏRİNDƏN (HƏRƏKƏTSİZLİYİNDƏN) MÜBAHİSƏLƏRƏ DAİR İŞLƏR ÜZRƏ İCRAAT(301)

29.   NORMATİV XARAKTERLİ AKTLARIN QANUNİLİYİNƏ DAİR MÜBAHİSƏLƏRDƏN YARANAN İŞLƏR ÜZRƏ İCRAAT (302-304)

2.3. XUSUSİ İCRAAT



30.   ÜMUMİ MÜDDƏALAR (305-306)

31.   HÜQUQİ ƏHƏMİYYƏTİ OLAN FAKTLARIN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ (307-311)

32.   ŞƏXSİN XƏBƏRSİZ İTKİN DÜŞMÜŞ HESAB EDİLMƏSİ VƏ ÖLMÜŞ ELAN EDİLMƏSİ (312-316)

33.   ŞƏXSİN MƏHDUD FƏALİYYƏT QABİLİYYƏTLİ VƏ YA FƏALİYYƏT QABİLİYYƏTİ OLMAYAN HESAB EDİLMƏSİ (317-322)

34.   DAŞINAR ƏŞYALARIN SAHİBSİZ HESAB EDİLMƏSİ VƏ DAŞINMAZ ƏŞYALAR ÜZƏRİNDƏ DÖVLƏTİN MÜLKİYYƏT HÜQUQUNUN TANINMASI (323-326)

35.   İTİRİLMİŞ SƏNƏDLƏR ÜZRƏ ONLARI TƏQDİM EDƏN ŞƏXSİN HÜQUQLARININ BƏRPA EDİLMƏSİ (ÇAĞIRIŞ İCRAATI) (327-334)

36.   ŞƏXSİN PSİXİATRİYA STASİONARINA MƏCBURİ YERLƏŞDİRİLMƏSİ BARƏDƏ İŞLƏR ÜZRƏ İCRAAT (335-338)

37.   VƏTƏNDAŞLIQ VƏZİYYƏTİ AKTLARI QEYDİYYATININ DÜZGÜN OLMAMASININ MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ (339-341)

38.   NOTARİAT HƏRƏKƏTLƏRİNDƏN VƏ YA HƏMİN HƏRƏKƏTLƏRİN APARILMASINDAN İMTİNAYA DAİR ŞİKAYƏTLƏR (342-344)

39.   UŞAĞIN ÖVLADLIĞA GÖTÜRÜLMƏSİ (345-151)

40.   NORMATİV HÜQUQİ AKTIN KONSTİTUSİYAYA UYĞUNLUĞUNUN YOXLANILMASI HAQQINDA VƏSATƏT ÜZRƏ İCRAAT (352-356)

3. MƏHKƏMƏ AKTLARINA YENİDƏN BAXILMASI



41.   APELLYASİYA İNSTANSİYASI MƏHKƏMƏSİNDƏ İCRAAT (357-394)

42.   BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏLƏRİNİN QƏRARDADLARINDAN ŞİKAYƏT VERİLMƏSİ (395-401)

43.   KASSASİYA İNSTANSİYASI MƏHKƏMƏSİNDƏ İCRAAT (402-421)

44.   ƏLAVƏ KASSASİYA QAYDASINDA İCRAAT (422-431)

45.   QANUNİ QÜVVƏYƏ MİNMİŞ MƏHKƏMƏ AKTLARINA YENİ AÇILMIŞ HALLAR ÜZRƏ YENİDƏN BAXILMASI ÜZRƏ İCRAAT (432-438)

4.  XARICİ ŞƏXSLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ İCRAAT



46.   MƏHKƏMƏLƏRİN BEYNƏLXALQ SƏLAHİYYƏTLƏRİ (439-461)

47.   AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA XARİCİ MƏHKƏMƏLƏRİN VƏ ARBİTRAJLARIN QƏTNAMƏLƏRİNİN İCRASI VƏ TANINMASI. ÜMUMİ QAYDALAR (462-465))

48.   XARİCİ DÖVLƏTİN MƏHKƏMƏ QƏTNAMƏLƏRİNİN MƏCBURİ İCRASI (466-468)

49.   XARİCİ DÖVLƏT MƏHKƏMƏLƏRİNİN QƏTNAMƏLƏRİNİN TANINMASI (469-473)

50.   XARİCİ DÖVLƏTİN ARBİTRAJ MƏHKƏMƏLƏRİNİN QƏTNAMƏLƏRİNİN İCRASI VƏ TANINMASI (474-477)

 

 




Yüklə 1,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə