Bucim bursa Çimento Fabrikası A.ŞYüklə 6,55 Mb.
səhifə73/77
tarix17.07.2018
ölçüsü6,55 Mb.
növüYazı
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   77

TARİH: 27/02/2009
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 27.02.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri.


Hisse Kodu

Sıra No

Satışa Konu Şirketin Ünvanı

Grubu

Yatırımcının Adı-Soyadı

Ünvanı

Nominal Tutar (TL)*

Satış Süresi

BUCIM

1

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

E

REMZİ KÖYLÜ

138,240

12 AY


TARİH: 02/03/2009
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 02.03.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri.


Hisse Kodu

Sıra No

Satışa Konu Şirketin Ünvanı

Grubu

Yatırımcının Adı-Soyadı

Ünvanı

Nominal Tutar (TL)*

Satış Süresi

BUCIM

1

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

E

MUZAFFER KAYA

80,000

12 AY


TARİH: 05/03/2009
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.


Şirket Kodu


Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası T.A.Ş.

İsmail Tarman


TARİH: 10/03/2009
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.


Şirket Kodu

Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası T.A.Ş.

İsmail Tarman

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası T.A.Ş.

Ahmet Muharrem Uğur


TARİH:12/03/2009
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 12.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Yönetim Kurulumuz, 12 Mart 2009 tarih ve saat 17.00’da yapılan 759 nolu toplantısında; 1. Ortaklarımıza; 2008 yılı karından Brüt 15.872.371,20 TL (%15 oranında, 1 TL nominal değerindeki 1 hisseye 15 kr); Net 13.491.515,52 TL (%12,75 oranında, 1 TL nominal değerindeki 1 hisseye 12,75 kr.) tutarında nakit kar payının, ekli Kar Dağıtım Tablosundan da görüleceği üzere 20.04.2009 tarihinden itibaren dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi kararlaştırılmıştır.

 2. Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunu içerecek şekilde Şirketimizin 1 Ocak 2008-31 Aralık 2008 hesap dönemine alt yıllık Faaliyet Raporunun, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlemesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz tarafından, Genel Kurula sunulacak kar dağıtım teklifine ait Kar Dağıtım Tablosu ekte gönderilmiş olup, ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer alacaktır.

Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin "Şirketler" bölümünde yayınlanmaktadır.

               TARİH:13/03/2009
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 13.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“İlgi 12 Mart 2009 tarih ve 652 sayılı özel durum açıklama yazımız.

İlgi yazımız ekinde gönderilen Kar Dağıtım Tablosunun 11’nci satırında yer alan 6.876.657,16 TL’lik ortaklara 1’nci temettü tutarı; 8.886.854,78 TL ve 15’nci satırında yer alan 8.995.714,04 TL’lik ortaklara 2’nci temettü tutarı ise 6.895.516,42 TL olarak düzeltilmiştir. Yapılan düzeltme işlemi, hisse başına temettü oranını etkilememektedir. Yeni düzenlenen Kar Dağıtım Tablosu yazımız ekinde sunulmuştur.”

Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin “Şirketler” bölümünde yayınlanmaktadır.

               TARİH: 16/03/2009
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 16.03.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri.


Hisse Kodu

Sıra No

Satışa Konu Şirketin Ünvanı

Grubu

Yatırımcının Adı-Soyadı

Ünvanı

Nominal Tutar (TL)*

Satış Süresi

BUCIM

1

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

E

NİYAZİ ERSOY

1.041,960

12 AY


TARİH:16/03/2009
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 16.03.2009 tarihli ek açıklaması aşağıya çıkarılmıştır.

“İlgi: 13 Mart 2009 tarih ve 701 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda yer alan ortaklara 2’nci temettü tutarı Kar Dağıtım Tablosunda gösterildiği gibi 6.985.516,42 TL’dir.”

               
TARİH: 17/03/2009
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 17.03.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri.


Hisse Kodu

Sıra No

Satışa Konu Şirketin Ünvanı

Grubu

Yatırımcının Adı-Soyadı

Ünvanı

Nominal Tutar (TL)*

Satış Süresi

BUCIM

1

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

E

KEMAL SAKİN

13.830,000

12 AY


TARİH:20/03/2009
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 20.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2008 tarih ve Seri:IV, No: 41 Tebliğin 8'nci maddesi gereği "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip olmak konusunda çalışmalarımız devam etmekte olup, gerçekleştiğinde gerekli açıklamalar yapılacaktır.”

               
TARİH: 24/03/2009
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 24.03.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri.


Hisse Kodu

Sıra No

Satışa Konu Şirketin Ünvanı

Grubu

Yatırımcının Adı-Soyadı

Ünvanı

Nominal Tutar (TL)*

Satış Süresi

BUCIM

1

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

E

SAMET ÇETİN

2.581,170

8 YIL


TARİH:01/04/2009
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 31.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin 31.03.2009 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1. 2008 Yılı Dağıtılabilir Net Dönem Karından ortaklarına;

 1. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara, 1 TL nominal bedelli beher hisse senedi için (Brüt=Net) 15 Kr (%15) nakit kar payı;

 2. Diğer hissedarlara 1 TL nominal bedelli beher hisse senedi için Net; 12,75 Kr. (%12,75) nakit kar payı dağıtılması;

Kar paylarının nakit olarak 20 Nisan 2009 tarihinden itibaren ödenmesi konusundaki teklif oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Kar dağıtım tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup, Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

 1. SPK Seri:XI, No:29 tebliği çerçevesinde hazırlanan Mali Tablolarımız görüşülerek oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 2. İdare Meclisi üyeleri ile Murakıplar oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

 3. İdare Meclisi üye sayısının 9 olarak belirlenmesi ve boşalan üyeliklere 3 yıllığına, Ahmet Muharrem Uğur, Özmetin Kavasoğlu, Bülent Selen Sarper ve Raci Aslan'ın seçilmeleri,

 4. Murakıp sayısının 2 olarak belirlenmesi ve murakıplıklara 1 yıllığına, İrfan Uluş ile Cüneyt Pekman'ın seçilmeleri,

oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır.

 1. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Denkar Bağımsız Denetim Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, bir yıl için seçilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 2. 2008 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulmuştur."

Genel Kurul Toplantı tutanağı ve kar dağıtım tablosu ekte, kar dağıtım tablosu ayrıca internet sitemizin “Şirketler” bölümünde yayınlanmaktadır.

               
TARİH:01/04/2009
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 01.04.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

31.03.2009 tarihinde yapılan ortaklar olağan genel kurulu sonucunda oluşan Şirketimiz yönetim kurulu 31.03.2009 tarihli 760 nolu toplantısında, görev taksimi yaparak; yönetim kurulu başkanlığı na Ergün Kağıtçıbaşı'nı, yönetim kurulu başkan vekilliğine Burhan Evcil'i oy birliği ile seçmiştir.”

               
TARİH: 02/04/2009
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 02.04.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri.


Hisse Kodu

Sıra No

Satışa Konu Şirketin Ünvanı

Grubu

Yatırımcının Adı-Soyadı

Ünvanı

Nominal Tutar (TL)*

Satış Süresi

BUCIM

1

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

E

HATİCE DAĞ

200.000,000

12 AY


TARİH: 03/04/2009
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 03.04.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri.


Hisse Kodu

Sıra No

Satışa Konu Şirketin Ünvanı

Grubu

Yatırımcının Adı-Soyadı

Ünvanı

Nominal Tutar (TL)*

Satış Süresi

BUCIM

1

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

E

İSMAİL YILMAZ

25.000,000

12 AY

BUCIM

2

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

E

REMZİ MERTOL

6.000,000

12 AY


TARİH:10/04/2009
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 09.04.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Yönetim kurulumuzun 09.04.2009 tarihli toplantısında, S.P.K.’nun Seri: X, No: 22 Tebliği gereği, denetimden sorumlu komite üyeliklerine, Mehmet Memduh Gökçen, Semiha Feyha Duraner ve İrfan Ünür oy birliği ile seçilmişlerdir.”

               
TARİH: 14/04/2009
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 14.04.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri.


Hisse Kodu

Sıra No

Satışa Konu Şirketin Ünvanı

Grubu

Yatırımcının Adı-Soyadı

Ünvanı

Nominal Tutar (TL)*

Satış Süresi

BUCIM

1

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

E

KEMAL ERSOY

156,600

12 AY


TARİH:22/04/2009
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ:

BUCIM

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.’nin 20/04/2009 tarihinde başlayan brüt %15 net %12,75 oranında temettü dağıtım işleminde Borsa’da İşlem Gören kaydileşmiş paylar’ın temettü alacakları 22/04/2009 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

               Yüklə 6,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   77
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə