B – qarışıq variantYüklə 1,05 Mb.
səhifə2/14
tarix25.02.2020
ölçüsü1,05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

T1-5

T2- 5

T3- 6

T4- 4


1.Danışıq nitqinin tezlik diapazonu nə qədərdir?

A) 300 hers

B) 20 hesdən 250 hesə qədər

C) 150 hesdən 2000 hesə qədər

D)20000 hesə qədər

E) 500 hesdən 3500 hesə qədər.2.Yuxarı absolyut eşitmə hüdudu:

A) 250 hers

B)3500 hers

C) 20000 hers

D) 300 hers

E) 2000 hers3.Eşitmənin neçə müayinə metodları vardır?

A)Nitq danışıq,müxtəlif tezlikli kamertonlarla və audiometrlə

B)Kamertonlar,otoskopiya və rentgen

C) Gözdən keçirtmə,eşitmə və statikinetik aparatın funksional müayinəsi və rentgeniqrafiya

D) Anamnezin toplanması,otoskopiya,eşitmə və statikinetik aparatın funksional müayinəsi və rentgeniqrafiya

E) Anamnezin toplanması,otoskopiya və rentgeniqrafiya4.Sonradan karlaşan uşaqlar kateqoriyasına hansı uşaqları aid edilirlər?

A) Nitqə müəyyən qədər yiyələnmiş məktəbəqədər və ya məktəb yaşı dövründə eşitməsi pozul-muş uşaqlar.

B) İlk yaşam ilində eşitməsi pozulmuş uşaqlar.

C) Nitqin inkişaf mərhələsində eşitməsini itirmiş uşaqlar.

D)Xəstəlik nəticəsində eşitməsində çatışmazlığı olan uşaqlar

E) Mərkəzi eşitmə aparatının zədələnməsi nəticəsində eşitməsini itirmiş uşaqlar.5.Hansı uşaqlar anomal hesab edilirlər?

A) Somatik xəstəlikləri olanlar

B)Əl və ayağı ,qulaq və gözü şikəst olanlar.

C) Ümumi inkişafda çatışmazlıqlara səbəb olan əqli,psixi və fiziki qüsurları olan uşaqlar.

D)Kəkələyənlər,dəlilər,əl və ayağı şikəst olanlar.

E) Somatik xəstəlikləri olanlar, kəkələyənlər,pəltəklər,dəlilər,əl və ayağı şikəst olanlar.6.Aşağı absolyut eşitmə hüdudunu müəyyən et :

1. 2000 hers

2.26 hers

3.70 hers

4.30 hers

5.16 hers

A)5

B)2


C)3

D)4


E)1

7.Ağır eşitmə neçə desibeldə olur?

1. 80-200 desibeldən yuxarı

2. 15-20 desibeldən aşağı

3. 30-40 desibeldən yuxarı

4.30 -60 desibeldən aşağı

5.20-100 desibeldən yuxarı

A) 1

B) 5


C) 3

D) 4


E) 2

8. Surdopsixologiyanın tədqiqat obyektini müəyyən edin:

1-canlılar

2-bitkilər

3-eşitmə qüsurlu uşaqlar

4-onurğalılar

5-kar və zəifeşidən uşaqlar

6-bioloji varlıqlar

A) 4,5


B) 1,2,

C) 2,3


D) 3,5

E) 5,6


9.”Yüksək riskli” ailələrə aiddir:

1. Qüsurlu uşaqlarıı olan ailələr,

2.Pedaqoji baxımsız olan ailələr

3. valideynlərin birində və ya hər ikisində eşitmə qüsuru olan ailələr

4.Münaqişəli ailələr

5.İrsi-genetik çatışmazlıqları olan ailələr

6.Uşağa qarşı zorakılıq olan ailələr

A) 4,5,6


B) 1,2,6

C) 2,3,5


D),3,5,

E) 2,5,6


10. Uşaq oyunlarının formalarını seç

1 - manipulyativ

2 - təlimləndirici

3 - süjet - rollu

4 - qaydasız

5 - qaydalı

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 4, 511. Eşitmə qüsurlu uşaqların korreksiyasnın ardıcıllığını müəyyən et.

1. Pedaqoji

2. Təlqin,

3.hipnoz

4.dərman müalicəsi

5. Tibbi

6. Ailədə

7.məktəbdə

8.Psixoloji

A) 1.4,5


B) 2,3,5

C) 3,4,6,

D)1,5,8

E) 6,7,812. Eşitmə analizatorunun hissələrini ardıcıllıqla sadala:

1. Reseptor hissə: xarici, orta və daxili qulaq,

2. Eşitmə siniri;

3.Qulaq seyvanı, ilbiz və eşitmə siniri

4. Mərkəzi hissə və eşitmə aparatı

5. Daxili, xarici və orta qulaq

6. Baş beyin qabığında yerləşən eşitmə mərkəzi

A)1,2,6


B) 1,4.5

C) 2,3,4


D) 1,2,3

E) 3,5,6


13. Müsahibə metodunun əsas tiplərini ardıcılıqla göstər.

1. izahlı

2. azad

3. alternativ4. standartlaşdırılmış

5. gizli qalmış

6. qismən standartlaşdırılmış

A) 2,4,6


B) 1,2,3

C) 3,4,5


D) 1,4,5

E) 1,3,5


14. Böyük yaşdan kiçik yaşa doğru azalan ardıcıllıqla aparıcı fəaliyyət tiplərini göstər:

1 - tədris peşə fəaliyyəti

2 - vasitəsiz emosional ünsiyyət

3 - rollu oyunlar

4 - intim - şəxsi ünsiyyət

5 - əşyavi - manipulyativ fəaliyyət

6 - təlim fəaliyyəti

A) 3, 6, 4, 1, 5, 2

B) 1, 3, 5, 4, 2, 6

C) 6, 2, 5, 1, 3, 4,

D) 1, 4, 6, 3, 5, 2

E) 5, 4, 1, 6, 2, 315. Motivasiya və tələbatı inkişaf etdirən aparıcı fəaliyyət tiplərini yaş dövrünün artmasına doğru ardıcıllıqla yerləşdir:

1 - rollu oyunlar

2 - vasitəsiz emosional ünsiyyət

3 - intim - şəxsi ünsiyyət

A) 2, 1, 3

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 2

D) 2, 3, 1

E) 3, 1, 216. İntellektual - idrak imkanlarını inkişaf etdirən aparıcı fəaliyyət tiplərini yaş dövrlərin artmasına görə ardıcıllıqla göstər :

1 - tədris peşə fəaliyyəti

2 - əşyavi - manipulyativ fəaliyyət

3 - təlim fəaliyyəti

A) 2, 3, 1

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 2

D) 2, 1, 3

E) 3, 1, 2

17.Geniş miqyasda istifadə olunan tədqiqat üsullarını sahəsinə görə uyğunlaşdır:

I - test

II - anket

III - klinik müşahidə

IV - müşahidə və eksperiment

1 - psixiatriyada

2 - diferensial psixologiyada

3 - psixologiya

4 - sosiologiyada

A) I - 3, II - 4, III - 1, IV - 2

B) I - 1, II - 3, III - 2, IV - 4

C) I - 2, II - 3, III - 4, IV - 1

D) I - 2, II - 4, III - 1, IV - 3

E) I - 4, II - 2, III - 1, IV - 318. Tədqiqat metodlarını qruplara görə düzgün uyğunlaşdır :

1 - müşahidə

2 - sorğu

3 - riyazi modelləşdirmə

4 - eksperiment

5 - test

6 - arxiv

7 - statistik təhlil

a - ümumelmi

b - metaelmi

c - konkret - elmi

A) a - 1, 4; b - 3, 7; c - 2, 5, 6

B) a - 2, 4; b - 1, 3; c - 5, 6, 7

C) a - 5, 6; b - 2, 4, 7; c - 1, 3

D) a - 3, 4; b - 1, 5, 6; c - 2, 7

E) a - 6, 7; b - 1, 2; c - 3, 4, 519. Fəaliyyət və onun motivləri arasında uyğunluq yarat:

I - nəticədən asılı olmayaraq həmin fəaliyyətlə məşqul olmaq

II - öz fəaliyyətinə görə cəmiyyətdə qiymət almaq

III - üsulundan asılı olmayaraq istənilən nəticəyə çatmaq

1 - ıctimai qiymətləndirməyə meylli motiv

2 - fəaliyyətin nəticəsinə meylli motiv

3 - fəaliyyətə meylli motiv nəyi göstərir?

A) I - 1, II - 3, III - 2

B) I - 1, II - 2, III - 3

C) I - 2, II - 1, III - 3

D) I - 2, II - 3, III - 1

E) I - 3, II - 1, III - 2

E) I - 4, II - 2, III - 1

20. Kompensasiya termininin mənası nədir və hansı dildən götürülüb?

1 - əvəz etmək

2 - dəyişmək

3 - bərpa etmək

4 - tarazlamaq

5 - yenidən qurulma

6 - uyğunlaşdırmaq

a - fransızca

b - yunanca

c - almanca

d - latınca

e - ispanca

A) 1 - d, 4 - d

B) 4 - c, 6 - c

C) 2 - a, 4 - d

D) 5 - b, 1 - a

E) 3 - b, 4 - c##3.//level= 1// sumtest=76 // name= //Eşitmə qüsurlarının yaranma səbəbləri və təsnifatı //

T1-6


Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə