##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


##num= 3// level= 1// sumtest=18 // name=Rusiyada və Azərbaycanda KTM - in yaranması və inkişafı. //Yüklə 2,84 Mb.
səhifə3/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

##num= 3// level= 1// sumtest=18 // name=Rusiyada və Azərbaycanda KTM - in yaranması və inkişafı. //1. “Məktəbdə kimya eksperimentinin texnikası və metodikası” adlı kitabın müəllifi kimdir?

A) D.M.Kiryuşkin

B) S.Q.Krapivin

C) V.N.Verxovski

D) İ.N.Borisov

E) V.S.Polosin

2. Azərbaycanda elmi - pedaqoji və metodiki fikrin mərkəzi hansı universitet hesab olunur?

A) Gəncə Pedaqoji Universiteti

B) Bakı Dövlət Universiteti

C) Naxçıvan Pedaqoji Universiteti

D) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

E) Lənkəran Dövlət Pedaqoji Universiteti

3. APİ-nın təbiyyat fakültəsində qeyri- üzvi kimyadan ilk müahzirələri hansı alım oxumuşdur?

A) X.Ş.Kələntərli

B) C.İ.Zülfüqarlı

C) S.Ə.Əliyev

D) Ə.Ö.Əbdürrəhimov

E) S.C.Hüseynov

4. Son illərdən bəri KTM sahəsində fundamental tədqiqatlar hansı elmi - tədqiqat institutunda həyata keçirilir?

A) Təhsil Problemləri İnstitutunda

B) Bakı Dövlət Universitetində

C) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində

D) Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda

E) Naxçıvan Pedaqoji Universitetində

5. Kimya proqramının tərtibi və nəşri Rusiyada ilk dəfə nə vaxt olub?

A) XX əsrin əvvəlləri

B) XIX əsrin axırları

C) XIX əsrin ortaları

D) XX əsrin ortaları

E) XIX əsrin əvvəlləri

6. Rusiyada kimya tədrisi metodikasının elmi əsaslarının yaradılmasında rolu olan alimləri seçin

1 – Y. L. Qoldfarb

2 – D. İ. Mendeleyev

3 – L. M. Smorqonski

4 - V. N. Verxovski

5 – A. M. Butlerov

6 - M. V. Lomonosov

A) 1, 3, 4

B) 2, 5, 6

C) 2, 3, 4

D) 4, 5, 6

E) 1, 3, 5

7. KTM - dən dərsliklərin müəlliflərindən ibarət sıranı göstərin

1 – İ. N. Borisov

2 - M. V. Lomonosov

3 – D. M. Kiryuşkin

4 - L. A. Çuqayev

5 – A. M. Butlerov

6 – Q. M. Çernobelskaya

7 - L. V. Pisarjevski

8 – N. Y. Kuznetsova

A) 3, 5, 7, 8

B) 1, 3, 4, 5

C) 2, 4, 5, 7

D) 1, 3, 6, 8

E) 2, 4, 6, 7

8. Azərbaycanda kimya terminologiyasının yaradılmasında rolu olan alimlərdən ibarət sıranı göstərin

1 – S. Hüseynov

2 – Ə. Əbdürrəhimov

3 – S. Əliyev

4 – C. Zülfüqarlı

5 – H. Şaxtaxtinski

6 – X. Kələntərli

7 – İ. Hüseynov

A) 1, 2, 4, 6

B) 3, 5, 6, 7

C) 6, 5, 1, 3

D) 2, 3, 5, 7

E) 3, 2, 5, 6

9. Azərbaycanda kimyanın tədrisi metodikasının yaranması və inkişafında rolu olan alimləri seçin.

1 - S. C. Hüseynov

2 – İ. O. Nəsibov

3 – S. Ə. Əliyev

4 – C. İ. Zülfüqarlı

5 – P. H. Rüstəmov

6 – X. S. Kələntərli

7 – B. H. Həsənov

8 - A. Ə. Verdizadə

A) 1, 3, 4, 6

B) 2, 5, 7, 8

C) 1, 3, 7, 8

D) 2, 5, 7

E) 1, 2, 5

10. Azərbaycanda kimya terminlərinə aid kitabların yazıldığı illəri seçin

1 – 1936

2 – 1927

3 – 1937

4 – 1987

5 – 1931

6 – 1959

7 – 1989

8 – 1939

A) 2, 5, 7, 4

B) 1, 2, 7, 8

C) 2, 7, 5, 4

D) 4, 2, 7, 8

E) 5, 3, 6, 4

11. Rusiyada KTM - in inkişafında rolu olan alimlərin fəaliyyətini ardıcıllıqla düzün

1 – D. M. Kiryuşkin

2 – D. M. Kuznetsova

3 – L. M. Smorqonski

4 - V. N. Verxovski

5 – V. İ. Jakovlev

A) 2, 1, 5, 3, 4

B) 4, 3, 5, 1, 2

C) 1, 2, 3, 5, 4

D) 3, 5, 4, 1, 2

E) 5, 2, 3, 1, 4

12. Azərbaycanda kimya terminologiyasına aid kitabların yazılması ardıcıllığını müəlliflərə görə düzün

1 – C. Zülfüqarlı

2 – S. Hüseynov

3 – H. Əfəndiyev

4 - C. Zülfüqarlı, P. Rüstəmov və başqaları

A) 2, 1, 3, 4

B) 4, 3, 1, 2

C) 1, 2, 3, 4

D) 3, 4, 2, 1

E) 1, 3, 4, 2

13. Kimya dərsliklərinin nəşri dövrlərnin ardıcıllığını müəlliflərə (birinci müəllifə) görə müəyyən edin

1 – V. N. Verxovski və başqaları

2 –S. İ. Sazanov və başqaları

3 – Y. V. Xodakov və başqaları

4 – A. D. Smirnov və başqaları

5 – V. V. Levçenko və başqaları

6 – V. M. Abbasov və başqaları

7 – L. A. Tsvetkov

8 – Q. Y. Rudzitis və F. Q. Feldman

A) 2, 1, 5, 3, 4, 7, 8, 6

B) 3, 4, 5, 6, 2, 1, 8, 7

C) 1, 2, 5, 3, 8, 7, 6, 4

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

E) 4, 7, 5, 1, 3, 2, 8, 6

14. Rusiyada KTM - ə aid kitabların nəşri ardıcıllığını müəlliflərə görə müəyyən edin.

1 – D. M. Kiryuşkin (kitabın birinci nəşri)

2 – S. Q. Şapovalenko

3 – D. M. Kiryuşkin və V. S. Polosin

4 – İ. N. Borisov

5 – V. N. Verxovski və başqaları

6 – Q. M. Çernobelskaya

7 – L. A. Tsvetkov

8 - N. Y. Kuznetsova və başqaları

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

B) 2, 3, 4, 7, 1, 5, 6, 8

C) 6, 8, 7, 3, 2, 4, 1, 5

D) 5, 6, 1, 8, 4, 7, 2, 3

E) 5, 1, 4, 2, 3, 7, 8, 6

15. Rusiyada KTM - in inkişafında rolu olan alimlərin fəaliyyəti üçün uyğunluğu müəyyən edin

I – 1917 - ci ildən əvvəlki dövrdə

II – 1915 - ci ildə

III – 1948 - ci ildə

1 – M. V. Lomonosov,

2– D. İ. Mendeleyev

3 – P. D. Jeloxovtsev,

4 – N. İ. Lyubarski

5 – V. N. Verxovski, S. İ. Sazanov

A) I - 4, II - 1, 3; III - 2

B) I - 3; II - 4; III - 1, 2

C) I - 3, 4; II - 1, III - 2

D) I - 3, 4; II - 2; III - 5

E) I - 1, 2; II – 5; III - 3, 4

16. Azərbaycanda KTM üzrə professor elmi adı alan metodist və adın alınması tarixi arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – Ə. Əbdürrəhimov

II – S. Hüseynov

III – X. Kələntərli

IV – R. Əliyev

V – C. Zülfüqarlı

VI – S. Əliyev

1 - 1969

2 - 1967

3 - 1985

4 - 1975

5 - 1972

A) V - 2, II - 3

B) II - 4, IV - 5

C) III - 1, V - 3

D) I - 2, IV - 4

E) I - 4, III - 3

17. Azərbaycanda ora məktələrdə istifadə edilən kimya dərsliklərinin müəlliflərinin dövrlərə uyğunluğunu müəyyən edin

I - dövr

II - dövr

III - dövr

1 – S. İ. Sazanov

2 – V. N. Verxovski

3 – P. P. Lebedev

4 – V. L. Qoldfarb

5 – D. M. Kiryuşkin

6– N. Q. Solovyov

A) I - 4, II - 5, 6; III - 3

B) I - 1, 2, 3; II - 2, 4; III - 5, 6

C) I - 3, II - 2, 4, 6; III - 2, 3

D) I - 2, 4; II - 1, 4, 5, III - 1

E) I - 6, II4; III1, 4, 5

18. Kimya dərsliklərinin müəlliflərinin dövrlərə uyğunluğunu müəyyən edin

I - 6 - cı dövr

II - 7 - ci dövr

III - 8 - ci dövr

1 – V. N. Xodakov, D. A. Epşteyn

2– V. M. Abbasov, R. Y. Əliyev

3 – Q. Y. Rudzitis, F, Q. Feldman

A) I - 3, II - 1, III - 2

B) I - 2, II - 1, III - 3

C) I - 1, II - 3, III - 2

D) I - 2, II - 3, III - 1

E) 1 - 3, II - 2, III - 1


Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə