Çevre yönetim plani niHAİ raporu ağustos 2011


Mevcut (Karaduvar-Doğu) Atıksu Arıtma TesisiYüklə 442,26 Kb.
səhifə3/7
tarix31.10.2017
ölçüsü442,26 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Mevcut (Karaduvar-Doğu) Atıksu Arıtma Tesisi

Mersin’in doğusunda yapılmış olan Doğu (Karaduvar) Atıksu Arıtma Tesisinin 2020 yılı tasarım kapasitesi 190.000 m3/gün, 2030 yılı ise 225.000 m3/gün dür. Tesisin max. tasarım debisi ise sırasıyla 14.500 ve 17.400 m3/saat tir. Bu tesis Mersin nüfusunun yaklaşık % 80 ine hizmet vermek üzere planlanmıştır. (Tablo 1.1)Boyutlar

Arıtma Tesis Kapasitesi
2020

Tasarım


2030

GenişlemeEşdeğer Nüfus

EN

1.050.000

1.250.000

Kuru hava – günlük debi

m3/g

190.000

225.000

Maks. Yağmurlu hava debisi

m3/s

14.500

17.400

Tablo 1.1: Doğu Atıksu Arıtma Tesisi 2020 Tasarım ve 2030 Genişleme Parametreleri
Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi 2010 yılı başından itibaren işletilmekte olup kış aylarında ortalama debi 138.000 m/gün, yaz aylarında ise 110.000 m3/gün olmaktadır. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde 2010 yılı kış aylarında kaydedilen max.debi 9.000 m3/saat, yaz aylarında ise 6.000 m3/saat olmuştur.
Karaduvar atıksu Arıtma Tesisinde 2015 yılı için beklenen günlük atıksu miktarının 153.000 m3 ve max. yağmurlu hava debisinin ise 9.700 m3/saat olacağı tahmin edilmektedir (Tablo1. 2)

Boyutlar

Debi Değerleri
2010

Fiili


2015

Beklenen


Eşdeğer Nüfus

EN

760.000

850.000

Kuru hava – günlük debi

m3/g

138.000

153.000

Maks. Yağmurlu hava debisi

m3/s

9.000

9.700

Tablo 1.2: Doğu Atıksu Arıtma Tesisi 2010 yılı Fiili ve 2015 yılı Tahmini Debi Değerleri
2010 Yılında Batı Havzası(Tece-Davultepe-Mezitli) için hesaplanan günlük atıksu debisi 22.000 m3 ve max.debi 2.200 m3/saat, 2015 yılı için ise sırasıyla 25.500 m3/gün ve 2.250 m3/saat tir. (Tablo 1.3)

Boyutlar

Hedef Yılı
2010

2015

Eşdeğer Nüfus

EN

120.000

140.000

Kuru hava – günlük debi

m3/g

22.000

25.500

Maks. Yağmurlu hava debisi

m3/s

2.000

2.250

Tablo 1.3: Batı Havzası 2010 ve 2015 yılları Tahmini Debi Değerleri

Batı Havzası atık sularının Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine yönlendirilmesi durumunda 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine gelen günlük toplam debilerin 178.500, 182.070, 185.711 ve 189.425 m3, max. debilerin ise 11.950, 12.189, 12.433 ve 12.682 m3/saat civarında olacağı, dolayısıyla bu miktarların tesisin 190.000 m3 olan günlük ve 14.500 m3/saat olan max. kapasitesinin altında kalacağı görülmektedir. (Tablo1.4 A,B,C,D)Boyutlar

Hedef Yılı
2015

Mezitli


2015

Karaduvar2015

Toplam


Eşdeğer Nüfus

EN

140.000

850.000

990.000

Kuru hava – günlük debi

m3/g

25.500

153.000

178.500

Maks. Yağmurlu hava debisi

m3/s

2.250

9.700

11.950

Tablo 1.4A: Batı Havzası ve Karaduvar Havzalarının 2015 yılı tahmini Atıksu Debisi Değerleri
Boyutlar

Hedef Yılı
2016

Mezitli


2016

Karaduvar2016

Toplam


Eşdeğer Nüfus

EN

142.800

867.000

1.009.800

Kuru hava – günlük debi

m3/g

26.010

156.060

182.070

Maks. Yağmurlu hava debisi

m3/s

2.295

9.894

12.189

Tablo 1.4B: Batı Havzası ve Karaduvar Havzalarının 2016 yılı tahmini Atıksu Debisi Değerleri

Boyutlar

Hedef Yılı
2017

Mezitli


2017

Karaduvar2017

Toplam


Eşdeğer Nüfus

EN

145.656

884.346

1.030.002

Kuru hava – günlük debi

m3/g

26.530

159.181

185.711

Maks. Yağmurlu hava debisi

m3/s

2.341

10.092

12.433

Tablo 1.4C: Batı Havzası ve Karaduvar Havzalarının 2017 yılı tahmini Atıksu Debisi Değerleri
Boyutlar

Hedef Yılı
2018

Mezitli


2018

Karaduvar2018

Toplam


Eşdeğer Nüfus

EN

148.569

902.026

1.050.595

Kuru hava – günlük debi

m3/g

27.060

162.365

189.425

Maks. Yağmurlu hava debisi

m3/s

2.388

10.294

12.682

Tablo 1.4D: Batı Havzası ve Karaduvar Havzalarının 2018 yılı tahmini Atıksu Debisi Değerleri
Dolayısıyla, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi Batı Havzasından gelen suları 2018 yılına kadar arıtma imkânına sahiptir.
Batı havzasında toplanan atık suların Batı AAT de arıtılması MESKİ nin birinci önceliğidir.
Batı Atıksu Arıtma Tesisinin 2015 yılından önce tamamlanması düşünülmektedir. Bunun için yer tahsis işlemleri hemen, hemen tamamlanmış 30.000 m3/gün kapasite için ÇED gerekli değildir belgesi alınmış ve proje 2011 yılı DPT yatırım programına dahil edilmiştir. Kredi görüşmeleri ise devam etmektedir. Batı AAT nin 2015 yılına yetişmeme ihtimali öne çıkarsa bu durumda Viranşehir P.İ. ile Yenişehir ana kolektörü arasında yapılacak geçici bir iletim hattı ile batı bölgesi atık suları, bir süre için Karaduvar AAT de arıtılabilir. Bir diğer acil ve geçici çözüm olarak, Batı bölgesi atık suları Viranşehir deki mevcut ızgara ve kum tutucudan geçirildikten sonra yine mevcut 1800 m. uzunlukta derin deniz deşarjı ile denize deşarj edilebilir.

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Avrupa Birliği standartları dikkate alınarak tasarlanmıştır. Tesiste, atıksu içindeki karbon, azot ve fosfor aktif çamur prosesi ile giderilmekte, ayrıca mezofilik çürütme işlemi ile çamur arıtılmaktadır. Çamurun arıtılması sırasında ortaya çıkan biyogaz ile üretilmekte olan elektrik enerjisi tesis gereksiniminin önemli bir kısmını karşılamaktadır Çıkış suyu kriterlerine uygun alarak arıtılan atıksu hassas bölge kabulü ile tasarlanan ve uygulanan derin deniz deşarjı yapısından sahilden 2 km uzaklıkta denize verilmektedir.


Aşağıda (Tablo 1.5) görüldüğü gibi tesisteki çıkış suyu analiz sonuçları ulusal standart olan 26047 sayılı Kentsel Atıksu Arıtım Yönetmeliği ile “Pollution Prevention and Abatement Handbook” ta öngörülen sınır değerlerinin altındadır.Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Arıtım Parametreleri

Birim

Ulusal

PPAH

Tasarım

Analiz Sonuçları

BOD5 Konsantrasyonu

mg/l

25

50

25

15-17

COD Konsantrasyonu

mg/l

125

250

100

30-35

AKM Konsantrasyonu

mg/l

35

50

30

5-10

Azot Konsantrasyonu

mg/l

10

-

10

8-9

Fosfor Konsantrasyonu

mg/l

1

2

1

0,6-0,7

Tablo 1.5: Atıksu Arıtım Parametreleri –Standartlar ve Analiz Sonuçları
Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atıksu kıyıdan 2 km. uzakta ve 10 m. derinlikte denize deşarj edilmektedir. Deşarj noktası, sahilindeki suyun yüzülebilir kalitede olması gereği dikkate alınarak, MESKİ tarafından Hollandalı Alkyon Hydraulic Consultancy&Research firmasına yaptırılmış olan Oşinografik Araştırma ve Modelleme çalışması sonrasında belirlenmiştir. Derin Deniz Deşarjı konusunda Çevre Bakanlığından izin alınmıştır(4 Mart 2009).
Doğu Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan ham çamur fazla biyolojik çamur ile birlikte çürütme işleminden geçirilerek metan gazı ve stabilize çamur elde edilmektedir. Elde edilen metan gazı gaz motorlarında yakılarak elektrik ve ısı enerjisi üretilmektedir.
Çamurun nihai bertarafı konusunda çalışmaların sürmesi nedeniyle tesisten % 35 kurulukta çıkan atıksu çamurun yaklaşık % 70 i kireçle şartlandırılarak hem hijyenik olarak arıtılmakta, hem de katı madde muhtevası % 50 ye çıkarılarak katı atık depolama sahasına gönderilmektedir. Çamurun geri kalan %30 u ise pilot tesiste kuruluğu % 50 ye çıkarıldıktan sonra katı atık depolama sahasına gönderilmektedir. 2015 yılından sonra organik madde muhtevası sınırlaması nedeniyle katı atık depolama sahalarının bu amaçla kullanılamayacağı açıktır ve bu tarihten önce çamurun nihai bertarafı sorununun çözülmesi gerekmektedir.

Atıksu çamuru için hedeflenen bertaraf yöntemleri arasında birinci sırayı çamurun hijyenik açıdan arıtılarak tarımda kullanılması almaktadır. Bu konuda bir taraftan çamur ve tarımsal toprak analizleri yaptırılmakta, diğer taraftan çamurun hijyenik olarak arıtılması için yöntemler (kompostlaştırma, pastörizasyon,..) araştırılmaktadır. Ancak, kabul etmek gerekir ki çamurun tarımda kullanılabilmesi için sadece hijyenik dezenfeksiyon yetmemektedir. Çamur ve toprakla ilgili istenen parametrele şartlarının aynı anda ve sürekli olarak sağlanma zorluğu bu çözüm yolu konusunda ciddi sıkıntı yaratmaktadır.

Bir diğer ciddi ve kuvvetli alternatif bertaraf yöntemi olarak, çamurun Mersin de bulunan ÇİMSA çimento fabrikasında bileşik olarak yakılması ele alınmıştır. Bu konuda uzman olan İsviçreli PEG S.A. firmasına yaptırılmış olan Fizibilite Çalışmasında, atıksu çamurunun % 80 in üzerinde kurutulması durumunda bileşik yakma için elverişli olduğu (özellikle cıva konsantrasyonu açısından) belirlenmiş ve arıtma tesisi ile çimento fabrikasında hangi ön yatırımların yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu çerçevede Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde inşa edilen Güneşte Kurutma Pilot Tesisinde deneme çalışmaları yapılmış ve adı geçen tesiste çamurun % 80 in üzerinde kurutulabildiği kanıtlanmıştır. Atıksu çamurunun tarımda kullanılamaması ihtimali göz önüne alınarak, Güneşte Kurutma Tesisi kapasite artırma çalışmaları başlatılmıştır, diğer taraftan Çimsa Çimento Fabrikasının halen sürdürmekte olduğu hazırlık çalışmalarının bir an önce tamamlanması için görüşmeler devam etmektedir.

Sonuç olarak, arıtma çamurunun nihai bertarafı ile ilgili çalışmaların (tarımda kullanılması veya bileşik olarak yakılması) 2012 yılı içinde sonuçlanması ve nihai kararın verilmesi beklenmektedir.


2.5 Mevcut pompa istasyonları
Batı bölgesinin en batısında olan Tece yerleşiminin atık suları Tece Pompa İstasyonu ile Davultepe yerleşiminin ana kolektörüne aktarılacak ve Davultepe yerleşiminin atık suları ile birlikte Davultepe Pompa İstasyonu aracılığıyla Viranşehir deki mevcut Pompa İstasyonuna iletilecektir. Viranşehir Pompa İstasyonunda toplanan Mezitli yerleşiminin atık suları Tece, Davultepe den gelenlerle birlikte Yenişehir yerleşiminin ana kolektörüne iletilecektir. Bunu gerçekleştirmek için Tece ve Davultepe de yeni pompa istasyonlarının ve ilgili iletim hatlarının yapılması ve Viranşehir Pompa İstasyonunun kapasitesinin artırılması gerekmektedir.
Yenişehir yerleşimi ana kolektörüne verilen Batı Havzası atık suları Yenişehir atık suları ile birlikte Yenişehir Pompa İstasyonuna gelecek ve buradan Merkez Pompa İstasyonuna iletilecektir. Yenişehir Pompa İstasyonu 2x800 mm çapındaki iletim hattı ve 2 m/sn basma hızı ile 14 saatlik günlük pik zamanda 100.800 m3 atıksu basma kapasitesine sahiptir ve yaklaşık 500.000 nüfusa hizmet verebilir. Yenişehir Pompa İstasyonu ve iletim hattı ile ilgili olarak, 2020 yılında şebekeye bağlı nüfus Batı Havzasında 150.000, Yenişehir de 300.000 ve toplamda 450.000 tahmin edilmektedir.
Merkez Pompa İstasyonu 2x1600 mm çapındaki iletim hattı ve 2 m/sn basma hızı ile 14 saatlik günlük pik zamanda 403.200 m3 atıksu basma kapasitesine sahiptir ve yaklaşık 2.000.000 nüfusa hizmet verebilir. Halbuki 2020 yılında Batı Havzası dahil Doğu Atıksu Arıtma Tesisinden hizmet alan nüfus en fazla 1.200.000 olacaktır.
Dolayısıyla gerek Yenişehir ve Merkez Pompa İstasyonu ve gerekse Yenişehir-Merkez Pompa ve Merkez Pompa-Doğu Atıksu Arıtma Tesisi arasındaki iletim hatları kapasitesi 2020 yılına kadar bu anlamda yeterli olacaktır.
Mevcut Pompa İstasyonları Karakteristik Değerleri, Terfi Hatları Karakteristik Değerleri, Viranşehir (Mezitli) Deniz Deşarjı Karakteristik Değerleri Tablo 1.5, Tablo 1.6 ve Tablo 1.7 de verilmiştir.

Tablo 1.5 Mevcut Pompa İstasyonları Karakteristik Değerleri
Karakteristiği

Batı Atıksu Pompa İstasyonu

Merkez Atıksu Pompa İstasyonu

Karaduvar Atıksu Pompa İstasyonu

TM Girişinde Kanal Akar Kotu

 

 

 

Pompa Tipi

Santrifüjlü Pompa

Santrifüjlü Pompa

Dalgıç Pompa

Pompa Sayısı

3

4

3

Pompa Kapasitesi (l/s)

208

840

150

Basma Yüksekliği (m)

7,5

27,5

6,6

Motor Gücü (kW)

65

400

45
Tablo 1.6 Mevcut Terfi Hatları Karakteristik Değerleri (Doğu Havzası) 

Karakteristiği

Merkez Pompa İstasyonu

Karaduvar Pompa İstasyonu

Adanalıoğlu 1 Cazibeli Hattı

Huzurkent Cazibeli Hattı

Adanalıoğlu 2 Cazibeli Hattı

Homurlu Cazibeli Hattı

Terfi Hattı Çapı (mm)

2x 1600

2x 500

-

-

-

-

Terfi Hattı Uzunluğu (m)

10.234,55

884,20

-

-

-

-

Cazibeli Hat Çapı (mm)

-

-

1000

1000

400

600

Cazibeli Hat Uzunluğu (m)

-

-

1.298

429

3.899

2.714
Tablo 1.7 Mevcut Viranşehir (Mezitli) Deniz Deşarjı Karakteristik Değerleri

Karakteristiği

Viranşehir (Mezitli) Deniz Deşarjı

Terfi Hattı Çapı (mm)

900 - HDPE

Terfi Hattı Uzunluğu (m)

1.805,00

Cazibeli Hat Çapı (mm)

-

Cazibeli Hat Uzunluğu (m)

-

2.6. PROJENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Belediye Hizmetleri Projesi-II kapsamında MESKİ’nin yapacağı fiziksel yatırımlar 3 ana grupta toplanmaktadır. Bunlar;


 • Batı Havzası için Planlanan Terfi Hatları ve Ana Kolektörlerin İnşaatı
 • Batı Havzası için Planlanan Pompa İstasyonlarının İnşaatı
 • Batı Havzasında bulunan yerleşimlerin kanalizasyon şebekelerinin inşaatıBatı Havzası için Planlanan Terfi Hatları ve Ana Kolektörlerin İnşaatı:

Batı Havzası için planlanan terfi hatları ve ana kolektörlerin inşaatı kapsamında aşağıdaki hatlar yapılacaktır. (Şekil 1.2 ve Şekil 1.3)

 • Tece ile Davultepe arasındaki Ø800mm çapında yaklaşık 750metre uzunluğundaki terfi hattı ile Ø1000mm çapında yaklaşık 1525metre uzunluğundaki cazibeli kolektör hattının inşaatı
 • Davultepe ile Kandak Atıksu Arıtma Tesisi arasındaki Ø800mm çapında yaklaşık 3980metre uzunluğundaki terfi hattının inşaatı
 • Mezitli-Viranşehir Terfi Merkezi ile Kandak Atıksu Arıtma Tesisi arasındaki Ø800mm çapında yaklaşık 5570metre uzunluğundaki terfi hattının inşaatı
 • Kandak Atıksu Arıtma Tesisi ile Viranşehir Derin Deniz Deşarjı arasındaki Ø1000mm çapında yaklaşık 1270metre ve Ø1400mm çapında yaklaşık 3650metre uzunluğundaki cazibeli arıtılmış atıksu hattının inşaatı


Batı Havzası için Planlanan Pompa İstasyonlarının İnşaatı:

Batı Havzası için planlanan pompa istasyonlarının inşaatı kapsamında aşağıdaki pompa istasyonları ve mevcut Mezitli-Viranşehir pompa istasyonunun rehabilitasyonu yapılacaktır. (Tablo 1.8, Şekil 1.2 ve Şekil 1.3)


Tablo 1.8 Batı Havzası İçin Planlanan Pompa İstasyonları Karakteristik Değerleri

Batı AAT Havzası İçin Planlanan Atıksu Pompa İstasyonları

Q (2030 yılı değeri) (l/s)

Pompa Adetleri

Basma Yüksekliği (m)

Viranşehir Mevcut Pompa İstasyonu (3+1)

313

3+1

55

Tece Pompa İstasyonu (3+1)

128

3+1

4,5

Davultepe Pompa İstasyonu (3+1)

293

3+1

53

Batı Havzasında bulunan yerleşimlerin kanalizasyon şebekelerinin inşaatı:

Batı Havzasında bulunan yerleşimlerin kanalizasyon şebekelerinin inşaatı kapsamında aşağıdaki yerleşimlerin kanalizasyon şebekelerinin inşaatı yapılacaktır. (Şekil 1.2, Tablo 1.9)


Tablo 1.9 Batı Havzası İçin Planlanan Atıksu Şebekeleri Metraj Özeti (Proje Hedef Yılı: 2044)
Davultepe

Tece

Kuyuluk

Mevcut Mahalleler İçin Toplam Atıksu Şebekesi

37.572

39.591

32.054


Gelişme Alanları İçin Toplam Atıksu Şebekesi

92.404

66.903

89.164


Toplam Atıksu Şebekesi(m)

129.976

106.494

121.218


Mevcut Şebeke

-

-

-

Toplam Gerekli Atıksu Şebekesi (m)

129.976

106.494

121.218

 • Tece Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı

 • Davultepe Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı

 • Kuyuluk Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı

Borular döşenirken kullanılacak örnek kazı kesiti ve boyutları aşağıdadır.

Şekil 1.2: BATI HAVZASI ATIKSULARININ KARADUVAR AAT’NE İLETİM PLANI


Şekil 1.3: Batı Havzasına ait Planlanan Ana Atıksu Sistemi 1. Yüklə 442,26 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə