##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya


##num=5//level=1// sumtest=15 //name= Psixologiyada aktivlik problemi //Yüklə 0,93 Mb.
səhifə5/24
tarix27.02.2020
ölçüsü0,93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

##num=5//level=1// sumtest=15 //name= Psixologiyada aktivlik problemi //


1. Fəaliyyətin tərifini müəyyən et:

A) Fəaliyyət insanın qarşısına qoyulmuş məqsədə doğru hərəkətləridir

B) Fəaliyyət insanın dərk olunmuş məqsədi ilə tənzim edilən daxili və xarici fəallığıdır

C) Fəaliyyət insanın dərk olunmuş məqsədə doğru psixi fəallığıdır

D) Fəaliyyət insanın məqsədə doğru fəallığıdır

E) Fəaliyyət insanın tələbatlarının ödənilməsi məqsədi ilə aparılan işidir

2. Motiv nədir?

A) tələbatların təmin olunması ilə əlaqədar olaraq insanı fəaliyyətə təhrik edən amil

B) təkamül prosesində tələbatların ödənilməsi

C) idrak prosesi zamanı tələbatların ödənilməsi

D) iradi proseslə bağlı insanı fəaliyyətə təhrik edən amil

E) davranışı təhrik edən amil

3. Bunlardan hansı fəaliyyətin strukturuna daxil deyildir?

A) motiv

B) məqsəd

C) xarakter

D) tələbat

E) vərdişlər

4. Eksteriorizasiya nədir?

A) unudulmuş materialın yada salınmasıdır

B) əşyavi fəaliyyəti fikri fəaliyyətə keçid

C) vərdişlərin qarşılıqlı təsir prosesidir

D) fikri fəaliyyətdən əşyavi fəaliyyətə keçid prosesi

E) vərdişləri istifadə prosesidir

5. Əşyavi fəaliyyətdən fikri fəaliyyətə keçid necə adlanır?

A) atribusiya

B) eksteriorizasiya

C) rasionalizasiya

D) interferensiya

E) interiorizasiya

6. Tələbatların növlərini müəyyən et:

1 - Mənşəyinə görə tələbatlar

2 - İbtidai tələbatlar

3 - Şüurlu tələbatlar

4 - Şüurlu mədəni tələbatlar

5 - Sosial mənşəli tələbatlar

6 - Predmetinə görə tələbatlar

A) 2 3

B) 1 6

C) 3 4

D) 4 5

E) 5 6

7. Mənşəyinə görə tələbatların növləri hansılardır?

1 - təbii

2 - şüurlu

3 - üzvi

4 - ibtidai

5 - mədəni

6 - mənəvi

A) 3 4

B) 2 3

C) 1 5

D) 4 5

E) 5 6

8. Predmetinə görə tələbatların növləri hansılardır?

1 - təbii

2 - maddi

3 - ibtidai

4 - mənşəli

5 - təbii

6 - şüurlu

7 - mənəvi

A) 5 6

B) 1 2

C) 3 4

D) 2 7

E) 6 7

9. Fəaliyyətin strukturunun ardıcıllığını müəyyən et:

1 - motiv

2 - xarakter

3 - iradə

4 - məqsəd

5 - tələbat

6 - vərdişlər

A) 2 3 4 6

B) 1 2 3 4

C) 2 3 4 5

D) 1 3 5 6

E) 1 4 5 6

10. İşin tərkib hissələrini ardıcıllıqla müəyyən et:

1 - motor - hərəki

2 – interiorizasiya

3 - mərkəzi - fikri

4 - eksteriorizasiya

5 - sensor - hissi

A) 1 3 5

B) 2 3 4

C) 1 4 5

D) 3 4 5

E) 1 2 3

11. Fəaliyyətin əsas növlərini müəyyən et və ardıcıllığı tap:

1 - iş

2 - istək

3 - oyun

4 - motiv

5 - təlim

6 - ünsiyyət

7 - maraq

8 - tapşırıq

9 - əmək

10 - arzu

A) 8, 9, 10

B) 2 3 4

C) 4 5 6

D) 6 7 8

E) 3 5 9

12. Tələbatların xüsusiyyətlərini müəyyən et və uyğunluğu tap:

1 - tələbatlar insanın özünəməxsus psixi halətidir

2 – tələbatlar insanın konkret həyat şəraitindən asılılığı müəyyən edir

3 –tələbatlar insanın konkret həyat şəraitində aktivliyini şərtləndirir.

a - tələbatların əmələ gəlməsi və təmin olması prosesi hisslərlə müşahiyət olunur

b – təlabatlar həyat şəraitindən asılı olaraq müxtəlif məzmun və formalarda ifadə olunur

c – təlabatlar konkret istiqamətə malik olur, insanı onları təmin etmək üçün müvafiq üsül və vasitələr axtarmağa təhrik edir.

A) 1 – b, 2 – a, 3 - c

B) 1 – a, 2 - b, 3 - c

C) 1 - c, 3 – b, 2 - a

D) 2 - c, 1 – b, 3 - a

E) 3 - b, 2 – c, 1 - a

13. Psixikanın qrupları və onların fərdi xüsusiyyətləri arasında uyğunluğu tapın:

1 - psixi proseslər

2 - psixi halətlər

3 - psixi xassələr

a - duyğular, inamsızlıq, şübhə

b - duyğular, nitq, temperament

c - duyğular, qavrayış, diqqət

d - temperament, xarakter və qabiliyyətlər

e - affektlər, inam, əhvallar

A) 1 - b; 2 - a; 3 - d

B) 1 - a; 2 - d; 3 - c

C) 1 - c; 2 - e; 3 - d

D) 1 - e; 2 - b; 3 - a

E) 1 - a; 2 - e; 3 - b

14. Fəaliyyətin motivləri arasında uyğunluğu tapın:

1 - təlim motivləri

2 - dərk olunan

3 - dərk olunmayan

a - idrak motivləri, sosial motivlər

b - maraqlar, dünyagorüşü, , əqidələr

c - geniş sosial motivlər, cəhdlər, həvəs

d - yönəlislik, həvəs

e - əqidələr, tədris - idrak motivlər,

A) 1 - e; 2 - d; 3 - b

B) 1 - b; 2 - a; 3 - d

C) 1 - c; 2 - e; 3 - a

D) 1 - a; 2 - b; 3 - d

E) 1 - d; 2 - b; 3 - a

15. Uyğunluğu müəyyən edin:

1 - Motiv məqsəd fəaliyyətin özünəməxsus vektorunu əmələ gətirir

2 - Fəaliyyətinin şəraiti

3 - Xarici və daxili fəallıq

a - fəaliyyət prosesində formalaşan və halların bütün sistemi bu vektor vasitəsilə təşkil olunur

b - fəaliyyətin fəallığı iş və hərəkətlərdə təzəhur edir

c - insan öz məqsədini şərait baxımından qiymətləndirərkən onu müvafiq olaraq səmərəli üsulla seçir

A) 1 - c; 2 - b; 3 - a

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c

C) 1 - a; 2 - c; 3 - b

D) 1 - a; 2 - b; 3 - c

E) 1 - b; 2 - c; 3 - a


Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə