##Bölmə: Azərbaycan ##Qrup №: 501 qiyabi ##Fənnin adı


##num= 5// level= 1// sumtest=31 // name= Sosial - siyasi həyat və roman xxx //Yüklə 0,75 Mb.
səhifə5/12
tarix22.02.2020
ölçüsü0,75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

##num= 5// level= 1// sumtest=31 // name= Sosial - siyasi həyat və roman xxx //


1. Əsərlərin adları və obrazları arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I. Elçin. ” Ölüm hökmü”

II. S. Azəri. ”Dalanda”

III. M. Süleymanlı. “Səs” və “Günah duası”

IV. Y. Səmədoğlu. ”Qətl günü”

1 - Murad İldırımlı,

2 - Qafar,

3 - Haley, 4. Muxtar Kərimli, 5. Xosrov müəllim, 6. Arzu, 7. Gülsəfa, 8. Fəridə, 9. Ballı, 10. Səlimə xanım , 11. Nəcəf Ağayeviç, 12. Mark Georgiyeviç

A) I – 1, 5, 6, 11; II – 2, 7, 8; III – 3, 9; IV – 4, 10, 12

B) II – 2, 1, 4, 7; II – 9, 3, 8; III – 6, 5; IV – 11, 10, 12

C) I – 1, 2, 3, 4; II – 5, 6, 7; III – 8, 9; IV – 10, 11, 12

D) I – 9, 10, 11, 12; II – 6, 7, 8; III – 4, 5; IV – 1, 2, 3

E) I – 1, 10, 11, 12; II – 2, 8, 9; III – 3, 7; IV – 4, 5, 6

2. Əsərlərin adları və onlara aid olan şərti - metoforik, simvolik obraz və ya bədii məkan və şərti - metoforik təsvir vasitələri arasında düzgün uyğunluğu müəyyyən edən cavab hansıdır?

I. ”Qətl günü”

II. “Ölüm hökmü”

III. “Səs” və “Günah duası”

IV. “Mahmud və Məryəm”

1 - Aşığın sazı öz - özünə çalır,

2 - Baba kaha,

3 - Tülkü gəldi qəbirastanlığı, 4. Üzü qala divarlarına baxan altımərtəbəli qədim bina, 5. Kirlikir, 6. İt - gicbəsər, 7. İnsan qan tərləyir, 8. Canavar, 9. Camaat, 10. Sümsüklər dəstəsi

A) I – 1, 2, 3; II – 4, 5; III – 6; IV – 7, 8, 9, 10

B) I – 2, 5, 8; II – 3, 6; III - 4; IV – 1, 7, 9, 10

C) I – 7, 8, 9; III – 1, 2; III – 5; IV – 3, 4, 6, 10

D) I – 2, 3, 4; II – 7, 5; III – 8; IV – 1, 3, 9, 10

E) I – 2, 3, 4; II - 1, 5; III - 10; IV - 6, 7, 8, 9

3. Romanların adları və şərti - metaforik obrazları arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I. “Səs” və “Günah duası”

II. “Qətl günü”

III. “Ölüm hökmü”

1 - Baba Kaha,

2 - Gicbəsər, 3. Tülkügəldi qəbristanlığı, 4. Altımərtəbəli qədim bina, 5. Girlikir, 6. Canavar

A) I - 4; II - 1, 5, 6; III - 2, 3

B) I - 6; II - 1, 2, 3; III - 4, 5

C) I - 3; II - 2, 3, 4; III - 5, 6

D) I - 2; II - 1, 3, 5; III - 4, 6

E) I - 5; II - 1, 3, 6; III - 2, 4

4. Fərid Kazımlı və Nəcəf Ağayeviç hansı romanın obrazlar sisteminə daxildir?

A) Elçin. “Ağ dəvə”

B) Elçin. “Ölüm hökmü”

C) M. Süleymanlı. “Səs” və “Günah duası”

D) S. Azəri. “Dalanda”

E) Ə. Əylisli. “Ağ dərə”

5. Yazılma tarixinə görə bu romanların xronolji ardıcıllıq cərgəsi hansı sırada düzgün verilmişdir?

1 - “Qətl günü”

2 - “Mahmud və Məryəm”

3 - “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi”

4 - “Fətəli fəthi”

5 - “Çaldıran döyüşü”

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 3, 2, 1, 4, 5

C) 3, 2, 5, 4, 1

D) 2, 3, 4, 5, 1

E) 1, 2, 4, 5, 3

6. “Yanar Ürək” romanındakından fərqli olaraq “İdeal”da yazıçı hansı obrazı müsbət planda vermişdir?

A) Səməd Əmirli

B) Sultan Əmirli

C) Gülgəz

D) Gülbəniz

E) Məmiş Əlləzoğlu

7. “Üzü qala divarlarına baxan altımərtəbəli qədim bina” hansı əsərdə şərti – metaforik obraz kimi çıxış edir?

A) M. Süleymanlı. “Səs”

B) Anar. “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi”

C) Elçin. “Ölüm hökmü”

D) Ə. Əylisli. “Ağ dərə”

E) Belə əsər yoxdur

8. Xarakterindəki bütövlüyün, saflığın, təmizliyin faciəsini yaşayan obrazlar (“Ölüm hökmü”) hansı cərgədə düzgün verilmişdir?

A) Murad İldırımlı, Xosrov müəllim

B) Murad İldırımlı, Abdul Qafarzadə

C) Abdul Qafarzadə, Xosrov müəllim

D) Abdul Qafarzadə, Əflatun

E) Xosrov müəllim, Arzu

9. “Səs” və “Günah duası” dilogiyasının “Ooy, qarnım cırılsın mənim! Sizin cavabınızı verəmmiyəcəm. Döşümdən asacaqlar məni, bilirəm, lüt qızlar göstərib camaata, pul alırsınız, tfu üzünüzə! ” – deyərək ağlaya - ağlaya bayılan və bir daha ayılmayan qadın qəhrəmanı kimdir?

A) Ballı

B) Buta arvad

C) Süsən

D) Umbikə

E) Məleykə

10. Yaşadıqları mühitdə “artıq adamlar” hesab edilən obrazların sırası (“Ölüm hökmü”, “Səs” və “Günah duası” əsərləri) hansı cərgələdə düzgün verilib?

1 - Buta arvad, Rüfət, Ballı, Haley

2 - Kamal Rəhimov, Hacı, Dəmir

3 - Xosrov müəllim, Haley, Murad İldırımlı

4 - Məleykə, Tofik, Mürşid Gülcahani

5 - Muxtar Xudavəndə, Arzu, Xıdır

A) 1, 3

B) 1, 2

C) 1, 4

D) 4, 5

E) 2, 5

11. Yazıçı Mürşüd Gülcahani, baş redaktor Muxtar Xudavəndə, nəşriyyat müdiri İslamzadə, gənc şair Səlim Bədbin, tanınmış şair Ərəstun Bozdağlı. Bu obrazlar hansı romandadır?

A) Anar. “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi”

B) S. Əhmədov. “Azıxa doğru”

C) Elçin. “Ölüm hökmü”

D) S. Əhmədov. “Yasamal gölündə qayıqlar üzürdü”

E) M. Süleymanlı. “Səs” və “Günah duası”

12. Bu obrazların hansı “Ölüm hökmü” romanının qəhrəmanı deyil?

A) Akademik Balacahunlu

B) Yazıçı Mürşüd Gülcahani

C) Baş redaktor Muxtar Xudavəndə

D) Nəşriyyat müdiri İslamzadə

E) Gənc şair Səlim Bədbin

13. Onalrın “dəqiq ömür cədvəli” həyata və cəmiyyətə fərdi münasibət kontekstində tərtib olunmur. Bu “cədvəl”in tərtibi zamanı bütün kanınlar nəzərə alınır. Aşağıdakılardan hansı obrazı bu tip obraz hesab etmək olmaz?

A) Haley ( “Səs” və “Günah duası”)

B) Kamal Rəhimov ( “Səs” və “Günah duası”)

C) Akademik Balacahunlu ( “Səs” və “Günah duası”)

D) Məcid Zeynallı ( “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi”)

E) Cabbar ( “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi”)

14. “Qismətdən artıq yeyənlər qismət paylayır, ruzi kəsənlər ruzi verir, gecənin bu başından o başına haram daşınır”. Bu sözlər hansı qəhrəmanın dilindən səslənir?

A) Tələbə Murad İldırımlı ( “Ölüm hökmü”)

B) Haley ( “Səs” və “Günah duası”)

C) Cekist Murad İldırımlı ( “Ölüm hökmü”)

D) Xosrov müəllim ( “Ölüm hökmü”)

E) Zaur ( “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi”)

15. Maddi rifah uğrunda mübarizə qəhrəmanları hansı cərgədə dəqiq verilmişdir?

1 - Rüfət ( “Səs” və “Günah duası”)

2 - Hacı ( “Səs” və “Günah duası”)

3 - Akademik Balacahunlu ( “Səs” və “Günah duası”)

4 - Professor Məcid Zeynallı ( “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi”)

5 - Abdul Qafarzadə ( “Ölüm hökmü”)

6 - Xosrov müəllim ( “Ölüm hökmü”)

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 3, 4, 5

C) 3, 4, 5, 6

D) 2, 3, 5, 6

E) 1, 2, 5, 6

16. Hansı cərgələrdəki obrazları mənəvi dünyalarının zənginliyi, bütövlüyü, fərdi düşüncə özünəməxsusluğu ilə yadda qalan obrazlar hesab etmək olar?

1 - Mürşüd Gülcahani ( “Ölüm hökmü”) , Akademik Balacahunlu ( “Səs” və “Günah duası”)

2 - Tələbə Murad İldırımlı ( “Ölüm hökmü”)

3 - Haley, Rüfət ( “Səs” və “Günah duası”)

4 - Adil, Səməd ( “Toğana”)

5 - Hikmət, Büllur (“Yasamal gölündə qayıqlar üzürdü”)

6 - Abdul Qafarzadə, Fərid Kazımlı (“Ölüm hökmü”)

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 3, 4, 5

C) 3, 4, 5, 6

D) 1, 2, 5, 6

E) 1, 4, 5, 6

17. “Ölüm hökmü”, “Səs” və “Günah duası” romanlarının qəhrəmanlarından xarakter cəhətdən bir - birini tamamlayan obrazlar hansı cərgələrdə verilib?

1 - Xıdır, Əflatun, Hacı

2 - Xosrov müəllim, Kamal Rəhimov

3 - Tələbə Murad İldırımlı və İsgəndər

4 - Ballı və Məleykə

5 - Abdul Qafarzadə və Rüfət

6 - Buta arvad və Ballı

A) 1, 6

B) 2, 3

C) 3, 4

D) 5, 6

E) 1, 4

18. “. . . Niyə bir belə camaatın arasında sən mənə bisavad deyirsən, bisavadın ən yekəsi sənsən ki, tuği - lənət olub keçmisən bizim boğazımıza”. “Qətl günü” romanında bu sözləri kim deyir və kimə deyir?

A) Sədi Əfəndi Muxtar Kərimliyə

B) Muxtar Kərimli Sədi Əfəndiyə

C) Sədi Əfəndi Salahov Adil Qəmbəroviçə

D) Salahov Adil Qəmbəroviç Sədi Əfəndiyə

E) Muxtar Kərimli Salahov Adil Qəmbəroviçə

19. “Qətl günü” romanında edam zamanı başı kəsilən şairin nə üçün səsi çıxmır?

A) Çünki dilini kəsmişdilər.

B) Dili tutulmuşdu.

C) Nifrətini gözlərinə yığmışdı.

D) Arvad - uşağının da edam ediləcəyindən qorxurdu.

E) Susmağı üstün tutmuşdu.

20. Durğunluq və yenidənqurma dövründəki yaşam tərzimizi bütün həqiqətləri ilə əks etdirən əsər hansıdır?

A) “Səs” və “Günah duası” dilogiyası

B) “Gümüşgöl əfsanəsi” povesti

C) “Dolça” povesti

D) “Fətəli fəthi” romanı

E) “Dalanda” romanı

21. Aşağıdakı cəhətlərdən hansı 80 - ci illər romanına xas deyil?

A) Romanda illuziyalı təsvir əsas yer tuturdu

B) Romanda cəmiyyət həyatı, əsasən sosial - ictimai müstəvidə təhlil obyekti olurdu

C) Romanda həyat həqiqətləri öz əksini tapırdı

D) Romanda təsvirçilik, hadisə və əhvalatçılıq arxa planda idi

E) Romanda cəmiyyət həyatına müdaxilə güclü olmuşdur

22. Hansı əsər “Salam verdim, rüşvət deyildir deyə almadılar” (M. Füzuli) epiqrafı ilə başlayır?

A) “Səs” romanı

B) “Qətl günü” romanı

C) “Azıxa doğru” romanı

D) “Dəli Kür” romanı

E) “Ölüm hökmü” romanı

23. “Sevinə - sevinə atdığın addımdan sonra nə olacağını bilmədiyin üçün sevinc də əbədi deyil”. Bu sözlər aşağıdakı hansı romana epiqraf kimi seçilib?

A) “Günah duası”

B) “Xudafərin körpüsü”

C) “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi”

D) “Yasamal gölündə qayıqlar üzürdü”

E) “Ağ dərə”

24. Bu romanlarda müxtəlif zaman qatlarına aid təsvirlərin iki və daha artıq süjet xəttində bədiiləşməsi ortaq məqam kimi diqqəri cəlb edir. Həmin romanlar hansı cərgələrdə düzgün verilib?

1 - “Qətl günü” – “Ölüm hökmü”

2 - “Xudafərin körpüsü” – “Çaldıran döyüşü”

3 - “Köç” – “Bakı - 1501”

4 - “Qızılbaşlar” – “Dalanda”

5 - “Azıxa doğru” – “Səs”

6 - “Yasamal gölündə qayıqlar üzürdü” – “Mahmud və Məryəm”

A) 2, 3

B) 1, 6

C) 4, 5

D) 5, 6

E) 1, 2

25. Üç zaman kəsiyi təsvir edildiyi əsərlərin adları hansı cərgələrdə düzgün verilib?

1 - “Qətl günü”

2 - “Köç”

3 - “Ölüm hökmü”

4 - “Yasamal gölündə qayıqlar üzürdü”

5 - “Mahmud və Məryəm”

6 - “Ağ dərə”

7 - “Azıxa doğru”

8 - “Dəli Kür”

9 - “Çaldıran döyüşü”

10 - . “Səs” və “Ganah duası” dilogiyası

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 10

C) 6, 7, 8

D) 1, 2, 8

E) 7, 9, 10

26. Hansı romanda biz qəhrəmanı ideyada və ideya vasitəsilə, ideyanı isə qəhrəmanda və onun vasitəsilə görürük?

A) “Yanar ürək”

B) “İdeal”

C) “Köç”

D) “Yasamal gölündə qayıqlar üzürdü”

E) “Ölüm hökmü”

27. Hansı əsərlər həm müasir, həm də repressiya illərinin hadisələrindən bəhs edən romanlar kimi seçilir?

A) “Ölüm hökmü” və “Qətl günü”

B) “Köç” və “Çaldıran döyüşü”

C) “Çaldıran döyüşü” və “Xudafərin körpüsü”

D) “Səs” və “Qaçaq Kərəm”

E) “Mahmud və Məryəm” və “Fətəli fəthi”

28. Hansı obrazlar öz mühitlərindəki bütün başqa insanlardan fərqli düşüncəyə malik olduqlarına görə seçilirlər?

A) Məcid Zeynallı, Əflatun

B) Murad İldırımlı, Haley

C) Dadaş, Kamal Rəhimov

D) Hacı, Dəmir

E) Muxtar Xudavəndə, Xıdır

29. Musa Yaqubun cap olunmuş şeir kitablarının adları hansı cərgədə xronoloji ardıcıllıqla verilmişdir?

1 - “ Yarpaqlar oxuyur ”

2 - “Bu məhəbbət yaşadır məni ”

3 - “Nanə yarpağı ”

4 - “Bu dünyanın qara daşı göyərməz ”

5 - “ Mənim sevgi taleyim ”

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 5, 3, 4

C) 2, 3, 4, 1, 5

D) 5, 1, 2, 3, 4

E) 1, 2, 5, 4, 3

30. Adları aşağıda sadalanan kitabların nəşr tarixinə görə ardıcıllığı hansı cərgədə düzgün verilmişdir?

1 - Fərman Kərimzadə. “ Xudafərin körpüsü”

2 - Elçin. “Ölüm hökmü”

3 - Y. Səmədoğlu. . “ Qətl günü”

4 - F. Kərimzadə. ” Çaldıran döyüşü”

A) 1, 3, 4, 2

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 3, 2, 4

D) 2, 1, 4, 3

E) 2, 4, 1, 3

31. Aşağıda adları çəkilən romanların kitab halınada ilk dəfə çap olunmasına görə xronoloji ardıcıllığının düzgün göstərildiyi cərgəni müəyyənləşdirin.

1 - Y. Səmədoğlu. “ Qətl günü”

2 - S. Səxavət. “ Daş evlər ”

3 - M. Süleymanlı. “ Köç”

4 - M. Süleymanlı. “ Səs”

A) 1, 2, 3, 4

B) 3, 2, 1, 4

C) 1, 2, 4, 3

D) 2, 3, 1, 4

E) 2, 3, 4, 1


Yüklə 0,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə